Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Terwal, Pieter T.
Terwal, Pieter T.
 
    Pieter Taekes Terwal (ovl. 20 feb 1923)
 
Terwal, Renske
Terwal, Renske
 
    Renske Wobbes Terwal (ovl. 6 nov 1946)
 
Thijsseling, Herman O. & Andree, Cornelia & Thijsseling, Antje
Thijsseling, Herman O. & Andree, Cornelia & Thijsseling, Antje
 
    Cornelia Andries Andree (ovl. 13 jun 1977)
Antje Thijsseling (ovl. 23 okt 1997)
Herman Ottes Thijsseling (ovl. 7 mrt 1918)
 
Thijsseling, Jan O. & Cuperus, Aaltje
Thijsseling, Jan O. & Cuperus, Aaltje
 
    Aaltje Alles Cuperus (ovl. 14 mei 1966)
Jan Ottes Thijsseling (ovl. 11 jul 1953)
 
Thijsseling, Otte & Cuperus, Antje & Thijsseling, Engelbertus & Thijsseling, Marijke
Thijsseling, Otte & Cuperus, Antje & Thijsseling, Engelbertus & Thijsseling, Marijke
 
    Antje Jans Cuperus (ovl. 2 feb 1915)
Engelbertus Ottes Thijsseling (ovl. 22 apr 1939)
Marijke Ottes Thijsseling (ovl. 5 nov 1963)
Otte Engelbertus Thijsseling (ovl. 15 feb 1913)
 
Timmermans, Afke M. & Talsma, Yde P/
Timmermans, Afke M. & Talsma, Yde P/
 
    Yde Pieters Talsma (ovl. 15 nov 1977)
Afke Mients Timmermans (ovl. 3 feb 1975)
 
Tjepkema, Piebe S. & Dobma, Antje
Tjepkema, Piebe S. & Dobma, Antje
 
    Antje Gerrits Dobma (ovl. 17 jun 1977)
Piebe Sydses Tjepkema (ovl. 7 feb 1972)
 
Tuinen, Ritske K. van & Tuinen - Sinnema, Grietje van
Tuinen, Ritske K. van & Tuinen - Sinnema, Grietje van
 
    Grietje Pieters Sinnema (ovl. 19 okt 1968)
Ritske Klazes van Tuinen (ovl. 15 mrt 1938)
 
Valk, Pietertje & Dijkstra, Wijtse P.
Valk, Pietertje & Dijkstra, Wijtse P.
 
    Wytse Pieters Dijkstra (ovl. 16 sep 1971)
Pietertje Willems Valk (ovl. 23 sep 1961)
 
Veenstra, Douwe Oepkes
Veenstra, Douwe Oepkes
 
     
Veer, Pieter v.d. & Roersma, Geertje
Veer, Pieter v.d. & Roersma, Geertje
 
    Geertje Andries Roersma (ovl. 1 feb 1986)
Pieter Hendriks van der Veer (ovl. 1 jan 1973)
 
Vellema, Wytske & Slager, Pier
Vellema, Wytske & Slager, Pier
 
    Pier Pieters Slager (ovl. 2 apr 1995)
Wytske Klazes Vellema (ovl. 22 apr 1973)
 
Visbeek, Kornelis D.
Visbeek, Kornelis D.
 
    Kornelis Douwes Visbeek (ovl. 22 jun 1921)
 
Visser, Einte & Stap, Hiltje
Visser, Einte & Stap, Hiltje
 
    Hiltje Johannes Stap (ovl. 10 feb 1904)
Einte Johannes Visser (ovl. 6 sep 1924)
 
Vlietstra, Martje P. & Meer, Anne E. v.d.
Vlietstra, Martje P. & Meer, Anne E. v.d.
 
