Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Dijk, Tjitske van
Dijk, Tjitske van
 
    Tjitske Fransen van Dijk (ovl. 10 jan 1957)
 
Dijkstra - v.d. Lune, Rinske & Dijkstra, Sipke Pieters
Dijkstra - v.d. Lune, Rinske & Dijkstra, Sipke Pieters
 
    Sipke Pieters Dijkstra (ovl. 26 jan 1930)
Rinske Tjerks van der Lune (ovl. 15 mrt 1969)
 
Dijkstra, Anne & Germeraad, Dirkje
Dijkstra, Anne & Germeraad, Dirkje
 
    Anne Symens Dijkstra (ovl. 11 nov 1945)
Dirkje Hendriks Germeraad (ovl. 2 dec 1973)
 
Dijkstra, Atje
Dijkstra, Atje
 
    Atje Dirks Dijkstra (ovl. 13 dec 1978)
 
Dijkstra, Bouke & Dijkstra, Lieuwkje
Dijkstra, Bouke & Dijkstra, Lieuwkje
 
    Bauke Symens Dijkstra (ovl. 1 jul 1976)
Lieuwkje Reitzes Dijkstra (ovl. 24 jun 1985)
 
Dijkstra, Dieuwke & Papma, Frans
Dijkstra, Dieuwke & Papma, Frans
 
    Dieuwke Dirks Dijkstra (ovl. 14 jul 1965)
Frans Annes Papma (ovl. 7 nov 1977)
 
Dijkstra, Gerrit & Hoekstra, Ytje
Dijkstra, Gerrit & Hoekstra, Ytje
 
    Gerrit Hotses Dijkstra (ovl. 2 jun 1985)
Ytje Wiebes Hoekstra (ovl. 1 mei 1997)
 
Dijkstra, IJtje & Vries, Wieger de
Dijkstra, IJtje & Vries, Wieger de
 
    Wieger Hommes de Vries (ovl. 13 jul 1965)
Ytje Klazes Dijkstra (ovl. 19 okt 1943)
 
Dijkstra, Jan & Kroes, Ymkje
Dijkstra, Jan & Kroes, Ymkje
 
    Jan Dirks Dijkstra (ovl. 26 sep 1967)
Ymkje Wytses Kroes (ovl. 23 jul 1986)
 
Dijkstra, Jasper H. & Tilma, Meilte G.
Dijkstra, Jasper H. & Tilma, Meilte G.
 
    Jasper Hendriks Dijkstra (ovl. 6 apr 1936)
Meiltje Gerlofs Tilma (ovl. 21 apr 1947)
 
Dijkstra, Jeltje & Brandsma, Hein
Dijkstra, Jeltje & Brandsma, Hein
 
    Hein Scheltes Brandsma (ovl. 15 jul 1966)
Jeltje Gerrits Dijkstra (ovl. 28 aug 1963)
 
Dijkstra, Klaas & Verbeek, Hiltje
Dijkstra, Klaas & Verbeek, Hiltje
 
    Klaas Reitzes Dijkstra (ovl. 4 nov 1918)
Hiltje Johannes Verbeek (ovl. 21 sep 1977)
 
Douma, Baukje Arjens
Douma, Baukje Arjens
 
    Baukje Arjens Douma (ovl. 12 aug 1940)
 
Drost - Hijma, Jantje
Drost - Hijma, Jantje
 
    Jantje Heins Hijma (ovl. 25 mei 1973)
 
Drost, Johannes & Visser, Trijntje & Drost, Aaltje & Drost, Sjieuke
Drost, Johannes & Visser, Trijntje & Drost, Aaltje & Drost, Sjieuke
 
    Aaltje Johannes Drost (ovl. 5 jan 1969)
Johannes Jans Drost (ovl. 24 mrt 1947)
Sjieuke Johannes Drost (ovl. 30 jun 1977)
Trijntje Jarigs Visser (ovl. 11 feb 1954)
 
Esselink - Ensing, Sjoukje & Esselink, Gerardus Willem Hendrik
Esselink - Ensing, Sjoukje & Esselink, Gerardus Willem Hendrik
 
     
Feddema - Damsma, Aafke & Feddema, Freerk
Feddema - Damsma, Aafke & Feddema, Freerk
 
