IT BURMANIAPAAD
De dorpen Ferwerd en Hogebeintum kennen een rijke geschiedenis. Vanaf ongeveer 500 voor Christus hebben mensen gewoond en gewerkt in dit gebied. Het leven zal er aanvankelijk niet gemakkelijk zijn geweest, immers de onberekenbare zee lag altijd op de loer. Toch ging men de strijd met de zee steeds weer aan, want het gebied was vruchtbaar. Eerst werd gebruik gemaakt van natuurlijke hoogten in het land, zogenaamde kwelderruggen, om een veilige plek te vinden. Later werden deze verhoogd tot de terpen die zo markant voor de omgeving zijn geworden. Na de komst van de zeeweringen werd de leefomgeving veiliger. De vruchtbaarheid van de grond zorgde voor rijkdom, vooral bij het klooster Foswert, de adellijke families en de bezitters van de grote boerderijen.

Veel van deze rijkdom is vandaag de dag verdwenen of moeilijk te herkennen. Met de fiets / wandelroute It Burmaniapaad is geprobeerd iets van de cultuurhistorische rijkdom van Ferwerd en Hogebeintum letterlijk in kaart te brengen. Het pad werd genoemd naar de "van Burmania's" omdat deze adellijke familie veel invloed op de geschiedenis van de regio heeft gehad. Een roemruchte telg uit dit geslacht is Gemme van Burmania die bekend is geworden als woordvoerder van de Friese delegatie bij de inhuldiging van Philips II te Brussel in het jaar 1555. Volgens de overlevering  knielden alle woordvoerders voor de nieuwe koning behalve Gemme van Burmania die de gedenkwaardige woorden zou hebben gesproken: "Wy Friezen knibbelje allinne foar God" ("Wij Friezen knielen alleen voor God").

De route begint in het centrum van Ferwerd bij de kerk op het oude Vrijhof en loopt langs de historische plaatsen in dit boeiende terpenlandschap. Het is evenwel niet louter een historische rondgang want men kan tevens genieten van de prachtige natuur, fraaie tuinen en vriendelijke bewoners. Op de zeedijk ruikt men de zilte geur van de Wadden en heeft men een prachtig uitzicht over de kwelders en slikvelden. Wandelend, fietsend of tussentijds rustend op een bankje gaan de mooiste wolkenvelden voorbij die er bestaan. De zonsopgang met de terp van Hogebeintum op de voorgrond, een zonsondergang over het wad, wat kan een mens zich nog meer wensen? It Burmaniapaad is ongeveer 30 km lang en kan naar eigen inzicht worden verkort of verlengd. De routekaart met een verkorte beschrijving kunt u hier downloaden in .pdf (Adobe Reader) formaat.


Het traject werd uitgezet en beschreven door Pyt Nauta en Johannes van Dijk, beiden geboren en getogen Ferwerders. De routebeschrijving - inclusief kaart - met veel informatie op het gebied van historie, cultuur en natuur, is verschenen in de vorm van een handzaam boekje van 84 pagina's dat onder andere is voorzien van prachtige foto's van de lokaal zeer bekende (amateur)fotograaf Fred van der Zwet. De  fraaie vormgeving en het drukwerk werd verzorgd door Brandsma Offset te Ferwerd.
Het boekje is een uitgave van Stichting Erfskip Terpdoarpen en kan besteld worden door ons een e-mail te zenden onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. De verkoopprijs bedraagt € 11,-- exclusief verzendkosten.

Tot slot nog enkele wetens(w)aardigheden omtrent It Burmaniapaad:
- Filmpje op de website van Historische Wandelpaden - Landschapsbeheer Friesland
- Artikel uit de Sawn Stjerren Nijs
- Artikel uit de Dockumer Courant
- Artikel uit het Fries Dagblad
- Harsta Hoeve, bed en brochje op het landgoed van Harsta State


Wij wensen u veel kijk-, lees-, wandel- en fietsplezier in en rond de dorpen Ferwerd en Hogebeintum