Voornamen Lijst: Begint met Y


Alle voornamen beginnend met Y, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Ybe (2)
2. Ybe Jacobs (1)
3. Ybe Klazes (2)
4. Ybe Lykeles (1)
5. Ybe Regnerus (1)
6. Ybele (2)
7. Ybele (Ebel) Douwes (1)
8. Ybele Dirks (2)
9. Ybele Douwes (1)
10. Ybele Eintes (1)
11. Ybele Fransen van (1)
12. Ybele Frederiks (1)
13. Ybele Jans (1)
14. Ybele Lieuwes (1)
15. Ybele Oebeles (1)
16. Ybele Rienks (1)
17. Ybele Roelofs (1)
18. Ybele Sybrens (2)
19. Ybele Taekes van der (1)
20. Ybelina Hessels (1)
21. Ybeltie (5)
22. Ybeltie Heins (1)
23. Ybeltie Jiljes (1)
24. Ybeltie Pijtters (1)
25. Ybeltje (47)
26. Ybeltje (Eva) Gerrits (1)
27. Ybeltje (Ida) Arends (1)
28. Ybeltje (Mary) Hendriks (1)
29. Ybeltje Aises (2)
30. Ybeltje Alberts (3)
31. Ybeltje Andries (3)
32. Ybeltje Anna Wybes (1)
33. Ybeltje Arjens (1)
34. Ybeltje Ates (1)
35. Ybeltje Ates van der (1)
36. Ybeltje Bartels (1)
37. Ybeltje Baukes (1)
38. Ybeltje Cornelis (2)
39. Ybeltje Daniels (1)
40. Ybeltje Dirks (4)
41. Ybeltje Douwes (4)
42. Ybeltje Ebeles (1)
43. Ybeltje Edzes (1)
44. Ybeltje Egberts (1)
45. Ybeltje Eizes (1)
46. Ybeltje Feddes (1)
47. Ybeltje Feikes (1)
48. Ybeltje Fokkes (2)
49. Ybeltje Fransen (2)
50. Ybeltje Fransen van (1)
51. Ybeltje Gaatzes (1)
52. Ybeltje Gerbens (3)
53. Ybeltje Gerrits (2)
54. Ybeltje Harkes van den (1)
55. Ybeltje Harmens van der (1)
56. Ybeltje Hendriks (3)
57. Ybeltje Hendriks van der (1)
58. Ybeltje Hessels (2)
59. Ybeltje Hettes (1)
60. Ybeltje Hilbrands (1)
61. Ybeltje Hilbrands van der (1)
62. Ybeltje Hommes (1)
63. Ybeltje Isabel (1)
64. Ybeltje Jacobs (3)
65. Ybeltje Jacobs van der (1)
66. Ybeltje Jacobus van der (1)
67. Ybeltje Jakobs (1)
68. Ybeltje Jans (10)
69. Ybeltje Jans van der (1)
70. Ybeltje Jelles (3)
71. Ybeltje Jilderts (1)
72. Ybeltje Johannes (3)
73. Ybeltje Joukes (1)
74. Ybeltje Klazes (5)
75. Ybeltje Klazes van der (2)
76. Ybeltje Kornelis (3)
77. Ybeltje Kornelis van der (1)
78. Ybeltje Lieuwes (1)
79. Ybeltje Lieuwes van der (1)
80. Ybeltje Luitzens (1)
81. Ybeltje Marks (1)
82. Ybeltje Martens (2)
83. Ybeltje Martens van der (1)
84. Ybeltje Martinus (1)
85. Ybeltje Meinderts (1)
86. Ybeltje Melles (1)
87. Ybeltje Melles van der (1)
88. Ybeltje Murks (1)
89. Ybeltje Oenzes (1)
90. Ybeltje Ottes (1)
91. Ybeltje Paulus (1)
92. Ybeltje Piers van der (1)
93. Ybeltje Pieters (2)
94. Ybeltje Popkes van der (1)
95. Ybeltje Reins (1)
96. Ybeltje Rienks (3)
97. Ybeltje Romkes (1)
98. Ybeltje Ruurds de (1)
99. Ybeltje Sapes (1)
100. Ybeltje Siedses (1)
101. Ybeltje Sijes (2)
102. Ybeltje Sipkes (1)
103. Ybeltje Sybes (1)
104. Ybeltje Tabes (1)
105. Ybeltje Taekes (1)
106. Ybeltje Tjallings (1)
107. Ybeltje Tjeerds (1)
108. Ybeltje Tjepkes (1)
109. Ybeltje Tjerks (1)
110. Ybeltje Uilkes (1)
111. Ybeltje Valentijns van (1)
112. Ybeltje Wybes (1)
113. Ybeltje Wymers van der (1)
114. Ybeltje Wytzes (3)
115. Ybeltje Ydes (2)
116. Ybeltjen (1)
117. Yble (4)
118. Yck (1)
119. Ycke (3)
120. Yd (1)
121. Yda (7)
