Voornamen Lijst: Begint met R


Alle voornamen beginnend met R, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Raang (1)
2. Rachel (1)
3. Radea (1)
4. Ralph (2)
5. Ralph Donald (1)
6. Ramia (aka Rosely) (1)
7. Raucke (1)
8. Ray A. (1)
9. Ray Emerson (1)
10. Raymond (2)
11. Raymond Eugene (1)
12. Rebecca (2)
13. Rebekka (1)
14. Rebekka Andries (1)
15. Rebekka Dirks (1)
16. Redmer (1)
17. Reender (1)
18. Reenst (1)
19. Reert Klaassens (1)
20. Regina (4)
21. Regina Henderika (1)
22. Regina Hendrina Geertruida Bruin (1)
23. Regina Klazes van der (1)
24. Regneris Theodorus (1)
25. Regnerus (3)
26. Regnerus (Rinze) Sytzes (1)
27. Regnerus Eilofs (1)
28. Regnerus Jacobs (1)
29. Regnerus Romkes (2)
30. Regnerus Sjoerd (1)
31. Regnerus Ybes (2)
32. Reid (1)
33. Reid Gerbens (1)
34. Reid Jelles (1)
35. Reid Siedses (2)
36. Reid Sydses (1)
37. Reijn (1)
38. Reijn Douwes (1)
39. Reijnder Gerrijts (1)
40. Reijner (5)
41. Reijntje (2)
42. Reijntje Everts van (1)
43. Reimer (3)
44. Reimer Alberts (1)
45. Reimer Hendriks (1)
46. Reimer Rinzes (1)
47. Reimer Sjoerds (1)
48. Reimer Tetmans (1)
49. Rein (19)
50. Rein Arjens (1)
51. Rein Aukes (1)
52. Rein Bouwes (1)
53. Rein Cornelis (3)
54. Rein Douwes van der (1)
55. Rein Ettes (2)
56. Rein Franzen (1)
57. Rein Gatzes van der (1)
58. Rein Gaukes (1)
59. Rein Gerlofs (1)
60. Rein Gerrits van der (1)
61. Rein Hendriks (2)
62. Rein Jans (2)
63. Rein Jans van der (1)
64. Rein Johannes (1)
65. Rein Kornelis (1)
66. Rein Piers (1)
67. Rein Pieters (4)
68. Rein Reins (1)
69. Rein Rienks (2)
70. Rein Romkes (1)
71. Rein Sakes (1)
72. Rein Sierks (1)
73. Rein Sjoerds (1)
74. Rein Sybes (1)
75. Rein Teunis (2)
76. Rein Thijsses (1)
77. Rein Tjitzes (1)
78. Rein Willems (1)
79. Rein Wybrens (1)
80. Reina Aukes (1)
81. Reina Ebelina van der (1)
82. Reinauw Popes (1)
83. Reinauw Sjoerds (1)
84. Reinder (48)
85. Reinder (Richard) Lieuwes (1)
86. Reinder (Richard) Tjitzes (1)
87. Reinder (Rintje) Foppes van der (1)
88. Reinder Aants (2)
89. Reinder Abes (2)
90. Reinder Ages (2)
91. Reinder Alberts (3)
92. Reinder Allardus (1)
93. Reinder Alles (1)
94. Reinder Andries (1)
95. Reinder Annes (2)
96. Reinder Arjens (2)
97. Reinder Aukes (1)
98. Reinder Bartels van der (1)
99. Reinder Baukes (6)
100. Reinder Beerts (1)
101. Reinder Boeles (1)
102. Reinder Bokkes van der (1)
103. Reinder Christoffels (1)
104. Reinder Cornelis (2)
105. Reinder de (1)
106. Reinder de Boer van der (1)
107. Reinder Dirks (10)
108. Reinder Dirks van der (1)
109. Reinder Doedes van der (1)
110. Reinder Douwes (3)
111. Reinder Douwes van der (1)
112. Reinder Eeltjes (1)
113. Reinder Eesges (1)
114. Reinder Egberts (1)
115. Reinder Everts (2)
116. Reinder Feddes (1)
117. Reinder Fokkes (1)
118. Reinder Foppes (1)
119. Reinder Fransen (1)
120. Reinder Fredriks (1)
121. Reinder Freerks (3)
122. Reinder Geerts (1)
123. Reinder Gerbens (1)
124. Reinder Gerbens van (1)
125. Reinder Gerlofs (1)
126. Reinder Gerrits (4)
127. Reinder Gjalts (1)
128. Reinder Gosses de (1)
129. Reinder Haikes (1)
130. Reinder Harmens van der (1)
131. Reinder Hayes (1)
132. Reinder Heeres (1)
133. Reinder Hemmes (1)
134. Reinder Hendriks (8)
135. Reinder Hendriks van der (1)
136. Reinder Heros (1)
137. Reinder Hessels (2)
138. Reinder Jacobs (7)
139. Reinder Jacobs van der (1)
140. Reinder Jans (15)
141. Reinder Jans van der (3)
142. Reinder Jelles (2)
143. Reinder Jitses (1)
144. Reinder Jochums (2)
145. Reinder Joekes (1)
146. Reinder Johannes (5)
147. Reinder Jorrits (1)
148. Reinder Joukes (1)
149. Reinder Jurjens (1)
150. Reinder Jurjens van der (1)
151. Reinder Klazes (5)
152. Reinder Klazes (Richard Wyngarden) (1)
153. Reinder Kornelis (1)
154. Reinder Lammerts (1)
155. Reinder Lieuwes (9)
156. Reinder Lykeles (1)
157. Reinder Matthijs (1)
158. Reinder Meinderts (2)
159. Reinder Meines (1)
160. Reinder Mients (1)
161. Reinder Minkes (1)
162. Reinder Minnes (1)
163. Reinder Oeges (1)
164. Reinder Onnes (1)
165. Reinder Paulus (2)
166. Reinder Pieters (15)
167. Reinder Pieters de (2)
168. Reinder Pieters Sytzes (1)
169. Reinder Pieters van der (2)
170. Reinder Pyters (1)
171. Reinder Reinders (7)
172. Reinder Rintjes (3)
173. Reinder Rinzes (1)
174. Reinder Ruurds (1)
175. Reinder Rykeles (1)
176. Reinder Sapes van der (1)
177. Reinder Sjoerds (2)
178. Reinder Sjoukes (2)
179. Reinder Sybrens (1)
180. Reinder Sydzes (1)
181. Reinder Symens (1)
182. Reinder Sytzes (3)
183. Reinder Sytzes van der (1)
184. Reinder Teunis (2)
185. Reinder Theunis (1)
186. Reinder Thomas (1)
187. Reinder Tietes (1)
188. Reinder Tjeerds (3)
189. Reinder Tjeerds de (1)
190. Reinder Tjisses (2)
191. Reinder Tonnis (1)
192. Reinder Uilkes (1)
193. Reinder Upts (1)
194. Reinder Walings (1)
195. Reinder Watzes van (1)
196. Reinder Willems Lycklama a (1)
197. Reinder Willems van der (3)
198. Reinder Wopkes (1)
199. Reinder Wytses (1)
200. Reinder Ypes (1)
201. Reinder Ypes van der (1)
202. Reindert (2)
203. Reindertje Douwes de (1)
204. Reindertje Reinders (1)
205. Reine (1)
206. Reiner (24)
207. Reiner Hanzes (1)
208. Reingjen (Rinske) Gerrits (1)
209. Reingjen Hendriks (1)
210. Reingjen Hendriks van der (1)
211. Reingjen Jans (1)
212. Reingjen Piers (1)
213. Reinier (4)
214. Reinje (2)
215. Reinje Arijs (1)
216. Reinje Eeltjes (1)
217. Reinje Jans (1)
218. Reinje Joukes (1)
219. Reinje Tonnis (1)
220. Reink Meinderts (1)
221. Reino (3)
222. Reino Abes (1)
223. Reino Bernardus (1)
224. Reino Feikes van der (1)
225. Reino Gerrits (3)
226. Reino Gosses (1)
227. Reino Harmens (1)
228. Reino Hedzers (1)
229. Reino Jacobs van der (1)
230. Reino Jans de (1)
231. Reino Jochums (1)
232. Reino Johannes (1)
233. Reino Klazes (1)
234. Reino Lykeles van der (1)
235. Reino Meinderts (1)
236. Reino Pieters (1)
237. Reino Reinders (1)
238. Reino Rinzes (1)
239. Reino Sakes (1)
240. Reinoldus Bartele de (1)
241. Reinou (7)
242. Reinou Dirks (1)
243. Reinou Eeltjes (1)
244. Reinou Jentjes (1)
245. Reinou Klazes (1)
246. Reinou Ypes (1)
247. Reinouw (9)
248. Reinouw Baukes (1)
249. Reinouw Franses (1)
250. Reinouw Geerts (1)
251. Reinouw Gerrits (1)
252. Reinouw Gosses de (1)
253. Reinouw Jans (2)
254. Reinouw Jarichs (1)
255. Reinouw Jelles (1)
256. Reinouw Jilderts (1)
257. Reinouw Klases (1)
258. Reinouw Meinderts (1)
259. Reinouw Mients (1)
260. Reinouw Pieters (1)
261. Reinouw Siedses (1)
262. Reinouw Sipkes (1)
263. Reinouw Willems de (1)
264. Reinow (Raimunda) Tietes van der (1)
265. Reins (1)
266. Reinsch (3)
267. Reinsch Krijns (1)
268. Reinschien (1)
269. Reinschjen Herres (1)
270. Reinse (1)
271. Reinsk (1)
272. Reinske (1)
273. Reinske (Irene) Willems (1)
