Plaatsen overzicht: W


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: W, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Waaxens/Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Waddenzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Wanswerd aan de Streek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Warfa Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Weiteveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. West-Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Westeremden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   23. Westerend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Westergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Westermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Wiel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Wijgeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Wijnjeterp/Duurswoude /akkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   45. Wijtgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Witveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Wonderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Wons/Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats