Voornamen Lijst: Begint met W


Alle voornamen beginnend met W, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Waab (2)
2. Waal (1)
3. Waalke Jakobs (1)
4. Waalke Janzen (1)
5. Waalke van Borssum (2)
6. Waander Gerrits (1)
7. Waanderina (aka Hebering) (1)
8. Waatse (5)
9. Waattse (1)
10. Waatze (1)
11. Waatze Halbes (1)
12. Waatze Simons (1)
13. Wabe (1)
14. Wabe Gerbens (1)
15. Wabe Jacobs (2)
16. Waeltje (1)
17. Waetse (1)
18. Waling (7)
19. Waling (Walter) Jacobs (1)
20. Waling Beerts (3)
21. Waling Daniels (1)
22. Waling Dirks (2)
23. Waling Eeltjes (2)
24. Waling Freerks (1)
25. Waling Freerks van der (1)
26. Waling Gaeles (1)
27. Waling Gerbens (1)
28. Waling Gerrits (2)
29. Waling Jans (3)
30. Waling Jisses (1)
31. Waling Johannes (1)
32. Waling Keimpes (2)
33. Waling Klazes (2)
34. Waling Lammerts (1)
35. Waling Lodewijks van der (1)
36. Waling Louws (1)
37. Waling Pieters (2)
38. Waling Walings (2)
39. Waling Willems (1)
40. Waling Ydes (1)
41. Waling Ypes (1)
42. Waling Ypes de (1)
43. Walingh (1)
44. Walingje Jisses (1)
45. Walke (1)
46. Walke Pieters (1)
47. Wallace (1)
48. Walle Hendriks (1)
49. Walle Huites (1)
50. Walle Pieters (1)
51. Walraven (1)
52. Walravina (1)
53. Walter (7)
54. Walter Douwes (1)
55. Walter Hylkes (1)
56. Walter John (1)
57. Walterus (Wouter) Marcus (1)
58. Waltje Johannes (1)
59. Wander (1)
60. Wandere (1)
61. Wapke (5)
62. Wapke Eintes (2)
63. Wapke Feyes (1)
64. Wapke Hendriks (1)
65. Wapke Hermanus (2)
66. Wapke Jans (1)
67. Wapke Pieters (1)
68. Wapke Sjoerds de (1)
69. Wapke Willems (1)
70. Wapke Wybes (1)
71. Wapkje Klazes (1)
72. Wapkjen (1)
73. Warnar (1)
74. Warnder (1)
75. Warner (2)
76. Warner Adams (1)
77. Warner Aebeles (1)
78. Warner Jacobs (1)
79. Warner Jans (2)
80. Warner Klazen (1)
81. Warner Pieters (1)
82. Warner Writsers (1)
83. Warnerus (1)
84. Warse (1)
85. Wasse (1)
86. Wate (1)
87. Wate Dirks (1)
88. Wate Harmens (1)
89. Wate Jans (2)
90. Wate Rinzes (1)
91. Wate Sytses (1)
92. Wate Watzes (1)
93. Watse (9)
94. Watse (Watson) Sakes van der (1)
95. Watse Ages (1)
96. Watse Andries (1)
97. Watse Annes (1)
98. Watse Annes van der (1)
99. Watse Dirks van der (1)
100. Watse Gabes de (1)
101. Watse Gosses (1)
102. Watse Hajes (1)
103. Watse Jacobs van der (3)
104. Watse Jacobus (1)
105. Watse Jans (3)
106. Watse Jans (Walter Sjooks) (1)
107. Watse Jans van der (1)
108. Watse Jorrits (1)
109. Watse Joukes (1)
110. Watse Jurjens (2)
111. Watse Klases (1)
112. Watse Kornelis (1)
113. Watse Lieuwes van der (1)
114. Watse Oenes (1)
115. Watse Paulus (1)
116. Watse Pieters (2)
117. Watse Sasses van der (1)
118. Watse Sjoerds (1)
119. Watske Gosses (1)
120. Watte (2)
121. Watte Jans van der (1)
122. Watze (8)
123. Watze Alberts (1)
124. Watze Alefs van der (1)
125. Watze Annes van der (1)
126. Watze Aukes (1)
127. Watze Dirks van der (1)
128. Watze Douwes (1)
129. Watze Everts (1)
130. Watze Gabes de (1)
131. Watze Gerbens van der (1)
132. Watze Gosses de (1)
133. Watze Hendriks (1)
134. Watze Hessels (2)
135. Watze Idzes (1)
136. Watze Jacobs (1)
137. Watze Jacobs van der (1)
138. Watze Jans (8)
139. Watze Jans van (1)
140. Watze Jans van der (2)
141. Watze Johannes (1)
142. Watze Joukes (1)
143. Watze Klazes (2)
144. Watze Lazes van der (1)
145. Watze Lieuwes (1)
146. Watze Louws (3)
147. Watze Oeges (1)
148. Watze Oenes (1)
149. Watze Piers (1)
150. Watze Pieters (6)
151. Watze Pieters van der (1)
152. Watze Rientzes (1)
153. Watze Rinzes (1)
154. Watze Roelofs (1)
155. Watze Rykeles (1)
156. Watze Siebes (1)
157. Watze Teunis (1)
158. Watze Tjalles van (1)
159. Watze Tjeerd Jacobs van der (1)
160. Weeltje Aants (1)
161. Weijke (1)
162. Weike (2)
163. Weike Jochums van (1)
164. Weit Geerts (1)
165. Weit Jakobs (1)
166. Wellemtje Hemes (1)
167. Welmoed (16)
168. Welmoed AEdes (1)
169. Welmoed Annes (1)
170. Welmoed Ates (1)
171. Welmoed Baukes de (1)
172. Welmoed Bouwes (1)
173. Welmoed Dirks (2)
174. Welmoed Foppes van der (1)
175. Welmoed Gerbens (2)
176. Welmoed Gerrits (3)
177. Welmoed Hendriks (2)
178. Welmoed Hommes (1)
179. Welmoed Jacobs (1)
180. Welmoed Jans (2)
181. Welmoed Jurjens (2)
182. Welmoed Martens van der (1)
183. Welmoed Pieters van der (1)
184. Welmoed Siebrens (1)
185. Welmoed Sybrens (1)
186. Welmoed Sytzes (1)
187. Welmoedt Sybrens (1)
188. Welmoet (3)
189. Weltje (1)
190. Weltje Piers (1)
191. Wemeltje (1)
192. Wemeltje Jelkes (aka de Roos) (1)
193. Wemeltje Pieters (1)
194. Wemeltje Tijssens (1)
195. Wemke (1)
196. Wemke Jans (1)
197. Wemke Jentjes (1)
198. Wemke Klases (1)
199. Wemke Pieters (1)
200. Wemkje Eizes (1)
201. Wemmigje Everts (1)
202. Wemmigje Jans (1)
203. Wempje (1)
204. Wempke (1)
205. Wendeltje (1)
206. Wentje (3)
207. Wentje Binnes (1)
208. Wentje Dirks (1)
209. Wentje Doekeles (1)
210. Wentje Gelts (1)
211. Wentje Gerrits (1)
212. Wentje Hendriks (1)
213. Wentje Pieters (1)
214. Wentje Renzes (3)
215. Wentje Siemens (1)
216. Wentje Symens van der (2)
217. Wentje Wybes (1)
218. Wepke (2)
219. Wepke Baukes (1)
220. Wepke Franses (1)
221. Wepke Thyssen (1)
222. Wepkje Hessels (1)
223. Wepkje Lucas (1)
224. Wesley John (1)
225. Wessel (6)
226. Wessel Berents (1)
227. Wessel Geerts (1)
228. Wessel Gerbens (1)
229. Wessel Jacobs (1)
230. Wessel Jans (1)
231. Wessel Keimpes (1)
232. Wessel Willems (1)
233. Wessel Wybes (1)
234. Wesselius Annes (1)
235. Wesselius Minderts (1)
236. Wesselius Rykles (1)
237. Weyke (3)
238. Wibbe Berents (1)
239. Wibbe Folkerts (1)
240. Wibbe Sierks (1)
241. Wibbigje (1)
242. Wibbigje Martens (1)
243. Wibbina (Beatrice \ Bertha) (1)
244. Wibrandina (1)
245. Wibrandus (1)
246. Wibrandus Jacobus (1)
247. Wibren (1)
248. Wibren Hanses (1)
249. Wichel Hendriks (1)
250. Wicher Wichers (1)
251. Wichgert (1)
252. Wicke (1)
253. Widmertje (1)
254. Wiebbe (1)
255. Wiebe (9)
256. Wiebe (William) (1)
257. Wiebe Alles (1)
258. Wiebe Ates (1)
259. Wiebe Baukes (1)
260. Wiebe Bins (1)
261. Wiebe Cornelis (1)
262. Wiebe Douwes (2)
263. Wiebe Gerrits (1)