274. Reinske Sjoerds de (1)
275. Reinskien Hiddes (1)
276. Reinskje (2)
277. Reinskje Annes (1)
278. Reinskje Gerrits (1)
279. Reinskje Jacobs (1)
280. Reinskje Jans (1)
281. Reinskje Stephanus (1)
282. Reinskjen (4)
283. Reinskjen Kiers (1)
284. Reinste (1)
285. Reint van der (1)
286. Reintje (8)
287. Reintje (Radia) Jans (1)
288. Reintje Gerrits (1)
289. Reintje Gerrits van der (1)
290. Reintje Gjalts (2)
291. Reintje Hessels (2)
292. Reintje Hessels (van den) (1)
293. Reintje Iebeles (1)
294. Reintje Jacobs (1)
295. Reintje Jeppes (1)
296. Reintje Martens (1)
297. Reintje Oetzes (1)
298. Reintje Pieters (1)
299. Reintje Pyters (1)
300. Reintje Reinders (1)
301. Reintje Reins (1)
302. Reintje Ruurds (1)
303. Reintje Rykeles (1)
304. Reintje Scheltes (1)
305. Reintje Sierks (1)
306. Reintje Sipkes (1)
307. Reintje Stevens (1)
308. Reintje Tomas (1)
309. Reintje Willems (1)
310. Reinu (11)
311. Reinuw (2)
312. Reinwe (1)
313. Reitie (1)
314. Reitse (7)
315. Reitse Bodus (1)
316. Reitse Harmens (1)
317. Reitse Koops (1)
318. Reitse Lieuwes (1)
319. Reitse Neris (1)
320. Reitse Sjoukes (1)
321. Reitse Wiegers (1)
322. Reitse Ypes (1)
323. Reitze (1)
324. Reitze Durks (1)
325. Reitze Jans (2)
326. Reitze Jelles (1)
327. Reitze Pieters (1)
328. Reitze Sjoerds (2)
329. Reitze Wybes (1)
330. Reka (1)
331. Rembartus Regnerus (1)
332. Remina Janna (1)
333. Remke (1)
334. Remke Jacobs (1)
335. Remke Klazes (1)
336. Remke Kornelis (1)
337. Remmelt (4)
338. Remmelt Hendriks (1)
339. Remmelt Reins (1)
340. Remmelt Theunis (1)
341. Remmeren (1)
342. Remmeren Jacobs (1)
343. Remmeren Sjoukes (1)
344. Remmeren Ulriks (1)
345. Rempje (1)
346. Remt (1)
347. Rena (2)
348. Rendert (4)
349. Rendert Abrahams van der (1)
350. Rendert Anes (1)
351. Rendert Annes (1)
352. Rendert Bouwes (1)
353. Rendert Cornelis (1)
354. Rendert Douwes de (1)
355. Rendert Harmens (1)
356. Rendert Hilbrands (1)
357. Rendert Jacobs (1)
358. Rendert Jans (5)
359. Rendert Jarigs (1)
360. Rendert Kornelis (4)
361. Rendert Martinus (1)
362. Rendert Pieters (1)
363. Rendert Ruurds (1)
364. Rendert Tjeerds (2)
365. Rendert Wybrens (1)
366. Renger Pieters (2)
367. Renje (1)
368. Renje (Rose) (1)
369. Renke Willems (1)
370. Renn (1)
371. Renne Lue (1)
372. Rens (4)
373. Rensche (2)
374. Rense (3)
375. Rense Andries van der (1)
376. Rense Arjens (1)
377. Rense Aukes (1)
378. Rense Clasen (1)
379. Rense Dirks (1)
380. Rense Freerks van der (1)
381. Rense Gerbens (1)
382. Rense Hendriks (1)
383. Rense Hessels (1)
384. Rense Jacobs (2)
385. Rense Jans (4)
386. Rense Jelles (1)
387. Rense Kornelis (1)
388. Rense Mients (1)
389. Rense Pieters (1)
390. Rense Renderts van der (1)
391. Rense Rinzes (1)
392. Rense Sipkes (1)
393. Rense Sybrens de (1)
394. Rense Sydses van (1)
395. Rense Taekes (1)
396. Rense Wybrens (1)
397. Rense Ypes (1)
398. Rensje (2)
399. Rensje (Renske) Jans (1)
400. Rensje Aukes (1)
401. Rensje Gerrits (1)
402. Rensje Jaspers (2)
403. Rensje Klasen (1)
404. Rensje Pieters (1)
405. Rensje Wybes (1)
406. Rensjen (1)
407. Renske (39)
408. Renske (Henke) Eerds (1)
409. Renske (Nellie) Hendriks (1)
410. Renske (Rena) Annes (1)
411. Renske (Rena) Jans (2)
412. Renske (Rena) Sytzes van der (1)
413. Renske (Renska) Jelles (1)
414. Renske (Rose) (1)
415. Renske (Rose) Gerbens (1)
416. Renske (Rose) Lieuwes van der (1)
417. Renske (Rose) Martens (3)
418. Renske (Rosie) Jans (2)
419. Renske Aants (2)
420. Renske Alles (3)
421. Renske Andeles (1)
422. Renske Andries (1)
423. Renske Annes (2)
424. Renske Arjens (3)
425. Renske Ates (1)
426. Renske Atzes (1)
427. Renske Aukes (3)
428. Renske Bartelds (1)
429. Renske Baukes (3)
430. Renske Beerts (1)
431. Renske Benderts de (1)
432. Renske Bienzes (1)
433. Renske Bouwes (1)
434. Renske Bouwes van der (1)
435. Renske Brants (1)
   436. Renske Broers (1)
437. Renske Cornelis (3)
438. Renske Dirks (7)
439. Renske Dirks de (2)
440. Renske Dirks van der (2)
441. Renske Doekes (1)
442. Renske Douwes (7)
443. Renske Douwes van (1)
444. Renske Durks (1)
445. Renske Eddes (1)
446. Renske Egberts (1)
447. Renske Eintes (2)
448. Renske Everts (2)
449. Renske Feddes (1)
450. Renske Fetzes (1)
451. Renske Filippus (1)
452. Renske Fokkes (4)
453. Renske Foppes (1)
454. Renske Formers van der (1)
455. Renske Fransen (1)
456. Renske Freerks (1)
457. Renske Freerks van der (1)
458. Renske Geerts (3)
459. Renske Gepkes (1)
460. Renske Gerbens (1)
461. Renske Gerks (1)
462. Renske Gerrits (4)
463. Renske Goffes (1)
464. Renske Harmens (7)
465. Renske Hartmans (2)
466. Renske Hemmes (1)
467. Renske Hendriks (9)
468. Renske Hessels (1)
469. Renske Hibbes (1)
470. Renske Hilbrands (1)
471. Renske Hommes (1)
472. Renske Hylkes (1)
473. Renske Jacobs (10)
474. Renske Jacobs van der (1)
475. Renske Jans (37)
476. Renske Jans de (1)
477. Renske Jans van der (2)
478. Renske Jarigs (1)
479. Renske Jelmers (1)
480. Renske Jennes (1)
481. Renske Jentjes (1)
482. Renske Jitses (2)
483. Renske Jitzes (1)
484. Renske Johannes (8)
485. Renske Jorrits (1)
486. Renske Joukes (1)
487. Renske Jurjens (1)
488. Renske Klases (1)
489. Renske Klazes (16)
490. Renske Klazes de (1)
491. Renske Kornelis (6)
492. Renske Lazes van der (1)
493. Renske Leenderts (1)
494. Renske Lieuwes (4)
495. Renske Lieuwes van (1)
496. Renske Lubberts (1)
497. Renske Luitzens van der (2)
498. Renske Martens (1)
499. Renske Martha (1)
500. Renske Martinus (1)
501. Renske Meints van der (1)
502. Renske Mients (1)
503. Renske Nammens (1)
504. Renske Nannes (1)
505. Renske Nicolaas (1)
506. Renske Nutterts (1)
507. Renske Oeges (2)
508. Renske Ottes (1)
509. Renske Paulus (1)
510. Renske Piebes (2)
511. Renske Piers (1)
512. Renske Pieters (13)
513. Renske Pieters van der (1)
514. Renske Reinders (1)
515. Renske Renderts (1)
516. Renske Renze (1)
517. Renske Rienks van der (1)
518. Renske Rinses (2)
519. Renske Rinzes (4)
520. Renske Romkes van der (1)
521. Renske Ruurds (1)
522. Renske Ruurds de (1)
523. Renske Sakes van der (1)
524. Renske Siebes (1)
525. Renske Siedzes (2)
526. Renske Sierks (1)
527. Renske Sipkes (1)
528. Renske Sjoerds (2)
529. Renske Sjoukes (1)
530. Renske Sjuks (1)
531. Renske Sybes (4)
532. Renske Symens (3)
533. Renske Teunis (2)
534. Renske Thewis (2)
535. Renske Thijssens (1)
536. Renske Thomas (1)
537. Renske Tjallings (3)
538. Renske Tjeerds (1)
539. Renske Tjeerds de (1)
540. Renske Tjepkes (1)
541. Renske Tjerks (1)
542. Renske Tjipkes (1)
543. Renske Tjipkes van der (2)
544. Renske Watzes (2)
545. Renske Watzes de (1)
546. Renske Wiegers (1)
547. Renske Willems van der (1)
548. Renske Wobbes (1)
549. Renske Wybes (4)
