Voornamen Lijst: Begint met P


Alle voornamen beginnend met P, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Pabe (Pope) Jacobs (1)
2. Pabe Ages (1)
3. Pabe Jans (1)
4. Palle (1)
5. Palle Doeyes de (1)
6. Pals (1)
7. Pals Geerts (1)
8. Pals Jans (1)
9. Passchier Jacobs (1)
10. Patric (1)
11. Paul (5)
12. Paul Anton Van (1)
13. Paul H. (1)
14. Paul Raymond (1)
15. Paulina (6)
16. Paulina Abrahams (1)
17. Paulina Thomas (1)
18. Paulina van den Houten (1)
19. Pauline (2)
20. Paulis (1)
21. Paulus (20)
22. Paulus Abrahams (1)
23. Paulus Annes (2)
24. Paulus Anthony (1)
25. Paulus Beerends (1)
26. Paulus Christoffels (1)
27. Paulus Dirk (1)
28. Paulus Dirks (3)
29. Paulus Douwes (1)
30. Paulus Durks (1)
31. Paulus Eizes (1)
32. Paulus Ennes (1)
33. Paulus Feikes (1)
34. Paulus Formers van der (1)
35. Paulus Geerts (1)
36. Paulus Gerbens (2)
37. Paulus Gerhardus van der (1)
38. Paulus Gerrits (6)
39. Paulus Harmens (2)
40. Paulus Heines (1)
41. Paulus Heins (1)
42. Paulus Hommes (1)
43. Paulus Hyacinthes (1)
44. Paulus Jacobs (4)
45. Paulus Jans (8)
46. Paulus Jans van der (1)
47. Paulus Jarigs (1)
48. Paulus Jenses (1)
49. Paulus Johannes (3)
50. Paulus Klazes (3)
51. Paulus Lammerts (1)
52. Paulus Luitzens Fink van der (1)
53. Paulus Marius Beukens (1)
54. Paulus Martens (1)
55. Paulus Meinderts (1)
56. Paulus Meints (1)
57. Paulus Michiels (1)
58. Paulus Minnes (1)
59. Paulus Nannes (3)
60. Paulus Pieters (4)
61. Paulus Reinders (1)
62. Paulus Reins (1)
63. Paulus Ruurds (1)
64. Paulus Sanders (3)
65. Paulus Sapes (1)
66. Paulus Sasses (2)
67. Paulus Sipkes (2)
68. Paulus Sjoerds (1)
69. Paulus Sjoukes (1)
70. Paulus Sytzes (1)
71. Paulus Theodorus (1)
72. Paulus Thomas (1)
73. Paulus Tjeerds (2)
74. Paulus Tjeerds (Paul Hockema) (1)
75. Paulus Tjerks (1)
76. Paulus Tjipkes (1)
77. Paulus Tjitzes van der (1)
78. Paulus Tymens (1)
79. Paulus van den (1)
80. Paulus Watzes (1)
81. Paulus Willems (2)
82. Paulus Willems van (1)
83. Paulus Wybes (1)
84. Paulus Wybes van der (1)
85. Paulus Wybrens (1)
86. Pauwel (Paul) Eilkes van der (1)
87. Pauwel Arjens (1)
88. Pauweltje (1)
89. Pearl Hodgson (1)
90. Peerk (1)
91. Peetrus (1)
92. Perry (1)
93. Pete (1)
94. Peter (26)
95. Peter (aka Petrus Kobussen) van den (1)
96. Peter Aartzen (1)
97. Peter Benjamin (1)
98. Peter Gideon (1)
99. Peter Hendriks (2)
100. Peter Izaac (1)
101. Peter J. (1)
102. Peter Jans (1)
103. Peter Jochums (1)
104. Peter Johannes (3)
105. Peter John (1)
106. Peter Klases (1)
107. Peter Lefferts (1)
108. Peter Lodewijk (Petrus Ludovicus) (1)
109. Peter Martens van der (1)
110. Peter Roelofs (1)
111. Peter van den (1)
112. Peter W. (1)
113. Peterina (1)
114. Peterke (1)
115. Peternella (1)
116. Peternella (aka Petronella) (1)
117. Petertje (1)
118. Petertje (aka Kampen) (1)
119. Petertje IJsbrands (1)
120. Petronella (11)
121. Petronella (Nellie) (1)
122. Petronella (Nellie) Margaretha (1)
123. Petronella (Pieternella) (1)
124. Petronella aka Kimps (1)
125. Petronella Anna (1)
126. Petronella Arents (1)
127. Petronella Bokkes (1)
128. Petronella Christina Theodora (1)
129. Petronella Douwes (1)
130. Petronella Elisabeth (1)
131. Petronella Ettes (1)
132. Petronella Feites (1)
133. Petronella Feykes (1)
134. Petronella Francisca Roelofs (1)
135. Petronella Geertruida (1)
136. Petronella Harmens (1)
137. Petronella Idses (1)
138. Petronella Jans (1)
139. Petronella Johanna (1)
140. Petronella Johannes (2)
141. Petronella Juliana (1)
142. Petronella Juliana Jorrits (1)
143. Petronella Margaretha (1)
144. Petronella Maria (1)
145. Petronella Reinders (2)
146. Petronella Susanna Frederikus van der (1)
147. Petronella van der Stam (1)
148. Petronella Yda Pieters (1)
149. Petrus (13)
150. Petrus (Pieter) Jackles (1)
151. Petrus (Pieter) Jacobs (1)
152. Petrus (Pieter) Wouters van (1)
153. Petrus (Pyter) (1)
154. Petrus Albartus (1)
155. Petrus Andreas (1)
156. Petrus Andries (1)
157. Petrus Annes (1)
158. Petrus Arnoldus Johannes (1)
159. Petrus Cornelis (2)
160. Petrus de Rooy van (3)
161. Petrus Dionisius (1)
162. Petrus Dirks (3)
163. Petrus Douwes (1)
164. Petrus Eelzes (2)
165. Petrus Fokkes (1)
166. Petrus Folkerts (1)
167. Petrus Franciscus (1)
168. Petrus Gerbens (1)
169. Petrus Gerrits (1)
170. Petrus Harmens van der (1)
171. Petrus Heilarius Peerdemans (1)
172. Petrus Hendriks (1)
173. Petrus Hendrikus (1)
174. Petrus Isack (1)
175. Petrus Izaak Jelles (1)
176. Petrus Jacobus (3)
177. Petrus Jans (1)
178. Petrus Jaspers (1)
179. Petrus Jetses (1)
180. Petrus Jitses (1)
181. Petrus Joannes (1)
182. Petrus Jodocus (1)
183. Petrus Johannes (6)
184. Petrus Johannes van der (1)
185. Petrus Johannes Wibrandus (1)
186. Petrus Johannes Wybrandus (1)
187. Petrus Kroonsma (1)
188. Petrus Lieuwes van der (1)
189. Petrus Lykeles (1)
190. Petrus P. zn (1)
191. Petrus Rembertus (1)
192. Petrus Scheltes (1)
193. Petrus Sietzes (1)
194. Petrus Sipkes (1)
195. Petrus Steenhoovius (1)
