Begraafplaatsen en grafstenen in Ferwerderadeel


1 2 Volgende»

 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Algera, Rensche & Lycklama a Nijeholt, Wypke
Algera, Rensche & Lycklama a Nijeholt, Wypke
 
     
Andringa, Klaas
Andringa, Klaas
 
    Klaas Tjeerds Andringa
 
Anjema, Antje
Anjema, Antje
 
    Antje Jans Anjema (ovl. 14 sep 1923)
 
Anjema, Jan
Anjema, Jan
 
    Jan Jans Anjema
 
Baan, Riemer van der
Baan, Riemer van der
 
    Riemer Roels van der Baan (ovl. 26 jan 1977)
 
Bakker, Kornelis
Bakker, Kornelis
 
    Kornelis Douwes Bakker (ovl. 15 feb 1944)
 
Beintema, Boukje
Beintema, Boukje
 
    Baukje Pieters Beintema
 
Beintema, Dirkje
Beintema, Dirkje
 
    Dirkje Klazes Beintema (ovl. 25 feb 1931)
 
Beintema, Jan
Beintema, Jan
 
    Jan Pieters Beintema (ovl. 27 jan 1961)
 
Beintema, Trijntje
Beintema, Trijntje
 
    Trijntje Klazes Beintema (ovl. 26 aug 1935)
 
Bergmans, Jan
Bergmans, Jan
 
    Jan Haukes Bergmans (ovl. 5 mei 1950)
 
Bijleveld, Gerben IJdes
Bijleveld, Gerben IJdes
 
    Gerben Iedes Bijleveld (ovl. 2 jun 1931)
 
Bijleveld, IJde
Bijleveld, IJde
 
    Yde Gerbens Bijleveld (ovl. 2 jan 1943)
 
Bijleveld, Kornelis
Bijleveld, Kornelis
 
    Kornelis Gerbens Bijleveld
 
Bijlsma, Anne
Bijlsma, Anne
 
    Anne Lolkes Bijlsma (ovl. 21 feb 1954)
 
Boer, Boukje S de
Boer, Boukje S de
 
    Baukje Sakes de Boer (ovl. 5 jan 1946)
 
Boer, Dirkje S de
Boer, Dirkje S de
 
    Dirkje Sakes de Boer (ovl. 1 mei 1938)
 
Boersma, Anne
Boersma, Anne
 
    Anne Jans Boersma (ovl. 28 jul 1965)
 
Boersma, Eekje
Boersma, Eekje
 
    Eekje Johannes Boersma (ovl. 13 feb 1919)
 
Boersma, Foekje
Boersma, Foekje
 
    Foekje Jans Boersma (ovl. 22 dec 1947)
 
Boersma, Hendrikje
Boersma, Hendrikje
 
    Hendrikje Jacobs Boersma (ovl. 30 mrt 1946)
 
Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts
 
    Jacob Everts Boersma (ovl. 17 nov 1937)
 
Boersma, Jan K
Boersma, Jan K
 
    Jan Cornelis Boersma (ovl. 22 mei 1927)
 
Boersma, Jan Wijbe
Boersma, Jan Wijbe
 
    Jan Wybe Jacobs Boersma (ovl. 9 jun 1920)
 
Boersma, Jitske
Boersma, Jitske
 
    Jitske Johannes Boersma (ovl. 9 jan 1922)
 
Boersma, Petronella
Boersma, Petronella
 
    Petronella Jans Boersma (ovl. 6 okt 1904)
 
Boersma, Reinder Jans
Boersma, Reinder Jans
 
    Reinder Jans Boersma (ovl. 10 mrt 1934)
 
Boersma, Sjoukje
Boersma, Sjoukje
 
    Sjoukje Taekes Boersma (ovl. 4 dec 1996)
 
Boersma, Taeke Tjalle
Boersma, Taeke Tjalle
 
    Taeke Tjalle Jans Boersma (ovl. 5 jun 1968)
 
Boersma, Theunis Jans
Boersma, Theunis Jans
 
    Theunis Jans Boersma (ovl. 2 dec 1973)
 
Boonstra, Egbert Eizes
Boonstra, Egbert Eizes
 
    Egbert Eizes Boonstra (ovl. 2 feb 1922)
 
Boonstra, Eize
Boonstra, Eize
 
    Eize Sweitzes Boonstra (ovl. 29 apr 1945)
 
Boonstra, Zweitse
Boonstra, Zweitse
 
    Zweitse Egberts Boonstra (ovl. 4 jan 1953)
 
Bos, IJttje van der
Bos, IJttje van der
 
     
Bosch, Antje K
Bosch, Antje K
 
    Antje Klazes Bosch (ovl. 11 dec 1956)
 
Bosch, Foekje Renzes
Bosch, Foekje Renzes
 
    Foekje Renzes Bosch (ovl. 10 jun 1940)
 
Bosch, Klaas R
Bosch, Klaas R
 
    Klaas Renzes Bosch (ovl. 13 jan 1983)
 
Bosch, Renze D
Bosch, Renze D
 
    Renze Douwes Bosch (ovl. 6 mei 1939)
 
Bosgra, Louw
Bosgra, Louw
 
     
Botma, Douwe H
Botma, Douwe H
 
    Douwe Hessels Botma (ovl. 11 jul 1953)
 