550. Renske Wybrens (2)
551. Renske Ybeles (1)
552. Renskje (2)
553. Renskje Harkes (1)
554. Renskje Makkes (1)
555. Renskjen (3)
556. Rensktje Jeltes (1)
557. Rensktje Tunnis (1)
558. Renstje Jans (1)
559. Rentie (1)
560. Rentje (2)
561. Rentje (Rhine) Tjipkes van der (1)
562. Rentje (Richard) Sybrens (1)
563. Rentje Annes (1)
564. Rentje Arjens (1)
565. Rentje Dirks (3)
566. Rentje Everts (1)
567. Rentje Folkerts (1)
568. Rentje Jans (1)
569. Rentje Jelles (1)
570. Rentje Sydses (1)
571. Rentso Egberts (1)
572. Renze (2)
573. Renze (Lorenzo) Klazes (1)
574. Renze (Lozenzo) Annes (1)
575. Renze (Ray) Symens (1)
576. Renze Abes (1)
577. Renze Andries van der (1)
578. Renze Annes (2)
579. Renze Arjens (1)
580. Renze Ates (1)
581. Renze Aukes (1)
582. Renze Dirks (2)
583. Renze Doedes (1)
584. Renze Douwes (6)
585. Renze Edzes (1)
586. Renze Eintes (1)
587. Renze Ernst (1)
588. Renze Franzes (1)
589. Renze Gepkes (1)
590. Renze Gerbens (2)
591. Renze Gerbens van der (1)
592. Renze Gerrits (3)
593. Renze Harkes (1)
594. Renze Heins (1)
595. Renze Hemmes (1)
596. Renze Hendriks (1)
597. Renze Hermanus (3)
598. Renze Jacob Piers (1)
599. Renze Jacobs (3)
600. Renze Jacobs van der (2)
601. Renze Jans (9)
602. Renze Jans van der (5)
603. Renze Jelles (1)
604. Renze Johannes (1)
605. Renze Joukes (1)
606. Renze Jurjens (1)
607. Renze Klazes (2)
608. Renze Kornelis (2)
609. Renze Lolkes (1)
610. Renze Lubberts (1)
611. Renze Meints van der (1)
612. Renze Mients (1)
613. Renze Ottes (2)
614. Renze Pieters (6)
615. Renze Reinders (1)
616. Renze Renderts (1)
617. Renze Rinzes (1)
618. Renze Sjoerds (2)
619. Renze Sjoerds van der (1)
620. Renze Tammes (1)
621. Renze Thijssen (1)
622. Renze Thomas (4)
623. Renze Tjallings (1)
624. Renze van der (1)
625. Renze Willems (1)
626. Renze Wybrens (3)
627. Renze Wytzes de (1)
628. Renze Ybeles (Richard Van Dyke) van (1)
629. Repke (2)
630. Retse Feitzes (1)
631. Reumer (1)
632. Reurd (1)
633. Reurdje (1)
634. Reurt Rinderts (1)
635. Reurtje (1)
636. Reurtje Gaatses (1)
637. Reusseltje (1)
638. Reuwert Uges (1)
639. Rev Teunis (1)
640. Reyd (1)
641. Reyn (1)
642. Reynder (4)
643. Reynder Jans (1)
644. Reyner (3)
645. Reynskjen (1)
646. Reyntje (1)
647. Reynu (1)
648. Rhones (1)
649. Richard (3)
650. Richard Kuipers (1)
651. Richard William (1)
652. Richje Sybrens (1)
653. Richstje Jans (1)
654. Richt (1)
655. Richtie (2)
656. Richtje (9)
657. Richtje Adams van der (1)
658. Richtje Alberts (1)
659. Richtje Anskes (1)
660. Richtje Anskes van der (1)
661. Richtje Eelkes (1)
662. Richtje Gosses (1)
663. Richtje Harmens (1)
664. Richtje Hyltjes (1)
665. Richtje Jacobs (1)
666. Richtje Jacobs van der (1)
667. Richtje Johannes (1)
668. Richtje Klazes (2)
669. Richtje Kornelis (1)
670. Richtje Lieuwes (1)
671. Richtje Martens (1)
672. Richtje Meines (1)
673. Richtje Nannes (1)
674. Richtje Nutterts (1)
675. Richtje Roelofs (1)
676. Richtje Salvus (1)
677. Richtje Scheltes (1)
678. Richtje Synes (1)
679. Richtje Ymes (1)
680. Richtjen Taekes (1)
681. Rieka (1)
682. Riekele Taedes (1)
683. Riekeltje (1)
684. Riekeltje Johannes (1)
685. Riekjen Piers (1)
686. Riekjen Roels (1)
687. Riemcke (1)
688. Riemer (11)
689. Riemer Arends (1)
690. Riemer Broers (1)
691. Riemer Dirks (1)
692. Riemer Feddes van der (1)
693. Riemer Formers (1)
694. Riemer Gaeles (2)
695. Riemer Gepkes (1)
696. Riemer Gerrits (1)
697. Riemer Gooitzes (1)
698. Riemer Jans (1)
699. Riemer Jelles (1)
700. Riemer Johannes (Reemer John) (1)
701. Riemer Joukes (1)
702. Riemer Keimpes (2)
703. Riemer Klazes (3)
704. Riemer Louws (1)
705. Riemer Minnes (1)
706. Riemer Pieters (2)
707. Riemer Pijtters (1)
708. Riemer Roels van der (1)
709. Riemer Sybes (1)
710. Riemer Taekes (1)
711. Riemer Uilkes (2)
712. Riemer Wiebes (1)
713. Riemer Wybrens (1)
714. Riemer Wytzes (1)
715. Riemeren Mients (1)
716. Riemertje Riemers (1)
717. Riemke (46)
718. Riemke (Marie) Riemkes (1)
719. Riemke (Rena) Doekes (1)
720. Riemke (Rena) Geerts (1)
721. Riemke (Rene) Jetske Folkerts (1)
722. Riemke Abeles (1)
723. Riemke Abis (1)
724. Riemke Andries van der (1)
725. Riemke Annes (1)
726. Riemke Anskes (2)
727. Riemke Anskes de (1)
728. Riemke Aukes (2)
729. Riemke Claases (1)
730. Riemke Dirks (2)
731. Riemke Doekes (1)
732. Riemke Douwes (1)
733. Riemke Durks (1)
734. Riemke Ennes (1)
735. Riemke Enneus (1)
736. Riemke Folkerts (1)
737. Riemke Foppes (1)
738. Riemke Franses (1)
739. Riemke Gerkes (1)
740. Riemke Gerlofs (1)
741. Riemke Gerrits (3)
742. Riemke Harmens (2)
743. Riemke Heins (1)
744. Riemke Hendriks (5)
745. Riemke Jacobs (4)
746. Riemke Jans (6)
747. Riemke Jans van der (2)
748. Riemke Jaspers (2)
749. Riemke Jelles (1)
750. Riemke Jochums (2)
751. Riemke Johannes (2)
752. Riemke Johans (1)
753. Riemke Jurjens (1)
754. Riemke Keimpes (2)
755. Riemke Klases (1)
756. Riemke Klazes (4)
757. Riemke Kornelis (3)
758. Riemke Kornelis van der (1)
759. Riemke Leeuwkes (1)
760. Riemke Liepkes van der (1)
761. Riemke Lolkes (1)
762. Riemke Martens (1)
763. Riemke Meinderts (1)
764. Riemke Mients van der (1)
765. Riemke Nannes (1)
766. Riemke Nutterts (1)
767. Riemke Pieters (8)
768. Riemke Reinders (1)
769. Riemke Rienks (1)
770. Riemke Ruurds (2)
771. Riemke Sakes (1)
772. Riemke Sasses (1)
773. Riemke Sijmens (1)
774. Riemke Sikkes (1)
775. Riemke Simons (1)
776. Riemke Sybes (4)
777. Riemke Sytses (1)
778. Riemke Taekes (1)
779. Riemke Thijsses van der (1)
780. Riemke Tjalles (1)
781. Riemke Tjeerds (1)
782. Riemke Walings (1)
783. Riemke Willems (3)
784. Riemke Willems van der (1)
785. Riemke Wytzes (3)
786. Riemke Wytzes de (1)
787. Riemke Ynzes (1)
788. Riemkje (7)
789. Riemkje (Irene) Johannes (1)
790. Riemkje Binderts (1)
791. Riemkje Daams (1)
792. Riemkje Doekeles (1)
793. Riemkje Eeltjes (1)
794. Riemkje Gribberts (1)
795. Riemkje Jacobs (1)
796. Riemkje Jetzes (1)
797. Riemkje Jippes (1)
798. Riemkje Johannes (1)
799. Riemkje Klazes (2)
800. Riemkje Kornelis (1)
801. Riemkje Lammerts (1)
802. Riemkje Lieuwes (2)
803. Riemkje Nuttes (1)
804. Riemkje Roelofs (1)
805. Riemkje Symens (1)
806. Riemkje Tjipkes (1)
807. Riemkjen (3)
808. Riemkjen Klazes (1)
809. Riemkjen Ruurds van der (1)
810. Rienck (6)
811. Riender Abels (1)
812. Riender Dirks (1)
813. Riender Doekes (1)
814. Riender Jans (1)
815. Rienigje Tjeerds (1)
816. Rienik Doedes van der (1)
817. Rienik Douwes (1)
818. Rienik Jentjes (1)
819. Rienik Sydses (1)
820. Rienje (1)
821. Rienje Annes (1)
822. Rienje Jans (1)
823. Rienje Meinderts (1)
824. Rienk (51)
825. Rienk (Ray) Sytses (1)
826. Rienk (Richard) Harmens (1)
827. Rienk (Richard) Sybrens (1)