264. Wiebe Gjalts (1)
265. Wiebe Harmens (2)
266. Wiebe Hendriks (2)
267. Wiebe Jacobus (1)
268. Wiebe Jans (4)
269. Wiebe Jelles (1)
270. Wiebe Johannes (3)
271. Wiebe Jurjens (1)
272. Wiebe Klazes (1)
273. Wiebe Lolkes (1)
274. Wiebe Lubberts (1)
275. Wiebe Martens (1)
276. Wiebe Piers (1)
277. Wiebe Pieters (2)
278. Wiebe Pieters van der (1)
279. Wiebe Reiners (1)
280. Wiebe Rienks (1)
281. Wiebe Sanes (1)
282. Wiebe Siedses (1)
283. Wiebe Wybrens (1)
284. Wieberen (1)
285. Wieberen Cornelis de (1)
286. Wieberen Wobbes van der (1)
287. Wiebes Hielkes (1)
288. Wiebigje Uilkes (1)
289. Wiebrand Hessels van der (1)
290. Wiebrand Rienks (1)
291. Wiebren (1)
292. Wiebren Fransen (1)
293. Wiebren Klazes (1)
294. Wiebren Pieters van der (1)
295. Wiebrigje Geerts (1)
296. Wiebrigje Sikkes (1)
297. Wiebrigjen (1)
298. Wiecke (1)
299. Wiedsche Wiegers (1)
300. Wieger (15)
301. Wieger (Wick) Dirks (1)
302. Wieger (William) Dirks van der (1)
303. Wieger (William) Johannes (1)
304. Wieger Abes (1)
305. Wieger Alberts (1)
306. Wieger Andeles (1)
307. Wieger Annes (3)
308. Wieger Arjens (1)
309. Wieger Aukes (1)
310. Wieger Baukes (1)
311. Wieger Baukes van der (4)
312. Wieger Dirks (1)
313. Wieger Douwes (1)
314. Wieger Eelkes (1)
315. Wieger Epkes (1)
316. Wieger Gerbens (1)
317. Wieger Gerrits (2)
318. Wieger Harmens van der (1)
319. Wieger Hendriks (3)
320. Wieger Hendriks van der (2)
321. Wieger Hettes (1)
322. Wieger Hommes (2)
323. Wieger Jacobs (4)
324. Wieger Jans (1)
325. Wieger Jans van der (1)
326. Wieger Jarigs (1)
327. Wieger Jelles (1)
328. Wieger Johannes van der (1)
329. Wieger Joukes van der (1)
330. Wieger Klases van der (1)
331. Wieger Klazes van der (1)
332. Wieger Kornelis (1)
333. Wieger Kornelis van der (1)
334. Wieger Martens (1)
335. Wieger Martens van der (3)
336. Wieger Minnes (1)
337. Wieger Pieters (3)
338. Wieger Pieters van der (2)
339. Wieger Reitzes (1)
340. Wieger Renses (1)
341. Wieger Roelofs (1)
342. Wieger Romkes (1)
343. Wieger Romkes van der (1)
344. Wieger Sakes van der (2)
345. Wieger Siemens de (1)
346. Wieger Simons (1)
347. Wieger Sipkes (2)
348. Wieger Sjoukes (1)
349. Wieger Sytzes (2)
350. Wieger Teunis (1)
351. Wieger Thijsses (2)
352. Wieger Tjallings (1)
353. Wieger Tjammes (1)
354. Wieger Tjisses van der (2)
355. Wieger Tjitses (1)
356. Wieger Tjitzes (1)
357. Wieger Uilkes (1)
358. Wieger Wiegers (3)
359. Wieger Wiegers de (1)
360. Wieger Wiegers van der (3)
361. Wiegerke (1)
362. Wiegertje (1)
363. Wiegertje Doris (1)
364. Wiegertje Douwes (1)
365. Wiegertje Jans (1)
366. Wieke (1)
367. Wieltje (Wijke) Jans (1)
368. Wiemer Hanses (2)
369. Wiemer Pieters (2)
370. Wiemer Sybes (1)
371. Wiemkje Pieters (1)
372. Wientie (1)
373. Wiepke (1)
374. Wiepkje Gerrits (1)
375. Wiepkje Jans (1)
376. Wiepkje Sipkes (1)
377. Wiepkje van der (1)
378. Wiepkjen (2)
379. Wiepkjen Martens (1)
380. Wiepkjen Tjeerds (1)
381. Wiepkjen Wybes (1)
382. Wierd (11)
383. Wierd Gaukes (1)
384. Wierd Harrits (1)
385. Wierd Jacobs (1)
386. Wierd Jans van der (1)
387. Wierd Meiles (1)
388. Wierd Tjeerds (1)
389. Wierd Wierds (1)
390. Wierd Willems (1)
391. Wierdina Reiniera van der (1)
392. Wierdt (1)
   393. Wiert (1)
394. Wiet (1)
395. Wiete (1)
396. Wietje (1)
397. Wietse (5)
398. Wietse Sibles van der (1)
399. Wietske (8)
400. Wietske Atzes (1)
401. Wietske Harkes van der (1)
402. Wietske IJsbrands (1)
403. Wietske Jacobs van der (1)
404. Wietske Jakobs (1)
405. Wietske Jans (5)
406. Wietske Johannes (1)
407. Wietske Koenraads (1)
408. Wietske Lykeles (1)
409. Wietske Meinderts (1)
410. Wietske Simons (1)
411. Wietske van Borssum (1)
412. Wietske Willems van der (1)
413. Wietze Fokkes van der (1)
414. Wietze Gjalts (1)
415. Wietze Halbes (1)
416. Wietze Martens (1)
417. Wietze Oenes (1)
418. Wietze Sietzes (2)
419. Wietze Tjeerds (1)
420. Wietze Wilts van der (1)
421. Wigboldus (1)
422. Wigbolt (1)
423. Wigbolt Heddes (1)
424. Wigchertje Epkes (1)
425. Wigeltje Hendriks (1)
426. Wiger (1)
427. Wigertie (1)
428. Wigger (2)
429. Wigger Annes (1)
430. Wigger Douwes (1)
431. Wigger Ernstes (1)
432. Wigger Pieters (1)
433. Wigle (3)
434. Wigle Bartles (1)
435. Wigle Folkerts (1)
436. Wigle Jans (1)
437. Wigle Lucas (1)
438. Wigle Lykles van der (1)
439. Wigle Pieters (3)
440. Wigle Sybes (1)
441. Wigle Tjallings (1)
442. Wigle Wigles van der (1)
443. Wiglius Schultetus (1)
444. Wijbbe (1)
445. Wijbe (28)
446. Wijbe Aedes (1)
447. Wijbe Andries (1)
448. Wijbe Annes (1)
449. Wijbe Hendriks (1)
450. Wijbe Lolles (1)
451. Wijbe Oenes (1)
452. Wijbe Simons (1)
453. Wijberen (1)
454. Wijbk (1)
455. Wijbkie (1)
456. Wijbkjen (1)
457. Wijbrand (1)
458. Wijbrand Jacobs (1)
459. Wijbren (7)
460. Wijbren Andries (1)
461. Wijbren Sakes (1)
462. Wijbrig (1)
463. Wijbrig Jacobs (1)
464. Wijbrigjen (1)
465. Wijcher (2)
466. Wijchertien (1)
467. Wijcke Hibbes (1)
468. Wijger (7)
469. Wijke (17)
470. Wijke (Winnie) (1)
471. Wijke (Winnie) Harmens (1)
472. Wijke Alberts (1)
473. Wijke Aukes (1)
474. Wijke Bennes (1)
475. Wijke Botes (1)
476. Wijke Drieuwes (1)
477. Wijke Everts (1)
478. Wijke Feikes van der (1)
479. Wijke Fokkes (1)
480. Wijke Gerbens (2)
481. Wijke Gerbens de (1)
482. Wijke Gerrits (3)
483. Wijke Harmens (1)
484. Wijke Hendriks van der (1)
485. Wijke Jacobs (2)
486. Wijke Jans (5)
487. Wijke Jans van der (1)
488. Wijke Jarigs (1)
489. Wijke Johannes (1)
490. Wijke Keimpes (1)
491. Wijke Klases (2)
492. Wijke Klazes (1)
493. Wijke Lykeles (2)
494. Wijke Martens (1)
495. Wijke Martens van (1)
496. Wijke Riemers (1)
497. Wijke Scheltes (1)
498. Wijke Siemens (1)
499. Wijke Sjabbes (1)
500. Wijke Sybes (1)
501. Wijke Tietes (1)
502. Wijke Tjalles van der (1)
503. Wijke Tjebbes (1)
504. Wijkje (1)
505. Wijmer (2)
506. Wijmer Roelfs (1)
507. Wijmer Simons (1)
508. Wijnand (1)
509. Wijnandus Franciscus (1)
510. Wijnant (1)
511. Wijndel (1)
512. Wijnsen Pieters (1)
513. Wijntje (1)
514. Wijntje Cornelis (1)
515. Wijntje van den (1)
516. Wijnzen (1)
517. Wijpk (2)