Botma, Hendrik
Botma, Hendrik
 
    Hendrik Douwes Botma (ovl. 1 sep 1980)
 
Botma, IJpe Jans
Botma, IJpe Jans
 
    Ype Jans Botma
 
Botma, Lijsbert
Botma, Lijsbert
 
    Lijsbert Hessels Botma (ovl. 24 dec 1969)
 
Bouma, Gelt
Bouma, Gelt
 
    Gelt Annes Bouma (ovl. 15 jan 1943)
 
Bouma, Jacob
Bouma, Jacob
 
    Jacob Gelts Bouma (ovl. 10 mrt 1975)
 
Bouma, Ruurd J
Bouma, Ruurd J
 
    Ruurd Jans Bouma (ovl. 24 jul 1922)
 
Bouma, Sijmen
Bouma, Sijmen
 
    Symen Harmens Bouma (ovl. 15 apr 1969)
 
Bouma, Trijntje
Bouma, Trijntje
 
    Trijntje Ruurds Bouma (ovl. 9 apr 1951)
 
Braak, Gerritje
Braak, Gerritje
 
    Gerritje Braak (ovl. 4 nov 1964)
 
Braaksma, Grietje
Braaksma, Grietje
 
    Grietje Jelles Braaksma
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff
 
    Hylke Rientses Agema (ovl. 22 jul 1947)
Rients Agema (ovl. 24 dec 1980)
Eke Gerlofs van der Werf (ovl. 5 nov 1955)
 
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike
 
    Anne Joekes Andrae (ovl. 18 jul 1941)
Maaike Leenderts Annema (ovl. 27 aug 1959)
 
Anema, Arjen W.
Anema, Arjen W.
 
    Arjen Wytzes Anema (ovl. 16 jul 1938)
 
Anema, Dirk
Anema, Dirk
 
    Dirk Wytzes Anema
 
Anema, Jantje Jacobs
Anema, Jantje Jacobs
 
    Jantje Jacobs Anema (ovl. 24 mrt 1930)
 
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
Anema, Menne & Rollingswier, Janke
 
    Menne Wytzes Anema (ovl. 11 apr 1974)
Janke Jans Rollingswier (ovl. 28 feb 1980)
 
Anema, Wytze Jacobs
Anema, Wytze Jacobs
 
    Wytze Jacobs Anema (ovl. 23 sep 1925)
 
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
Bakker, Ietsche J. & Tilma, Neeltje B.
 
    Ytske Jeltes Bakker (ovl. 9 jul 1899)
Neeltje Baukes Tilma (ovl. 26 aug 1937)
 
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
Bergsma, Jan & Rosenga, Willemke
 
    Jan Bouwes Bergsma (ovl. 7 jan 1920)
Willemke Siegers Rozenga (ovl. 24 apr 1935)
 
Bijkerk, Pietertje
Bijkerk, Pietertje
 
     
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
Boer, Dirk de & Posthumus, Pietje
 
    Dirk Harms de Boer (ovl. 17 feb 1970)
Pietje Cornelis Posthumus (ovl. 26 mrt 1970)
 
Boer, Harm D. de
Boer, Harm D. de
 
    Harm Dirks de Boer (ovl. 25 jan 1937)
 
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
Boer, Ruurdje de & Vries, Aldert de & Vries, Sake de
 
    Ruurdje Sakes de Boer (ovl. 20 jun 1966)
Aldert Tjalles de Vries (ovl. 18 okt 1966)
 
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
Boersma, Foeke & Metzlar, Jitske
 
    Foeke Cornelis Boersma (ovl. 1 nov 1980)
Jitske Hendriks Metzlar (ovl. 27 jul 1988)
 
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
Boersma, Jacob Cornelis & Boer, Trijntje Reinders
 
    Trijntje Reinders de Boer (ovl. 6 mrt 1909)
Jacob Cornelis Boersma (ovl. 28 nov 1886)
 
Boersma, Jan Taekes
Boersma, Jan Taekes
 
    Jan Taekes Boersma (ovl. 2 feb 1923)
 
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
Boersma, Reinder R. & War, Aafke v.d.
 
    Reinder Reinders Boersma (ovl. 15 sep 1963)
Aafke Klazes van der War (ovl. 6 jan 1978)
 
Boersma, Taeke Tjalles
Boersma, Taeke Tjalles
 
    Taeke Tjalles Boersma (ovl. 20 okt 1886)
 
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
Bontekoe - Swart, Trijntje & Bontekoe, Taeke G.
 
    Taeke Gerrits Bontekoe (ovl. 28 jul 1984)
Trijntje Jans Swart (ovl. 26 jun 1983)
 
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
Bontekoe, Harmen & Fennema, Aaltje
 
    Harmen Gerrits Bontekoe (ovl. 7 jul 1970)
Aaltje Jans Fennema (ovl. 30 jan 1979)
 
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
Bontekoe, Hieke & Miedema, Jacob
 
    Hyke Gerrits Bontekoe (ovl. 14 jun 1979)
Jacob Engberts Miedema (ovl. 18 jan 1995)
 
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
Boomsma - Looijenga, Maaike & Boomsma, Cornelis
 
    Cornelis Gerrits Boomsma
Maaike Leenderts Looyenga (ovl. 24 nov 1944)
 
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
Bosch, Siebe & Winkel, Menke
 
    Eeltje Sybes Bosch (ovl. 29 feb 1916)
Sybe Alberts Bosch (ovl. 31 jul 1966)
Menke Eeltjes Winkel (ovl. 22 jun 1976)
 
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
Bouma - de Vries, Elisabeth & Bouma, Joute D.
 
     
Bouma, Bote
Bouma, Bote
 
    Bote Annes Bouma (ovl. 8 dec 1951)
 
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
Bouma, Harmen & Hooghiem, Foekje
 
    Harmen Symens Bouma (ovl. 8 aug 1948)
Foekje Andries Hooghiem (ovl. 2 jun 1968)
 
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
Bouma, Jeltje & Boer, Andries de
 
    Jeltje Lieuwes Bouma (ovl. 15 nov 1956)
Andries Pieters de Boer (ovl. 11 jul 1958)
 
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
Bouma, Sipke & Walle, Fokje de
 
    Sipke Symens Bouma (ovl. 26 jan 1947)
Fokje de Walle (ovl. 17 okt 1969)
 
Bouma, Tjitske
Bouma, Tjitske
 
    Tjitske Symens Bouma (ovl. 27 sep 1970)
 
Braak, Anne Jakobs
Braak, Anne Jakobs
 
    Anne Jacobs Braak (ovl. 9 nov 1911)
 
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
Braak, Hendrik & Buursme, Renske
 
    Hendrik Pieters Braak (ovl. 6 mrt 1967)
Renske Ottes Buursma (ovl. 15 jan 1985)
 
Braak, Hendrik Jacobs
Braak, Hendrik Jacobs
 
    Hendrik Jacobs Braak (ovl. 9 apr 1917)
 
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
Braak, Pieter P. & Halma, Riemke C.
 
    Pieter Pieters Braak (ovl. 4 dec 1938)
Riemke Kornelis Halma (ovl. 5 nov 1955)
 
Braak, Pieter S.
Braak, Pieter S.
 
    Pieter Sakes Braak (ovl. 26 apr 1893)
 
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
Braaksma, Moedertje & Walle, Tjeerd de
 
    Moedertje Tjeerds Braaksma (ovl. 3 jul 1977)
Tjeerd Douwes de Walle (ovl. 5 mei 1984)
 
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
Braaksma, Tjeerd & Braak, IJmkje
 
    Ymkje Pieters Braak (ovl. 6 apr 1970)
Tjeerd Jippes Braaksma (ovl. 17 mrt 1971)
 
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
Burmania, Dirk & Havenga, Sijtske
 
    Dirk Jans Burmania (ovl. 21 dec 1955)
Sytske Klazes Havinga (ovl. 8 sep 1938)
 
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
Burmania, Jacob & Slager, Reingjen Piers
 
    Jacob Jans Burmania (ovl. 21 jun 1949)
Reingjen Piers Slager (ovl. 25 nov 1970)
 
Burmania, Jan
Burmania, Jan
 
    Jan Kornelis Burmania (ovl. 2 jan 1951)
 
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
Buursma - Buursma, Engelbertha & Buursma, Doeke
 
    Doeke Douwes Buursma (ovl. 20 feb 1979)
Engelbertha Engelbertus Buursma (ovl. 4 sep 1970)
 
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
Buursma, Menze G. & Braaksma, Elske
 
    Elske Jippes Braaksma (ovl. 17 jul 1982)
Menze Gerrits Buursma (ovl. 20 jan 1975)
 
Cnossen, Jeltje
Cnossen, Jeltje
 
    Jeltje Pieters Cnossen (ovl. 7 jan 1927)
 
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
Cuperus, Aldert & Anjema, Geertje
 
    Geertje Jans Anjema (ovl. 30 mrt 1978)
Aldert Alles Cuperus (ovl. 18 jul 1968)
 
Dijk, Anna van
Dijk, Anna van
 
    Anna Johannes van Dijk (ovl. 27 mrt 1974)
 
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
Dijk, Hilbrand van & Swart, Maaike & Dijk, Dieuwke van
 
    Maaike Johannes Swart (ovl. 27 aug 1955)
Dieuwke Hilbrands van Dijk (ovl. 1 apr 1995)
Hilbrand Taekes van Dijk (ovl. 30 nov 1949)
 
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
Dijk, Johanna van & Spoelstra, Johannes & Berendje Johannes Spoelstra
 
     
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
 
    Trijntje Reinders Hoekstra (ovl. 28 jan 1934)
Johannes Kornelis van Dijk (ovl. 1 jan 1945)
 
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
Dijk, Meiltje van & Folkertsma, Bote & Folkertsma, Saakje
 
    Bote Eeltjes Folkertsma (ovl. 11 feb 1942)
Saakje Botes Folkertsma (ovl. 14 mei 1959)
Meiltje Kornelis van Dijk (ovl. 27 nov 1914)
 
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
Dijk, Pietje van & Heide, Hendrik v.d.
 
    Hendrik Wiegers van der Heide (ovl. 11 mrt 1952)
Pietje Fransen van Dijk (ovl. 9 mrt 1948)
 
Dijk, Saapke van
Dijk, Saapke van
 
    Saapke Jans van Dijk (ovl. 23 feb 1947)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C.
 
    Baukje Jans Akkerhof (ovl. 10 aug 1942)
Pieter Cornelis Wiersma (ovl. 21 mei 1963)
 
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ.
 
    Hiltje Aukes Akkerman (ovl. 17 jul 1907)
Tiete Ydes Talsma (ovl. 28 apr 1950)
 
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J.
 
    Jitske Tjeerds Andringa (ovl. 31 jul 1974)
Tjitske Reinders Hoekstra (ovl. 9 mei 1922)
Aant Joukes Werkstra (ovl. 5 nov 1905)
Jouke Aants Werkstra (ovl. 22 jul 1962)
 
Andringa, Trijntje S.
Andringa, Trijntje S.
 
    Trijntje Sybrens Andringa (ovl. 10 apr 1924)
 
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
Atema, Antje & Schat, Arjen W.
 
    Antje Pieters Atema (ovl. 4 nov 1967)
Arjen Willems Schat (ovl. 5 dec 1973)
 
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
Bakker, Douwe & Pijnacker, Dirkje
 
    Douwe Pieters Bakker (ovl. 16 sep 1954)
Dirkje Sjabbes Pijnacker (ovl. 7 aug 1971)
 
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
Bakker, Eke & Koopmans, AEerde
 
    Eke Pieters Bakker (ovl. 15 jun 1947)
AEerde Pieters Koopmans (ovl. 3 mei 1949)
 
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
Bakker, Pieter L. & Hovenga, Eelkje D.
 
    Pieter Lieuwes Bakker (ovl. 29 sep 1917)
Eelkje Douwes Hovinga (ovl. 4 feb 1929)
 
Beer, Trijnjte de
Beer, Trijnjte de
 
    Trijntje Gaatzes de Beer (ovl. 12 nov 1919)
 
Bennema, Aukje
Bennema, Aukje
 
    Aukje Gerrits Bennema (ovl. 27 jul 1963)
 
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
Berg, Hemme L. & Woude, Willemke v.d.
 
    Hemme Lykele Meinderts Berg (ovl. 14 mrt 1931)
Willemke Rinzes van der Woude (ovl. 19 feb 1953)
 
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
Berg, Popke van den & Hofman, Janke
 
    Popke Jacobs van den Berg (ovl. 20 jan 1947)
Janke Sytses Hofman (ovl. 28 sep 1955)
 
Berg, Sijmen P. v.d.
Berg, Sijmen P. v.d.
 
    Symen Pieters van den Berg (ovl. 27 dec 1955)
 
Bierma, Sijtske J.
Bierma, Sijtske J.
 
    Sytske Jorrits Bierma (ovl. 30 nov 1918)
 
Bij, Jantje v.d.
Bij, Jantje v.d.
 
    Jantje Durks van der Bij (ovl. 31 jan 1956)
 
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
Bijlsma, Janke D. & Fokkema, Minne A.
 
    Janke Dirks Bijlsma (ovl. 1 jul 1947)
Minne (aka Eeltje) Arjens Fokkema (ovl. 5 sep 1960)
 
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
Bleeker, Lamkje & Brinkman, Wiebe
 
     
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
Bloemsma, Pieter R. & Groenewoud, Sjoerdtje D.
 
    Pieter Rochus Bloemsma (ovl. 13 jan 1973)
Sjoerdje Dirks Groenewoud (ovl. 26 mei 1936)
 
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
Bloemsma, Rochus & Timmer, Grietje
 
    Rochus Ydes Bloemsma (ovl. 24 jul 1953)
Grietje Timmer (ovl. 29 jul 1944)
 
Boer, Jetske J. de
Boer, Jetske J. de
 
    Jetske Jacobs de Boer (ovl. 6 jul 1908)
 
Boersma, Adriaantje Siebrens
Boersma, Adriaantje Siebrens
 
    Ariaantje Sybrens Boersma (ovl. 16 jan 1924)
 
Boersma, Dirk
Boersma, Dirk
 
    Dirk Pieters Boersma (ovl. 5 sep 1952)
 
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
Boersma, Grietje & Kok, Douwe
 
    Grietje Jurjens Boersma (ovl. 28 okt 1958)
Douwe Jetzes Kok (ovl. 27 aug 1966)
 
Boersma, Jan
Boersma, Jan
 
    Jan Tjalles Boersma (ovl. 31 aug 1979)
 
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
Boersma, Jan S. & Wijbenga, Pietje J.
 
    Jan Sybrens Boersma (ovl. 14 dec 1948)
Pietje Jans Wybenga (ovl. 15 jun 1970)
 
Boersma, Lieuwe Montes
Boersma, Lieuwe Montes
 
    Lieuwe Montes Boersma (ovl. 23 sep 1918)
 
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
Boersma, Minke & Velde, Gerben van der & Bauke
 
    Minke Ages Boersma (ovl. 21 aug 1973)
Gerben Baukes van der Velde (ovl. 18 okt 1981)
 
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
Boersma, Monte L. & Rijpma, Antje P.
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 24 nov 1946)
Antje Piers Rijpma (ovl. 26 mei 1970)
 
Boersma, Monte Lieuwes
Boersma, Monte Lieuwes
 
    Monte Lieuwes Boersma (ovl. 21 jan 1892)
 
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
Boersma, Rensche & Meulen, Jannes v.d. & Meulen, Marten v.d.
 