828. Rienk Allerts van der (3)
829. Rienk Arjens (1)
830. Rienk Ates (1)
831. Rienk Aukes (2)
832. Rienk Bartelds (1)
833. Rienk Barteles (1)
834. Rienk Bienzes (3)
835. Rienk Coerts (1)
836. Rienk Cornelis 't (1)
837. Rienk Daams van der (1)
838. Rienk Dirks (1)
839. Rienk Douwes (1)
840. Rienk Edzers (1)
841. Rienk Egeles (1)
842. Rienk Epkes (1)
843. Rienk Freerks (1)
844. Rienk Gerbens (3)
845. Rienk Gerlofs (1)
846. Rienk Gerrits (2)
847. Rienk Halbes (3)
848. Rienk Harmens (1)
849. Rienk Hendriks (4)
850. Rienk Hendriks van der (1)
851. Rienk IJsbrands (1)
852. Rienk Jacobs (1)
853. Rienk Jan (1)
854. Rienk Jans (20)
855. Rienk Jans de (2)
856. Rienk Jans van der (3)
857. Rienk Jansen van der (1)
858. Rienk Jarigs (1)
859. Rienk Jelles (2)
860. Rienk Jentjes (2)
861. Rienk Joekes (1)
862. Rienk Johannes (7)
863. Rienk Johannes van der (2)
864. Rienk Joostes (1)
865. Rienk Klases (1)
866. Rienk Klazes (7)
867. Rienk Klazes de (2)
868. Rienk Kornelis (2)
869. Rienk Liebes (1)
870. Rienk Lieuwes (2)
   871. Rienk Lieuwes van der (3)
872. Rienk Luurtses (3)
873. Rienk Meinderts de (1)
874. Rienk Oedzes (1)
875. Rienk Pieters (3)
876. Rienk Pytters (1)
877. Rienk Reinders (1)
878. Rienk Reins (1)
879. Rienk Rienks (4)
880. Rienk Rinses (2)
881. Rienk Romkes (2)
882. Rienk Siedses (1)
883. Rienk Siemens (1)
884. Rienk Simons (1)
885. Rienk Sipkes (1)
886. Rienk Sjoerds (2)
887. Rienk Sybes (1)
888. Rienk Sybrens (1)
889. Rienk Sytzes (1)
890. Rienk Sytzes van der (1)
891. Rienk Tabes (1)
892. Rienk Teunis van der (1)
893. Rienk Thijssen (1)
894. Rienk Tijssens (4)
895. Rienk Tjallings (1)
896. Rienk Tjerks (1)
897. Rienk Wybes van der (1)
898. Rienk Wytzes (1)
899. Rienk Ybeles (1)
900. Rienk Ymkes (1)
901. Rienk Ypes van der (3)
902. Rienkje (6)
903. Rienkje Dirks (1)
904. Rienkje Douwes (1)
905. Rienkje Eeltjes (1)
906. Rienkje Epkes (1)
907. Rienkje Hayes (1)
908. Rienkje Jans (1)
909. Rienkje Liebbes (1)
910. Rienkje Offes (1)
911. Rienkje Pieters (1)
912. Rienkje Rienks (1)
913. Rienkje Rinses (1)
914. Rienkje Sydses (1)
915. Rienkje Thijssen (2)
916. Rienkje Willems (2)
917. Rienkjen (1)
918. Rienkjen Jans (1)
919. Rienks (1)
920. Riens (2)
921. Riens Jans (1)
922. Rienskje Gerbens (1)
923. Rienskje Jans (1)
924. Rienskje Pieters (1)
925. Rienskjen (1)
926. Rient Ages (1)
927. Rient Imkes (1)
928. Rientje (6)
929. Rientje Aukes (1)
930. Rientje Cornelis (1)
931. Rientje Dirks (1)
932. Rientje Jans (1)
933. Rientje Luitzens (1)
934. Rientje Rintjes (1)
935. Rientje Sjoukes (1)
936. Rientje Tietes van der (1)
937. Rients (5)
938. Rients (Robert) Jans (1)
939. Rients Annes (2)
940. Rients Ates (1)
941. Rients Gerrits (1)
942. Rients Hessels (1)
943. Rients Hylkes (1)
944. Rients Jacobs (1)
945. Rients Jelles (1)
946. Rients Lubbes (1)
947. Rients Pieters (2)
948. Rients Rienzes (1)
949. Rients Sakes (1)
950. Rients Sikkes (1)
951. Rients Theunis (1)
952. Rients Watzes (1)
953. Rients Yedes (1)
954. Rientskje (1)
955. Rieukgien (1)
956. Rieurd (1)
957. Rieurtie (1)
958. Rieuwert (1)
959. Rieuwert Hendriks (1)
960. Rieuwert Roelofs (1)
961. Rieuwertje (Rolena) Hendriks (1)
962. Riewen Klaassens (1)
963. Riewerd Watzes (1)
964. Riewert (1)
965. Riewert Geert Jan (1)
966. Riewert Gerrits (1)
967. Riewert Isacks (1)
968. Rigje (1)
969. Rigst (1)
970. Rigstie (1)
971. Rigstje (4)
972. Rigstje Arjens (1)
973. Rigt (2)
974. Rigtie (1)
975. Rigtje (13)
976. Rigtje (Gertie) Theunis (1)
977. Rigtje Annes (1)
978. Rigtje Ates (1)
979. Rigtje Berends (1)
980. Rigtje Dirks (1)
981. Rigtje Douwes (1)
982. Rigtje Eintes (1)
983. Rigtje Freerks (3)
984. Rigtje Gerlofs (1)
985. Rigtje Gooitsens (1)
986. Rigtje Harmens (2)
987. Rigtje Hessels (3)
988. Rigtje Jacobs (2)
989. Rigtje Jans (3)
990. Rigtje Jelles (1)
991. Rigtje Jilles (1)
992. Rigtje Johannes (3)
993. Rigtje Jurjens (1)
994. Rigtje Klazes (5)
995. Rigtje Lieuwes (1)
996. Rigtje Lykeles (1)
997. Rigtje Oeges (1)
998. Rigtje Piers (1)
999. Rigtje Pieters (2)
1000. Rigtje Renzes (2)
1001. Rigtje Sakes (1)
1002. Rigtje Salvus (1)
1003. Rigtje Sipkes (1)
1004. Rigtje Sjoukes van der (1)
1005. Rigtje Sytses van der (1)
1006. Rigtje Sytzes (1)
1007. Rigtje Thomas (1)
1008. Rigtje Tjeerds (1)
1009. Rigtje Tjibbes (1)
1010. Rigtje Willems (2)
1011. Rigtje Yebs (1)
1012. Rigtje Ynses van der (1)
1013. Rigtsien (1)
1014. Rigtsje (1)
1015. Rigtsje Gerbens (1)
1016. Rijk (3)
1017. Rijk (Richard) (1)
1018. Rijk Everts (1)
1019. Rijk Petrus (2)
1020. Rijk Swartsz (1)
1021. Rijke (2)
1022. Rijke Berend (1)
1023. Rijken Jans (1)
1024. Rijkend Hindriks (1)
1025. Rijkje (2)
1026. Rijkje Sakes (1)
1027. Rijkle (1)
1028. Rijkman (1)
1029. Rijkman Jakobs (1)
1030. Rijkman Jochums (1)
1031. Rijmer (1)
1032. Rijmke (2)
1033. Rijmke Simons (1)
1034. Rijmkje (1)
1035. Rijnder (1)
1036. Rijnskje (1)
1037. Rijpke (1)
1038. Rika (3)
1039. Rika Gerhardina (1)
1040. Rika Lammerts (1)
1041. Rika Lourens (1)
1042. Rika ter (1)
1043. Rikel Geerts (1)
1044. Rikje (1)
1045. Rikje Jans (1)
1046. Rikje Sjoerds van (2)
1047. Rikjen Glastra (1)
1048. Riksje Wybes (1)
1049. Rikst (1)
1050. Rikst Jodocus (1)
1051. Rikst Tjommes (1)
1052. Rikstje (4)
1053. Rikstje (Rigtje) Freerks (1)
1054. Rikstje Andries (1)
1055. Rikstje Dirks (1)
1056. Rikstje Jans (1)
1057. Rikstje Tjallings (2)
1058. Rimk (1)
1059. Rimke (3)
1060. Rimkje (2)
1061. Rimmelt (1)
1062. Rimmelt Meintes (2)
1063. Rimmer (1)
1064. Rimmeren (2)
1065. Rimmert (1)
1066. Rinck (1)
1067. Rinckien (1)
1068. Rindert (6)
1069. Rindert Abels (1)
1070. Rindert Dirks (1)
1071. Rindert Eises (1)
1072. Rindert Harmens (1)
1073. Rindert Jacobs (1)
1074. Rindert Jan (1)
1075. Rindert Jans (9)
1076. Rindert Johannes (2)
1077. Rindert Klases (1)
1078. Rindert Klazes de (1)
1079. Rindert Martens (1)
1080. Rindert Pieters (1)
1081. Rindert Rinses van der (1)
1082. Rindert Roelofs (3)
1083. Rindert Sibrands (1)
1084. Rindert Tjibbes (1)
1085. Rindert Wopkes (3)
1086. Rindert Wybes (3)
1087. Rindert Wybrens (1)
1088. Rindertje Dirks (1)
1089. Rindertje Sybes (1)
1090. Ringer (3)
1091. Ringer Hessels (1)
1092. Ringien (1)
1093. Rink (4)
1094. Rink (Rense) (1)
1095. Rinke (3)
1096. Rinke Frankes (1)
1097. Rinke Harmen Baukes (1)
1098. Rinke Harmens (1)
1099. Rinke Rienks (1)
1100. Rinke Ykes (1)
1101. Rinkje Jans (1)
1102. Rinkjen Klases (1)
1103. Rinkske Abrahams (1)
1104. Rinnert (9)
1105. Rinnert Foppes van der (1)
1106. Rinnert Martinus (1)
1107. Rinnert Sipkes (1)
1108. Rinnert Tjeerds (1)
1109. Rinnert Wopkes (1)
1110. Rinnertje Hedzers (1)
1111. Rinnerts Martinus (1)
1112. Rins (2)
1113. Rinsche (2)
1114. Rinsche (Hinke) Johannes (1)
1115. Rinscke (2)
1116. Rinse (73)
1117. Rinse (Ray) Heeres (1)
1118. Rinse (Ray) Tjallings (1)
1119. Rinse (Robert) Harmens van der (1)
1120. Rinse AEbes (1)
1121. Rinse AEdes (aka Pasma) (1)
1122. Rinse Alberts (1)
1123. Rinse Annes (3)
1124. Rinse Annes van der (3)
1125. Rinse Aukes (1)
1126. Rinse Barteles (1)
1127. Rinse Beerts (1)
1128. Rinse Cornelis (5)
1129. Rinse Cornelis de (1)
1130. Rinse Doekes (2)
1131. Rinse Douwes (1)
1132. Rinse Everts van der (1)
1133. Rinse Fokkes (1)
1134. Rinse Frankes (1)
1135. Rinse Freerks (1)
1136. Rinse Geerts (1)
1137. Rinse Gelts (1)
1138. Rinse Gerlofs de (1)
1139. Rinse Gerrits (3)
1140. Rinse Gerryts (1)
1141. Rinse Harmens (2)
1142. Rinse Hendriks (2)
1143. Rinse Hendriks van (1)
1144. Rinse Hilbrands (1)
1145. Rinse Jans (8)
1146. Rinse Jelles (3)
1147. Rinse Jennes (1)
1148. Rinse Joukes (1)
1149. Rinse Klazes (1)
1150. Rinse Klazes van der (1)
1151. Rinse Lolkes (1)
1152. Rinse Lubberts (1)
1153. Rinse Lykeles (1)
1154. Rinse Meinderts (2)
1155. Rinse Offes (1)
1156. Rinse Pieters (8)
1157. Rinse Pieters van der (1)
1158. Rinse Rienks (1)
1159. Rinse Rinses (4)
1160. Rinse Rinzes (1)
1161. Rinse Sakes (1)
1162. Rinse Sapes (1)
1163. Rinse Sipkes (3)
1164. Rinse Sjoerds (1)
1165. Rinse Sjolles (1)
1166. Rinse Sytzes (1)
1167. Rinse Sytzes van der (1)
1168. Rinse Teyes (1)
1169. Rinse Thomas (1)
1170. Rinse Tjallings (1)
1171. Rinse Tjeerds van der (1)
1172. Rinse Tjepkes (1)
1173. Rinse Uilkes (1)
1174. Rinse Watzes (1)
1175. Rinse Willems (1)
1176. Rinsie (1)
1177. Rinsje (9)
1178. Rinsje Dirks (1)
1179. Rinsje Jans (1)
1180. Rinsje Jaspers (1)
1181. Rinsje Jobs (2)
1182. Rinsje Kornelis (1)
1183. Rinsk (2)
1184. Rinske (281)
1185. Rinske (aka Hinke) Gerbens (1)
1186. Rinske (Hinke) (2)
1187. Rinske (Reka) Annes (1)
1188. Rinske (Rena) Dirks (1)
1189. Rinske (Rose) Cornelis (1)
1190. Rinske Abes (1)
1191. Rinske Abrahams (1)
1192. Rinske Adams (1)
1193. Rinske AEdes (1)
1194. Rinske AElses de (1)
1195. Rinske Ages van der (1)
1196. Rinske Alberts (4)
1197. Rinske Alderts (1)
1198. Rinske Allardus (1)
1199. Rinske Andries (1)
1200. Rinske Annes (2)
1201. Rinske Annes van der (2)
1202. Rinske Arjens (4)
1203. Rinske Arnoldus (1)
1204. Rinske Ates (1)
1205. Rinske Atzes (1)
1206. Rinske Aukes (1)
1207. Rinske Baukes (1)
1208. Rinske Beerends (1)
1209. Rinske Beerts (1)
1210. Rinske Botes (1)
1211. Rinske Bouwens (1)
1212. Rinske Bouwes (1)
1213. Rinske Bouwes van der (1)
1214. Rinske Cornelis (1)
1215. Rinske Daams (1)
1216. Rinske Dirks (16)
1217. Rinske Dirks de (1)
1218. Rinske Dirks van der (1)
1219. Rinske Doedes (2)
1220. Rinske Doekes (2)
1221. Rinske Douwes (4)
1222. Rinske Durks (1)
1223. Rinske Edzes (1)
1224. Rinske Eelkes van der (1)
1225. Rinske Eeltjes (1)
1226. Rinske Egberts (1)
1227. Rinske Eintes (1)
1228. Rinske Everts (1)
1229. Rinske Feikes (1)
1230. Rinske Fokkes (1)
1231. Rinske Folkerts van der (1)
1232. Rinske Fopkes (1)
1233. Rinske Foppes (1)
1234. Rinske Frankes van der (1)
1235. Rinske Franses de (1)
1236. Rinske Frederiks (1)
1237. Rinske Freerks (2)
1238. Rinske Gabes van der (1)
1239. Rinske Gaeles (1)
1240. Rinske Gaukes (1)
1241. Rinske Geertruida (2)
1242. Rinske Geerts (2)
1243. Rinske Geerts (Heerts) (1)
1244. Rinske Geerts van der (2)
1245. Rinske Gepkes (1)
1246. Rinske Gerbens (5)
1247. Rinske Gerbens (aka de Jonk) (1)
1248. Rinske Gerbens van der (1)
1249. Rinske Gerks (1)
1250. Rinske Gerlofs (1)
1251. Rinske Gerrits (9)
1252. Rinske Gosses (2)
1253. Rinske Harkes (2)
1254. Rinske Harmanus (1)
1255. Rinske Harmens (3)
1256. Rinske Harmens van der (1)
1257. Rinske Hattums van der (1)
1258. Rinske Hayes (1)
1259. Rinske Hedmans (1)
1260. Rinske Hedzers (1)
1261. Rinske Heins (2)
1262. Rinske Hendriks (9)
1263. Rinske Hendriks van der (2)
1264. Rinske Henricus (1)
1265. Rinske Hessels (1)
1266. Rinske Hettes (1)
1267. Rinske Hillebrands (1)
1268. Rinske Hotzes (1)
1269. Rinske Iemes (1)
1270. Rinske IJsbrands (1)
1271. Rinske Jacobs (17)
1272. Rinske Jacobs de (1)
1273. Rinske Jacobus (1)
1274. Rinske Jacobus van der (1)
1275. Rinske Jans (30)
1276. Rinske Jans de (1)
1277. Rinske Jans van der (5)
1278. Rinske Jarigs van der (1)
1279. Rinske Jelles (1)
1280. Rinske Jeltes (1)
1281. Rinske Jetzes (1)
1282. Rinske Jilderts (1)
1283. Rinske Jitses (1)
1284. Rinske Jitzes (2)
1285. Rinske Jochums (1)
1286. Rinske Johannes (5)
1287. Rinske Johannes van der (2)
1288. Rinske Joukes (1)
1289. Rinske Jurjens (1)
1290. Rinske Jurres (1)
1291. Rinske Klases (2)
1292. Rinske Klazes (15)
1293. Rinske Klazes van der (1)
1294. Rinske Kornelis (3)
1295. Rinske Lammerts (1)
1296. Rinske Lammerts de (1)
1297. Rinske Lazes (1)
1298. Rinske Lolkes (1)
1299. Rinske Martens de (1)
1300. Rinske Martens van der (1)
1301. Rinske Meinderts (1)
1302. Rinske Meintes (1)
1303. Rinske Mients (3)
1304. Rinske Mients van der (1)
1305. Rinske Minkes (1)
   1306. Rinske Minnes (3)
1307. Rinske Minzes (1)
1308. Rinske N. (1)
1309. Rinske Oedses (1)
1310. Rinske Oeges (1)
1311. Rinske Okkes (aka Belsma) van der (1)
1312. Rinske Piers (4)
1313. Rinske Pieters (16)
1314. Rinske Pieters (Rena Spoolstra) (1)
1315. Rinske Pieters de (1)
1316. Rinske Pieters van (1)
1317. Rinske Pieters van der (1)
1318. Rinske Poppes (2)
1319. Rinske Rintjes (2)
1320. Rinske Rinzes (3)
1321. Rinske Roukes (1)
1322. Rinske Ruurds (2)
1323. Rinske Sakes (1)
1324. Rinske Siebes (1)
1325. Rinske Siemens de (1)
1326. Rinske Sierks (1)
1327. Rinske Sijes van der (2)
1328. Rinske Simons (2)
1329. Rinske Sipkes (3)
1330. Rinske Sjirks (2)
1331. Rinske Sjoerds (2)
1332. Rinske Sjoerds van der (1)
1333. Rinske Sjoukes (3)
1334. Rinske Syberens (1)
1335. Rinske Sybes (2)
1336. Rinske Sybrens (6)
1337. Rinske Symens (1)
1338. Rinske Sytzes (5)
1339. Rinske Sytzes van der (2)
1340. Rinske Taekes (4)
1341. Rinske Taekes van der (1)
1342. Rinske Thijses (1)
1343. Rinske Thijssen (1)
1344. Rinske Thijsses (1)
1345. Rinske Tjalles (1)
1346. Rinske Tjallings (1)
1347. Rinske Tjeerds (3)
1348. Rinske Tjerks van der (1)
1349. Rinske Tjibbes (2)
1350. Rinske Tjipkes (1)
1351. Rinske Tjisses (1)
1352. Rinske Tjitzes (1)
1353. Rinske van der (1)
1354. Rinske Walings (2)
1355. Rinske Watzes (2)
1356. Rinske Watzes van der (1)
1357. Rinske Willems (6)
1358. Rinske Wopkes (1)
1359. Rinske Wopkes de (1)
1360. Rinske Wouters (1)
1361. Rinske Wybes (1)
1362. Rinske Wybes van der (1)
1363. Rinske Wybrens (1)
1364. Rinske Wytzes (1)
1365. Rinske Ydes van (1)
1366. Rinske Yedes (1)
1367. Rinske Ypes (1)
1368. Rinske Yskes (1)
1369. Rinskes (1)
1370. Rinskje (3)
1371. Rinskje Adolfs (1)
1372. Rinskje Jans (1)