    Aafke Pieters Damsma (ovl. 26 okt 1974)
Freerk Arnoldus Feddema (ovl. 3 mei 1979)
 
Feddema, Rienk & Hoogland, Grietje
Feddema, Rienk & Hoogland, Grietje
 
    Rienk Johannes Feddema (ovl. 26 jul 1936)
Grietje Jans Hoogland (ovl. 26 okt 1955)
 
Feenstra, Jan & Wagenaar, Trijntje
Feenstra, Jan & Wagenaar, Trijntje
 
    Jan Tjallings Feenstra (ovl. 7 jan 1963)
Trijntje Mients Wagenaar (ovl. 15 okt 1966)
 
Fennema, Hendrik J. & Ferwerda, Trijntje
Fennema, Hendrik J. & Ferwerda, Trijntje
 
    Hendrik Jans Fennema (ovl. 20 dec 1971)
Trijntje Johannes Ferwerda (ovl. 29 jul 1973)
 
Fennema, Jan H.
Fennema, Jan H.
 
    Jan Hendriks Fennema (ovl. 22 aug 1940)
 
Ferbeek, Jantje
Ferbeek, Jantje
 
    Jantje Johannes Ferbeek (ovl. 27 feb 1962)
 
Ferbeek, Klaas & Looijenga, Leentje
Ferbeek, Klaas & Looijenga, Leentje
 
    Klaas Hendriks Ferbeek (ovl. 11 jan 1965)
Leentje Leenderts Looyenga (ovl. 2 feb 1985)
 
Folkertsma, Eeltsje Boates
Folkertsma, Eeltsje Boates
 
    Eeltje Botes Folkertsma (ovl. 1 jan 1968)
 
Ganzinga, Evert & Fortuin, Haebeltje
Ganzinga, Evert & Fortuin, Haebeltje
 
    Haebeltje Franses Fortuin (ovl. 23 aug 1985)
Evert Joukes Ganzinga (ovl. 1 mrt 1977)
 
Gelder, K. van
Gelder, K. van
 
     
Gerners, Hendrik J.
Gerners, Hendrik J.
 
    Hendrik Jans Gerners (ovl. 12 feb 1961)
 
Grevenstuk, Rijk E. & Burmania, Trijntje S. & Grevenstuk, Evert
Grevenstuk, Rijk E. & Burmania, Trijntje S. & Grevenstuk, Evert
 
    Trijntje Scheltes Burmania (ovl. 4 okt 1951)
Evert Grevenstuk (ovl. 7 okt 1980)
Rijk Everts Grevenstuk (ovl. 30 jan 1931)
 
Haas, Jacob de & Haas, Jitze J. de & Bontekoe, Jacoba T. & Haas Teake de & Verhagen, Jacoba & Haas, IJtje de & Veen, Sytse v.d.
Haas, Jacob de & Haas, Jitze J. de & Bontekoe, Jacoba T. & Haas Teake de & Verhagen, Jacoba & Haas, IJtje de & Veen, Sytse v.d.
 
    Jacoba Taekes Bontekoe (ovl. 28 feb 1935)
Jacob Jitzes de Haas (ovl. 27 mei 1912)
Jitze Jacobs de Haas (ovl. 26 feb 1927)
Taeke Jitzes de Haas (ovl. 14 sep 1961)
 
Hans, Wilhelmina Hendrika
Hans, Wilhelmina Hendrika
 
     
Hansma, Dirk & Rosier, Atje
Hansma, Dirk & Rosier, Atje
 
    Dirk Johannes Hansma (ovl. 4 jul 1947)
Atje Jacobs Rosier (ovl. 30 dec 1993)
 
Hansma, Johannes & Botma, Tjeerdje & Hansma, Aatje
Hansma, Johannes & Botma, Tjeerdje & Hansma, Aatje
 
    Tjeerdje Hessels Botma (ovl. 13 jan 1953)
Aatje Johannes Hansma (ovl. 5 sep 1968)
Johannes Dirks Hansma (ovl. 17 mrt 1944)
 
Havinga, Sake & Meijer, Rigtje
Havinga, Sake & Meijer, Rigtje
 
    Sake Klazes Havinga (ovl. 8 apr 1982)
Rigtje Hessels Meyer (ovl. 2 sep 1981)
 
Heidanus, Lolkje S.
Heidanus, Lolkje S.
 