518. Wijpke (3)
519. Wijpkie (1)
520. Wijpkien (2)
521. Wijpkje (3)
522. Wijpkje Sybrens (2)
523. Wijpkjen (11)
524. Wijpkjes (1)
525. Wijts (1)
526. Wijtsche (1)
527. Wijtse (21)
528. Wijtse Eits (1)
529. Wijtse Jans (1)
530. Wijtske (46)
531. Wijtske Arjens (1)
532. Wijtske Fokkes (1)
533. Wijtske Gerbens (1)
534. Wijtske IJsbrands (1)
535. Wijtske Mients (1)
536. Wijtze (6)
537. Wijtze Jan (1)
538. Wike (2)
539. Wikien (1)
540. Wikje (7)
541. Wikje (Margarita) Jelles (1)
542. Wikje (Winnie) Doekes (1)
543. Wikje Alberts (1)
544. Wikje Ales (1)
545. Wikje Andries de (1)
546. Wikje Annes (2)
547. Wikje Bouwens (1)
548. Wikje Cornelis (2)
549. Wikje Doekes van der (1)
550. Wikje Edzes (1)
551. Wikje Egberts (1)
552. Wikje Harkes (1)
553. Wikje Hayes (1)
554. Wikje Hendriks (1)
555. Wikje Herkes (1)
556. Wikje Jans (1)
557. Wikje Jelles (6)
558. Wikje Jieppes (1)
559. Wikje Jitzes (1)
560. Wikje Johannes (1)
561. Wikje Joukes (1)
562. Wikje Klazes (5)
563. Wikje Klazes (aka Stienstra) van der (1)
564. Wikje Lieuwes (1)
565. Wikje Pieters (2)
566. Wikje Sierds (1)
567. Wikje Tijsses de (1)
568. Wikje Wygers (1)
569. Wikje Ymes van der (1)
570. Wikjen (10)
571. Wikjen Jans (1)
572. Wikjen Petrus (1)
573. Wikjen Ulbes (1)
574. Wikjen Ymes (1)
575. Wikke (3)
576. Wikke Alles (1)
577. Wikke Ates (1)
578. Wikke Jans (3)
579. Wikke Lammerts van der (1)
580. Wikke Teyes (1)
581. Wikke Wytzes (1)
582. Wilbiena (1)
583. Wilbrand (1)
584. Wilbur (1)
585. Wildrik Pieters (1)
586. Wildtje Ytzens (1)
587. Wilhelm (Johan Frederik Ernst) (1)
588. Wilhelm Ferdinand (1)
589. Wilhelm Grim (1)
590. Wilhelmina (18)
591. Wilhelmina (Mina) Fransen van der (1)
592. Wilhelmina (Minnie Wickers) (1)
593. Wilhelmina (Minnie) (3)
594. Wilhelmina Albertus (1)
595. Wilhelmina Andries (1)
596. Wilhelmina Anna van (1)
597. Wilhelmina Christina (1)
598. Wilhelmina Daniels (1)
599. Wilhelmina Frederica Hendrika (1)
600. Wilhelmina Frederiks (1)
601. Wilhelmina Gerbens van der (1)
602. Wilhelmina Gijsberta Petronella (1)
603. Wilhelmina Heres (1)
604. Wilhelmina Jacoba (1)
605. Wilhelmina Jans (1)
606. Wilhelmina Johannes (1)
607. Wilhelmina Johannes a (1)
608. Wilhelmina Klazes (1)
609. Wilhelmina Maria (1)
610. Wilhelmina Pieters ter (1)
611. Wilhelmina Pieters van der (1)
612. Wilhelmina Popkes (1)
613. Wilhelmina Sophia (1)
614. Wilhelmina Sytzes (1)
615. Wilhelmina van der (1)
616. Wilhelmina Warners (1)
617. Wilhelmina Willems (1)
618. Wilhelmus (5)
619. Wilhelmus Gerrits (1)
620. Wilhelmus Hendriks (1)
621. Wilhelmus Hermanus (1)
622. Wilhelmus Klazes (1)
623. Wilhelmus Meentos (1)
624. Wilhelmus Rutgerus (1)
625. Wilke (2)
626. Wilke Johannes (1)
627. Wilke Klazes (1)
628. Wilke Tjerks (1)
629. Wilken (1)
630. Wilken Luitzens (1)
631. Wilken Pieters (1)
632. Willard Jerome (1)
633. Willebrordus Bonifacius (1)
634. Willem (238)
635. Willem (Wilhelmus) Jans (1)
636. Willem (William Fayton) (1)
637. Willem (William) (8)
638. Willem (William) Doekes (1)
639. Willem (William) Egberts (1)
640. Willem (William) Harts (1)
641. Willem (William) Hessels (1)
642. Willem (William) Hiddes (1)
643. Willem (William) Jans (1)
644. Willem (William) Jelles (1)
645. Willem (William) Johannes (1)
646. Willem (William) Jurjens (1)
647. Willem (William) Martens (1)
648. Willem (William) Wigbolt (1)
649. Willem (William) Wubbes (1)
650. Willem Aanes (1)
651. Willem Abes (4)
652. Willem Abrahams (1)
653. Willem Adams van der (1)
654. Willem Adrianus Franciscus (1)
655. Willem Aemes (1)
656. Willem Ages (1)
657. Willem Alberts (5)
658. Willem Ales (3)
659. Willem Andries (3)
660. Willem Annes (4)
661. Willem Anthoni de (1)
662. Willem Antoni (1)
663. Willem Arends (1)
664. Willem Arjens (4)
665. Willem Aukes (7)
666. Willem Baukes (2)
667. Willem Bavius (1)
668. Willem Beerts (1)
669. Willem Benjamins (1)
670. Willem Bentes (2)
671. Willem Berends (3)
672. Willem Berents (1)
673. Willem Bienses (1)
674. Willem Bienzes (1)
675. Willem Bonnes (1)
676. Willem Botes (2)
677. Willem Cesars (2)
678. Willem Cesars (William Medema) (1)
679. Willem Christiaans (1)
680. Willem Constant van der (1)
681. Willem Cornelis (9)
682. Willem Cornelis van (1)
683. Willem Derks (1)
684. Willem Dirk (1)
685. Willem Dirks (15)
686. Willem Dirks van der (1)
687. Willem Doekeles (1)
688. Willem Doekes (4)
689. Willem Douwes (4)
690. Willem Durks (1)
691. Willem Ebeles (1)
692. Willem Eelkes (1)
693. Willem Eelkes van der (2)
694. Willem Eeltjes (2)
695. Willem Egberts (2)
696. Willem Eilderts (1)
697. Willem Elias (1)
698. Willem Everts van der (1)
699. Willem Feddes (1)
700. Willem Feikes (2)
701. Willem Feikes van der (1)
702. Willem Fetzes (1)
703. Willem Feyes (2)
704. Willem Fokkes (2)
705. Willem Folkerts van der (1)
706. Willem Foppes (1)
707. Willem Foppes van der (1)
708. Willem Formers (1)
709. Willem Francis (1)
710. Willem Fransen (3)
711. Willem Fransens (1)
712. Willem Franzen (1)
713. Willem Franzes (1)
714. Willem Frederik (1)
715. Willem Frederiks (3)
716. Willem Freerks (4)
717. Willem Gaatzes (2)
718. Willem Gaukes (1)
719. Willem Geerts (3)
720. Willem Geerts van der (1)
721. Willem Gerbens (2)
722. Willem Gerlofs (2)
723. Willem Gerrijts (1)
724. Willem Gerrits (21)
725. Willem Gerrits van der (1)
726. Willem Gerritzen (1)
727. Willem Gosses (1)
728. Willem Grardus (1)
729. Willem Harings (3)
730. Willem Harmens (5)
731. Willem Harmens de (1)
732. Willem Harmens van der (1)
733. Willem Hayes (1)
734. Willem Heerkes (1)
735. Willem Heines (1)
736. Willem Heins (4)
737. Willem Heldooren (1)
738. Willem Hendriks (7)
739. Willem Hendriks van der (2)
740. Willem Hettes (3)
741. Willem Hiebels (1)
742. Willem Hindriks (1)
743. Willem Hinnes (1)
744. Willem Hoites (1)
745. Willem Hoppes (1)
746. Willem Hoytes (1)
747. Willem Hugo (1)
748. Willem Hugo 's (1)
749. Willem Hylkes (1)
750. Willem Hylles Postumus (1)
751. Willem Idses (1)
752. Willem Iedes (1)
753. Willem IJmes (1)
754. Willem IJsbrands (1)
755. Willem Jacob van der (1)