196. Petrus Steenhovius (1)
197. Petrus van der (1)
198. Petrus Voorhoek (1)
199. Petrus Willems (2)
200. Petrus Ydes van (1)
201. Petrus Ymtes (1)
202. Philip (3)
203. Philip Ernst (1)
204. Philip Jacobsz (1)
205. Philip Klazes (1)
206. Philip Theodore (1)
207. Philippes Tjeerds (1)
208. Philippine Henriette (1)
209. Philippus (12)
210. Philippus Ates (1)
211. Philippus Baerends (1)
212. Philippus Jacobs (1)
213. Philippus Jans (1)
214. Philippus Martinus (1)
215. Philippus Martinus van der (1)
216. Philippus Pieter (1)
217. Philippus Ritskes (1)
218. Philippus Steffen (1)
219. Philippus Sybes (1)
220. Philippus Taekes (1)
221. Philippus Willems (1)
222. Philips Peter (1)
223. Phillip (1)
224. Phillip (Filip) L. (1)
225. Pibo (1)
226. Pie(r)tje Martens (1)
227. Piebe (10)
228. Piebe Ages (1)
229. Piebe Beerts (1)
230. Piebe Berends (2)
231. Piebe Bruins (1)
232. Piebe Cornelis (1)
233. Piebe Dirks (4)
234. Piebe Dirks van (1)
235. Piebe Durks (1)
236. Piebe Eelkes (4)
237. Piebe Feddes (2)
238. Piebe Folkerts (1)
239. Piebe Gerrits (1)
240. Piebe Gosses (1)
241. Piebe Harmens (1)
242. Piebe Hayes (1)
243. Piebe Hedzers van der (1)
244. Piebe Hendriks (1)
245. Piebe Jacobs (1)
246. Piebe Jacobs van der (1)
247. Piebe Jans (7)
248. Piebe Jitzes (3)
249. Piebe Johannes (1)
250. Piebe Keimpes (1)
251. Piebe Kornelis (2)
252. Piebe Lieuwes (3)
253. Piebe Markus (2)
254. Piebe Martens (1)
255. Piebe Meines (1)
256. Piebe Meines van der (1)
257. Piebe Minnes de (1)
258. Piebe Oebeles (2)
259. Piebe Oenes (1)
260. Piebe Ouwes (1)
261. Piebe Paulus (2)
262. Piebe Piers (1)
263. Piebe Pieters (2)
264. Piebe Renzes (1)
265. Piebe Rommerts (1)
266. Piebe Sakes (1)
267. Piebe Siemens (1)
268. Piebe Simons (1)
269. Piebe Sjoerds (2)
270. Piebe Sydses (2)
271. Piebe Symens (1)
272. Piebe Taekes (1)
273. Piebe Theunis (1)
274. Piebe Tjeerds (1)
275. Piebe Tjepkes (3)
276. Piebe Willems (1)
277. Piebe Willems Kooystra (1)
278. Piebe Ypes (1)
279. Pieke (2)
280. Pieke Haitzes (1)
281. Pieke Jarigs (1)
282. Pieke Pieters (1)
283. Pieke Tjeerds (1)
284. Pier (61)
285. Pier (Perry) Johannes (1)
286. Pier (Peter) Jacobs (1)
287. Pier Abeles (1)
288. Pier Abes (1)
289. Pier Ages (1)
290. Pier Andries van der (2)
291. Pier Annes (1)
292. Pier Annes van der (1)
293. Pier Ates (1)
294. Pier Aukes (1)
295. Pier Barteles (1)
296. Pier Bartels (2)
297. Pier Baukes (3)
298. Pier Berends (1)
299. Pier Binnis (1)
300. Pier Botes (2)
301. Pier Cornelis (3)
302. Pier Daniel (1)
303. Pier Dirks (5)
304. Pier Doekes (2)
305. Pier Douwes (4)
306. Pier Douwes de (1)
307. Pier Douwes van der (1)
308. Pier Durks (1)
309. Pier Eelkes (1)
310. Pier Egberts (1)
311. Pier Ennes (1)
   312. Pier Enneus (2)
313. Pier Epkes (1)
314. Pier Everts (2)
315. Pier Feikes (1)
316. Pier Fokkes (1)
317. Pier Folkerts (1)
318. Pier Fopkes (2)
319. Pier Foppes (1)
320. Pier Fransen (1)
321. Pier G. (1)
322. Pier Gerbens (1)
323. Pier Gerlofs (2)
324. Pier Gerlofs van der (1)
325. Pier Gerrits (1)
326. Pier Gosses (4)
327. Pier Haebels (1)
328. Pier Hanzes (2)
329. Pier Harmens (1)
330. Pier Hartmans van der (1)
331. Pier Hedzers (1)
332. Pier Hendriks (3)
333. Pier Herres (1)
334. Pier Hessels (1)
335. Pier Huberts (1)
336. Pier Jacobs (3)
337. Pier Jacobs van der (2)
338. Pier Jacobus (2)
339. Pier Jakobs (2)
340. Pier Jans (23)
341. Pier Jans de (1)
342. Pier Jarigs (1)
343. Pier Jelles (2)
344. Pier Jentjes (1)
345. Pier Jobs (aka van Erkens) (1)
346. Pier Jochems (1)
347. Pier Johannes (12)
348. Pier Joutes (1)
349. Pier Jurjens (1)
350. Pier Klases (1)
351. Pier Klazes (5)
352. Pier Klazes van der (1)
353. Pier Kleizes van der (1)
354. Pier Kornelis (3)
355. Pier Lammerts (1)
356. Pier Lieuwes (2)
357. Pier Lolkes (1)
358. Pier Meiles (1)
359. Pier Melles (1)
360. Pier Nannes (1)
361. Pier Oenes (1)
362. Pier Piers (3)
363. Pier Pieters (22)
364. Pier Pieters van der (1)
365. Pier Pylgers (1)
366. Pier Renzes (2)
367. Pier Rimmelts (1)
368. Pier Ritskes van (1)
369. Pier Roelofs (2)
370. Pier Rutgers (1)
371. Pier Sakes (1)
372. Pier Siedses (2)
373. Pier Siedzes (2)
374. Pier Simons (4)
375. Pier Sipkes (1)
376. Pier Sjoerds (2)
377. Pier Stevens (Peter Portenga) (1)
378. Pier Sybrens (1)
379. Pier Sytses van der (1)
380. Pier Sytzes (1)
381. Pier Tammes van der (1)
382. Pier Theunis van der (1)
383. Pier Thijssens (1)
384. Pier Thomas (1)
385. Pier Tjeerds (2)
386. Pier Tjeerds van der (1)
387. Pier Tjommes (1)
388. Pier Tomas de (1)
389. Pier van Borssum (1)
390. Pier Watzes (3)
391. Pier Wiemers (1)
392. Pier Willems (1)
393. Pier Willems van der (2)
394. Pier Wybes (4)
395. Pier Ybes (1)
396. Pier Ymes (1)
397. Pier Ypes (3)
398. Pierke (2)
399. Pierke Keimpes (1)
400. Pierkien (1)
401. Pierkje (2)
402. Pierkje Haentjes (2)
403. Pierkje Jacobs van der (1)
404. Pierkje Jans (2)
405. Pierkje Kornelis (1)
406. Pierkje Nannes (1)
407. Pierkje Reins (1)
408. Pierkje Ypes (2)
