Voornamen Lijst: Begint met S


Alle voornamen beginnend met S, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Saak (1)
2. Saake (11)
3. Saake Abes de (1)
4. Saakie (1)
5. Saakje (39)
6. Saakje (Sarah) Gerrits (1)
7. Saakje (Sarah) Jennes (1)
8. Saakje (Sarah) Pieters (1)
9. Saakje Aants (2)
10. Saakje Abeles (1)
11. Saakje Abrahams (1)
12. Saakje Alberts de (1)
13. Saakje Andries (2)
14. Saakje Annes (2)
15. Saakje Arends (1)
16. Saakje Ates van der (2)
17. Saakje Boeles (2)
18. Saakje Botes (2)
19. Saakje Boyens (1)
20. Saakje Cornelis (2)
21. Saakje Davids (1)
22. Saakje Dirks (6)
23. Saakje Douwes (1)
24. Saakje Durks (1)
25. Saakje Edzes van der (2)
26. Saakje Eeltjes (3)
27. Saakje Eintes (1)
28. Saakje Foekes (1)
29. Saakje Fransen (1)
30. Saakje Frederiks (1)
31. Saakje Freerks (1)
32. Saakje Geerts (1)
33. Saakje Gerbens (2)
34. Saakje Gerkes (1)
35. Saakje Gerks (1)
36. Saakje Gerrits (1)
37. Saakje Gerrits van der (1)
38. Saakje Gosses (1)
39. Saakje Heerkes (1)
40. Saakje Hendriks (2)
41. Saakje Hoites (1)
42. Saakje Hommes (1)
43. Saakje Jacobs (2)
44. Saakje Jans (7)
45. Saakje Jans van der (1)
46. Saakje Jelles (1)
47. Saakje Jetses (1)
48. Saakje Johannes (5)
49. Saakje Johannes de (1)
50. Saakje Klazes (1)
51. Saakje Klazes van der (1)
52. Saakje Kornelis (2)
53. Saakje Lubberts van der (1)
54. Saakje Luitjens (1)
55. Saakje Meints (1)
56. Saakje Minnes (2)
57. Saakje Minzes (2)
58. Saakje Nutterts (2)
59. Saakje Oenes (1)
60. Saakje Oenzes (2)
61. Saakje Pieters (10)
62. Saakje Pieters van der (2)
63. Saakje Renzes (1)
64. Saakje Rienders (1)
65. Saakje Romkes van der (1)
66. Saakje Sipkes (4)
67. Saakje Sjoerds (4)
68. Saakje Sybes (1)
69. Saakje Sytzes (1)
70. Saakje Sytzes van der (4)
71. Saakje Tabes de (1)
72. Saakje Tammes van der (1)
73. Saakje Thijsses (1)
74. Saakje Thomas (1)
75. Saakje Tietes (1)
76. Saakje Tjeerds (2)
77. Saakje Tjibbes (1)
78. Saakje Tjittes (1)
79. Saakje Uilkes (1)
80. Saakje van der (1)
81. Saakje Wattes (1)
82. Saakje Wattes van der (1)
83. Saakje Willems (3)
84. Saakje Wopkes (1)
85. Saakje Wybes (1)
86. Saakje Wybrens (1)
87. Saakje Ypes (1)
88. Saakje Ypes de (1)
89. Saakjen (22)
90. Saakjen Baukes (1)
91. Saakjen Coerts (1)
92. Saakjen Jeltes (1)
93. Saakjen Johannes (1)
94. Saakjen Klazes (1)
95. Saakjen Salves (1)
96. Saaktje Folkerts (1)
97. Saape (2)
98. Saapje (2)
99. Saapjen (1)
100. Saapke (46)
101. Saapke (Sadie) (1)
102. Saapke (Sarah) Sapes van der (1)
103. Saapke (Sophie) Hylkes (1)
104. Saapke Abes van der (1)
105. Saapke Adolfs (2)
106. Saapke Alberts (1)
107. Saapke Annes (4)
108. Saapke Annes van der (2)
109. Saapke Arjens (2)
110. Saapke Aukes (3)
111. Saapke Ballings (1)
112. Saapke Baukes (2)
113. Saapke Daams (1)
114. Saapke Dirks (5)
115. Saapke Doekes (2)
116. Saapke Douwes (2)
117. Saapke Douwes van der (2)
118. Saapke Eeltjes (1)
119. Saapke Eelzes (1)
120. Saapke Epkes (1)
121. Saapke Everts (3)
122. Saapke Feikos (1)
123. Saapke Fokkes (1)
124. Saapke Folkerts (1)
125. Saapke Foppes (1)
126. Saapke Fransen (2)
127. Saapke Fransen van (1)
128. Saapke Gerbens (1)
129. Saapke Gerrits (4)
130. Saapke Gosses de (1)
131. Saapke Hanses (1)
132. Saapke Harmens (2)
133. Saapke Hendriks (1)
134. Saapke Hermanus (1)
135. Saapke Hettes (1)
136. Saapke Hommes (1)
137. Saapke IJsbrands (1)
138. Saapke Jacobs (3)
139. Saapke Jans (11)
140. Saapke Jans (aka Luksen) (1)
141. Saapke Jans van (2)
142. Saapke Jans van der (2)
143. Saapke Jarigs (2)
144. Saapke Jelles (1)
145. Saapke Jennes van der (1)
146. Saapke Jochems (1)
147. Saapke Jochums (1)
148. Saapke Johannes (5)
149. Saapke Jurjens (1)
150. Saapke Klases van der (1)
151. Saapke Klazes (1)
152. Saapke Klazes van der (1)
153. Saapke Koenraads (2)
154. Saapke Kornelis (1)
155. Saapke Lammerts (1)
156. Saapke Lieuwes (1)
157. Saapke Luitzens (1)
158. Saapke Meinderts (1)
159. Saapke Nicolaas (1)
160. Saapke Piers (2)
161. Saapke Pieters (9)
162. Saapke Pieters van der (1)
163. Saapke Rienks (1)
164. Saapke Roelofs (1)
165. Saapke Roelofs van der (2)
166. Saapke Romkes van der (1)
167. Saapke Ruurds (1)
168. Saapke Sapes (1)
169. Saapke Sasses van der (1)
170. Saapke Scheltes (3)
171. Saapke Siedses (1)
172. Saapke Sjoukes (1)
173. Saapke Sybes (2)
174. Saapke Sybrens (1)
175. Saapke Sydses (1)
176. Saapke Sytzes van der (1)
177. Saapke Tabes (1)
178. Saapke Taekes (3)
179. Saapke Taekes van (1)
180. Saapke Tjallings (1)
181. Saapke Tjeerds (1)
182. Saapke Tjerks (1)
183. Saapke Tjerks de (1)
184. Saapke Tjipkes (1)
185. Saapke Tysses (1)
186. Saapke Uiltjes (1)
187. Saapke Walings (1)
188. Saapke Watzes van der (1)
189. Saapke Wiegers (2)
190. Saapke Wiemers (1)
191. Saapke Wilhelmus (1)
192. Saapke Willems (2)
193. Saapke Willems van der (4)
194. Saapke Wybes (2)
195. Saapke Ykes (1)
196. Saapke Ytzens (2)
197. Saapkje (1)
198. Saartje Wessels (1)
199. Saaske Jans van der (1)
200. Saaske Klazes (1)
201. Saaske Reinders (1)
202. Sabbe Jans (1)
203. Sabil (1)
204. Sacharias Jurjens (1)
205. Sacharius Jurjens (1)
206. Sadie (4)
207. Sadie Hendriks (1)
208. Sadie Martens (1)
209. Sadie Van Dyk - (1)
210. Sadrag Ydes van (1)
211. Saeaeske (1)
212. Saeaeske Annes (1)
213. Saeaeske Hanses (1)
214. Saeaeske Iedes (1)
215. Saeaeske Jans (1)
216. Saeaeske Jietzes (1)
217. Saeaeske Pieters (1)
218. Saecke (4)
219. Saek (1)
220. Saeke (1)
221. Saekje (2)
222. Saekjen (1)
223. Saekle (1)
224. Saekle Lieuwes van der (1)
225. Saekle Sipkes (1)
226. Saep (1)
227. Saepke (1)
228. Saeske (1)
229. Saeske Alberts (1)
230. Saeske Annes (2)
231. Saeske Dirks van der (1)
232. Saeske Douwes (1)
233. Saeske Hendriks (1)
234. Saeske Jans (1)
235. Saeske Jans (aka Schipper) (1)
236. Saeske Jaspers (1)
237. Saeske Jentjes (1)
238. Saeske Jochums (1)
239. Saeske Klazes (3)
240. Saeske Kornelis (2)
241. Saeske Martens (1)
242. Saeske Pieters (1)
243. Saeske Renzes (1)
244. Saeske Sjoerds (1)
245. Saeske Taekes (1)
246. Saeske Teyes (2)
247. Saeske Thijssen (1)
248. Saeske Thijsses (1)
249. Saeske Tjalles van der (1)
250. Saeske Tjeerds (1)
251. Saeske Ydes (1)
252. Sake (28)
253. Sake (Jacob) Melles (1)
254. Sake (Samuel) (1)
255. Sake (Steve) Gerrits (1)
256. Sake Abes (2)
257. Sake Abes de (1)
258. Sake Abrahams (1)
259. Sake AEbeles (1)
260. Sake Ages (1)
261. Sake Alberts (2)
262. Sake Alles (1)
263. Sake Andries (2)
264. Sake Annes (3)
265. Sake Arends (1)
266. Sake Arjens (1)
267. Sake Atses (1)
268. Sake Atzes (1)
269. Sake Aukes (1)
270. Sake Baukes (2)
271. Sake Christoffels (2)
272. Sake Cornelis (2)
273. Sake Diemers (1)
274. Sake Dirks (2)
275. Sake Douwes (3)
276. Sake Eelko's van der (1)
277. Sake Eeltjes (2)
278. Sake Eiberts de (1)
279. Sake Everts van der (1)
280. Sake Feikes (1)
281. Sake Fekkes (1)
282. Sake Floris (1)
283. Sake Fokkes (3)
284. Sake Folkerts (1)
285. Sake Foppes (1)
286. Sake Franses (1)
287. Sake Frederiks (1)
288. Sake Gerbens (1)
289. Sake Gerbens van der (1)
290. Sake Gerrits (8)
291. Sake Gosses (1)
292. Sake Hanzes (2)
293. Sake Harmens (1)
294. Sake Harmens de (1)
295. Sake Hendriks (2)
296. Sake Hendriks de (2)
297. Sake Hiddes van (1)
298. Sake Jacobs (7)
299. Sake Jacobs (aka (1)
300. Sake Jans (13)
301. Sake Jans van der (1)
302. Sake Jenzes (1)
303. Sake Jitses (1)
304. Sake Jochems (1)
305. Sake Johannes (2)
306. Sake Joukes (1)
307. Sake Klases (1)
308. Sake Klazes (4)
309. Sake Lieuwes van der (1)
310. Sake Lucas (2)
311. Sake Luitsens (2)
312. Sake Meines (1)
313. Sake Menzes (1)
314. Sake Minnes (2)
315. Sake Piebes (1)
316. Sake Pieter Franzes (1)
317. Sake Pieter van der (2)
318. Sake Pieters (12)
319. Sake Reins (1)
320. Sake Reitses (1)
321. Sake Reitzes (1)
322. Sake Rients (1)
323. Sake Rinzes (1)
324. Sake Ritskes (1)
325. Sake Romkes (2)
326. Sake Sakes (3)
327. Sake Sanders (1)
328. Sake Sipkes (2)
329. Sake Sjoerds (1)
330. Sake Sybes (1)
331. Sake Sybrens (2)
332. Sake Sytzes (2)
333. Sake Sytzes de (2)
334. Sake Sytzes van der (3)
335. Sake Taekes (2)
336. Sake Tijssens (1)
337. Sake Tijsses (1)
338. Sake Tjebbes (2)
339. Sake Tjipkes (1)
340. Sake Tyssens de (1)
341. Sake Ulbes (1)
342. Sake Wiegers van der (1)
343. Sake Wopkes (1)
344. Sake Wybes (1)
345. Sake Wybrens (1)
346. Sake Ypes (1)
347. Sakien (1)
348. Sakje (1)
349. Sakom (Simon) (1)
350. Sally (1)
351. Salome (1)
352. Salomon (6)
353. Salomon Jans (1)
354. Salomon Jean Rene (2)
355. Salomon Johannes (1)
356. Salves (1)
357. Salvis (2)
358. Salvus Douwes (1)
359. Salvus Klazes de (1)
360. Salvus Tjeerds (1)
361. Samuel (7)
362. Samuel Erenfryt (1)
363. Samuel Harmens van der (2)
364. Samuel Roelofs (1)
365. Samuel Wopkes (1)
366. Sander (3)
367. Sander Johannes (1)
368. Sander Kornelis (1)
369. Sander Paulus (1)
370. Sander Pieter (1)
371. Sander Ruurds (1)
372. Sandertje Sanders (1)
373. Sane (1)
374. Sane Gerrits (1)
375. Sane Wiebes (1)
376. Sanneke (2)
377. Sape (13)
378. Sape (Abraham) Tjerks (1)
379. Sape Alberts van der (1)
380. Sape Andries (1)
381. Sape Annes (1)
382. Sape Baukes (1)
383. Sape Bokkes (1)
384. Sape Ennes (1)
385. Sape Gooitzens (1)
386. Sape Jans (2)
387. Sape Jimmes (1)
388. Sape Klazes (1)
389. Sape Kornelis (1)
390. Sape Martens van der (1)
391. Sape Oenes (1)
392. Sape Pieters (1)
393. Sape Pieters van der (1)
394. Sape Rinses (1)
395. Sape Rinzes (2)
396. Sape Sipkes (1)
397. Sape Sjoerds van der (1)
398. Sape Sybes (1)
399. Sape Symens (2)
400. Sape Sytzes (1)
401. Sape Theunis (1)
402. Sape Thomas (1)
403. Sape Wybes (1)
404. Sapke Hendriks (1)
405. Sara (15)
406. Sara Aanes (1)
407. Sara Andries (3)
408. Sara Angenieta (1)
409. Sara Annes (3)
410. Sara Baukes (1)
411. Sara Catharina (1)
412. Sara Catharina de (1)
413. Sara Cornelia (1)
414. Sara Diederts (1)
415. Sara Dirks (1)
416. Sara Dirks van der (1)
417. Sara Feddes (1)
418. Sara Geerts (1)
419. Sara Gerrits (1)
420. Sara Hanses (1)
421. Sara Hendriks (4)
422. Sara Jacobs (1)
423. Sara Jans (3)
424. Sara Jurjens (2)
425. Sara Katharina (1)
426. Sara Klazes (1)
427. Sara Lubbertus (1)
428. Sara Martens (3)
429. Sara Meiles (1)
430. Sara Meinderts (1)
431. Sara Mients (1)
432. Sara Oenes (1)
433. Sara Pieters (4)
434. Sara Regina (1)
435. Sara Siedzes (1)
436. Sara Steenhovius (1)
437. Sara Susanna (1)
438. Sara Sybes (1)
439. Sara Symens (1)
440. Sara Taekes (1)
441. Sara Tjepkes (1)
442. Sara van der (1)
443. Sara Wytzes de (1)
444. Sara(h) Gerrits (1)
445. Sarah (2)
446. Sarah (Sadie) Leenderts (1)
447. Sarah A. (1)
448. Sarah Ann (1)
449. Sarah Gertrude (1)
450. Sarai Romkes (1)
451. Sas (6)
452. Sas (George) Stevens (1)
453. Sas Eintes (2)
454. Sas Gerbens (1)
455. Sas Hanses (1)
456. Sas Harmens (1)
457. Sas Jans (3)
458. Sas Jenzes (1)
459. Sas Joekes van der (2)
460. Sas Johannes (1)
461. Sas Klaazes (1)
462. Sas Lykeles (1)
463. Sas Martens van der (1)
464. Sas Merks (1)
465. Sas Minnolts (1)
466. Sas Paulus (1)
467. Sas Pieters (1)
468. Sas Popkes van der (1)
469. Sas Rienks (2)
470. Sas Taekes van der (1)
471. Sasger (1)
472. Saske (2)
473. Saske Reinders (1)
474. Saske Teyes (1)
475. Sasker (1)
476. Sasker Eintes (1)
477. Sasker Fokkes (1)
478. Sasse Gerbens (1)
479. Schelte (20)
480. Schelte Abes (1)
481. Schelte Abrahams (2)
482. Schelte Aises (1)
483. Schelte Anes (1)
484. Schelte Berends (1)
485. Schelte Bernardus (1)
486. Schelte Cornelis (2)
487. Schelte Dirks (1)
488. Schelte Dirks van der (1)
489. Schelte Eeltjes (1)
490. Schelte Elles (1)
491. Schelte Gerbens (1)
492. Schelte Heins (1)
493. Schelte Hotzes (1)
494. Schelte IJsbrands (1)
495. Schelte Jacobs (2)
496. Schelte Jans (3)
497. Schelte Jans van der (1)
498. Schelte Jarigs (1)
499. Schelte Joekes (2)
500. Schelte Johannes (2)
501. Schelte Klazes (1)
502. Schelte Lammerts (1)
503. Schelte Nannings (1)
504. Schelte Obbes (1)
505. Schelte Pieters (4)
506. Schelte Pieters van der (2)
507. Schelte Pijters (1)
508. Schelte Rentjes (1)
509. Schelte Roelofs (1)
510. Schelte Sjirks van der (1)
511. Schelte Sjoukes (1)
512. Schelte Sybes (1)
513. Schelte Symens (1)
514. Schelte Teunis (1)
515. Schelte Tjallings (1)
516. Schelte Willems (3)
517. Scheltje (3)
518. Scholte (1)
519. Schout (2)
520. Schoutje Gjalts (1)
521. Schoutje Rientzes (1)
522. Schuttje (Sjoerdtje) Durks van der (1)
523. Schwenne Willems (1)
524. Scikjen (1)
525. Sebald Justinus (1)
526. Sebilla (1)
527. Seekle (1)
528. Seekle Jans (1)
529. Seele (1)
530. Seelie (1)
531. Seelie Jans (1)
532. Seelje (1)
533. Seely Johannes (1)
534. Seerp (5)
535. Seerp Baukes (1)
536. Seerp Franses (1)
537. Seerp Pieters (2)
538. Seerp Tietes (1)
539. Seerpje Douwes (1)
540. Seerpjen Douwes (1)
541. Seerske (Sarah) Kornelis de (1)
542. Seerske Abrahams (1)
543. Seerske Dirks (2)
544. Seerske Fokkes (1)
545. Seerske Goffes (1)
546. Seerske Jans (1)
547. Seeske (11)
548. Seeske Bottes de (1)
549. Seeske Christoffels (1)
550. Seeske Dirks (1)
551. Seeske Hessels (1)
