Voornamen Lijst: Begint met M


Alle voornamen beginnend met M, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Maa(r)tje (1)
2. Maa(r)tje Dirks (1)
3. Maaijke (5)
4. Maaijke Jacobs (1)
5. Maaijke Pieters (1)
6. Maaijke Rocherts (1)
7. Maaijke Taekes (1)
8. Maaike (116)
9. Maaike (Maggie) (1)
10. Maaike (Maggie) Bartels (1)
11. Maaike (Maggie) Bouwes van der (1)
12. Maaike (Maggie) Klazes (1)
13. Maaike (Maggie) Pieters (1)
14. Maaike (Maggie) Rients (1)
15. Maaike (Maggie) Rintjes (1)
16. Maaike (Maggie) Stevens (1)
17. Maaike (Maggie) Sytses (1)
18. Maaike (Maggie) Walings (1)
19. Maaike (Maggie) Wiegers van der (1)
20. Maaike (Margaret) Harmens (1)
21. Maaike (Margaret) Tjipkes (1)
22. Maaike (Margaret)) Arjens (1)
23. Maaike (Margaret\Maggie) Dirks (1)
24. Maaike (Mary) Andries (1)
25. Maaike (Mary) Aukes van der (1)
26. Maaike (Mary) Cornelis (1)
27. Maaike (Mary) Douwes (1)
28. Maaike (Mary) Halbes (1)
29. Maaike Abes (3)
30. Maaike AEdes (1)
31. Maaike AElzes (1)
32. Maaike Ages (1)
33. Maaike Alberts (1)
34. Maaike Alderts (1)
35. Maaike Andeles (1)
36. Maaike Andries (7)
37. Maaike Andries de (1)
38. Maaike Andries van der (1)
39. Maaike Annes (12)
40. Maaike Annes van der (2)
41. Maaike Anthoons de (1)
42. Maaike Arjens (3)
43. Maaike Arjens van der (1)
44. Maaike Arnoldus (1)
45. Maaike Ates (1)
46. Maaike Aukes (6)
47. Maaike Aukes van der (1)
48. Maaike Bartels de (1)
49. Maaike Baukes (5)
50. Maaike Beerts (1)
51. Maaike Berends (1)
52. Maaike Bernardus (1)
53. Maaike Botes (1)
54. Maaike Botjes (1)
55. Maaike Broers (2)
56. Maaike Cornelis (5)
57. Maaike Cornelis de (1)
58. Maaike Cornelis van der (1)
59. Maaike de Rooy van (1)
60. Maaike Dirks (11)
61. Maaike Dirks de (2)
62. Maaike Dirks van der (5)
63. Maaike Douwes (8)
64. Maaike Douwes van der (1)
65. Maaike Durks (1)
66. Maaike Edzes van der (1)
67. Maaike Eedes (2)
68. Maaike Eelkes (3)
69. Maaike Eelkes de (1)
70. Maaike Eeltjes (8)
71. Maaike Eiberts (1)
72. Maaike Eilko's (1)
73. Maaike Ekes (1)
74. Maaike Errits (1)
75. Maaike Everts (1)
76. Maaike Feddes (3)
77. Maaike Feites (1)
78. Maaike Feitzes (1)
79. Maaike Fetzes (1)
80. Maaike Feykes (2)
81. Maaike Floris (1)
82. Maaike Fokkes (3)
83. Maaike Fokkes van der (1)
84. Maaike Folkerts (4)
85. Maaike Formers (1)
86. Maaike Fransen (3)
87. Maaike Fransens (1)
88. Maaike Franses (3)
89. Maaike Freerks (1)
90. Maaike Freerks aka de Haan (1)
91. Maaike Gatzes (1)
92. Maaike Gaukes (1)
93. Maaike Geerts (2)
94. Maaike Geerts van der (1)
95. Maaike Gerbens (4)
96. Maaike Gerhardus (1)
97. Maaike Gerlofs (1)
98. Maaike Gerrits (12)
99. Maaike Gerrits de (1)
100. Maaike Goffes (1)
101. Maaike Gosses (3)
102. Maaike Gosses van der (2)
103. Maaike Haikes (2)
104. Maaike Halbes (1)
105. Maaike Hanses (1)
106. Maaike Harings (1)
107. Maaike Harmens (5)
108. Maaike Harmens van der (1)
109. Maaike Hartmans (1)
110. Maaike Hedzers (2)
111. Maaike Hedzers van der (1)
112. Maaike Heeres (1)
113. Maaike Heines (1)
114. Maaike Heins (1)
115. Maaike Heins van der (1)
116. Maaike Hendriks (16)
117. Maaike Hendriks de (1)
118. Maaike Hendriks van der (1)
119. Maaike Hessels (3)
120. Maaike Hommes (2)
121. Maaike Hylkes (2)
122. Maaike Idzes (2)
123. Maaike Igles (1)
124. Maaike IJsbrands (1)
125. Maaike IJsbrands de (1)
126. Maaike Jaans (1)
127. Maaike Jacobs (16)
128. Maaike Jacobs van den (1)
129. Maaike Jacobs van der (4)
130. Maaike Jacobus (1)
131. Maaike Jakobs (1)
132. Maaike Jans (53)
133. Maaike Jans van der (8)
134. Maaike Jelles (5)
135. Maaike Jelles van der (2)
136. Maaike Jelmers (1)
137. Maaike Jeltes (1)
138. Maaike Jeltes van der (1)
139. Maaike Jenzes (1)
140. Maaike Jippes (1)
141. Maaike Jitses (1)
142. Maaike Jitzes (5)
143. Maaike Jitzes de (1)
144. Maaike Jochums (1)
145. Maaike Joekes (2)
146. Maaike Johannes (17)
147. Maaike Johannes (Maggie Brunger) (1)
148. Maaike Josis (1)
149. Maaike Joukes (2)
150. Maaike Jurjens (1)
151. Maaike Jurjens van der (1)
152. Maaike Keimpes (2)
153. Maaike Keimpes van der (1)
154. Maaike Klaazes (1)
155. Maaike Klases (1)
156. Maaike Klazes (13)
157. Maaike Kornelis (2)
158. Maaike Kornelis van der (2)
159. Maaike Lambertus (1)
160. Maaike Lammerts (2)
161. Maaike Leenderts (2)
162. Maaike Liemes (1)
163. Maaike Lieuwes (3)
164. Maaike Louwina (1)
165. Maaike Louws (2)
166. Maaike Lucas (2)
167. Maaike Lucas van der (1)
168. Maaike Luitjens (1)
169. Maaike Makkes (1)
170. Maaike Mames (1)
171. Maaike Martens (5)
172. Maaike Meinderts (5)
173. Maaike Melis (1)
174. Maaike Melles (3)
175. Maaike Mennes (1)
176. Maaike Minnes (5)
177. Maaike Montes (1)
178. Maaike Mykes (1)