409. Pierkjen (3)
410. Pierkjen Botes (1)
411. Pierkjen Hobbes (1)
412. Pierkjen Jacobs (1)
413. Pierkjen Tjeerds (1)
414. Pierre Jean (1)
415. Pierre Jean Baptista Reyve (1)
416. Piertje (2)
417. Piertje Arjens (1)
418. Piertje Goverts de (1)
419. Piertje Hemmes (1)
420. Piertje Hettes (1)
421. Piertje Jacobs (1)
422. Piertje Jans (1)
423. Piertje Kornelis (1)
424. Piertje Martens (1)
425. Piertje Sjoerds van (1)
426. Piertje Wybes (1)
427. Piet (3)
428. Pieter (353)
429. Pieter (aka Pier) Sybrens (1)
430. Pieter (Holst) Andries (1)
431. Pieter (Pete) Jeltes (1)
432. Pieter (Peter J.) (1)
433. Pieter (Peter Jan) Jans (1)
434. Pieter (Peter Kate) (1)
435. Pieter (Peter Koopman) Folkerts (1)
436. Pieter (Peter Longstreet) (1)
437. Pieter (Peter) (12)
438. Pieter (Peter) Andries (1)
439. Pieter (Peter) Annes (1)
440. Pieter (Peter) B. (1)
441. Pieter (Peter) Bartels (1)
442. Pieter (Peter) Bennes (1)
443. Pieter (Peter) Berends (1)
444. Pieter (Peter) Daniels (1)
445. Pieter (Peter) Davids (1)
446. Pieter (Peter) Dirks (2)
447. Pieter (Peter) Dirks de (1)
448. Pieter (Peter) Doekes (1)
449. Pieter (Peter) Douwes van (1)
450. Pieter (Peter) Feikes (1)
451. Pieter (Peter) Folkerts (1)
452. Pieter (Peter) Geerts (1)
453. Pieter (Peter) Gerrits van der (2)
454. Pieter (Peter) Gosses (1)
455. Pieter (Peter) Harmens (1)
456. Pieter (Peter) Hendriks (3)
457. Pieter (Peter) Hendriks van der (1)
458. Pieter (Peter) Jacobs (3)
459. Pieter (Peter) Jans (7)
460. Pieter (Peter) Jans van der (1)
461. Pieter (Peter) Jelles (1)
462. Pieter (Peter) Jentjes (1)
463. Pieter (Peter) Johannes (1)
464. Pieter (Peter) Klazes (2)
465. Pieter (Peter) Kornelis (1)
466. Pieter (Peter) Kornelis van der (1)
467. Pieter (Peter) Martens (2)
468. Pieter (Peter) Meinderts (1)
469. Pieter (Peter) Pieters (6)
470. Pieter (Peter) Renzes (1)
471. Pieter (Peter) Rintjes (1)
472. Pieter (Peter) Ruurds (1)
473. Pieter (Peter) Sakes (1)
474. Pieter (Peter) Sjoerds (2)
475. Pieter (Peter) Sybes (2)
476. Pieter (Peter) Sytzes (1)
477. Pieter (Peter) Tietes (1)
478. Pieter (Peter) van den (1)
479. Pieter (Peter) van der (1)
480. Pieter (Peter) Wytzes van (1)
481. Pieter (Petrus) Dirks (1)
482. Pieter (Petrus) Fokkes (1)
483. Pieter Aands (1)
484. Pieter Aanes (1)
485. Pieter Aans (2)
486. Pieter Aants (1)
487. Pieter Abelius (1)
488. Pieter Abes (5)
489. Pieter Abrahams (3)
490. Pieter Abrahams van der (1)
491. Pieter AEbes (2)
492. Pieter AEdes (1)
493. Pieter AEerdes (1)
494. Pieter Ages (2)
495. Pieter Alberts (9)
496. Pieter Alberts de (1)
497. Pieter Alberts van 't (1)
498. Pieter Alberts van der (1)
499. Pieter Albertus Jitses (1)
500. Pieter Alderts (2)
501. Pieter Ales (4)
502. Pieter Alles (3)
503. Pieter Andries (16)
504. Pieter Andries van der (1)
505. Pieter Anes (3)
506. Pieter Annes (27)
507. Pieter Annes van der (1)
508. Pieter Antonius (1)
509. Pieter Antoons (1)
510. Pieter Arends (3)
511. Pieter Aris (11)
512. Pieter Arjens (12)
513. Pieter Arjens van der (1)
514. Pieter Ates (3)
515. Pieter Ates van der (2)
516. Pieter Aukes (13)
517. Pieter Aukes van der (1)
518. Pieter Baartes (Bates) (1)
519. Pieter Barends (1)
520. Pieter Bartelds (1)
521. Pieter Barteles (2)
522. Pieter Bartels (4)
523. Pieter Bartels de (1)
524. Pieter Bartholomeus (1)
525. Pieter Baukes (9)
526. Pieter Baukes van (1)
527. Pieter Baukes van der (4)
528. Pieter Beerents (1)
529. Pieter Beerts (1)
530. Pieter Benderts de (2)
531. Pieter Benedictus Meinderts (1)
532. Pieter Berends (5)
533. Pieter Berents (3)
534. Pieter Bienses (1)
535. Pieter Bienzes (1)
536. Pieter Binderts (2)
537. Pieter Binnerts (1)
538. Pieter Binnes (3)
539. Pieter Bodes (1)
540. Pieter Boeles (1)
541. Pieter Bokkes (7)
542. Pieter Bonnes (1)
543. Pieter Bote (1)
544. Pieter Botes (5)
545. Pieter Bottes (2)
546. Pieter Boukes (1)
547. Pieter Bouwes (4)
548. Pieter Bouwes van der (1)
549. Pieter Boyens (1)
550. Pieter Broers (1)
551. Pieter Bronno's van de(r) (1)
552. Pieter Brugts (2)
553. Pieter C. (1)
554. Pieter Carels (1)
555. Pieter Christiaans (1)
556. Pieter Clements (1)
557. Pieter Coenraad (2)
558. Pieter Coenraads (1)
559. Pieter Cornelis (22)
560. Pieter Cornelis (aka Hoekema) (1)
561. Pieter Cornelis (Minnes) (1)
562. Pieter Cornelis van (1)
563. Pieter Cornelis van der (1)
564. Pieter de (1)
565. Pieter de Regt (1)
566. Pieter Dirk (1)
567. Pieter Dirks (40)
568. Pieter Dirks (aka Duba) (1)
569. Pieter Dirks de (3)
570. Pieter Dirks van der (3)
571. Pieter Doedes (3)
572. Pieter Doedes van der (1)
573. Pieter Doekes (7)
574. Pieter Douwe van Poutsma (1)
575. Pieter Douwes (36)
576. Pieter Douwes de (2)
577. Pieter Douwes van (1)
578. Pieter Durks (1)
579. Pieter Durks de (1)
580. Pieter E. (1)
581. Pieter Eelkes (11)
582. Pieter Eelkes (aka Pieter Hielkes Meestringa) (1)
583. Pieter Eelkes van der (1)
584. Pieter Eeltjes (6)
585. Pieter Eelzes (1)
586. Pieter Eesges (2)
587. Pieter Eeuwes (1)