552. Seeske Jacobs (2)
553. Seeske Klazes (1)
554. Seeske Nannes (1)
555. Seeske Pieters (1)
556. Seeske Sjoerds (1)
557. Seeske Wopkes (1)
558. Seike (4)
559. Seike Geerts (1)
560. Seli (2)
561. Seli Martinus (1)
562. Selie (1)
563. Selie Annes (1)
564. Selie Gerbens (1)
565. Selie Luurs (1)
566. Selie Luurs van der (1)
567. Selij(d) (1)
568. Semkje Douwes de (1)
569. Semkje Klazes (1)
570. Sent (1)
571. Sentie (1)
572. Sentien (1)
573. Sepk (3)
574. Sepke (1)
575. Sepkien (1)
576. Sepkje (8)
577. Sepkje Doeyes (1)
578. Sepkje Folkerts (3)
579. Sepkje Geerts (1)
580. Sepkje Hendriks (1)
581. Sepkje Lieuwes (1)
582. Sepkje Pieters (1)
583. Sepkje Rompts (1)
584. Sepkje Sjabbes (2)
585. Sepkje Sjoerds (1)
586. Sepkje Wiltjes (1)
587. Sepkjen (4)
588. Septje Klazes (1)
589. Serapius (1)
590. Serp (1)
591. Servaas (3)
592. Seth (1)
593. Setske (1)
594. Sey Tjallings (1)
595. Seye Ebes (1)
596. Seyke (3)
597. Shirley (1)
598. Sibbel (2)
599. Sibbele (1)
600. Sibbele Folkerts (1)
601. Sibbelke (1)
602. Sibbeltie (6)
603. Sibbeltie Everts (1)
604. Sibbeltie Idzerts (1)
605. Sibbeltje (42)
606. Sibbeltje Andries (1)
607. Sibbeltje Arjens (1)
608. Sibbeltje Ates (1)
609. Sibbeltje Botes (2)
610. Sibbeltje Clases (1)
611. Sibbeltje Cornelis (4)
612. Sibbeltje Dirks (2)
613. Sibbeltje Dirks van der (2)
614. Sibbeltje Douwes (1)
615. Sibbeltje Eelkes (2)
616. Sibbeltje Eelkes van der (1)
617. Sibbeltje Ekkes (1)
618. Sibbeltje Feites (2)
619. Sibbeltje Folkerts (1)
620. Sibbeltje Foppes (1)
621. Sibbeltje Freerks (1)
622. Sibbeltje Gerbens van der (1)
623. Sibbeltje Hanzes van der (1)
624. Sibbeltje Hattums van der (1)
625. Sibbeltje Heeres (1)
626. Sibbeltje Hendriks (1)
627. Sibbeltje Jacobs (2)
628. Sibbeltje Jacobs van der (1)
629. Sibbeltje Jakobs (1)
630. Sibbeltje Jans (4)
631. Sibbeltje Jogchums (1)
632. Sibbeltje Klases (1)
633. Sibbeltje Klazes (3)
634. Sibbeltje Kornelis (1)
635. Sibbeltje Lieuwes van der (1)
636. Sibbeltje Livius (1)
637. Sibbeltje Luurs (1)
638. Sibbeltje Martens (2)
639. Sibbeltje Martens van der (1)
640. Sibbeltje Piers (1)
641. Sibbeltje Pieters (3)
642. Sibbeltje Pieters van der (1)
643. Sibbeltje Reinders (1)
644. Sibbeltje Rinkes (1)
645. Sibbeltje Siedzes (1)
646. Sibbeltje Sybrens (1)
647. Sibbeltje Symens (1)
648. Sibbeltje Sytzes (1)
649. Sibbeltje Tammes van der (1)
650. Sibbeltje Tietes (1)
651. Sibbeltje Tjalles (2)
652. Sibbeltje Ulbes (1)
653. Sibbeltje Wybes (1)
654. Sibbeltjen (1)
655. Sibbeltjes (1)
656. Sibbetje (1)
657. Sibe (3)
658. Sibe Harmens (1)
659. Sibe Johannes (1)
660. Sibe Tjibbes (1)
661. Siberen (1)
662. Sibertje Wytzes van der (1)
663. Sibia la (1)
664. Sible (1)
665. Sible Jacobs (1)
666. Sible Jans (1)
667. Sible Sjoerds van der (1)
668. Sible Sybrens (1)
669. Sibolt (1)
670. Sibolt Jacobs (1)
671. Sibout (1)
672. Sibrand (2)
673. Sibrand Alberts (1)
674. Sibrand Petrus Abes van der (1)
675. Sibrand Petrus Brouwer (1)
676. Sibrand Pieter Brouwer (1)
677. Sibrand Simons (1)
678. Sibrandus (1)
679. Sibregje Doekes (1)
680. Sibregje Jans (1)
681. Sibregje Maria (1)
682. Sibregtje (1)
683. Sibren (7)
684. Sibren Pieters (1)
685. Sibrichjen (1)
686. Sibrig (2)
687. Sibrigh (1)
688. Sibrigje Gerrits (1)
689. Sibrigjen (1)
690. Sicco (3)
691. Sicco (Sikke) Wijtzes (1)
692. Sicco Dirks (1)
693. Sicilia (1)
694. Sicke (6)
695. Sickje (2)
696. Sickjen (2)
697. Siderius Henderikus Pieters (1)
698. Sidney (3)
699. Sidney Frank (1)
700. Sidonia Catharina (2)
701. Sidonius (1)
702. Siebe (8)
703. Siebe AEbeles (1)
704. Siebe Andries (1)
705. Siebe Annes (1)
706. Siebe Arjens (1)
707. Siebe Botes (1)
708. Siebe Dirks (1)
709. Siebe Douwes (1)
710. Siebe Feddes (1)
711. Siebe Fransen (1)
712. Siebe Freerks (1)
713. Siebe Freriks (1)
714. Siebe Gerbens (2)
715. Siebe Hylkes (1)
716. Siebe Jacobs (1)
717. Siebe Jans (4)
718. Siebe Jans (aka (1)
719. Siebe Klases (1)
720. Siebe Klazes (1)
721. Siebe Kornelis (1)
722. Siebe Lucas (1)
723. Siebe Martens (1)
724. Siebe Paulus (1)
725. Siebe Pieters (2)
726. Siebe Pieters van der (1)
727. Siebe Rienks (1)
728. Siebe Scheltes (1)
729. Siebe Sipkes (1)
730. Siebe Sytzes (3)
731. Siebe Watzes (1)
732. Sieberen (1)
733. Sieberen Sietzes (1)
734. Sieberen Sjoukes (1)
735. Sieberen Wouters (1)
736. Siebertje Gerryts (1)
737. Siebke Metskes van der (1)
738. Siebkje Symens (1)
739. Siebrand (1)
740. Siebrand Geerts (1)
741. Siebren (8)
742. Siebren Aukes (1)
743. Siebren Bouwes (1)
744. Siebren Folkerts (1)
745. Siebren Hanzes (1)
746. Siebren Hendriks (1)
747. Siebren Jans van der (1)
748. Siebren Jentjes (1)
749. Siebren Joekes van der (1)
750. Siebren Piers (1)
751. Siebren Pieters (1)
752. Siebren Renzes (1)
753. Siebren Siebrens (1)
754. Siebren Siemons (1)
755. Siebren Sjoerds van der (1)
756. Siebren Tjibbes (1)
757. Siebren van der (1)
758. Siebrich (1)
759. Siebrien Popkes (1)
760. Siebrig (1)
761. Siebrig Hartmans (1)
762. Siebrig Louws (1)
763. Siebrigje (Sadie) (1)
764. Siebrigje Dirks (1)
765. Siebrigje Doekles (1)
766. Siebrigje Harmens (aka Groenia) (1)
767. Siebrigje Jans (1)
768. Siebrigje Jochums (1)
769. Siebrigje Johannes (1)
770. Siebrigje Klases (1)
771. Siebrigje Pieters (2)
772. Siebrigje Sybrens (1)
773. Siebrigje Tjeerds (1)
774. Siebrigje Wytzes (1)
775. Sied (1)
776. Sieds (19)
777. Sieds (Samuel) Freerks (1)
778. Sieds (Samuel) Jans (1)
779. Sieds (Sidney) Jans (1)
780. Sieds (Sidney) Joukes (1)
781. Sieds Alberts (3)
782. Sieds Andries (1)
783. Sieds Annes (1)
784. Sieds Anskes (2)
785. Sieds Arjens (1)
786. Sieds Aukes (1)
787. Sieds Baukes (2)
788. Sieds Beerts (1)
789. Sieds Berends (1)
790. Sieds Bernardus (1)
791. Sieds Bokkes (1)
792. Sieds Bouwens de (1)
793. Sieds Bouwes (1)
794. Sieds Cornelis (1)
795. Sieds Diederts (1)
796. Sieds Dirks (2)
797. Sieds Doedes van der (1)
798. Sieds Douwes (1)
799. Sieds Eelkes (2)
800. Sieds Eeltjes (1)
801. Sieds Eelzes (1)
802. Sieds Freerks (2)
803. Sieds Gelts (1)
804. Sieds Gerbens (2)
805. Sieds Gerrits (1)
806. Sieds Gosses (1)
807. Sieds Halbes (1)
808. Sieds Harmens (1)
809. Sieds Hendriks (4)
810. Sieds Hilbrands van der (1)
811. Sieds Jacobs (3)
812. Sieds Jans (4)
813. Sieds Jans van der (2)
814. Sieds Joekes (1)
815. Sieds Johannes (4)
816. Sieds Jorrits (1)
817. Sieds Kalzes (1)
818. Sieds Klases (1)
819. Sieds Klazes (3)
820. Sieds Kornelis (2)
   821. Sieds Liebes van der (2)
822. Sieds Louws (1)
823. Sieds Mennes (1)
824. Sieds Minderts (1)
825. Sieds Nannes (1)
826. Sieds Piers (3)
827. Sieds Piers van der (1)
828. Sieds Pieters (5)
829. Sieds Poppes van (1)
830. Sieds Reids (1)
831. Sieds Reitzes (1)
832. Sieds Rienks (2)
833. Sieds Rykeles (1)
834. Sieds Siebes (1)
835. Sieds Siedses (2)
836. Sieds Sipkes (1)
837. Sieds Sjoerds (3)
838. Sieds Sjoukes (2)
839. Sieds Sybes (1)
840. Sieds Synes (1)
841. Sieds Taekes (3)
842. Sieds Wiebes (1)
843. Sieds Willems (1)
844. Sieds Wytzes (1)
845. Sieds Ynes (1)
846. Sieger (3)
847. Sieger Alberts (2)
848. Sieger Andries (1)
849. Sieger Dirks (2)
850. Sieger Douwes (3)
851. Sieger Durks (1)
852. Sieger Jans (1)
853. Sieger Lammerts van der (1)
854. Sieger Meinderts (1)
855. Sieger Siemens (1)
856. Sieger Tjerks (1)
857. Sieger Wybes (1)
858. Siegfriede Gertude Margareta (1)
859. Sieke (1)
860. Sieke (Sytske) Oedzes (1)
861. Sieke Kornelis (1)
862. Sieme (Simon) Hindriks (1)
863. Siemen (2)
864. Siemen Abes (1)
865. Siemen Abes de (1)
866. Siemen Alberts (1)
867. Siemen Andries (1)
868. Siemen Berends (1)
869. Siemen Dirks (1)
870. Siemen Douwes (3)
871. Siemen Eeltjes van der (1)
872. Siemen Eelzes (1)
873. Siemen Franses (1)
874. Siemen Geerts (Simon Knapp) (1)
875. Siemen Gerbens de (1)
876. Siemen Gerrits (2)
877. Siemen Hanzes (1)
878. Siemen Hessels (2)
879. Siemen Hessels de (1)
880. Siemen Jans (4)
881. Siemen Jansen (1)
882. Siemen Klazes (3)
883. Siemen Kornelis (1)
884. Siemen Lucas (2)
885. Siemen Meinderts (1)
886. Siemen Rienks (1)
887. Siemen Tijsses (1)
888. Siemen Wiegers (1)
889. Siemen Wybes (1)
890. Siementje (1)
891. Siementje (Sena) Pieters (1)
892. Siemetje Johannes (1)
893. Siemke (1)
894. Siemke Dirks (1)
895. Siemke Egberts (2)
896. Siemke Falentijns (1)
897. Siemke Hendriks (2)
898. Siemke Jelles (1)
899. Siemke Klazes (1)
900. Siemke Pieters (1)
901. Siemkje (1)
902. Siemkje Dirks (1)
903. Siemkje Eelkes de (1)
904. Siemkje Hajes (1)
905. Siemkje Hiddes (1)
906. Siemon (1)
907. Siemon Idses (1)
908. Siemon Jans (1)
909. Siemon Wybrands van der (1)
910. Siemontje Meinderts (1)
911. Sientje (1)
912. Sientje (Sena) Lolkes (1)
913. Siepkje AEdes (1)
914. Sierck (1)
915. Sierck Johans (1)
916. Sierd (15)
917. Sierd (aka Symon) Jacobs van den (1)
918. Sierd (Sam) Jans (1)
919. Sierd (Samuel) Abrahams (1)
920. Sierd (Samuel) Hendriks (1)
921. Sierd (Sidney) Johannes (1)
922. Sierd Abrahams (4)
923. Sierd Andries (1)
924. Sierd Baukes (3)
925. Sierd Gerrits (2)
926. Sierd Halbes (1)
927. Sierd Hendriks (4)
928. Sierd IJsbrands (1)
929. Sierd Jacobs van der (1)
930. Sierd Jans (2)
931. Sierd Jitzes (1)
932. Sierd Joukes (1)
933. Sierd Klazes (1)
934. Sierd Lieuwes (1)
935. Sierd Martens (3)
936. Sierd Meinderts (1)
937. Sierd Nannes (1)
938. Sierd Pieters (4)
939. Sierd Pieters van den (2)
940. Sierd Popkes van den (1)
941. Sierd Rinses (1)
942. Sierd Sierds (5)
943. Sierd Swijghuizen (1)
944. Sierd Symens (1)
945. Sierd Tjallings (2)
946. Sierd Willems (1)
947. Sierd Willems (Joseph Stuart Hydanus) (1)
948. Sierd Wopkes (1)
949. Sierdt (2)
950. Sierk (23)
951. Sierk (Samuel) Gerrits (1)
952. Sierk (Sjirk) Louws (1)
953. Sierk Aans (1)
954. Sierk Alberts (1)
955. Sierk Andries (2)
956. Sierk Anes (1)
957. Sierk Atzes (1)
958. Sierk Cornelis (1)
959. Sierk Dirks (2)
960. Sierk Geerts (1)
961. Sierk Jacobs (1)
962. Sierk Jans (1)
963. Sierk Jentjes (1)
964. Sierk Johannes (2)
965. Sierk Jurjens (1)
966. Sierk Klazen (1)
967. Sierk Klazes (1)
968. Sierk Kornelis (3)
969. Sierk Meinderts (1)
970. Sierk Oenzes (1)
971. Sierk Ottes (2)
972. Sierk Piebes (1)
973. Sierk Pieters (2)
974. Sierk Reins (2)
975. Sierk Rintjes (1)
976. Sierk Romkes (1)
977. Sierk Rudmers van der (1)
978. Sierk Sikkes (1)
979. Sierk Simons (2)
980. Sierk Sjerps (1)
981. Sierk Sytzes (1)
982. Sierk Taekes (1)
983. Sierk Teunis (1)
984. Sierk Thomas (1)
985. Sierk van der (1)
986. Sierk Ypes (1)
987. Sierkje (1)
988. Sierkje Pieters (1)
989. Sierkje Sierks (1)
990. Sierkje Walings (1)
991. Sierp (1)
992. Siertje Jans (1)
993. Sies Greults (1)
994. Sies Wiegers (1)
995. Siete Klasens (1)
996. Sietje (1)
997. Sietje Ages (1)
998. Sietje Rinzes (1)
999. Siets (1)
1000. Sietse (3)
1001. Sietse Bernardus (1)
1002. Sietse Douwes (1)
1003. Sietse Johannes (1)
1004. Sietse Tjittes (1)
1005. Sietske (7)
1006. Sietske (Sadie) (1)
1007. Sietske Alardus (1)
1008. Sietske Alberts (1)
1009. Sietske Douwes (1)
1010. Sietske Hendriks (1)
1011. Sietske Jakobs (1)
1012. Sietske Jans (1)
1013. Sietske Jeltes (1)
1014. Sietske Minnes van der (1)
1015. Sietske Reinks (1)
1016. Sietske Sijes (1)
1017. Sietske Wopkes (1)
1018. Sietze (2)
1019. Sietze Clazes (1)
1020. Sietze Doekeles (1)
1021. Sietze Harmens (1)
1022. Sietze Hidzers (1)
1023. Sietze Jans (1)
1024. Sietze Lolkes van der (1)
1025. Sietze Sieberens (1)
1026. Sietze Sietzes (1)
1027. Sietze Sybes (1)
1028. Sieuke (17)
1029. Sieuke Dirks (1)
1030. Sieuke Douwes (1)
1031. Sieuke Folkerts (1)
1032. Sieuke Gerlofs (1)
1033. Sieuke Gerrits (1)
1034. Sieuke Goffes (1)
1035. Sieuke Gosses (1)
1036. Sieuke Idzes (2)
1037. Sieuke Jacobs (1)
1038. Sieuke Jaspers (2)
1039. Sieuke Jelkes (1)
1040. Sieuke Jitzes (1)
1041. Sieuke Johannes (1)
1042. Sieuke Mintjes (1)
1043. Sieuke Montes (1)
1044. Sieuke Sakes (1)
1045. Sieuke Sijes (1)
1046. Sieuke Sipkes (1)
1047. Sieuke Sjoerds (1)
1048. Sieuke Sytzes (1)
1049. Sieukjen (1)
1050. Sieurtie (1)
1051. Sieuwert Hendriks (1)
1052. Sieuwke (5)
1053. Sieuwke (Susan) Feyes van der (1)
1054. Sieuwke Beerts (1)
1055. Sieuwke Cornelis (1)
1056. Sieuwke Dirks (1)
1057. Sieuwke Gerbens (2)
1058. Sieuwke Gerrits (1)
1059. Sieuwke Hendriks (1)
1060. Sieuwke Jacobs (1)
1061. Sieuwke Jans (1)
1062. Sieuwke Jans van der (1)
1063. Sieuwke Jilles (1)
1064. Sieuwke Johannes (1)
1065. Sieuwke Lieuwes (1)
1066. Sieuwke Pieters (2)
1067. Sieuwke Popkes (1)
1068. Sieuwke Siedzes (1)
1069. Sieuwke Syberens (1)
1070. Sieuwke Sybrens (1)
1071. Sieuwke Taekes (1)
1072. Sieuwke Ulbes (1)
1073. Sieuwke Willems (1)
1074. Siewert Willems van der (1)
1075. Siewke Daniels (1)
1076. Siijke (1)
1077. Siike (2)
1078. Sij (1)
1079. Sijbbe Gerlofs (1)
1080. Sijbbe Yemes (1)
1081. Sijbe (15)
1082. Sijbe Annes (1)
1083. Sijbe Jans (2)
1084. Sijbe Roelofs (1)
1085. Sijbenje (1)
1086. Sijberen (3)
1087. Sijberig (2)
1088. Sijbout (1)
1089. Sijboutje Bijma (1)
1090. Sijbrand Sjoerds (1)
1091. Sijbrant (2)
1092. Sijbregje Sjoerds (1)
1093. Sijbren (33)