179. Maaike Nannes (1)
180. Maaike Oebeles (1)
181. Maaike Oebeles van der (1)
182. Maaike Oeges (7)
183. Maaike Oenes (1)
184. Maaike Offes (1)
185. Maaike Ottes (2)
186. Maaike Ouwes (1)
187. Maaike Paulus (3)
188. Maaike Piers (8)
189. Maaike Pieters (48)
190. Maaike Pieters de (2)
191. Maaike Pieters van (1)
192. Maaike Pieters van der (4)
193. Maaike Reinders (4)
194. Maaike Reinders van der (1)
195. Maaike Reitzes (1)
196. Maaike Rentjes (1)
197. Maaike Renzes (2)
198. Maaike Riemers (1)
199. Maaike Rienks van der (1)
200. Maaike Rients (1)
201. Maaike Rientses (1)
202. Maaike Rinderts (1)
203. Maaike Rinses (3)
204. Maaike Rinses van der (1)
205. Maaike Rintjes (1)
206. Maaike Romkes (5)
207. Maaike Ruurds (4)
208. Maaike Ruurds de (1)
209. Maaike Sakes (4)
210. Maaike Siedses (1)
211. Maaike Siedzes (3)
212. Maaike Siemens (1)
213. Maaike Sierks (1)
214. Maaike Sietses (1)
215. Maaike Sijes (2)
216. Maaike Sikkes (1)
217. Maaike Sipkes (1)
218. Maaike Sjoerds (4)
219. Maaike Sjoerds de (1)
220. Maaike Sjoerds van der (1)
221. Maaike Sybes (1)
222. Maaike Sybrands (aka Ynema) (1)
223. Maaike Sybrens (1)
224. Maaike Symens (7)
225. Maaike Sytses (2)
226. Maaike Sytzes (4)
227. Maaike Tabes van der (1)
228. Maaike Taekeles (1)
229. Maaike Taekes (8)
230. Maaike Teunis (1)
231. Maaike Theunes (2)
232. Maaike Thijsses (2)
233. Maaike Tiedes (2)
234. Maaike Tietes (1)
235. Maaike Tjalles (2)
236. Maaike Tjallings (1)
237. Maaike Tjallings van der (1)
238. Maaike Tjebbes (1)
239. Maaike Tjeerds (6)
240. Maaike Tjepkes (1)
241. Maaike Tjerks (3)
242. Maaike Tjipkes (1)
243. Maaike van der (1)
244. Maaike Watzes van der (1)
245. Maaike Wiebes van der (1)
246. Maaike Wiegers (1)
247. Maaike Wiegers van der (1)
248. Maaike Willems (5)
249. Maaike Willems (Margaret Hydanus) (1)
250. Maaike Willems de (1)
251. Maaike Wobbes (1)
252. Maaike Wybes (2)
253. Maaike Wybrens (7)
254. Maaike Wybrens de (1)
255. Maaike Wytses (1)
256. Maaike Ydes (1)
257. Maaike Ymes (2)
258. Maajke (5)
259. Maari (2)
260. Maari (Marij) (1)
261. Maarten (7)
262. Maarten van (1)
263. Maartie (9)
264. Maartie Hoites (1)
265. Maartje (47)
266. Maartje (Martha) (1)
267. Maartje (Martha) Abes van der (1)
268. Maartje (Martha) Sjoerds (1)
269. Maartje (Mary) (1)
270. Maartje (Mary) Jarigs (1)
271. Maartje (Mary) Tjerks (1)
272. Maartje (Maude) Durks (1)
273. Maartje (Minnie) (1)
274. Maartje Abes van der (1)
275. Maartje Abrahams (1)
276. Maartje Arjens (6)
277. Maartje Bartelds (1)
278. Maartje Baukes (1)
279. Maartje Baukes van der (1)
280. Maartje Benjamins (1)
281. Maartje Bentes (1)
282. Maartje Clasens (1)
283. Maartje Clases (1)
284. Maartje Cornelis (3)
285. Maartje Cornelis 't (1)
286. Maartje Daniels (1)
287. Maartje Dirks (3)
288. Maartje Dirks van der (1)
289. Maartje Gerbens (1)
290. Maartje Gerbens van (1)
291. Maartje Gerrits van der (1)
292. Maartje Gosses (1)
293. Maartje Harmens (1)
294. Maartje Harrents (1)
295. Maartje Hendriks (3)
296. Maartje Hessels (1)
297. Maartje Hoites (1)
298. Maartje Izaaks van der (1)
299. Maartje Jacobs (5)
300. Maartje Jacobus (1)
301. Maartje Jans (13)
302. Maartje Jans van der (1)
303. Maartje Jelles (1)
304. Maartje Johannes (1)
305. Maartje Joukes (1)
306. Maartje Klaasen (1)
307. Maartje Klases (1)
308. Maartje Klases van der (1)
309. Maartje Klazes (6)
310. Maartje Klazes van der (1)
311. Maartje Kornelis (4)
312. Maartje Lieuwes (1)
313. Maartje Lieuwes de (1)
314. Maartje Lipkes bij (1)
315. Maartje Martens (1)
316. Maartje Metskes (1)
317. Maartje Montes (1)
318. Maartje Ottes (2)
319. Maartje Pieters (7)
320. Maartje Roelofs (1)
321. Maartje Siebes (1)
322. Maartje Sybrens (1)
323. Maartje Symons (1)
324. Maartje Taekes (1)
325. Maartje Thieles (1)
326. Maartje Thijsses (1)
327. Maartje Tijssen (1)
328. Maartje Tjammes (1)
329. Maartje Tjepkes (1)
330. Maartje Tjerks (1)
331. Maartje Wiebes (1)
332. Maartje Willems (2)
333. Maartje Wobs (1)
334. Maartje Wops (1)
335. Maat (1)
336. Maatje (21)
337. Maatje (Martha) (2)
338. Maatje (Martje) Aukes (1)
339. Maatje (Maud) (1)
340. Maatje Arjens (1)
341. Maatje Cornelis (1)
342. Maatje Dirks (1)
343. Maatje Hendriks (1)
344. Maatje Hilbrands (1)
345. Maatje Johannes (2)
346. Maatje Olferts (1)
347. Maatje Roelofs (1)
348. Maatje Sjoerds (1)
349. Maatje van (1)
350. Maaycke (1)
351. Maayke (23)
352. Maayke Arjens (1)
353. Maayke Cornelis (1)
354. Maayke Foppes (1)
355. Maayke Harmens (1)
356. Maayke Hilbrands van (1)
357. Maayke IJsbrands (1)
358. Maayke Jans (aka Marnstra) (1)
359. Maayke Jochums (1)
360. Maayke Klases (1)
361. Maayke Rinzes (1)
362. Maayke Theunis (1)
363. Machdalena (1)
