Plaatsen overzicht: M


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: M, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Mairie Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Mairie Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Mairie Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Mairie Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Mairie Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Mairie Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Mairie Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Mairie Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Mairie Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Mairie Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Mairie Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Mairie Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Mairie Haske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Mairie Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Mairie Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Mairie Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Mairie Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Mairie Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Mairie Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Mairie Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   39. Mairie Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Mairie Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Mairie Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Mairie Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Mairie Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Mairie Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Mairie Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Mairie Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Mairie Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Mairie Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Mairie Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Mairie Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Mairie Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Mairie Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
66. Mairie Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
67. Mairie Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
69. Mairie Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
70. Mairie Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
71. Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
72. Mairie Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
73. Mairie Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
74. Mairie Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
75. Mairie Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
76. Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   77. Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
78. Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
79. Mantgum or Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
80. Mantgum/Schillaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
81. Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
82. Marrum (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
83. Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
84. Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
85. Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
86. Marum/Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
87. Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
88. Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
89. Mensingeweer/Maarslag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
90. Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
91. Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
92. Mexico (1)
93. Middelbert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
94. Middelie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
95. Middelstum/Toornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
96. Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
97. Midwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
98. Midwolde/Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
99. Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
100. Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
101. Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
102. Mirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
103. Mirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
104. Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
105. Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
106. Molenend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
107. Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
108. Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
109. Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
110. Muggebeet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
111. Munnekeburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
112. Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
113. Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
114. Murmerwoude/De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats