Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Coolhaas, Eeke Thomas
Coolhaas, Eeke Thomas
 
    Eeke Thomas Koolhaas (ovl. 7 feb 1915)
 
Cuperus, Boukje M. & Vries, Maaike de
Cuperus, Boukje M. & Vries, Maaike de
 
    Maaike Johannes de Vries (ovl. 9 jul 1954)
Baukje Martens Kuperus (ovl. 11 dec 1917)
 
Damsma, Heerke & Damsma - Klinkenberg, Barendina
Damsma, Heerke & Damsma - Klinkenberg, Barendina
 
     
Damsma, Wipkje P. & Sijtsma, Jan D.
Damsma, Wipkje P. & Sijtsma, Jan D.
 
    Wipkje Pieters Damsma (ovl. 14 jun 1958)
Jan Diederts Sytsma (ovl. 22 jan 1968)
 
Dijk, Frans van & Ronda, Josina
Dijk, Frans van & Ronda, Josina
 
    Jesina Sipkes Ronda (ovl. 3 jan 1970)
Frans Cornelis van Dijk (ovl. 28 dec 1966)
 
Dijk, Grietje van & Bakker, Rienk & Pieter
Dijk, Grietje van & Bakker, Rienk & Pieter
 
    Pieter Rienks Bakker (ovl. 1 dec 1919)
Rienk Pieters Bakker (ovl. 17 sep 1969)
Grietje Sijes van Dijk (ovl. 4 mei 1968)
 
Dijk, Grietje van & Miedema Jan
Dijk, Grietje van & Miedema Jan
 
    Jan Sytzes Miedema (ovl. 17 dec 1983)
Grietje Ytsens van Dijk (ovl. 14 jan 1965)
 
Dijk, Hilbrand van & Ronda, Lipkje
Dijk, Hilbrand van & Ronda, Lipkje
 
    Lipkje Sipkes Ronda (ovl. 16 sep 1971)
Hilbrand Wopkes van Dijk (ovl. 17 jun 1960)
 
Dijk, Jan L. van & Schuiling, Klaaske
Dijk, Jan L. van & Schuiling, Klaaske
 
    Klaaske Samuels Schuiling (ovl. 28 sep 1957)
Jan Lieuwes van Dijk (ovl. 2 sep 1919)
 
Dijk, Klaas Lieuwes van & Jong, Antje de
Dijk, Klaas Lieuwes van & Jong, Antje de
 
    Antje Jogchums de Jong (ovl. 30 dec 1974)
Klaas Lieuwes van Dijk (ovl. 18 dec 1964)
 
Dijk, Lieuwe S. van
Dijk, Lieuwe S. van
 
    Lieuwe Sipkes van Dijk (ovl. 27 dec 1907)
 
Dijk, Sietske van
Dijk, Sietske van
 
    Sytske Jans van Dijk (ovl. 25 jan 1901)
 
Dijk, Sije K. van & Hoekema, Menke Tj.
Dijk, Sije K. van & Hoekema, Menke Tj.
 
    Menke Tjeerds Hoekema (ovl. 18 nov 1950)
Sije Cornelis van Dijk (ovl. 13 mei 1938)
 
Dijk, Sije van & Kuperus, Willemke
Dijk, Sije van & Kuperus, Willemke
 
    Willemke AEdes Kuperus (ovl. 22 mrt 1956)
Sije van Dijk (ovl. 10 feb 1939)
 
Dijkman, Douwe & Dijkman - van der Wal, Jeltje & Dijkman, Johannes
Dijkman, Douwe & Dijkman - van der Wal, Jeltje & Dijkman, Johannes
 
    Douwe Davids Dijkman (ovl. 6 mei 1981)
Johannes Dijkman (ovl. 20 jun 1943)
Jeltje Tammes van der Wal (ovl. 4 jun 1976)
 
Dijkman, Jeltje & Wal, Dirk v.d.
Dijkman, Jeltje & Wal, Dirk v.d.
 