756. Willem Jacobs (15)
757. Willem Jakobs (2)
758. Willem Jakobus (1)
759. Willem Jans (54)
760. Willem Jans (aka Duitman) (1)
761. Willem Jans (aka Kas) (1)
762. Willem Jans de (1)
763. Willem Jans van der (3)
764. Willem Janse (1)
765. Willem Jansen (2)
766. Willem Jelles (2)
767. Willem Jeltes (2)
768. Willem Jenzes (1)
769. Willem Jetzes (2)
770. Willem Jitses (1)
771. Willem Joannes Baptista (1)
772. Willem Jobs van der (1)
773. Willem Jochums (1)
774. Willem Johannes (20)
775. Willem Johannes de (1)
776. Willem Johans (1)
777. Willem Jorrits (2)
778. Willem Joukes van der (1)
779. Willem Joutes (1)
780. Willem Julianus Hendrik (1)
781. Willem Jurjens (1)
782. Willem Klasens (1)
783. Willem Klases (1)
784. Willem Klazes (18)
   785. Willem Klazes van der (1)
786. Willem Koenraads (1)
787. Willem Koerts (1)
788. Willem Kornelis (3)
789. Willem Lammerts (3)
790. Willem Leenderts (1)
791. Willem Liebbes (2)
792. Willem Lieuwes (5)
793. Willem Lieuwes van der (2)
794. Willem Lolkes (1)
795. Willem Lous (1)
796. Willem Louws (1)
797. Willem Lubberts (1)
798. Willem Ludzerts (1)
799. Willem Luitzens (2)
800. Willem Luitzes (1)
801. Willem Lykeles (1)
802. Willem Machiels (1)
803. Willem Marcus (1)
804. Willem Marie (1)
805. Willem Martens (5)
806. Willem Meiles (2)
807. Willem Meinderts (1)
808. Willem Meints (1)
809. Willem Mennes (1)
810. Willem Mentjes (3)
811. Willem Minnes (2)
812. Willem Nammens (2)
813. Willem Nicolaas (1)
814. Willem Nuttes (1)
815. Willem Obbes (2)
816. Willem Oedzes (1)
817. Willem Oeges (2)
818. Willem Oenes de (1)
819. Willem Olferts (1)
820. Willem Otto Jans (1)
821. Willem Ouwes (1)
822. Willem Paulus (2)
823. Willem Paulus van (1)
824. Willem Piers (1)
825. Willem Piers van der (2)
826. Willem Pieters (31)
827. Willem Pieters van der (3)
828. Willem Popkes (1)
829. Willem Reinders Lycklama a (1)
830. Willem Reinders van der (1)
831. Willem Reins (3)
832. Willem Renzes (1)
833. Willem Riemers (1)
834. Willem Rijks (1)
835. Willem Rinses (2)
836. Willem Rinzes (1)
837. Willem Ritskes (1)
838. Willem Roelfs (1)
839. Willem Roelofs (4)
840. Willem Roels van der (1)
841. Willem Romkes (1)
842. Willem Ruurds (3)
843. Willem Ruurds van der (1)
844. Willem Scheltes (3)
845. Willem Seerps (1)
846. Willem Siedzes (1)
847. Willem Sierds (1)
848. Willem Sierds (William Hydanus) (1)
849. Willem Siewerts van der (1)
850. Willem Sijtze (1)
851. Willem Simons (1)
852. Willem Simons van der (1)
853. Willem Sipkes (1)
854. Willem Sixtus (1)
855. Willem Sjirks van der (1)
856. Willem Sjoerds (2)
857. Willem Sjoerds de (2)
858. Willem Sjoerds van der (1)
859. Willem Sybes (1)
860. Willem Sybes van der (1)
861. Willem Sybrens (4)
862. Willem Sytzes (4)
863. Willem Sytzes van der (1)
864. Willem Taekes van der (1)
865. Willem Tammes (1)
866. Willem ten (1)
867. Willem Teunis (1)
868. Willem Theunis (1)
869. Willem Thijssen (1)
870. Willem Thijssens (1)
871. Willem Thijsses (1)
872. Willem Thijsses van der (1)
873. Willem Thomas (1)
874. Willem Thomas van der (1)
875. Willem Tjalles (1)
876. Willem Tjalles van (1)
877. Willem Tjallings (1)
878. Willem Tjebbes (1)
879. Willem Tjeerds (2)
880. Willem Tjepkes (1)
881. Willem Tjerks (3)
882. Willem Tjipkes (2)
883. Willem Tomas de (1)
884. Willem Ulbes (1)
885. Willem van der (5)
886. Willem Walings (1)
887. Willem Warnerus (1)
888. Willem Watzes (1)
889. Willem Wiebes (1)
890. Willem Wiegers (2)
891. Willem Wiegers van der (2)
892. Willem Wierds (1)
893. Willem Wikkes (1)
894. Willem Willems (23)
895. Willem Willems van der (5)
896. Willem Wisman (1)
897. Willem Wouters (2)
898. Willem Wubbes (1)
899. Willem Wybes van der (1)
900. Willem Wybrens (1)
901. Willem Wybrens de (1)
902. Willem Wytzes (3)
903. Willem Ynzes (1)
904. Willem Ypes (2)
905. Willemiena (1)
906. Willemijna (2)
907. Willemijntje (3)
908. Willemijntje (Mijnsje) (1)
909. Willemijntje Jansdr (1)
910. Willemina (8)
911. Willemina (Mina) (1)
912. Willemina Adriana (1)
913. Willemina Gijsberts (1)
914. Willemina Hendrika (1)
915. Willemina Hendriks (1)
916. Willemina Jans (1)
917. Willemina Lammerts (aka de Groot) (1)
918. Willemina ter (1)
919. Willemke (47)
920. Willemke (Minnie) Harts (1)
921. Willemke (Minnie) Hendrikus (1)
922. Willemke (Minnie) Joutes (1)
923. Willemke (Wilhelmina) Gerrits (1)
924. Willemke (Wilhelmina) Mennes (1)
925. Willemke (Wilhelmina) Pieters (1)
926. Willemke (Wyke) Willems van der (1)
927. Willemke Aagje (1)
928. Willemke Abes (1)
929. Willemke Adams (1)
930. Willemke AEdes (1)
931. Willemke Alberts (1)
932. Willemke Allardus (1)
933. Willemke Andries (2)
934. Willemke Annes (2)
935. Willemke Arjens (2)
936. Willemke Atzes (1)
937. Willemke Bernardus (1)
938. Willemke Botes (1)
939. Willemke de (1)
940. Willemke Dirks (3)
941. Willemke Doedes (1)
942. Willemke Doekeles (1)
943. Willemke Douwes (3)
944. Willemke Douwes van der (1)
945. Willemke Durks (1)
946. Willemke Durks van der (1)
947. Willemke Eeltjes (2)
948. Willemke Ernst (1)
949. Willemke Feikes (1)
950. Willemke Fetzes (1)
951. Willemke Gaatzes (1)
952. Willemke Gerardus (1)
953. Willemke Gerrits (5)
954. Willemke Gosses (2)
955. Willemke Harmens (1)
956. Willemke Heines (1)
957. Willemke Hendriks (7)
958. Willemke Jacobs (4)
959. Willemke Jans (15)
960. Willemke Jans Dekker (2)
961. Willemke Jans van der (4)
962. Willemke Jelles (4)
963. Willemke Jentjes (1)
964. Willemke Jitzes (1)
965. Willemke Johannes (6)
966. Willemke Johannes aka Stuur (1)
967. Willemke Jorrits (1)
968. Willemke Klases (1)
969. Willemke Klazes (5)
970. Willemke Kornelis (2)
971. Willemke Lammerts (1)
972. Willemke Laurens (1)
973. Willemke Lieuwes (3)
974. Willemke Lodewijks van der (1)
975. Willemke Louws (2)
976. Willemke Lykeles (1)
977. Willemke Markus (1)
978. Willemke Meinderts (1)
979. Willemke Melles (1)
980. Willemke Minnes (1)
981. Willemke Oedses (1)
982. Willemke Oeges (1)
983. Willemke Piebes (1)
984. Willemke Pieters (11)
985. Willemke Pieters van der (1)