364. Machel (1)
365. Machiel (2)
366. Machiel Albertus (1)
367. Machiel Ates (1)
368. Machiel Eelkes (1)
369. Machiel Frederiks (1)
370. Machiel Freerks (1)
371. Machiel Johannes (1)
372. Machteld (1)
373. Machteldje (1)
374. Machteltje (2)
375. Machteltje Eelkes (1)
376. Machteltje Jelgers (1)
377. Macke (1)
378. Mae (1)
379. Maeike (3)
380. Maertie (2)
381. Maertje (1)
382. Maertsen (1)
383. Maeyke (2)
384. Magalijna (1)
385. Magdalena (7)
386. Magdalena (Lena) Sjoerds (1)
387. Magdalena Catharina (1)
388. Magdalena Jeltes (1)
389. Magdalena van der (1)
390. Magdalina Catharina (1)
391. Magdeltje Willems (1)
392. Maggeltje (2)
393. Maggie (6)
394. Magneta Maria (1)
395. Magrita (1)
396. Magteld Harmanus (1)
397. Magteltie (1)
398. Magteltje (1)
399. Maijke (20)
400. Maijke Jans (1)
401. Maike (38)
402. Maike (Maggie) (1)
403. Maike Bartels (1)
404. Maike Jurjens (2)
405. Maike Pieters van der (1)
406. Maike Rinnerts van der (1)
407. Maike Taekles (1)
408. Maike Tietes (1)
409. Maike Yedes (1)
410. Maile Jelles (1)
411. Mainkje Clases (1)
412. Majke (2)
413. Makke (2)
414. Makke Jacobs (1)
415. Makke Makkes (1)
416. Makke Tjeerds van der (1)
417. Mame (2)
418. Mame Annes (1)
419. Mame Jacobs (2)
420. Mame Klaas Alberts (1)
421. Mame Klases (1)
422. Mamie (2)
423. Manert Bartels (1)
424. Mannes (1)
425. Mannes Jans (1)
426. Mannus (1)
427. Mans (1)
428. Manus Jans van der (1)
429. Marchien (2)
430. Marchien Bolles (1)
431. Marchien Jans (1)
432. Marchien Willems (1)
433. Marchje (1)
434. Marchjen Beerends (1)
435. Marchjen Jans (1)
436. Marck (1)
437. Marcus (7)
438. Marcus Binnes (1)
439. Marcus de (1)
440. Marcus Jacobs (2)
441. Marcus Johannes de (1)
442. Marcus Reinders (1)
443. Marcus van der (1)
444. Margaret (6)
445. Margaret (Maggie) (1)
446. Margaret C. Vanden (1)
447. Margaret C.van der (1)
448. Margaret Hendriks (1)
449. Margaret Ten (1)
450. Margareta (1)
451. Margareta Gerarda (1)
452. Margareth (1)
453. Margaretha (15)
454. Margaretha (Grietje) (1)
455. Margaretha (Grietje) Jacobs (1)
456. Margaretha Aaltje (1)
457. Margaretha Alida (1)
458. Margaretha Anna (2)
459. Margaretha Anna Geertruida (1)
460. Margaretha Antoinette (1)
461. Margaretha Catharina (1)
462. Margaretha Christina (4)
463. Margaretha Cornelis (2)
464. Margaretha Douwes (1)
465. Margaretha Elizabeth (1)
466. Margaretha Frederica (1)
467. Margaretha Gerrits van der (1)
468. Margaretha Jacoba Wilhelmina (1)
469. Margaretha Johannes (1)
470. Margaretha Klazes (1)
471. Margaretha Roelofs (1)
472. Margaretha Synes (1)
473. Margaretha Wilhelmina (1)
474. Margaretha Ydes (1)
475. Margarita (1)
   476. Margien (1)
477. Margien Arents van der (1)
478. Margima (1)
479. Margje (1)
480. Margje (Mary) Klazes (1)
481. Margje AEdes (2)
482. Margje Geerts (1)
483. Margje Hendriks (1)
484. Margje Jitzes (1)
485. Margje Luites (1)
486. Margje Sijes (1)
487. Margjen (6)
488. Margjen Eelkes (1)
489. Margjen Harmens (1)
490. Margjen Hendriks (1)
491. Margjen Jans (3)
492. Margjen Leenderts (1)
493. Margjen Paulus (1)
494. Margret (1)
495. Margrieta (2)
496. Margrieta Elisabeth (1)
497. Margrieta Harmens (1)
498. Margrieta Timens (1)
499. Marguarite (Grietje) (1)
500. Mari (1)
501. Maria (91)
502. Maria (aka Duits) (1)
503. Maria (Maartje) (1)
504. Maria (Marie) (2)
505. Maria (Marijke) (1)
506. Maria (Marijke) Arjens (1)
507. Maria (Marijke) Baukes (1)
508. Maria (Marijke) Klases (1)
509. Maria (Marijke) Ruurds (1)
510. Maria (Mary) (6)
511. Maria (Mary) Barendina (1)
512. Maria Amelia (1)
513. Maria Andries (1)
514. Maria Anna (2)
515. Maria Anna Sibilla (1)
516. Maria Antoni (1)
517. Maria Antonia Gislena (1)
518. Maria Arends (1)
519. Maria Arnoldina Antonia (1)
520. Maria Aukes (1)
521. Maria Balbina (1)
522. Maria Barbera (1)
523. Maria Berends (1)
524. Maria Catharina (2)
525. Maria Christina (1)
526. Maria Cornelis (2)
527. Maria de (1)
528. Maria den (1)
529. Maria Diderica Johanna (1)
530. Maria Dirks (2)
531. Maria Dorothea Louisa (1)
532. Maria Douwes (1)
533. Maria Eits (1)
534. Maria Elisabet (1)
535. Maria Elisabeth (11)
536. Maria Elisabeth Joachims van der (3)
537. Maria Elizabeth (3)
538. Maria Elizabeth (Batje) (1)
539. Maria Ester (1)
540. Maria Francina (1)
541. Maria Francisca (2)
542. Maria Frederica (1)
543. Maria Frederika (1)
544. Maria Frederiks (2)
545. Maria Garmts (1)
546. Maria Geertruida (1)
547. Maria Gerrits (1)
548. Maria Gouwina (1)
549. Maria Gredina (1)
550. Maria Harkes (1)
551. Maria Harmens (1)
552. Maria Henderika (1)
553. Maria Hendrica (1)
554. Maria Hendrika (1)
555. Maria Hendrika Christina (1)
556. Maria Hendriks (3)
557. Maria Hijbes (1)
