Voornamen Lijst: Begint met N


Alle voornamen beginnend met N, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. N. (5)
2. N.N, (1)
3. N.N. (708)
4. Naants (2)
5. Naantske (1)
6. Naantske Bernardina (1)
7. Naantske Jans (1)
8. Naantske Roelofs van der (1)
9. Naeaents (1)
10. Naeaents Jans (1)
11. Naeaents Romkes van der (1)
12. Naeaentske Bienzes (1)
13. Naeaentske Johannes (1)
14. Naeaentske Pieters (1)
15. Naeaentske Roelofs (1)
16. Naeaentske Tjammes (1)
17. Naeaentz Piers (1)
18. Naenck (1)
19. Naene Dirks (1)
20. Naene Pieters (2)
21. Naenke Tjipkes (1)
22. Naenske Roelofs (1)
23. Naents (2)
24. Naents Douwes (1)
25. Naents Foppes (1)
26. Naents Foppes van der (1)
27. Naents Jacobs de (1)
28. Naents Jans (1)
29. Naentske (Nancy) Johannes (1)
30. Naentske Aants (1)
31. Naentske Alardus (1)
32. Naentske Cornelis (1)
33. Naentske Dirks (3)
34. Naentske Folkerts de (1)
35. Naentske Hendriks (1)
36. Naentske Jans van der (1)
37. Naentske Johannes (1)
38. Naentske Pieters de (1)
39. Naentske Rienks (1)
40. Naentske Sjoerds (1)
41. Naentske Sweitzes (1)
42. Namke (2)
43. Namke (Nancy \ Nellie) Feitzes van der (1)
44. Namke Franzen (1)
45. Namke Lieuwes (1)
46. Namke Lucas (1)
47. Namke Reinders (2)
48. Namke Sipkes (1)
49. Namke Tjallings (3)
50. Namke Ypes de (1)
51. Namkje (1)
52. Namkje (Nellie) Nammens (1)
53. Namkje Kornelis (1)
54. Namkje Lykeles (1)
55. Namme (1)
56. Nammen (21)
57. Nammen (Norman) Murks (1)
58. Nammen (Norman) Sjoerds (1)
59. Nammen Annes (1)
60. Nammen Aris (1)
61. Nammen Arjens (2)
62. Nammen Baukes (1)
63. Nammen Feikes (1)
64. Nammen Gerbens (1)
65. Nammen Gerryts de (1)
66. Nammen Hettes (3)
67. Nammen Hiebels (1)
68. Nammen Jacobs (2)
69. Nammen Jochums (2)
70. Nammen Johannes (2)
71. Nammen Klaases (2)
72. Nammen Koenraads (1)
73. Nammen Lykele (1)
74. Nammen Lykeles (2)
75. Nammen Martens (1)
76. Nammen Nammens (4)
77. Nammen Reitzes (1)
78. Nammen Roelofs (1)
79. Nammen Sytzes (1)
80. Nammen Taekes (1)
81. Nammen Willem (1)
82. Nammen Willems (2)
83. Nammen Ydes (1)
84. Namne (1)
85. Nampkje Teekeles (1)
86. Nan (1)
87. Nanck Bauckes (1)
88. Nanco Christian (1)
89. Nancy (1)
90. Nandina Harmanna (2)
91. Nank Bottes (1)
92. Nanke (1)
93. Nanke Sybes van (1)
94. Nanke Wiebes (1)
95. Nankes (1)
   96. Nankes Johannes (1)
97. Nanko (2)
98. Nanne (27)
99. Nanne (Andrew) Sjoerds (1)
100. Nanne (Onno) Harmens (1)
101. Nanne Alberts (3)
102. Nanne Andries (1)
103. Nanne Annes (2)
104. Nanne Arjens (1)
105. Nanne Berends (2)
106. Nanne Bouwes (2)
107. Nanne Christoffels (1)
108. Nanne Dirks (1)
109. Nanne Douwes (1)
110. Nanne Eesges (1)
111. Nanne Eilofs (1)
112. Nanne Feddes (1)
113. Nanne Feikes (1)
114. Nanne Folkerts (1)
115. Nanne Gerrits (5)
116. Nanne Gerrits de (1)
117. Nanne Hajes (1)
118. Nanne Harmens (3)
119. Nanne Hayes (1)
120. Nanne Jacobs (2)