986. Willemke Pytters (1)
987. Willemke Reinders (1)
988. Willemke Rinzes van der (1)
989. Willemke Roelofs (1)
990. Willemke Romkes (1)
991. Willemke Romkes van der (1)
992. Willemke Ruurds (2)
993. Willemke Siegers (1)
994. Willemke Sipkes (3)
995. Willemke Sjoerds (1)
996. Willemke Sybes (1)
997. Willemke Sybrens (2)
998. Willemke Sytses (1)
999. Willemke Sytzes (2)
1000. Willemke Sytzes de (1)
1001. Willemke Taekes (3)
1002. Willemke Taekes van (1)
1003. Willemke Taekes van der (2)
1004. Willemke Thomas (3)
1005. Willemke Tiedes (1)
1006. Willemke Tjalles (1)
1007. Willemke Tjalles van (1)
1008. Willemke Uilkes (1)
1009. Willemke Ulbes (1)
1010. Willemke Willems (9)
1011. Willemke Wybes (2)
1012. Willemke Ydes (1)
1013. Willemke Ydes van der (1)
1014. Willemke Ypes (1)
1015. Willemken (1)
1016. Willempje (4)
1017. Willempje (Mina) (1)
1018. Willempje Arents (1)
1019. Willempje den (1)
1020. Willempje Jans (1)
1021. Willempjen (Minnie) (1)
1022. Willemtie (2)
1023. Willemtien (1)
1024. Willemtje (10)
1025. Willemtje Cornelis (1)
1026. Willemtje Dirks (1)
1027. Willemtje Eeltjes (1)
1028. Willemtje Gaatzes (1)
1029. Willemtje Jacobs (1)
1030. Willemtje Jetzes (1)
1031. Willemtje Klazes (1)
1032. Willemtjen Egberts (1)
1033. Willemyn (1)
1034. Willen Jans (1)
1035. William (12)
1036. William (Will) (1)
1037. William Albert (1)
1038. William D. (1)
1039. William H. (1)
1040. William J. (3)
1041. William James (1)
1042. William John (2)
1043. William Marinus (1)
1044. William O. (1)
1045. William Robert (1)
1046. William Roy (1)
1047. William T. (1)
1048. William Willems (1)
1049. Willum (3)
1050. Wilm (1)
1051. Wilmina (2)
1052. Wilmke (2)
1053. Wilt (1)
1054. Wilt Lammerts (1)
1055. Wilt Wietzes van der (1)
1056. Wiltie (1)
1057. Wiltje (10)
1058. Wiltje Annes (1)
1059. Wiltje Dirks (1)
1060. Wiltje Douwes (1)
1061. Wiltje Ennes (1)
1062. Wiltje Fopkes (3)
1063. Wiltje Gerbens (1)
1064. Wiltje Gerbens de (1)
1065. Wiltje Gerrits (1)
1066. Wiltje Hendriks (2)
1067. Wiltje Jans (5)
1068. Wiltje Jentjes (1)
1069. Wiltje Johannes (2)
1070. Wiltje Joukes (1)
1071. Wiltje Klazes (1)
1072. Wiltje Kornelis (1)
1073. Wiltje Pieters (1)
1074. Wiltje Pylgers (1)
1075. Wiltje Sytzes (1)
1076. Wiltje Wiltjes (2)
1077. Wimke (2)
1078. Wimke (Fannie) Johannes van der (1)
1079. Wimke (Winnifred) Gaukes (1)
1080. Wimke Eizes (1)
1081. Wimke Elias (1)
1082. Wimke Falentijns (1)
1083. Wimke Klazes (1)
1084. Wimke Willems (1)
1085. Wimke Zweitzes (1)
1086. Wimkje Falentijns (1)
1087. Wimkje Harmens (1)
1088. Windtje (1)
1089. Winifred (2)
1090. Winnie (1)
1091. Winsje (1)
1092. Wintie (1)
1093. Wintje (7)
1094. Wintje Alberts (1)
1095. Wintje Alderts van der (1)
1096. Wintje Annes (1)
1097. Wintje Eeltjes (1)
1098. Wintje Falentijns (2)
1099. Wintje Gelts (1)
1100. Wintje Jans (4)
1101. Wintje Jans van der (1)
1102. Wintje Jelmers (1)
1103. Wintje Johannes (2)
1104. Wintje Klazes (1)
1105. Wintje Martens (1)
1106. Wintje Piers (1)
1107. Wintje Pieters (2)
1108. Wintje Reimers (1)
1109. Wintje Rinderts (1)
1110. Wintje Roelofs (1)
1111. Wintje Willems (1)
1112. Wipke (2)
1113. Wipke Ebels (1)
1114. Wipkie (1)
1115. Wipkje (3)
1116. Wipkje Ballings (1)
1117. Wipkje Gerrits (1)
1118. Wipkje Jacobs (1)
1119. Wipkje Jans (1)
1120. Wipkje Loepkes (1)
1121. Wipkje Pieters (3)
1122. Wipkjen (1)
1123. Wipkjen Sjoerds van der (1)
1124. Wiske Saskes (1)
1125. Wiskjen (1)
1126. Wisse (2)
1127. Wisse Hylkes van der (1)
1128. Witske (1)
1129. Wm. D. (1)
1130. Wobbe (7)
1131. Wobbe (Walter) Bjintzes (1)
1132. Wobbe Berents (1)
1133. Wobbe Engelbertus (1)
1134. Wobbe Hendriks (1)
1135. Wobbe Hylkes (1)
1136. Wobbe Hylles (1)
1137. Wobbe Jans (2)
1138. Wobbe Lieuwes (2)
1139. Wobbe Nannes (1)
1140. Wobbe Pieters van (1)
1141. Wobbe Sybes (1)
1142. Wobbe Taekes (1)
1143. Wobbegien (1)
1144. Wobbeltje Jans (2)
1145. Wobbigje (2)
1146. Wobbigje Elings (1)
1147. Wobbigje Roelofs (1)
1148. Wobbigje Willems (1)
1149. Wobbina (1)
1150. Wobbina Brugts (2)
1151. Wobbina Johannes (1)
1152. Wobila Klazes (1)
1153. Woldina (1)
1154. Woldina Grada (1)
1155. Wolter (5)
1156. Wolter Alberts (1)
1157. Wolter Hendriks (1)
1158. Wolter Jans (1)
1159. Wolter Sijmons (1)
1160. Wolter Tijmens (1)
1161. Woltertje (Katie Johnson) (1)
1162. Woltertje Jacobs (1)
1163. Womkjen (1)
1164. Wop (1)
1165. Wop Douwes (1)
1166. Wop Foekes (1)
1167. Wop Hendriks (1)
1168. Wop Jacobs (2)
1169. Wop Klazes (1)
1170. Wop Pieters (1)
1171. Wop Sybrens (1)
1172. Wopke (28)
1173. Wopke (William) Gerrits (1)
1174. Wopke (William) Johannes van der (1)
1175. Wopke Aants (1)
1176. Wopke Abes (2)
   1177. Wopke Andries (2)
1178. Wopke Ates (2)
1179. Wopke Atzes (1)
1180. Wopke Baukes (1)
1181. Wopke Baukes van (1)
1182. Wopke Cornelis (1)
1183. Wopke Dirks (1)
1184. Wopke Doekes (2)
1185. Wopke Doekles (1)
1186. Wopke Gooitzens (1)
1187. Wopke Haitzes (1)
1188. Wopke Harings (1)
1189. Wopke Hillebrands (1)
1190. Wopke Hylkes (1)
1191. Wopke Jacobs (1)
1192. Wopke Jans (4)
1193. Wopke Johannes (1)
1194. Wopke Klases (1)
1195. Wopke Klazes (1)
1196. Wopke Kornelis (1)
1197. Wopke Lizes van der (1)
1198. Wopke Luitjens (1)
1199. Wopke Menkes (1)
1200. Wopke Minderts (1)
1201. Wopke Oenes (2)
1202. Wopke Pieters (4)
1203. Wopke Pieters (aka Haaystra) (1)
1204. Wopke Popkes (1)
1205. Wopke Renderts (1)
1206. Wopke Rienks (1)
1207. Wopke Rinderts (5)
1208. Wopke Rinnerts (1)
1209. Wopke Rinses (1)
1210. Wopke Ritzers (1)
1211. Wopke Romkes (2)
1212. Wopke Ruurds (2)
1213. Wopke Samuels (1)
1214. Wopke Sibolts (1)
1215. Wopke Sierds (1)
1216. Wopke Sipkes (2)
1217. Wopke Sjoerds (2)
1218. Wopke Sjoerds de (1)
1219. Wopke Symens (1)
1220. Wopke Sytzes (1)
1221. Wopke Sywerds (1)
1222. Wopke Thomas (1)
1223. Wopke Ykes (2)
1224. Wopkie (1)
1225. Wopkje (2)
1226. Wopkje Andries (1)
1227. Wopkje Doekes (1)
1228. Wopkje Eelkes (2)
1229. Wopkje Jacobs (2)
1230. Wopkje Jans (3)
1231. Wopkje Jans Tolsma (1)
1232. Wopkje Jans van der (1)
1233. Wopkje Keimpes (2)
1234. Wopkje Ottes (1)
1235. Wopkje Pieters (1)
1236. Wopkje Romkes (1)
1237. Wopkje Sapes van der (1)
1238. Wopkje Sipkes (1)
1239. Wopkje Uilkes (1)
1240. Wopkje Wytzes (1)
1241. Wopkjen (2)
1242. Wopkjen Hendriks (1)
1243. Wopkjen Joukes (1)
1244. Wopkjen Siebes (1)
1245. Wopkjen Ydes (1)
1246. Worp (5)
1247. Worp Jacobs (1)
1248. Worp Jochums (1)
1249. Worp Pieters (1)
1250. Worp Sipkes (1)
1251. Worth (1)
1252. Wouter (19)
1253. Wouter Antonius (1)
1254. Wouter Douwes (1)
1255. Wouter Ernst (1)
1256. Wouter Foppes (2)
1257. Wouter Gerrits (1)
1258. Wouter Harmens (1)
1259. Wouter Hendriks (2)
1260. Wouter Jans (1)
1261. Wouter Johannes Arnoldus (1)
1262. Wouter Johannes van der (1)
1263. Wouter Martens (1)
1264. Wouter Roelofs (1)
1265. Wouter Tjibles (1)
1266. Wouter Wouters (1)
1267. Wouter Ypes (1)
1268. Woutertje (2)
1269. Woutertje Cornelis (1)
1270. Woutertje Sipkes (1)
1271. Woutertje Sjoukes (1)
1272. Woutertje Wouters (1)
1273. Wouterus (1)
1274. Wouwter (1)
1275. Wridzer Eijzes (1)
1276. Writser Okkes (1)
1277. Writserdina (1)
1278. Writserdina (Dina) Cornelia (1)
1279. Writzerdina Cornelia (1)
1280. Wubbe Boelmans (1)
1281. Wubbe Willems (1)
1282. Wubbechien Harms (1)
1283. Wubbegien Pieters (1)
1284. Wubbina Henderika (1)
1285. Wubke Hindriks (1)
1286. Wulk (1)
1287. Wupke (1)
1288. Wxxx Rentius (1)
1289. Wybbe (2)
1290. Wybbren (1)
1291. Wybe (60)
1292. Wybe (William) Menzes (1)
1293. Wybe (William) Pieters (1)
1294. Wybe Adrianus (1)
1295. Wybe Alberts (2)
1296. Wybe Alberts van der (1)
1297. Wybe Alderts van der (1)
1298. Wybe Anes (2)
1299. Wybe Annes (4)
1300. Wybe Arjens (2)
1301. Wybe Ates (2)
1302. Wybe Bennes (1)
1303. Wybe Binnes (1)
1304. Wybe Bodes (1)
1305. Wybe Cornelis (2)
1306. Wybe Dirks (1)
1307. Wybe Douwes (1)
1308. Wybe Ebes (1)
1309. Wybe Eelkes van der (1)
1310. Wybe Eeltjes (1)
1311. Wybe Feikes (1)
1312. Wybe Fokkes (2)
1313. Wybe Fopkes (2)
1314. Wybe Foppes (1)
1315. Wybe Frederiks (1)
1316. Wybe Freercks (1)
1317. Wybe Geerts (2)
1318. Wybe Gelts (3)
1319. Wybe Gerbens (5)
1320. Wybe Gerrits (4)
1321. Wybe Gerryts (1)
1322. Wybe Goslings (1)
1323. Wybe Gosses (2)
1324. Wybe Harmens (2)
1325. Wybe Heeres (1)
1326. Wybe Heins (1)
1327. Wybe Hemkes (2)
1328. Wybe Hendriks (3)
1329. Wybe Hendriks de (1)
1330. Wybe Hessels (1)
1331. Wybe Jacobs (3)
1332. Wybe Jacobs van der (3)
1333. Wybe Jacobus (1)
1334. Wybe Jans (12)
1335. Wybe Jans van der (1)
1336. Wybe Jarigs (1)
1337. Wybe Jelles (3)
1338. Wybe Jentjes (1)
1339. Wybe Jobs (1)
1340. Wybe Johannes (5)
1341. Wybe Johannes van der (1)
1342. Wybe Johans (1)
1343. Wybe Jorrits (1)
1344. Wybe Keimpes (1)
1345. Wybe Klaases (1)
1346. Wybe Klases (1)
1347. Wybe Klazes (3)
1348. Wybe Kornelis (3)
1349. Wybe Lammerts (3)
1350. Wybe Lucas (2)
1351. Wybe Martens (4)
1352. Wybe Meinderts (1)
1353. Wybe Mients (2)
1354. Wybe Minnes (1)
1355. Wybe Minzes (1)
1356. Wybe Nannes (2)
1357. Wybe Nolkes (1)
1358. Wybe Ottes (1)
1359. Wybe Petrus (1)
1360. Wybe Philippus (1)
1361. Wybe Piers (2)
1362. Wybe Pieters (7)
1363. Wybe Pieters van der (3)
1364. Wybe Reinders (2)
1365. Wybe Renzes (1)
1366. Wybe Rinderts (1)
1367. Wybe Rinses (1)
1368. Wybe Rinzes van der (1)
1369. Wybe Roelofs (1)
1370. Wybe Rommerts (1)
1371. Wybe Rudmers (1)
1372. Wybe Rutgers (2)
1373. Wybe Ruurds (1)
1374. Wybe Sakes van der (2)
1375. Wybe Salomons (1)
1376. Wybe Sentjes (1)
1377. Wybe Siegers (1)
1378. Wybe Sijes (1)
1379. Wybe Sjerks (1)
1380. Wybe Sjoerds (2)
1381. Wybe Sybes (2)
1382. Wybe Sybrens (2)
1383. Wybe Syds (1)
1384. Wybe Sydses (3)
1385. Wybe Symens (1)
1386. Wybe Sytses (3)
1387. Wybe Sytzes (7)
1388. Wybe Sytzes de (1)
1389. Wybe Sytzes van der (1)
1390. Wybe Taekes (4)
1391. Wybe Tammes (1)
1392. Wybe Thijssen (1)
1393. Wybe Thomas (1)
1394. Wybe Tjallings (1)
1395. Wybe Tjebbes (1)
1396. Wybe Tjerks (2)
1397. Wybe Tjisses van der (1)
1398. Wybe Tobias (2)
1399. Wybe Wiebes (1)
1400. Wybe Willems (1)
1401. Wybe Willems de (1)
1402. Wybe Wybes (4)
1403. Wybe Wybrens (1)
1404. Wybe Wynzens (1)
1405. Wybe Wytses (1)
1406. Wybe Ynes (1)
1407. Wybechjen Luitjes (1)
1408. Wyberen (1)
1409. Wyberen Jacobs (1)
1410. Wyberen van der (1)
1411. Wybkien Heerkes (1)
1412. Wybkjen (6)
1413. Wybolt (1)
1414. Wybrandus (2)
1415. Wybren (27)
1416. Wybren (Willie) Kornelis (1)
1417. Wybren Abeles (1)
1418. Wybren Abes van (1)
1419. Wybren Ages (1)
1420. Wybren Andries (1)
1421. Wybren Annes (2)
1422. Wybren Arjens (1)
1423. Wybren Atzes (1)
1424. Wybren Aukes (3)
1425. Wybren Baukes (2)
1426. Wybren Broers (1)
1427. Wybren Cornelis (1)
1428. Wybren Dirks (1)
1429. Wybren Doens van der (1)
1430. Wybren Douwes (1)
1431. Wybren Etes (1)
1432. Wybren Foekes (1)
1433. Wybren Fokkes (1)
1434. Wybren Fokkes van der (1)
1435. Wybren Fongers (1)
1436. Wybren Foppes (1)
1437. Wybren Gerbens (1)
1438. Wybren Gerrits (2)
1439. Wybren Haebeles (1)
1440. Wybren Hayes (2)
1441. Wybren Heerkes (1)
1442. Wybren Hendriks van der (1)
1443. Wybren Hessels (1)
1444. Wybren Jacobs (5)
1445. Wybren Jacobs de (1)
1446. Wybren Jannes (1)
1447. Wybren Jans (9)
1448. Wybren Jaspers (1)
1449. Wybren Jelles (1)
1450. Wybren Jentjes (1)
1451. Wybren Jenzes (1)
1452. Wybren Jienzes (1)
1453. Wybren Jilts (1)
1454. Wybren Jinzes (1)
1455. Wybren Jippes (1)
1456. Wybren Johannes (3)
1457. Wybren Joukes (1)
1458. Wybren Jurjens (1)
1459. Wybren Klases (2)
1460. Wybren Klazes (3)
1461. Wybren Koenraads (1)
1462. Wybren Lieuwes (2)
1463. Wybren Luitjens (1)
1464. Wybren Lumes (1)
1465. Wybren Martens (1)
1466. Wybren Martens van der (1)
1467. Wybren Meinderts (1)
1468. Wybren Mennes (1)
1469. Wybren Paulus (2)
1470. Wybren Pieters (12)
1471. Wybren Pieters de (2)
1472. Wybren Pieters van der (1)
1473. Wybren Poulis (1)
1474. Wybren Reinders (1)
1475. Wybren Renzes (1)
1476. Wybren Riemers (1)
1477. Wybren Rinses (1)
1478. Wybren Rinzes van der (1)
1479. Wybren Rochus (1)
1480. Wybren Sakes (1)
1481. Wybren Sierks (1)
1482. Wybren Sikkes (2)