122. Yda Adams (1)
123. Yda Arnolda (1)
124. Yda Jacoba Jacobs (1)
125. Yda Jenkes (1)
126. Yda Johannes (1)
127. Yda Liekeles (1)
128. Yda Sipkes (1)
129. Yda Ytze Wopkes (1)
130. Yde (18)
131. Yde Abes (1)
132. Yde Abrahams (1)
133. Yde Alberts van (1)
134. Yde Alderts (1)
135. Yde Annes (1)
136. Yde Annes de (1)
137. Yde Ates van der (1)
138. Yde Bokkes (1)
139. Yde Christoffels (1)
140. Yde Dirks (8)
141. Yde Fokkes (1)
142. Yde Freerks (2)
143. Yde Geerts (2)
144. Yde Gerbens (1)
145. Yde Gerbens van der (1)
146. Yde Gerrits (1)
147. Yde Hendriks (1)
148. Yde Hendriks van der (1)
149. Yde Jacobs (3)
150. Yde Jans (4)
151. Yde Jans de (1)
152. Yde Jogchums (1)
153. Yde Johannes (2)
154. Yde Joukes (1)
155. Yde Klazes (2)
156. Yde Kornelis (1)
157. Yde Lieuwes (1)
158. Yde Minnes de (1)
159. Yde Nammens (2)
160. Yde Pieters (4)
161. Yde Pytters (1)
162. Yde Rientses (1)
163. Yde Rinzes (1)
164. Yde Rochus (2)
165. Yde Roelofs (1)
166. Yde Ruurds de (1)
167. Yde Sybes (1)
168. Yde Sytzes (2)
169. Yde Tjalles van der (1)
170. Yde Tjittes (1)
171. Yde Tomas de (1)
172. Yde Willems (1)
173. Yde Wybes (1)
174. Yde Ydes (2)
175. Yde Ypes van der (2)
176. Yds (1)
177. Ydske (1)
178. Ydtie (1)
179. Ydtje (2)
180. Ydwer (1)
181. Ydwerd Atzes (1)
182. Yebe (1)
183. Yebel (1)
184. Yebeltie (1)
185. Yebeltje (5)
186. Yebeltje Jans (1)
187. Yebeltje Taedes (1)
188. Yeble (1)
189. Yecke (1)
190. Yede (7)
191. Yede Broers (1)
192. Yede Douwes (1)
193. Yede Jacobs (1)
194. Yede Jans (1)
195. Yede Minnes de (1)
196. Yede Sjoerds (1)
197. Yedske (1)
198. Yef Tammes (1)
199. Yefke (4)
200. Yefke Koenraads (1)
201. Yeke Johannes (1)
202. Yelke (1)
203. Yelkjen (1)
204. Yeme (4)
205. Yeme Gerbens (1)
206. Yeme Sijbes (1)
207. Yeme Steffens (1)
208. Yemke (1)
209. Yemkje Wiebes (1)
210. Yenskje Jilles (1)
211. Yep Jacobs (1)
212. Yes Tjepkes (1)
213. Yeske (3)
   214. Yete (1)
215. Yete Pyters (1)
216. Yetse Jans (2)
217. Yetske (13)
218. Yetske Arjens (1)
219. Yetske Beerents (1)
220. Yetske Cornelis (1)
221. Yetske Jans van der (1)
222. Yetske Johannes (2)
223. Yetske Meines de (2)
224. Yetske Sipkes (1)
225. Yetske Tymens (1)
226. Yette Djurres (1)
227. Yeve (1)
228. Yeve Willems (1)
229. Yfke (19)
230. Yfke (Effie) Sybrens (1)
231. Yfke Aans (2)
232. Yfke Abes (1)
233. Yfke Baukes (1)
234. Yfke Dirks (3)
235. Yfke Doekes (1)
236. Yfke Gerbens (1)
237. Yfke Gerbens van der (1)
238. Yfke Harings (1)
239. Yfke Hendriks van der (1)
240. Yfke Hyltjes (1)
241. Yfke Jacobs (1)
242. Yfke Jans (4)
243. Yfke Jentjes (2)
244. Yfke Jochums (1)
245. Yfke Johannes (1)
246. Yfke Johannes de (1)
247. Yfke Jurjens (1)
248. Yfke Klazes (6)
249. Yfke Koenraads (3)
250. Yfke Pieckes (1)
251. Yfke Pieters (5)
252. Yfke Rienks (1)
253. Yfke Roelofs van der (1)
254. Yfke Ruurds (1)
255. Yfke Scheltes (1)
256. Yfke Sikkes (1)
257. Yfke Sjoerds (2)
258. Yfke Sybes (1)
259. Yfke Tabes (1)
260. Yfke Tjalles (1)
261. Yfke Tomas de (1)
262. Yfke Willems (1)
263. Yfke Ymes (1)
264. Yfkjen (1)
265. Yga Roels van der (1)