1094. Sijbren Hanzes (1)
1095. Sijbren Herkes (1)
1096. Sijbren Hijlkes (1)
1097. Sijbren Hoites (1)
1098. Sijbren Jacobs (1)
1099. Sijbren Rinnerts (1)
1100. Sijbrens (1)
1101. Sijbrig (8)
1102. Sijbrig Jacobs (1)
1103. Sijbrigh (2)
1104. Sijbrigje (2)
1105. Sijbrigje van der (1)
1106. Sijcke (2)
1107. Sijds (15)
1108. Sijds Feijes de (1)
1109. Sijds Sipkes (1)
1110. Sijdse (3)
1111. Sijdske (3)
1112. Sijdske Dirks (1)
1113. Sije (14)
1114. Sije (Samuel) Folkerts (1)
1115. Sije Annes (1)
1116. Sije Baukes (1)
1117. Sije Bienzes (1)
1118. Sije Cornelis (1)
1119. Sije Dirks (4)
1120. Sije Doekes (1)
1121. Sije Eelkes (1)
1122. Sije Egberts (1)
1123. Sije Ettes (1)
1124. Sije Fransen (1)
1125. Sije Fredericus (1)
1126. Sije Geerts (1)
1127. Sije Gerrits (2)
1128. Sije Gosses (3)
1129. Sije Hanses (1)
1130. Sije Hendriks (3)
1131. Sije Hendriks van der (1)
1132. Sije Hilbrands (1)
1133. Sije Jacobs (1)
1134. Sije Jans (6)
1135. Sije Jans van der (1)
1136. Sije Jelles bij (1)
1137. Sije Jochums (1)
1138. Sije Johannes (1)
1139. Sije Klazes (1)
1140. Sije Kornelis (1)
1141. Sije Meinderts (1)
1142. Sije Meinderts van (2)
1143. Sije Meints (2)
1144. Sije Minnes (1)
1145. Sije Pieters (6)
1146. Sije Pieters van der (4)
1147. Sije Pijters (2)
1148. Sije Reinders van der (1)
1149. Sije Reins (2)
1150. Sije Sijes (1)
1151. Sije Sijes Halma (1)
1152. Sije Tjeerds (1)
1153. Sije Willems van der (1)
1154. Sije Wytses (1)
1155. Sije Wytzes (1)
1156. Sije Ynzes (1)
1157. Sije Ypes (2)
1158. Sijerk (2)
1159. Sijes (1)
1160. Sijger (1)
1161. Sijgje (2)
1162. Sijke (93)
1163. Sijke (Sadie) Gerrits (1)
1164. Sijke (Sara) (1)
1165. Sijke (Susie) Johannes (1)
1166. Sijke Aants (1)
1167. Sijke Abes (1)
1168. Sijke Abes van der (1)
1169. Sijke AEbeles (1)
1170. Sijke Alberts (2)
1171. Sijke Andries (1)
1172. Sijke Annes (4)
1173. Sijke Ates van der (1)
1174. Sijke Aukes (1)
1175. Sijke Berends (1)
1176. Sijke Berends de (1)
1177. Sijke Christiaans (1)
1178. Sijke Christoffels (2)
1179. Sijke Cornelis (2)
1180. Sijke Deddes (1)
1181. Sijke Dirks (6)
1182. Sijke Dirks van der (1)
1183. Sijke Doedes van der (2)
1184. Sijke Doekes (1)
1185. Sijke Douwes (3)
1186. Sijke Douwes de (1)
1187. Sijke Durks (1)
1188. Sijke Eeltjes (1)
1189. Sijke Eintes (1)
1190. Sijke Eintes van der (3)
1191. Sijke Everts (1)
1192. Sijke Foppes (1)
1193. Sijke Franzes (1)
1194. Sijke Geerts (1)
1195. Sijke Gelts (1)
1196. Sijke Gerbens (1)
1197. Sijke Gerlofs (2)
1198. Sijke Gerrits (4)
1199. Sijke Gosses (2)
1200. Sijke Hanzes (1)
1201. Sijke Harmens (1)
1202. Sijke Hemkes (1)
1203. Sijke Hendricus (1)
1204. Sijke Hendriks (8)
1205. Sijke Hendriks van (1)
1206. Sijke Hiddes van (1)
1207. Sijke Idzes (1)
1208. Sijke IJes (1)
1209. Sijke Isaaks (1)
1210. Sijke Jacobs (5)
1211. Sijke Jacobs van den (2)
1212. Sijke Jacobs van der (1)
1213. Sijke Jacobus (1)
1214. Sijke Jakles (1)
1215. Sijke Jakobus (1)
1216. Sijke Jans (23)
1217. Sijke Jans de (1)
1218. Sijke Jarigs (1)
1219. Sijke Jelles (1)
1220. Sijke Jelmers (1)
1221. Sijke Jilderts (1)
1222. Sijke Jilles (1)
1223. Sijke Jochems (1)
1224. Sijke Joekes (1)
1225. Sijke Johanna Pieters (1)
1226. Sijke Johannes (4)
1227. Sijke Joukes van (1)
1228. Sijke Klases (1)
1229. Sijke Klazes (9)
1230. Sijke Kornelis (2)
1231. Sijke Lammerts (1)
1232. Sijke Lieuwes (4)
1233. Sijke Lieuwes van (1)
1234. Sijke Linzes (1)
1235. Sijke Lolkes (1)
1236. Sijke Martens (4)
1237. Sijke Meinderts van (1)
1238. Sijke Meines (1)
1239. Sijke Melis (1)
1240. Sijke Melles (1)
1241. Sijke Mennes van der (1)
1242. Sijke Nannes (1)
1243. Sijke Oenses (1)
1244. Sijke Ourens (1)
1245. Sijke Paulus (1)
1246. Sijke Pieters (9)
1247. Sijke Pieters van der (5)
1248. Sijke Pijters (1)
1249. Sijke Reinders (2)
1250. Sijke Reins (2)
1251. Sijke Rieniks 't (2)
1252. Sijke Rienks (1)
1253. Sijke Rinderts (2)
1254. Sijke Rinses Steenhovius (1)
1255. Sijke Rochus van der (1)
1256. Sijke Roelofs (2)
1257. Sijke Roelofs van der (2)
1258. Sijke Ruurds (1)
1259. Sijke Rykeles (1)
1260. Sijke Sakes (2)
1261. Sijke Sierds (1)
1262. Sijke Sierds van den (1)
1263. Sijke Sierks (2)
1264. Sijke Sijes (1)
1265. Sijke Simens (1)
1266. Sijke Simons (1)
1267. Sijke Sipkes (2)
1268. Sijke Sjoerds (3)
1269. Sijke Sjoukes van der (1)
1270. Sijke Suffridus (1)
1271. Sijke Sybes (7)
1272. Sijke Sydses (1)
1273. Sijke Sytzes (6)
1274. Sijke Sytzes de (1)
1275. Sijke Tabes (1)
1276. Sijke Taekeles (1)
1277. Sijke Taekes (3)
1278. Sijke Tewis (1)
1279. Sijke Tjeerds (1)
1280. Sijke Tjerks (1)
1281. Sijke Tjibbes (1)
1282. Sijke Tjitzes (1)
1283. Sijke Uilkes (1)
1284. Sijke van der (1)
1285. Sijke Wiebes (2)
1286. Sijke Willems (5)
1287. Sijke Wopkes (2)
1288. Sijke Wybes (3)
1289. Sijke Wybes van der (1)
1290. Sijke Ydes (1)
1291. Sijke Ynzes (1)
1292. Sijke Ypes van (1)
1293. Sijke Ypes van der (1)
1294. Sijmen (18)
1295. Sijmen Fokkes (1)
1296. Sijmen Harmens (1)
1297. Sijmen Lieuwes (1)
1298. Sijmen Taekeles (1)
1299. Sijmke (2)
1300. Sijmkjen (1)
1301. Sijmon (6)
1302. Sijmon Alberts (1)
1303. Sijmon Bouwens de (1)
1304. Sijmon Klases (1)
1305. Sijmon Lieuwes (1)
1306. Sijne Jans (1)
1307. Sijpke Cornelis (1)
1308. Sijs (1)
1309. Sijte (1)
1310. Sijtje Jans (1)
1311. Sijts (1)
1312. Sijtsche Rienks (1)
1313. Sijtse (21)
1314. Sijtse Douwes (1)
1315. Sijtse Jans (1)
1316. Sijtse Johannes (2)
1317. Sijtske (82)
1318. Sijtske Beerns (1)
1319. Sijtske Bernardus (1)
1320. Sijtske Doekes (1)
1321. Sijtske Eelkes (1)
1322. Sijtske Jans (4)
1323. Sijtske Johannes (2)
1324. Sijtske Klaases (1)
1325. Sijtske Kornelis (1)
1326. Sijtske Lammerts (1)
1327. Sijtske Lammerts van der (1)
1328. Sijtske Martinus (1)
1329. Sijtske Sipkes (1)
1330. Sijtske Wierds (1)
1331. Sijtze (7)
1332. Sijtze Eeltjes (1)
1333. Sijtze Hendriks (1)
1334. Sijtze Jans (1)
1335. Sijtze Jelles (1)
1336. Sijtze Jelles van der (1)
1337. Sijtze Koenes van der (1)
1338. Sijtze Louwes van der (1)
1339. Sijtze Martinus (1)
1340. Sike (6)
1341. Sikje Andries (3)
1342. Sikje Gerbens van der (1)
1343. Sikje Gerrits van der (1)
1344. Sikje Jans (1)
1345. Sikje Wiegers (1)
1346. Sikjen (3)
1347. Sikke (29)
1348. Sikke (Simon) Cornelis (1)
1349. Sikke Ages (1)
1350. Sikke Alberts (1)
1351. Sikke Andries (1)
1352. Sikke Aukes (1)
1353. Sikke Berends (1)
1354. Sikke Daniels la (1)
1355. Sikke Dirks (2)
1356. Sikke Douwes (1)
1357. Sikke Eelkes van der (1)
1358. Sikke Eiberts (1)
1359. Sikke Freerks (1)
1360. Sikke Gabes (1)
1361. Sikke Geerts (2)
1362. Sikke Gerbens (1)
1363. Sikke Gerbens van der (1)
1364. Sikke Harmens (1)
1365. Sikke Hendriks (3)
1366. Sikke Jacobs (1)
1367. Sikke Jakobs (1)
1368. Sikke Jans (6)
1369. Sikke Jaspers (2)
1370. Sikke Jelles (1)
1371. Sikke Jelmers (1)
1372. Sikke Jeltes (2)
1373. Sikke Jentes (1)
1374. Sikke Jitzes (1)
1375. Sikke Jochums van der (1)
1376. Sikke Johannes (6)
1377. Sikke Klazes (4)
1378. Sikke Luitjes (1)
1379. Sikke Martens (2)
1380. Sikke Meenes (1)
1381. Sikke Meintes (2)
1382. Sikke Obbes (1)
1383. Sikke Piers (1)
1384. Sikke Pieters (4)
1385. Sikke Popes (1)
1386. Sikke Roelofs (2)
1387. Sikke Sierks (2)
1388. Sikke Sikkes (2)
1389. Sikke Sipkes (1)
1390. Sikke Sybes (2)
1391. Sikke Sybrens (1)
1392. Sikke Symons (1)
1393. Sikke Teunis (1)
1394. Sikke Theunis (1)
1395. Sikke Tjeerds (4)
1396. Sikke Uilkes (1)
1397. Sikke Wybes (1)
1398. Sikke Wybrens (3)
1399. Sikke Ypes (1)
1400. Sikketje Sikkes (1)
1401. Sikko (1)
1402. Siltje (1)
1403. Siltje Jacobs van der (1)
1404. Siltje Jacobsz (1)
1405. Simen (7)
1406. Simen Aukes (1)
1407. Simen Geikes (1)
1408. Simen Idses (1)
1409. Simen Jacobs (1)
1410. Simen Jans (2)
1411. Simen Pieters (1)
1412. Simen Roelofs (1)
1413. Simentie (1)
1414. Simk (2)
1415. Simke Aukes van der (1)
1416. Simkie (2)
1417. Simkje (8)
1418. Simkje Dirks (1)
1419. Simkje Eeltjes (1)
1420. Simkje Freerks (1)
1421. Simkje Gerbens (1)
1422. Simkje Hanses (1)
1423. Simkje Jans (1)
1424. Simkje Jobs van der (1)
1425. Simkje Klazes (1)
1426. Simkje Reinders (1)
1427. Simkje Sybes (1)
1428. Simkje Tjallings (1)
1429. Simkje Tjeerds van der (1)
1430. Simkjen (1)
1431. Simme Johannes (2)
1432. Simme Romkes van der (1)
1433. Simon (26)
1434. Simon Abramsz (1)
1435. Simon Ages (1)
1436. Simon Annes (1)
1437. Simon Arjens (2)
1438. Simon Ates (1)
1439. Simon Aukes (2)
1440. Simon Benjamin (1)
1441. Simon Botes (1)
1442. Simon Dirks (1)
1443. Simon Doedes (1)
1444. Simon Dooitses (1)
1445. Simon Douwes (2)
1446. Simon Egberts (1)
1447. Simon Entes (1)
1448. Simon Feddes (1)
1449. Simon Folkerts (1)
1450. Simon Freeks (1)
1451. Simon Gelts (1)
1452. Simon Gerbens van der (1)
1453. Simon Gerlofs (1)
1454. Simon Gerrits (3)
1455. Simon Gooitsens (1)
1456. Simon Harmens (1)
1457. Simon Hayes (1)
1458. Simon Heeres (1)
1459. Simon Hendriks (3)
1460. Simon Hendriks van der (1)
1461. Simon Jacobs (1)
1462. Simon Jacobus (1)
1463. Simon Jakobs (1)
1464. Simon Jans (8)
1465. Simon Jetzes (2)
1466. Simon Jogchums (1)
1467. Simon Johannes (5)
1468. Simon Klazes (3)
1469. Simon Klazes de (1)
1470. Simon Kornelis (3)
1471. Simon Lieuwes (2)
1472. Simon Lourens (1)
1473. Simon Lucas (1)
1474. Simon Piers (1)
1475. Simon Pieters (2)
1476. Simon Pieters van der (1)
1477. Simon Reins (1)
1478. Simon Ritskes (1)
1479. Simon Sieks (1)
1480. Simon Sjoerds (1)
1481. Simon Sybes van der (1)
1482. Simon Sytzes (1)
1483. Simon Taekes (3)
1484. Simon Thomas (1)
1485. Simon Tjark (1)
1486. Simon Tjeerds (1)
1487. Simon Tjittes (1)
1488. Simon Wiegers (1)
1489. Simon Wiegers de (1)
1490. Simon Willems (1)
1491. Simon Willems van der (1)
1492. Simon Ymkes (1)
1493. Simon Ypes van der (1)
1494. Simontje (1)
1495. Simontje (Siemke) (1)
1496. Simontje Alberts (1)
1497. Simontje Lieuwes (1)
1498. Simontje Symons (1)
1499. Sine (Cynthia) Klasine (1)
1500. Sinne (1)
1501. Sint (1)
1502. Sint Jans van der (1)
1503. Sintje Walles (1)
1504. Sintjen (1)
1505. Sioerd (12)
1506. Sioerd Pybbes (1)
1507. Sioerd Pyters (1)
1508. Sioerdje (2)
1509. Sioerdt (1)
1510. Sioert (5)
1511. Sioertie (2)
1512. Sioertje (2)
1513. Siolle (1)
1514. Siopkien (1)
1515. Siouck (1)
1516. Sioucke (2)
1517. Siouckie (1)
1518. Siouckjen (1)
1519. Siouk (1)
1520. Siouke (1)
1521. Sioukien (3)
1522. Sioukje (2)
1523. Sioukjen (5)
1524. Sioukjen Bodus (1)
1525. Siouwk (1)
1526. Sipje (1)
1527. Sipke (78)
1528. Sipke (Clip) Jans (1)
1529. Sipke (Sam) Anes (1)
1530. Sipke (Samuel Stall) (1)
1531. Sipke (Samuel) Gerbens (1)
1532. Sipke (Samuel) Johannes (1)
1533. Sipke (Samuel) Sipkes (1)
1534. Sipke (Samuel) Sytzes van der (1)
1535. Sipke Aands (1)
1536. Sipke Abrahams (1)
1537. Sipke AEbes (1)
1538. Sipke Alberts (1)
1539. Sipke Alderts de (1)
1540. Sipke Alles (1)
1541. Sipke Anes (1)
1542. Sipke Annes (3)
1543. Sipke Annes van der (1)
1544. Sipke Aukes (2)
1545. Sipke Beerents (1)
1546. Sipke Beernts (1)
1547. Sipke Binnes (1)
1548. Sipke Botes (2)
1549. Sipke Cornelis (2)
1550. Sipke Dirks (5)
1551. Sipke Doekes (1)
1552. Sipke Douwes (6)
1553. Sipke Edzes van der (2)
1554. Sipke Eizes (2)
1555. Sipke Elzes (1)
1556. Sipke Epkes (1)
1557. Sipke Everts (3)
1558. Sipke Feddes van der (1)
1559. Sipke Folkerts (3)
1560. Sipke Fransen (2)
1561. Sipke Fredericus (3)
1562. Sipke Gatzes (1)
1563. Sipke Gerbens (1)
1564. Sipke Gerlofs (1)
1565. Sipke Gerrits (5)
1566. Sipke Gooitzens (1)
1567. Sipke Gosses (1)
1568. Sipke Hanzes (3)
1569. Sipke Harkes (1)
1570. Sipke Harmens (1)
1571. Sipke Harmens van der (1)
1572. Sipke Hendriks van (1)
1573. Sipke Hettes (2)
1574. Sipke IJsbrands (1)
1575. Sipke Jacobs (10)
1576. Sipke Jacobs van der (1)
1577. Sipke Jans (25)
1578. Sipke Jans van der (1)
1579. Sipke Jarigs (1)
1580. Sipke Jelgers (1)
1581. Sipke Jelles (2)
1582. Sipke Jelmers (1)
1583. Sipke Jeltes (1)
1584. Sipke Jetzes (1)
1585. Sipke Jitzes (1)
1586. Sipke Jochums (1)
1587. Sipke Joekes van der (2)
1588. Sipke Johannes (3)
1589. Sipke Joukes (1)
1590. Sipke Jurjens (3)
1591. Sipke Klases (1)
1592. Sipke Klazes (2)
1593. Sipke Kornelis (1)
1594. Sipke Lambertus (1)
1595. Sipke Leenderts (1)
1596. Sipke Liebes (1)
1597. Sipke Lieuwes van (1)
1598. Sipke Lourens (3)
1599. Sipke Luurtses (1)
1600. Sipke Martens (1)
1601. Sipke Martinus van der (1)
1602. Sipke Meinderts (2)
1603. Sipke Meintes (1)
1604. Sipke Menzes (1)
1605. Sipke Nannes (2)
1606. Sipke Peter Freerks van der (1)
1607. Sipke Petrus (1)
1608. Sipke Piebes (1)
1609. Sipke Pieters (20)
1610. Sipke Pieters de (1)
1611. Sipke Pieters van der (1)
1612. Sipke Pytters (1)
1613. Sipke Reinders (1)
1614. Sipke Reins (1)
1615. Sipke Renzes (1)
1616. Sipke Renzes van der (1)
1617. Sipke Rienks (1)
1618. Sipke Rinzes (1)
1619. Sipke Roelofs (1)
1620. Sipke Romkes (2)
1621. Sipke Ruurds (2)
1622. Sipke Sakes (1)
1623. Sipke Siebes (2)
1624. Sipke Siegers (1)
1625. Sipke Sijes (1)
1626. Sipke Sijgers (1)
1627. Sipke Sipkes (11)
1628. Sipke Sjabbes (1)
