FERWERDERADEEL IN OUDE ANSICHTEN
 
In 1978 werd een boekwerkje uitgebracht door de Europese Bibliotheek, Zaltbommel met als titel: "Ferwerderadeel in oude ansichten". Het werd samengesteld door D. Yska te Hallum, leraar aan de scholengemeenschap te Ferwerd, met hulp van vele bewoners van de gemeente. Het boekje bleek zo'n succes dat in 1987 een tweede deel werd gepubliceerd: "Ferwerderadeel in oude ansichten - deel 2" dit keer samengesteld door A. Soepboer. Omdat de titels van de delen vrijwel gelijk zijn staan de boekjes ook bekend als "het rode boekje" (deel 1-1978) en "het groene boekje" (deel 2-1987) teneinde duidelijk te maken aan welk deel men refereert:


 

 
 
 Ofschoon het rode boekwerkje is uitverkocht en -naar verluidt- dit ook het geval is bij het groene boekje, kan het geen kwaad uw aandacht te vestigen op het feit dat ze ooit werden uitgebracht. Immers, indien er heden ten dage voldoende belangstelling voor is, zou dat reden kunnen zijn voor een heruitgave.
Voor meer informatie gelieve u kontakt op te nemen met:

- Gemeente Ferwerderadiel :  info@ferwerderadiel.nl
           en/of:
- Europese Bibliotheek         :  sales@eurobib.nl