1483. Wybren Sipkes (2)
1484. Wybren Sjoerds (1)
1485. Wybren Sweitzes (1)
1486. Wybren Symens (1)
1487. Wybren Sytzes (2)
1488. Wybren Taekeles (1)
1489. Wybren Taekes de (1)
1490. Wybren Tjeerds (2)
1491. Wybren Tjeerds (William Hockema) (1)
1492. Wybren Tjitzes (2)
1493. Wybren Ulbes (1)
1494. Wybren van der (1)
1495. Wybren Willems (3)
1496. Wybren Willems de (1)
1497. Wybren Ymes (1)
1498. Wybren Ypes (1)
1499. Wybren Zakes (1)
1500. Wybrens Sjoukes (1)
1501. Wybrentje Pieters (1)
1502. Wybrichien (1)
1503. Wybrig (3)
1504. Wybrig Feikes (1)
1505. Wybrig Jans (1)
1506. Wybrig Sjoukes (1)
1507. Wybrigje (1)
1508. Wybrigje Jelles (1)
1509. Wybrigjen Franzes (1)
1510. Wyger (16)
1511. Wyger Cornelis (1)
1512. Wyger Doekes (2)
1513. Wyger Douwes (1)
1514. Wyger Gerbens (1)
1515. Wyger Gooitsens (1)
1516. Wyger Jans (1)
1517. Wyger Keimpes (1)
1518. Wyger Lykeles (1)
1519. Wyger Oedses (1)
1520. Wyger Pieters (3)
1521. Wyger Pytters (1)
1522. Wyger Sjoukes (1)
1523. Wygerke Sjoerds (1)
1524. Wygertje Jans (1)
1525. Wyke (3)
1526. Wyke (Winifred) Folkerts (1)
1527. Wyke Johannes (1)
1528. Wyke Meinderts (1)
1529. Wyke Rykeles (1)
1530. Wyke Sjoerds (1)
1531. Wyke Tades van der (1)
1532. Wyke Teunis (1)
1533. Wyke Tomas (1)
1534. Wykien (1)
1535. Wykje (1)
1536. Wymer (2)
1537. Wymer Arjens (1)
1538. Wymer Gerbens van der (1)
1539. Wymer Gosses (1)
1540. Wymer Hattums (1)
1541. Wymer Jacobs (1)
1542. Wymer Jans (1)
1543. Wymer Paulus (1)
1544. Wymkjen (1)
1545. Wymmer (1)
1546. Wynsen (1)
1547. Wynsen Douwes (1)
1548. Wyntje Hanses (1)
1549. Wyntzen (1)
1550. Wynzen (2)
1551. Wynzen Metskes (1)
1552. Wypk Gatses (1)
1553. Wypke Doedes (1)
1554. Wypke Eiberts (1)
1555. Wypke Pieters (1)
1556. Wypkien (1)
1557. Wypkje (17)
1558. Wypkje (Fannie) Dirks (1)
1559. Wypkje Arjens (1)
1560. Wypkje Bouwes van der (1)
1561. Wypkje Dirks (1)
1562. Wypkje Dirks van der (1)
1563. Wypkje Douwes (1)
1564. Wypkje Eeltjes (1)
1565. Wypkje Everts (1)
1566. Wypkje Fopkes (3)
1567. Wypkje Frederiks (1)
1568. Wypkje Fredriks (1)
   1569. Wypkje Freerks (2)
1570. Wypkje Gerlofs van der (1)
1571. Wypkje Gerrits (3)
1572. Wypkje Gerrits van der (1)
1573. Wypkje Harmens (2)
1574. Wypkje Hiddes (1)
1575. Wypkje Hotzes (1)
1576. Wypkje Iemes (1)
1577. Wypkje Jacobs (7)
1578. Wypkje Jans (6)
1579. Wypkje Jans van der (1)
1580. Wypkje Johannes (1)
1581. Wypkje Joukes van (2)
1582. Wypkje Keimpes (1)
1583. Wypkje Klasen (1)
1584. Wypkje Klases (1)
1585. Wypkje Klazes (4)
1586. Wypkje Luurtses (1)
1587. Wypkje Martens (1)
1588. Wypkje Minks (1)
1589. Wypkje Oedses (1)
1590. Wypkje Oedzes (2)
1591. Wypkje Ouwes (1)
1592. Wypkje Piers (1)
1593. Wypkje Pieters (8)
1594. Wypkje Pieters van der (1)
1595. Wypkje Reinders (1)
1596. Wypkje Rinzes van der (1)
1597. Wypkje Sapes (1)
1598. Wypkje Sytzes (1)
1599. Wypkje Taekeles van (1)
1600. Wypkje Tjeerds (1)
1601. Wypkje Tjeerds van der (1)
1602. Wypkje Wiebes (1)
1603. Wypkje Wiegers (aka Dijkstra) (1)
1604. Wypkje Willems (2)
1605. Wypkje Ypes (1)
1606. Wypkjen (16)
1607. Wypkjen Baukes (1)
1608. Wypkjen Cornelis voor (1)
1609. Wypkjen Hendriks van der (1)
1610. Wypkjen Jans (2)
1611. Wypkjen Jitzes (1)
1612. Wypkjen Piers (1)
1613. Wypkjen Pieters (1)
1614. Wypkjen Tjeerds (1)
1615. Wypkjen Wybes (1)
1616. Wytsche (1)
1617. Wytsche Tjipkes (1)
1618. Wytse (27)
1619. Wytse (William) Abes van der (1)
1620. Wytse (William) Dirks (1)
1621. Wytse (William) Doedes (1)
1622. Wytse (William) Martinus (1)
1623. Wytse (William) Tjallings (1)
1624. Wytse Alberts van (1)
1625. Wytse Andries (2)
1626. Wytse Annes (2)
1627. Wytse Baukes (5)
1628. Wytse Binderts (1)
1629. Wytse Christiaans (1)
1630. Wytse Dirks (1)
1631. Wytse Eits (1)
1632. Wytse Gepkes (1)
1633. Wytse Gerrits (3)
1634. Wytse Gesinus (1)
1635. Wytse Heines (1)
1636. Wytse Hendriks (4)
1637. Wytse Hermanus (1)
1638. Wytse Hettes (1)
1639. Wytse Jacobs (2)
1640. Wytse Jans (4)
1641. Wytse Jans de (1)
1642. Wytse Jelles (1)
1643. Wytse Jinnes (1)
1644. Wytse Johannes (1)
1645. Wytse Johannes de (1)
1646. Wytse Jurjens (1)
1647. Wytse Klazes (2)
1648. Wytse Kornelis de (1)
1649. Wytse Lieuwes (1)
1650. Wytse Martens (1)
1651. Wytse Meinderts (2)
1652. Wytse Menkes (1)
1653. Wytse Minnes (1)
1654. Wytse Pieters (8)
1655. Wytse Pieters van der (1)
1656. Wytse Popes (1)
1657. Wytse Poppes (1)
1658. Wytse Reinders (1)
1659. Wytse Romkes (1)
1660. Wytse Sierks (1)
1661. Wytse Sijes (1)
1662. Wytse Sipkes (1)
1663. Wytse Sjuks (1)
1664. Wytse Symens van der (2)
1665. Wytse Sytses (1)
1666. Wytse Taekes (3)
1667. Wytse Tjipkes van der (1)
1668. Wytse Wybes (1)
1669. Wytse Wybrens (1)
1670. Wytse Wytzes (2)
1671. Wytse Ytsens (1)
1672. Wytsje Wybrens (1)
1673. Wytske (144)
1674. Wytske (aka van Grou) (1)
1675. Wytske (Lizzie) Roelofs (1)
1676. Wytske (Wietche) Jarigs (1)
1677. Wytske (Wilma) Meinderts (1)
1678. Wytske (Winifred) Frankes (1)
1679. Wytske (Winnie) Jans (2)
1680. Wytske (Winnie) Johannes (1)
1681. Wytske Abes (2)
1682. Wytske AEdes (1)
1683. Wytske Ages (3)
1684. Wytske Alberts (2)
1685. Wytske Alberts de (1)
1686. Wytske Andries (2)
1687. Wytske Andries de (2)
1688. Wytske Annes (6)
1689. Wytske Arends (1)
1690. Wytske Arjens (1)
1691. Wytske Ates (6)
1692. Wytske Aukes (2)
1693. Wytske Baukes (2)
1694. Wytske Berends (1)
1695. Wytske Bernardus (2)
1696. Wytske Betses (1)
1697. Wytske Binderts (2)
1698. Wytske Binnerts (1)
1699. Wytske Binnes (1)
1700. Wytske Bodes (1)
1701. Wytske Botes (2)
1702. Wytske Bouwens (2)
1703. Wytske Bruchts (1)
1704. Wytske Cornelis (2)
1705. Wytske Daniels (2)
1706. Wytske Dirks (4)
1707. Wytske Dirks van der (1)
1708. Wytske Djoerds (1)
1709. Wytske Doedes (4)
1710. Wytske Doekes (2)
1711. Wytske Douwes (4)
1712. Wytske Douwes van der (1)
1713. Wytske Durks (aka Extra) (1)
1714. Wytske Ebbes (1)
1715. Wytske Eelkes (3)
1716. Wytske Egberts (2)
1717. Wytske Eizes (2)
1718. Wytske Epkes (1)
1719. Wytske Feddes (2)
1720. Wytske Feikes (2)
1721. Wytske Feyes (1)