    Jeltje Tjisses Dijkman (ovl. 12 sep 1952)
Dirk Lieuwes van der Wal (ovl. 22 jan 1960)
 
Dijkstra, Alle & Gros, Tjitske
Dijkstra, Alle & Gros, Tjitske
 
    Alle Liebes Dijkstra (ovl. 17 aug 1983)
Tjitske Wybes Gros (ovl. 9 feb 1988)
 
Dijkstra, Arjen Aukes
Dijkstra, Arjen Aukes
 
    Arjen Aukes Dijkstra (ovl. 15 nov 1910)
 
Dijkstra, Pieter D. & Groot, Ytje W. de & Luurtsche & Dijkstra, Aaltje
Dijkstra, Pieter D. & Groot, Ytje W. de & Luurtsche & Dijkstra, Aaltje
 
    Aaltje Pieters Dijkstra (ovl. 22 sep 1972)
Luurtsche Pieters Dijkstra (ovl. 9 mei 1945)
Pieter Douwes Dijkstra (ovl. 7 nov 1947)
Ytje Wytzes de Groot (ovl. 21 feb 1940)
 
Engga, Roelofke & Porte, Jan
Engga, Roelofke & Porte, Jan
 
    Roelofke Epkes Engga (ovl. 4 mrt 1962)
Jan Hendriks Porte (ovl. 9 jan 1971)
 
Feenstra, Pieter M. & Schat, Trijntje Klaaske
Feenstra, Pieter M. & Schat, Trijntje Klaaske
 
    Pieter Meinderts Feenstra (ovl. 13 mei 1969)
Trijntje Klaaske Schat (ovl. 18 sep 1983)
 
Ferwerda, Jacob & Graansma, Froukje
Ferwerda, Jacob & Graansma, Froukje
 
    Jacob Gerrits Ferwerda (ovl. 29 jan 1943)
Froukje Wopkes Graansma (ovl. 9 jun 1957)
 
Fokkema, Anna & Fokkema, Gerrit & Hofstra, Sieuwke & Fokkema, Lammert
Fokkema, Anna & Fokkema, Gerrit & Hofstra, Sieuwke & Fokkema, Lammert
 
     
Fokkema, Douwe D. & Hilwerda, Emkje S.
Fokkema, Douwe D. & Hilwerda, Emkje S.
 
    Douwe Dirks Fokkema (ovl. 13 dec 1878)
Emke Sipkes Hilwerda (ovl. 13 feb 1900)
 
Fokkema, Eeltje & Braak, Froukje
Fokkema, Eeltje & Braak, Froukje
 
    Gezin: Eeltje Arjens Fokkema / Frouwkje Gerrits Braak
Trijntje Gerrits Braak (ovl. 3 aug 1926)
 
Fokkema, Marten & Andrê, Antje
Fokkema, Marten & Andrê, Antje
 
    Antje Roelofs Andrae (ovl. 13 jun 1950)
Marten Jans Fokkema (ovl. 20 mei 1954)
 
Galema - Peysel S. & Galema, D.F. & Galema, Sjoukje & Galema, Janke
Galema - Peysel S. & Galema, D.F. & Galema, Sjoukje & Galema, Janke
 
    Dirk Frans Galema (ovl. 24 aug 1967)
Janke Dirks Galema (ovl. 31 mrt 1994)
Sjoukje Dirks Galema (ovl. 23 nov 1972)
Saapke Foppes Peyzel (ovl. 6 feb 1932)
 
Geerds, Ds / Rev Frederik Willem & Zantinge, Catharina Margaretha
Geerds, Ds / Rev Frederik Willem & Zantinge, Catharina Margaretha
 
     
Gelders, Harmen Jans & Gelders - Terpstra, Pietje
Gelders, Harmen Jans & Gelders - Terpstra, Pietje
 
    Harmen Jans Gelders (ovl. 9 okt 1941)
Pietje Annes Terpstra (ovl. 20 jun 1970)
 
Germeraad, Willem & Wal, Neeltje v.d.
Germeraad, Willem & Wal, Neeltje v.d.
 
    Willem Hendriks Germeraad (ovl. 9 dec 1967)
Neeltje Jans van der Wal (ovl. 22 jul 1952)
 
Gerritsen, Hendrik & Rienks, Tjaltje
Gerritsen, Hendrik & Rienks, Tjaltje
 
    Hendrik Albertus Gerritsen (ovl. 12 jun 1958)
Tjaltje Rienks Rienks (ovl. 10 nov 1968)
 
Glas, Pietje W.
Glas, Pietje W.
 