1373. Rinskje Reinjes (1)
1374. Rinskje Roelofs (1)
1375. Rinskjen (2)
1376. Rinskjen Taekes (1)
1377. Rinsktje Durks (1)
1378. Rinso Steenhovius (1)
1379. Rinsse (1)
1380. Rint Durks (1)
1381. Rintie (7)
1382. Rintje (11)
1383. Rintje (Raymond) Pieters (1)
1384. Rintje Abes (2)
1385. Rintje Arjens (1)
1386. Rintje Beens (1)
1387. Rintje Bleinsma (3)
1388. Rintje Dingeloms (1)
1389. Rintje Dirks (1)
1390. Rintje Douwes (1)
1391. Rintje Hajes van der (1)
1392. Rintje Hendriks (1)
1393. Rintje Jackeles (1)
1394. Rintje Jans (2)
1395. Rintje Jelles (3)
1396. Rintje Klazes (1)
1397. Rintje Lieuwes (1)
1398. Rintje Luitjens van der (1)
1399. Rintje Oenes (1)
1400. Rintje Pieters (2)
1401. Rintje Reinders (3)
1402. Rintje Sjoerds (1)
1403. Rintje Sybes (1)
1404. Rintje Sybrens (1)
1405. Rintje Tjipes (1)
1406. Rintje Tjipkes van der (1)
1407. Rintk Pieters (1)
1408. Rintke (1)
1409. Rints (1)
1410. Rintsche (1)
1411. Rintse (2)
1412. Rintske (1)
1413. Rintz (1)
1414. Rinze (12)
1415. Rinze (Raymond) Kornelis (1)
1416. Rinze Alberts van der (1)
1417. Rinze Alles van der (1)
1418. Rinze Annes (2)
1419. Rinze Arjens (1)
1420. Rinze Arjens van der (1)
1421. Rinze Aukes (2)
1422. Rinze Beerts (1)
1423. Rinze Bottes (1)
1424. Rinze Brants (1)
1425. Rinze Cornelis (1)
1426. Rinze Dirks (1)
1427. Rinze Douwes (2)
1428. Rinze Durks (1)
1429. Rinze Ekes (1)
1430. Rinze Foppes (1)
1431. Rinze Gaatzes (1)
1432. Rinze Gerbens (2)
1433. Rinze Gerrits (3)
1434. Rinze Gerryts (1)
1435. Rinze Halbes (1)
1436. Rinze Harkes (1)
1437. Rinze Harmens van der (2)
1438. Rinze Hattums (2)
1439. Rinze Heins (1)
1440. Rinze Hemmes (1)
1441. Rinze Hendriks (3)
1442. Rinze Hessels (1)
1443. Rinze Hilbrands (1)
1444. Rinze Jacobs (2)
1445. Rinze Jans (7)
1446. Rinze Jaspers (1)
1447. Rinze Johannes (1)
1448. Rinze Kornelis (1)
1449. Rinze Lammerts (2)
1450. Rinze Lazes (1)
1451. Rinze Libbes (1)
1452. Rinze Liebbes (1)
1453. Rinze Lourenzes (1)
1454. Rinze Lucas (1)
1455. Rinze Martens (1)
1456. Rinze Meints (1)
1457. Rinze Minnes (1)
1458. Rinze Oebles (1)
1459. Rinze Paulus (1)
1460. Rinze Pieters (2)
1461. Rinze Pieters van der (1)
1462. Rinze Reimers (1)
1463. Rinze Rienders (1)
1464. Rinze Rinzes (3)
1465. Rinze Roelofs (1)
1466. Rinze Sapes (2)
1467. Rinze Saskers (1)
1468. Rinze Sierds (1)
1469. Rinze Sierks (1)
1470. Rinze Sipkes (2)
1471. Rinze Sjoerds (1)
1472. Rinze Sjoerds van der (1)
1473. Rinze Sybes (1)
1474. Rinze Sybrens (1)
1475. Rinze Sytzes van der (1)
1476. Rinze Tjallings (1)
1477. Rinze Tjeerds (2)
1478. Rinze Walings (4)
1479. Rinze Watzes (1)
1480. Rinze Willems (1)
1481. Rinze Wopkes (1)
1482. Rinze Wybes (2)
1483. Rinze Wybrens van der (1)
1484. Rinze Ypes (1)
1485. Rinze Ziegers (1)
1486. Rippert (3)
1487. Ritkse Pieters (1)
1488. Ritscke (1)
1489. Ritske (33)
1490. Ritske (Richard) Pieters (1)
1491. Ritske Alberts (1)
1492. Ritske Alberts van (1)
1493. Ritske Arjens (aka Dijkstra) (1)
1494. Ritske Aukes (1)
1495. Ritske Beerns (aka Boonstra) (1)
1496. Ritske Binnes (2)
1497. Ritske Cornelis Hermannus (1)
1498. Ritske Cornelis van der (1)
1499. Ritske Dirks (2)
1500. Ritske Douwes (1)
1501. Ritske Engels (2)
1502. Ritske Gerbens (2)
1503. Ritske Gerrits (2)
1504. Ritske Harmens (2)
1505. Ritske Jacobs (1)
1506. Ritske Jans (4)
1507. Ritske Jochems (1)
1508. Ritske Johannes (2)
1509. Ritske Johannes van der (1)
1510. Ritske Karels (1)
1511. Ritske Klazes (2)
1512. Ritske Liebes (1)
1513. Ritske Martens (2)
1514. Ritske Migchiels (1)
1515. Ritske Siedses van der (1)
1516. Ritske Simons (2)
1517. Ritske Sjoerds (1)
1518. Ritske Symens (1)
1519. Ritske Taekes (2)
1520. Ritske Tjeerds (1)
1521. Ritske Wopkes (1)
1522. Ritske Ysbrands (1)
1523. Ritskje Jans (1)
1524. Rixie (1)
1525. Rixie Ritskes (aka Tulner) (1)
1526. Rixje (3)
1527. Rixstien Jeltes (1)
1528. Rixt (7)
1529. Rixtia Laurentius (1)
1530. Rixtie (7)
1531. Rixtie Botes (1)
1532. Rixtie Idsis (1)
1533. Rixtie Klases (1)
1534. Rixtje (33)
1535. Rixtje Ages (1)
1536. Rixtje Annes (1)
1537. Rixtje Arjens (2)
1538. Rixtje Bartels (1)
1539. Rixtje Bodes (1)
1540. Rixtje Dirks (2)
1541. Rixtje Hendriks de (1)
1542. Rixtje Idzes (1)
1543. Rixtje Jacobs (2)
1544. Rixtje Jans (6)
1545. Rixtje Jelles van der (1)
1546. Rixtje Jetzes (1)
1547. Rixtje Jochums (1)
1548. Rixtje Klazes (1)
1549. Rixtje Meiles (1)
1550. Rixtje Oeges (2)
1551. Rixtje Piers (1)
1552. Rixtje Pieters (1)
1553. Rixtje Rutgers (1)
1554. Rixtje Siedzes (2)
1555. Rixtje Sybes (1)
1556. Rixtje Waeltjes (1)
1557. Rixtje Willems (1)
1558. Rixtje Ypes (1)
1559. Rixtjen (1)
1560. Rixtkjen (1)
1561. Rixttje (1)
1562. Robartus Kornelis (1)
1563. Robberdina (1)
1564. Robbert Jans (1)
1565. Robert (6)
1566. Robijn Sytzes (1)
1567. Roches Klazes van der (1)
1568. Rochgert Harms (1)
1569. Rochus (3)
1570. Rochus Alberts (1)
1571. Rochus Baukes (1)
1572. Rochus Berends (1)
1573. Rochus Dirks (2)
1574. Rochus Doedes (1)
1575. Rochus Jans van der (1)
1576. Rochus Johannes (1)
1577. Rochus Pieters (2)
1578. Rochus Sytzes (2)
1579. Rochus Thijsses van der (1)
1580. Rochus Tjeerds van der (1)
1581. Rochus Wybrens (1)
1582. Rochus Ydes (1)
1583. Rode Baukes (1)
1584. Rode Pieters van der (1)
1585. Rode Rodes (1)
1586. Rodger James (1)
1587. Rodmer (5)
1588. Roekes (1)
1589. Roel (16)
1590. Roel (Ralph) Walings (1)
1591. Roel Annes (2)
1592. Roel Aukes van der (1)
1593. Roel Ebes (2)
1594. Roel Fokkes (1)
1595. Roel Gerkes (1)
1596. Roel Hendriks (2)
1597. Roel Hendriks van der (1)
1598. Roel Jans (7)
1599. Roel Jeens (1)
1600. Roel Jelles van der (2)
1601. Roel Jippes (1)
1602. Roel Jochems (1)
1603. Roel Klazes (1)
1604. Roel Lubbes van der (1)
1605. Roel Oepkes (1)
1606. Roel Pieters (1)
1607. Roel Redmers (1)
1608. Roel Sjoerds (1)
1609. Roel Tjeerds (1)
1610. Roel Walings (1)
1611. Roelef (5)
1612. Roeleff (1)
1613. Roeleffie (1)
1614. Roelf (4)
1615. Roelf (Ralph) (1)
1616. Roelf (Ralph) Jans (1)
1617. Roelf Alberts (2)
1618. Roelf Hartlief (1)
1619. Roelf Hindriks (2)
1620. Roelf Jacobs (1)
1621. Roelf Jans (2)
1622. Roelf Klaassens (1)
1623. Roelf Klasens (1)
1624. Roelf Klazens van den (1)
1625. Roelf Wiemers (1)
1626. Roelfien (4)
1627. Roelfien Friedriks (1)
1628. Roelfje Feibes (1)
1629. Roelfke (3)
1630. Roelfke (Rosa) (1)
1631. Roelfke Abels (1)
1632. Roelfke Derks (1)
1633. Roelfke Jakobs (1)
1634. Roelfke Jans (2)
1635. Roelfke Symens van der (1)
1636. Roelif Atzonis (1)
1637. Roelina (1)
1638. Roelinus (Roelof) (1)
1639. Roelke (3)
1640. Roelof (44)
1641. Roelof (Harry) Klazes (1)
1642. Roelof (Ralph) Andries (2)
1643. Roelof (Ralph) Sjoerds (1)
1644. Roelof Abels (3)