1722. Wytske Foekes (1)
1723. Wytske Folkerts (1)
1724. Wytske Frankes (1)
1725. Wytske Fransen (1)
1726. Wytske Frederiks (1)
1727. Wytske Freerks (1)
1728. Wytske Gaatzes (1)
1729. Wytske Gaukes (1)
1730. Wytske Geerts (1)
1731. Wytske Gerbens (5)
1732. Wytske Gerbens van der (1)
1733. Wytske Gerkes (1)
1734. Wytske Gerks (1)
1735. Wytske Gerrits (5)
1736. Wytske Gerrits van der (4)
1737. Wytske Giesberts (1)
1738. Wytske Harings (1)
1739. Wytske Harmens (4)
1740. Wytske Hayes (1)
1741. Wytske Heeres (1)
1742. Wytske Heins (2)
1743. Wytske Hemmes (1)
1744. Wytske Hendriks (3)
1745. Wytske Herres (1)
1746. Wytske Hessels (3)
1747. Wytske Hessels bij (1)
1748. Wytske Hotzes (1)
1749. Wytske Hylkes (1)
1750. Wytske Idzes van der (1)
1751. Wytske IJsbrands (1)
1752. Wytske IJsebrants (1)
1753. Wytske Isaacs (1)
1754. Wytske Jacobs (11)
1755. Wytske Jacobs van der (1)
1756. Wytske Jacobus (1)
1757. Wytske Jakobs (1)
1758. Wytske Jans (39)
1759. Wytske Jans de (1)
1760. Wytske Jans van der (4)
1761. Wytske Jantjes (1)
1762. Wytske Jelles (2)
1763. Wytske Jenstes (1)
1764. Wytske Jentjes (3)
1765. Wytske Jitses (1)
1766. Wytske Jitzes (2)
1767. Wytske Jochums (1)
1768. Wytske Johanna Uilkes (1)
1769. Wytske Johannes (13)
1770. Wytske Johannes van der (1)
1771. Wytske Jothers de (1)
1772. Wytske Joukes (aka Visser) (1)
1773. Wytske Jurjens (1)
1774. Wytske Klazes (11)
1775. Wytske Klazes van der (2)
1776. Wytske Kornelis (2)
1777. Wytske Lammerts (1)
1778. Wytske Liebes (3)
1779. Wytske Lieuwes (2)
1780. Wytske Lieuwes van der (1)
1781. Wytske Lubberts van der (1)
1782. Wytske Luitzens (1)
1783. Wytske Lykeles (2)
1784. Wytske Markus (1)
1785. Wytske Martens (4)
1786. Wytske Martens van der (2)
1787. Wytske Martinus (1)
1788. Wytske Martinus van der (1)
1789. Wytske Meinderts (3)
1790. Wytske Meinderts van der (1)
1791. Wytske Mennes (1)
1792. Wytske Menzes (1)
1793. Wytske Michiels (1)
1794. Wytske Minkes van (3)
1795. Wytske Minnes (1)
1796. Wytske Minnes de (1)
1797. Wytske Minzes (1)
1798. Wytske Nannes (1)
1799. Wytske Nannes van der (1)
1800. Wytske Oebeles (1)
1801. Wytske Oedses (1)
1802. Wytske Oeges (1)
1803. Wytske Ottes (1)
1804. Wytske Paulus van der (3)
1805. Wytske Pieters (16)
1806. Wytske Pieters de (1)
1807. Wytske Pieters van der (3)
1808. Wytske Pyters (1)
1809. Wytske Reinders (3)
1810. Wytske Reinders de (1)
1811. Wytske Renzes (1)
1812. Wytske Rienks (1)
1813. Wytske Rinks (1)
1814. Wytske Rinses (1)
1815. Wytske Ritskes (aka Westra) (1)
1816. Wytske Ritskes van (1)
1817. Wytske Roels (1)
1818. Wytske Romkes (1)
1819. Wytske Ruurds (3)
1820. Wytske Rykeles (1)
1821. Wytske Sakes (1)
1822. Wytske Sierds (2)
1823. Wytske Sierks (1)
1824. Wytske Sijes (2)
1825. Wytske Sikkes (1)
1826. Wytske Simmes (1)
1827. Wytske Sipkes (1)
1828. Wytske Sjoerds (6)
1829. Wytske Sweitses (1)
1830. Wytske Sybes (4)
1831. Wytske Symens (3)
1832. Wytske Symons (2)
1833. Wytske Sytses (3)
1834. Wytske Sytzes (2)
1835. Wytske Sytzes van der (1)
1836. Wytske Taekeles (2)
1837. Wytske Taekes (3)
1838. Wytske Teyes (1)
1839. Wytske Theunes (1)
1840. Wytske Thijsses (1)
1841. Wytske Thomas (1)
1842. Wytske Tietes (1)
1843. Wytske Tjalles (1)
1844. Wytske Tjallings (4)
1845. Wytske Tjebbes (1)
1846. Wytske Tjeerds (5)
1847. Wytske Tjerks (1)
1848. Wytske Tjipkes (1)
1849. Wytske Tjitses (1)
1850. Wytske Tomas (1)
1851. Wytske Watzes (2)
1852. Wytske Wiebes (1)
1853. Wytske Wiegers (1)
1854. Wytske Willems (2)
1855. Wytske Wobbes (3)
1856. Wytske Wybes (1)
1857. Wytske Wytses (1)
1858. Wytske Wytzes (4)
1859. Wytske Wytzes de (2)
1860. Wytske Ynzes van (1)
1861. Wytske Zieses (1)
1862. Wytske Zweitzes (1)
1863. Wytze (14)
1864. Wytze (William) Abes (1)
1865. Wytze (William) Jacobs (1)
1866. Wytze (William) Jans (1)
1867. Wytze Abes (3)
1868. Wytze Annes (4)
1869. Wytze Annes de (2)
1870. Wytze Annes van der (2)
1871. Wytze Anskes de (1)
1872. Wytze Arends (1)
1873. Wytze Ates (1)
1874. Wytze Aukes (2)
1875. Wytze Baukes (1)
1876. Wytze Baukes van (1)
1877. Wytze Berends de (1)
1878. Wytze Botes (1)
1879. Wytze Brants (1)
1880. Wytze Broers (2)
1881. Wytze Dirks (2)
1882. Wytze Douwes (5)
1883. Wytze Durks van der (1)
1884. Wytze Eelkes (3)
1885. Wytze Egberts (1)
1886. Wytze Fokkes de (1)
1887. Wytze Franzes (2)
1888. Wytze Freerks (1)
1889. Wytze Gerbens (1)
1890. Wytze Gerbens van der (2)
1891. Wytze Gerrits (1)
1892. Wytze Gooitzens (1)
1893. Wytze Gosses (1)
1894. Wytze Harmens (3)
1895. Wytze Hendriks (3)
1896. Wytze Hendriks de (1)
1897. Wytze Hessels (1)
1898. Wytze IJsbrands de (1)
1899. Wytze Izaaks (1)
1900. Wytze Jacobs (5)
1901. Wytze Jacobs de (1)
1902. Wytze Jacobs van der (3)
1903. Wytze Jans (7)
1904. Wytze Jans van der (1)
1905. Wytze Jarigs (2)
1906. Wytze Jelles (3)
1907. Wytze Jelmers (1)
1908. Wytze Jentjes van der (1)
1909. Wytze Jitzes de (2)
1910. Wytze Johannes (2)
1911. Wytze Johannes van der (1)
1912. Wytze Jurjens (1)
1913. Wytze Klases (1)
1914. Wytze Klazes (7)
1915. Wytze Klazes de (1)
1916. Wytze Klazes van der (1)
1917. Wytze Koerts (1)
1918. Wytze Kornelis de (1)
1919. Wytze Lieuwes (1)
1920. Wytze Meinderts van (1)
1921. Wytze Meints (1)
1922. Wytze Mennes (2)
1923. Wytze Minkes van (1)
1924. Wytze Minnes (1)
1925. Wytze Nannes (1)
1926. Wytze Nuttes (1)
1927. Wytze Oebeles (1)
1928. Wytze Oedzes (1)
1929. Wytze Oenzes (1)
1930. Wytze Petrus (1)
1931. Wytze Pieters (7)
1932. Wytze Pieters van (2)
1933. Wytze Pieters van der (1)
1934. Wytze Reinders (1)
1935. Wytze Rinzes (1)
1936. Wytze Romkes (1)
1937. Wytze Ruurds (1)
1938. Wytze Sikkes (1)
1939. Wytze Sippes (1)
1940. Wytze Sjoerds (2)
1941. Wytze Sytzes (1)
1942. Wytze Taekes (1)
1943. Wytze Teunis (1)
1944. Wytze Theunis (3)
1945. Wytze Tjallings (1)
1946. Wytze Tjeerds (6)
1947. Wytze Tjerks (2)
1948. Wytze Tomas (1)
1949. Wytze Uilkes (1)
1950. Wytze Ulbes (1)
1951. Wytze Watzes (1)
1952. Wytze Willems (1)
1953. Wytze Wybrens (2)
1954. Wytze Wytzes (1)
1955. Wytze Ypes de (1)
1956. Wytzke (3)