    Renske Pieters Boersma (ovl. 25 jan 1961)
Jannes Martens van der Meulen (ovl. 27 jun 1963)
Marten Jannes van der Meulen (ovl. 24 feb 1997)
 
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
Bolhuis, Thijs Harm & Bekker, Aafke
 
    Aafke Jans Bekker (ovl. 11 mrt 1979)
Thijs Harm Bolhuis (ovl. 19 apr 1977)
 
Bonga, Sjieuwke P.
Bonga, Sjieuwke P.
 
    Sjieuwke Pieters Bonga (ovl. 7 mei 1918)
 
Boonstra, Sjoukje
Boonstra, Sjoukje
 
    Sjoukje Boonstra (ovl. 6 nov 1984)
 
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
Bootsma, Pieter & Hoekstra, Meiltje
 
    Pieter Bootsma (ovl. 21 okt 1929)
Meiltje Ytzens Hoekstra (ovl. 15 jan 1962)
 
Borger, Durkje
Borger, Durkje
 
    Dirkje Wytzes Borger (ovl. 5 feb 1975)
 
Bouma, Anna
Bouma, Anna
 
     
Bouma, Antje P.
Bouma, Antje P.
 
    Antje Pieters Bouma (ovl. 4 apr 1926)
 
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
Bouma, Berend & Bouma - Stelpstra, Geertje
 
    Berend Gerlofs Bouma (ovl. 7 nov 1917)
Geertje Jacobs Stelpstra (ovl. 19 jul 1936)
 
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
Bouma, Geertje & Visbeek, Douwe
 
    Geertje Broers Bouma (ovl. 23 aug 1954)
Douwe Dirks Visbeek (ovl. 12 feb 1974)
 
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
Bouma, Gerlof J. & Berg, Sjoukje van den & Jacob
 
    Sjoukje Jacobs van der Berg (ovl. 28 nov 1954)
Gerlof Jacobs Bouma (ovl. 9 sep 1942)
Jacob Gerlofs Bouma (ovl. 15 jan 1911)
 
Bouma, Renske Teunis
Bouma, Renske Teunis
 
    Renske Teunis Bouma (ovl. 30 okt 1919)
 
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
Bouma, Welmoed & Jong, Keimpe de
 
    Welmoed Hendriks Bouma (ovl. 21 nov 1955)
Keimpe Gelts de Jong (ovl. 6 feb 1982)
 
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
Braaksma, Wijbe & Wijbenga, Aafke
 
    Wybe Jelles Braaksma (ovl. 19 jun 1973)
Aafke Baukes Wybenga (ovl. 27 sep 1979)
 
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
Brandsma, Grietje & Roersma, Wybren
 
    Grietje IJsbrands Brandsma (ovl. 14 mei 1932)
Wybren Johannes Roersma (ovl. 7 sep 1972)
 
Broersma, Francina
Broersma, Francina
 
     
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
Bronger, Sjoerd & Hofman, Pietje
 
    Sjoerd Jans Bronger (ovl. 7 okt 1954)
Pietje Mients Hofman (ovl. 9 mei 1952)
 
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
Brouwer - de Vries, Hiltje & Brouwer, Frederik
 
    Frederik Wybes Brouwer (ovl. 30 aug 1975)
Hiltje Sytzes de Vries (ovl. 19 sep 1941)
 
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
Brouwer, Melis & Kuipers, Sjoukje
 
    Melis Jacobs Brouwer (ovl. 25 mei 1915)
Sjoukje Jelkes Kuipers (ovl. 20 jul 1969)
 
Brouwer, Stijntje M.
Brouwer, Stijntje M.
 
    Stijntje Mennes Brouwer (ovl. 3 nov 1923)
 
Brouwer, Trijntje
Brouwer, Trijntje
 
    Trijntje Melis Brouwer (ovl. 11 jan 1966)
 

1 2 3 4 5 ... Volgende»


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Alders, Trijntje IJsbrands Alberts
Alders, Trijntje IJsbrands Alberts
 
    Trijntje IJsbrands Alders (ovl. 6 mrt 1930)
 
Althuizen, Tjitske J.
Althuizen, Tjitske J.
 
    Tjitske Johannes Althuizes (ovl. 17 jun 1895)
 
Anema, Fokke W.
Anema, Fokke W.
 
    Fokke Wytzes Anema (ovl. 20 apr 1961)
 
Boer, Gosse Watses de
Boer, Gosse Watses de
 
    Gosse Watzes de Boer (ovl. 6 aug 1934)
 
Boer, IJsbrand Albert de & Boer, Lijsbert de
Boer, IJsbrand Albert de & Boer, Lijsbert de
 
    IJsbrand Albert Gosses de Boer (ovl. 10 feb 1921)
Lijsbert Gosses de Boer (ovl. 14 okt 1946)
 
Bogtstra, Johanna Wilhelmina Adolphina & Sevenster, Jan
Bogtstra, Johanna Wilhelmina Adolphina & Sevenster, Jan
 
    Johanna Wilhelmina Adolphina Bogtstra (ovl. 17 feb 1934)
Jan Sevenster (ovl. 2 jan 1949)
 
Bosch, Lamke Douwes
Bosch, Lamke Douwes
 
    Lamke Douwes Bosch (ovl. 15 apr 1874)
 
Bouma, Aaltje
Bouma, Aaltje
 
     
Bouma, Lieuwe & Rijpstra, IJtje
Bouma, Lieuwe & Rijpstra, IJtje
 
     
Braak, Sietske & Swart, Johannes & Pieter
Braak, Sietske & Swart, Johannes & Pieter
 