558. Maria Huisinga (1)
559. Maria in 't (1)
560. Maria Jacoba (1)
561. Maria Jacoba Cornelia (1)
562. Maria Jacoba Philips (1)
563. Maria Jacobs (1)
564. Maria Jacobus (2)
565. Maria Jans (5)
566. Maria Jarichs (1)
567. Maria Jeens (2)
568. Maria Jitzes (1)
569. Maria Johan Daniel (1)
570. Maria Johanna (6)
571. Maria Josephina (1)
572. Maria Juliana (1)
573. Maria Katrina Metskes (1)
574. Maria Katryna (1)
575. Maria Kevin van (1)
576. Maria Klazes (4)
577. Maria Kornelis (2)
578. Maria Lamina Hillegonda (1)
579. Maria Lammerts (1)
580. Maria Louisa (3)
581. Maria Louise (1)
582. Maria Magdalena (6)
583. Maria Magdalena Cornelis (1)
584. Maria Magdalena Klazes (1)
585. Maria Magdalena Lykeles (1)
586. Maria Magdalena Scheltes (2)
587. Maria Magdalena van (1)
588. Maria Magdalena van der (2)
589. Maria Oenes (1)
590. Maria Onnes van der (1)
591. Maria Petronella (2)
592. Maria Philippus (2)
593. Maria Pieters (4)
594. Maria Poppes (1)
595. Maria Reynders (1)
596. Maria Rose Fenema (1)
597. Maria Ruskes de (1)
598. Maria Ruurds (2)
599. Maria Sakes (3)
600. Maria Sara (1)
601. Maria Sjoerds (1)
602. Maria Sophia (1)
603. Maria ten (1)
604. Maria Theresia Joanna (1)
605. Maria Thomas (3)
606. Maria van Adelen toe (1)
607. Maria van den (2)
608. Maria van der (2)
609. Maria Wibbes (1)
610. Maria Wilhelmina (1)
611. Maria Willems (1)
612. Maria Wybrens (1)
613. Maria Wytzes (1)
614. Mariaan (1)
615. Marianna (2)
616. Marianna Fokkes (1)
617. Marianna Hendriks (1)
618. Marie (4)
619. Marie (Mary) (1)
620. Marie Abeles (1)
621. Marie Catharina (1)
622. Marie Dirks (1)
623. Marie Francoise (1)
624. Marie Joseph (1)
625. Marie Magdaleine (1)
626. Marie Marjorie (1)
627. Marie Te (1)
628. Marieke (4)
629. Marieke (Mary) (1)
630. Marieke Abels (1)
631. Marieke Ferdinants (1)
632. Marieke Godfried (1)
633. Marieke Hindriks (1)
634. Marieke Jacobs (1)
635. Marieke Jans (1)
636. Marieke Rijkes (1)
637. Marienis (1)
638. Marigjen (2)
639. Marij (5)
640. Marij Jans (1)
641. Marij Lubberts (1)
642. Marij Siltjes (1)
643. Marij Ykes (1)
644. Marijke (48)
645. Marijke (Maria) Hendriks (1)
646. Marijke (Mary \ Maria) Dirks (1)
647. Marijke (Mary) Johannes (1)
648. Marijke (Mary) Kornelis (1)
649. Marijke (Mary) Marinus (1)
650. Marijke Abrahams (1)
651. Marijke AEbes (2)
652. Marijke Ages (2)
653. Marijke Alberts van der (1)
654. Marijke Andries (5)
655. Marijke Aukes van der (1)
656. Marijke Bruins (1)
657. Marijke Cornelis (4)
658. Marijke Dirks (6)
659. Marijke Douwes (2)
660. Marijke Durks (1)
661. Marijke Eiberts (1)
662. Marijke Everts (2)
663. Marijke Fokkes (1)
664. Marijke Fransen (1)
665. Marijke Franzes (1)
666. Marijke Freerks (1)
667. Marijke Geerts (1)
668. Marijke Gerlofs (2)
669. Marijke Gerrits (2)
670. Marijke Gooitzens (1)
671. Marijke Haentjes (1)
672. Marijke Harmens van der (2)
673. Marijke Heerkes (1)
674. Marijke Heins (1)
675. Marijke Hendriks (9)
676. Marijke Hendriks van der (2)
677. Marijke Hindriks (1)
678. Marijke IJsbrands (1)
679. Marijke Isaaks van der (1)
680. Marijke Jacobs (5)
681. Marijke Jacobs van der (1)
682. Marijke Jans (12)
683. Marijke Jarigs (1)
684. Marijke Jelles (1)
685. Marijke Jelles van der (1)
686. Marijke Johannes (6)
687. Marijke Johannes (aka Inia) (1)
688. Marijke Jolles (1)
689. Marijke Jurjens (aka van der (1)
690. Marijke Klases (2)
691. Marijke Klazes (2)
692. Marijke Kornelis (1)
693. Marijke Lieuwes (2)
694. Marijke Lourens (2)
695. Marijke Lukas (1)
696. Marijke Lykeles (1)
697. Marijke Martens (3)
698. Marijke Martinus (1)
699. Marijke Meinderts (2)
700. Marijke Menzes (1)
701. Marijke Merks (1)
702. Marijke Metskes (3)
703. Marijke Minnes (1)
704. Marijke Oeges (2)
705. Marijke Oenes (1)
706. Marijke Oenes de (1)
707. Marijke Okkes (1)
708. Marijke Ottes (2)
709. Marijke Piebes (1)
710. Marijke Piers (1)
711. Marijke Pieters (5)
712. Marijke Pieters de (1)
713. Marijke Pyters (1)
714. Marijke Reinders (1)
715. Marijke Rienks (1)
716. Marijke Rinses de (1)
717. Marijke Rintjes (1)
718. Marijke Rinzes van der (1)
719. Marijke Ruurds (1)
720. Marijke Ruurds de (1)
721. Marijke Sakes (1)
722. Marijke Sjirks van der (1)
723. Marijke Sjoukes (2)
724. Marijke Sybes (1)
725. Marijke Sybrens (1)
726. Marijke Symens (1)
727. Marijke Symens de (1)
728. Marijke Sytzes van der (1)
729. Marijke Theunis (1)
730. Marijke Tjeerds (1)
731. Marijke Tjerks (1)
732. Marijke Willems (6)
733. Marijke Wobbes (1)
734. Marijke Wopkes (2)
735. Marijke Wytzes (2)
736. Marijke Ydes (1)
737. Marijke Ynzes (1)
738. Marijke Ytzens (1)
739. Marijt (1)
740. Marijtje (5)
741. Marijtje Bernardus van der (1)
742. Marike (19)
