Plaatsen overzicht: Alle meest gebruikte plaatsen


Toon de meest gebruikte plaatsen beginnend met

' / A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Spreidingskaart

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven.

'

1. 's Gravenzande (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   2. 's-Heer Arendskerke (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


/

1. /Wijns (1)
  

Terug naar bovenTerug naar boven


B

1. Baard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Baarderadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Baijum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Bakhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Bakkeveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Balk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Barradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Bartlehiem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Beers (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Beers/Jellum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Beetgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Beetgumermolen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Beets (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Beetsterzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Belgium (13) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Benedenknijpe (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Bergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Berlikum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Bethlehem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   21. Betterwird (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Birdaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Birdaard/Janum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Blauwhuis (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Blesdijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Blesdijke (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Blessum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Blija (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Blija/Hogebeintum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Blija/Hogebentum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Boelenslaan (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Boer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Boksum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Boksum/Blessum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Bolsward (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Bons (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Boornbergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Boornbergum/Kortehemmen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Boornzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Bornwerderhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   41. Bornwird (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Bornwirderhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Bovenbergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Bovenknijpe (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Boyl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Bozum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Brantgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Britsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Britswerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Britswerd/Wieuwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Broek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Brongerga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Buitenpost (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Buitenpost/Lutjepost (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Burgwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Burgwerd/Hichtum/Hartwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Burum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Burum/Munnekezijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Buttinga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar bovenTerug naar bovenTerug naar boven


E

1. Easterga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Echten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Ede. province of Gelderland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Edens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Edens/Spannum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Ee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Eernewoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Eernsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   9. Eesterga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Eestrum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Eewal (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Elahuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Elsloo (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Engelum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. England (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Engwier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   17. Engwierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Engwirden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Enumatil (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Ewier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Exmorra (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Exmorra/Allingawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Ezumaburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Ezumazijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


F

1. Ferwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Ferwerderadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Ferwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Finkum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Finkum/Hijum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Firdgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Flansum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   8. Fochteloo (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Follega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Folsgare (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Foudgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Foudgum/Raard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Foudum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. France (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   15. France resp. Germany (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Franeker (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Franekeradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Frederiksoord (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Friens (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


G

1. Gaast (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Gaast/Ferwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Gaasterland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Gaastmaburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Gaastmaburen/Hardegarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Gaastmeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Gaastmeer/Nijhuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Garijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Garijp/Suameer/Eernewoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Gauw (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   11. Geestenburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Genum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Gerkesklooster (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Germany (150) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Germany ? (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Gersloot (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Giekerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Giethoorn (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Goenga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Goenga/Gauw/Offingawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   21. Goingarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Goingarijp/Broek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Gorredijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Gorredijk/Lippenhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Goutum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Goutum/Swichum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Grootegast/Doezum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Grouw (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


H

1. Hallum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Hantum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Hantum/Hantumhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Hantumeruitburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Hantumhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Hardegarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Harich (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Harkema (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Harkema Opeinde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Harlingen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Hartwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Haskerdijken (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Haskerhorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Haskerhorne/Oudehaske (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Haskerland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Haule (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Haulerwijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Heeg (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Heerenveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Heerenwal (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   22. Hemelum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Hemelum/Mirns/Bakhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Hemelumer Oldeferd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Hemelumer Oldeferd/Noordwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Hempens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Hempens/Teerns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Hemrik (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Hennaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Hennaarderadeel (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Herbaijum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Het Bildt (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Het Bildt (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Het Meer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Het Meer/Heerenveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Hiaure (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Hiaure/Bornwird (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Hichtum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Hichtum/Groot Oorns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Hidaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Hieslum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Hijdaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   43. Hijlaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Hijlaard/ Lions (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Hijlaard/Lions (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Hijma (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Hijum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Hijum/Finkum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Hindeloopen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Hitzum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Hogebeintum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Holwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Hommerts (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Hoogterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Hoornsterzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Oude-Nieuwehorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Oudehorne/Nieuwehorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Hornhuizen/Kloosterburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Huins (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Huizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


I

1. Idaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Idaard/Aegum/Friens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Idaarderadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Idsegahuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Idsegahuizum/Piaam (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Idskenhuizen (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Idzard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   8. Idzega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. IJlst (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. IJsbrechtum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. IJsselstein (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. IL (1)
14. India (1)
   15. Indijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Indonesia (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Irnsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Itens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Itens/Hennaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