121. Nanne Jans (6)
122. Nanne Johannes (4)
123. Nanne Klazes (2)
124. Nanne Kornelis (3)
125. Nanne Leenderts (Nick Dykstra) (1)
126. Nanne Lykeles (1)
127. Nanne Meinderts (2)
128. Nanne Nannes (1)
129. Nanne Oeges (1)
130. Nanne Paulus (1)
131. Nanne Piers (1)
132. Nanne Pieters (3)
133. Nanne Pieters van der (1)
134. Nanne Ruurd Lammerts (2)
135. Nanne Ruurds (1)
136. Nanne Sjoerds (2)
137. Nanne Sjoukes (1)
138. Nanne Sybes (1)
139. Nanne Sybrens (3)
140. Nanne Sytzes (1)
141. Nanne Wybes (4)
142. Nanne Wytzes (2)
143. Nannes Heerkes (1)
144. Nanninck (1)
145. Nanning (4)
146. Nanning Jacobs (1)
147. Nanning Johannis (1)
148. Nanning Scheltes (2)
149. Nanningh (1)
150. Nanno Clasen (1)
151. Nanno Derks (1)
152. Nantie (2)
153. Nantje Harms (1)
154. Neantske Dirks (1)
155. Neeke (3)
156. Neeke Andries (1)
157. Neeke Cornelis (3)
158. Neeke Klazes van der (1)
159. Neelke (3)
160. Neeltie (22)
161. Neeltie Jans (1)
162. Neeltje (141)
163. Neeltje (Nellie) (5)
164. Neeltje (Nellie) Antonia (1)
165. Neeltje (Nellie) Geerts (1)
166. Neeltje (Nellie) IJsbrands (1)
167. Neeltje (Nellie) Sjoerds (1)
168. Neeltje Abrahams (1)
169. Neeltje Ages (1)
170. Neeltje Alles (1)
171. Neeltje Andries (6)
172. Neeltje Annes (3)
173. Neeltje Antoinette (1)
174. Neeltje Antonetta (1)
175. Neeltje Arents (1)
176. Neeltje Arjens (3)
177. Neeltje Arnoldus (1)
178. Neeltje Aukes (3)
179. Neeltje Barteles (1)
180. Neeltje Bartels (1)
181. Neeltje Baukes (2)
182. Neeltje Bentes (1)
183. Neeltje Binnes (1)
184. Neeltje Bokkes (3)
185. Neeltje Cornelis (5)
186. Neeltje Cornelis van der (1)
187. Neeltje Dirks (7)
188. Neeltje Douwes (5)
189. Neeltje Eelkes (4)
190. Neeltje Ennes (2)
   191. Neeltje Everts (2)
192. Neeltje Feddes (1)
193. Neeltje Fetzes (1)
194. Neeltje Fokkes (1)
195. Neeltje Folkerts (1)
196. Neeltje Foppes (1)
197. Neeltje Fransen (3)
198. Neeltje Frederiks (1)
199. Neeltje Freerks (3)
200. Neeltje Friezes (1)
201. Neeltje Gaukes (1)
202. Neeltje Geerts (1)
203. Neeltje Gerardus (1)
204. Neeltje Gerlofs (2)
205. Neeltje Gerlofs van der (1)
206. Neeltje Gerrits (6)
207. Neeltje Gooitsens (1)
208. Neeltje Heins (1)
209. Neeltje Hendriks (8)
210. Neeltje Hessels (2)
211. Neeltje Hessels bij (2)
212. Neeltje Hiddes (1)
213. Neeltje Hillebrands (1)
214. Neeltje Idses (1)
215. Neeltje Jacobs (4)
216. Neeltje Jacobus (1)
217. Neeltje Jans (26)
218. Neeltje Jans van der (2)
219. Neeltje Jelles (2)
220. Neeltje Jentjes (1)
221. Neeltje Jeremias (1)
222. Neeltje Jientjes (1)
223. Neeltje Jobs (1)
224. Neeltje Johanna (Nellie Oostdyk) (1)
225. Neeltje Johannes (3)
226. Neeltje Joukes van der (1)
227. Neeltje Jurjens (1)
228. Neeltje Justus (1)
229. Neeltje Klases (3)
230. Neeltje Klazes (13)
231. Neeltje Klazes van der (2)
232. Neeltje Kornelis (3)
233. Neeltje Lieuwes (2)
234. Neeltje Martens (1)
235. Neeltje Martina (1)