588. Pieter Egberts (6)
589. Pieter Egberts (aka Posthuma) (1)
590. Pieter Eiberts (4)
591. Pieter Eintes (2)
592. Pieter Eises (1)
593. Pieter Elias (1)
594. Pieter Ennes (2)
595. Pieter Ennes (aka Krottje) (1)
596. Pieter Epkes (1)
597. Pieter Erits (1)
598. Pieter Ernstes (2)
599. Pieter Ettes (1)
600. Pieter Euverens (1)
601. Pieter Everts (7)
602. Pieter Everts van der (1)
603. Pieter Falentijns (1)
604. Pieter Feddes (1)
605. Pieter Feddes van der (1)
606. Pieter Feerks van der (1)
607. Pieter Feijes (1)
608. Pieter Feikes (9)
609. Pieter Feikes van der (1)
610. Pieter Feites (1)
611. Pieter Fetzes (1)
612. Pieter Feyes (4)
613. Pieter Feyes van (1)
614. Pieter Foekes (2)
615. Pieter Fokkes (5)
616. Pieter Fokkes van der (1)
617. Pieter Folkerts (17)
618. Pieter Folkerts van der (1)
619. Pieter Foppes (2)
620. Pieter Formers (2)
621. Pieter Formers van der (1)
622. Pieter Frans (1)
   623. Pieter Fransen (2)
624. Pieter Franses (4)
625. Pieter Franzes (1)
626. Pieter Frederiks (1)
627. Pieter Freerks (7)
628. Pieter Freerks van der (1)
629. Pieter Gaatzes (1)
630. Pieter Gabes (1)
631. Pieter Gaeles (2)
632. Pieter Gaeles van der (1)
633. Pieter Gatzes (1)
634. Pieter Gaukes (1)
635. Pieter Geerts (7)
636. Pieter Geerts (Heerts) (1)
637. Pieter Geerts de (1)
638. Pieter Geerts van der (1)
639. Pieter Gelts (3)
640. Pieter Gelts van (1)
641. Pieter Gentiuszn (1)
642. Pieter Gepkes (1)
643. Pieter Gerardus (1)
644. Pieter Gerardus van der (3)
645. Pieter Gerbens (13)
646. Pieter Gerbens de (2)
647. Pieter Gerkes (1)
648. Pieter Gerks (4)
649. Pieter Gerks van der (1)
650. Pieter Gerlofs (1)
651. Pieter Gerrits (41)
652. Pieter Gerrits van der (1)
653. Pieter Gijsberts (1)
654. Pieter Goffes (4)
655. Pieter Goffes de (1)
656. Pieter Gorrits van der (1)
657. Pieter Goslik (1)
658. Pieter Gosses (11)
659. Pieter Goverts de (2)
660. Pieter Haaijes (1)
661. Pieter Haayes van der (1)
662. Pieter Haikes (1)
663. Pieter Halbes (1)
664. Pieter Hansen (1)
665. Pieter Hanses (1)
666. Pieter Hanzes (1)
667. Pieter Harkes (1)
668. Pieter Harkes van der (1)
669. Pieter Harmens (17)
670. Pieter Harmens de (1)
671. Pieter Harmens van (2)
672. Pieter Harmens van der (1)
673. Pieter Harms van der (1)
674. Pieter Harts (1)
675. Pieter Haukes (2)
676. Pieter Hayes (4)
677. Pieter Hedzerds (1)
678. Pieter Hedzers (4)
679. Pieter Heeres (1)
680. Pieter Heerkes (1)
681. Pieter Heins (6)
682. Pieter Hemmes (1)
683. Pieter Hendrik (1)
684. Pieter Hendrik van der (1)
685. Pieter Hendriks (41)
686. Pieter Hendriks de (2)
687. Pieter Hendriks van (2)
688. Pieter Hendriks van der (4)
689. Pieter Hendriks Vrij (1)
690. Pieter Hepkes (1)
691. Pieter Herman van Borssum (1)
692. Pieter Hermanus (2)
693. Pieter Herres (4)
694. Pieter Hessels (9)
695. Pieter Hessels van der (1)
696. Pieter Hettes (5)
697. Pieter Hiddes (1)
698. Pieter Hilbrands (1)
699. Pieter Hilbrands van der (1)
700. Pieter Hilles (1)
701. Pieter Hindriks (1)
702. Pieter Hommes (5)
703. Pieter Hotses (1)
704. Pieter Hotzes (1)
705. Pieter Hylkes (1)
706. Pieter Hylles (1)
707. Pieter Hyltjes (2)
708. Pieter Idtses (1)
709. Pieter Iemes (1)
710. Pieter IJsbrands (1)
711. Pieter IJsbrands van der (1)
712. Pieter Jacobs (56)
713. Pieter Jacobs (aka Postma) (1)
714. Pieter Jacobs de (2)
715. Pieter Jacobs van der (3)
716. Pieter Jacobus Johannes (1)
717. Pieter Jakles (1)
718. Pieter Jakobs (4)
719. Pieter Jakobs de (1)
720. Pieter Jan (1)
721. Pieter Jannes (1)
722. Pieter Jans (170)
723. Pieter Jans (Peter Shooks) (1)
724. Pieter Jans de (6)
725. Pieter Jans van (1)
726. Pieter Jans van der (21)
727. Pieter Jansen (2)
728. Pieter Jansz (1)
729. Pieter Jarigs (2)
730. Pieter Jaspers (3)
731. Pieter Jelles (16)
732. Pieter Jelles de (1)
733. Pieter Jelles van der (3)
734. Pieter Jeltes (2)
735. Pieter Jennes (1)
736. Pieter Jentjes (3)
737. Pieter Jenzes (1)
738. Pieter Jeppes (1)
739. Pieter Jilderts (1)
740. Pieter Jilles (3)
741. Pieter Jippes (3)
742. Pieter Jitzes (7)
743. Pieter Jobs (1)
744. Pieter Jochums (9)
745. Pieter Jochums van der (1)
746. Pieter Joekes (3)
747. Pieter Joestens (1)
748. Pieter Johan Hendrik Geert (1)
749. Pieter Johannes (60)
750. Pieter Johannes de (1)
751. Pieter Johannes van (1)
752. Pieter Johannes van der (3)
753. Pieter Johannisse (1)
754. Pieter Johans (2)
755. Pieter Jonas (1)
756. Pieter Joostens (1)
757. Pieter Joseph (1)
758. Pieter Joukes (5)
759. Pieter Joukes van der (2)
760. Pieter Joutes (3)
761. Pieter Jouws Kooystra (1)
762. Pieter Jurjens (6)
763. Pieter Jurjens van der (1)
764. Pieter Keimpes (5)
765. Pieter Klaas (1)
766. Pieter Klaases (1)
767. Pieter Klasen (2)
768. Pieter Klases (8)
769. Pieter Klazens van der (1)
770. Pieter Klazes (64)
771. Pieter Klazes van der (4)
772. Pieter Koenraads (1)
773. Pieter Koerts (1)
774. Pieter Kornelis (12)
775. Pieter Kornelis Liepkes van der (1)
776. Pieter Lammerts (8)
777. Pieter Lases (1)
