Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Ploeg, Aaltje van der
Ploeg, Aaltje van der
 
    Aaltje Formers van der Ploeg (ovl. 29 jul 1950)
 
Ploeg, Jan v.d. & Jong, Oene Cornelis de & Dijkstra, Sjoukje
Ploeg, Jan v.d. & Jong, Oene Cornelis de & Dijkstra, Sjoukje
 
    Oene Cornelis de Jong (ovl. 14 feb 1972)
Sjoukje Pieters Dijkstra (ovl. 26 dec 1972)
Jan Formers van der Ploeg (ovl. 17 apr 1919)
 
Polstra, Dieuwke
Polstra, Dieuwke
 
    Dieuke Dirks Polstra (ovl. 22 feb 1926)
 
Polstra, Djieuwke T.
Polstra, Djieuwke T.
 
    Dieuwke Thijssen Polstra (ovl. 7 nov 1895)
 
Polstra, Thijs Dirks & Dijk, Maaike van
Polstra, Thijs Dirks & Dijk, Maaike van
 
    Thijs Dirks Polstra (ovl. 25 nov 1938)
Maaike Baukes van Dijk (ovl. 6 jun 1944)
 
Poortinga, Iebe L.
Poortinga, Iebe L.
 
    Iebe Lieuwes Poortinga (ovl. 17 nov 1930)
 
Poortinga, Jacob L.
Poortinga, Jacob L.
 
    Jacob Lieuwes Poortinga (ovl. okt 1946)
 
Poortinga, Jan & Poortinga, Jacob J.
Poortinga, Jan & Poortinga, Jacob J.
 
    Jakob Jans Poortinga (ovl. 13 mei 1981)
Jan Lieuwes Poortinga (ovl. 12 apr 1941)
 
Poortinga, Jan Lieuwes & Poortinga, Iebe Lieuwes
Poortinga, Jan Lieuwes & Poortinga, Iebe Lieuwes
 
    Iebe Lieuwes Poortinga (ovl. 17 dec 1864)
Jan Lieuwes Poortinga (ovl. 10 okt 1864)
 
Poortinga, Lieuwe Iebes
Poortinga, Lieuwe Iebes
 
    Lieuwe Iebes Poortinga (ovl. 10 apr 1926)
 
Poortinga, Lieuwe Jakobs
Poortinga, Lieuwe Jakobs
 
    Lieuwe Jacobs Poortinga (ovl. 30 mei 1893)
 
Poortinga, Maaike & Vellenga, Klaas
Poortinga, Maaike & Vellenga, Klaas
 
    Maaike Sipkes Poortinga (ovl. 25 jun 1955)
Klaas Lieuwes Vellinga (ovl. 9 apr 1983)
 
Posthuma - Linthorst Elisabeth & Woude, Meindert van der
Posthuma - Linthorst Elisabeth & Woude, Meindert van der
 
     
Postma, G.H. & Postma, Kl. G.
Postma, G.H. & Postma, Kl. G.
 
    Gerrit Harmens Postma (ovl. 31 okt 1933)
Klaas Gerrits Postma (ovl. 14 feb 1913)
 
Postma, Jan G.
Postma, Jan G.
 
    Jan Gerrits Postma (ovl. 7 aug 1976)
 
Postma, Pietje & Ekema, Dirk
Postma, Pietje & Ekema, Dirk
 
    Dirk Klazes Ekema (ovl. 11 jan 1946)
Pietje Postma (ovl. 14 mei 1938)
 
Postma, Sjoerd G.
Postma, Sjoerd G.
 
    Sjoerd Gerrits Postma (ovl. 17 aug 1933)
 
Regnerus, Reinder & Ottema, Sijbrigje
Regnerus, Reinder & Ottema, Sijbrigje
 
    Sybrigje Hotzes Ottema (ovl. 7 apr 1960)
Reinder Baukes Regnerus (ovl. 28 feb 1992)
 
Reitsma, Fettje & Hoekstra, Jouke
Reitsma, Fettje & Hoekstra, Jouke
 
     
Riemersma, Tietje & Meulen, Pieter v.d.
Riemersma, Tietje & Meulen, Pieter v.d.
 