236. Neeltje Martinus (1)
237. Neeltje Meinderts (1)
238. Neeltje Meines (1)
239. Neeltje Mients (2)
240. Neeltje Minnes (1)
241. Neeltje Ottes (1)
242. Neeltje Paulus (2)
243. Neeltje Piers (1)
244. Neeltje Pieters (15)
245. Neeltje Reinders (3)
246. Neeltje Reins (1)
247. Neeltje Renderts (2)
248. Neeltje Renzes (1)
249. Neeltje Rieniks 't (1)
250. Neeltje Rinzes (1)
251. Neeltje Roelofs (1)
252. Neeltje Ruurds (3)
253. Neeltje Sakes (1)
254. Neeltje Salvus (1)
255. Neeltje Scheltes (1)
256. Neeltje Sierds (1)
257. Neeltje Sierks (1)
258. Neeltje Sikkes (1)
259. Neeltje Simons (1)
260. Neeltje Sipkes (2)
261. Neeltje Sjoerds (2)
262. Neeltje Sjoerds van der (1)
263. Neeltje Sjoukes (1)
264. Neeltje Sybolts (1)
265. Neeltje Sybrens (1)
266. Neeltje Sytzes (2)
267. Neeltje Sytzes van der (1)
268. Neeltje Tabes (1)
269. Neeltje Taedes (1)
270. Neeltje Taekes (1)
271. Neeltje Teunis (1)
272. Neeltje Theunis (1)
273. Neeltje Tiedes (1)
274. Neeltje Tjallings (1)
275. Neeltje Tjallings van der (1)
276. Neeltje Tjeerds (4)
277. Neeltje Tjepkes (1)
278. Neeltje Tjipkes (1)
279. Neeltje Uiltjes (1)
280. Neeltje Ulbes (1)
281. Neeltje van der (2)
282. Neeltje Willems (3)
283. Neeltje Willems Dirx (1)
284. Neeltje Willems van der (1)
285. Neeltje Wybes (1)
   286. Neeltje Wybrens (2)
287. Neeltje Ydes (1)
288. Neeltje Yzaaks (1)
289. Neeltjen Harms van der (1)
290. Neene (1)
291. Neenke Hendriks (1)
292. Neents Anes (1)
293. Neents Gerbens (1)
294. Neentske Folkerts van der (1)
295. Neeris (1)
296. Nell Antonette (1)
297. Nelletje Arents (1)
298. Nelletje Frederika (1)
299. Nellie (9)
300. Nellie C. (1)
301. Nellie J. (1)
302. Neltje (2)
303. Neltje Hendriks (1)
304. Neltje Hessels (1)
305. Neltje Jans (2)
306. Nenkjen (1)
307. Nettert Klaasen (1)
308. Nettie (1)
309. Neva G. (1)
310. Nicholas (1)
311. Nicholas J. (1)
312. Nick (2)
313. Nicolaas (8)
314. Nicolaas (Claes) van der (1)
315. Nicolaas Bernardus (1)
316. Nicolaas Coenraads (2)
317. Nicolaas Cornelis (1)
318. Nicolaas de Rooy van (1)
319. Nicolaas Edzerds (1)
320. Nicolaas Eelkes (1)
321. Nicolaas Fredriks (1)
322. Nicolaas Gerrits (1)
323. Nicolaas Jacobs (1)
324. Nicolaas Jans (1)
325. Nicolaas Johannes (1)
326. Nicolaas Johans (1)
327. Nicolaas Joseph (aka Boivin) (1)
328. Nicolaas Theodorus (1)
329. Nicolaas Wijbes (1)
330. Nicolaus (2)
331. Nienke (1)
332. Nienke Hessels (1)
333. Nienke Johannes (1)
334. Nienke Theunis (1)
335. Nies (2)
336. Nies Lammerts (1)
337. Niesje (3)
338. Niesje Heres (1)
339. Niesjen (1)
340. Niesjen Klazes (2)
341. Nieske (52)
342. Nieske (Nettie) Douwes (1)
343. Nieske Abes (1)
344. Nieske Alberts (1)
345. Nieske Alderts van der (1)
346. Nieske Allardus (1)
347. Nieske Andries (1)
348. Nieske Annes (1)
349. Nieske Bodes (1)
350. Nieske Bokkes (1)
351. Nieske Cornelis (1)
352. Nieske Dirks (1)