    Johannes Jans Swart (ovl. 28 dec 1983)
 
Broersma, Eelke Freeks
Broersma, Eelke Freeks
 
    Eelke Freerks Broersma (ovl. 3 nov 1930)
 
Dijkema, Hero Elzes
Dijkema, Hero Elzes
 
     
Dijkman, Jan & Boer, Hendrikje de
Dijkman, Jan & Boer, Hendrikje de
 
    Hendrikje Dirks de Boer (ovl. 14 jan 1919)
Jan Minnes Dijkman (ovl. 27 jul 1904)
 
Dijkstra, Kornelis Uilkes & Tamsma, IJbeltje Arjens & Dijkstra, Uilke Kornelis & Bosma, Wijtske Sierks & Dijkstra, Kornelis Uilkes & Laan, Jitske van der
Dijkstra, Kornelis Uilkes & Tamsma, IJbeltje Arjens & Dijkstra, Uilke Kornelis & Bosma, Wijtske Sierks & Dijkstra, Kornelis Uilkes & Laan, Jitske van der
 
    Wytske Sierks Bosma (ovl. 16 feb 1941)
Kornelis Uilkes Dijkstra (ovl. 24 mrt 1910)
Kornelis Uilkes Dijkstra (ovl. 6 sep 1968)
Uilke Kornelis Dijkstra (ovl. 19 mrt 1935)
Jitske Lippes van der Laan (ovl. 27 mrt 1984)
Ybeltje Arjens Tamsma (ovl. 1 sep 1898)
 
Dijkstra, Sijke & Dijkstra IJbeltje
Dijkstra, Sijke & Dijkstra IJbeltje
 
    Sijke Uilkes Dijkstra (ovl. 30 aug 1918)
Ybeltje Uilkes Dijkstra (ovl. 9 jul 1939)
 
Douma, Johannes
Douma, Johannes
 
     
Douma, Johannes Douwes
Douma, Johannes Douwes
 
    Johannes Douwes Douma (ovl. 20 apr 1860)
 
Glas, Antje Sietzes & Miedema, Berend Kornelis
Glas, Antje Sietzes & Miedema, Berend Kornelis
 
    Antje Sytzes Glas (ovl. 10 jan 1887)
Berend Kornelis Miedema (ovl. 31 jan 1935)
 
Heide, Grietje v.d.
Heide, Grietje v.d.
 
    Grietje Alberts van der Heide (ovl. 31 aug 1958)
 
Hoekstra, A. & Verbeek, P.
Hoekstra, A. & Verbeek, P.
 
    Akke Jans Hoekstra (ovl. 18 sep 1934)
Pieter Jacobs Verbeek (ovl. 7 feb 1947)
 
Jansma, Jan & Jansma - v.d. Weide, Anna
Jansma, Jan & Jansma - v.d. Weide, Anna
 
    Jan Jans Jansma (ovl. 26 nov 1973)
 
Jelgershuis, Neeltje
Jelgershuis, Neeltje
 
     
Jensma, Foekje Jans
Jensma, Foekje Jans
 
    Foekje Jans Jensma (ovl. 31 aug 1940)
 
Jong, Eelke de & Ruiter, Jantje de
Jong, Eelke de & Ruiter, Jantje de
 
    Eelke Hayes de Jong (ovl. 13 mei 1939)
Jantje Gerrits de Ruiter (ovl. 7 jul 1916)
 
Jong, Gerrit de
Jong, Gerrit de
 
    Gerrit Eelkes de Jong (ovl. 27 mrt 1957)
 
Kempenaar - de Vries, Antje & Kempenaar, Gerben
Kempenaar - de Vries, Antje & Kempenaar, Gerben
 
     
Kingma, Dieuwke Joh.
Kingma, Dieuwke Joh.
 
    Dieuwke Johannes Kingma (ovl. 4 jan 1915)
 
Koning, Hendrik & Risselada, Akke
Koning, Hendrik & Risselada, Akke
 
     
Kramer, Trijntje Kornelis & Vries, Beert Cornelis de & Vries, Trijntje Adriaantje de & Vries, Jitske de
Kramer, Trijntje Kornelis & Vries, Beert Cornelis de & Vries, Trijntje Adriaantje de & Vries, Jitske de
 
     
Meer, Tjitske van der & Vries, Kornelis B. de
Meer, Tjitske van der & Vries, Kornelis B. de
 
     
Meij, Antje van der
Meij, Antje van der
 
    Antje Scheltes van der Mey (ovl. 16 jun 1961)
 
Meij, Dirk Jans van der
Meij, Dirk Jans van der
 
     
Meij, IJtje v.d.
Meij, IJtje v.d.
 
    Ytje Scheltes van der Mey (ovl. 31 okt 1883)
 
Meij, Sjoukje Dirks van der
Meij, Sjoukje Dirks van der
 
    Sjoukje Dirks van der Mey (ovl. 18 apr 1912)
 
Meij, Theunis Dirks van der
Meij, Theunis Dirks van der
 
    Teunis Dirks van der Mey (ovl. 9 okt 1896)
 
Meijer, Johanna Petronella
Meijer, Johanna Petronella
 
     
Miedema, Gerritje & Halbersma, Sjoerd
Miedema, Gerritje & Halbersma, Sjoerd
 
    Sjoerd Symens Halbersma (ovl. 24 apr 1970)
Gerritje Dirks Miedema (ovl. 13 jan 1962)
 
Miedema, K.B. & Kroodsma, A.
Miedema, K.B. & Kroodsma, A.
 
