TUSSEN GENUM EN DE GROOTE GARDE

       (UITVERKOCHT)In dit boekje wordt door Johannes van Dijk een stukje geschiedenis verhaald van het dorp Genum met aanvullingen van wijlen A. Plantinga uit Florida en wijlen N. Bouma. Beiden woonden lange tijd in Genum.

Genum is een oud terpdorpje ten zuiden van Ferwerd. De Groote Garde is een boerenplaats aan de noordzijde van de Ee en werd al in de Middeleeuwen als zodanig genoemd. In de 19e eeuw stond deze boerderij bekend onder de naam De Groote Plaats, in de 20e eeuw als de Reamskutel. In het gebied tussen Genum en de Groote Garde liggen de dorpen Jislum, Reitsum, Lichtaard en Janum.

Hoewel het boekje in het Nederlands is geschreven bevat het ook een aantal fragmenten in het Fries. Het telt 168 pagina's en is rijkelijk voorzien van foto's, kaarten en akten.

Het boekje werd in 2e druk uitgegeven door Stichting Erfskip Terpdoarpen en kon besteld worden door een e-mail aan ons te zenden onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. Er waren nog slechts enkele exemplaren beschikbaar waarvan de prijs € 12,-- bedroeg, exclusief verzendkosten.

Inmiddels is ook de 2e druk van het boekje uitverkocht. Een 3e druk wordt vooralsnog niet overwogen.