778. Pieter Leenderts (2)
779. Pieter Leetes (1)
780. Pieter Liebes (6)
781. Pieter Liepkes (1)
782. Pieter Liepkes van der (2)
783. Pieter Lieuwes (23)
784. Pieter Lieuwes van der (5)
785. Pieter Lolkes (6)
786. Pieter Lolles (2)
787. Pieter Lourens (1)
788. Pieter Louwen (1)
789. Pieter Louws de (1)
790. Pieter Lucas (2)
791. Pieter Lucas van der (1)
792. Pieter Luitjes (1)
793. Pieter Luitsens (1)
794. Pieter Luitzens (1)
795. Pieter Lukas (1)
796. Pieter Lykeles (1)
797. Pieter Lykeles van der (1)
798. Pieter Machiels (1)
799. Pieter Markus (1)
800. Pieter Martens (20)
801. Pieter Martens van der (1)
802. Pieter Martinus (1)
803. Pieter Meiles (3)
804. Pieter Meinderts (15)
805. Pieter Meints (2)
806. Pieter Meints de (1)
807. Pieter Melis van (1)
808. Pieter Melis van der (2)
809. Pieter Mennes (1)
810. Pieter Menses (2)
811. Pieter Mientes (1)
812. Pieter Mients (1)
813. Pieter Mients van der (1)
814. Pieter Minnerts (1)
815. Pieter Minnes (5)
816. Pieter Minnes van der (1)
817. Pieter Montes (1)
818. Pieter Murks van der (1)
819. Pieter Nammens (1)
820. Pieter Nannes (1)
821. Pieter Oebeles (2)
822. Pieter Oedzes (2)
823. Pieter Oeges (5)
824. Pieter Oenes (4)
825. Pieter Oenes de (1)
826. Pieter Oepkes (1)
827. Pieter Olcherts (1)
828. Pieter Olferts (2)
829. Pieter Ottes (3)
830. Pieter Ouwes (1)
831. Pieter Paulus (3)
832. Pieter Petrus (2)
833. Pieter Piebes van der (1)
834. Pieter Piers (13)
835. Pieter Piers van der (2)
836. Pieter Pieter (3)
837. Pieter Pieters (121)
838. Pieter Pieters de (4)
839. Pieter Pieters van (2)
840. Pieter Pieters van der (14)
841. Pieter Popkes (1)
842. Pieter Pylgers (1)
843. Pieter Reinders (20)
844. Pieter Reinders van der (1)
845. Pieter Reinjes (1)
846. Pieter Reins (2)
847. Pieter Reitzes (3)
848. Pieter Rembartus (1)
849. Pieter Renderts (2)
850. Pieter Rengers (3)
851. Pieter Renzes (7)
852. Pieter Riemers (3)
853. Pieter Rienks (4)
854. Pieter Rients (2)
855. Pieter Rieuwerts (2)
856. Pieter Rindert (1)
857. Pieter Rinderts (2)
858. Pieter Rinks (1)
859. Pieter Rinnerts (1)
860. Pieter Rinses (4)
861. Pieter Rinses van der (1)
862. Pieter Rintjes (1)
863. Pieter Rinzes (3)
864. Pieter Ritskes (2)
865. Pieter Rochus (3)
866. Pieter Rodes van der (1)
867. Pieter Roelofs (6)
868. Pieter Roels (1)
869. Pieter Romkes (3)
870. Pieter Romkes van der (1)
871. Pieter Ruuds (1)
872. Pieter Ruurds (13)
873. Pieter Rykeles (1)
874. Pieter Rykeles van der (1)
875. Pieter Sakes (11)
876. Pieter Sakes (Peter Porter) (1)
877. Pieter Sakes van der (2)
878. Pieter Sapes (1)
879. Pieter Sasses (2)
880. Pieter Scheltes (3)
881. Pieter Scheltes van der (2)
882. Pieter Seerps (1)
883. Pieter Sibolts (1)
884. Pieter Siedses (1)
885. Pieter Siedzes (4)
886. Pieter Siemens (1)
887. Pieter Siemens van den (1)
888. Pieter Sierds (4)
889. Pieter Sierks (2)
890. Pieter Sietses (1)
891. Pieter Sietzes (1)
892. Pieter Sijes (5)
893. Pieter Sijes van der (2)
894. Pieter Sikkes (3)
895. Pieter Simons (6)
896. Pieter Sipkes (13)
897. Pieter Sipkes de (1)
898. Pieter Sipkes van der (1)
899. Pieter Sippes (1)
900. Pieter Sippes (aka Cuipers) (1)
901. Pieter Sjirks van der (1)
902. Pieter Sjoerds (21)
903. Pieter Sjoerds (Peter Spoolstra) (1)
904. Pieter Sjoerds de (2)
905. Pieter Sjoukes (4)
906. Pieter Stevens (1)
907. Pieter Sybes (14)
908. Pieter Sybes van (1)
909. Pieter Sybrens (6)
910. Pieter Sybrens van der (1)
911. Pieter Sydses (5)
912. Pieter Sydzes (1)
913. Pieter Symens (3)
914. Pieter Symens van der (4)
915. Pieter Symons (2)
916. Pieter Synes (2)
917. Pieter Sytses (7)
918. Pieter Sytzes (17)
919. Pieter Sytzes de (1)
920. Pieter Sytzes van der (1)
921. Pieter Taedes (1)
922. Pieter Taekes (11)
923. Pieter Taekes van (1)
924. Pieter Taekles (2)
925. Pieter Temmes (1)
926. Pieter Teunis (1)
927. Pieter Teyes (1)
928. Pieter Theunes (3)
929. Pieter Theunis (3)
930. Pieter Thijssen (3)
931. Pieter Thijsses (5)
932. Pieter Thijsses van der (1)
933. Pieter Thomas (6)
   934. Pieter Tiedes (1)
935. Pieter Tietes (1)
936. Pieter Tietes van der (2)
937. Pieter Tijssens van der (1)
938. Pieter Tijsses (3)
939. Pieter Tijsses van der (1)
940. Pieter Tinus (1)
941. Pieter Tjalles (1)
942. Pieter Tjallings (4)
943. Pieter Tjebbes (2)
944. Pieter Tjeerds (16)
945. Pieter Tjeerds de (3)
946. Pieter Tjeerds van der (1)
947. Pieter Tjepkes (5)
948. Pieter Tjerks (1)
949. Pieter Tjerks van (1)
950. Pieter Tjerks van der (2)
951. Pieter Tjipkes (5)
952. Pieter Tjisses (5)
953. Pieter Tjitses (2)
954. Pieter Tjitzes (2)
955. Pieter Tobias (1)
956. Pieter Tomas (2)
957. Pieter Tymens (1)
958. Pieter Uilkes (2)
959. Pieter Uiltjes (1)
960. Pieter Ulbes (1)
961. Pieter van Borssum (3)
962. Pieter van der (3)
963. Pieter van der Velden (1)
964. Pieter Walings (1)
965. Pieter Warners (1)
966. Pieter Watses (1)
967. Pieter Watzes (5)
968. Pieter Wiebes (2)
969. Pieter Wiegers (3)
970. Pieter Wiegers van der (4)
971. Pieter Wiemers (1)