1629. Sipke Sjoerds (3)
1630. Sipke Sjoerds van der (2)
1631. Sipke Sjuks (1)
1632. Sipke Sybrens (1)
1633. Sipke Syds (1)
1634. Sipke Symens (6)
1635. Sipke Sytses (1)
1636. Sipke Sytzes van der (1)
1637. Sipke Taekes (1)
1638. Sipke Tammes (1)
1639. Sipke Tieles (1)
1640. Sipke Tietes (1)
   1641. Sipke Tjeerds (3)
1642. Sipke Tjerks (2)
1643. Sipke Tjibbes (1)
1644. Sipke Ulbes (2)
1645. Sipke Wiegers (1)
1646. Sipke Willems (3)
1647. Sipke Wopkes (5)
1648. Sipke Worps (1)
1649. Sipke Wybrens (2)
1650. Sipke Ydes de (2)
1651. Sipke Yntes (1)
1652. Sipke Ypes (1)
1653. Sipke Ytzens van der (1)
1654. Sipke Zweitses (1)
1655. Sipke Zweitzes (2)
1656. Sipkien (2)
1657. Sipkje (8)
1658. Sipkje Atzes (1)
1659. Sipkje Aukes (1)
1660. Sipkje Douwes (1)
1661. Sipkje Elzes (1)
1662. Sipkje Ennes (1)
1663. Sipkje Folkerts (1)
1664. Sipkje Geerts (1)
1665. Sipkje Hattums (1)
1666. Sipkje Hendriks (1)
1667. Sipkje Hommes (1)
1668. Sipkje Jacobs (2)
1669. Sipkje Jans (2)
1670. Sipkje Jelles (1)
1671. Sipkje Johannes (1)
1672. Sipkje Kornelis (3)
1673. Sipkje Machiels (1)
1674. Sipkje Martens (1)
1675. Sipkje Migchiels (1)
1676. Sipkje Nauta (1)
1677. Sipkje Petronella (1)
1678. Sipkje Petronella Hotzes (1)
1679. Sipkje Pieters (2)
1680. Sipkje Pieters van der (1)
1681. Sipkje Sijtzes van der (1)
1682. Sipkje Sipkes (1)
1683. Sipkje Sjoerds (1)
1684. Sipkje Sytzes van der (1)
1685. Sipkje Taekes (1)
1686. Sipkje Tjeerds (1)
1687. Sipkje Tjepkes (1)
1688. Sipkje Tjipkes (1)
1689. Sipkje Ulbis (1)
1690. Sipkje Wilhelmina (1)
1691. Sipkjen (5)
1692. Sipkjen Cornelis (1)
1693. Sipkjen Lieuwes van der (1)
1694. Sippe (7)
1695. Sippe Hanzes (1)
1696. Sippe Jacobs (1)
1697. Sippe Jakobs (1)
1698. Sippe Tjeerds (1)
1699. Sirk (2)
1700. Sitse Pieters (1)
1701. Sitske (2)
1702. Sitske Michiels (1)
1703. Siuke (5)
1704. Siuwke (1)
1705. Sjaartje Oepkes (1)
1706. Sjabbe (2)
1707. Sjabbe (Charles) Bennes (1)
1708. Sjabbe (Charles) Sipkes (1)
1709. Sjabbe Heddes (1)
1710. Sjabbe Jans (3)
1711. Sjabbe Johannes (1)
1712. Sjabbe Liebes (1)
1713. Sjabbe Paulus (1)
1714. Sjabbe Pieters (1)
1715. Sjabbe Taekes (1)
1716. Sjabbina (1)
1717. Sjarde (1)
1718. Sjarde Jelles (1)
1719. Sjarde Symens (1)
1720. Sjauktje Dirks (1)
1721. Sjeerp (1)
1722. Sjepkjen (1)
1723. Sjerk (3)
1724. Sjerk Pieters (1)
1725. Sjerp (3)
1726. Sjerp Baukes (1)
1727. Sjerp Hartmans van der (1)
1728. Sjerp Hessels (1)
1729. Sjerp Jacobus (1)
1730. Sjerp Pieters (1)
1731. Sjerp Pijtters (1)
1732. Sjerp Rinkes (1)
1733. Sjerp Tjeerds (1)
1734. Sjerp Ynses (1)
1735. Sjeudtje Andries (1)
1736. Sjeuke (8)
1737. Sjeuke Cornelis (1)
1738. Sjeuke Franses (1)
1739. Sjeuke Gerryts (1)
1740. Sjeuke Jacobs (1)
1741. Sjeuke Jans (1)
1742. Sjeurtje (1)
1743. Sjeutsje Sybes (1)
1744. Sjeuw (1)
1745. Sjeuwke (1)
1746. Sjeuwke Dirks (1)
1747. Sjeuwke Symons van der (1)
1748. Sjeuwkje Hyltjes (1)
1749. Sjieuke (10)
1750. Sjieuke Baukes (1)
1751. Sjieuke Cornelis (1)
1752. Sjieuke Dirks (1)
1753. Sjieuke Gerrits (1)
1754. Sjieuke Gijsberts (1)
1755. Sjieuke Gosses (1)
1756. Sjieuke Hendriks de (1)
1757. Sjieuke Jacobs (1)
1758. Sjieuke Jelles (1)
1759. Sjieuke Johannes (1)
1760. Sjieuke Keimpes (1)
1761. Sjieuke Merks (1)
1762. Sjieuke Pieters (3)
1763. Sjieuke Reitzes (1)
1764. Sjieuke Symens van der (1)
1765. Sjieuke Tabes (1)
1766. Sjieuke Taekeles (1)
1767. Sjieuke Tjipkes (1)
1768. Sjieukjen (1)
1769. Sjieuwke (4)
1770. Sjieuwke (Sjoke) Martens van der (1)
1771. Sjieuwke (Sjouke) (1)
1772. Sjieuwke (Sjoukje) Dirks van der (1)
1773. Sjieuwke (Sophia) Jans van der (1)
1774. Sjieuwke (Susie \ Sophie) Aukes (1)
1775. Sjieuwke Abeles (1)
1776. Sjieuwke Alberts (1)
1777. Sjieuwke Ales (1)
1778. Sjieuwke Andries (1)
1779. Sjieuwke Anes de (1)
1780. Sjieuwke Annes (1)
1781. Sjieuwke Ayzes (1)
1782. Sjieuwke Baukes (1)
1783. Sjieuwke Beerts (1)
1784. Sjieuwke Cornelis van der (1)
1785. Sjieuwke Dirks (3)
1786. Sjieuwke Eelkes (1)
1787. Sjieuwke Freerks (1)
1788. Sjieuwke Gerbens (1)
1789. Sjieuwke Gerrits (2)
1790. Sjieuwke Goffes (1)
1791. Sjieuwke Harmens (1)
1792. Sjieuwke Harts (1)
1793. Sjieuwke Hemmes (1)
1794. Sjieuwke Hylkes (1)
1795. Sjieuwke Hyltjes (1)
1796. Sjieuwke Jacobs (1)
1797. Sjieuwke Jans (5)
1798. Sjieuwke Jaspers (1)
1799. Sjieuwke Jochums (1)
1800. Sjieuwke Johannes (1)
1801. Sjieuwke Klazes (2)
1802. Sjieuwke Lammerts (1)
1803. Sjieuwke Lieuwes (1)
1804. Sjieuwke Lourens (1)
1805. Sjieuwke Pieters (6)
1806. Sjieuwke Reinders (1)
1807. Sjieuwke Sjoerds van (1)
1808. Sjieuwke Symens (1)
1809. Sjieuwke Symons (1)
1810. Sjieuwke Sytses (1)
1811. Sjieuwke Sytzes (3)
1812. Sjieuwke Taekes (1)
1813. Sjieuwke Theunis (1)
1814. Sjieuwke Wierds (1)
1815. Sjirk (2)
1816. Sjirk Annes (1)
1817. Sjirk Hanzes van der (1)
1818. Sjirk Jacobs (1)
1819. Sjirk Pieters (1)
1820. Sjirk Scheltes van der (1)
1821. Sjirk Sijes (1)
1822. Sjirk Sikkes (1)
1823. Sjirk Tjallings (1)
1824. Sjirk Tjitzes (1)
1825. Sjirk Wybes (1)
1826. Sjiuwke (2)
1827. Sjoek (3)
1828. Sjoek Hettes (1)
1829. Sjoek Iedes (1)
1830. Sjoeke (1)
1831. Sjoekje Doens van der (1)
1832. Sjoerd (140)
1833. Sjoerd (George) (2)
1834. Sjoerd (George) Abes van der (1)
1835. Sjoerd (George) Jans (1)
1836. Sjoerd (George) Jans van der (1)
1837. Sjoerd (George) Klazes (2)
1838. Sjoerd (George) Renzes (2)
1839. Sjoerd (George) Ruurds (1)
1840. Sjoerd (George) Sipkes (1)
1841. Sjoerd (Joe) Dirks (1)
1842. Sjoerd (Joe) Stevens (1)
1843. Sjoerd (Shourd) Sjoerds (1)
1844. Sjoerd (Stewart) Sytses (1)
1845. Sjoerd Aanes (1)
1846. Sjoerd Aans (1)
1847. Sjoerd Abes (1)
1848. Sjoerd Adams (2)
1849. Sjoerd Ages (2)
1850. Sjoerd Ages van der (3)
1851. Sjoerd Alberts (2)
1852. Sjoerd Alles (2)
1853. Sjoerd Andries (4)
1854. Sjoerd Andries van der (1)
1855. Sjoerd Annes (1)
1856. Sjoerd Annes van der (1)
1857. Sjoerd Arnoldus (1)
1858. Sjoerd Ates (1)
1859. Sjoerd Atses (1)
1860. Sjoerd Aukes (4)
1861. Sjoerd Aukes van der (2)
1862. Sjoerd Baukes (2)
1863. Sjoerd Bennes (1)
1864. Sjoerd Berends (1)
1865. Sjoerd Bernardus (1)
1866. Sjoerd Bodus (1)
1867. Sjoerd Bokkes (1)
1868. Sjoerd Botes (4)
1869. Sjoerd Bouwes (1)
1870. Sjoerd Broers (2)
1871. Sjoerd Brugts (3)
1872. Sjoerd Christiaans (2)
1873. Sjoerd Clases de (1)
1874. Sjoerd Cornelis (4)
1875. Sjoerd Dirks (10)
1876. Sjoerd Doekes (2)
1877. Sjoerd Doekles (1)
1878. Sjoerd Doris (1)
1879. Sjoerd Douwes (9)
1880. Sjoerd Durks (2)
1881. Sjoerd Eelkes (1)
1882. Sjoerd Eeltjes (1)
1883. Sjoerd Egberts (2)
1884. Sjoerd Eiberts (1)
1885. Sjoerd Everts (3)
1886. Sjoerd Femmes van der (1)
1887. Sjoerd Fokkes (2)
1888. Sjoerd Folkerts (2)
1889. Sjoerd Foppes (1)
1890. Sjoerd Freerks (3)
1891. Sjoerd Gaeles (1)
1892. Sjoerd Geerts van der (1)
1893. Sjoerd Gerbens (7)
1894. Sjoerd Gerrits (3)
1895. Sjoerd Gerrits van der (1)
1896. Sjoerd Gerryts (1)
1897. Sjoerd Gijsberts (1)
1898. Sjoerd Gjalts (2)
1899. Sjoerd Gooitzens (1)
1900. Sjoerd Hanzes van der (2)
1901. Sjoerd Harmens (4)
1902. Sjoerd Hayes (1)
1903. Sjoerd Hayes van der (1)
1904. Sjoerd Hedzers (1)
1905. Sjoerd Heerkes (1)
1906. Sjoerd Hemkes (1)
1907. Sjoerd Hendriks (8)
1908. Sjoerd Hendriks de (1)
1909. Sjoerd Hendriks van der (3)
1910. Sjoerd Herres (1)
1911. Sjoerd Hiddes (1)
1912. Sjoerd Hommes (1)
1913. Sjoerd Hylkes (2)
1914. Sjoerd Hyltjes (1)
1915. Sjoerd Idserts (1)
1916. Sjoerd Idzes (1)
1917. Sjoerd IJsbrands (1)
1918. Sjoerd Jacobs (18)
1919. Sjoerd Jacobus (1)
1920. Sjoerd Jakobs (1)
1921. Sjoerd Jans (42)
1922. Sjoerd Jans van (1)
1923. Sjoerd Jans van der (6)
1924. Sjoerd Jarigs (1)
1925. Sjoerd Jelles (5)
1926. Sjoerd Jennes van der (1)
1927. Sjoerd Jentjes (1)
1928. Sjoerd Jeppes (1)
1929. Sjoerd Jetzes (1)
1930. Sjoerd Jiskes (1)
1931. Sjoerd Jitzes (1)
1932. Sjoerd Jochums (1)
1933. Sjoerd Johannes (13)
1934. Sjoerd Johannes de (2)
1935. Sjoerd Johannes van der (1)
1936. Sjoerd Joukes (1)
1937. Sjoerd Jurjens (4)
1938. Sjoerd Jurks (2)
1939. Sjoerd Karstens (1)
1940. Sjoerd Keimpes (2)
1941. Sjoerd Keimpes (aka (1)
1942. Sjoerd Klases (3)
1943. Sjoerd Klases van der (2)
1944. Sjoerd Klazes (21)
1945. Sjoerd Klazes de (1)
1946. Sjoerd Kornelis (2)
1947. Sjoerd Leenderts (1)
1948. Sjoerd Liebes (1)
1949. Sjoerd Lieuwes (2)
1950. Sjoerd Lipkes van der (1)
1951. Sjoerd Lolkes (1)
1952. Sjoerd Lourens (1)
1953. Sjoerd Luitzens (1)
1954. Sjoerd Luitzens van der (1)
1955. Sjoerd Lykeles (1)
1956. Sjoerd Martens (4)
1957. Sjoerd Martens van der (1)
1958. Sjoerd Meinderts (3)
1959. Sjoerd Meinderts van der (1)
1960. Sjoerd Meintes (2)
1961. Sjoerd Meints (1)
1962. Sjoerd Mennes (1)
1963. Sjoerd Minnes (1)
1964. Sjoerd Nammens (1)
1965. Sjoerd Nannes (2)
1966. Sjoerd Obbes van der (1)
1967. Sjoerd Oebeles (1)
1968. Sjoerd Oeges (2)
1969. Sjoerd Ottes (1)
1970. Sjoerd Piebes (1)
1971. Sjoerd Piers (1)
1972. Sjoerd Pieters (24)
1973. Sjoerd Pieters (George Spoolstra) (1)
1974. Sjoerd Pieters de (3)
1975. Sjoerd Pieters van der (1)
1976. Sjoerd Reimers (1)
1977. Sjoerd Reinders (3)
1978. Sjoerd Reitzes (5)
1979. Sjoerd Renses van der (1)
1980. Sjoerd Renzes (2)
1981. Sjoerd Riemers (1)
1982. Sjoerd Rienks (1)
1983. Sjoerd Rienks (aka Dijkstra) van der (1)
1984. Sjoerd Rinses (2)
1985. Sjoerd Rintjes (1)
1986. Sjoerd Rinzes (1)
1987. Sjoerd Rinzes van der (1)
1988. Sjoerd Roelofs (2)
1989. Sjoerd Roelofs van der (1)
1990. Sjoerd Romkes (1)
1991. Sjoerd Rommerts (1)
1992. Sjoerd Ruurds (4)
1993. Sjoerd Ruurds de (1)
1994. Sjoerd Sakes (1)
1995. Sjoerd Sakes van der (1)
1996. Sjoerd Saskers (1)
1997. Sjoerd Sibles van der (1)
1998. Sjoerd Siedses (2)
1999. Sjoerd Siedzes (1)
2000. Sjoerd Sieverts (1)
2001. Sjoerd Sikkes (1)
2002. Sjoerd Simon (2)
2003. Sjoerd Simons (2)
2004. Sjoerd Sipkes (4)
2005. Sjoerd Sipkes van der (4)
2006. Sjoerd Sjoerds (7)
2007. Sjoerd Sjoukes (2)
2008. Sjoerd Stevens (1)
2009. Sjoerd Sybes (5)
2010. Sjoerd Sybes van der (2)
2011. Sjoerd Sybrens (3)
2012. Sjoerd Symens (2)
2013. Sjoerd Symons (1)
2014. Sjoerd Sytzes (2)
2015. Sjoerd Sytzes van der (1)
2016. Sjoerd Sywerts (1)
2017. Sjoerd Taekes (2)
2018. Sjoerd Teunis (1)
2019. Sjoerd Theunis (2)
2020. Sjoerd Thomas (1)
2021. Sjoerd Thomas de (1)
2022. Sjoerd Tietes (1)
2023. Sjoerd Tietes van der (1)
2024. Sjoerd Tijsses (1)
2025. Sjoerd Tjallings (1)
2026. Sjoerd Tjammes (1)
2027. Sjoerd Tjeerds (1)
2028. Sjoerd Tjeerds de (1)
2029. Sjoerd Tjeerds van der (1)
2030. Sjoerd Tjerks (4)
2031. Sjoerd Tjipkes (1)
2032. Sjoerd Tjitzes (1)
2033. Sjoerd Tomas de (2)
2034. Sjoerd Watses (1)
2035. Sjoerd Watzes (2)
2036. Sjoerd Willems (3)
2037. Sjoerd Willems de (1)
2038. Sjoerd Willems van der (1)
2039. Sjoerd Wiltjes (1)
2040. Sjoerd Wobbes (1)
2041. Sjoerd Wopkes de (1)
2042. Sjoerd Wybes (3)
2043. Sjoerd Wybrens (1)
2044. Sjoerd Wytzes (4)
2045. Sjoerd Wytzes van der (1)
2046. Sjoerd Ydes (1)
2047. Sjoerd Ynses (1)
2048. Sjoerd Ynzes (2)
2049. Sjoerdje (14)
2050. Sjoerdje (Susie) Pieters (1)
2051. Sjoerdje Andries van der (1)
2052. Sjoerdje Anes (1)
2053. Sjoerdje Aukes van der (1)
2054. Sjoerdje Baukes van der (1)
2055. Sjoerdje Benderts de (1)
2056. Sjoerdje Botes (1)
2057. Sjoerdje Dirks (2)
2058. Sjoerdje Douwes (1)
2059. Sjoerdje Eintes (1)
2060. Sjoerdje Fokkes (1)
2061. Sjoerdje Formers (1)
2062. Sjoerdje Fransen van der (1)
2063. Sjoerdje Gaeles van der (1)
2064. Sjoerdje Gerrits (2)
2065. Sjoerdje Goffes (1)
2066. Sjoerdje Harmens van der (1)
2067. Sjoerdje Hemkes (1)
2068. Sjoerdje Hendriks (2)
2069. Sjoerdje Hendriks van der (1)
2070. Sjoerdje Hettes (1)
2071. Sjoerdje Hilbrands van der (1)
2072. Sjoerdje Jacobs (1)
2073. Sjoerdje Jacobs van der (1)
2074. Sjoerdje Jans (5)
2075. Sjoerdje Jans de (1)
2076. Sjoerdje Johannes (2)
2077. Sjoerdje Johannes (aka Pruim) (1)
2078. Sjoerdje Jurjens (1)
2079. Sjoerdje Klaases van der (1)
2080. Sjoerdje Luitzens (1)
2081. Sjoerdje Martens (1)
2082. Sjoerdje Meinderts (1)
2083. Sjoerdje Nammens (1)
2084. Sjoerdje Pieters (2)
2085. Sjoerdje Pieters van der (1)
2086. Sjoerdje Rintjes (1)
2087. Sjoerdje Roelofs van der (1)
2088. Sjoerdje Siedzes (1)
2089. Sjoerdje Sjoerds (2)
2090. Sjoerdje Theunis (1)
2091. Sjoerdje Tjepkes (1)
2092. Sjoerdje Tjerks (1)
2093. Sjoerdje Tjisses van der (1)
2094. Sjoerdje Willems (1)
2095. Sjoerdje Ynzes (1)
2096. Sjoerds Jans (1)
2097. Sjoerdt (2)
2098. Sjoerdtie (3)
2099. Sjoerdtje (28)
2100. Sjoerdtje (Susie) Douwes (1)
2101. Sjoerdtje AEbeles (1)
2102. Sjoerdtje Alberts (1)
2103. Sjoerdtje Ales (1)
2104. Sjoerdtje Aukes (1)
2105. Sjoerdtje Berends (1)
2106. Sjoerdtje Bouwes (1)
2107. Sjoerdtje Bouwes van der (1)
2108. Sjoerdtje Brugts (1)
2109. Sjoerdtje Clazes (1)
2110. Sjoerdtje Dirks (1)
2111. Sjoerdtje Doekes (1)
2112. Sjoerdtje Douwes (1)
2113. Sjoerdtje Durks (1)
2114. Sjoerdtje Filippus (1)
2115. Sjoerdtje Freerks (1)
2116. Sjoerdtje Gelts (1)
2117. Sjoerdtje Gerbens van der (1)
2118. Sjoerdtje Gerrits (1)
2119. Sjoerdtje Gosses (1)
