Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Schat, Trijntje
Schat, Trijntje
 
    Trijntje Joukes Schat (ovl. 7 feb 1967)
 
Schuiringa, Jacobus
Schuiringa, Jacobus
 
     
Schuurmans, Klaas & Kingma, IJke
Schuurmans, Klaas & Kingma, IJke
 
    Yke Halbes Kingma (ovl. 21 aug 1946)
Klaas Lourens Schuurmans (ovl. 26 aug 1913)
 
Sijperda, Cornelis & Wallinga, Aukje
Sijperda, Cornelis & Wallinga, Aukje
 
    Cornelis Rintjes Syperda (ovl. 5 dec 1947)
Aukje Klazes Wallinga (ovl. 15 mei 1913)
 
Sijtsma, Joukje & Sijtsma, Freerk & Sijtsma - Hovinga, Sijke
Sijtsma, Joukje & Sijtsma, Freerk & Sijtsma - Hovinga, Sijke
 
    Sijke Pieters Hovinga (ovl. 3 jan 1973)
Freerk Diederts Sytsma (ovl. 2 mrt 1943)
Joukje Diederts Sytsma (ovl. 2 apr 1941)
 
Sijtsma, Minne S.
Sijtsma, Minne S.
 
    Menne Siedses Sytsma (ovl. 29 sep 1938)
 
Sinnema, Dirk & Homsma, IJkje
Sinnema, Dirk & Homsma, IJkje
 
    Ykje Hommes Homsma (ovl. 20 jul 1982)
Dirk Eelzes Sinnema (ovl. 27 dec 1972)
 
Sipma, Dirkje Klazes
Sipma, Dirkje Klazes
 
    Dirkje Klazes Sipma (ovl. 3 jul 1927)
 
Sipma, Tjettje & Koster, Taeke
Sipma, Tjettje & Koster, Taeke
 
     
Slager, Lamkje P.
Slager, Lamkje P.
 
    Lamkje Pieters Slager (ovl. 30 jul 1917)
 
Slager, Pieter & Terpstra, Antje
Slager, Pieter & Terpstra, Antje
 
    Pieter Piers Slager (ovl. 9 feb 1945)
Antje Jacobs Terpstra (ovl. 5 dec 1956)
 
Slager, Sijtse & Braaksma, Jo
Slager, Sijtse & Braaksma, Jo
 
    Jochemtje Paulus Braaksma (ovl. 3 mrt 1997)
Sytze Pieters Slager (ovl. 7 mei 1966)
 
Smit, Jan P. & Boonstra, Marijke
Smit, Jan P. & Boonstra, Marijke
 
    Marijke Wobbes Boonstra (ovl. 28 apr 1940)
Jan Popkes Smit(s) (ovl. 25 apr 1929)
 
Smit, Mina & Jousma, Hendrik
Smit, Mina & Jousma, Hendrik
 
    Hendrik Joutes Jousma (ovl. 9 feb 1975)
Mina Jans Smit (ovl. 6 jul 1962)
 
Smit, Renske & Mulder, Rinze
Smit, Renske & Mulder, Rinze
 
    Rinze Rinzes Mulder (ovl. 3 aug 1955)
Renske Jans Smit (ovl. 19 mrt 1953)
 
Smits, Grietje Jans
Smits, Grietje Jans
 
    Grietje Jans Smits (ovl. 3 jun 1927)
 
Soepboer, Pier & Bergema, Saapke
Soepboer, Pier & Bergema, Saapke
 
     
Spijksma, Lieuwkje
Spijksma, Lieuwkje
 
    Lieuwkje Johannes Spieksma (ovl. 5 jan 1947)
 
Spoelstra, Christiaan & Groot, Luurtsche de & Spoelstra, Hiltje
Spoelstra, Christiaan & Groot, Luurtsche de & Spoelstra, Hiltje
 
    Luurtske Wytzes de Groot (ovl. 13 nov 1939)
Christiaan Hendriks Spoelstra (ovl. 31 mrt 1946)
Hiltje Christiaans Spoelstra (ovl. 27 sep 1974)
 
Spoelstra, Froukje & Wiersma, Piebe
Spoelstra, Froukje & Wiersma, Piebe
 
    Froukje Sierks Spoelstra (ovl. 18 jan 1933)
Piebe Jitzes Wiersma (ovl. 25 mei 1949)
 
Spoelstra, Wijtze & Braaksma, Aukje
Spoelstra, Wijtze & Braaksma, Aukje
 
    Aukje Jelles Braaksma (ovl. 17 okt 1975)
Wytse Christiaans Spoelstra (ovl. 2 mei 1966)
 
Stap, IJtje
Stap, IJtje
 
    Ytje Hendriks Stap (ovl. 1 aug 1942)
 
Stavinga, Johannes E. & Veenstra, Maria
Stavinga, Johannes E. & Veenstra, Maria
 
     
Steegstra, Aafke F.
Steegstra, Aafke F.
 
    Aafke Fransen Steegstra (ovl. 29 mrt 1949)
 
Stelma, Elske & Berg, Tamme van der
Stelma, Elske & Berg, Tamme van der
 
     
Stelpstra, Douwe & Bolhuis, Antje
Stelpstra, Douwe & Bolhuis, Antje
 
    Antje Klazes Bolhuis (ovl. 30 jun 1992)
Douwe Baukes Stelpstra (ovl. 6 okt 1957)
 
Stelwagen, Jacoba
Stelwagen, Jacoba
 
     
Stienstra, Aaltje D. & Fennema, Tjitte J.
Stienstra, Aaltje D. & Fennema, Tjitte J.
 