743. Marike Andrys (1)
744. Marike Anthoons de (1)
745. Marike Beerents (1)
746. Marike Dirks (1)
747. Marike Hendrix (1)
748. Marike Johannes (1)
749. Marike Klazes (1)
750. Marike Kornelis (1)
751. Marike Lucas (1)
752. Marike Oebles (1)
753. Marike Yedes (1)
754. Marina (1)
755. Marina van (1)
756. Marines (1)
757. Marinis (2)
758. Marinis (Marinus Van Rysel) (1)
759. Marinis (Martin) (1)
760. Marinus (20)
761. Marinus David (1)
762. Marinus Klaasse (1)
763. Marinus Klaassens (1)
764. Marinus Samuel (1)
765. Marinus Sybes (1)
766. Marinus van den (1)
767. Marion Antoinette (1)
768. Marisin (1)
769. Marius Cornelis (1)
770. Marius Pieters (1)
771. Marjorie E. (1)
772. Mark (4)
773. Mark Fokkes (1)
774. Mark Heines (1)
775. Mark Jans (1)
776. Mark Rinzes (1)
777. Markus (1)
778. Markus Jacobs (1)
779. Markus Jans (1)
780. Markus Jelles (1)
781. Markus Jitzes (1)
782. Markus Oebeles (2)
783. Markus Rommerts (1)
784. Marlene Genice (1)
785. Marlina (1)
786. Marqueritte (1)
787. Marrechien (1)
788. Marrechijn (1)
789. Marregjen (1)
790. Marrigje (4)
791. Marrigje (Maggie) (1)
792. Marrigje (Mary) (1)
793. Marrigje Fransen (1)
794. Marrigje Jacobs (1)
795. Marrigjen (5)
796. Marritje (1)
797. Marritje (Maria) (1)
798. Marritje (Martha) (1)
799. Marta (2)
800. Marta Klases (1)
801. Marteintje Andries (1)
802. Marten (129)
803. Marten (Martin) (1)
804. Marten (Martin) Andries (2)
805. Marten (Martin) Dirks (1)
806. Marten (Martin) Folkerts (1)
807. Marten (Martin) Geerts (1)
808. Marten (Martin) Heins (1)
809. Marten (Martin) Jans (1)
810. Marten (Martin) Jochums van der (1)
811. Marten (Martin) Klazes van der (1)
812. Marten (Martin) Martens (1)
813. Marten (Martin) Poppes (1)
814. Marten (Martin) Sapes van der (1)
815. Marten (Martin) Wibbes (1)
816. Marten Aarts (1)
817. Marten Abes (1)
818. Marten Abrahams (1)
819. Marten AEdes (2)
820. Marten Alberts (3)
821. Marten Alefs van der (1)
822. Marten Alles (2)
823. Marten Andries (5)
824. Marten Anes (1)
825. Marten Annes (3)
826. Marten Annes van der (1)
827. Marten Arjens (4)
828. Marten Ates (1)
829. Marten Aukes (3)
830. Marten Baukes (2)
831. Marten Berends (1)
832. Marten Berends van der (1)
833. Marten Betzes (1)
834. Marten Binnes (1)
835. Marten Boeles (1)
836. Marten Bokkes (1)
837. Marten Brants (1)
838. Marten Broers (1)
839. Marten Cornelis (1)
840. Marten Dirks (15)
841. Marten Dirks de (2)
842. Marten Dirks van (1)
843. Marten Dirks van der (2)
844. Marten Doedes (1)
845. Marten Douwes (6)
846. Marten Durks (1)
847. Marten Eelkes (1)
848. Marten Eelkes de (1)
849. Marten Eeltjes (1)
850. Marten Eiberts (1)
851. Marten Eltes (1)
852. Marten Ennes (1)
853. Marten Everts (2)
854. Marten Feddes (1)
855. Marten Feijes de (1)
856. Marten Feikes van der (2)
857. Marten Fokkes (1)
858. Marten Folkerts (1)
859. Marten Fopkes (2)
860. Marten Fransen (2)
861. Marten Fransen van der (1)
862. Marten Franses (2)
863. Marten Franzes (1)
864. Marten Freerks (1)
865. Marten Geerlofs (1)
866. Marten Geerts (2)
867. Marten Gerbens (3)
868. Marten Gerbens van der (1)
869. Marten Gerrit (1)
870. Marten Gerrits (6)
871. Marten Gerrits van der (2)
872. Marten Gosses (2)
873. Marten Hanses (1)
874. Marten Hantjes (1)
875. Marten Hanzes (1)
876. Marten Harkes (1)
877. Marten Harmens (2)
878. Marten Hedzers (2)
879. Marten Heins (1)
880. Marten Hendriks (10)
881. Marten Hendriks van der (3)
882. Marten Hermanus (1)
883. Marten Hessels (2)
884. Marten Hettes (1)
885. Marten Hilbrands (1)
886. Marten Hinnes van der (1)
887. Marten Hylkes (2)
888. Marten Jaans (1)
889. Marten Jacobs (6)
890. Marten Jacobs van der (1)
891. Marten Jakobs (1)
892. Marten Jannes van der (1)
893. Marten Jannis (1)
894. Marten Jans (38)
895. Marten Jans van der (2)
896. Marten Jarigs (1)
897. Marten Jelles (3)
898. Marten Jentes (1)
899. Marten Jeppes (1)
900. Marten Jetzes (2)
901. Marten Jinzes (1)
902. Marten Jitzes (1)
903. Marten Joekes van der (2)
904. Marten Jogchums van der (1)
905. Marten Johannes (9)
906. Marten Johannes van der (3)
907. Marten Joukes (2)
908. Marten Joukes van der (1)
909. Marten Jurjens (2)
910. Marten Klases (1)
911. Marten Klazes (10)
912. Marten Klazes van der (2)
913. Marten Kornelis (4)
914. Marten Kornelis de (1)
915. Marten Lammerts (2)
916. Marten Lieuwes (5)
917. Marten Louws (1)
918. Marten Lubberts van der (2)
919. Marten Luitjens (1)
920. Marten Luurs (1)
921. Marten Martens (17)
922. Marten Martens van der (2)
923. Marten Meiles (1)
924. Marten Meinderts (1)
925. Marten Melles (1)
926. Marten Mennes van der (2)
927. Marten Minks (1)
928. Marten N. (1)
929. Marten Nammens (1)
930. Marten Oedzes (1)