2120. Sjoerdtje Haikes Haanstra (1)
2121. Sjoerdtje Hanzes van der (1)
2122. Sjoerdtje Hayes (1)
2123. Sjoerdtje Heerts (1)
2124. Sjoerdtje Hemkes (1)
2125. Sjoerdtje Hendriks (3)
2126. Sjoerdtje Hettes (1)
2127. Sjoerdtje Jacobs (4)
2128. Sjoerdtje Jans (7)
2129. Sjoerdtje Jans de (1)
2130. Sjoerdtje Jans van der (3)
2131. Sjoerdtje Jarigs (1)
2132. Sjoerdtje Jaspers (1)
2133. Sjoerdtje Jelles (1)
2134. Sjoerdtje Jentjes (1)
2135. Sjoerdtje Jitzes (2)
2136. Sjoerdtje Jochums (1)
2137. Sjoerdtje Joekes (1)
2138. Sjoerdtje Johannes (1)
2139. Sjoerdtje Johannes van (1)
2140. Sjoerdtje Klazes van der (1)
2141. Sjoerdtje Luitjens van der (1)
2142. Sjoerdtje Martens (3)
2143. Sjoerdtje Michiels (1)
2144. Sjoerdtje Pieters (3)
2145. Sjoerdtje Pieters de (2)
2146. Sjoerdtje Reinders (1)
2147. Sjoerdtje Renzes van der (1)
2148. Sjoerdtje Rienks (1)
2149. Sjoerdtje Rienks van der (1)
2150. Sjoerdtje Roelofs van der (1)
2151. Sjoerdtje Sasses (1)
2152. Sjoerdtje Siemens (1)
2153. Sjoerdtje Sikkes (2)
2154. Sjoerdtje Sjoerds (1)
2155. Sjoerdtje Sydses (1)
2156. Sjoerdtje Sytzes (1)
2157. Sjoerdtje Taekeles van (1)
2158. Sjoerdtje Tammes van der (1)
2159. Sjoerdtje Tjeerds (1)
2160. Sjoerdtje Tjerks (1)
2161. Sjoerdtje Tomas (1)
2162. Sjoerdtje Watzes (1)
2163. Sjoerdtje Wiegers (1)
2164. Sjoerdtje Willems (1)
2165. Sjoerdtje Wybes (aka de Jong) (1)
2166. Sjoerdtje Wytses (1)
2167. Sjoerdtje Wytzes (1)
2168. Sjoert (2)
2169. Sjoert Martinus (1)
2170. Sjoert Oeges (1)
2171. Sjoertd (1)
2172. Sjoertie (4)
2173. Sjoertje (17)
2174. Sjoertje Douwes (1)
2175. Sjoertje Eises (1)
2176. Sjoertje Jans (2)
2177. Sjoertje Jans van der (1)
2178. Sjoertje Jitzes (1)
2179. Sjoertje Tietes (1)
2180. Sjoetje (1)
2181. Sjoeuke (1)
2182. Sjolle (2)
2183. Sjolle Alberts (1)
2184. Sjolle Douwes (1)
2185. Sjolle Gerrits (1)
2186. Sjolle Jacobs (1)
2187. Sjouck (2)
2188. Sjoucke (2)
2189. Sjouckien Asswerus (1)
2190. Sjouckje (2)
2191. Sjouckjen (2)
2192. Sjouk (10)
2193. Sjouk N. (1)
2194. Sjouke (36)
2195. Sjouke (George) Meints (1)
2196. Sjouke (Joseph) (1)
2197. Sjouke (Sjiuwke) Jacobs (1)
2198. Sjouke Abes (1)
2199. Sjouke Andries (1)
2200. Sjouke Baukes (1)
2201. Sjouke Beerts (2)
2202. Sjouke Cornelis (1)
2203. Sjouke Dirks (5)
2204. Sjouke Dirks van der (2)
2205. Sjouke Durks (1)
2206. Sjouke Eesges (1)
2207. Sjouke Feddes (2)
2208. Sjouke Feddes van der (1)
2209. Sjouke Feykes (1)
2210. Sjouke Fokkes (1)
2211. Sjouke Freerks (3)
2212. Sjouke Gatzes de (1)
2213. Sjouke Gerbens (3)
2214. Sjouke Gerhardus (1)
2215. Sjouke Gerrits (1)
2216. Sjouke Hendriks (3)
2217. Sjouke Hoekes (1)
2218. Sjouke Hotzes (1)
2219. Sjouke IJsbrands (2)
2220. Sjouke Jacobs (6)
2221. Sjouke Jacobus (1)
2222. Sjouke Jans (9)
2223. Sjouke Jans Dekker (1)
2224. Sjouke Jelles (2)
2225. Sjouke Johannes (2)
2226. Sjouke Jurjens (1)
2227. Sjouke Keimpes (1)
2228. Sjouke Klazes (5)
2229. Sjouke Krijns bij (1)
2230. Sjouke Lieuwes (1)
2231. Sjouke Lourens (1)
2232. Sjouke Luitzens (1)
2233. Sjouke Meinderts (1)
2234. Sjouke Meints (2)
2235. Sjouke Minnes (1)
2236. Sjouke Nannes (1)
2237. Sjouke Paulus (1)
2238. Sjouke Pieters (6)
2239. Sjouke Pieters van der (1)
2240. Sjouke Roelofs (1)
2241. Sjouke Scheltes (1)
2242. Sjouke Siedses (1)
2243. Sjouke Siedzes (1)
2244. Sjouke Sipkes (1)
2245. Sjouke Sjoerds de (1)
2246. Sjouke Sjoukes (3)
2247. Sjouke Sjoukes Tuinsma (1)
2248. Sjouke Sybrens (1)
2249. Sjouke Taekes (2)
2250. Sjouke Tietes (1)
2251. Sjouke Tjallings (1)
2252. Sjouke Tjeerds (2)
2253. Sjouke Tjepkes (1)
2254. Sjouke Tjipkes (1)
2255. Sjouke Tomas (1)
2256. Sjouke Wiegers van der (1)
2257. Sjouke Wygers (1)
2258. Sjouke Zandstra (1)
2259. Sjouken (1)
2260. Sjoukie (2)
2261. Sjoukien (3)
2262. Sjoukje (97)
2263. Sjoukje (Josie) Roelofs (1)
2264. Sjoukje (Rosie) Wybes (1)
2265. Sjoukje (Sadie) Bokkes (1)
2266. Sjoukje (Sadie) Gerrits (1)
2267. Sjoukje (Susie) Tietes (1)
2268. Sjoukje (Tjaukje) Hendriks (1)
2269. Sjoukje Aans (1)
2270. Sjoukje Alberts (1)
2271. Sjoukje Alderts (1)
2272. Sjoukje Ales (1)
2273. Sjoukje Alles (1)
2274. Sjoukje Alles (aka Reitsma) (1)
2275. Sjoukje Alles van der (1)
2276. Sjoukje Andries (1)
2277. Sjoukje Anes (1)
2278. Sjoukje Annes (6)
2279. Sjoukje Annes van der (2)
2280. Sjoukje Arjens (1)
2281. Sjoukje Ates van der (1)
2282. Sjoukje Aukes (3)
2283. Sjoukje Baukes van der (1)
2284. Sjoukje Bennes (1)
2285. Sjoukje Berends (2)
2286. Sjoukje Bienses (1)
2287. Sjoukje Bienzes (1)
2288. Sjoukje Binderts (1)
2289. Sjoukje Bokkes (2)
2290. Sjoukje Botes (1)
2291. Sjoukje Bouwens (1)
2292. Sjoukje Bouwes (1)
2293. Sjoukje Christiaans (1)
2294. Sjoukje Cornelis (5)
2295. Sjoukje Daams (1)
2296. Sjoukje Daams van der (1)
2297. Sjoukje Dirks (15)
2298. Sjoukje Dirks van der (1)
2299. Sjoukje Doedes (2)
2300. Sjoukje Douwes (5)
2301. Sjoukje Durks (1)
2302. Sjoukje Durks van der (1)
2303. Sjoukje Eeltjes (4)
2304. Sjoukje Eelzes (1)
2305. Sjoukje Egberts (1)
2306. Sjoukje Eintes (2)
2307. Sjoukje Everts (1)
2308. Sjoukje Feddes (1)
2309. Sjoukje Feikes (3)
2310. Sjoukje Florus (1)
2311. Sjoukje Fokkes (3)
2312. Sjoukje Folkerts (4)
2313. Sjoukje Frederiks (1)
2314. Sjoukje Freerks (1)
2315. Sjoukje Geerts (3)
2316. Sjoukje Gelts (1)
2317. Sjoukje Gerbens (4)
2318. Sjoukje Gerhardus (1)
2319. Sjoukje Gerlofs (1)
2320. Sjoukje Gerrits (11)
2321. Sjoukje Gerrits van der (1)
2322. Sjoukje Gijsberts (1)
2323. Sjoukje Gjalts (1)
2324. Sjoukje Goffes (1)
2325. Sjoukje Gosses (2)
2326. Sjoukje Gribberts (1)
2327. Sjoukje Haebeles (1)
2328. Sjoukje Haikes Haanstra (1)
2329. Sjoukje Hanzes (2)
2330. Sjoukje Harmanus (1)
2331. Sjoukje Harmens (6)
2332. Sjoukje Hattums van der (1)
2333. Sjoukje Haukes (1)
2334. Sjoukje Heines (1)
2335. Sjoukje Hendriks (7)
2336. Sjoukje Hendriks van der (2)
2337. Sjoukje Hessels (2)
2338. Sjoukje Hessels bij (1)
2339. Sjoukje Hiddes (1)
2340. Sjoukje Hillebrands (1)
2341. Sjoukje Hylkes (1)
2342. Sjoukje IJsbrands (2)
2343. Sjoukje Izaaks (1)
2344. Sjoukje Jacobs (8)
2345. Sjoukje Jacobs de (1)
2346. Sjoukje Jacobs van der (4)
2347. Sjoukje Jacobus (1)
2348. Sjoukje Jans (37)
2349. Sjoukje Jans de (1)
2350. Sjoukje Jans van der (4)
2351. Sjoukje Jaspers (2)
2352. Sjoukje Jelkes (1)
2353. Sjoukje Jelles (1)
2354. Sjoukje Jelmers (1)
2355. Sjoukje Jemkes (1)
2356. Sjoukje Jentjes (1)
2357. Sjoukje Jentjes (Sadie Jennie) (1)
2358. Sjoukje Jitzes (2)
2359. Sjoukje Johannes (10)
2360. Sjoukje Johannes van der (1)
2361. Sjoukje Joostens (1)
2362. Sjoukje Joukes (1)
2363. Sjoukje Joukes van der (2)
2364. Sjoukje Joutes (1)
2365. Sjoukje Jurjens (3)
2366. Sjoukje Jurjens van der (1)
2367. Sjoukje Klases (2)
2368. Sjoukje Klazes (8)
2369. Sjoukje Kleizes (1)
2370. Sjoukje Koenraads (3)
2371. Sjoukje Kornelis (1)
2372. Sjoukje Lammerts (4)
2373. Sjoukje Lieuwes (8)
2374. Sjoukje Lieuwes van der (1)
2375. Sjoukje Lucas (1)
2376. Sjoukje Martens (8)
2377. Sjoukje Meinderts (1)
2378. Sjoukje Meintes (1)
2379. Sjoukje Mennes (1)
2380. Sjoukje N. (1)
2381. Sjoukje Nannes (2)
2382. Sjoukje Oedzes van der (1)
2383. Sjoukje Oeges (1)
2384. Sjoukje Oenes (3)
2385. Sjoukje Petrus (1)
2386. Sjoukje Piekes (1)
2387. Sjoukje Pierius (1)
2388. Sjoukje Piers van der (1)
2389. Sjoukje Pieters (24)
2390. Sjoukje Pieters de (4)
2391. Sjoukje Pieters van (1)
2392. Sjoukje Pieters van der (2)
2393. Sjoukje Reinders (3)
2394. Sjoukje Reinders van der (2)
2395. Sjoukje Rengers (1)
2396. Sjoukje Renzes (1)
2397. Sjoukje Rienks (1)
2398. Sjoukje Rientzes (1)
2399. Sjoukje Ringers (1)
2400. Sjoukje Ritskes (1)
2401. Sjoukje Roelofs (2)
2402. Sjoukje Ruurds (1)
2403. Sjoukje Sakes (3)
2404. Sjoukje Sasses (1)
2405. Sjoukje Sipkes de (1)
2406. Sjoukje Sjoerds (2)
2407. Sjoukje Sjoerdtje Ales (1)
2408. Sjoukje Sjoukes (2)
2409. Sjoukje Sybes (2)
2410. Sjoukje Sydses (1)
2411. Sjoukje Symens (1)
2412. Sjoukje Sytzes (4)
2413. Sjoukje Sytzes de (1)
2414. Sjoukje Taekes (2)
2415. Sjoukje Thijssens (1)
2416. Sjoukje Thomas (1)
2417. Sjoukje Tigler (1)
2418. Sjoukje Tijsses (2)
2419. Sjoukje Tjalles (1)
2420. Sjoukje Tjalles van der (1)
2421. Sjoukje Tjebbes (1)
2422. Sjoukje Tjeerds (4)
2423. Sjoukje Tjerks (4)
2424. Sjoukje Tjibbes (1)
2425. Sjoukje Tjipkes (2)
2426. Sjoukje Tjitzes (1)
2427. Sjoukje Tomas (1)
2428. Sjoukje Ulbes (1)
2429. Sjoukje Walings de (1)
2430. Sjoukje Wiegers van der (1)
2431. Sjoukje Willems (3)
2432. Sjoukje Willems de (1)
2433. Sjoukje Wybes (2)
2434. Sjoukje Wybrens (2)
2435. Sjoukje Wytses (1)
2436. Sjoukje Wytzes (1)
2437. Sjoukje Ydes (2)
2438. Sjoukje Ypes de (1)
2439. Sjoukjen (77)
2440. Sjoukjen Binnes (1)
2441. Sjoukjen Douwes (1)
2442. Sjoukjen Durks (1)
2443. Sjoukjen Eibes (1)
2444. Sjoukjen Eyzes (1)
2445. Sjoukjen Fokes van der (1)
2446. Sjoukjen Fokkes (1)
2447. Sjoukjen Gerbens (1)
2448. Sjoukjen Gerlofs (1)
2449. Sjoukjen Goitzens (1)
2450. Sjoukjen Hendriks (1)
2451. Sjoukjen Hillebrands (1)
2452. Sjoukjen Hylkes (1)
2453. Sjoukjen Hylles (1)
2454. Sjoukjen Jacobs (1)
2455. Sjoukjen Jeens (1)
2456. Sjoukjen Jochums (1)
2457. Sjoukjen Johannes (4)
2458. Sjoukjen Jurjens van der (1)
2459. Sjoukjen Klazes (1)
2460. Sjoukjen Lases (1)
   2461. Sjoukjen Libbes (1)
2462. Sjoukjen Lucas (1)
2463. Sjoukjen Meyes (1)
2464. Sjoukjen Minderts (1)
2465. Sjoukjen Popkes van den (1)
2466. Sjoukjen Reinders (1)
2467. Sjoukjen Sakes (1)
2468. Sjoukjen Sapes (1)
2469. Sjoukjen Sipkes (1)
2470. Sjoukjen Steffens (1)
2471. Sjoukjen Tammes (1)
2472. Sjoukjen Teyes (1)
2473. Sjoukjen Tjeerds (2)
2474. Sjoukjen Ulbes (1)
2475. Sjoukjen Willems (2)
2476. Sjoukjen Wygers (1)
2477. Sjouktje Douwes (1)
2478. Sjouktje IJtses (1)
2479. Sjouktje Jans (1)
2480. Sjouktje Kornelis (1)
2481. Sjouktje Ytzens (1)
2482. Sjouktjen (1)
2483. Sjourd (1)
2484. Sjouwke (3)
2485. Sjouwkje (3)
2486. Sjouwkje Eelkes (1)
2487. Sjouwkje Hendriks (1)
2488. Sjouwkje Jacobs (1)
2489. Sjouwkje Jans (2)
2490. Sjouwkje Klazes (1)
2491. Sjouwkje Ulbes (1)
2492. Sjouwkje Wybrens (1)
2493. Sjouwkjen (6)
2494. Sjouwkjen Gerbens (1)
2495. Sjuck Wytzes (1)
2496. Sjuckjen (1)
2497. Sjuik (1)
2498. Sjuiwke Theunis (1)
2499. Sjuk (2)
2500. Sjuk (James) Abes van der (1)
2501. Sjuk Dirks (1)
2502. Sjuk Douwes (1)
2503. Sjuk Durks (2)
2504. Sjuk Joostens (1)
2505. Sjuk Tjibles (1)
2506. Sjuke (2)
2507. Sjurtie (1)
2508. Sjurtje (6)
2509. Sjutje (2)
2510. Sjutje Gaatzes (1)
2511. Sjutje Hibbes (1)
2512. Sjutje Piebes (1)
2513. Sjuttie (1)
2514. Sjuttie Kornelis van der (1)
2515. Sjuttje (1)
2516. Sjuttje Ales (1)
2517. Sjuttje Rienks (1)
2518. Sjuwke (12)
2519. Sjuwke Edzes (1)
2520. Sjuwke Gaeles (1)
2521. Sjuwke Hyltjes (1)
2522. Sjuwke Jans (2)
2523. Sjuwke Johannes (2)
2524. Sjuwke Pieters (1)
2525. Sjuwke Symens (2)
2526. Sjuwke Wilkes (1)
2527. Sjuwke Wybes (1)
2528. Sophia (6)
2529. Sophia (aka Schmidt) (1)
2530. Sophia (Feikjen) (1)
2531. Sophia Hedwig (1)
2532. Sophia Jans (1)
2533. Sophia Mathijs van der (1)
2534. Sophia Wilhelmina (1)
2535. Sophie (1)
2536. Sophie Elise (1)
2537. Sophie La (1)
2538. Soukien (1)
2539. Soutje (2)
2540. Souwtje Cornelia (1)
2541. Staas (1)
2542. Staas Klazes (1)
2543. Staaske (1)
2544. Staaske Johannes (1)
2545. Stanislaa (1)
2546. Stansche Franzes (1)
2547. Steeven (4)
2548. Steeven Jacobs (1)
2549. Steffen (11)
2550. Steffen Geerts (1)
2551. Steffen Hanzes (1)
2552. Steffen Yemes (1)
2553. Stella (1)
2554. Stendert (1)
2555. Steven (10)
2556. Steven (Stephen) Gerbens (1)
2557. Steven (Stephen) Jans (1)
2558. Steven Alberts (1)
2559. Steven Andries (1)
2560. Steven Annes (1)
2561. Steven Dirks (2)
2562. Steven Eizes (1)
2563. Steven Fokkes (1)
2564. Steven Franzes (1)
2565. Steven Freerks (1)
2566. Steven Gerrits (2)
2567. Steven Gosses (2)
2568. Steven Halbes (1)
2569. Steven Harmens (1)
2570. Steven Harms (1)
2571. Steven Jacobs (2)
2572. Steven Jacobus (1)
2573. Steven Jans (1)
2574. Steven Jitzes (1)
2575. Steven Johannes (1)
2576. Steven Klazes (2)
2577. Steven Klazes van der (1)
2578. Steven Kornelis (1)
2579. Steven Lipkes van der (1)
2580. Steven Lurks (1)
2581. Steven Martens (1)
2582. Steven Oenes (1)
2583. Steven Piers (1)
2584. Steven Pieters (1)
2585. Steven Roelfs (1)
2586. Steven Sjoerds (1)
2587. Steven Taekes (1)
2588. Steven Theunis (1)
2589. Stiena Fokkelina (1)
2590. Stientje (4)
2591. Stientje (Christina) (1)
2592. Stientje Hendriks (1)
2593. Stientje Hylles (1)
2594. Stientje Jans (1)
2595. Stientje Siemens (1)
2596. Stijntie (7)
2597. Stijntje (31)
2598. Stijntje (Christina) Wessels (1)
2599. Stijntje (Christine) Cornelis (1)
2600. Stijntje (Christine) Geerts (1)
2601. Stijntje (Stella) Jilles (1)
2602. Stijntje Aalderts (1)
2603. Stijntje Adrianus (1)
2604. Stijntje Alberts (1)
2605. Stijntje Annes (1)
2606. Stijntje Dirks (2)
2607. Stijntje Douwes (1)
2608. Stijntje Durks (1)
2609. Stijntje Eeltjes (1)
2610. Stijntje Eelzes (1)
2611. Stijntje Feikes (1)
2612. Stijntje Feyes (1)