972. Pieter Wiemers van der (1)
973. Pieter Wigles (3)
974. Pieter Willems (36)
975. Pieter Willems de (1)
976. Pieter Willems van (1)
977. Pieter Willems van der (4)
978. Pieter Wiltjes (1)
979. Pieter Wobbes (1)
980. Pieter Wopkes (1)
981. Pieter Wybe (1)
982. Pieter Wybes (9)
983. Pieter Wybes van der (1)
984. Pieter Wybrens (7)
985. Pieter Wybrens de (1)
986. Pieter Wybrens van der (1)
987. Pieter Wygers (1)
988. Pieter Wytses (2)
989. Pieter Wytzes (13)
990. Pieter Wytzes van (1)
991. Pieter Wytzes van der (2)
992. Pieter Ybeles van der (1)
993. Pieter Ydes (6)
994. Pieter Yefs (1)
995. Pieter Ymes (1)
996. Pieter Ynes van der (1)
997. Pieter Ynzes (1)
998. Pieter Ypes (4)
999. Pieter Ypes van der (1)
1000. Pieter Ytzens (1)
1001. Pieterdiena (1)
1002. Pieterdiena Alida (1)
1003. Pieterdina (2)
1004. Pietergie AEdes (1)
1005. Pieterjen Harms (1)
1006. Pieterke (4)
1007. Pieterke (Pearl) (1)
1008. Pieterke (Pricilla) Derks (1)
1009. Pieterke Klasen (1)
1010. Pieterke Pieters (1)
1011. Pieterke Rennes (1)
1012. Pieterkje (1)
1013. Pieterkje Piers (1)
1014. Pieternella (14)
1015. Pieternella (Nellie) (1)
1016. Pieternella Alberts van den (1)
1017. Pieternella Jans (2)
1018. Pieternella Janse (1)
1019. Pieternella van (1)
1020. Pieternella van 't (1)
1021. Pietertie (3)
1022. Pietertie Annes (1)
1023. Pietertje (16)
1024. Pietertje (Petronella) Sjoerds (1)
1025. Pietertje Aarts (1)
1026. Pietertje Alles (1)
1027. Pietertje Andries (1)
1028. Pietertje Andries van der (1)
1029. Pietertje Annes (1)
1030. Pietertje Arends (1)
1031. Pietertje Baukes (1)
1032. Pietertje Bouwes (1)
1033. Pietertje Cornelis (1)
1034. Pietertje Dirks (1)
1035. Pietertje Douwes (1)
1036. Pietertje Everts (1)
1037. Pietertje Fokkes (1)
1038. Pietertje Franses (1)
1039. Pietertje Freerks (1)
1040. Pietertje Gerbens (1)
1041. Pietertje Gerrits (2)
1042. Pietertje Hendriks (1)
1043. Pietertje Hessels (1)
1044. Pietertje Hiddes (1)
1045. Pietertje Hindriks (1)
1046. Pietertje Hylkes (1)
1047. Pietertje Jacobs (3)
1048. Pietertje Jans (10)
1049. Pietertje Jans de (1)
1050. Pietertje Jurjens van der (1)
1051. Pietertje Klazes (1)
1052. Pietertje Kornelis (1)
1053. Pietertje Lieuwes (1)
1054. Pietertje Martens (1)
1055. Pietertje Meinderts (3)
1056. Pietertje Melis (1)
1057. Pietertje Merks (1)
1058. Pietertje Minnes (1)
1059. Pietertje Oepkes (1)
1060. Pietertje Pieters (5)
1061. Pietertje Pieters (aka Postma) (1)
1062. Pietertje Reinders (1)
1063. Pietertje Ruurds (1)
1064. Pietertje Sipkes (1)
1065. Pietertje Sybes (1)
1066. Pietertje Sybrens (1)
1067. Pietertje Tjallings (1)
1068. Pietertje Tjipkes (1)
1069. Pietertje van den (1)
1070. Pietertje Willems (3)
1071. Pietertje Wobbes (1)
1072. Pietertjen (1)
1073. Pietie (6)
1074. Pietie Jans (1)
1075. Pietje (67)
1076. Pietje (aka Pietertje de Jong) (1)
1077. Pietje (Nell) Folkerts (1)
1078. Pietje (Nellie) (2)
1079. Pietje (Nellie) Abes van der (1)
1080. Pietje (Nellie) Doekes (1)
1081. Pietje (Nellie) Geerts (1)
1082. Pietje (Nellie) Gerbens (1)
1083. Pietje (Nellie) Jaspers (1)
1084. Pietje (Nellie) Johannes (1)
1085. Pietje (Nellie) Pieters (1)
1086. Pietje (Nellie) Renzes (1)
1087. Pietje (Nellie) Ruurds (1)
1088. Pietje (Nellie) Sakes (1)
1089. Pietje (Nellie) Tjallings (1)
1090. Pietje (Nellie) Willems (1)
1091. Pietje (Nellie) Wytzes van (1)
1092. Pietje (Patricia) Tjisses van der (1)
1093. Pietje (Pearl) (1)
1094. Pietje (Pearl) Cornelis (1)
1095. Pietje (Petronella) Folkerts (1)
1096. Pietje Aans de (1)
1097. Pietje Abels (1)
1098. Pietje Abes (1)
1099. Pietje Abes van der (1)
1100. Pietje Adolfs (1)
1101. Pietje Alberts (1)
1102. Pietje Alberts van der (1)
1103. Pietje Andeles (1)
1104. Pietje Andries (4)
1105. Pietje Andries van der (2)
1106. Pietje Anes (2)
1107. Pietje Annes (9)
1108. Pietje Anskes (1)
1109. Pietje Arjens (7)
1110. Pietje Arjens de (1)
1111. Pietje Aukes (1)
1112. Pietje Aukes de (1)
1113. Pietje Aukes van der (1)
1114. Pietje Bartels (1)
1115. Pietje Baukes (2)
1116. Pietje Baukes van (1)
1117. Pietje Beerts (1)
1118. Pietje Bernardus van der (1)
1119. Pietje Binderts (1)
1120. Pietje Bokkes (1)
1121. Pietje Bonnes (1)
1122. Pietje Bouwens (1)
1123. Pietje Bruins (1)
1124. Pietje Cornelis (1)
1125. Pietje Dirks (17)
1126. Pietje Dirks de (1)
1127. Pietje Doekes (3)
1128. Pietje Douwes (10)
1129. Pietje Douwes de (2)
1130. Pietje Douwes van (1)
1131. Pietje Douwes van der (1)
1132. Pietje Durks (3)
1133. Pietje Durks de (1)
1134. Pietje Eelkes (3)
1135. Pietje Eelses (1)
1136. Pietje Eeltjes (4)
1137. Pietje Eeltjes van der (1)
1138. Pietje Egberts (2)
1139. Pietje Engberts (1)
1140. Pietje Ennes (1)
1141. Pietje Ettes (1)
1142. Pietje Everts (2)
1143. Pietje Everts van der (1)
1144. Pietje Falentijns (1)
1145. Pietje Feikes (4)
1146. Pietje Feyes van der (1)
1147. Pietje Fokkes (3)
1148. Pietje Fokkes van der (1)
1149. Pietje Folkerts (4)
1150. Pietje Folkerts (Nellie Volkema) (1)