    Anne Eelkes van der Meer (ovl. 31 mei 1963)
Martje Pieters Vlietstra (ovl. 29 nov 1958)
 
Vries, Anna de & Dijkstra, Jan
Vries, Anna de & Dijkstra, Jan
 
     
Vries, Hendrik Meints de & Groot, Tjitske de
Vries, Hendrik Meints de & Groot, Tjitske de
 
    Tjitske Syberens de Groot (ovl. 18 okt 1958)
Hendrik Meints de Vries (ovl. 1 jul 1954)
 
Vries, Jelle L. de & Hiddema, IJtske P.
Vries, Jelle L. de & Hiddema, IJtske P.
 
    Ytske Pieters Hiddema (ovl. 23 aug 1971)
Jelle Lieuwes de Vries (ovl. 7 mei 1941)
 
Vries, Johannes H. de
Vries, Johannes H. de
 
    Johannes Hendriks de Vries (ovl. 24 nov 1919)
 
Vries, Lieuwe Meinderts de
Vries, Lieuwe Meinderts de
 
    Lieuwe Meinderts de Vries (ovl. 7 jun 1936)
 
Vries, Maartje L de
Vries, Maartje L de
 
    Maartje Lieuwes de Vries (ovl. 17 apr 1948)
 
Vries, Otto de & Vellinga, Sijbrigje
Vries, Otto de & Vellinga, Sijbrigje
 
    Otto Johannes de Vries (ovl. 18 dec 1979)
Sybrigje Hylkes Vellinga (ovl. 11 sep 1992)
 
Vries, Pieter K. de & Vries - de Jong, Hiltje de
Vries, Pieter K. de & Vries - de Jong, Hiltje de
 
    Hiltje Sjoerds de Jong (ovl. 17 nov 1966)
Pieter Klazes de Vries (ovl. 21 apr 1949)
 
Vries, Sijtze W. de
Vries, Sijtze W. de
 
    Sytze Wybes de Vries (ovl. 10 okt 1917)
 
Vries, Tettje de & Kooi, IJsbrand van der
Vries, Tettje de & Kooi, IJsbrand van der
 
     
Vries, Wijbe S. de & Buursma, Hiltje G.
Vries, Wijbe S. de & Buursma, Hiltje G.
 
    Hiltje Gerrits Buursma (ovl. 14 dec 1912)
Wybe Sytzes de Vries (ovl. 19 okt 1906)
 
Vries, Wijtske de & Groenewoud, Renze
Vries, Wijtske de & Groenewoud, Renze
 
    Wytske Wytses de Vries (ovl. 13 dec 1965)
Renze Gepkes Groenewoud (ovl. 18 apr 1978)
 
Wagenaar, Sjoerd R. & Koster, Wilhelmina Douina & Wagenaar, Jan
Wagenaar, Sjoerd R. & Koster, Wilhelmina Douina & Wagenaar, Jan
 
     
Wal - Spoelstra, Hiltje v.d. & Wal, Jacob H. v.d.
Wal - Spoelstra, Hiltje v.d. & Wal, Jacob H. v.d.
 
    Hiltje Klazes Spoelstra (ovl. 2 jul 1954)
Jacob Hendriks van der Wal (ovl. 31 jan 1960)
 
Wal - van Dijk, Aaltje van der & Wal, Lieuwe D. van der
Wal - van Dijk, Aaltje van der & Wal, Lieuwe D. van der
 
    Aaltje Johannes van Dijk (ovl. 5 aug 1982)
Lieuwe Dirks van der Wal (ovl. 29 mrt 1983)
 
Wal, Auke F. van der & Jong, Trijntje J. de
Wal, Auke F. van der & Jong, Trijntje J. de
 
    Trijntje Jacobs de Jong (ovl. 21 sep 1908)
Auke Feitzes van der Wal (ovl. 29 feb 1920)
 
Wal, Jansje S. v.d.
Wal, Jansje S. v.d.
 
