Plaatsen overzicht: W


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: W, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Waaxens/Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Waddenzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Wanswerd aan de Streek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Weiteveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. West-Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Westdongeraadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   22. Westeremden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Westerend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Westergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Westermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Wiel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Wijgeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   43. Wijns (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Wijtgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Witveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Wons/Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats