Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Kuipers, Franske
Kuipers, Franske
 
    Franske Folkerts Kuipers (ovl. 29 mei 1930)
Marten Eeltjes Winkel (ovl. 22 feb 1962)
 
Lautenbag, Doetje
Lautenbag, Doetje
 
    Doetje Kornelis Lautenbag (ovl. 21 mei 1966)
Lieuwe Baukes Regnerus (ovl. 10 sep 1983)
 
Lingen, Sijbren van
Lingen, Sijbren van
 
     
Link, Jan
Link, Jan
 
    Menke Stevens Hornstra (ovl. 31 mrt 1980)
Jan Koenraads Link (ovl. 25 jul 1964)
 
Looijenga, Pieter
Looijenga, Pieter
 
    Pieter Theunes Looyenga (ovl. 18 jul 1966)
Hiltje Sjoerds Terpstra (ovl. 14 feb 1976)
 
Looijenga, Sjoerd
Looijenga, Sjoerd
 
    Sjoerd Leenderts Looyenga (ovl. 28 okt 1958)
Jantje Klazes Veldema (ovl. 13 jan 1953)
 
Meer, Marijke van der
Meer, Marijke van der
 
    Douwe Hommes Homsma (ovl. 27 dec 1975)
Marijke Harmens van der Meer (ovl. 5 feb 1968)
 
Mellema, Jurjen S
Mellema, Jurjen S
 
    Jurjen Sybes Mellema (ovl. 5 jul 1899)
 
Miedema, Jantje Dirks
Miedema, Jantje Dirks
 
    Jantje Dirks Miedema (ovl. 17 aug 1953)
 
Mossel, Oege van der
Mossel, Oege van der
 
     
Oosten, Douwe P van
Oosten, Douwe P van
 
    Douwe Pieters van Oosten (ovl. 6 jun 1951)
Aukje Mennes Westra (ovl. 22 nov 1958)
 
Pietersma, Wietse
Pietersma, Wietse
 
    Ytje Folkerts Kuipers (ovl. 31 okt 1974)
Wytze Oenzes Pietersma (ovl. 19 okt 1959)
 
Plat, Jantje
Plat, Jantje
 
    Jantje Gerbens Plat (ovl. 1 jun 1930)
 
Poelstra, Daniel
Poelstra, Daniel
 
    Dirkje Johannes Hartmans (ovl. 5 jun 1978)
Daniel Hendriks Poelstra (ovl. 25 sep 1974)
 
Poelstra, Sake
Poelstra, Sake
 
    Sake Tjebbes Poelstra (ovl. 24 jan 1918)
 
Poelstra, Tjebbe
Poelstra, Tjebbe
 
    Tjebbe Sakes Poelstra (ovl. 24 nov 1904)
 
Post, Jantje
Post, Jantje
 
     
Postma, Sijbe
Postma, Sijbe
 
    Sybe AEdes Postma (ovl. 20 jan 1940)
Jisseltje Tjepkes Tjepkema (ovl. 9 nov 1937)
 
Prins, Pier R
Prins, Pier R
 
     
Regnerij, Gerrit
Regnerij, Gerrit
 
    Dieuwke Jans de Jong (ovl. 30 mei 1958)
Gerrit Uilkos Regnery (ovl. 7 apr 1951)
 
Reitsma, Johannes
Reitsma, Johannes
 
     
Roo, Pieter de
Roo, Pieter de
 
    Pieter Klazes de Roo (ovl. 29 sep 1946)
Teakje Martens Holwerda (ovl. 27 jan 1967)
 
Ruiter, Dirk de
Ruiter, Dirk de
 
    Dirk Engberts de Ruiter (ovl. 11 okt 1981)
Antje Sybes Steensma (ovl. 16 apr 1976)
 
Schat, Douwe
Schat, Douwe
 
    Douwe Joukes Schat (ovl. 3 jul 1942)
Hiltje Syds Tjepkema (ovl. 21 mei 1955)
 
Schat, Jacob P
Schat, Jacob P
 
     
Schotanus, Willemke
Schotanus, Willemke
 
    Jelle Sieds Halma (ovl. 1 jul 1970)
Willemke Minnes Schotanus (ovl. 2 apr 1945)
 
Slager, Ruurdje
Slager, Ruurdje
 
    Ruurdje Meinderts Slager (ovl. 19 jul 1990)
 
Slooten, Dirkje van
Slooten, Dirkje van
 
    Dirkje Ypes van Slooten (ovl. 1 nov 1960)
 
Smits, Bauke
Smits, Bauke
 
    Grietje Tjallings Boersma (ovl. 22 mei 1986)
Bauke Sakes Smits (ovl. 30 jan 1974)
 
Smits, Jan
Smits, Jan
 
    Jan Sakes Smits (ovl. 12 jan 1965)
Saakje Klazes Visbeek (ovl. 6 apr 1983)
 
Smits, Trijntje
Smits, Trijntje
 
    Trijntje Sybrens Smits (ovl. 7 aug 1977)
Johannes Gerrits Steen (ovl. 10 sep 1986)
 
Spoelstra, Hendrik
Spoelstra, Hendrik
 
    Jannigje Johannes Dijkstra (ovl. 3 feb 1967)
Hendrik Jans Spoelstra (ovl. 4 jan 1955)
 
Steegstra, Andries & Posthumus, Jacoba
Steegstra, Andries & Posthumus, Jacoba
De getoonde grafsteen is niet meer aanwezig. 
    Jacoba Pieters Posthumus (ovl. 5 sep 1945)
Andries Oenes Steegstra (ovl. 11 jan 1962)
 
Steegstra, Andries & Steegstra, Aafke
Steegstra, Andries & Steegstra, Aafke
 
    Aafke Oenes Steegstra (ovl. 26 dec 1964)
Andries Wopkes Steegstra (ovl. 17 apr 1930)
 
Steegstra, Marijke & Visbeek, Marten D
Steegstra, Marijke & Visbeek, Marten D
 
    Marijke Oenes Steegstra (ovl. 5 nov 1966)
Marten Douwes Visbeek (ovl. 27 dec 1969)
 
Steegstra, Oene Andries & Boer, Aaltje D de
Steegstra, Oene Andries & Boer, Aaltje D de
De getoonde grafsteen is niet meer aanwezig. 
    Aaltje Dirks de Boer (ovl. 14 jan 1940)
Baukje Oenes Steegstra (ovl. 2 sep 1945)
Oene Andries Steegstra (ovl. 31 mei 1898)
 
Steen, Heerke
Steen, Heerke
 
    Jantje Pieters Boersma (ovl. 20 jul 1973)
Heerke Gerrits Steen (ovl. 5 mrt 1919)
 
Stelpstra, Bauke D
Stelpstra, Bauke D
 
    Bauke Davids Stelpstra (ovl. 24 apr 1945)
Sybren Baukes Stelpstra (ovl. 4 aug 1985)
Doetje Douwes van Oosten (ovl. 8 mrt 1956)
Grietje Hessels Zijlstra (ovl. 8 dec 1974)
 
Sterk, Jantje
Sterk, Jantje
 
    Willem Aanes Boonstra (ovl. 15 jun 1967)
Jantje Pieters Sterk (ovl. 4 dec 1920)
 
Swart, Hendrik P
Swart, Hendrik P
 
    Jeltje Wikkes van der Mey (ovl. 13 okt 1979)
Hendrik Pieters Swart (ovl. 24 nov 1956)
 
Swart, Sjouke
Swart, Sjouke
 
    Romkje Eeltjes Folkertsma (ovl. 17 apr 1981)
Sjouke Pieters Swart (ovl. 23 sep 1951)
 
Talsma, Jelle
Talsma, Jelle
 
     
Terpstra, Saapke
Terpstra, Saapke
 
    Pieter Andries Sytsma (ovl. 17 jun 1989)
Saapke Dirks Terpstra (ovl. 7 jun 1966)
 
Terpstra, Wytze
Terpstra, Wytze
 
    Stijntje Jans Bosma (ovl. 12 mei 1984)
Wytze Jans Terpstra (ovl. 14 apr 1974)
 
Thijseling, Antje
Thijseling, Antje
 
    Berber Foppes Elzenga (ovl. 4 mei 2000)
Foppe Reinders Elzenga (ovl. 4 apr 1949)
Reinder Foppes Elzenga (ovl. 27 jan 1980)
Antje Ottes Thijsseling (ovl. 13 feb 1943)
 
Tuinstra, Anne
Tuinstra, Anne
 
     
Veen, Harmen van der
Veen, Harmen van der
 
    Harmen Wiegers van der Veen (ovl. 22 dec 1950)
 
Veen, Jan van der
Veen, Jan van der
 
    Jan Pieters van der Veen (ovl. 22 feb 1918)
 
Velde, Douwe van der
Velde, Douwe van der
 
    Wytske Johannes Glazema (ovl. 4 mrt 1987)
Douwe Joekes van der Velde (ovl. 31 mrt 1977)
Aaltje Meinderts Wiersma (ovl. 4 jan 1954)
 
Velde, Trijntje van der
Velde, Trijntje van der
 
    Fedde Kornelis Kalverboer (ovl. 6 okt 1979)
Anna Joekes van der Velde (ovl. 28 sep 1963)
Trijntje Joekes van der Velde (ovl. 1 mei 1924)
 

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»