Plaatsen overzicht: W


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: W, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Waaxens/Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Waddenzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Wanswerd aan de Streek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Weiteveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. West-Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Westeremden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   22. Westerend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Westergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Westermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Wiel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Wijgeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Wijns (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   43. Wijtgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Witveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Wons/Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats