Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Hiemstra, Eelze
Hiemstra, Eelze
 
    Eelze Andeles Hiemstra
 
Hijenga, Jacob Sipkes
Hijenga, Jacob Sipkes
 
    Jacob Sipkes Hijenga (ovl. 17 mei 1929)
 
Hijum, Jan van & Burmania, Antje
Hijum, Jan van & Burmania, Antje
 
    Antje Jippes Burmania (ovl. 28 dec 1985)
Jan Jans van Hijum (ovl. 24 sep 1979)
 
Hoek, Geertje v.d. & Meer, Dirk v.d.
Hoek, Geertje v.d. & Meer, Dirk v.d.
 
    Geertje Thijsses van der Hoek (ovl. 13 feb 1945)
Dirk Sytses van der Meer (ovl. 4 apr 1963)
 
Hoekstra, Aaltje
Hoekstra, Aaltje
 
    Aaltje Uilkes Hoekstra (ovl. 2 mrt 1940)
 
Hoekstra, Jan & Heide, Sjoukje van der
Hoekstra, Jan & Heide, Sjoukje van der
 
    Sjoukje Hendriks van der Heide (ovl. 11 jul 1975)
Jan Jitses Hoekstra (ovl. 10 jun 1974)
 
Hoekstra, Jantje & Vries, Alle de
Hoekstra, Jantje & Vries, Alle de
 
    Alle Ypes de Vries (ovl. 7 nov 1978)
Jantje Johannes Hoekstra (ovl. 16 aug 1972)
 
Hoekstra, Wiebe & Hofman, Dirkje & Hoekstra, Antje & Hoekstra, Jan
Hoekstra, Wiebe & Hofman, Dirkje & Hoekstra, Antje & Hoekstra, Jan
 
    Antje Wiebes Hoekstra (ovl. 1 jul 1986)
Jan Wiebes Hoekstra (ovl. 6 jul 1987)
Wiebe Jans Hoekstra (ovl. 9 jan 1946)
Dirkje Eelkes Hofman (ovl. 15 dec 1962)
 
Hogendijk, Anne K. & Roeda, Wikje J.
Hogendijk, Anne K. & Roeda, Wikje J.
 
    Anne Klazes Hogendijk (ovl. 26 feb 1901)
Wikje Jitzes Roeda (ovl. 30 nov 1937)
 
Hogendijk, Gerben
Hogendijk, Gerben
 
    Gerben Hendriks Hogendijk (ovl. 9 dec 1968)
 
Hogendijk, Trijntje H. & Boersma, Bauke R.
Hogendijk, Trijntje H. & Boersma, Bauke R.
 
    Bauke Reinders Boersma (ovl. 5 jan 1963)
Trijntje Hendriks Hogendijk (ovl. 5 sep 1957)
 
Hogendijk, Trijntje Hendriks
Hogendijk, Trijntje Hendriks
 
    Trijntje Hendriks Hogendijk (ovl. 3 nov 1908)
 
Hoogland - Jensma, Renske
Hoogland - Jensma, Renske
 
    Renske Ruurds Jensma (ovl. 22 sep 1957)
 
Hoogland, Bauke Jans
Hoogland, Bauke Jans
 
    Bauke Jans Hoogland (ovl. 30 mrt 1952)
 
Hoogland, Jan P.
Hoogland, Jan P.
 
    Jan Pieters Hoogland (ovl. 17 nov 1950)
 
Hoogland, Klaas P.
Hoogland, Klaas P.
 
    Klaas Pieters Hoogland (ovl. 1 mrt 1911)
 
Hoogland, Pieter J.
Hoogland, Pieter J.
 
    Pieter Jans Hoogland (ovl. 20 jun 1925)
 
Hoogland, Pieter Watzes & Kooi, Trijntje Eeuwes
Hoogland, Pieter Watzes & Kooi, Trijntje Eeuwes
 
    Pieter Watzes Hoogland (ovl. 20 okt 1929)
Trijntje Eeuwes Kooi (ovl. 8 jan 1949)
 
Hoogland, Watse & Wielinga, Sijtske
Hoogland, Watse & Wielinga, Sijtske
 
    Watse Jans Hoogland (ovl. 23 mrt 1951)
Sytske Douwes Wielinga (ovl. 13 jan 1974)
 
Jansma, Geert & Ploeg, Antje v.d. & Jansma, Meindert
Jansma, Geert & Ploeg, Antje v.d. & Jansma, Meindert
 
    Geert Meinderts Jansma (ovl. 5 feb 1920)
Meindert Geerts Jansma (ovl. 13 apr 1977)
Antje Sytses van der Ploeg (ovl. 31 jan 1963)
 
Jansma, Jelle M. & Broersma, IJbeltje
Jansma, Jelle M. & Broersma, IJbeltje
 
    Ybeltje Meinderts Broersma (ovl. 25 jan 1952)
Jelle Meinderts Jansma (ovl. 27 dec 1938)
 
Jensma, Jan & Hoogakker, Tetje
Jensma, Jan & Hoogakker, Tetje
 
    Tetje Hoogakker (ovl. 28 apr 1978)
Jan Jaspers Jensma (ovl. 25 dec 1970)
 
Jong, Menno Benjamins de
Jong, Menno Benjamins de
 
    Menne Benjamins de Jong (ovl. 17 dec 1929)
 
Jong, Pier M. de
Jong, Pier M. de
 
     
Jongboom, Klaas & Groenewoud, Gepkje
Jongboom, Klaas & Groenewoud, Gepkje
 
    Gepkje Gepkes Groenewoud (ovl. 25 apr 1973)
Klaas Willems Jongboom (ovl. 4 sep 1943)
 