    Pieter Ynes van der Meulen (ovl. 5 apr 1983)
Tietje Riemers Riemersma (ovl. 30 nov 1966)
 
Rienks - Postma, Antje & Rienks, Sieds R.
Rienks - Postma, Antje & Rienks, Sieds R.
 
    Antje Sybes Postma (ovl. 14 jul 1954)
Sieds Rienks Rienks (ovl. 31 aug 1960)
 
Rienks, Bienze
Rienks, Bienze
 
    Bienze Franses Rienks (ovl. 21 apr 1974)
 
Rienks, Bienze J.
Rienks, Bienze J.
 
    Bienze Johannes Rienks (ovl. 13 okt 1948)
 
Rienks, Douwe F. & Streekstra, Trijntje
Rienks, Douwe F. & Streekstra, Trijntje
 
    Douwe Franses Rienks (ovl. 13 nov 1973)
Trijntje Jans Streekstra (ovl. 11 jul 1980)
 
Rienks, Jan & Woude, Dirkje v.d.
Rienks, Jan & Woude, Dirkje v.d.
 
    Jan Dirks Rienks (ovl. 19 jan 1942)
Dirkje Pieters van der Woude (ovl. 20 apr 1949)
 
Rienks, Rienk Tijssens & & Rienks, Johannes Rienks & Obma, Boukje Sikkes
Rienks, Rienk Tijssens & & Rienks, Johannes Rienks & Obma, Boukje Sikkes
 
    Baukjen Sikkes Obma (ovl. 14 mrt 1912)
Rienk Tijssens Rienks (ovl. 29 dec 1831)
Johannes Rienks Rynks (ovl. 22 jan 1871)
 
Rijpma, Enneus P. & Stienstra, Doetje
Rijpma, Enneus P. & Stienstra, Doetje
 
    Enneus Piers Rijpma (ovl. 4 jun 1950)
Doetje Jochums Stienstra (ovl. 8 nov 1963)
 
Rijpma, Saapke P.
Rijpma, Saapke P.
 
    Saapke Piers Rijpma (ovl. 10 aug 1924)
 
Rinsma, Sijbe & Akkermans, Trijntje & Rinsma, Anna & Rinsma, Taetske
Rinsma, Sijbe & Akkermans, Trijntje & Rinsma, Anna & Rinsma, Taetske
 
    Trijntje Klazes Akkerman(s) (ovl. 8 feb 1955)
Anna Sybes Rinsma (ovl. 25 dec 1955)
Sybe Folkerts Rinsma (ovl. 16 okt 1926)
Taetske Sybes Rinsma (ovl. 3 mei 1925)
 
Roeda, C.E.S. & Werff, IJ. D. v.d.
Roeda, C.E.S. & Werff, IJ. D. v.d.
 
    Catharina Elisabeth Sipkes Roeda (ovl. 17 apr 1923)
Sipke Ytzens van der Werff (ovl. 16 aug 1918)
 
Roeda, Jouke Folkerts & Kalma, Fettje Karsjens
Roeda, Jouke Folkerts & Kalma, Fettje Karsjens
 
    Fettje Karsten Kalma (ovl. 20 jul 1945)
Jouke Folkerts Roeda (ovl. 23 jun 1935)
 
Roeda, S.F.
Roeda, S.F.
 
    Sipke Folkerts Roeda (ovl. 21 jun 1923)
 
Roersma, Andries & Hamstra, Aaltje
Roersma, Andries & Hamstra, Aaltje
 
    Aaltje Meinderts Hamstra (ovl. 4 jun 1991)
Andries Johannes Roersma (ovl. 16 dec 1961)
 
Roersma, Johannes L. & Vlaskamp, Renske W.
Roersma, Johannes L. & Vlaskamp, Renske W.
 