2613. Stijntje Geerts (2)
2614. Stijntje Geerts van der (1)
2615. Stijntje Gerrits (2)
2616. Stijntje Gosses de (1)
2617. Stijntje Harmens (1)
2618. Stijntje Hayes van der (1)
2619. Stijntje Hendriks (6)
2620. Stijntje Hendriks van den (1)
2621. Stijntje Hendriks van der (1)
2622. Stijntje Jacobs (1)
2623. Stijntje Jans (9)
2624. Stijntje Jans van der (2)
2625. Stijntje Jitzes (1)
2626. Stijntje Jurjens (4)
2627. Stijntje Klazes (1)
2628. Stijntje Klazes (aka Weever) (1)
2629. Stijntje Lammerts (1)
2630. Stijntje Louwrens (1)
2631. Stijntje Melis (1)
2632. Stijntje Mennes (1)
2633. Stijntje Minnes (1)
2634. Stijntje Piers (1)
2635. Stijntje Pieters (2)
2636. Stijntje Pieters van der (1)
2637. Stijntje Popes (1)
2638. Stijntje Reins (1)
2639. Stijntje Roelofs (2)
2640. Stijntje Sjoerds (1)
2641. Stijntje Theunis (1)
2642. Stijntje Tjallings van der (1)
2643. Stijntje Weits (1)
2644. Stijntje Wepkes (1)
2645. Stijntje Willems (2)
2646. Stijntje Wytzes (1)
2647. Stijntje Ydes (1)
2648. Stijntje Ymes (1)
2649. Stijntjen (3)
2650. Stillborn (3)
2651. Stillborn Aaltjes (1)
2652. Stillborn Aans (1)
2653. Stillborn Abes (2)
2654. Stillborn Abes van der (4)
2655. Stillborn Abrahams (1)
2656. Stillborn Adriaantjes (1)
2657. Stillborn AEbeles (1)
2658. Stillborn AEdes (7)
2659. Stillborn AElzes (2)
2660. Stillborn Alberts (6)
2661. Stillborn Albertus (5)
2662. Stillborn Alles (3)
2663. Stillborn Andries (15)
2664. Stillborn Anes (1)
2665. Stillborn Annes (21)
2666. Stillborn Annes van der (2)
2667. Stillborn Antonie (2)
2668. Stillborn Arjens (11)
2669. Stillborn Ates (2)
2670. Stillborn Atses (2)
2671. Stillborn Aukes (4)
2672. Stillborn Aukje (1)
2673. Stillborn Baens (3)
2674. Stillborn Baukes (14)
2675. Stillborn Baukes van der (1)
2676. Stillborn Beerts (1)
2677. Stillborn Benderts (2)
2678. Stillborn Benjamins (2)
2679. Stillborn Bennes (2)
2680. Stillborn Berends (2)
2681. Stillborn Bernardus van der (3)
2682. Stillborn Bienzes (1)
2683. Stillborn Binnes (1)
2684. Stillborn Boeles (1)
2685. Stillborn Bokkes (2)
2686. Stillborn Botes (3)
2687. Stillborn Bouwens (2)
2688. Stillborn Bouwes (3)
2689. Stillborn Boyens (2)
2690. Stillborn Brugts (1)
2691. Stillborn Christiaans (1)
2692. Stillborn Cornelis (8)
2693. Stillborn Daniels (4)
2694. Stillborn de Rooy (1)
2695. Stillborn Dirks (47)
2696. Stillborn Dirks van der (3)
2697. Stillborn Doedes (1)
2698. Stillborn Doekes (4)
2699. Stillborn Doens van der (1)
2700. Stillborn Douwes (20)
2701. Stillborn Douwes van der (1)
2702. Stillborn Durks (3)
2703. Stillborn Edzes (2)
2704. Stillborn Eelkes (2)
2705. Stillborn Eelkes van der (2)
2706. Stillborn Eeltjes (6)
2707. Stillborn Eeltjes van der (4)
2708. Stillborn Egberts (2)
2709. Stillborn Eiberts (1)
2710. Stillborn Eintes (1)
2711. Stillborn Eintes van der (1)
2712. Stillborn Eizes (1)
2713. Stillborn Elias (1)
2714. Stillborn Engelbertus (1)
2715. Stillborn Ennes (3)
2716. Stillborn Ernstes (1)
2717. Stillborn Errits (2)
2718. Stillborn Everts (11)
2719. Stillborn Feddes (1)
2720. Stillborn Feijkes van der (1)
2721. Stillborn Feites (1)
2722. Stillborn Fetzes (1)
2723. Stillborn Fokkes (9)
2724. Stillborn Fokkes van der (2)
2725. Stillborn Folkerts (8)
2726. Stillborn Fopkes (2)
2727. Stillborn Foppes (2)
2728. Stillborn Fransen (4)
2729. Stillborn Franses (3)
2730. Stillborn Franzes (1)
2731. Stillborn Frederiks (1)
2732. Stillborn Freerks (1)
2733. Stillborn Gaatses van der (1)
2734. Stillborn Gabes (2)
2735. Stillborn Geertje (1)
2736. Stillborn Geerts (5)
2737. Stillborn Gelts (2)
2738. Stillborn Gepkes (1)
2739. Stillborn Gerbens (19)
2740. Stillborn Gerbens van der (1)
2741. Stillborn Gerlofs (6)
2742. Stillborn Gerlofs van der (1)
2743. Stillborn Gerrits (47)
2744. Stillborn Gerrits van der (4)
2745. Stillborn Gideons van der (2)
2746. Stillborn Giesberts (1)
2747. Stillborn Goffes (4)
2748. Stillborn Gooitsens (2)
2749. Stillborn Gosses (2)
2750. Stillborn Gosses van der (1)
2751. Stillborn Grietje van der (1)
2752. Stillborn Halbes (1)
2753. Stillborn Hanzes (8)
2754. Stillborn Harings (9)
2755. Stillborn Harmens (8)
2756. Stillborn Harmens van der (1)
2757. Stillborn Harts (1)
2758. Stillborn Hattums (1)
2759. Stillborn Hayes (1)
2760. Stillborn Heerts (1)
2761. Stillborn Heinzes (1)
2762. Stillborn Hemkes (2)
2763. Stillborn Hendriks (54)
2764. Stillborn Henke (1)
2765. Stillborn Herkes (1)
2766. Stillborn Hermanus (1)
2767. Stillborn Heros (1)
2768. Stillborn Hessels (2)
2769. Stillborn Hiddes (1)
2770. Stillborn Hilbrands (4)
2771. Stillborn Hommes (2)
2772. Stillborn Hotzes (3)
2773. Stillborn Hylkes (2)
2774. Stillborn Idzes (1)
2775. Stillborn IJsbrands (6)
2776. Stillborn Jacobs (40)
2777. Stillborn Jacobs van der (3)
2778. Stillborn Jacobus van der (1)
2779. Stillborn Jans (92)
2780. Stillborn Jans van der (3)
2781. Stillborn Jantjes (1)
2782. Stillborn Jarigs (3)
2783. Stillborn Jaspers (2)
2784. Stillborn Jelles (12)
2785. Stillborn Jelles van der (1)
2786. Stillborn Jeltes (3)
2787. Stillborn Jennes (3)
2788. Stillborn Jentjes (1)
2789. Stillborn Jenzes (1)
2790. Stillborn Jieppes (1)
2791. Stillborn Jisses (1)
2792. Stillborn Jitzes (8)
2793. Stillborn Joachims van der (1)
2794. Stillborn Jobs (1)
2795. Stillborn Jochums (6)
2796. Stillborn Jochums van der (1)
2797. Stillborn Joekes (1)
2798. Stillborn Joekes van der (2)
2799. Stillborn Johannes (37)
2800. Stillborn Jorrits (1)
2801. Stillborn Joukes (4)
2802. Stillborn Jurjens (3)
2803. Stillborn Jurjens van der (1)
2804. Stillborn Keimpes (1)
2805. Stillborn Keimpes van der (1)
2806. Stillborn Klaaske (1)
2807. Stillborn Klaaskes (1)
2808. Stillborn Klazes (48)
2809. Stillborn Klazes van der (11)
2810. Stillborn Koenraads (2)
2811. Stillborn Kornelis (15)
2812. Stillborn Lammerts (3)
2813. Stillborn Leenderts (3)
2814. Stillborn Libbes (2)
2815. Stillborn Liebes (2)
2816. Stillborn Liepkes (1)
2817. Stillborn Lieuwes (9)
2818. Stillborn Lieuwes van der (1)
2819. Stillborn Lipkes bij (1)
2820. Stillborn Lourens (1)
2821. Stillborn Louws (2)
2822. Stillborn Luitsens (1)
2823. Stillborn Luitzens van der (3)
2824. Stillborn Lykeles van der (1)
2825. Stillborn Lykles (2)
2826. Stillborn Margarethas (1)
2827. Stillborn Marijkes (1)
2828. Stillborn Martens (5)
2829. Stillborn Martinus (3)
2830. Stillborn Meinderts (7)
2831. Stillborn Meintes (1)
2832. Stillborn Meints (2)
2833. Stillborn Melis (1)
2834. Stillborn Mennes (2)
2835. Stillborn Mentjes (1)
2836. Stillborn Menzes (2)
2837. Stillborn Merks (1)
2838. Stillborn Metskes (1)
2839. Stillborn Mients (4)
2840. Stillborn Minkes (1)
2841. Stillborn Minnes (1)
2842. Stillborn Mintjes (1)
2843. Stillborn Minzes (2)
2844. Stillborn Montes (2)
2845. Stillborn Nammens (1)
2846. Stillborn Nieske (1)
2847. Stillborn Oebeles (2)
2848. Stillborn Oedzes (1)
2849. Stillborn Oeges (1)
2850. Stillborn Oenes (3)
2851. Stillborn Oenzes (2)
2852. Stillborn Ottes (4)
2853. Stillborn Paulus (1)
2854. Stillborn Piebes (7)
2855. Stillborn Piers (8)
2856. Stillborn Pieters (68)
2857. Stillborn Pieters van der (8)
2858. Stillborn Poppes (2)
2859. Stillborn Reinders (10)
2860. Stillborn Reitzes (2)
2861. Stillborn Renderts (2)
2862. Stillborn Renzes (3)
2863. Stillborn Riemers (2)
2864. Stillborn Rienks (5)
2865. Stillborn Rinderts (2)
2866. Stillborn Rinses (1)
2867. Stillborn Rinskes (1)
2868. Stillborn Rintjes (2)
2869. Stillborn Rintjes van der (2)
2870. Stillborn Rinzes (1)
2871. Stillborn Rinzes van der (1)
2872. Stillborn Roelofs (6)
2873. Stillborn Romkes (1)
2874. Stillborn Romkes van der (1)
2875. Stillborn Rutgers (1)
2876. Stillborn Ruttjes (1)
2877. Stillborn Ruurds (20)
2878. Stillborn Sakes (7)
2879. Stillborn Sakes van der (6)
2880. Stillborn Sasses (2)
2881. Stillborn Scheltes (1)
2882. Stillborn Siebes (2)
2883. Stillborn Siedses (6)
2884. Stillborn Siedzes (2)
2885. Stillborn Sierds van den (1)
2886. Stillborn Sierks (1)
2887. Stillborn Sijbes (1)
2888. Stillborn Sijes (4)
2889. Stillborn Sijes van der (1)
2890. Stillborn Sikkes (2)
2891. Stillborn Simons (2)
2892. Stillborn Sipkes (11)
2893. Stillborn Sjoerds (13)
2894. Stillborn Sjoerds van der (1)
2895. Stillborn Sjoukes (1)
2896. Stillborn Stevens (4)
2897. Stillborn Sybes (4)
2898. Stillborn Sybrens (5)
2899. Stillborn Symens (3)
2900. Stillborn Symens van der (3)
2901. Stillborn Symons van der (2)
2902. Stillborn Synes (1)
2903. Stillborn Sytses (5)
2904. Stillborn Sytzes (2)
2905. Stillborn Sytzes van der (1)
2906. Stillborn Taedes (5)
2907. Stillborn Taekeles (1)
2908. Stillborn Taekes (14)
2909. Stillborn Tammes (4)
2910. Stillborn Teunis (1)
2911. Stillborn Theunis (4)
2912. Stillborn Thewis (1)
2913. Stillborn Thijsses (1)
2914. Stillborn Thijsses van der (2)
2915. Stillborn Thomas (4)
2916. Stillborn Tiedes (1)
2917. Stillborn Tieles (1)
2918. Stillborn Tietes (1)
2919. Stillborn Tjalles (1)
2920. Stillborn Tjalles van der (1)
2921. Stillborn Tjallings (1)
2922. Stillborn Tjammes van der (1)
2923. Stillborn Tjebbes (1)
2924. Stillborn Tjeerds (12)
2925. Stillborn Tjepkes (4)
2926. Stillborn Tjerks (2)
2927. Stillborn Tjipkes (3)
2928. Stillborn Tjisses (3)
2929. Stillborn Tjitses (1)
2930. Stillborn Tjitskes (1)
2931. Stillborn Tjittes (1)
2932. Stillborn Tjommes (1)
2933. Stillborn Tobias (1)
2934. Stillborn Tomas (2)
2935. Stillborn Trijntje (1)
2936. Stillborn Watzes (1)
2937. Stillborn Wiebes (2)
2938. Stillborn Wiebes van der (1)
2939. Stillborn Wiegers (1)
2940. Stillborn Wiegers van der (2)
2941. Stillborn Wigles (1)
2942. Stillborn Willemkes (1)
2943. Stillborn Willems (20)
2944. Stillborn Willems van der (1)
2945. Stillborn Wobbes (3)
2946. Stillborn Wopkes (5)
2947. Stillborn Wybes (7)
2948. Stillborn Wybrens (1)
2949. Stillborn Wybrens van der (3)
2950. Stillborn Wytses (3)
2951. Stillborn Wytzes (4)
2952. Stillborn Wytzes van der (3)
2953. Stillborn Ynes van der (1)
2954. Stillborn Ypes (4)
2955. Stillborn Ytzens (2)
2956. Stillborn Zweitses (6)
2957. Stinnert (1)
2958. Stintje Jans (1)
2959. Stllborn Oebeles (1)
2960. Stoffel (3)
2961. Stoffel Arjens (1)
2962. Stoffel Eiberts (1)
2963. Stoffelijntje (1)
2964. Stoffeltje Franses (1)
2965. Stoffeltje Tjeerds de (1)
2966. Stoffer (1)
2967. Stoffer van der (1)
2968. Stuart (1)
2969. Stuart V. (1)
2970. Styntie (2)
2971. Styntje (4)
2972. Styntje Rinzes de (1)
2973. Sue (1)
2974. Suffridus (1)
2975. Suffridus Nauta (1)
2976. Suisanne (1)
2977. Susan (1)
2978. Susanna (8)
2979. Susanna G. (1)
2980. Susanna Johannes (aka Roetisioener) (1)
2981. Susanna Lykeles (1)
2982. Susanna Margaretha van der (1)
2983. Susanna Margretha (1)
2984. Susanna P. (1)
2985. Susanna Petrus van (1)
2986. Susanna Rebecca (1)
2987. Susanne (2)
2988. Susie (2)
2989. Suster (1)
2990. Suyverijn (1)
2991. Suzanna (3)
2992. Suzie (1)
2993. Swaantje (5)
2994. Swaantje Andries (1)
2995. Swaantje Douwes (1)
2996. Swaantje Freerks (1)
2997. Swaantje Gerbens (1)
2998. Swaantje Jans (2)
2999. Swaantje Jetzes (1)
3000. Swaantje Siebes (1)
3001. Swaantjen (1)
3002. Swaentje (2)
3003. Swaentje Gosens (1)
3004. Sweitse (2)
3005. Sweitse Jacobs (1)
3006. Sweitze (1)
3007. Sweitze Douwes (1)
3008. Sweitze Eizes (1)
3009. Sweitze Jans (1)
3010. Sweitze Johannes (1)
3011. Sweitze Wybrens (1)
3012. Sweytze (1)
3013. Swobkien (1)
3014. Swopke (1)
3015. Swopkje (2)
3016. Swopkje Annes van der (1)
3017. Swopkje Arjens (1)
3018. Swopkje Bienses (1)
3019. Swopkje Bienzes (1)
3020. Swopkje Jans (1)
3021. Swopkje Sybes (2)
3022. Swopkje Wybes (1)
3023. Swopkjen Minnes (1)
3024. Swytske (1)
3025. Sybbe (3)
3026. Sybe (58)
3027. Sybe (Samuel) Jacobs (1)
3028. Sybe Aebes (1)
3029. Sybe AEdes (1)
3030. Sybe Ages (1)
3031. Sybe Alberts (1)
3032. Sybe Alles (1)
3033. Sybe Andries (3)
3034. Sybe Annes (1)
3035. Sybe Arjens (2)
3036. Sybe Baukes (1)
3037. Sybe Beernts (1)
3038. Sybe Bentes (1)
3039. Sybe Boeles (1)
3040. Sybe Bouwes (1)
3041. Sybe Bruins (1)
3042. Sybe Cornelis (2)
3043. Sybe Cornelis van (1)
3044. Sybe Dirks (7)
3045. Sybe Doedes (1)
3046. Sybe Doekes (1)
3047. Sybe Douwes (4)
3048. Sybe Douwes de (1)
3049. Sybe Eelkes (1)
3050. Sybe Eeltjes (1)
3051. Sybe Eintes (1)
3052. Sybe Fokkes (1)
3053. Sybe Folkerts (1)
3054. Sybe Fransen (1)
3055. Sybe Freerks (2)
3056. Sybe Geerts (2)
3057. Sybe Gerbens (2)
3058. Sybe Gerlofs (4)
3059. Sybe Gerrits (4)
3060. Sybe Gerrits van der (3)
3061. Sybe Hanses (1)
3062. Sybe Harkes (1)
3063. Sybe Harmens van der (1)
3064. Sybe Hendriks (9)
3065. Sybe Hendriks (Samuel Henry) (1)
3066. Sybe Hendriks van (2)
3067. Sybe Hendriks van der (2)
3068. Sybe Herkes (1)
3069. Sybe Hessels (2)
3070. Sybe Hommes (3)
3071. Sybe Igles (1)
3072. Sybe Imkes (1)
3073. Sybe Jacobs (6)
3074. Sybe Jacobs van der (1)
3075. Sybe Jakobs (1)
3076. Sybe Jans (27)
3077. Sybe Jans de (1)
3078. Sybe Jans van der (2)
3079. Sybe Jelles (2)
3080. Sybe Jetses (1)
3081. Sybe Johannes (4)