    Lolkje Sierds Heidanus (ovl. 12 apr 1932)
 
Heide - Buursma, Antje v.d. & Heide, Frans v.d.
Heide - Buursma, Antje v.d. & Heide, Frans v.d.
 
    Antje Gerrits Buursma (ovl. 13 mei 1970)
Frans Hendriks van der Heide (ovl. 21 sep 1971)
 
Heide - Metzlar, Anneke Rinske v.d. & Heide, Wieger TJ. v.d.
Heide - Metzlar, Anneke Rinske v.d. & Heide, Wieger TJ. v.d.
 
    Wieger Tjisses van der Heide (ovl. 30 okt 1992)
Anneke Rinske Hendriks Metzlar (ovl. 6 jan 1989)
 
Heide, Akke v.d. & Tilma, Sierd
Heide, Akke v.d. & Tilma, Sierd
 
    Akke Hendriks van der Heide (ovl. 3 jul 1960)
Sierd Baukes Tilma (ovl. 9 feb 1968)
 
Heide, Bauke A. v.d. & Miedema, Martha
Heide, Bauke A. v.d. & Miedema, Martha
 
    Bauke Alberts van der Heide (ovl. 9 nov 1952)
Martha Dirks Miedema (ovl. 7 sep 1971)
 
Heide, Bouke W. v.d. & Bontekoe, Feikje T.
Heide, Bouke W. v.d. & Bontekoe, Feikje T.
 
    Feikje Taekes Bontekoe (ovl. 12 apr 1927)
Bauke Wiegers van der Heide (ovl. 18 sep 1931)
 
Heide, Gerlof van der & Winkel, Tjitske
Heide, Gerlof van der & Winkel, Tjitske
 
    Gerlof Hendriks van der Heide (ovl. 18 sep 1976)
Tjitske Jans Winkel (ovl. 22 jun 1977)
 
Heide, Harmen van der & Dijk, Saapke
Heide, Harmen van der & Dijk, Saapke
 
    Saapke Fransen van Dijk (ovl. 24 feb 1948)
Harmen Wiegers van der Heide (ovl. 6 apr 1940)
 
Heide, J.A. v.d. & Boersma IJ.
Heide, J.A. v.d. & Boersma IJ.
 
    Ytske Sybrens Boersma (ovl. 31 mrt 1979)
Joeke Alberts van der Heide (ovl. 10 mrt 1953)
 
Heide, Marten van der & Heide - Winkel, Freerkje van der
Heide, Marten van der & Heide - Winkel, Freerkje van der
 
    Marten Wiegers van der Heide (ovl. 21 dec 1986)
Freerkje Meinderts Winkel (ovl. 5 sep 1990)
 
Heide, Romkje Martens van der
Heide, Romkje Martens van der
 
    Romkje Martens van der Heide (ovl. 2 jun 1945)
 
Heide, Romkje van der
Heide, Romkje van der
 
    Romkje Wiegers van der Heide (ovl. 7 mrt 1949)
 
Heide, Sijtske van der & Looijenga, Pieter
Heide, Sijtske van der & Looijenga, Pieter
 
    Sytske Alberts van der Heide (ovl. 18 feb 1954)
Pieter Leenderts Looyenga (ovl. 30 aug 1971)
 
Heide, Wieger H. v.d. & Posthumus, Antje
Heide, Wieger H. v.d. & Posthumus, Antje
 
    Wieger Hendriks van der Heide (ovl. 13 mei 1958)
Antje Cornelis Posthumus (ovl. 5 feb 1989)
 
Heide, Wieger v.d. & Timmer, Souwtje Cornelia
Heide, Wieger v.d. & Timmer, Souwtje Cornelia
 
    Wieger Tjisses van der Heide (ovl. 30 sep 1940)
Souwtje Cornelia Timmer (ovl. 13 jan 1968)
 
Hengst, Elizabertus & Rekker, Antje
Hengst, Elizabertus & Rekker, Antje
 
     
Hiemstra - van der Kouwe, Elizabeth
Hiemstra - van der Kouwe, Elizabeth
 
    Elizabeth Jans van der Kouwe (ovl. 14 nov 1929)
 

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»