J

1. Jamaica (2)
2. Janum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Janum/Birdaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Jellum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Jelsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Jeslum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   7. Jislum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Jislum/Wanswerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Jorwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Joure (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Joure/Westermeer/Snikzwaag (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Jouswier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   13. Jubbega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Jubbega/Schurega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Jutrijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Jutrijp/Hommerts (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


K

1. Katlijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Kie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Kie/Franeker (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Kimswerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Kingmatille (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Klooster Anjum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Klooster Lidlum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Kloosterburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Knijpe (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   10. Kolder-Dinxterveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Kollum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Kollumerland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Kollumerpomp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Kollumerzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Kooi (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Kooten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Kooten/Twijzel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Kootstertille (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   19. Kortehemmen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Kortezwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Kortwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Koudum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Krimpen aan den IJssel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Kubaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Kubaard/Waaxens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Kuikhorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Kuikhorne/Bergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


L

1. La Grande Armee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Langedijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Langezwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Langweer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Langweer/Indijken (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Langweer/Teroele/Dijken/Boornzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Langweer/Teroele/Indijken/Boornzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Langzweer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Leek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Leens. province of Groningen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Leeuwarden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Leeuwarderadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   13. Legemeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Leiden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Lekkum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Lekkum/Miedum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Lemmer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Lemmer/Follega/Eesterga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Lemsterland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Lichtaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Lichtaard/Genum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Lidlum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Lioessens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Lions (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   25. Lippenhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Loenga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Lollum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Longerhouw (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Longerhouw/Schettens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Luinjeberd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Lutjegast (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Lutjewoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Lutkewierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Lutkewierum/Rien (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Luxwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


M

1. Mairie Ternaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Mairie Akkrum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Mairie Almenum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Mairie Anjum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Mairie Arum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Mairie Augustinusga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Mairie Balk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Mairie Beetsterzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Mairie Bergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Mairie Berlikum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Mairie Blija (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Mairie Bozum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Mairie Buitenpost (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Mairie Burum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Mairie Damwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Mairie Dantumawoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Mairie Drachten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Mairie Dronrijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Mairie Ee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Mairie Ferwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Mairie Gorredijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Mairie Grouw (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Mairie Hallum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Mairie Hardegarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Mairie Haske (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Mairie Heeg (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Mairie Heerenveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Mairie Holwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Mairie Huizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Mairie Jelsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Mairie Jorwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Mairie Knijpe (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Mairie Kollum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Mairie Koudum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Mairie Langezwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Mairie Langweer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Mairie Leeuwarden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Mairie Lemmer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   39. Mairie Makkum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Mairie Marrum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Mairie Marssum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Mairie Menaldum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Mairie Metslawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Mairie Mildam (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Mairie Minnertsga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Mairie Nes (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Mairie Nijland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Mairie Noordwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Mairie Oenkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Mairie Oldeberkoop (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Mairie Oldeboorn (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Mairie Oosterend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Mairie Oostermeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Mairie Oosterwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Mairie Oudega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Mairie Oudwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Mairie Rinsumageest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Mairie Roordahuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Mairie Sexbierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Mairie Sonnega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Mairie St. Annaparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Mairie St. Jacobiparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Mairie Stiens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Mairie Surhuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Mairie Ternaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
66. Mairie Tjalleberd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
67. Mairie Tjerkwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. Mairie Tzum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
69. Mairie Ureterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
70. Mairie Veenwouden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
71. Mairie Vrouwenparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
72. Mairie Wirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
73. Mairie Witmarsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
74. Mairie Wommels (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
75. Mairie Woudsend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
76. Makkinga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   77. Makkum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
78. Mantgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
79. Mantgum or Sloten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
80. Mantgum/Schillaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
81. Mantgum/Schillaart (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
82. Marrum (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
83. Marrum/Westernijkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
84. Marssum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
85. Marum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
86. Marum/Noordwijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
87. Menaldum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
88. Menaldumadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
89. Mensingeweer/Maarslag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
90. Metslawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
91. Metslawier/Niawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
92. Mexico (1)
93. Middelbert (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
94. Middelie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
95. Middelstum/Toornwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
96. Midlum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
97. Midwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
98. Midwolde/Leek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
99. Miedum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
100. Mildam (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
101. Minnertsga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
102. Mirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
103. Mirns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
104. Mirns/Bakhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
105. Moddergat (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
106. Molenend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
107. Molkwerum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
108. Morra (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
109. Morra/Lioessens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
110. Muggebeet (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
111. Munnekeburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
112. Munnekezijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
113. Murmerwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
114. Murmerwoude/De Valom (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


