Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Hellema, Andle & Rienstra, Trijntje & Gerritje
Hellema, Andle & Rienstra, Trijntje & Gerritje
 
    Andele Wygers Hellema (ovl. 28 okt 1887)
Gerritje Andeles Hellema (ovl. 23 okt 1890)
Trijntje Jans Rienstra (ovl. 31 jul 1892)
 
Hellema, Jan Andele's & Hiemstra, Fokje Edze's & Hellema -  Wiersma, Jiskje & Hellema, AEdzer
Hellema, Jan Andele's & Hiemstra, Fokje Edze's & Hellema - Wiersma, Jiskje & Hellema, AEdzer
 
    Jan Andeles Hellema (ovl. 27 jun 1943)
Fokje Edzes Hiemstra (ovl. 5 sep 1951)
 
Hiddema, Elizabeth A.
Hiddema, Elizabeth A.
 
    Elisabeth Abes Hiddema (ovl. 20 jun 1920)
 
Hiemstra, Trijntje Jans
Hiemstra, Trijntje Jans
 
    Trijntje Jans Hiemstra (ovl. 22 aug 1939)
 
Hijenga, Sipke Jacobs
Hijenga, Sipke Jacobs
 
    Sipke Jacobs Hijenga (ovl. 6 feb 1900)
 
Hijlkema, Bote Tj. & Bosch, Rensche F.
Hijlkema, Bote Tj. & Bosch, Rensche F.
 
    Renske Fetzes Bosch (ovl. 25 feb 1961)
Bote Tjerks Hylkema (ovl. 7 okt 1914)
 
Hijlkema, Sjoukje Tj. & Bosch, Jan F.
Hijlkema, Sjoukje Tj. & Bosch, Jan F.
 
    Jan Fetzes Bosch (ovl. 20 apr 1958)
Sjoukje Tjerks Hylkema (ovl. 22 okt 1928)
 
Hoekstra, Gerrit & Jongsma, Aaltje
Hoekstra, Gerrit & Jongsma, Aaltje
 
    Gerrit Fokkes Hoekstra (ovl. 12 aug 1962)
Aaltje Geerts Jongsma (ovl. 17 aug 1989)
 
Hoekstra, Gerrit & Meer, Antje v.d. & Hoekstra, Tetje
Hoekstra, Gerrit & Meer, Antje v.d. & Hoekstra, Tetje
 
    Gerrit Eelkes Hoekstra (ovl. 1 apr 1961)
Antje Eelkes van der Meer (ovl. 15 feb 1958)
 
Hoekstra, Jacob IJ. & Postma, Sara
Hoekstra, Jacob IJ. & Postma, Sara
 
    Jacob Ytzens Hoekstra (ovl. 13 jul 1944)
Sara Sybes Postma (ovl. 19 sep 1963)
 
Hoekstra, Jan E. & Meer, Aaltje v.d.
Hoekstra, Jan E. & Meer, Aaltje v.d.
 
    Jan AEdes Hoekstra (ovl. 27 dec 1958)
Aaltje Eelkes van der Meer (ovl. 1 sep 1955)
 
Hoekstra, Jelke
Hoekstra, Jelke
 
    Jelke Tjerks Hoekstra (ovl. 28 dec 1967)
 
Hoekstra, Jelte
Hoekstra, Jelte
 
    Jelte Arjens Hoekstra (ovl. 4 jan 1940)
 
Hoekstra, Taeke M. & Nieuwdam, Maaike
Hoekstra, Taeke M. & Nieuwdam, Maaike
 
     
Hofman, Hendrik & Ferwerda, Elisabeth
Hofman, Hendrik & Ferwerda, Elisabeth
 
    Elisabeth Jacobs Ferwerda (ovl. 11 mei 1993)
Hendrik Gerrits Hofman (ovl. 7 feb 1976)
 
Holwerda, Corneliske
Holwerda, Corneliske
 
    Corneliske Jans Holwerda (ovl. 10 jun 1893)
 
Holwerda, Elizabeth & Bos, Wiebren & Bos, Harmen & Stienstra, Trijntje
Holwerda, Elizabeth & Bos, Wiebren & Bos, Harmen & Stienstra, Trijntje
 
    Harmen Wybrens Bos (ovl. 27 feb 1966)
Wybren Ymes Bos (ovl. 5 jan 1934)
Elisabeth Harmens Holwerda (ovl. 22 nov 1912)
Trijntje Jochums Stienstra (ovl. 4 jul 1968)
 
Hoogerhuis, Doutje P. & Kuiken, Willem P.
Hoogerhuis, Doutje P. & Kuiken, Willem P.
 
     
Hoogstra, Oene & Winter, Janke
Hoogstra, Oene & Winter, Janke
 
     
Hovinga, Eke & Post, Dirk
Hovinga, Eke & Post, Dirk
 
    Eke Pieters Hovinga (ovl. 28 sep 1960)
Dirk Keimpes Post (ovl. 21 jan 1983)
 
Huizinga, Geertje & Boersma, Jan J.
Huizinga, Geertje & Boersma, Jan J.
 
    Jan Jurjens Boersma (ovl. 18 jul 1970)
Gertje Rienks Huizenga (ovl. 8 jun 1957)
 
Jansma, Aaltje
Jansma, Aaltje
 
    Aaltje Johannes Jansma (ovl. 8 apr 1931)
 
Jellema, Wijtse
Jellema, Wijtse
 
     
Jensma, Gosse Goffes
Jensma, Gosse Goffes
 
    Gosse Goffes Jensma (ovl. 2 jul 1893)
 
Jippes, Douwe D. & Rijpma, Saapke P.
Jippes, Douwe D. & Rijpma, Saapke P.
 
    Douwe Doekes Jippes (ovl. 28 nov 1939)
Saapke Piers Rijpma (ovl. 10 aug 1924)
 
Jippes, Jan & Hof, Geertje
Jippes, Jan & Hof, Geertje
 
     
Jong - van der Wal, Fetje de
Jong - van der Wal, Fetje de
 
    Fetje Dirks van der Wal
 
Jong, Durk de & Vries, Lysbeth de
Jong, Durk de & Vries, Lysbeth de
 
    Dirk Pieters de Jong (ovl. 15 nov 1935)
Elisabeth Johannes de Vries (ovl. 1 feb 1949)
 
Jong, Grietje de & Louwsma, Oege
Jong, Grietje de & Louwsma, Oege
 
    Grietje Johannes de Jong (ovl. 13 feb 1969)
Oege Nannes Louwsma (ovl. 23 jun 1986)
 
Jong, IJbeltje M. de
Jong, IJbeltje M. de
 
    Ybeltje Murks de Jong (ovl. 2 dec 1926)
 
Jong, Jan Lieuwes de & Boersma, Anna
Jong, Jan Lieuwes de & Boersma, Anna
 
    Anna Boersma (ovl. 19 nov 1981)
Jan Lieuwes de Jong (ovl. 17 feb 1961)
 
Jong, Johannes D. de & Ploeg, Baukje van der
Jong, Johannes D. de & Ploeg, Baukje van der
 
    Johannes Doedes de Jong (ovl. 3 nov 1964)
Baukje Jans van der Ploeg (ovl. 6 okt 1973)
 
Jongbloed, Dirkje & Hoekstra, Jacob
Jongbloed, Dirkje & Hoekstra, Jacob
 
    Jacob Jacobs Hoekstra (ovl. 26 dec 1977)
Dirkje Wybrens Jongbloed (ovl. 10 sep 1976)
 
Jousma, Gerrit & Jousma - Malda, Afke
Jousma, Gerrit & Jousma - Malda, Afke
 
    Aafke Sytzes Malda (ovl. 12 apr 1952)
 
Jousma, Pieter & Terpstra, Doetje
Jousma, Pieter & Terpstra, Doetje
 
    Pieter Joutes Jousma (ovl. 21 okt 1958)
Doetje Ynes Terpstra (ovl. 18 mrt 1980)
 
Joustra, Tjeerd
Joustra, Tjeerd
 
     
Kalma, Boukje J.
Kalma, Boukje J.
 
    Baukje Jacobs Kalma (ovl. 30 mei 1941)
 
Kalma, Tietje Sipkes & Boersma, Adriaantje Lieuwes
Kalma, Tietje Sipkes & Boersma, Adriaantje Lieuwes
 
    Adriaantje Lieuwes Boersma (ovl. 21 aug 1904)
Tietje Sipkes Kalma (ovl. 12 jun 1937)
 
Kamminga, Antje & Molenaar, Meine
Kamminga, Antje & Molenaar, Meine
 
    Antje Arjens Kamminga (ovl. 1 nov 1949)
Meine Jelles Molenaar (ovl. 10 jan 1961)
 
Kamminga, Arjen Hommes & Vries, Akke Wijbes de
Kamminga, Arjen Hommes & Vries, Akke Wijbes de
 
    Akke Wybes de Vries (ovl. 5 apr 1928)
Arjen Hommes Kamminga (ovl. 7 dec 1925)
 
Kamminga, Sijtze
Kamminga, Sijtze
 
    Sytse Arjens Kamminga (ovl. 15 dec 1917)
 
Kamminga, Wijbe A. & Cuperus, Hiltje
Kamminga, Wijbe A. & Cuperus, Hiltje
 
    Hiltje Petrus Cuperus (ovl. 27 apr 1943)
Wybe Arjens Kamminga (ovl. 21 dec 1936)
 
Kingma, Jan & Postma, IJbeltje
Kingma, Jan & Postma, IJbeltje
 
     
Klerk - Appeldoorn, Margaretha de & Klerk, Cornelis de
Klerk - Appeldoorn, Margaretha de & Klerk, Cornelis de
 
     
Klinkert, Antje & Brouwer, Meindert
Klinkert, Antje & Brouwer, Meindert
 
    Meindert Jacobs Brouwer (ovl. 17 sep 1966)
Antje Jans Klinkert (ovl. 22 nov 1963)
 
Kok, Auke M. & Dijkstra, Antje
Kok, Auke M. & Dijkstra, Antje
 
    Antje Piers Dijkstra (ovl. 26 mrt 1964)
Auke Martens Kok (ovl. 3 jan 1945)
 
Kok, Jetze Martens & Feenstra, Akke Douwes & Kok, Simon Jetzes
Kok, Jetze Martens & Feenstra, Akke Douwes & Kok, Simon Jetzes
 
    Akke Douwes Feenstra (ovl. 11 mei 1933)
Jetze Martens Kok (ovl. 15 nov 1919)
Simon Jetzes Kok (ovl. 5 dec 1990)
 
Koning, Tjitske S.
Koning, Tjitske S.
 
    Tjitske Sybrens Koning (ovl. 20 jun 1923)
 
Kooi, Klaaske v.d. & Tadema, Bote
Kooi, Klaaske v.d. & Tadema, Bote
 
    Klaaske Doekes van der Kooi (ovl. 14 mrt 1926)
Bote Goverts Tadema (ovl. 29 aug 1951)
 
Kooistra, Boele A.
Kooistra, Boele A.
 
    Boele Annes Kooistra (ovl. 18 okt 1953)
 

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... Volgende»