    Jantje Sakes van der Wal (ovl. 23 aug 1949)
 
Wal, Lieuwe S. van der & Miedema, Klaaske
Wal, Lieuwe S. van der & Miedema, Klaaske
 
    Klaaske Jeltes Miedema (ovl. 3 dec 1974)
Lieuwe Sakes van der Wal (ovl. 13 dec 1967)
 
Wal, Lieuwe W. v.d. & Vries, Rixtje de
Wal, Lieuwe W. v.d. & Vries, Rixtje de
 
     
Walda, Tjalling & Vries, Sijke de & Walda, Johannes & Kuipers, Gepke
Walda, Tjalling & Vries, Sijke de & Walda, Johannes & Kuipers, Gepke
 
    Sijke Johannes de Vries (ovl. 15 sep 1902)
Johannes Tjallings Walda (ovl. 3 nov 1985)
Tjalling Jacobs Walda (ovl. 25 okt 1955)
 
Wassenaar, Baukje & Koersma, Jan
Wassenaar, Baukje & Koersma, Jan
 
    Jan Jelles Koersma (ovl. 6 feb 1973)
Baukje Harings Wassenaar (ovl. 25 jan 1973)
 
Weg, Thijs D. v.d.
Weg, Thijs D. v.d.
 
    Tijs Douwes van der Weg (ovl. 23 mei 1905)
 
Werff - Jensma, Foekje v.d.
Werff - Jensma, Foekje v.d.
 
    Foekje Theunis Jensma (ovl. 2 jan 1994)
 
Werff, IJtzen D. v.d.
Werff, IJtzen D. v.d.
 
    Ytzen Dirks van der Werff (ovl. 11 mei 1961)
 
Werkstra, Antje
Werkstra, Antje
 
    Antje Aants Werkstra (ovl. 10 feb 1950)
 
Westerbaan, Pieter & Westerbaan, Folkert & Elzinga, Idske
Westerbaan, Pieter & Westerbaan, Folkert & Elzinga, Idske
 
    Idske Kornelis Elzenga (ovl. 11 jan 1962)
Pieter Lieuwes Westerbaan (ovl. 19 feb 1938)
 
Wiersma, Margaretha & Schaaf, Rinse
Wiersma, Margaretha & Schaaf, Rinse
 
    Renze Jacob Piers Schaaf (ovl. 12 mrt 1961)
Margaretha Cornelis Wiersma (ovl. 9 apr 1952)
 
Wiersma, P. & Sinnema, A.
Wiersma, P. & Sinnema, A.
 
    Antje Pieters Sinnema (ovl. 3 aug 1949)
Pieter Jans Wiersma (ovl. 23 dec 1958)
 
Wiersma, P.K. & Wiersma - Ruitenschild M.
Wiersma, P.K. & Wiersma - Ruitenschild M.
 
     
Wiersma, Tjepke & Fennema, Antje
Wiersma, Tjepke & Fennema, Antje
 
    Antje Fennema (ovl. 10 dec 1997)
Tjepke Jitses Wiersma (ovl. 12 okt 1971)
 
Wiggers, Trijntje
Wiggers, Trijntje
 
     
Wijbenga, Jan & Wijbenga, Akke
Wijbenga, Jan & Wijbenga, Akke
 
    Akke Bavius Wybenga (ovl. 21 mrt 1985)
Jan Jans Wybenga (ovl. 19 apr 1956)
 
Wijbenga, Jan B. & Terpstra, Dirkje
Wijbenga, Jan B. & Terpstra, Dirkje
 
    Dirkje Ynes Terpstra (ovl. 28 jan 1993)
Jan Baukes Wybenga (ovl. 10 mrt 1982)
 
Wijbenga, Jan J.
Wijbenga, Jan J.
 
    Jan Jans Wybenga (ovl. 4 dec 1921)
 
Wijbenga, Sytske & Bijlsma, Jan & Bijlsma, Pieter
Wijbenga, Sytske & Bijlsma, Jan & Bijlsma, Pieter
 
    Jan Dirks Bijlsma (ovl. 3 jul 1969)
Pieter Jans Bijlsma (ovl. 9 apr 1937)
Sytske Pieters Wybenga (ovl. 28 mrt 1963)
 

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»