    Tiete Jans Fennema (ovl. 26 apr 1976)
Aaltje Dirks Stienstra (ovl. 29 okt 1946)
 
Stienstra, Aan Jochum & Ganzevoort, Wytske
Stienstra, Aan Jochum & Ganzevoort, Wytske
 
    Wytske Rykeles Ganzevoort (ovl. 13 jan 1964)
Aan Jochums Stienstra (ovl. 25 jun 1964)
 
Stienstra, Jan Folkerts & Jensma, Sjoukje
Stienstra, Jan Folkerts & Jensma, Sjoukje
 
    Sjoukje Jans Jensma (ovl. 21 sep 1952)
Jan Folkerts Stienstra (ovl. 25 mei 1947)
 
Stienstra, Jan Jochums & Wallinga, Riemke & Stienstra, Jan Jochums & Zijlstra, Riemke
Stienstra, Jan Jochums & Wallinga, Riemke & Stienstra, Jan Jochums & Zijlstra, Riemke
 
    Jan Jochems Stienstra (ovl. 30 mei 1871)
Jan Jochums Stienstra (ovl. 19 feb 1967)
Riemke Klazes Wallinga (ovl. 15 feb 1963)
Riemke Pieters Zijlstra (ovl. 17 jun 1899)
 
Stienstra, Jochem J.
Stienstra, Jochem J.
 
    Jochum Jans Stienstra (ovl. 29 jan 1926)
 
Stienstra, Riemke
Stienstra, Riemke
 
    Riemke Jochums Stienstra (ovl. 11 jan 1922)
 
Stokje, Douwe & Ringnalda, Jitske & Stokje, Jantje & Stokje, Renske
Stokje, Douwe & Ringnalda, Jitske & Stokje, Jantje & Stokje, Renske
 
     
Swart, Sijbe P. & Vonk, Trijntje
Swart, Sijbe P. & Vonk, Trijntje
 
    Sybe Pieters Swart (ovl. 10 jan 1955)
Trijntje Johannes Vonk (ovl. 21 aug 1971)
 
Talstra, Wijtze
Talstra, Wijtze
 
    Wytse Romkes Talstra (ovl. 22 jul 1951)
 
Teitsma, Aaltje & Meulen, IJne v.d.
Teitsma, Aaltje & Meulen, IJne v.d.
 
    Yne Gerrits van der Meulen (ovl. 12 mei 1951)
Aaltje Tjisses Teitsma (ovl. 2 jun 1947)
 
Terpstra, Anske & Terpstra - Heidema, Janke
Terpstra, Anske & Terpstra - Heidema, Janke
 
    Janke Meints Heidema (ovl. 17 mrt 1986)
Anske Doris Terpstra (ovl. 2 jun 1973)
 
Terpstra, Fokke & Gerbentje & Fokke
Terpstra, Fokke & Gerbentje & Fokke
 
    Fokke Jitzes Terpstra (ovl. 18 jun 1907)
Fokke Jitzes Terpstra (ovl. 6 okt 1916)
Gerbentje Jitzes Terpstra (ovl. 23 mei 1916)
 
Terpstra, Froukje & Feenstra, Evert
Terpstra, Froukje & Feenstra, Evert
 
    Evert Meinderts Feenstra (ovl. 26 jun 1982)
Froukje Doris Terpstra (ovl. 21 jul 1969)
 
Terpstra, Geertje J. & Hoekstra, IJtzen J.
Terpstra, Geertje J. & Hoekstra, IJtzen J.
 
    Ytzen Jacobs Hoekstra (ovl. 26 okt 1917)
Geertje Jacobs Terpstra (ovl. 19 mrt 1914)
 
Terpstra, Jan Jans
Terpstra, Jan Jans
 
    Jan Jans Terpstra (ovl. 18 okt 1935)
 
Terpstra, Jitze M. & Hofman, Eke
Terpstra, Jitze M. & Hofman, Eke
 
    Eke Mients Hofman (ovl. 9 jan 1954)
Jitse Markus Terpstra (ovl. 22 jun 1951)
 
Terpstra, Rinse & Kamminga, Dieuwke
Terpstra, Rinse & Kamminga, Dieuwke
 
     
Terpstra, Ruurd M. & Vries, Lijsbert de
Terpstra, Ruurd M. & Vries, Lijsbert de
 
    Lijsbert Wytses de Vries (ovl. 30 aug 1967)
Ruurd Markus Terpstra (ovl. 4 nov 1967)
 
Terpstra, Tjitske & Flokstra, Hendrik
Terpstra, Tjitske & Flokstra, Hendrik
 
    Hendrik Jakobs Flokstra (ovl. 24 apr 1951)
Tjitske Jacobs Terpstra (ovl. 8 mrt 1941)
 
Terpstra, Tjitske & Hofman, Pieter
Terpstra, Tjitske & Hofman, Pieter
 
    Pieter Sytses Hofman (ovl. 26 jul 1981)
Tjitske Ynes Terpstra (ovl. 4 dec 1960)
 
Terpstra, Willem C. & Speckmann, Hendrikje
Terpstra, Willem C. & Speckmann, Hendrikje
 
    Hendrikje Speckmann (ovl. 1 feb 1973)
Willem Cornelis Terpstra (ovl. 18 jan 1955)
 
Terpstra, Wybe Y. & Terpstra - Haaima, Wietske
Terpstra, Wybe Y. & Terpstra - Haaima, Wietske
 
    Wietske Simons Haaima (ovl. 24 aug 1977)
Wybe Ynes Terpstra (ovl. 23 nov 1972)
 
Terwal - Hiemstra, Antje & Terwal, Taeke P.
Terwal - Hiemstra, Antje & Terwal, Taeke P.
 
    Antje Sybrens Hiemstra (ovl. 28 apr 1983)
Taeke Pieters Terwal (ovl. 27 okt 1988)
 

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»