    Johannes Lieuwes Roersma (ovl. 10 aug 1918)
Renske Wybrens Vlaskamp (ovl. 20 jan 1941)
 
Roersma, Lieuwe J. & Oevering, Antje
Roersma, Lieuwe J. & Oevering, Antje
 
    Antje Taedes Oevering (ovl. 13 mei 1973)
Lieuwe Johannes Roersma (ovl. 7 dec 1961)
 
Rol, Antsje van der & Bosch, Albert & Bosch, Sieds & Wybenga, Ytsje
Rol, Antsje van der & Bosch, Albert & Bosch, Sieds & Wybenga, Ytsje
 
    Albert Siedses Bosch (ovl. 29 okt 1921)
Sieds Alberts Bosch (ovl. 20 nov 1946)
Antje Arjens van der Rol (ovl. 26 jun 1928)
Ytje Baukes Wybenga (ovl. 9 feb 1957)
 
Rooda, Willem & Miedema, Trijntje
Rooda, Willem & Miedema, Trijntje
 
    Trijntje Gerlofs Miedema (ovl. 16 mei 1958)
Willem Gerrits Rooda (ovl. 5 aug 1946)
 
Roode, Ink
Roode, Ink
 
     
Roorda, Pietje & Heidema, Popke
Roorda, Pietje & Heidema, Popke
 
    Popke Meints Heidema (ovl. 9 dec 1985)
Pietje Gerrits Roorda (ovl. 5 aug 1935)
 
Roorda, Saapke & Marrum, Tjitze van
Roorda, Saapke & Marrum, Tjitze van
 
    Saapke Gerrits Roorda (ovl. 14 jun 1928)
Tjitze Pieters van Marrum (ovl. 3 jan 1965)
 
Rozenga, Meindert
Rozenga, Meindert
 
    Meindert Siegers Rozenga (ovl. 19 nov 1901)
 
Ruitenschild, Jacobus
Ruitenschild, Jacobus
 
     
Ruitenschild, Jette & Ruitenschild, Cath.
Ruitenschild, Jette & Ruitenschild, Cath.
 
     
Rutgers, Justine & Wolther, Anna Maria
Rutgers, Justine & Wolther, Anna Maria
 
    Anna Maria Wolthers (ovl. 12 sep 1880)
 
Rutgers, Sebald Justinus
Rutgers, Sebald Justinus
 
    Sebald Justinus Rutgers (ovl. 7 aug 1901)
 
Salverda, Anna Ph.
Salverda, Anna Ph.
 
    Antje Philippus Salverda (ovl. 19 mei 1899)
 
Santhuizen, Marten & Obma, Baukje
Santhuizen, Marten & Obma, Baukje
 
    Baukje Dominicus Obma (ovl. 12 mei 2001)
Marten Willems Santhuizen (ovl. 9 jan 1979)
 
Schaaf, Frouwkje van der & Dijk, Jacob van
Schaaf, Frouwkje van der & Dijk, Jacob van
 
    Froukje Wybrens van der Schaaf (ovl. 2 feb 1963)
Jacob Jans van Dijk (ovl. 5 sep 1963)
 
Schaaf, Heinrich v.d. & Zittema, Jeltje & Schaaf, Attje v.d.
Schaaf, Heinrich v.d. & Zittema, Jeltje & Schaaf, Attje v.d.
 
    Attje van der Schaaf (ovl. 26 nov 1984)
Heinrich Rinzes van der Schaaf (ovl. 23 feb 1955)
Jeltje Jans Zittema (ovl. 20 jan 1972)
 
Schat, Sietske R. & Tasma, Pieter W.
Schat, Sietske R. & Tasma, Pieter W.
 
    Sytske Reinders Schat (ovl. 31 okt 1939)
Pieter Wybes Tasma (ovl. 25 mei 1949)
 

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»