1151. Pietje Folkerts van der (1)
1152. Pietje Fransen (2)
1153. Pietje Franses (1)
1154. Pietje Fredericus (1)
1155. Pietje Frederiks (1)
1156. Pietje Freerks (3)
1157. Pietje Freerks van der (1)
1158. Pietje Gaeles (1)
1159. Pietje Gatzes (1)
1160. Pietje Geerts (1)
1161. Pietje Georgs (1)
1162. Pietje Gerbens (3)
1163. Pietje Gerlofs (1)
1164. Pietje Gerrits (17)
1165. Pietje Gerrits de (1)
1166. Pietje Gerrits van der (3)
1167. Pietje Gijsberts (1)
1168. Pietje Gijsbertus (1)
1169. Pietje Goffes (1)
1170. Pietje Gooitzens (1)
1171. Pietje Gooytzens (1)
1172. Pietje Gosses (1)
1173. Pietje Gysberts van (1)
1174. Pietje Haantjes (1)
1175. Pietje Halbes (3)
1176. Pietje Hanses (1)
1177. Pietje Hanzes (1)
1178. Pietje Harmens (3)
1179. Pietje Heerts (2)
1180. Pietje Heins (2)
1181. Pietje Hendriks (9)
1182. Pietje Hermina (1)
1183. Pietje Herres (1)
1184. Pietje Hessels (3)
1185. Pietje Hessels de (1)
1186. Pietje Hettes (3)
1187. Pietje Hilbrands (2)
1188. Pietje Huiberts (1)
1189. Pietje IJsbrands (2)
1190. Pietje Imkes (1)
1191. Pietje Jackeles (1)
1192. Pietje Jacobs (15)
1193. Pietje Jacobs van (1)
1194. Pietje Jacobs van der (1)
1195. Pietje Jacobus (1)
1196. Pietje Jakobs (1)
1197. Pietje Jans (41)
1198. Pietje Jans de (2)
1199. Pietje Jans van (2)
1200. Pietje Jans van der (4)
1201. Pietje Jarigs van (1)
1202. Pietje Jaspers (3)
1203. Pietje Jelles (4)
1204. Pietje Jentjes (1)
1205. Pietje Jisses (1)
1206. Pietje Jobs (1)
1207. Pietje Jochums (5)
1208. Pietje Johannes (16)
1209. Pietje Johannes de (1)
1210. Pietje Joosten (1)
1211. Pietje Jorrits (1)
1212. Pietje Joukes (3)
1213. Pietje Keimpes (3)
1214. Pietje Kerstes (1)
1215. Pietje Klases (2)
1216. Pietje Klazes (17)
1217. Pietje Klazes van der (2)
1218. Pietje Kornelis (6)
1219. Pietje Lammerts (1)
1220. Pietje Liebes (1)
1221. Pietje Lieuwes (5)
1222. Pietje Lieuwes van der (4)
1223. Pietje Lucas (1)
1224. Pietje Luitsens (2)
1225. Pietje Luitzina Pieters (1)
1226. Pietje Lykeles Lykelema (1)
1227. Pietje Lykeles van der (1)
1228. Pietje Manus (1)
1229. Pietje Martens (4)
1230. Pietje Martens van der (1)
1231. Pietje Martinus (1)
1232. Pietje Meentos (1)
1233. Pietje Meinderts (1)
1234. Pietje Meintes (1)
1235. Pietje Merks (1)
1236. Pietje Mients (1)
1237. Pietje Minnes (3)
1238. Pietje Minses (1)
1239. Pietje Mintjes (1)
1240. Pietje Nammens (3)
1241. Pietje Nannes (2)
1242. Pietje Nannes de (1)
1243. Pietje Oebeles (1)
1244. Pietje Oeges (3)
   1245. Pietje Oenes (1)
1246. Pietje Oenes de (1)
1247. Pietje Oepkes (1)
1248. Pietje Ottes (1)
1249. Pietje Paulus (3)
1250. Pietje Petrus (1)
1251. Pietje Piebes (2)
1252. Pietje Pieters (33)
1253. Pietje Pieters de (1)
1254. Pietje Pieters van der (5)
1255. Pietje Reinders (2)
1256. Pietje Remmerens (1)
1257. Pietje Renderts van der (1)
1258. Pietje Renzes (1)
1259. Pietje Rienks (1)
1260. Pietje Rinses (1)
1261. Pietje Rinzes (2)
1262. Pietje Ritskes (1)
1263. Pietje Rochus (1)
1264. Pietje Rochus van der (2)
1265. Pietje Roelofs (1)
1266. Pietje Romkes (1)
1267. Pietje Ruurds (2)
1268. Pietje Sakes (4)
1269. Pietje Sasses (1)
1270. Pietje Siebes (1)
1271. Pietje Siedses (2)
1272. Pietje Siedzes (6)
1273. Pietje Siemens (1)
1274. Pietje Sierds van den (1)
1275. Pietje Sijbes (1)
1276. Pietje Sijes (1)
1277. Pietje Sijes van der (1)
1278. Pietje Sikkes (1)
1279. Pietje Simons (3)
1280. Pietje Sipkes (1)
1281. Pietje Sjoeks (1)
1282. Pietje Sjoerds (7)
1283. Pietje Sjoerds de (1)
1284. Pietje Sjoukes (1)
1285. Pietje Sybes (1)
1286. Pietje Sybrens (3)
1287. Pietje Symens (1)
1288. Pietje Sytses (1)
1289. Pietje Sytzes (2)
1290. Pietje Taekes (1)
1291. Pietje Theunis (1)
1292. Pietje Thijssen (1)
1293. Pietje Thijsses (2)
1294. Pietje Thomas (2)
1295. Pietje Tietes (1)
1296. Pietje Tijsses (1)
1297. Pietje Tjeerds (6)
1298. Pietje Tjeerds (aka Fenstra) (1)
1299. Pietje Tjeerds van der (1)
1300. Pietje Tjepkes (2)
1301. Pietje Tjerks (2)
1302. Pietje Tjibbes (1)
1303. Pietje Tjizes (1)
1304. Pietje Tobias (1)
1305. Pietje Uiltjes (1)
1306. Pietje Ulbes (1)
1307. Pietje van Borssum (1)
1308. Pietje Warners (1)
1309. Pietje Watzes (2)
1310. Pietje Wesselius (1)
1311. Pietje Wiegers (1)
1312. Pietje Wiegers van der (1)
1313. Pietje Wiemers (1)
1314. Pietje Wigles (2)
1315. Pietje Willems (8)
1316. Pietje Willems van der (1)
1317. Pietje Wisses (1)
1318. Pietje Wybes van der (1)
1319. Pietje Wybrens (2)
1320. Pietje Wymers van der (1)
1321. Pietje Wytses (1)
1322. Pietje Wytzes (3)
1323. Pietje Wytzes van (1)
1324. Pietje Wytzes van der (1)
1325. Pietje Ydes (2)
1326. Pietje Ypes (1)
1327. Pietje Ypes van (1)
1328. Pietjen (1)
1329. Pietke Jans (1)
1330. Pietrigje Abes (1)
1331. Pietrigje Johannes (1)
1332. Pietrik (1)
1333. Pietrik Alles (1)
1334. Pietrik Douwes (1)
1335. Pietrik Hettes (1)
1336. Pietrik Klazes (1)
1337. Pietrik Pieters (2)
1338. Pietrik Tjeerds (1)
1339. Pietrikje (2)
1340. Pietrikje (Nellie) Hinnes (1)