    Akke Hanzes Kroodsma (ovl. 17 dec 1960)
Kornelis Berends Miedema (ovl. 8 sep 1957)
 
Paulusma, Romke K.
Paulusma, Romke K.
 
    Romke Klazes Paulusma (ovl. 29 jan 1927)
 
Praamstra, Cornelis
Praamstra, Cornelis
 
     
Rooseboom, Catharina & Broersma, Tjeerd
Rooseboom, Catharina & Broersma, Tjeerd
 
    Tjeerd Freerks Broersma (ovl. 2 jun 1976)
 
Siderius, Dieuwke & Miedema, Marten
Siderius, Dieuwke & Miedema, Marten
 
    Marten Sytzes Miedema
Dieuwke Johannes Siderius (ovl. 11 apr 1969)
 
Sipma, Durkje A. & Steensma, Doekele J.
Sipma, Durkje A. & Steensma, Doekele J.
 
    Dirkje Annes Sipma (ovl. 23 jun 1957)
Doekele Jetzes Steensma (ovl. 5 mei 1962)
 
Steensma, Marten J. & Hoekstra, Grietje A.
Steensma, Marten J. & Hoekstra, Grietje A.
 
    Grietje Aans Hoekstra (ovl. 8 jun 1931)
Marten Jans Steensma (ovl. 29 mrt 1929)
 
Sterkenburg, Mame J. & Bosma, Jitske L.
Sterkenburg, Mame J. & Bosma, Jitske L.
 
    Jitske Lucas Bosma (ovl. 13 feb 1963)
Mame Jacobs Sterkenburg (ovl. 8 dec 1937)
 
Swiers, Jacob Jz.
Swiers, Jacob Jz.
 
     
Terpstra, Piebe & Halbersma, Feikje
Terpstra, Piebe & Halbersma, Feikje
 
    Feikje Symens Halbersma (ovl. 3 nov 1940)
Piebe Keimpes Terpstra (ovl. 23 mei 1974)
 
Velde, Gerben v.d. & Boonstra, Trijntje
Velde, Gerben v.d. & Boonstra, Trijntje
 
    Trijntje Johannes Boonstra (ovl. 26 mei 1977)
Gerben Dirks van der Velde (ovl. 23 nov 1948)
 
Vries, Ate B. de & Rienstra, Maaike
Vries, Ate B. de & Rienstra, Maaike
 
    Ate Bouwens de Vries (ovl. 30 nov 1926)
Maaike Rientses Rienstra (ovl. 8 apr 1932)
 
Vries, Ouwe Hendrik de & Bouma, Aaltje
Vries, Ouwe Hendrik de & Bouma, Aaltje
 
     

1 2 Volgende»


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Andrae, Andries
Andrae, Andries
 
    Andries Annes Andrae (ovl. 7 nov 1938)
 
Andrae, Anne
Andrae, Anne
 
    Anne Andries Andrae (ovl. 15 jan 1981)
 
Bakker, Klaas & Damste, Elisabeth
Bakker, Klaas & Damste, Elisabeth
 
    Klaas Jacobs Bakker (ovl. 28 dec 1942)
Elisabeth Damste (ovl. 12 jan 1951)
 
Berg, Meindert & Wijbenga, Joukje
Berg, Meindert & Wijbenga, Joukje
 
    Meindert Hemmes Berg (ovl. 10 okt 1980)
Joukje Wybenga
 
Bijlsma, Lijsbert & Akkerman, Dirk
Bijlsma, Lijsbert & Akkerman, Dirk
 
    Dirk Aukes Akkerman (ovl. 20 jun 1956)
Lijsbert Kornelis Bijlsma (ovl. 29 dec 1948)
 
Bijlstra, Klaaske & Link, Pieter
Bijlstra, Klaaske & Link, Pieter
 
    Klaaske Pieters Bijlstra (ovl. 2 feb 1960)
Pieter Koenraads Link (ovl. 12 jun 1966)
 
Boer, Cornelis de & Boer, Grietje de
Boer, Cornelis de & Boer, Grietje de
 
     
Boer, Jildert de & Jaarsma, Jeltje
Boer, Jildert de & Jaarsma, Jeltje
 
     
Boersma, Cornelis T & Wal, Leviena van der
Boersma, Cornelis T & Wal, Leviena van der
 
    Cornelis Tietes Boersma (ovl. 18 okt 1948)
Leviena Watzes van der Wal (ovl. 19 apr 1976)
 
Boersma, Rochus
Boersma, Rochus
 
    Rochus Sytzes Boersma (ovl. 14 mrt 1931)
 
Boonstra, Bauke
Boonstra, Bauke
 
    Bauke Aanes Boonstra (ovl. 25 mrt 1946)
 
Bosma, Jantje
Bosma, Jantje
 
     
Bouma, Anne G
Bouma, Anne G
 
    Anne Gelts Bouma (ovl. 23 mei 1980)
 
Bouma, Jantje
Bouma, Jantje
 
    Jantje Douwes Bouma (ovl. 2 apr 1955)
 
Bouma, Pieter
Bouma, Pieter
 
    Pieter Bokkes Bouma (ovl. 13 feb 1941)
 