N

1. near Brantgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. near Harlingen (1)
3. Nes (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Nes/Oldeboorn (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Nes/Wierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Netherlands (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Netherlands Antilles (1)
8. New Hampshire (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. New York (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Niawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Niekerk/Oldekerk/Faan (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Nieuw Katlijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Nieuwe Huis/Joure (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Nieuwebildtzijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   15. Nieuwehorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Nieuweschoot (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Nieuwezijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Nieuwezijlen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Nieuwezijlen/Engwierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Nieuwkruisland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Nijawier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Nijeberkoop (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Nijega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Nijega/Elahuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Nijehaske (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Nijehaske/Haskerdijken (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Nijehaskerschans (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Nijeholtpade (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   29. Nijeholtwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Nijelamer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Nijemirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Nijetrijne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Nijewirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Nijhuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Nijland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Noordbergum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Noorderburen/Jellum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Noorderdrachten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Noordwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Noordwolde/Boyl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Northern Ireland (1)
42. Norway (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


O

1. Oegeklooster (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Oenkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Oenkerk/Giekerk/Eernewoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Oenkerk/Giekerk/Wijns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Oenkerk/Roodkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Offingawier (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Oldeberkoop (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Oldeberkoop/Nijeberkoop (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Oldeboorn (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Oldeboorn/Nes (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Oldeholtpade (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Oldeholtpade/Nijeholtpade/Oldeholtwolde/Ter Idzard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Oldeholtwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Oldekerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Oldeklooster (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Oldelamer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Oldelamer/Oldetrijne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Oldemarkt (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Oldeouwer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Oldetrijne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Olterterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. on board her parents ship (1)
23. on board his ship at the North Sea (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. On board his ship on his way from Amsterdam to Schiermonnikoog (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. on board the ship "AEolus" at Amoy (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. on board the ship "Reintje" (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. on board their ship (1)
28. Oostdongeradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   29. Oosterbeintum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Oosterbierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Oosterend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Oosterend/ Hennaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Oosterend/Hennaard (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Oosterhaule (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Oosterlittens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Oostermeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Oostermeer/Eestrum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Oosternijkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Oosterwierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Oosterwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Oosterzee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Oosterzee/Echten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Oosthem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Oosthem/Abbega/Folsgare (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Oostmahorn (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Oostrum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Oostrum /Jouswier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Oostrum/Jouswier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Ooststellingwerf (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Oostwold/Hogemeeden/Lagemeeden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Ootmarssum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Opeinde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Oppenhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Oppenhuizen/Uitwellingerga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Opperburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Opsterland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   57. Optwijzel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Oranjewoud (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Oudbildtzijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Oude Beintum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Oude Leije (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Oude Leye (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Oude Pekela (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Oudebildtzijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Oudedijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
66. Oudedijk/Anjum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
67. Oudega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. Oudega/Idzega/Sandfirden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
69. Oudega/Nijega/Opeinde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
70. Oudehaske (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
71. Oudehaske/Haskerhorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
72. Oudehorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
73. Oudemirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
74. Oudemirdum/Nijemirdum/Sondel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
75. Oudeschoot (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
76. Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
77. Oudezijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
78. Oudkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
79. Oudkerk/Roodkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
80. Oudwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
81. Oudwoude/Westergeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
82. Ouwsterhaule (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
83. Ouwsterhaule/Oldeouwer/Nijega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar bovenTerug naar boven


R

1. Raard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Rasquert/Tinallinge/Den Andel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Rauwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Rauwerd/Irnsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Rauwerderhem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Reitsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Reitsum/Genum/Lichtaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Ried (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Rien (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Ries (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Rijperkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   12. Rijperkerk/Hardegarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Rijs (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Rinsumageest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Rinsumageest/Sijbrandahuis (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Ritsumazijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Roderwolde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Rohel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Roodhuis (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Roodkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Roodkerk/Oudkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Roodkerrk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   23. Roordahuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Rotstergaast (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Rotsterhaule (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Rotterdam (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Rotterdam province of Zuid-Holland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Rottevalle (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Rottevalle/Het Witveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Rottum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Ruigahuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Russia (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