266. Yge (1)
267. Yke (22)
268. Yke Abeles (1)
269. Yke Ales van der (1)
270. Yke Annes (1)
271. Yke Dirks (2)
272. Yke Durks (1)
273. Yke Eelkes (1)
274. Yke Eeltjes (1)
275. Yke Feddes (1)
276. Yke Feikes (1)
277. Yke Franzes (2)
278. Yke Freerks (1)
279. Yke Gerrits (1)
280. Yke Halbes (1)
281. Yke Hilbrands (1)
282. Yke Jans (2)
283. Yke Johannes (2)
284. Yke Klazes de (1)
285. Yke Lolkes (1)
286. Yke Martens (1)
287. Yke Nicolaas (1)
288. Yke Pieters (3)
289. Yke Reins (1)
290. Yke Ritskes (1)
291. Yke Sybrens (1)
292. Yke Symens (1)
293. Yke Symens van der (1)
294. Yke Taekes van der (1)
295. Yke Teunis (1)
296. Yke Theodorus (1)
297. Yke Tjallings (1)
298. Yke Tjeerds (1)
299. Yke Tjidzes (1)
300. Yke Tjipkes (1)
301. Yke Wietzes (1)
302. Yke Willems (2)
303. Yke Wopkes (1)
304. Yke Wybes (1)
305. Yke Wybrens (1)
306. Ykien (1)
307. Ykje (4)
308. Ykje Douwes (1)
309. Ykje Fokkes (1)
310. Ykje Geerts (1)
311. Ykje Gerrits (2)
312. Ykje Harmens (1)
313. Ykje Hessels (2)
314. Ykje Hommes (1)
315. Ykje Jans (3)
316. Ykje Johannes (1)
317. Ykje Ruurds (3)
318. Ykje Sakes (1)
319. Ykje Siegers (2)
320. Ykje Sjoerds (1)
321. Ykje Tjeerds (1)
322. Ykje Tjibbes (1)
323. Ykje Ydes (2)
324. Ykje Ypes van der (1)
325. Ykjen (2)
326. Ykjen Jans (1)
327. Ykjen Lieuwes (1)
328. Ykjen Paulus (1)
329. Ykke (1)
330. Ylk (1)
331. Ymck (1)
332. Yme (13)
333. Yme Aukes (1)
334. Yme Baukes (1)
335. Yme Dirks (1)
336. Yme Durks (1)
337. Yme Foekes (1)
338. Yme Franses (1)
339. Yme Hanses (1)
340. Yme Haukes (1)
341. Yme Hylkes (1)
342. Yme Jans van der (1)
343. Yme Jelles (1)
344. Yme Keimpes (1)
345. Yme Klazes (3)
346. Yme Minnes (1)
347. Yme Minzes (1)
348. Yme Pieters (1)
349. Yme Ruurds (1)
350. Yme Scheltes (1)
351. Yme Taekes (1)
352. Yme Theunis (1)
353. Yme Uilkes (1)
354. Yme Wybrens (1)
355. Yme Ypkes (1)
356. Ymen Andeles (1)
357. Ymen Minnes (1)
358. Ymen Pieters (1)
359. Ymk (2)
360. Ymke (5)
361. Ymke Douwes (1)
362. Ymke Floris (1)
363. Ymke Jans (2)
364. Ymke Luitjens (1)
365. Ymke Siedzes (1)
366. Ymke Simons (1)
367. Ymke Tietes (1)
368. Ymke Tjallings van der (1)
369. Ymkie (3)
370. Ymkien (2)
371. Ymkje (36)
372. Ymkje (aka Hiltje) (1)
373. Ymkje (Emma) Dirks (1)
374. Ymkje (Emma) Eeltjes (1)
375. Ymkje (Emma) Jans (2)
376. Ymkje (Emma) Lolkes (1)
377. Ymkje (Emma) Reitzes (1)
378. Ymkje Alberts (1)
379. Ymkje Andries (3)
380. Ymkje Annes (2)
381. Ymkje Aris (1)
382. Ymkje Arjens (1)
383. Ymkje Aukes van der (1)
384. Ymkje Benjamins de (1)
385. Ymkje Berends (1)
386. Ymkje Brands (1)
387. Ymkje Dirks (4)
388. Ymkje Douwes (6)
389. Ymkje Douwes de (1)
390. Ymkje Durks (1)
391. Ymkje Edzes (1)
392. Ymkje Eeltjes (1)
393. Ymkje Egberts (1)
394. Ymkje Epeus (1)
395. Ymkje Feikes (1)
396. Ymkje Feites (1)
397. Ymkje Freerks (1)
398. Ymkje Gerrits (2)
399. Ymkje Gerrits van der (1)
400. Ymkje Hanses (1)
401. Ymkje Hanzes (3)
402. Ymkje Harkes van der (1)
403. Ymkje Harmens (4)
404. Ymkje Hendriks (7)
405. Ymkje Hessels (3)
406. Ymkje Hiddes (1)
407. Ymkje Jacobs (3)
408. Ymkje Jacobus (1)
409. Ymkje Jans (12)
410. Ymkje Jans van der (1)
411. Ymkje Jelles (1)
412. Ymkje Jilles (1)
413. Ymkje Jippes van der (1)
414. Ymkje Joukes (1)
415. Ymkje Joutes (2)
416. Ymkje Kerstes de (1)
417. Ymkje Klazes (3)
418. Ymkje Lieuwes (1)
419. Ymkje Lieuwes van der (1)
420. Ymkje Lykeles (2)
421. Ymkje Meinderts (1)
422. Ymkje Minnes (1)
423. Ymkje Nammens (1)
424. Ymkje Oeges (4)
425. Ymkje Paulus (1)
426. Ymkje Piers (1)
   427. Ymkje Pieters (9)
428. Ymkje Reinders (1)
429. Ymkje Rodes (2)
430. Ymkje Roelofs (2)
431. Ymkje Roels (1)
432. Ymkje Romkes (1)
433. Ymkje Ruurds van der (1)
434. Ymkje Sakes (2)
435. Ymkje Scheltes (1)
436. Ymkje Sierds (1)
437. Ymkje Sikkes (1)
438. Ymkje Sipkes (1)
439. Ymkje Sybes (5)
440. Ymkje Sybrens (3)
441. Ymkje Sydses (2)
442. Ymkje Taekes (2)
443. Ymkje Teunis (2)
444. Ymkje Theunis (1)
445. Ymkje Thijsses (1)
446. Ymkje Tjeerds (1)
447. Ymkje Tjerks (1)
448. Ymkje Willems (2)
449. Ymkje Wybes (1)
450. Ymkje Wybrandus (1)
451. Ymkje Wybrens (1)
452. Ymkje Wytses (1)
453. Ymkje Ydes (1)
454. Ymkjen (33)
455. Ymkjen Feyes (1)
456. Ymkjen Harkes (1)
457. Ymkjen Hendriks (1)
458. Ymkjen Jacobs (1)
459. Ymkjen Jans (2)
460. Ymkjen Meintes (1)
461. Ymkjen Petrus (1)
462. Ymkjen Wytzes (1)
463. Ymkjen Ytsens (1)
464. Ymme (2)
465. Ympk (1)
466. Ympkje Sikkes (1)
467. Ymte Aukes (1)
468. Ymte Jacobs (3)
469. Yne (1)
470. Yne AEdes (3)
471. Yne Gerrits van der (2)
472. Yne Jans (2)
473. Yne Joekes (1)
474. Yne Lieuwes (1)
475. Yne Martens (1)
476. Yne Mykes (1)
477. Ynje Ottes (1)
478. Ynke (2)
479. Ynke Pieters (1)
480. Ynschje (1)
481. Ynse (9)
482. Ynse Annes van der (1)
483. Ynse Douwes (1)
484. Ynse Ennes (1)
485. Ynse Feikes (1)
486. Ynse Johannes (1)
487. Ynse Minnes (1)
488. Ynse Sijes (1)
489. Ynse Sipkes van der (1)
490. Ynse Sjerps (1)
491. Ynse Sybes (1)
492. Ynse Symens van der (2)
493. Ynse Wiegers (1)
494. Ynse Willems (1)
495. Ynske (24)
496. Ynske (Anna) Geerts (1)
497. Ynske (Eva) Gerrits van der (1)
498. Ynske Abes (1)
499. Ynske Aebeles (1)
500. Ynske Andries (1)
501. Ynske Annes (2)
502. Ynske Aukes (1)
503. Ynske Aukes van (1)
504. Ynske Baukes (1)
505. Ynske Berends (1)
506. Ynske Bonnes (1)
507. Ynske Cornelis (2)
508. Ynske Dirks (1)
509. Ynske Douwes (1)
510. Ynske Eeltjes (1)
511. Ynske Egberts (1)
512. Ynske Geerts (2)
513. Ynske Gerrits (2)
514. Ynske Gosses (1)
515. Ynske Harmens (1)
516. Ynske Hendriks van der (1)
517. Ynske Hiddes (1)
518. Ynske Jacobs (1)
519. Ynske Jacobus van der (1)
520. Ynske Jans (2)
521. Ynske Jans van der (2)
522. Ynske Johannes (2)
523. Ynske Klazes (3)
524. Ynske Lourens (1)
525. Ynske Martens (2)
526. Ynske Pieters (4)
527. Ynske Rienks van der (1)
528. Ynske Rykeles van der (1)
529. Ynske Sakes (1)
530. Ynske Siedzes (2)
531. Ynske Sjoerds (1)
532. Ynske Symens (1)
533. Ynske Theunis (1)
534. Ynske Tietes (1)
535. Ynske Tjalles (1)
536. Ynske Tjipkes van der (1)
537. Ynske Ulbes (1)
538. Ynske Wiegers (aka Grijpstra) van der (1)