Kalverda - Hijma, Jitske & Kalverda, Anne
Kalverda - Hijma, Jitske & Kalverda, Anne
 
    Jitske Heins Hijma (ovl. 2 okt 1936)
Anne Baukes Kalverda (ovl. 19 jun 1968)
 
Kalverda, Anne & Wiersma, IJke & Kalverda, Wikje & Meulen - Kalverda, Geertje van der
Kalverda, Anne & Wiersma, IJke & Kalverda, Wikje & Meulen - Kalverda, Geertje van der
 
    Anne Dirks Kalverda (ovl. 4 jun 1963)
Geertje Annes Kalverda (ovl. 2 mei 1990)
Wikje Annes Kalverda (ovl. 24 aug 1949)
Yke Dirks Wiersma (ovl. 22 feb 1959)
 
Klein, Johannes de & Hijlkema, Janke & Klein, Dirk de & Klein, Johannes de
Klein, Johannes de & Hijlkema, Janke & Klein, Dirk de & Klein, Johannes de
 
    Dirk Johannes de Klein (ovl. 18 okt 1992)
Johannes Johannes de Klein (ovl. 1 okt 1951)
Janke Dirks Hylkema (ovl. 15 apr 1964)
 
Klompstra, Aaltje J.
Klompstra, Aaltje J.
 
    Aaltje Jans Klompstra (ovl. 20 mei 1938)
 
Koelmans, Trijntje
Koelmans, Trijntje
 
     
Koopmans, Germ & Kuindersma, Afke
Koopmans, Germ & Kuindersma, Afke
 
    Gerben Klazes Koopmans (ovl. 4 mei 1976)
Afke Kuindersma (ovl. 24 jan 1992)
 
Koopmans, Neantske Gerbens
Koopmans, Neantske Gerbens
 
    Neents Gerbens Koopmans (ovl. 13 okt 1930)
 
Koopmans, Pieter & Huitema, Sijtske
Koopmans, Pieter & Huitema, Sijtske
 
    Sytske Karstes Huitema (ovl. 21 okt 1928)
Pieter Klazes Koopmans (ovl. 5 jan 1967)
 
Kouwe - Wouthuis, Aaltje van der
Kouwe - Wouthuis, Aaltje van der
 
    Aaltje Harms Wouthuis (ovl. 4 jun 1939)
 
Kouwe, Jantina van der
Kouwe, Jantina van der
 
     
Kroes, Anne & Koster, Froukje
Kroes, Anne & Koster, Froukje
 
    Froukje Oedses Koster (ovl. 19 dec 1982)
Anne Douwes Kroes (ovl. 1 dec 1954)
 
Kroes, Pope & Nicolai, Engeltje & Wytse
Kroes, Pope & Nicolai, Engeltje & Wytse
 
    Pope Wytses Kroes (ovl. 10 feb 1968)
Wytse Popes Kroes (ovl. 25 jun 1937)
Engeltje Lieuwes Nicolai (ovl. 13 mei 1956)
 
Kroes, Wijtze P.
Kroes, Wijtze P.
 
    Wytse Poppes Kroes (ovl. 4 dec 1945)
 
Laverman, Pier Johannes & Laverman, Johannes Piers & Laverman, Berber Johannes
Laverman, Pier Johannes & Laverman, Johannes Piers & Laverman, Berber Johannes
 
    Berber Johannes Laverman (ovl. 19 mrt 1939)
Johannes Piers Laverman (ovl. 10 feb 1904)
Pier Johannes Laverman (ovl. 10 nov 1859)
 
Laverman, Pier Johannes & Sipma, Maaike Pieters
Laverman, Pier Johannes & Sipma, Maaike Pieters
 
    Pier Johannes Laverman (ovl. 2 dec 1947)
Maaike Pieters Sipma (ovl. 27 jul 1920)
 
Leistra, Auke Minzes
Leistra, Auke Minzes
 
    Auke Minzes Leistra (ovl. 20 jan 1927)
 
Lettinga, Siebrigje Hebeles
Lettinga, Siebrigje Hebeles
 
    Sybrigje Haebeles Lettinga (ovl. 15 mei 1919)
 
Link, Harmen & Dijkstra, Rienkje
Link, Harmen & Dijkstra, Rienkje
 
    Rienkje Dirks Dijkstra (ovl. 9 apr 1976)
Harmen Koenraads Link (ovl. 21 okt 1972)
 
Link, Hendrik & Tadema, Maria
Link, Hendrik & Tadema, Maria
 
    Hendrik Koenraads Link (ovl. 1 apr 1950)
Maria Klazes Tadema (ovl. 12 mrt 1954)
 
Looijenga, Theunis & Hansma, Maaike
Looijenga, Theunis & Hansma, Maaike
 
    Maaike Pieters Hansma (ovl. 29 nov 1952)
Theunis Leenderts Looyenga (ovl. 1 feb 1972)
 
Meekma, Jacob H.
Meekma, Jacob H.
 
    Jacob Harmens Meekma (ovl. 4 aug 1939)
 
Meekma, Klaas S.
Meekma, Klaas S.
 
    Klaas Sjoerds Meekma (ovl. 8 aug 1935)
 
Meer, Jurjen v.d. & Dantuma, Tjitske
Meer, Jurjen v.d. & Dantuma, Tjitske
 
     
Meer, Sietse v.d. & Sinderen, Tjitske v.
Meer, Sietse v.d. & Sinderen, Tjitske v.
 
    Sytse Eintes van der Meer (ovl. 2 mei 1935)
Tjitske Jelles van Sinderen (ovl. 26 jan 1942)
 
Meer, Trijntje K. van der
Meer, Trijntje K. van der
 
    Trijntje Klazes van der Meer (ovl. 12 aug 1912)
 

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»