S

1. s-Heer Arendskerke (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Sandfirden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Schalsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Scharl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Scharnegoutum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Scharnegoutum/Loenga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Scharsterbrug (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Schenkenschans (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Schenneburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Scherpenzeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Scherpenzeel/Spanga/Munnekeburen/Nijetrijne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Schettens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Schiermonnikoog (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Schillaart (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Schingen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Schingen/Slappeterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Schoterland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Schraard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Schurega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Scotland (2)
21. Sexbierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Si. Jacobiparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Siegerswoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Sijbrandaburen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   25. Sijbrandaburen/Terzool (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Sijbrandahuis (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Sint Annen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Sint Johannesga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Sint Johannesga/Delfstrahuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Slappeterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Sloten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Smalle Ee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Smallebrugge (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Smallingerland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Sneek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Snikzwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Sondel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Sonnega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. South Africa (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. South America (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Spanga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Spannum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Sparjebert/Wijnjeterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. St Jacobiparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. St. Annaparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. St. Augustinusga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. St. Jacobiparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. St. Johannesga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   49. St. Johannesga/Delfstrahuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. St. Nicolaasga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Stavoren (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Stedum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Steggerda (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Steggerda/Vinkega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Steins (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Stiem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Stiens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Stroobos (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Suameer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Suawoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Suawoude/Tietjerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Surhuisterveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Surhuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Surinam (1)
66. Swagerveen/Westergeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
67. Sweden (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. Swichum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
69. Switzerland (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
70. Sybrandahuis (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


T

1. Tacozijl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Techum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Teerns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Ter Idzard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Terband (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Terband/Tjalleberd/Luinjeberd/Gersloot (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Terbandsterschans (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Tergracht (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Terhorne (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Terkaple (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Terkaple/Akmarijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Ternaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Teroele (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   14. Terschelling (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Terwispel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Terzool (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Tietjerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Tietjerksteradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Tijnje (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Tirns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Tjalhuizum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Tjalleberd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Tjerkgaast (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Tjerkgaast/St. Nicolaasga/Doniaga/Idskenhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Tjerkgaast/St. Nicolaasga/Doniaga/Idskenhuizen/Legemeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Tjerkwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   27. Tjerkwerd/Dedgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Tolhuis/Oudwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Triemen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Triemen/Westergeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Twijzel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Twijzel/Kooten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Twijzelerheide (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. TX USA (1)
35. Tzum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Tzummarum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Tzummarum/Firdgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


U

1. Uithuizermeeden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Uitwellingerga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Ureterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   4. Ureterp/Siegerswoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Ureterp/Siegerswoude/Bakkeveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. USA (680) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   7. Utingeradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


V

1. Veenklooster (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Veenklooster/Oudwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Veenklooster/Westergeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Veenwouden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   5. Veenwoudsterwal (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Vijfhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Vinkega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Visvliet (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   9. Vlieland (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Vrouwenparochie (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats

Terug naar boven


W

1. Waaxens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Waaxens/Brantgum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Waaxens/Hennaarderadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Waddenzee (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Wanswerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Wanswerd aan de Streek (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Wanswerd/Jislum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Warga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Warga/Wartena/Warstiens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Warns (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Warns/Scharl (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Warstiens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Wartena (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Wartena/Warstiens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Weidum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Weiteveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Welsrijp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Welsrijp/Baijum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. West-Terschelling (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Westdongeraadeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Westdongeradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   22. Westeremden (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Westerend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Westergaast (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Westergeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Westergeest/Oudwoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Westermeer (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Westernijkerk (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Westhem (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Westhem/Wolsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Weststellingwerf (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Wetsens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Wetzens (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Wiel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Wier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Wierum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Wieuwerd (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Wijckel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Wijgeest (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Wijnaldum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Wijnjeterp (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   43. Wijns (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Wijtgaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Winsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Winsum/Baard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Wirdum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Witmarsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Witveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Wolsum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Wolvega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Wolvega/Sonnega (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Wommels (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Wommels/Hidaard (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Wons (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Wons/Engwier (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Wonseradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Workum (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Woudsend (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Wouterswoude (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Wyckel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Wymbritseradeel (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


Y

1. Ypecolsga (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven


Z

1. Zevenhuizen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Zuiderdrachten (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Zurich (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   4. Zwaag (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Zwaagwesteinde (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Zwagerveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   7. Zwarte Haan (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Zwartveen (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Zweins (1) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  

Terug naar boven