539. Ynske Wybrens (1)
540. Ynskje (5)
541. Ynskje Aukes (1)
542. Ynskje Dirks (1)
543. Ynskje Jans (1)
544. Ynskje Johannes van der (1)
545. Ynskje Pieters (2)
546. Ynskje Simons (1)
547. Ynskje Willems (1)
548. Ynskje Wybrens (1)
549. Ynskjen (1)
550. Ynskjen Djurres (1)
551. Ynskjen Hendriks (1)
552. Ynso Johannes (2)
553. Ynte (2)
554. Ynte Pieters (1)
555. Ynte Ruurds (1)
556. Ynte Sybrens (2)
557. Yntje (4)
558. Yntje (Jentje) Roelofs (1)
559. Yntje Gerrits (1)
560. Yntje Jochums (1)
561. Yntje Sybes (2)
562. Yntsche (1)
563. Yntse (2)
564. Yntske (1)
565. Yntske Jans (1)
566. Yntze Hendriks van der (1)
567. Ynze (2)
568. Ynze Andries (1)
569. Ynze Aukes (1)
570. Ynze Dirks (1)
571. Ynze Dooitzens (1)
572. Ynze Feikes van (1)
573. Ynze Hendriks (1)
574. Ynze Hyltjes (1)
575. Ynze Jans (1)
576. Ynze Jelles van (1)
577. Ynze Klases (1)
578. Ynze Pieters (1)
579. Ynze Reinders (1)
580. Ynze Ruurds van (3)
581. Ynze Sjoerds (1)
582. Ynze Sybes (1)
583. Ynze Symens van der (1)
584. Ynze Wybrens (1)
585. Ype (33)
586. Ype Aants (1)
587. Ype Alberts (1)
588. Ype Alles (1)
589. Ype Baukes van (1)
590. Ype Berends (1)
591. Ype Boeyes (1)
592. Ype Boeys (1)
593. Ype Clasen (1)
594. Ype Douwes (1)
595. Ype Eelkes de (1)
596. Ype Eewerts (1)
597. Ype Engberts (2)
598. Ype Fongers (2)
599. Ype Franzes (1)
600. Ype Geerts (1)
601. Ype Gelts (1)
602. Ype Gerardus (1)
603. Ype Gerbens (3)
604. Ype Gerrits (2)
605. Ype Harmens de (2)
606. Ype Hendriks (3)
607. Ype Jacobs (6)
608. Ype Jacobs (Gerlofsma) (1)
609. Ype Jans (8)
610. Ype Jans van der (2)
611. Ype Jelles (3)
612. Ype Jitzes de (2)
613. Ype Johannes van der (1)
614. Ype Joukes (1)
615. Ype Klazes (1)
616. Ype Klazes de (2)
617. Ype Klazes van der (1)
618. Ype Kornelis (1)
619. Ype Lieuwes (1)
620. Ype Mennes (1)
621. Ype Oeges (1)
622. Ype Piers (2)
623. Ype Pieters (5)
624. Ype Pieters van der (3)
625. Ype Reinders (1)
626. Ype Renses (1)
627. Ype Renzes (1)
628. Ype Roelofs van der (1)
629. Ype Ruurds (1)
630. Ype Sijes (1)
631. Ype Simons van der (1)
632. Ype Sipkes (2)
633. Ype Symens van der (2)
634. Ype Symons (1)
635. Ype Sytzes (1)
636. Ype Tabes (1)
637. Ype Tietes (1)
638. Ype Tijssen (1)
639. Ype Tjeerds (1)
   640. Ype Tjeerds van (2)
641. Ype Tjerks (1)
642. Ype Walings de (1)
643. Ype Willems (2)
644. Ype Wybes (1)
645. Ype Wybrens (2)
646. Ype Wytzes de (1)
647. Ype Ypes de (1)
648. Ypeas Gjalts (1)
649. Ypes Jans (1)
650. Ypina Christiaans (1)
651. Ypke (1)
652. Ypke Piebes (1)
653. Ypke Ymes (1)
654. Ypkien (1)
655. Ypkje (7)
656. Ypkje (Emma) Meinderts van der (1)
657. Ypkje (Eva) Johannes (1)
658. Ypkje Geerts van (1)
659. Ypkje Gerrits (1)
660. Ypkje Jans (1)
661. Ypkje Johannes (1)
662. Ypkje Ritskes (1)
663. Ypkje Taekes (1)
664. Ypkje Thijsses (1)
665. Ypkje Wytzes (2)
666. Ypkjen (1)
667. Ypkjen Dooitjes (1)
668. Ypkjen Geerts (1)
669. Ypkjen Gjalts (1)
670. Ypkjen Hendriks (1)
671. Ypkjen Jans (1)
672. Ypkjen Jans van der (1)
673. Yppe (1)
674. Yppe Klazes (1)