    Pietje Willems Glas (ovl. 14 feb 1950)
 
Goot, Trijntje S. v.d. & Meekma, Jan K. & Meekma, Lijsbert
Goot, Trijntje S. v.d. & Meekma, Jan K. & Meekma, Lijsbert
 
    Trijntje Scheltes van der Goot (ovl. 10 jul 1891)
Lijsbert Jans Meekma (ovl. 7 dec 1869)
 
Graaf, Sjouke de & Stienstra, Anneke & Jan
Graaf, Sjouke de & Stienstra, Anneke & Jan
 
    Sjouke Feddes de Graaf (ovl. 16 okt 1970)
 
Groeneveld, Hendrik & Westerhuis, Pietje & Martha Jullina
Groeneveld, Hendrik & Westerhuis, Pietje & Martha Jullina
 
    Hendrik Hombertus Groen(e)veld (ovl. 7 feb 1953)
Martha Jullina Groeneveld (ovl. 23 apr 1984)
Pietje Dirks Westerhuis (ovl. 16 nov 1957)
 
Groot, Jan de & Sijtsma, Tetje
Groot, Jan de & Sijtsma, Tetje
 
    Jan Syberens de Groot (ovl. 10 sep 1973)
Tetje Andries Sytsma (ovl. 4 apr 1985)
 
Groot, Pieter G. de & Keizer, Maaike
Groot, Pieter G. de & Keizer, Maaike
 
    Pieter Gabes de Groot (ovl. 30 okt 1938)
Maaike Klazes Keizer (ovl. 27 dec 1954)
 
Gros, Kornelis & Vries, Jantje de
Gros, Kornelis & Vries, Jantje de
 
    Jantje Wytses de Vries (ovl. 17 feb 1976)
Kornelis Wybes Gros (ovl. 13 dec 1973)
 
Gunst, Willem van & Rinsma, Geertje
Gunst, Willem van & Rinsma, Geertje
 
    Geertje Sybes Rinsma (ovl. 27 apr 1992)
Willem Jans van Gunst (ovl. 2 sep 1974)
 
Haan, Jitze de & Tasma, Grietje
Haan, Jitze de & Tasma, Grietje
 
    Jitze Taedes de Haan (ovl. 5 nov 1937)
Grietje Everts Tasma (ovl. 8 sep 1969)
 
Haas, Sjoukje de & Thijsseling, AEde
Haas, Sjoukje de & Thijsseling, AEde
 
    Sjoukje Jitzes de Haas (ovl. 31 jan 1971)
AEde Ottes Thijsseling (ovl. 16 mrt 1975)
 
Halma, Aaltje W.
Halma, Aaltje W.
 
    Aaltje Wytses Halma (ovl. 27 jul 1935)
 
Halma, Anne Keimpes
Halma, Anne Keimpes
 
    Anne Keimpes Halma (ovl. 8 jan 1938)
 
Halma, D. & Marrum, G.A. van
Halma, D. & Marrum, G.A. van
 
    Dirk Jacobs Halma (ovl. 30 jan 1962)
Goikina Albertina van Marrum (ovl. 26 apr 1978)
 
Halma, Dirkje W.
Halma, Dirkje W.
 
    Dirkje Wytzes Halma (ovl. 22 nov 1927)
 
Halma, Keimpe & Dijk, Wijpkje van
Halma, Keimpe & Dijk, Wijpkje van
 
    Keimpe Annes Halma (ovl. 12 jun 1979)
Wypkje Jacobs van Dijk (ovl. 15 aug 1998)
 
Halma, Klaas & Terpstra, Trijntje
Halma, Klaas & Terpstra, Trijntje
 
    Klaas Jacobs Halma (ovl. 5 jul 1976)
Trijntje Ynes Terpstra (ovl. 12 jan 1983)
 
Hamstra, Anna F. & Huizen, Pieter H. van & Huizen, Tietje P. van & Boersma - v. Huizen, Antje
Hamstra, Anna F. & Huizen, Pieter H. van & Huizen, Tietje P. van & Boersma - v. Huizen, Antje
 
    Antje Fransen Hamstra (ovl. 21 jun 1934)
Pieter Hendriks van Huizen (ovl. 22 feb 1929)
Antje Pieters van Huizen (ovl. 31 mei 1959)
Tietje Pieters van Huizen (ovl. 23 aug 1981)
 
Hansma, Tietje
Hansma, Tietje
 
    Tietje Johannes Hansma (ovl. 13 mei 1952)
 
Heeringa, Attje & Minnema, Pier
Heeringa, Attje & Minnema, Pier
 
     

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»