1645. Roelof AEbeles van (1)
1646. Roelof Alardus (2)
1647. Roelof Alles (1)
1648. Roelof Andries (1)
1649. Roelof Annes (1)
1650. Roelof Annes van der (1)
1651. Roelof Bernardus (1)
1652. Roelof Christoffels (1)
1653. Roelof Claasen (1)
1654. Roelof Clases (1)
1655. Roelof Cornelis (1)
1656. Roelof Dirks (2)
1657. Roelof Douwes (1)
1658. Roelof Ebeles (1)
1659. Roelof Engels (1)
1660. Roelof Fokeles (1)
1661. Roelof Fokkes (1)
1662. Roelof Foppes van der (1)
1663. Roelof Franzes (3)
1664. Roelof Freerks (1)
1665. Roelof Geerts (1)
1666. Roelof Gerks de (1)
1667. Roelof Gerrits (3)
1668. Roelof Giesberts (1)
1669. Roelof Gooitzens (1)
1670. Roelof Greelts (1)
1671. Roelof Haebeles (1)
1672. Roelof Hanses (1)
1673. Roelof Harings (1)
1674. Roelof Harkes (1)
1675. Roelof Harmens (2)
1676. Roelof Harmens van der (1)
1677. Roelof Hendriks (4)
1678. Roelof Hermanus (aka Telgraaf) (1)
1679. Roelof Herres (2)
1680. Roelof Hessels (3)
1681. Roelof Hiddes (2)
1682. Roelof Jacobs (5)
1683. Roelof Jacobus (2)
1684. Roelof Jans (11)
1685. Roelof Jans (Ralph Shooks) (1)
1686. Roelof Jans van der (2)
1687. Roelof Jelles (1)
1688. Roelof Jelles van der (1)
1689. Roelof Jogchums (1)
1690. Roelof Johannes (6)
1691. Roelof Johannes van der (2)
1692. Roelof Karstes van der (1)
1693. Roelof Klases (1)
1694. Roelof Klazes (8)
1695. Roelof Kobus (1)
1696. Roelof Kornelis (1)
1697. Roelof Lambertus van der (1)
1698. Roelof Lammerts (1)
1699. Roelof Lieuwes (1)
1700. Roelof Lourens (1)
1701. Roelof Lucas (1)
1702. Roelof Luitzens van der (1)
1703. Roelof Martens (1)
1704. Roelof Meintes (1)
1705. Roelof Melles (1)
1706. Roelof Minnes de (1)
1707. Roelof Nannes (1)
1708. Roelof Oeges (1)
1709. Roelof Piers (2)
1710. Roelof Pieters (8)
1711. Roelof Rinderts (2)
1712. Roelof Rinzes (1)
1713. Roelof Roelfs (1)
1714. Roelof Roelofs (6)
1715. Roelof Romkes (2)
1716. Roelof Rutgers (1)
1717. Roelof Samuels (2)
1718. Roelof Sasses (1)
1719. Roelof Siemens (1)
1720. Roelof Sikkes (3)
1721. Roelof Sipkes (1)
1722. Roelof Sjoerds (2)
1723. Roelof Sjoukes (4)
1724. Roelof Symens (1)
1725. Roelof Taekeles (1)
1726. Roelof Taekes (1)
1727. Roelof ten (1)
1728. Roelof Tjerks (1)
1729. Roelof Tomas de (1)
1730. Roelof van der (1)
1731. Roelof Watzes (2)
1732. Roelof Willems (3)
1733. Roelof Wytzes van (1)
1734. Roelof Ybeles (1)
1735. Roelof Zacheus (1)
1736. Roeloff (3)
1737. Roeloffena Renzes (2)
1738. Roeloffina Hendrika (1)
1739. Roelofje (4)
1740. Roelofje Jacobs (1)
   1741. Roelofje Roelfs (1)
1742. Roelofjen Anthonys (1)
1743. Roelofjen Bartelts (1)
1744. Roelofjen Jans (1)
1745. Roelofke (8)
1746. Roelofke (Rose) Jans (1)
1747. Roelofke Barteles (1)
1748. Roelofke Bernardus (1)
1749. Roelofke Christoffels (1)
1750. Roelofke Dirks (1)
1751. Roelofke Epkes (1)
1752. Roelofke Hajes (1)
1753. Roelofke Hendriks (2)
1754. Roelofke Hessels (1)
1755. Roelofke Jans (4)
1756. Roelofke Renzes (1)
1757. Roelofke Rinzes (1)
1758. Roelofke Sjoerds (2)
1759. Roelofke Wytses (1)
1760. Roelofske Willems (1)
1761. Roeltie (1)
1762. Roeltje (4)
1763. Roeltje Hendriks (1)
1764. Roeltje Meints (1)
1765. Rogchus (1)
1766. Rogchus Idzerts (1)
1767. Rogchus Jans van der (1)
1768. Rogchus Lubberts (1)
1769. Rogger Repkes (1)
1770. Roimer (1)
1771. Rokus Lourens (1)
1772. Rolina Johanna (2)
1773. Rolina Wilmina (1)
1774. Romck (2)
1775. Romcke (2)
1776. Romckien (1)
1777. Romelia Sybrands (1)
1778. Romk (1)
1779. Romke (50)
1780. Romke (Ralph) Sybrens (1)
1781. Romke AEbeles (1)
1782. Romke Allardus (1)
1783. Romke Andries (1)
1784. Romke Annes (1)
1785. Romke Arjens (1)
1786. Romke Baukes (1)
1787. Romke Baukes van der (1)
1788. Romke Claasens (1)
1789. Romke Cornelis (1)
1790. Romke Dirks (1)
1791. Romke Dirks van der (2)
1792. Romke Douwes (1)
1793. Romke Douwes van der (1)
1794. Romke Ebeles (1)
1795. Romke Egberts (3)
1796. Romke Feddes (1)
1797. Romke Foppes (1)
1798. Romke Foppes van der (2)
1799. Romke Gerardus van der (1)
1800. Romke Hattums (1)
1801. Romke Heins (1)
1802. Romke Hotzes aka Steenstra (1)
1803. Romke IJsbrands (2)
1804. Romke Jacobs (3)
1805. Romke Jacobs van der (1)
1806. Romke Jacobus (1)
1807. Romke Jans (14)
1808. Romke Jans van der (2)
1809. Romke Jarigs van der (1)
1810. Romke Jeens van der (1)
1811. Romke Joekes van der (1)
1812. Romke Johannes (2)
1813. Romke Johannis (2)
1814. Romke Klases (2)
1815. Romke Klazes (2)
1816. Romke Kornelis (1)
1817. Romke Lieuwes (2)
1818. Romke Lolles van der (2)
1819. Romke Petrus de Rooy (1)
1820. Romke Pieters (4)
1821. Romke Pieters van der (2)
1822. Romke Popkes (1)
1823. Romke Regnerus (1)
1824. Romke Reinders (1)
1825. Romke Renzes (1)
1826. Romke Rienks (1)
1827. Romke Rinderts (1)
1828. Romke Romkes (2)
1829. Romke Sakes (1)
1830. Romke Sipkes (1)
1831. Romke Sjoerds (1)
1832. Romke Sybes (1)
1833. Romke Thijssens de (1)
1834. Romke Tijssens (1)
1835. Romke Tjallings van der (2)
1836. Romke Tjeerds (2)
1837. Romke Tjitzes van der (1)
1838. Romke Ulbes van der (1)
1839. Romke Willems (1)
1840. Romke Wopkes (3)
1841. Romke Wybrens (1)
1842. Romke Wytses (1)
1843. Romkie (1)
1844. Romkien (3)
1845. Romkje (25)
1846. Romkje (aka Rosema) (1)
1847. Romkje (Rose) Kornelis van der (1)
1848. Romkje (Rose) Tietes (1)
1849. Romkje Annes (1)
1850. Romkje Annes van der (1)
1851. Romkje Bartels (1)
1852. Romkje Baukes van der (1)
1853. Romkje Binnes (1)
1854. Romkje Dirks (4)
1855. Romkje Dirks van der (2)
1856. Romkje Eeltjes (1)
1857. Romkje Feddes (1)
1858. Romkje Fokkes (5)
1859. Romkje Foppes (1)
1860. Romkje Gerbens (1)
1861. Romkje Gerrits (1)
1862. Romkje Gerrits van der (1)
1863. Romkje Goslings (2)
1864. Romkje Hendriks (2)
1865. Romkje Hendriks van der (2)
1866. Romkje Hessels (1)
1867. Romkje Imkes (1)
1868. Romkje Jacobs (6)
1869. Romkje Jans (4)
1870. Romkje Jans van der (2)
1871. Romkje Jochums (1)
1872. Romkje Johannes (4)
1873. Romkje Klases (3)
1874. Romkje Klazes (2)
1875. Romkje Klazes van (1)
1876. Romkje Martens van der (2)
1877. Romkje Meinderts (2)
1878. Romkje Mennes (1)
1879. Romkje Oedzes (1)
1880. Romkje Oeges (1)
1881. Romkje Oenes (1)
1882. Romkje Ottes (1)
1883. Romkje Piers (1)
1884. Romkje Pieters (4)
1885. Romkje Pieters (aka Boltes) (1)
1886. Romkje Pieters van der (2)
1887. Romkje Reinders (1)
1888. Romkje Roelofs (1)
1889. Romkje Romkes (1)
1890. Romkje Rommerts (1)
1891. Romkje Sakes van der (1)
1892. Romkje Sijes (1)
1893. Romkje Sikkes (1)
1894. Romkje Sints (1)
1895. Romkje Sipkes (5)
1896. Romkje Sjabbes (1)
1897. Romkje Sybes (1)
1898. Romkje Sybrens (1)
1899. Romkje Symens (1)
1900. Romkje Taekes (1)
1901. Romkje Thomas (1)
1902. Romkje Tijsses (1)