1341. Pietrikje Baukes (1)
1342. Pietrikje Jans (1)
1343. Pietrikje Kornelis (1)
1344. Pietrikje Lykeles (1)
1345. Pietrikje Willems (1)
1346. Pietronella (1)
1347. Pietronella (Nettie) Karstes (1)
1348. Piets (2)
1349. Pietter (3)
1350. Pietter Jans (1)
1351. Pietter Ottes (1)
1352. Piettje Klazes (1)
1353. Piitter (1)
1354. Pijbe (9)
1355. Pijl (2)
1356. Pijter (95)
1357. Pijter Alles (1)
1358. Pijter Jacobs (1)
1359. Pijter Jans (1)
1360. Pijter Klazes (1)
1361. Pijter Sjoerds (1)
1362. Pijter Willems (1)
1363. Pijtie (13)
1364. Pijtie Gerrits (1)
1365. Pijtje (32)
1366. Pijtrick Sijbrens (1)
1367. Pijtter (60)
1368. Pijtter Aukes (1)
1369. Pijtter Ennes (1)
1370. Pijtter Reinders (1)
1371. Pijtter Yemes (1)
1372. Pijttie (4)
1373. Pijttje (10)
1374. Pijttje Ypes (1)
1375. Pijttrik (1)
1376. Piter (7)
1377. Piter Fransis (1)
1378. Piter Jansen (2)
1379. Pitertie (1)
1380. Pitie (1)
1381. Pitrikje Annes (1)
1382. Pitter (5)
1383. Pleunis (1)
1384. Pleuntie (1)
1385. Pleuntje (5)
1386. Pleuntje Cornelis (2)
1387. Pleuntje Eeltjes (2)
1388. Pleuntje Gerbens (2)
1389. Pleuntje Gerrits (1)
1390. Pleuntje Jans (2)
1391. Pleuntje Sijes (1)
1392. Pleuntje Willems (1)
1393. Pleuntje Wybes de (1)
1394. Pleuntje Ydes (1)
1395. Pobke (1)
1396. Polle Dirks van der (1)
1397. Poope (3)
1398. Pope (4)
1399. Pope Andries (1)
1400. Pope Dirks (1)
1401. Pope Fransens (2)
1402. Pope Freerks (1)
1403. Pope Hendriks (1)
1404. Pope Idses (1)
1405. Pope Jans (1)
1406. Pope Tammes (1)
1407. Pope Wytses (1)
1408. Popje (1)
1409. Popke (28)
1410. Popke (Paul) Jans de (1)
1411. Popke (Paul) Lieuwes (1)
1412. Popke (Robert) (1)
1413. Popke Alberts van der (1)
1414. Popke Aukes (1)
1415. Popke Daniels van der (1)
1416. Popke Emkes van der (1)
1417. Popke Errits (1)
1418. Popke Feddes van der (1)
1419. Popke Freerks (1)
1420. Popke Freerks van der (1)
1421. Popke Gerrits (1)
1422. Popke Hendriks van der (1)
1423. Popke Hessels (1)
1424. Popke Jacobs (1)
1425. Popke Jacobs van den (2)
1426. Popke Jans (6)
1427. Popke Jelles (1)
1428. Popke Klazes (2)
1429. Popke Kornelis (1)
1430. Popke Meints (2)
1431. Popke Metskes van der (1)
1432. Popke Pieters (1)
1433. Popke Popkes (1)
1434. Popke Rykeles van der (1)
1435. Popke Sierds van den (2)
1436. Popke Sjoerds (1)
1437. Popke Sybes (1)
1438. Popke Symens (1)
1439. Popke Sytzes (1)
1440. Popke Taekes van der (1)
1441. Popke Tijssen (1)
1442. Popke Timens (1)
1443. Popke Tjipkes (1)
1444. Popke Watzes (1)
1445. Popke Willems (1)
1446. Popke Witzes (1)
1447. Popke Wybes (1)
1448. Popkje (1)
1449. Popkje Jacobus (2)
1450. Popkje Kornelis (1)
1451. Popkjen (5)
1452. Popkjen Cornelis (1)
1453. Popkjen Jarichs (1)
1454. Popko (1)
1455. Popko Davids (1)
1456. Popko Jurjens (1)
1457. Poppe (4)
1458. Poppe Andries (1)
1459. Poppe Bartels van der (1)
1460. Poppe Baukes (1)
1461. Poppe Cornelis (1)
1462. Poppe Dirks (2)
1463. Poppe Geerts (2)
1464. Poppe Haayes (1)
1465. Poppe Jans (3)
1466. Poppe Klazes van der (1)
1467. Poppe Kornelis (1)
1468. Poppe Leenderts (1)
1469. Poppe Louwrens (1)
1470. Poppe Minses bij (1)
1471. Poppe Nannes (1)
1472. Poppe Syberens (1)
1473. Poppe Symens (1)
1474. Poppe Theunis (1)
1475. Poppe Wytzes (1)
1476. Poulis (4)
1477. Poulus (9)
1478. Poulus (Paul) (1)
1479. Pouwel (1)
1480. Prijntje (1)
1481. Prina Maria (1)
1482. Priscilla Ver (1)
1483. Pybe (12)
1484. Pybe Ates (1)
1485. Pybe Eeltjes (1)
1486. Pybe Feddes (1)
1487. Pybe Jans (1)
1488. Pybe Klases (1)
1489. Pybe Sikkes (1)
1490. Pybe Sipkes (1)
1491. Pybe Symens (1)
1492. Pyer (1)
1493. Pyer Johannes (1)
1494. Pyl (1)
1495. Pylger (3)
1496. Pylger Johannes (1)
1497. Pylger Piers (1)
1498. Pylger Pytters (1)
1499. Pyter (147)
1500. Pyter Bartels (1)
1501. Pyter Dirks (1)
1502. Pyter Falks (1)
1503. Pyter Gijsberts (1)
1504. Pyter Hendriks (1)
1505. Pyter Hilles (1)
1506. Pyter Jacobs van der (1)
1507. Pyter Jacobus (1)
1508. Pyter Jans (2)
1509. Pyter Jurjens (1)
1510. Pyter Lucas (1)
1511. Pyter Scheltes (1)
1512. Pyter Sikkes (1)
1513. Pyter Sjoerds (1)
1514. Pyter Teunissen (1)
1515. Pyter Tialkes (1)
1516. Pyter Tomas (1)
1517. Pytertje Annes (1)
1518. Pytertje Lykles (1)
1519. Pytie (10)
1520. Pytie Jenties (1)
1521. Pytje (46)
1522. Pytje Jans (2)
1523. Pytje Johannes (2)
1524. Pytje Klases (1)
1525. Pytje Lieuwes (1)
1526. Pytje Petrus (1)
1527. Pytje Pieters (1)
1528. Pytje Sybes (1)
1529. Pytje Tammes (1)
1530. Pytke (1)
1531. Pytrik (2)
1532. Pytter (94)
1533. Pytter Jacobs (1)
1534. Pytter Jans (3)
1535. Pytter Jans van der (1)
1536. Pytter Klases (1)
1537. Pytter Olcherts (1)
1538. Pytter Pytters (1)
1539. Pytter Symens (1)
1540. Pytter Sytses (1)
1541. Pytter Thijssen (1)
1542. Pytter Thomas (1)
1543. Pytter Wiggles van der (1)
1544. Pyttie (6)
1545. Pyttje (15)
1546. Pyttje Broers (1)
1547. Pyttje Klazes (2)
1548. Pyttje Sijes (1)
1549. Pyttje Willems (1)
1550. Pyttje Willems van der (1)
1551. Pyttrick (1)
1552. Pyttrik (1)