3082. Sybe Jurjen (1)
3083. Sybe Jurjens (3)
3084. Sybe Jurjens (aka DeYoung) de (1)
3085. Sybe Jurjens de (1)
3086. Sybe Keimpes (1)
3087. Sybe Klaases (1)
3088. Sybe Klases (3)
3089. Sybe Klazes (8)
3090. Sybe Kornelis (1)
3091. Sybe Lieuwes (4)
3092. Sybe Lourens (3)
3093. Sybe Louws (1)
3094. Sybe Lykeles (1)
3095. Sybe Martens (4)
3096. Sybe Martens van der (1)
3097. Sybe Meinderts (3)
3098. Sybe Meinderts van der (1)
3099. Sybe Menzes de (1)
3100. Sybe Metskes (2)
3101. Sybe Metskes van der (1)
3102. Sybe Mienderts (1)
3103. Sybe Mients van der (1)
3104. Sybe Minnes (1)
3105. Sybe Nammens (1)
3106. Sybe Obes (1)
3107. Sybe Oenes (2)
3108. Sybe Oenzes (1)
3109. Sybe Oepkes (1)
3110. Sybe Offes (1)
3111. Sybe Paulus (1)
3112. Sybe Philippus (1)
3113. Sybe Pieters (11)
3114. Sybe Popkes (1)
3115. Sybe Reinders (1)
3116. Sybe Reins (1)
3117. Sybe Reitzes (1)
3118. Sybe Riemers (1)
3119. Sybe Rintjes (1)
3120. Sybe Rinzes (1)
3121. Sybe Roelofs (1)
3122. Sybe Roels (1)
3123. Sybe Romkes (2)
3124. Sybe Sakes (1)
3125. Sybe Sapes (1)
3126. Sybe Siedses (1)
3127. Sybe Siemens (1)
3128. Sybe Sikkes (2)
3129. Sybe Sipkes (1)
3130. Sybe Sjoerds (2)
3131. Sybe Sjoerds van der (2)
3132. Sybe Syberens (1)
3133. Sybe Sybes (10)
3134. Sybe Sytzes (2)
3135. Sybe Taekes van der (1)
3136. Sybe Teedes (1)
3137. Sybe Tietes (1)
3138. Sybe Tjallings (1)
3139. Sybe Tjeerds van der (1)
3140. Sybe Tjerks (1)
3141. Sybe Tjidsgers (2)
3142. Sybe Tjipkes (2)
3143. Sybe Ulbes (1)
3144. Sybe Watzes (1)
3145. Sybe Wiegers (1)
3146. Sybe Wigles (1)
3147. Sybe Willems (1)
3148. Sybe Wybes (1)
3149. Sybe Wybrens (1)
3150. Sybe Wytzes (3)
3151. Sybe Ybes (1)
3152. Sybe Ymes (1)
3153. Sybe Ynzes (2)
3154. Sybe Ypes (1)
3155. Sybeltje Sybes (1)
3156. Sybeltje Willems de (1)
3157. Syberen (1)
3158. Syberen Fredriks (1)
3159. Syberen Gerbens (1)
3160. Syberen Jacobs (1)
3161. Syberen Johannes (1)
3162. Syberen Klazes (1)
3163. Syberen Lykele Douwes (1)
3164. Syberen Poppes (1)
3165. Sybetje (1)
3166. Sybetje Arjens (1)
3167. Sybetje Jans (1)
3168. Sybetje Piebes (1)
3169. Sybetje Wobbes (1)
3170. Sybigje (1)
3171. Sybilla (1)
3172. Sybkje Klazes (1)
3173. Sybolt (5)
3174. Sybolt Arjens (1)
3175. Sybolt Dooitzes (1)
3176. Sybolt Douwes (1)
3177. Sybolt Jetzes (1)
3178. Sybolt Joostes (1)
3179. Sybout (4)
3180. Sybrand (1)
3181. Sybrand (Sam) (1)
3182. Sybrand Arjens (1)
3183. Sybrand Derks (1)
3184. Sybrand Jans (3)
3185. Sybrand Jippes (1)
3186. Sybrand Martens (1)
3187. Sybrand Wytses (1)
3188. Sybrandus Dirk (1)
3189. Sybrandus Klaases (1)
3190. Sybregjen (1)
3191. Sybren (54)
3192. Sybren (Samuel) Jans (1)
3193. Sybren (Samuel) Lubberts (1)
3194. Sybren (Simon) Douwes (1)
3195. Sybren (Simon) Folkerts (1)
3196. Sybren Aans (1)
3197. Sybren Aants (1)
3198. Sybren Abrahams (2)
3199. Sybren AEbeles van der (1)
3200. Sybren Alberts (2)
3201. Sybren Alefs (1)
3202. Sybren Annes (7)
3203. Sybren Aukes (2)
3204. Sybren Baukes (3)
3205. Sybren Binnerts (1)
3206. Sybren Bouwes (2)
3207. Sybren Caspars (1)
3208. Sybren Cornelis (1)
3209. Sybren Davids (1)
3210. Sybren Davids van der (1)
3211. Sybren Dirks (6)
3212. Sybren Dirks van der (1)
3213. Sybren Doekes van der (1)
3214. Sybren Douwes (2)
3215. Sybren Douwes van der (1)
3216. Sybren Eelzes (1)
3217. Sybren Elles (1)
3218. Sybren Everts (1)
3219. Sybren Feites (1)
3220. Sybren Folkerts (1)
3221. Sybren Franses (1)
3222. Sybren Gerrits (5)
3223. Sybren Gerrits van der (1)
3224. Sybren Giesberts (1)
3225. Sybren Gooitzens (2)
3226. Sybren Gosses (2)
3227. Sybren Haantjes (1)
3228. Sybren Hanses (1)
3229. Sybren Hanzes (1)
3230. Sybren Hanzes van der (1)
3231. Sybren Harmens (2)
3232. Sybren Hendriks (4)
3233. Sybren Hessels (1)
3234. Sybren Hyltjes (1)
3235. Sybren Jacobs (8)
3236. Sybren Jans (22)
3237. Sybren Jans van der (1)
3238. Sybren Jelles (5)
3239. Sybren Jelles van der (1)
3240. Sybren Jentjes de (1)
3241. Sybren Jilderts (1)
3242. Sybren Jitzes (1)
3243. Sybren Jochums (1)
3244. Sybren Joekes van der (1)
3245. Sybren Johannes (3)
3246. Sybren Jouws (1)
3247. Sybren Jurjens (1)
3248. Sybren Klaases de (1)
3249. Sybren Klases (1)
3250. Sybren Klazes (7)
3251. Sybren Klazes de (1)
3252. Sybren Kornelis (2)
3253. Sybren Liebbes (1)
3254. Sybren Lieuwes (2)
3255. Sybren Lolkes (1)
3256. Sybren Louws (2)
3257. Sybren Luitsens (1)
3258. Sybren Lykeles (1)
3259. Sybren Lykeles van der (1)
3260. Sybren Martens (2)
3261. Sybren Meiles (1)
3262. Sybren Meinderts van (1)
3263. Sybren Nannes (2)
3264. Sybren Oedses (1)
3265. Sybren Oedzes (2)
3266. Sybren Ottes (1)
3267. Sybren Piers (1)
3268. Sybren Piers van der (1)
3269. Sybren Pieters (8)
3270. Sybren Pytters (2)
3271. Sybren Rienks (2)
3272. Sybren Rienks van der (1)
3273. Sybren Rintjes (1)
3274. Sybren Rinzes (1)
3275. Sybren Roelofs van der (1)
3276. Sybren Romkes (1)
3277. Sybren Ruurds (4)
3278. Sybren Sakes (4)
3279. Sybren Scheltes (2)
3280. Sybren Siedzes (1)
   3281. Sybren Siemons (1)
3282. Sybren Sipkes (1)
3283. Sybren Sjoerds (3)
3284. Sybren Sjoukes (1)
3285. Sybren Sybrens (5)
3286. Sybren Symens (2)
3287. Sybren Symons (1)
3288. Sybren Sytses (2)
3289. Sybren Sytzes (1)
3290. Sybren Taekes (1)
3291. Sybren Thomas van der (1)
3292. Sybren Tietes (1)
3293. Sybren Tjallings (1)
3294. Sybren Tjibles (1)
3295. Sybren Tjitses (1)
3296. Sybren Ulbes (1)
3297. Sybren Wiebes (1)
3298. Sybren Willems (4)
3299. Sybren Wytzes (1)
3300. Sybren Ydes (1)
3301. Sybren Yntes (2)
3302. Sybrendus Arjens (1)
3303. Sybrentje Sytses (1)
3304. Sybrich (2)
3305. Sybrichje (1)
3306. Sybrichje Jans van der (1)
3307. Sybrien Jans (1)
3308. Sybrig (14)
3309. Sybrig Cornelis (1)
3310. Sybrig Hendriks (aka Hoekstra) (1)
3311. Sybrig Jans (3)
3312. Sybrig Louws (1)
3313. Sybrig Lykles (1)
3314. Sybrig Tjeerds (1)
3315. Sybrig Tjerks (1)
3316. Sybrig Yedes (1)
3317. Sybrigh (1)
3318. Sybrigje (10)
3319. Sybrigje (Sophie) Harmens (1)
3320. Sybrigje (Susie) Harts (1)
3321. Sybrigje (Susie) Sipkes (1)
3322. Sybrigje Andries (1)
3323. Sybrigje Annes (1)
3324. Sybrigje Arjens (1)
3325. Sybrigje Bokkes (1)
3326. Sybrigje Dirks (3)
3327. Sybrigje Doekles (1)
3328. Sybrigje Eelko's van der (1)
3329. Sybrigje Franses (1)
3330. Sybrigje Freerks (1)
3331. Sybrigje Gerlofs (1)
3332. Sybrigje Gerrits (2)
3333. Sybrigje Gerrits van der (1)
3334. Sybrigje Haebeles (1)
3335. Sybrigje Halbes (1)
3336. Sybrigje Hanses van der (1)
3337. Sybrigje Harings (1)
3338. Sybrigje Harkes (1)
3339. Sybrigje Harmens (1)
3340. Sybrigje Hendriks (2)
3341. Sybrigje Hendriks van der (1)
3342. Sybrigje Henrikus (1)
3343. Sybrigje Hiddes (1)
3344. Sybrigje Hilbrands (1)
3345. Sybrigje Hotzes (2)
3346. Sybrigje Hylkes (1)
3347. Sybrigje Jacobs (3)
3348. Sybrigje Jacobs van der (1)
3349. Sybrigje Jans (6)
3350. Sybrigje Jarigs (2)
3351. Sybrigje Jelles (1)
3352. Sybrigje Johannes (4)
3353. Sybrigje Joukes van (1)
3354. Sybrigje Klazes (4)
3355. Sybrigje Leenderts (2)
3356. Sybrigje Louws (1)
3357. Sybrigje Martens (1)
3358. Sybrigje Martens de (1)
3359. Sybrigje Meinderts (3)
3360. Sybrigje Nannes (2)
3361. Sybrigje Pieters (14)
3362. Sybrigje Pieters van der (1)
3363. Sybrigje Rienks (1)
3364. Sybrigje Sipkes (1)
3365. Sybrigje Sjoerds (1)
3366. Sybrigje Syberens (1)
3367. Sybrigje Sybes (2)
3368. Sybrigje Sybrens (3)
3369. Sybrigje Sybrens (aka Akkringa) (1)
3370. Sybrigje Tieles (1)
3371. Sybrigje Tjipkes (1)
3372. Sybrigje Willems (2)
3373. Sybrigje Wybrens (1)
3374. Sybrigje Wytzes de (1)
3375. Sybrigje Ydes de (1)
3376. Sybrigje Ypes (1)
3377. Sybrigjen (3)
3378. Sybrigjen Heeres (1)
3379. Sybrigjen Sjoeks (1)
3380. Sybrigjen Sybrens (1)
3381. Sybrin (2)
3382. Sycke (1)
3383. Syds (13)
3384. Syds Alberts (2)
3385. Syds Aukes (1)
3386. Syds Bienzes (1)
3387. Syds Cornelis (1)
3388. Syds Dirks (1)
3389. Syds Feikes (1)
3390. Syds Feyes (1)
3391. Syds Harmens (1)
3392. Syds Heins (1)
3393. Syds Hendriks (2)
3394. Syds Hylkes (1)
3395. Syds Jacobs (2)
3396. Syds Jitses (1)
3397. Syds Johannes (2)
3398. Syds Joutes van der (1)
3399. Syds Lykeles (2)
3400. Syds Minnes (2)
3401. Syds Paulus (1)
3402. Syds Piebes (2)
3403. Syds Pieters (3)
3404. Syds Poppes (1)
3405. Syds Reinders (1)
3406. Syds Sipkes (2)
3407. Syds Sjoerds (1)
3408. Syds Sjoukes (1)
3409. Syds Sydses (1)
3410. Syds Tjeerds (1)
3411. Syds Tjepkes (1)
3412. Syds Watzes (1)
3413. Syds Wybes (2)
3414. Sydse (2)
3415. Sydske (11)
3416. Sydske Dirks (1)
3417. Sydske Tjalles (1)
3418. Sydts (1)
3419. Sydtse (2)
3420. Sydtske (1)
3421. Sye (5)
3422. Sye Syes Postma (1)
3423. Sye Tjallings (1)
3424. Syger (4)
3425. Syger Cornelis (1)
3426. Syger Douwes (1)
3427. Syger Everts (1)
3428. Syger Harmens (1)
3429. Syger Obbes (2)
3430. Syke (19)
3431. Syke Eelkes (1)
3432. Syke Eeltjes (1)
3433. Syke Hendriks (1)
3434. Syke Jans (1)
3435. Syke Klaases (1)
3436. Syke Pieters (1)
3437. Syke Sjoerds (1)
3438. Syke Tjallings (1)
3439. Sylvester (1)
3440. Sylvester J (1)
3441. Sylvia (2)
3442. Symen (30)
3443. Symen (Sam) Jans (1)
3444. Symen (Samuel) Willems (1)
3445. Symen (Simon) Douwes (1)
3446. Symen (Simon) Symens (1)
3447. Symen Abeles (1)
3448. Symen AEdes (4)
3449. Symen AElzes (1)
3450. Symen Ales (1)
3451. Symen Alles (2)
3452. Symen Andries (1)
3453. Symen Annes (7)
3454. Symen Annes van der (1)
3455. Symen Arjens (3)
3456. Symen Atses (1)
3457. Symen Aukes (1)
3458. Symen Aukes de (2)
3459. Symen Baukes (2)
3460. Symen Cornelis (1)
3461. Symen Cornelis de (1)
3462. Symen Dirks (5)
3463. Symen Dirks van der (1)
3464. Symen Doekes (2)
3465. Symen Douwes (3)
3466. Symen Eelkes de (1)
3467. Symen Eelkes van der (2)
3468. Symen Eiberts (2)
3469. Symen Fokkes (1)
3470. Symen Fokkes (aka Volkema) (1)
3471. Symen Folkerts (2)
3472. Symen Fransen (2)
3473. Symen Freerks (1)
3474. Symen Gerbens (2)
3475. Symen Gerbens van der (1)
3476. Symen Gerrits (2)
3477. Symen Gerrits van der (1)
3478. Symen Gosses (1)
3479. Symen Harmens (1)
3480. Symen Hendriks (3)
3481. Symen Hendriks van der (1)
3482. Symen Hessels (2)
3483. Symen Hillebrants van der (1)
3484. Symen Ids (1)
3485. Symen Idses (1)
3486. Symen Idzes (1)
3487. Symen Jacobs (5)
3488. Symen Jacobus (1)
3489. Symen Jans (12)
3490. Symen Jans van der (1)
3491. Symen Jelles (4)
3492. Symen Jitses (1)
3493. Symen Johannes (1)
3494. Symen Johannes van der (1)
3495. Symen Jolts (1)
3496. Symen Joukes (3)
3497. Symen Jouws (1)
3498. Symen Klaases (1)
3499. Symen Klases (3)
3500. Symen Klazes (2)
3501. Symen Klazes de (1)
3502. Symen Kornelis (1)
3503. Symen Lieuwes (1)
3504. Symen Ludolphs (1)
3505. Symen Meinderts (3)
3506. Symen Mentjes (2)
3507. Symen Mintjes (1)
3508. Symen Oedzes (1)
3509. Symen Oenes (1)
3510. Symen Ottes (1)
3511. Symen Piebes (1)
3512. Symen Piers (1)
3513. Symen Pieters (8)
3514. Symen Pieters van den (1)
3515. Symen Pieters van der (4)
3516. Symen Popes (1)
3517. Symen Reinders (1)
3518. Symen Renzes (1)
3519. Symen Rienks (3)
3520. Symen Rinses (1)
3521. Symen Rinzes (1)
3522. Symen Ritskes (1)
3523. Symen Roelofs (1)
3524. Symen Rommerts (1)
3525. Symen Ruurds (1)
3526. Symen Sapes (1)
3527. Symen Sierds (1)
3528. Symen Sikkes (3)
3529. Symen Sipke Klases (1)
3530. Symen Sipkes (7)
3531. Symen Sjardes (1)
3532. Symen Sjoerds (5)
3533. Symen Sjoukes (2)
3534. Symen Sybrens (3)
3535. Symen Symens (3)
3536. Symen Symens (Simon Van Dyke) (1)
3537. Symen Symons (1)
3538. Symen Sytzes (2)
3539. Symen Sytzes van der (2)
3540. Symen Taekes (2)
3541. Symen Tijsses (1)
3542. Symen Tjalles (1)
3543. Symen Tjallings (1)
3544. Symen Tjeerds (aka Spanjer) (1)
3545. Symen Tyssen (1)
3546. Symen Willems (2)
3547. Symen Wybes (1)
3548. Symen Ydes (1)
3549. Symen Yntes (1)
3550. Symentje (2)
3551. Symentje Arends (1)
3552. Symentje Gerrits (1)
3553. Symentje Nannes (1)
3554. Symentje Romkes (1)
3555. Symentje Sybes (1)
3556. Symentje Tjeerds van der (1)
3557. Symentje van Borssum (1)
3558. Symke (2)
3559. Symke (Sena) Lolkes (1)
3560. Symke Andries (1)
3561. Symke Ates (1)
3562. Symke Cornelis (1)
3563. Symke Doekes (1)
3564. Symke Eeltjes (1)
3565. Symke Hendriks (2)
3566. Symke Hiddes (1)
3567. Symke Jans (1)
3568. Symke Johannes (1)
3569. Symke Klazes (1)
3570. Symke Piebes (1)
3571. Symke Pieters van der (1)
3572. Symke Renzes (1)
3573. Symke Sieds (1)
3574. Symke Tjipkes (1)
3575. Symke Wytzes (1)
3576. Symkje Alberts (1)
3577. Symkje Baukes (1)
3578. Symkje Dirks (1)
3579. Symkje Gerrits (1)
3580. Symkje Jans (2)
3581. Symkje Jelles (1)
3582. Symkje Johannes (1)
3583. Symkje Lubberts van der (1)
3584. Symkje Meinderts (1)
3585. Symkje Pieters (1)
3586. Symkje Renzes van (1)
3587. Symkje Rienks (1)
3588. Symkje Sytses (1)
3589. Symkje Sytzes (1)
3590. Symon (22)
3591. Symon Andries (1)
3592. Symon Arjens (1)
3593. Symon Dirks (2)
3594. Symon Douwes (1)
3595. Symon Eeltjes (1)
3596. Symon Eeltjes van der (1)
3597. Symon Fokkes (1)
3598. Symon IJes (1)
3599. Symon Jans (5)