931. Marten Oeges (2)
932. Marten Offes (2)
933. Marten Ouwes (1)
934. Marten Ouwes de (1)
935. Marten Pieters (7)
936. Marten Pieters van der (3)
937. Marten Poppes (1)
938. Marten Pyter (1)
939. Marten Pytters (aka Spinder) (1)
940. Marten Reimers (1)
941. Marten Reinders (3)
942. Marten Rientses (1)
943. Marten Rientzes (1)
944. Marten Rinderts (2)
945. Marten Rinses (1)
946. Marten Rinses van der (1)
947. Marten Rintjes (1)
948. Marten Roelofs van der (1)
949. Marten Roels van der (1)
950. Marten Romkes (1)
   951. Marten Romkes van der (1)
952. Marten Ruurds (2)
953. Marten Sacharias (1)
954. Marten Sakes (5)
955. Marten Sapes van der (1)
956. Marten Sibrands (1)
957. Marten Sibrands (Brouwer) (1)
958. Marten Siemons (2)
959. Marten Sierds (1)
960. Marten Sijes (2)
961. Marten Sijtzes (1)
962. Marten Simens (1)
963. Marten Sjoerds (8)
964. Marten Sjoerds (Martin Spoolstra) (1)
965. Marten Sjoerds van der (1)
966. Marten Stijntjes de (1)
967. Marten Sybes (2)
968. Marten Sybes (aka Leetsma) (1)
969. Marten Sybrens (2)
970. Marten Sytzes (3)
971. Marten Tabes van der (1)
972. Marten Taekes (1)
973. Marten Tetmans (1)
974. Marten Theunis (1)
975. Marten Thomas (1)
976. Marten Thomas van der (1)
977. Marten Tiedes (1)
978. Marten Tjebbes (1)
979. Marten Tjeerds (2)
980. Marten Tjeerds van der (1)
981. Marten Tjerks (2)
982. Marten Tjisses van der (1)
983. Marten Tymens (1)
984. Marten van der (1)
985. Marten Watzes (1)
986. Marten Watzes van der (2)
987. Marten Wepkes (1)
988. Marten Wiegers van der (2)
989. Marten Willems (3)
990. Marten Willems van der (1)
991. Marten Wybrens van der (1)
992. Marten Wytses (1)
993. Marten Ydes (1)
994. Marten Ynes (2)
995. Marten Ytzens (1)
996. Martens (1)
997. Martentie (1)
998. Martentje (6)
999. Martentje AEdes (1)
1000. Martentje Alles (1)
1001. Martentje Andries (1)
1002. Martentje Baukes (1)
1003. Martentje Dirks (1)
1004. Martentje Gabes (1)
1005. Martentje Geerts (1)
1006. Martentje Gerrits (1)
1007. Martentje Jentjes (1)
1008. Martentje Johannes (1)
1009. Martentje Klazes (1)
1010. Martentje Meinderts van der (1)
1011. Martentje Oedzes (1)
1012. Martentje Pieters (2)
1013. Martentje Siedses (1)
1014. Martha (17)
1015. Martha Alberts (1)
1016. Martha Alida (1)
1017. Martha Andries (1)
1018. Martha Anna Emma (1)
1019. Martha Davids (1)
1020. Martha Dirks (2)
1021. Martha Eilderts (1)
1022. Martha Elisabeth (1)
1023. Martha Franzes (1)
1024. Martha Geerts (1)
1025. Martha Gerrits (3)
1026. Martha J. (1)
1027. Martha Jans (2)
1028. Martha Jantina (1)
1029. Martha Johannes (4)
1030. Martha Jullina (1)
1031. Martha Jurjens (1)
1032. Martha Keimpes (1)
1033. Martha Klazes (1)
1034. Martha Kornelis (2)
1035. Martha L. (1)
1036. Martha Martens van der (1)
1037. Martha Pieters (1)
1038. Martha Remts (1)
1039. Martha Rena (1)
1040. Martha Sibrands (1)
1041. Martha Siedses (1)
1042. Martha Sybes (1)
1043. Martha van der (1)
1044. Martie (7)
1045. Martie Gerbens (1)
1046. Martien (6)
1047. Martientje (Minnie) (1)
1048. Martijntje (4)
1049. Martijntje Annes (1)
1050. Martijntje Aukes (1)
1051. Martijntje Egberts (1)
1052. Martijntje Hendriks (1)
1053. Martijntje Jeltes (1)
1054. Martijntje Martens (1)
1055. Martijntje Regnerus (aka Stienstra) (1)
1056. Martijntje Taekes (1)
1057. Martijntje Wiegers (1)
1058. Martin (5)
1059. Martin (aka Daining) (1)
1060. Martin (Mart) Sjoerds (1)
1061. Martin J. (1)
1062. Martin John (1)
1063. Martin Lieuwes (1)
1064. Martina (1)
1065. Martina Heins (1)
1066. Martina Jacoba (1)
1067. Martina Jelles (1)
1068. Martina Johanna Petronella (1)
1069. Martina van den (1)
1070. Martinus (15)
1071. Martinus (Martijn) Christaans (1)
1072. Martinus (Martin) Douwes (1)
1073. Martinus (Martin) Mennes (1)
1074. Martinus Anthonij (1)
1075. Martinus Aukes (1)
1076. Martinus Bouwes (1)
1077. Martinus Doekes (2)
1078. Martinus Douwes (1)
1079. Martinus Engberts van der (2)
1080. Martinus Everts (1)
1081. Martinus Franses (2)
1082. Martinus Frederiks (1)
1083. Martinus Friesema (1)
1084. Martinus Gerardus (1)
1085. Martinus Gerlofs (3)
1086. Martinus Godfried (1)
1087. Martinus Harmens (1)
1088. Martinus Hayes (1)
1089. Martinus Heins (2)
1090. Martinus Hendriks (1)
1091. Martinus Jacobs (4)
1092. Martinus Jacobus (2)
1093. Martinus Jans (1)
1094. Martinus Jans van der (2)
1095. Martinus Johannes (2)
1096. Martinus Joukes van der (1)
1097. Martinus Jurjens (1)
1098. Martinus Klazes (1)
1099. Martinus Kornelis (1)
1100. Martinus Kornelis van der (1)
1101. Martinus Lourens (2)
1102. Martinus Mennes (1)
1103. Martinus Minnes (1)
1104. Martinus Piebes (1)
1105. Martinus Pieters (3)