675. Ysaak Abes van der (1)
676. Ysaak Abrahams van der (1)
677. Ysaak Jans (1)
678. Ysaak Ruurds (1)
679. Ysaakje Jans (1)
680. Ysac Jacobs (1)
681. Ysac Jelles (1)
682. Ysak (2)
683. Ysak Rinses (1)
684. Ysbrand (17)
685. Ysbrand Annes de (1)
686. Ysbrand Hotses (1)
687. Ysbrand Ritskes (1)
688. Ysbrand Romkes (1)
689. Ysbrandt (1)
690. Ysbrant (2)
691. Yske (3)
692. Yske Folkerts (1)
693. Yske Leenderts (1)
694. Yske Tjerks (1)
695. Yskien (1)
696. Yskje (Jiskje) (1)
697. Ysse (1)
698. Yte (1)
699. Yte Wynzens (1)
700. Ytie (19)
701. Ytie Jans (1)
702. Ytje (119)
703. Ytje (Edith) Teunis (1)
704. Ytje (Ida) Arjens (1)
705. Ytje (Ida) Dirks (1)
706. Ytje (Ida) Geerts (1)
707. Ytje (Ida) Gerbens (1)
708. Ytje (Ida) Hendriks (1)
709. Ytje (Ida) Hessels (1)
710. Ytje (Ida) Jans (1)
711. Ytje (Ida) Sybrens (1)
712. Ytje (Ida) Taekes (1)
713. Ytje (Ida) Walings (1)
714. Ytje (Ida) Wiegers (1)
715. Ytje Abeles (1)
716. Ytje Abrahams (1)
717. Ytje Ages (1)
718. Ytje Alderts (1)
719. Ytje Andries (3)
720. Ytje Andries de (1)
721. Ytje Annes (6)
722. Ytje Annes de (1)
723. Ytje Anskes (3)
724. Ytje Arends (1)
725. Ytje Arjens (3)
726. Ytje Ates (1)
727. Ytje Atzes (1)
728. Ytje Aukes (4)
729. Ytje Aukes de (2)
730. Ytje Baukes (3)
731. Ytje Baukes de (1)
732. Ytje Baukes van der (1)
733. Ytje Bienses (1)
734. Ytje Bienzes (1)
735. Ytje Botes (1)
736. Ytje Bronno's van de(r) (1)
737. Ytje Christiaans (1)
738. Ytje Cornelis (3)
739. Ytje Cornelis van der (1)
740. Ytje Dirks (9)
741. Ytje Djurres (1)
742. Ytje Doedes van der (1)
743. Ytje Doekes (2)
744. Ytje Doekes van der (1)
745. Ytje Dooitzes (1)
746. Ytje Douwes (5)
747. Ytje Durks (1)
748. Ytje Eelkes van der (2)
749. Ytje Eeltjes (2)
750. Ytje Egberts (1)
751. Ytje Eintes (1)
752. Ytje Ettes (1)
753. Ytje Everharda Jans (1)
754. Ytje Everts (3)
755. Ytje Falks (1)
756. Ytje Feddes (1)
757. Ytje Fokkes (2)
758. Ytje Folkerts (1)
759. Ytje Folkerts van der (1)
760. Ytje Fopkes (1)
761. Ytje Foppes (1)
762. Ytje Fransen (3)
763. Ytje Fransen van (1)
764. Ytje Fransens (1)
765. Ytje Geerts (1)
766. Ytje Geerts van der (2)
767. Ytje Gepkes (1)
768. Ytje Gerbens (3)
769. Ytje Gerbens van der (2)
770. Ytje Gerks (1)
771. Ytje Gerrits (4)
772. Ytje Goffes (2)
773. Ytje Gosses (1)
774. Ytje Harmens (2)
775. Ytje Harrits (1)
776. Ytje Hendriks (18)
777. Ytje Hendriks de (3)
778. Ytje Hendriks van der (1)
779. Ytje Hepkes (1)
780. Ytje Heros (1)
781. Ytje Hessels (1)
782. Ytje Hessels de (2)
783. Ytje Hiddes van der (1)
784. Ytje Hilbrands van (1)
785. Ytje Hoites (1)
786. Ytje Idses (1)
787. Ytje Jacobs (12)
788. Ytje Jacobs van der (1)
789. Ytje Jacobus (1)
790. Ytje Jakobs (1)
791. Ytje Jans (20)
792. Ytje Jans de (2)
793. Ytje Jans van der (6)
794. Ytje Jarigs (1)
795. Ytje Jelles (1)
796. Ytje Jelles van der (1)
797. Ytje Jeltes (2)
798. Ytje Jeltes (aka Pasma) (1)
799. Ytje Jentjes (2)
800. Ytje Jentjes de (1)
801. Ytje Jitzes (2)
802. Ytje Jobs (1)
803. Ytje Jochems (1)
804. Ytje Johannes (4)
805. Ytje Joukes (2)