353. Nieske Doekeles (1)
354. Nieske Douwes (2)
355. Nieske Douwes de (1)
356. Nieske Durks (1)
357. Nieske Eeltjes (1)
358. Nieske Eintes de (1)
359. Nieske Freerks (3)
360. Nieske Gelts (1)
361. Nieske Gerrits (1)
362. Nieske Goslings (1)
363. Nieske Hendriks (3)
364. Nieske Heros (1)
365. Nieske IJsbrands (1)
366. Nieske Jacobs (2)
367. Nieske Jacobs van der (1)
368. Nieske Jans (7)
369. Nieske Jans van der (2)
370. Nieske Jaspers (1)
371. Nieske Jaspers de (1)
372. Nieske Jaspers van der (1)
373. Nieske Jilles (1)
374. Nieske Jippes (1)
375. Nieske Johannes de (1)
376. Nieske Joukes (1)
377. Nieske Klazes (3)
378. Nieske Lammerts (1)
379. Nieske Lammerts de (1)
380. Nieske Lieuwes (1)
   381. Nieske Louws van der (1)
382. Nieske Martens (1)
383. Nieske Meinderts (1)
384. Nieske Melles (1)
385. Nieske Mennes (2)
386. Nieske N. (1)
387. Nieske Nammens (1)
388. Nieske Paulus (1)
389. Nieske Pieters (5)
390. Nieske Pieters van der (1)
391. Nieske Renderts (1)
392. Nieske Renses (1)
393. Nieske Rentjes van der (1)
394. Nieske Renzes (1)
395. Nieske Rinzes (1)
396. Nieske Rochus (1)
397. Nieske Roels (1)
398. Nieske Ruurds (3)
399. Nieske Scheltes (1)
400. Nieske Siedses (1)
401. Nieske Sijes (2)
402. Nieske Sipkes (1)
403. Nieske Sjoerds (1)
404. Nieske Sjoerds van der (1)
405. Nieske Sybes (1)
406. Nieske Sybrens (3)
407. Nieske Sytzes (1)
408. Nieske Sytzes van der (1)
409. Nieske Theunis (1)
410. Nieske Tietes (1)
411. Nieske Tjammes (1)
412. Nieske Tjeerds (1)
413. Nieske Tjeerds de (2)
414. Nieske Ulbes (1)
415. Nieske Willems (1)
416. Nieske Wybes van der (1)
417. Nieske Wybrens (3)
418. Nieske Ynzes (1)
419. Nieske Ypes (1)
420. Nieskje (Nellie) Bokkes (1)
421. Nieskje Abrahams (1)
422. Niessien (Nellie) Jans (1)
423. Nieunts (1)
424. Nijeltie (1)
425. Nijske Jacobs (1)
426. Nikolaas (1)
427. Nikolaas (Nicholas aka Nikolaas Krabbe) (1)
428. Nikolaas Fredriks (1)
429. Nikolaas Hubert (1)
430. Nikolaas Lieuwes (2)
431. Ninke Dirks (1)
432. Nittert (3)
433. Noentie (1)
434. Noentje (1)
435. Nolke (1)
436. Nolkien (1)
437. Nolle (1)
438. Noltje (1)
439. Norman Leroy (1)
440. Nova E. (1)
441. Nutte (11)
442. Nutte Annes (1)
443. Nutte Hedzers (1)
444. Nuttert (4)
445. Nuttert Eelkes (1)
446. Nuttert Heins (1)
447. Nuttert Hessels (2)
448. Nuttert Jacobs (2)
449. Nuttert Jans (2)
450. Nuttert Johannes (1)
451. Nuttert Tijssens de (1)
452. Nuttert Tijsses de (1)
453. Nuttert Ynzes (1)
454. Nuttet (2)
455. Nyeltie (1)
456. Nynke (2)
457. Nynke (Trijntje) Idzes (1)
458. Nynke (Trijntje) Klazes (1)
459. Nynke (Trijntje) Pieters (1)
460. Nynke (Trijntje) Scheltes (1)
461. Nynke Alefs (1)
462. Nynke Annes (1)
463. Nynke Foekes (1)
464. Nynke Goffes (1)
465. Nynke Hilbrands (1)
466. Nynke Jans (5)
467. Nynke Lieuwes (1)
468. Nynke Pieters (1)
469. Nyske (4)
470. Nyske Murks (1)
471. Nyske Reintjes (1)