1106. Martinus Reinders (1)
1107. Martinus Reiners (1)
1108. Martinus Rinzes (1)
1109. Martinus Roelofs van der (1)
1110. Martinus Siedses (1)
1111. Martinus Sipkes van der (1)
1112. Martinus Sjoerdts (1)
1113. Martinus Swijghuizen (1)
1114. Martinus Tjalles (1)
1115. Martinus Tjepkes (1)
1116. Martinus Wildriks (1)
1117. Martje (47)
1118. Martje (aka Numan) (1)
1119. Martje (Maatje DeGraave) (1)
1120. Martje (Martha) Jacobs (1)
1121. Martje (Martha) Jans (1)
1122. Martje Alberts (2)
1123. Martje Atje Jakobs (1)
1124. Martje Baukes van (1)
1125. Martje Berends (1)
1126. Martje Brands (1)
1127. Martje Cornelis (1)
1128. Martje Deddes (1)
1129. Martje Derks (1)
1130. Martje Dirks (2)
1131. Martje Doekes (2)
1132. Martje Douwes (1)
1133. Martje Eelkes (1)
1134. Martje Eeltjes (1)
1135. Martje Eelzes (1)
1136. Martje Eijes (1)
1137. Martje Fransen (1)
1138. Martje Freerks van der (1)
1139. Martje Geerts (3)
1140. Martje Gerbens (2)
1141. Martje Gerbens van der (2)
1142. Martje Gerlofs (1)
1143. Martje Gerrits (5)
1144. Martje Gerrits van der (1)
1145. Martje Halbes (1)
1146. Martje Hanses de (1)
1147. Martje Harmannus (1)
1148. Martje Harms (1)
1149. Martje Hendriks (3)
1150. Martje Hendriks van der (1)
1151. Martje Hidzers (1)
1152. Martje Hommes (2)
1153. Martje Jacobs (1)
1154. Martje Jacobs van der (1)
1155. Martje Jakobs (1)
1156. Martje Jans (5)
1157. Martje Jans van der (1)
1158. Martje Jelles (1)
1159. Martje Jetzes (1)
1160. Martje Johannes (3)
1161. Martje Keimpes van der (1)
1162. Martje Klasens (1)
1163. Martje Klazes (2)
1164. Martje Kornelis (1)
1165. Martje Lieuwes (1)
1166. Martje Lolkes (1)
1167. Martje Lubbartus (1)
1168. Martje Lubberts van der (1)
1169. Martje Luitjes (1)
1170. Martje Lykeles van der (3)
1171. Martje Martens (3)
1172. Martje Mattheus (1)
1173. Martje Menkes (1)
1174. Martje Minkes van (2)
1175. Martje Oedzes (1)
1176. Martje Oeges (2)
1177. Martje Ottes (1)
1178. Martje Piers van der (1)
1179. Martje Pieters (11)
1180. Martje Rinses (1)
1181. Martje Romkes (1)
1182. Martje Sakes (1)
1183. Martje Siebriens de (1)
1184. Martje Sietzes (1)
1185. Martje Sjoukes van der (1)
1186. Martje Sybes (1)
1187. Martje Sytses (1)
1188. Martje Sytzes (1)
1189. Martje Sytzes van der (1)
1190. Martje Taekes (1)
1191. Martje Thijsses (1)
1192. Martje Tietes (1)
1193. Martje Uilkes van der (1)
1194. Martje Watzes (1)
1195. Martjen (34)
1196. Martjen Andries (1)
1197. Martjen Aukes van der (1)
1198. Martjen Everts (1)
1199. Martjen Gosses van der (1)
1200. Martjen Haebeles (1)
1201. Martjen Jelles (1)
1202. Martjen Tjidses (1)
1203. Martjen Willems (1)
1204. Martjen Wybes (1)
1205. Martsen (22)
1206. Martsen (aka Brugts) (1)
1207. Martsen (Margaret) Davids (1)
1208. Martsen Egberts (1)
1209. Martsen Gepkes (1)
1210. Martsen Harmens (1)
1211. Martsen Idseds van der (1)
1212. Martsen Jacobs (1)
1213. Martsen Jans (1)
1214. Martsen Jitzes (1)
1215. Martsen Johannes (1)
1216. Martsen Klazes (1)
1217. Martsen Nicolaus (1)
1218. Martsen Pieters (1)
1219. Martsen Ydes (1)
1220. Martyntje (1)
1221. Martzen (10)
1222. Martzen Ages (1)
1223. Martzen Ales (1)
1224. Martzen Eiberts (1)
1225. Martzen Frankes (1)
1226. Martzen Gerlofs (1)
1227. Martzen Gjalts van der (1)
1228. Martzen Hendriks (1)
1229. Martzen Jacobs (1)
1230. Martzen Jitzes (1)
1231. Martzen Karels (1)
1232. Martzen Klases (1)
1233. Martzen Klazes (2)
1234. Martzen Kornelis (2)
1235. Martzen Oenes (1)
1236. Martzen Pieter (1)
1237. Martzen Pieters (3)
1238. Martzen Rudmers van der (1)
1239. Martzen Siedses (1)
1240. Martzen Sierds (1)
1241. Martzen Sytzes (1)
1242. Martzen Wytzes (1)
1243. Marvin Adrian (1)
1244. Mary (9)
1245. Mary C Van't (1)
1246. Mary C. (1)
1247. Mary Dunn (1)
1248. Mary E. (1)
1249. Mary Elizabeth (3)
1250. Mary Ellen (1)
1251. Mary J. (1)
1252. Mary Katherine (1)
1253. Mary Lois (1)
1254. Maryke (6)
1255. Maryke Jacobus (1)
1256. Maryke Johannes (1)
1257. Matheus Jan (1)
1258. Mathieu Jan Willem (1)
1259. Mathijs Dirks (1)
1260. Mathijs van der (1)
1261. Mathilda (3)
1262. Mathilda (Mattie) (1)
1263. Matie (1)
1264. Matilda (2)
1265. Matilda (Tillie) (1)
1266. Matilde (1)
1267. Matje (2)
1268. Matje (Mattie) (1)
1269. Matje Freeks (1)
1270. Matje Jans (aka Buis) (1)
1271. Matje Roelfs (1)
1272. Matsen (1)
1273. Matt (1)
1274. Mattheus (2)
1275. Mattheus Johannes (1)
1276. Matthias Jans (1)
1277. Matthijs (2)
1278. Matthijs Carels (1)
1279. Matthijs Casparus (1)
1280. Matthijs den (1)
1281. Matthys (1)
1282. Mattie (1)
1283. Mattijs (1)
1284. Mattijs Boeles (1)
1285. Mattje (1)
1286. Mattje Derks (1)
1287. Mattje Jans (2)
1288. Mattje Rintjes (1)
1289. Mattje Siedses (1)