806. Ytje Joutes (1)
807. Ytje Jurjens de (1)
808. Ytje Klases de (1)
809. Ytje Klazes (6)
810. Ytje Klazes de (1)
811. Ytje Kornelis (4)
812. Ytje Kornelis van der (1)
813. Ytje Lammerts (1)
814. Ytje Liebes (1)
815. Ytje Lieuwes (4)
816. Ytje Lieuwes van der (1)
817. Ytje Lolkes (1)
818. Ytje Louws (2)
819. Ytje Luitzens (2)
820. Ytje Lykeles (1)
821. Ytje Machiels (1)
822. Ytje Marks van der (1)
823. Ytje Martens (5)
824. Ytje Meinderts (1)
825. Ytje Mennes (1)
826. Ytje Mentjes (1)
827. Ytje Michiels (1)
828. Ytje Minnes (1)
829. Ytje Monses (1)
830. Ytje Oebeles (1)
831. Ytje Oeges (1)
832. Ytje Oenzes (2)
833. Ytje Ottes (1)
834. Ytje Peibes (1)
835. Ytje Piekes (1)
836. Ytje Piers (7)
837. Ytje Pieters (28)
838. Ytje Pieters de (1)
839. Ytje Pieters van (1)
840. Ytje Pieters van der (2)
841. Ytje Popes (1)
842. Ytje Popkes (1)
843. Ytje Reinders (2)
844. Ytje Renderts (1)
845. Ytje Renzes (3)
846. Ytje Rienks van der (1)
847. Ytje Ritskes (2)
848. Ytje Roelofs (1)
849. Ytje Romkes (1)
850. Ytje Ruurds (3)
851. Ytje Ruurds de (1)
852. Ytje Sakes (3)
   853. Ytje Sasses (1)
854. Ytje Sasses van der (1)
855. Ytje Scheltes van der (1)
856. Ytje Siedses (3)
857. Ytje Sijbes (1)
858. Ytje Sijes (2)
859. Ytje Sipkes (1)
860. Ytje Sipkes van der (1)
861. Ytje Sjoerds (2)
862. Ytje Sjoerds van der (1)
863. Ytje Sybes (2)
864. Ytje Symens (2)
865. Ytje Symens de (1)
866. Ytje Sytses (1)
867. Ytje Sytses van der (1)
868. Ytje Sytzes (2)
869. Ytje Sytzes van der (1)
870. Ytje Taekes (6)
871. Ytje Theunis (2)
872. Ytje Thijssen (3)
873. Ytje Thijsses (2)
874. Ytje Tjalles (4)
875. Ytje Tjallings (1)
876. Ytje Tjeerds (4)
877. Ytje Tjeerds van der (1)
878. Ytje Tjerks (1)
879. Ytje Tjisses van der (1)
880. Ytje Ulbes (1)
881. Ytje van der (1)
882. Ytje Walings (1)
883. Ytje Watzes (4)
884. Ytje Watzes van der (1)
885. Ytje Wiebes (2)
886. Ytje Wiegers (2)
887. Ytje Wiegers van der (1)
888. Ytje Willems (1)
889. Ytje Willems de (1)
890. Ytje Willems van der (1)
891. Ytje Worps (1)
892. Ytje Wybes (2)
893. Ytje Wybrens (1)
894. Ytje Wygers (1)
895. Ytje Wytzes (1)
896. Ytje Wytzes de (1)
897. Ytje Ydes (3)
898. Ytjen (1)
899. Ytjen Durks (1)
900. Ytjen Idses (1)
901. Yts (1)
902. Ytsche Freerks (1)
903. Ytsche Jelles (1)
904. Ytsen (3)
905. Ytsen Dirks (2)
906. Ytsen Dirks van der (1)
907. Ytsen Durks (1)
908. Ytsen Gerrits (1)
909. Ytsen Jans (2)
910. Ytsen Johannes (1)
911. Ytsen Klazes (1)
912. Ytsen Pieters (2)
913. Ytsen Roelofs (1)
914. Ytsen Sikkes (1)
915. Ytsen Symens (1)
916. Ytsen Wytzes (1)
917. Ytsen Ynzes (1)
918. Ytsen Ypes de (1)
919. Ytsen Ytsens (1)
920. Ytske (31)
921. Ytske (Edith) Eeltjes (1)
922. Ytske (Ida) Harmens (1)
923. Ytske (Ida) Siedses (1)
924. Ytske Abes (1)
925. Ytske Alles (4)
926. Ytske Andries (1)
927. Ytske Annes (1)
928. Ytske Anskes (1)
929. Ytske Arjens (1)
930. Ytske Dirks (3)
931. Ytske Douwes (1)
932. Ytske Eeltjes (1)
933. Ytske Gerbens (1)
934. Ytske Gerbens van der (1)
935. Ytske Gerrits (1)
936. Ytske Gerrits van der (1)