3600. Symon Jans van der (1)
3601. Symon Jilles (1)
3602. Symon Lammerts (1)
3603. Symon Lieuwes (1)
3604. Symon Martens (6)
3605. Symon Mintjes (1)
3606. Symon Oeges (1)
3607. Symon Pieters (3)
3608. Symon Rienks (2)
3609. Symon Rinses (1)
3610. Symon Rutgers (1)
3611. Symon Siedzes (1)
3612. Symon Sierds (1)
3613. Symon Sipkes (1)
3614. Symon Sjoerds (1)
3615. Symon Symons (1)
3616. Symon Sytzes (1)
3617. Symon Taekes (1)
3618. Symon Tammes (1)
3619. Symontje Durks (1)
3620. Symontje Jacobs (1)
3621. Symontje Jans (1)
3622. Symontje Tjeerds (1)
3623. Symtje AEdes (1)
3624. Syne (2)
3625. Syne Hiddes van der (1)
3626. Syne Jans (1)
3627. Syne Pieters (2)
3628. Syntje (1)
3629. Syntje Wilken (1)
3630. Syoertje (1)
3631. Syouwe (1)
3632. Sypke (2)
3633. Sypkje Jans (1)
3634. Sypkje Klases (1)
3635. Sypkjen (3)
3636. Sypkjen Sipkes (1)
3637. Sypkjen Wiebes van den (1)
3638. Syte Gjolts (1)
3639. Sytje (1)
3640. Syts (1)
3641. Sytsche (1)
3642. Sytsche Jacobs (1)
3643. Sytsche Taekes (1)
3644. Sytse (32)
3645. Sytse (Cyrus) Andries (1)
3646. Sytse (Sam) Eintes (1)
3647. Sytse (Samuel) Metskes (1)
3648. Sytse (Samuel) Pieters (1)
3649. Sytse (Samuel) Tjerks (1)
3650. Sytse Ales (1)
3651. Sytse Annes (1)
3652. Sytse Arjens (1)
3653. Sytse Baukes (2)
3654. Sytse Beernts (1)
3655. Sytse Berends (2)
3656. Sytse Broers (2)
3657. Sytse Cornelis (1)
3658. Sytse Dirks (1)
3659. Sytse Dirks van (1)
3660. Sytse Douwes (2)
3661. Sytse Eeltjes (1)
3662. Sytse Eintes (2)
3663. Sytse Eintes de (1)
3664. Sytse Eintes van der (1)
3665. Sytse Errits (1)
3666. Sytse Fokkes (1)
3667. Sytse Fransen van (1)
3668. Sytse Frederiks van der (2)
3669. Sytse Gelts (2)
3670. Sytse Gerrits (4)
3671. Sytse Goffes (1)
3672. Sytse Haans (1)
3673. Sytse Haantjes (1)
3674. Sytse Haayes van der (1)
3675. Sytse Hanzes (2)
3676. Sytse Harmens (1)
3677. Sytse Hendriks (4)
3678. Sytse Jacobs (6)
3679. Sytse Jans (13)
3680. Sytse Jans van der (1)
3681. Sytse Jelkes (1)
3682. Sytse Jentjes (1)
3683. Sytse Jochems (1)
3684. Sytse Johannes (10)
3685. Sytse Klazes (10)
3686. Sytse Kornelis (2)
3687. Sytse Lieuwes (3)
3688. Sytse Louwes van der (1)
3689. Sytse Martens (2)
3690. Sytse Meiles (1)
3691. Sytse Meinderts (1)
3692. Sytse Mennes (1)
3693. Sytse Minnes (1)
3694. Sytse Oedzes (1)
3695. Sytse Oenes de (1)
3696. Sytse Piers van der (1)
3697. Sytse Pieters (10)
3698. Sytse Reinders van der (1)
3699. Sytse Renzes (3)
3700. Sytse Rienks (1)
3701. Sytse Rintjes (1)
3702. Sytse Rochus (1)
3703. Sytse Rompts (1)
3704. Sytse Rykeles van der (1)
3705. Sytse Sakes (1)
3706. Sytse Sapes (1)
3707. Sytse Siedses (2)
3708. Sytse Sjoerds (4)
3709. Sytse Sjoerds van der (1)
3710. Sytse Sybes (1)
3711. Sytse Sybrens (2)
3712. Sytse Sytses (1)
3713. Sytse Sytzes (4)
3714. Sytse Teyes (1)
3715. Sytse Theunis (1)
3716. Sytse Thomas (1)
3717. Sytse Tjeerds (2)
3718. Sytse Tjerks (1)
3719. Sytse Tjipkes van der (1)
3720. Sytse Tomas (1)
3721. Sytse Wates (1)
3722. Sytse Wiegers (2)
3723. Sytse Willems (2)
3724. Sytse Wytses (1)
3725. Sytse Ydes (1)
3726. Sytske (196)
3727. Sytske (Celia) Jans (1)
3728. Sytske (Cena) Jarigs (1)
3729. Sytske (Sadie) (1)
3730. Sytske (Sadie) Annes (1)
3731. Sytske (Sadie) Atzes (1)
3732. Sytske (Sadie) Aukes (1)
3733. Sytske (Sadie) Dirks (1)
3734. Sytske (Sadie) Piers (1)
3735. Sytske (Sadie) Sipkes (1)
3736. Sytske (Sadie) Symens (1)
3737. Sytske (Sadie) Sytzes (1)
3738. Sytske (Sadie) Tjeerds de (1)
3739. Sytske (Sadie) Willems (1)
3740. Sytske (Sarah) Douwes (1)
3741. Sytske (Sarah) Johannes (1)
3742. Sytske (Sarah) Martinus (1)
3743. Sytske (Sietska) Reinders (1)
3744. Sytske (Sue) Franses (1)
3745. Sytske (Susan) Johannes (1)
3746. Sytske (Susie \ Sena) Sipkes (1)
3747. Sytske (Susie) Klazes (1)
3748. Sytske (Trina) Jitses (1)
3749. Sytske Abeles (2)
3750. Sytske Abes (1)
3751. Sytske Abrahams (1)
3752. Sytske AEbeles (1)
3753. Sytske AEbeles de (1)
3754. Sytske Ages (1)
3755. Sytske Alberts (4)
3756. Sytske Alberts van der (2)
3757. Sytske Alderts (1)
3758. Sytske Alderts van der (1)
3759. Sytske Ales (2)
3760. Sytske Allerts (1)
3761. Sytske Alles (3)
3762. Sytske Andries (3)
3763. Sytske Annes (6)
3764. Sytske Annes de (1)
3765. Sytske Annes van der (1)
3766. Sytske Arends (1)
3767. Sytske Arjens (8)
3768. Sytske Arjens de (1)
3769. Sytske Ates (1)
3770. Sytske Aukes (7)
3771. Sytske Bartels (2)
3772. Sytske Baukes (1)
3773. Sytske Baukes van der (1)
3774. Sytske Beerts (3)
3775. Sytske Benjamins (1)
3776. Sytske Bennes (1)
3777. Sytske Bentes (1)
3778. Sytske Berends (2)
3779. Sytske Bernardus (2)
3780. Sytske Bienses (1)
3781. Sytske Bienzes (3)
3782. Sytske Botes (1)
3783. Sytske Bouwes (1)
3784. Sytske Boyens (1)
3785. Sytske Bruins (1)
3786. Sytske Christoffels (1)
3787. Sytske Cornelis (7)
3788. Sytske Cornelis de (1)
3789. Sytske Cornelis van der (3)
3790. Sytske Daniels van der (1)
3791. Sytske de (1)
3792. Sytske Dirks (18)
3793. Sytske Dirks van der (1)
3794. Sytske Djurres (1)
3795. Sytske Doedes (1)
3796. Sytske Doekes (1)
3797. Sytske Doitzes (1)
3798. Sytske Douwes (9)
3799. Sytske Douwes van (1)
3800. Sytske Durks (1)
3801. Sytske Durks van der (1)
3802. Sytske Eeltjes (3)
3803. Sytske Eetzes (1)
3804. Sytske Eintes (1)
3805. Sytske Eits (1)
3806. Sytske Everts (2)
3807. Sytske Feddes (1)
3808. Sytske Feikes (1)
3809. Sytske Floris (1)
3810. Sytske Foekes (1)
3811. Sytske Fokkes (3)
3812. Sytske Folkerts (7)
3813. Sytske Franses (2)
3814. Sytske Franzes (1)
3815. Sytske Frederica (1)
3816. Sytske Freerks (1)
3817. Sytske Gaeles (1)
3818. Sytske Geerts (2)
3819. Sytske Gepkes (3)
3820. Sytske Gerbens (4)
3821. Sytske Gerbens van der (1)
3822. Sytske Gerks (1)
3823. Sytske Gerlofs (4)
3824. Sytske Gerrits (15)
3825. Sytske Goffes (2)
3826. Sytske Gosses (2)
3827. Sytske Gosses van der (1)
3828. Sytske Gurbes de (1)
3829. Sytske Haayes (1)
3830. Sytske Haayes van der (1)
3831. Sytske Hanses (1)
3832. Sytske Hanzes (2)
3833. Sytske Harkes (2)
3834. Sytske Harmanus (1)
3835. Sytske Harmens (6)
3836. Sytske Harmens de (1)
3837. Sytske Hayes (1)
3838. Sytske Heins (1)
3839. Sytske Hendriks (17)
3840. Sytske Hendriks (aka Coopmans) (1)
3841. Sytske Hendriks van der (1)
3842. Sytske Herres (1)
3843. Sytske Hessels (2)
3844. Sytske Hettes (2)
3845. Sytske Hiddes (1)
3846. Sytske Hommes (1)
3847. Sytske Hylkes (2)
3848. Sytske Hylles (1)
3849. Sytske Hyltjes (1)
3850. Sytske Jackeles (1)
3851. Sytske Jacobs (18)
3852. Sytske Jacobs de (1)
3853. Sytske Jacobs van der (2)
3854. Sytske Jacobus van der (1)
3855. Sytske Jans (57)
3856. Sytske Jans (aka Kleinerhuis) van der (1)
3857. Sytske Jans de (2)
3858. Sytske Jans van der (8)
3859. Sytske Jarigs (2)
3860. Sytske Jaspers (2)
3861. Sytske Jelkes (2)
3862. Sytske Jelkes de (1)
3863. Sytske Jelles (3)
3864. Sytske Jelles van der (1)
3865. Sytske Jelmers (1)
3866. Sytske Jentjes (1)
3867. Sytske Jitzes (1)
3868. Sytske Jochums (2)
3869. Sytske Joekes van der (1)
3870. Sytske Johannes (26)
3871. Sytske Johannes de (2)
3872. Sytske Johannes van der (2)
3873. Sytske Jorrits (1)
3874. Sytske Josis (1)
3875. Sytske Joukes (5)
3876. Sytske Jurjens (3)
3877. Sytske Karstes (1)
3878. Sytske Keimpes (5)
3879. Sytske Keimpes van der (1)
3880. Sytske Klases (5)
3881. Sytske Klazes (25)
3882. Sytske Klazes van der (3)
3883. Sytske Kornelis (7)
3884. Sytske Lieuwes (2)
3885. Sytske Louws (1)
3886. Sytske Lubberts (1)
3887. Sytske Lubberts van der (1)
3888. Sytske Luitzens (1)
3889. Sytske Lurks (1)
3890. Sytske Lykeles (4)
3891. Sytske Martens (13)
3892. Sytske Martens de (1)
3893. Sytske Martens van der (2)
3894. Sytske Martinus (1)
3895. Sytske Meinderts (1)
3896. Sytske Meinderts van (1)
3897. Sytske Meines (1)
3898. Sytske Mennes (2)
3899. Sytske Menses (1)
3900. Sytske Merks (1)
3901. Sytske Murks (1)
3902. Sytske N. (1)
3903. Sytske Nammens (1)
3904. Sytske Obbes (1)
3905. Sytske Obes (1)
3906. Sytske Oebeles (1)
3907. Sytske Oedzes van der (1)
3908. Sytske Oeges (2)
3909. Sytske Offes (1)
3910. Sytske Okkes (1)
3911. Sytske Ottes (1)
3912. Sytske Paulus (aka van der Veen) (1)
3913. Sytske Piebes (2)
3914. Sytske Piers (1)
3915. Sytske Pieters (33)
3916. Sytske Pieters de (2)
3917. Sytske Pieters van (1)
3918. Sytske Pieters van der (4)
3919. Sytske Poppes (4)
3920. Sytske Reinders (6)
3921. Sytske Reinders de (1)
3922. Sytske Reinks (1)
3923. Sytske Renzes (3)
3924. Sytske Rienders (1)
3925. Sytske Rienks van der (1)
3926. Sytske Rientses (1)
3927. Sytske Rintjes (1)
3928. Sytske Rinzes (3)
3929. Sytske Ritskes (1)
3930. Sytske Rochus van der (1)
3931. Sytske Roelofs (3)
3932. Sytske Romkes van der (1)
3933. Sytske Ruurds (2)
3934. Sytske Ruurds van (2)
3935. Sytske Rykeles (1)
3936. Sytske Sakes (3)
3937. Sytske Sakes van der (1)
3938. Sytske Sasses van der (1)
3939. Sytske Sibles van der (1)
3940. Sytske Siedses (3)
3941. Sytske Siemens (1)
3942. Sytske Sierds (1)
3943. Sytske Sipkes (7)
3944. Sytske Sjoerds (8)
3945. Sytske Sjoerds van der (1)
3946. Sytske Sjoukes (3)
3947. Sytske Sybes (5)
3948. Sytske Sybrens (9)
3949. Sytske Sydses (1)
3950. Sytske Syes (1)
3951. Sytske Symens (3)
3952. Sytske Symons (2)
3953. Sytske Sytses (1)
3954. Sytske Sytzes (5)
3955. Sytske Sytzes de (1)
3956. Sytske Sytzes van der (1)
3957. Sytske Sywerts (1)
3958. Sytske Tabes (1)
3959. Sytske Taekes (5)
3960. Sytske Tammes (1)
3961. Sytske Tammos (1)
3962. Sytske Teunis (2)
3963. Sytske Teyes (1)
3964. Sytske Thijssen (1)
3965. Sytske Thomas (7)
3966. Sytske Tietes (1)
3967. Sytske Tigler (1)
3968. Sytske Tijsses (1)
3969. Sytske Tjallings (1)
3970. Sytske Tjebbes (2)
3971. Sytske Tjeerds (6)
3972. Sytske Tjepkes (4)
3973. Sytske Tjerks (4)
3974. Sytske Tjerks van den (1)
3975. Sytske Tjipkes (2)
3976. Sytske Tjisses (3)
3977. Sytske Tjommes (1)
3978. Sytske Tymens de (1)
3979. Sytske van der (1)
3980. Sytske Walings (1)
3981. Sytske Watzes (1)
3982. Sytske Wiebes (3)
3983. Sytske Wiegers van der (1)
3984. Sytske Wigles van der (1)
3985. Sytske Willems (9)
3986. Sytske Wybes (7)
3987. Sytske Wybrens (6)
3988. Sytske Wybrens van der (1)
3989. Sytske Wygers (1)
3990. Sytske Wynzens (1)
3991. Sytske Wytses (2)
3992. Sytske Wytzes (1)
3993. Sytske Ydes (1)
3994. Sytte Pieters (1)
3995. Sytte Sytzes van der (1)
3996. Sytze (24)
3997. Sytze (Sidney) Klazes (1)
3998. Sytze Allerts van der (1)
3999. Sytze Andries (4)
4000. Sytze Annes (1)
4001. Sytze Annes van der (1)
4002. Sytze Arjens (1)
4003. Sytze Baukes (1)
4004. Sytze Berends (2)
4005. Sytze Botes (2)
4006. Sytze Bouwes (1)
4007. Sytze Boyens (1)
4008. Sytze Broers (1)
4009. Sytze Cornelis (3)
4010. Sytze Daniels (2)
4011. Sytze de Rooy van (1)
4012. Sytze Dirks (2)
4013. Sytze Dirks van der (1)
4014. Sytze Doekes (1)
4015. Sytze Douwes (5)
4016. Sytze Douwes van der (1)
4017. Sytze Edzes (1)
4018. Sytze Eelkes (2)
4019. Sytze Eelkes van der (1)
4020. Sytze Eeltjes (1)
4021. Sytze Eeuwes (3)
4022. Sytze Eintes de (1)
4023. Sytze Everts (2)
4024. Sytze Everts van der (1)
4025. Sytze Fokkes (1)
4026. Sytze Folkerts van der (1)
4027. Sytze Gaeles (1)
4028. Sytze Gaeles de (1)
4029. Sytze Geerts (2)
4030. Sytze Gelts (1)
4031. Sytze Gerbens (2)
4032. Sytze Gerbens van der (1)
4033. Sytze Gerrits (7)
4034. Sytze Gerrits van der (1)
4035. Sytze Haantjes (1)
4036. Sytze Hanses (1)
4037. Sytze Harmens (2)
4038. Sytze Hendriks (6)
4039. Sytze Hennes (1)
4040. Sytze Hiddes (1)
4041. Sytze Hommes (1)
4042. Sytze Jacobs (6)
4043. Sytze Jans (13)
4044. Sytze Jans van der (4)
4045. Sytze Jelles (1)
4046. Sytze Jobs (1)
4047. Sytze Johannes (10)
4048. Sytze Johannes de (1)
4049. Sytze Jurjens (1)
4050. Sytze Jurjens van der (1)
4051. Sytze Keimpes van der (1)
4052. Sytze Klazes (7)
4053. Sytze Kornelis (2)
4054. Sytze Kreins (1)
4055. Sytze Lieuwes (3)
4056. Sytze Lolles van der (1)
4057. Sytze Martinus (1)
4058. Sytze Oeges van der (1)
4059. Sytze Ouwes (2)
4060. Sytze Paulus (2)
4061. Sytze Piebes (1)
4062. Sytze Piers (1)
4063. Sytze Pieters (12)
4064. Sytze Reinders (1)
4065. Sytze Ridzerts (1)
4066. Sytze Rienks (1)
4067. Sytze Rinzes (1)
4068. Sytze Rinzes van der (1)
4069. Sytze Roelofs (1)
4070. Sytze Ruurds (3)
4071. Sytze Rykeles van der (1)
4072. Sytze Rypkes (1)
4073. Sytze Sakes (1)
4074. Sytze Sapes (2)
4075. Sytze Sipkes van der (1)
4076. Sytze Sjoerds (1)
4077. Sytze Sybes (1)
4078. Sytze Symens (1)
4079. Sytze Symens van der (2)
4080. Sytze Sytzes (1)
4081. Sytze Taekeles (1)
4082. Sytze Teunis (2)
4083. Sytze Teyes (1)
4084. Sytze Thijssens (1)
4085. Sytze Thomas (1)
4086. Sytze Tietes (1)
4087. Sytze Tjeerds (4)
4088. Sytze Tjeerds van der (2)
4089. Sytze Tjerks (1)
4090. Sytze Tjipkes van der (1)
4091. Sytze Valentijns van (1)
4092. Sytze Willems (1)
4093. Sytze Wopkes de (1)
4094. Sytze Wybes (3)
4095. Sytze Wybrens (5)
4096. Sytze Wytzes van der (1)
4097. Sytze Ypes de (1)
4098. Syvert (1)
4099. Sywert Sjoerds (1)