WAARDE DOMIN !

Brieven uit Hallum

1868 - 1878
 
 
Al vele jaren stond op de zolder van Henk & Mieke Cannegieter een aantal dozen met de genealogische nalatenschap van de familie Cannegieter. In één van de dozen troffen zij een map met ca. 50 brieven aan die in de periode 1868 - 1878 door Sytske Cannegieter-Bekius uit Hallum werden geschreven aan haar zoon Dominicus, destijds kandidaat-notaris in Molenaarsgraaf. Sytske was de echtgenote van Hendrik Gerrit Cannegieter, geneesheer te Hallum. De brieven geven een bijzonder aardig beeld van het wel en wee in Hallum in die jaren, zijn zeer informatief, geestig geschreven en staan vol met Hallumer namen en gebeurtenissen ("Douwe Pieters zijn zaken staan geheel verkeerd. Vrijdag had hij drie deurwaarders in huis").

Henk & Mieke hebben de brieven uitgetypt en aan familieleden, vrienden en kennissen laten lezen. Daarop kregen zij dermate positieve reakties dat in samenwerking met onze stichting de brieven zijn uitgegeven in boekvorm inclusief een alfabetische namenlijst van personen die in het boekje worden genoemd.
De logistiek werd daarbij verzorgd door Henk & Mieke Cannegieter, hun zoon Hans heeft de lay-out voor zijn rekening genomen terwijl Stichting Erfskip Terpdoarpen het boekje heeft uitgegeven. Brandsma Offset te Ferwerd heeft er ook nu weer een aantrekkelijk geheel van gemaakt.

"Waarde Domin!" telt 150 pagina's en is in een beperkte oplage verschenen. Het boekje kan besteld worden door een e-mail aan ons te zenden onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. De prijs bedraagt € 12,75 exclusief verzendkosten.

In december 2007 verscheen een artikel over het boekje in de krant van Ferwerderadeel, de Sawn Stjerrren Nijs. U kunt daar kennis van nemen door hier te klikken.