937. Ytske Gosses (1)
938. Ytske Harmens (2)
939. Ytske Hendriks (2)
940. Ytske Hiddes (1)
941. Ytske Hotzes (1)
942. Ytske Idzes (2)
943. Ytske Jacobs (1)
944. Ytske Jans (13)
945. Ytske Jans de (1)
946. Ytske Jelles (1)
947. Ytske Jeltes (1)
948. Ytske Johannes (3)
949. Ytske Jorrits (1)
950. Ytske Klazes (3)
951. Ytske Kornelis (2)
952. Ytske Lieuwes (5)
953. Ytske Lieuwes van der (2)
954. Ytske Lipkes van der (1)
955. Ytske Lukas (1)
956. Ytske Oeges (1)
957. Ytske Paulus (1)
958. Ytske Pieters (5)
959. Ytske Rienks (1)
960. Ytske Rinzes (1)
961. Ytske Rochus (2)
962. Ytske Sakes (1)
963. Ytske Siedses (1)
964. Ytske Siedzes (1)
965. Ytske Sierks (2)
966. Ytske Sybrens (2)
967. Ytske Symens (1)
968. Ytske Sytzes (1)
969. Ytske Sytzes van der (1)
970. Ytske Tietes (1)
971. Ytske Tjeerds (4)
972. Ytske Tomas (1)
973. Ytske Walings de (1)
974. Ytske Watzes (1)
975. Ytske Wiltjes (1)
976. Ytske Wybrens (1)
977. Ytske Ydes (1)
978. Ytszen (1)
979. Yttie (8)
980. Yttie Aukes (1)
981. Yttje (37)
982. Yttje (Ykje) Wytzes (1)
983. Yttje Alberts (2)
984. Yttje Andries (1)
985. Yttje Annes (3)
986. Yttje Baltes (1)
987. Yttje Botes (1)
988. Yttje Broers (1)
989. Yttje Caspers (1)
990. Yttje Dirks (1)
991. Yttje Doedes (1)
992. Yttje Douwes (2)
993. Yttje Errits (1)
994. Yttje Everhardus (1)
995. Yttje Feddes (1)
996. Yttje Fockes (1)
997. Yttje Foppes van der (1)
998. Yttje Geerts van der (1)
999. Yttje Gerbens (1)
1000. Yttje Goffes (1)
1001. Yttje Gosses (1)
1002. Yttje Harmens (1)
1003. Yttje Hendriks (5)
1004. Yttje Hendriks van der (1)
1005. Yttje Hessels de (1)
1006. Yttje Holles (1)
1007. Yttje Isaacs (1)
1008. Yttje Jacobs (2)
1009. Yttje Jacobs van der (1)
1010. Yttje Jans (3)
1011. Yttje Jans de (2)
1012. Yttje Jans van der (2)
1013. Yttje Jentjes (1)
1014. Yttje Johannes (1)
1015. Yttje Joukes (1)
1016. Yttje Kornelis van der (1)
1017. Yttje Lammerts (1)
1018. Yttje Luitjens (1)
1019. Yttje Martens (1)
1020. Yttje Martinus (1)
1021. Yttje Oenzes (1)
1022. Yttje Piers (2)
1023. Yttje Pieters (1)
1024. Yttje Pytters van der (1)
1025. Yttje Siebrens (1)
1026. Yttje Sipkes (1)
1027. Yttje Sjoerds (2)
1028. Yttje Sytzes (1)
1029. Yttje Thomas (1)
1030. Yttje Tjeerds (1)
1031. Yttje Tjeerds van der (1)
1032. Yttje Wybrens (1)
1033. Yttje Wytzes (1)
1034. Yttjen (1)
1035. Ytyen (1)
1036. Ytzen (4)
1037. Ytzen Annes (1)
1038. Ytzen Dirks (2)
1039. Ytzen Dirks van der (1)
1040. Ytzen Durks (1)
1041. Ytzen Feddes (1)
1042. Ytzen Franzes (1)
1043. Ytzen Gerbens (2)
1044. Ytzen Hendriks (2)
1045. Ytzen Jacobs (1)
1046. Ytzen Jans (2)
1047. Ytzen Johannes (3)
1048. Ytzen Klazes (2)
1049. Ytzen Lieuwes (1)
1050. Ytzen Martens (2)
1051. Ytzen Oeges (1)
1052. Ytzen Pieters (3)
1053. Ytzen Pieters van (1)
1054. Ytzen Sikkes (1)
1055. Ytzen Sjoerds (1)
1056. Ytzen Symens (1)
1057. Ytzen Wiltjes (1)
1058. Ytzen Ynzes (1)
1059. Ywardus Geerts (1)
1060. Yzaak Bartelds (1)
1061. Yzaak Taekes (2)
1062. Yzaakje Jans (1)
1063. Yzak (1)
1064. Yzak Alberts (1)
1065. Yzak Jelles (1)