Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Fennema, Liesbeth
Fennema, Liesbeth
 
     
Fennema, Pieter J
Fennema, Pieter J
 
    Pieter Jelles Fennema (ovl. 13 jan 1945)
Akke Gerbens Postma (ovl. 3 mrt 1946)
 
Fennema, Rein
Fennema, Rein
 
     
Ferwerda, Baukje
Ferwerda, Baukje
 
    Baukje Johannes Ferwerda (ovl. 26 apr 1956)
 
Ferwerda, Johannes P
Ferwerda, Johannes P
 
    Johannes Pieters Ferwerda (ovl. 11 feb 1938)
 
Folkertsma, Klaas E
Folkertsma, Klaas E
 
    Klaas Eeltjes Folkertsma (ovl. 4 jan 1954)
 
Fortuin, Frans B
Fortuin, Frans B
 
    Adriaantje Mients Faber (ovl. 31 jan 1948)
Frans Bertus Fortuin (ovl. 19 mei 1944)
 
Fortuin, Frans J
Fortuin, Frans J
 
    Frans Jans Fortuin (ovl. 20 apr 1963)
Gerritje Jans Visser (ovl. 10 nov 1955)
 
Friesema, Eke Fokkes
Friesema, Eke Fokkes
 
    Eke Fokkes Friesema (ovl. 11 sep 1844)
 
Friesema, Luutske Fokkes
Friesema, Luutske Fokkes
 
    Lieutske Fokkes Friesema (ovl. 15 dec 1883)
 
Galema, Trijntje Jans
Galema, Trijntje Jans
 
    Trijntje Jans Galema (ovl. 18 dec 1864)
 
Gelders, Feije
Gelders, Feije
 
    Janke Dirks Burmania (ovl. 26 apr 1966)
Feye Thomas Gelders (ovl. 17 feb 1935)
 
Glazema, Uilke
Glazema, Uilke
 
     
Greydanus, Auke
Greydanus, Auke
 
    Auke Jacobs Greydanus (ovl. 10 apr 1986)
 
Greydanus, Ymte A
Greydanus, Ymte A
 
    Aukje Klazes Akkerman (ovl. 31 mei 1970)
Ymte Aukes Greidanus (ovl. 5 dec 1960)
 
Groot, Auke de
Groot, Auke de
 
    Auke Geerts de Groot (ovl. 28 dec 1903)
 
Groot, Janke de
Groot, Janke de
 
    Janke Roelofs de Groot (ovl. 12 dec 1918)
 
Groot, Klaas D de
Groot, Klaas D de
 
    Klaas Dirks de Groot (ovl. 29 aug 1939)
 
Groot, Sjoukje Willems de
Groot, Sjoukje Willems de
 
    Sjoukje Willems de Groot (ovl. 16 apr 1938)
Marten Jelles Miedema (ovl. 4 okt 1943)
 
Haag, Jantje van der
Haag, Jantje van der
 
    Jantje Jans van der Haag (ovl. 11 okt 1916)
Meindert Gerrits Winkel (ovl. 13 mrt 1944)
 
Haan, Meint H de
Haan, Meint H de
 
    Meint Hendriks de Haan (ovl. 25 jul 1932)
 
Halma, Anske
Halma, Anske
 
    Anske Anskes Halma (ovl. 25 jan 1950)
Antje Friezes Hoekstra (ovl. 4 okt 1967)
 
Halma, Anske
Halma, Anske
 
    Hiltje Jacobs Groenewoud (ovl. 11 mrt 1984)
Anske Joukes Halma (ovl. 15 nov 1969)
 
Halma, Lijsbert
Halma, Lijsbert
 
    Lijsbert Sieds Halma (ovl. 19 mei 1971)
Auke Kornelis Zoodsma (ovl. 23 jun 1983)
 
Helder, Jan Cornelis
Helder, Jan Cornelis
 
    Jan Cornelis Helder (ovl. 17 mrt 1931)
 
Helder, Luutske
Helder, Luutske
 
    Luutske Nicolaas Helder (ovl. 10 dec 1953)
 
Hiemstra, Jan
Hiemstra, Jan
 
    Hiltje Fokkes Cuperus (ovl. 15 jun 1980)
Jan Lumes Hiemstra (ovl. 27 feb 1933)
 
Hoekstra, Oege S
Hoekstra, Oege S
 
     
Hoekstra, Sijmen O
Hoekstra, Sijmen O
 
     
Holwerda, Bentje
Holwerda, Bentje
 
    Fokke Hendriks Fennema (ovl. 9 feb 1961)
Bentje Binnes Holwerda (ovl. 16 nov 1954)
 
Holwerda, Binne
Holwerda, Binne
 
    Binne Klazes Holwerda (ovl. 2 dec 1927)
Wytske Douwes Miedema (ovl. 8 okt 1927)
 
Holwerda, Eeltje
Holwerda, Eeltje
 
    Jantje Klazes Bolhuis (ovl. 19 okt 1985)
Eeltje Binnes Holwerda (ovl. 21 mei 1972)
 
Holwerda, Johanna
Holwerda, Johanna
 
    Bentje Klazes Akkerman (ovl. 30 sep 2001)
Klaas Douwes Akkerman (ovl. 24 dec 1965)
Johanna Binnes Holwerda (ovl. 5 mei 1957)
 
Hoogland, Pieter Hendriks
Hoogland, Pieter Hendriks
 
    Pieter Hendriks Hoogland (ovl. 28 jun 1923)
 
Hoogland, Sjoukje
Hoogland, Sjoukje
 
    Sjoukje Pieters Hoogland (ovl. 22 mrt 1935)
Klaas Klazes Osinga (ovl. 9 jun 1947)
 
Hornstra, Steven
Hornstra, Steven
 
    Trijntje Gerbens de Boer (ovl. 25 apr 1930)
Baukje Stevens Hornstra (ovl. 9 mei 1962)
Steven Klazes Hornstra (ovl. 18 mei 1925)
 
Huizinga, Geertje
Huizinga, Geertje
 
    Geertje Adams Huizenga (ovl. 8 jun 1975)
Hessel Jacobs van der Velde (ovl. 30 mei 1996)
 
Jong, Boukje de
Jong, Boukje de
 
    Jochum Pieters Braaksma (ovl. 2 okt 1943)
Baukje Everts de Jong (ovl. 24 jan 1943)
 
Jong, Hendrik de
Jong, Hendrik de
 
     
Jong, Pietje de
Jong, Pietje de
 
    Pietje Pieters de Jong (ovl. 21 sep 1915)
 
Jong, Tiede de
Jong, Tiede de
 
    Tiede Andries de Jong (ovl. 1 dec 1963)
Antje Pieters Kingma (ovl. 13 aug 1970)
 
Jonkman, Antje
Jonkman, Antje
 
    Antje Wybes Jonkman (ovl. 30 jun 1944)
Menkes Wytzes van Dijk (ovl. 27 feb 1953)
 
Kamstra, Anne
Kamstra, Anne
 
    Anne Elias Kamstra (ovl. 16 mrt 1925)
Trijntje Wytzes van der Veen (ovl. 9 nov 1973)
 
Keizer, Maaike
Keizer, Maaike
 
     
Kok, Trijntje
Kok, Trijntje
 
    Trijntje Johannes Kok (ovl. 20 mrt 1936)
Gerrit Jentjes Zeemans (ovl. 7 aug 1943)
Janke Gerrits Zeemans (ovl. 27 nov 1994)
 
Koopmans, Dirk Dirks
Koopmans, Dirk Dirks
 
    Dirk Dirks Koopmans (ovl. 8 jan 1826)
 
Koopmans, Dirk Dirks
Koopmans, Dirk Dirks
 
    Dirk Dirks Koopmans (ovl. 28 aug 1906)
 
Koopmans, Jan Dirks
Koopmans, Jan Dirks
 
    Jan Dirks Koopmans (ovl. 1 dec 1849)
 
Koopmans, Maaike Jans
Koopmans, Maaike Jans
 
    Maaike Jans Koopmans (ovl. 14 apr 1850)
 
Koopmans, Trijntje Jans
Koopmans, Trijntje Jans
 
    Trijntje Jans Koopmans (ovl. 25 mei 1901)
 

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»