1903. Romkje Tjallings (1)
1904. Romkje Tjeerds (1)
1905. Romkje Tjeerds van der (1)
1906. Romkje van der (1)
1907. Romkje Wiegers van der (3)
1908. Romkje Wierds (1)
1909. Romkje Wopkes (2)
1910. Romkje Wouters (1)
1911. Romkje Wytzes (1)
1912. Romkje Ydes (1)
1913. Romkjen (13)
1914. Romkjen Gerks (1)
1915. Romkjen Harmens (2)
1916. Romkjen Luitzens (1)
1917. Romkjen Marcus (1)
1918. Romkjen Pieters (2)
1919. Romkjen Tijsses van der (1)
1920. Romkjen Tjallings (3)
1921. Rommert (13)
1922. Rommert Alles (1)
1923. Rommert Baukes (1)
1924. Rommert Bouwes (1)
1925. Rommert Gerbens van der (1)
1926. Rommert Jans (2)
1927. Rommert Johannes (1)
1928. Rommert Kiers (1)
1929. Rommert Kornelis (2)
1930. Rommert Ottes (1)
1931. Rommert Piebes (1)
1932. Rommert Teunis (1)
1933. Rommert Thomas (1)
1934. Rommert Wybes (1)
1935. Rompt (1)
1936. Rompt Alles (1)
1937. Romptje (Romena) Alberts (1)
1938. Roneske Thomas (1)
1939. Roode (1)
1940. Roode Jurjens (1)
1941. Rooitske (1)
1942. Rosa (2)
1943. Rosalyn (1)
1944. Rose (3)
1945. Rosetta Alida (1)
1946. Rosina (1)
1947. Rotger (1)
1948. Rouke (1)
1949. Rouke Ages van der (1)
1950. Rouke Joostes (1)
1951. Rouke Ulbes (1)
1952. Roukjen Kornelus (1)
1953. Rudmer (2)
1954. Rudmer Sjierks van der (1)
1955. Rudolf Nicolai (1)
1956. Rudolph (1)
1957. Rudolph Hendriks (1)
1958. Rudolphus (2)
1959. Rudolphus Johannes (1)
1960. Ruerd (6)
1961. Ruert (1)
1962. Ruertie (1)
1963. Rufus (1)
1964. Ruiertie (1)
1965. Ruird (14)
1966. Ruird Wijbrens (1)
1967. Ruirdje (1)
1968. Ruirdt (1)
1969. Ruirt (2)
1970. Ruirtie Andris (1)
1971. Ruirtje (1)
1972. Rusje (1)
1973. Rutger (5)
1974. Rutger Douwes (4)
1975. Rutger Gooitzens (2)
1976. Rutger Klasen (1)
1977. Rutger Klases (1)
1978. Rutger Roelofs (1)
1979. Rutger Symons (2)
1980. Rutger Tjeerds (1)
1981. Rutgert (1)
1982. Rutgerus (1)
1983. Ruth (4)
1984. Ruth Orchid Paul (1)
1985. Ruttje Rutgers (1)
1986. Ruurd (55)
1987. Ruurd (John) Epkes (1)
1988. Ruurd (Ralph) Eelkes (1)
1989. Ruurd (Ralph) Fokkes (1)
1990. Ruurd (Ralph) Jelles (1)
1991. Ruurd (Ralph) Sytses (1)
1992. Ruurd (Rudolph) Jacobs (1)
1993. Ruurd Abolonies van der (1)
1994. Ruurd AElzes de (1)
1995. Ruurd Ages (1)
1996. Ruurd Alberts (1)
1997. Ruurd Alberts van der (1)
1998. Ruurd Ales (1)
1999. Ruurd Andries (2)
2000. Ruurd Annes van der (2)
2001. Ruurd Anskes (1)
2002. Ruurd Arjens (2)
2003. Ruurd Aukes (2)
2004. Ruurd Binnes (1)
2005. Ruurd Bokkes (1)
2006. Ruurd Botes (1)
2007. Ruurd Dirks (2)
2008. Ruurd Dirks de (1)
2009. Ruurd Dirks van der (1)
2010. Ruurd Douwes (1)
2011. Ruurd Durks (2)
2012. Ruurd Durks van der (1)
2013. Ruurd Eelkes (2)
2014. Ruurd Eeltjes (3)
2015. Ruurd Eintes (1)
2016. Ruurd Everts (2)
2017. Ruurd Falentijns (1)
2018. Ruurd Feddes (1)
2019. Ruurd Fokkes (2)
2020. Ruurd Folkerts (1)
2021. Ruurd Gelts (1)
2022. Ruurd Gerbens (1)
2023. Ruurd Gerks de (1)
2024. Ruurd Gerrits (4)
2025. Ruurd Harmens (1)
2026. Ruurd Harmens van der (1)
2027. Ruurd Hendriks (2)
2028. Ruurd Hilbrands (2)
2029. Ruurd Hilles (1)
2030. Ruurd Hobbes (1)
2031. Ruurd Hommes (1)
2032. Ruurd Hylkes (1)
2033. Ruurd Jacobs (2)
2034. Ruurd Jakobs (1)
2035. Ruurd Jans (14)
2036. Ruurd Jans de (2)
2037. Ruurd Jans van der (1)
2038. Ruurd Jelles van (1)
2039. Ruurd Jentjes (1)
2040. Ruurd Jitzes (1)
2041. Ruurd Johannes (6)
2042. Ruurd Johannes de (1)
2043. Ruurd Joostes (1)
2044. Ruurd Joukes (2)
2045. Ruurd Joukes (Roy Ripma) (1)
2046. Ruurd Joutes van der (1)
2047. Ruurd Klaases (1)
2048. Ruurd Klases van der (1)
2049. Ruurd Klazes (7)
2050. Ruurd Klazes de (1)
2051. Ruurd Lieuwes (1)
2052. Ruurd Lieuwes van der (1)
2053. Ruurd Louws (1)
2054. Ruurd Luitzens van der (1)
2055. Ruurd Markus (1)
2056. Ruurd Martens (1)
2057. Ruurd Meines (1)
2058. Ruurd Oebeles (1)
2059. Ruurd Ottes (2)
2060. Ruurd Pieters (18)
2061. Ruurd Pieters van der (1)
2062. Ruurd Reinders (1)
2063. Ruurd Ruurds (5)
2064. Ruurd Rymers (1)
2065. Ruurd Siedses (1)
2066. Ruurd Sipkes (3)
2067. Ruurd Sjoerds (2)
2068. Ruurd Sybouts (1)
2069. Ruurd Sybrens (3)
2070. Ruurd Sybrens van der (1)
2071. Ruurd Sytses (1)
2072. Ruurd Sytzes (5)
2073. Ruurd Sytzes van der (1)
2074. Ruurd Taekes (1)
2075. Ruurd Teunis (1)
2076. Ruurd Thomas (2)
2077. Ruurd Tietes (1)
2078. Ruurd Tjeerds van der (1)
2079. Ruurd Tjerks (2)
2080. Ruurd Valentijns (3)
2081. Ruurd Wiebes (1)
2082. Ruurd Willems (2)
2083. Ruurd Willems van der (2)
2084. Ruurd Wopkes (2)
2085. Ruurd Wybrens (3)
2086. Ruurd Ydes de (1)
2087. Ruurd Yemes (1)
2088. Ruurd Ynzes van (1)
2089. Ruurd Ypes (2)
2090. Ruurdje (3)
2091. Ruurdje Andries (1)
2092. Ruurdje Annes (1)
2093. Ruurdje Cornelis (1)
2094. Ruurdje Dirks (1)
2095. Ruurdje Everts (1)
2096. Ruurdje Gerbens (1)
2097. Ruurdje Harmens (1)
2098. Ruurdje Herkes (1)
2099. Ruurdje Jacobs (1)
2100. Ruurdje Jans (2)
2101. Ruurdje Kornelis (1)
2102. Ruurdje Meinderts (1)
2103. Ruurdje Meintes (1)
2104. Ruurdje Rinzes (1)
2105. Ruurdje Rutgers (1)
2106. Ruurdje Ruurds (2)
2107. Ruurdje Sakes (3)
2108. Ruurdje Sybrens (1)
2109. Ruurdje Tjepkes (1)
2110. Ruurdje Wybrens (1)
2111. Ruurdje Wytzes de (1)
2112. Ruurdje Ykes (1)
2113. Ruurdje Ynses (1)
2114. Ruurdtie (1)
2115. Ruurdtje (5)
2116. Ruurdtje (Rena) Jans van der (1)
2117. Ruurdtje Andries (1)
2118. Ruurdtje Annes van der (1)
2119. Ruurdtje Dirks van der (1)
2120. Ruurdtje Eelkes (1)
2121. Ruurdtje Eilderts (1)
2122. Ruurdtje Gaatzes (1)
2123. Ruurdtje Gerbens (1)
2124. Ruurdtje Heins (1)
2125. Ruurdtje Hinnes van der (1)
2126. Ruurdtje Hotzes (1)
2127. Ruurdtje Johannes (1)
2128. Ruurdtje Martens van der (1)
2129. Ruurdtje Nannes (1)
2130. Ruurdtje Pieters (2)
2131. Ruurdtje Ruurds (2)
2132. Ruurdtje Ruurds aka de Jong (1)
2133. Ruurdtje Sybrens (1)
2134. Ruurdtje Sytzes (1)
2135. Ruurdtje Ynzes (1)
2136. Ruurt (2)
2137. Ruurt Gysberts (1)
2138. Ruurtie (1)
2139. Ruurtje (2)
2140. Ruurtje Dirks (1)
2141. Ruurtje Doekeles (1)
2142. Ruurtje Hinnes (1)
2143. Ruurtje Jans (1)
2144. Ruuwert (1)
2145. Ruwerd van der (1)
2146. Ruyrd (1)
2147. Ruyrdtje (1)
2148. Ryer (1)
2149. Ryk (1)
2150. Rykele (1)
2151. Rykele Annes (1)
2152. Rykele Durks van der (1)
2153. Rykele Huytes (1)
2154. Rykele Joukes (1)
2155. Rykele Oeges (1)
2156. Rykele Pieters van der (1)
2157. Rykele Sytzes van der (1)
2158. Rykele Wiegers (1)
2159. Rykeltje Hendriks van (1)
2160. Rykeltje Rykels (1)
2161. Rykeltje Sasses (1)
2162. Rykje Jans (1)
2163. Rykle (4)
2164. Rykle Jans (2)
2165. Rykle Popkes van der (1)
2166. Ryme (1)
2167. Rymer (1)
2168. Rymer Ruurds (1)
2169. Rymke (1)
2170. Rymkje (1)
2171. Rypke (1)
2172. Rypke Jans (1)
2173. Rypke Jans van der (1)
2174. Rypke Wybes (1)