Bouma, Tjepke Bokkes
Bouma, Tjepke Bokkes
 
    Tjepke Bokkes Bouma (ovl. 18 okt 1920)
 
Brouwer, Geeltje
Brouwer, Geeltje
 
    Geeltje Klazes Brouwer (ovl. 16 dec 1917)
 
Bruinsma, Elske
Bruinsma, Elske
 
    Elske Pieters Bruinsma (ovl. 3 jan 1930)
 
Bruinsma, Saakje
Bruinsma, Saakje
 
    Saakje Pieters Bruinsma (ovl. 7 dec 1936)
 
Buttenaar, Johanna
Buttenaar, Johanna
 
     
Buursma, Marijke
Buursma, Marijke
 
    Marijke Menzes Buursma (ovl. 27 aug 1942)
 
Cuperus, Jacob
Cuperus, Jacob
 
    Jacob Fokkes Cuperus (ovl. 14 jan 1981)
 
Cuperus, Jan
Cuperus, Jan
 
    Jan Fokkes Cuperus (ovl. 15 dec 1974)
 
Cuperus, Margje
Cuperus, Margje
 
    Margje AEdes Cuperus (ovl. 6 nov 1912)
 
Cuperus, Sjouke
Cuperus, Sjouke
 
    Sjouke Fokkes Cuperus (ovl. 28 jun 1947)
 
Cuperus, Watse
Cuperus, Watse
 
    Watse Jans Cuperus (ovl. 18 aug 1966)
 
Dijk, Berber van
Dijk, Berber van
 
    Berber Kornelis van Dijk (ovl. 30 dec 1943)
 
Dijk, Cornelis van
Dijk, Cornelis van
 
    Cornelis Johannes van Dijk (ovl. 12 feb 1937)
 
Dijk, IJbeltje van
Dijk, IJbeltje van
 
    Oene Jans Spoelstra (ovl. 10 jun 1962)
Ybeltje Sijes van Dijk (ovl. 3 aug 1948)
 
Dijk, Sjieuwke van
Dijk, Sjieuwke van
 
    Sjieuwke Jacobs van Dijk (ovl. 29 dec 1916)
 
Dijkman, Saapke
Dijkman, Saapke
 
    Saapke Taekes Dijkman (ovl. 10 okt 1966)
Sjoerd Wybes Wybenga (ovl. 1 feb 1982)
 
Dijkstra, Abe
Dijkstra, Abe
 
    Abe Jacobs Dijkstra (ovl. 9 feb 1977)
 
Dijkstra, Gerrit J
Dijkstra, Gerrit J
 
    Gerrit Jans Dijkstra (ovl. 14 dec 1912)
 
Dijkstra, Harmen
Dijkstra, Harmen
 
    Harmen Hendriks Dijkstra (ovl. 12 feb 1958)
 
Dijkstra, Hendrik G
Dijkstra, Hendrik G
 
    Hendrik Gerrits Dijkstra (ovl. 31 aug 1975)
 
Dijkstra, Hendrik H
Dijkstra, Hendrik H
 
    Hendrik Harmens Dijkstra (ovl. 25 mrt 1944)
 
Dijkstra, Johannes & Dijk, Sijtske van
Dijkstra, Johannes & Dijk, Sijtske van
 
    Sytske Meinderts van Dijk (ovl. 30 jun 1979)
Johannes Gerrits Dijkstra (ovl. 18 okt 1982)
 
Dijkstra, Luutske
Dijkstra, Luutske
 
    Lieuwkje Jans Dijkstra (ovl. 8 jul 1991)
Luurtske Jans Dijkstra (ovl. 15 nov 1967)
 
Dijkstra, Mentje
Dijkstra, Mentje
 
    Mentje Dirks Dijkstra (ovl. 23 jan 1942)
 
Dijkstra, Sake
Dijkstra, Sake
 
    Sake Jans Dijkstra (ovl. 8 feb 1968)
 
Dijkstra, Teake
Dijkstra, Teake
 
    Taeke Dirks Dijkstra (ovl. 13 jun 1950)
 
Dijkstra, Thijs
Dijkstra, Thijs
 
    Thijs Dirks Dijkstra (ovl. 18 dec 1945)
 
Dijkstra, Trijntje A
Dijkstra, Trijntje A
 
    Trijntje Abes Dijkstra (ovl. 9 apr 1944)
 
Dirks, Pier
Dirks, Pier
 
    Pier Dirks (ovl. 3 dec 1802)
 
Drost, IJtje
Drost, IJtje
 
    Ytje Luitzens Drost (ovl. 24 aug 1959)
 
Feenstra, Haring
Feenstra, Haring
 
    Haring Tjallings Feenstra (ovl. 17 jan 1966)
 
Fennema, Antje E
Fennema, Antje E
 
    Antje Eeltjes Fennema (ovl. 24 jun 1935)
 
Fennema, Auke
Fennema, Auke
 
    Auke Eeltjes Fennema (ovl. 19 apr 1970)
 
Fennema, Auke A
Fennema, Auke A
 
    Auke Andries Fennema (ovl. 17 mrt 1972)
 
Fennema, Grietje
Fennema, Grietje
 
    Grietje Jans Fennema (ovl. 13 mrt 1956)
 

1 2 3 4 Volgende»

1 2 Volgende»