1290. Maude E. (1)
1291. Maurice (1)
1292. Maurice Carlyle (1)
1293. Maurits (4)
1294. Maurits Arnoldus (1)
1295. Maurits Folkerts (1)
1296. Max (1)
1297. May Blossom (1)
1298. Maycke (2)
1299. Mayke (39)
1300. Mayke Adams van der (1)
1301. Mayke Andries (1)
1302. Mayke Clases (1)
1303. Mayke Everts (1)
1304. Mayke Foppes (1)
1305. Mayke Jacobs (1)
1306. Mayke Jans (1)
1307. Mayke Jentjes (1)
1308. Mayke Jorkes (1)
1309. Mayke Montes (1)
1310. Mayke Pieters (1)
1311. Mayke Pylgers (1)
1312. Mayke Pyters (1)
1313. Mayke Sybes (1)
1314. Mayke Tjallings (1)
1315. Mechteld (1)
1316. Mechteld van der (1)
1317. Meeke (1)
1318. Meelis (1)
1319. Meene Pieter (1)
1320. Meente Pieters (1)
1321. Meentje (1)
1322. Meento Franses (1)
1323. Meento Gerbens (1)
1324. Meento Hindriks (1)
1325. Meerten (3)
1326. Meerten (Martin) (1)
1327. Meerten Jacobs (1)
1328. Meerten Jans (1)
1329. Meeuwis (1)
1330. Meije Epkes (1)
1331. Meijna (1)
1332. Meijndert (3)
1333. Meijnoutje (1)
1334. Meijnouw (1)
1335. Meijnske (1)
1336. Meijske (1)
1337. Meike (3)
1338. Meike Annes (2)
1339. Meike Everts (1)
1340. Meike Idses (2)
1341. Meike Jacobs (1)
1342. Meike Jans (1)
1343. Meike Jans van der (1)
1344. Meike Jelles (2)
1345. Meike Johannes (1)
1346. Meike Pieters (1)
1347. Meike Tabes van der (1)
1348. Meile (4)
1349. Meile Ages (1)
1350. Meile Gerryts (1)
1351. Meile Hommes (1)
1352. Meile Jans (2)
1353. Meile Karsjens (1)
1354. Meile Lieuwes (1)
1355. Meile Martens (1)
1356. Meile Pieters (4)
1357. Meile Sybrens (1)
1358. Meile Willems (1)
1359. Meiltje (2)
1360. Meiltje AElzes de (1)
1361. Meiltje Baukes (3)
1362. Meiltje Dirks (2)
1363. Meiltje Foppes (1)
1364. Meiltje Fransen (1)
1365. Meiltje Gerbens van der (1)
1366. Meiltje Gerlofs (2)
1367. Meiltje Harmens (3)
1368. Meiltje Harmens de (1)
1369. Meiltje Hendriks (2)
1370. Meiltje Jans (3)
1371. Meiltje Jans van der (1)
1372. Meiltje Johannes (2)
1373. Meiltje Klases (1)
1374. Meiltje Kornelis (3)
1375. Meiltje Lieuwes (1)
1376. Meiltje Martens van der (1)
1377. Meiltje Reinders (1)
1378. Meiltje Sjoerds (1)
1379. Meiltje Symens (1)
1380. Meiltje Sytzes (1)
1381. Meiltje Ytzens (3)
1382. Meincina (Meintje) Klazes (1)
1383. Meindert (47)
1384. Meindert (Martin) Jeltes (1)
1385. Meindert (Maynard) Atzes (1)
1386. Meindert (Maynard) Hendriks (1)
1387. Meindert (Maynard) Mennes (1)
1388. Meindert Abes (1)
1389. Meindert Ages (1)
1390. Meindert Alberts (1)
1391. Meindert Andries (2)
1392. Meindert Andries van der (1)
1393. Meindert Anes (2)
1394. Meindert Annes (2)
1395. Meindert Annes van der (2)
1396. Meindert Arjens (3)
1397. Meindert Bartles (1)
1398. Meindert Baukes (2)
1399. Meindert Baukes van (2)
1400. Meindert Berends (4)
1401. Meindert Cornelis (2)
1402. Meindert Cornelis van (1)
1403. Meindert Daniels van der (1)
1404. Meindert Dirks (7)
1405. Meindert Douwes (2)
1406. Meindert Durks (1)
1407. Meindert Eelkes (1)
1408. Meindert Eeltjes (5)
1409. Meindert Elses (1)
1410. Meindert Feddes (1)
1411. Meindert Folkerts van der (1)
1412. Meindert Foppes (1)
1413. Meindert Fredericus (1)
1414. Meindert Freerks (1)
1415. Meindert Geerts (3)
1416. Meindert Gerbens (3)
1417. Meindert Gerks (1)
1418. Meindert Gerrits (4)
1419. Meindert Gerrits van der (1)
1420. Meindert Hanzes (1)
1421. Meindert Heines (1)
1422. Meindert Heins (1)
1423. Meindert Hemmes (4)
1424. Meindert Hendriks (6)
1425. Meindert Hendriks van der (1)
   1426. Meindert Hessels (1)
1427. Meindert Hilbrands van (1)
1428. Meindert IJsbrands (1)
1429. Meindert Jacobs (2)
1430. Meindert Jakobs van der (1)
1431. Meindert Jans (15)
1432. Meindert Jans de (1)
1433. Meindert Jans van (2)
1434. Meindert Jarigs (1)
1435. Meindert Jelles (1)
1436. Meindert Jilderts van der (1)
1437. Meindert Jinnes (1)
1438. Meindert Jitzes (2)
1439. Meindert Jobs (1)
1440. Meindert Jochums van (1)
1441. Meindert Johan (1)
1442. Meindert Johannes (8)
1443. Meindert Joukes van der (1)
1444. Meindert Jurjens (1)
1445. Meindert Keimpes (1)
1446. Meindert Klases (1)
1447. Meindert Klases de (1)
1448. Meindert Klazes (4)
1449. Meindert Kornelis (1)
1450. Meindert Liebes (1)
1451. Meindert Lieuwes (7)
1452. Meindert Lieuwes de (1)
1453. Meindert Lumes (1)
1454. Meindert Lykeles (1)
1455. Meindert Martens (3)
1456. Meindert Meinderts (2)
1457. Meindert Nannes (1)
1458. Meindert Oenes (1)
1459. Meindert Ottes (1)
1460. Meindert Piers (1)
1461. Meindert Pieters (14)
1462. Meindert Pieters (aka Kikkert) van der (1)
1463. Meindert Pieters van (1)
1464. Meindert Pieters van der (1)
1465. Meindert Reinders (1)
1466. Meindert Reinikkens (1)
1467. Meindert Reinks (1)
1468. Meindert Rienks (1)
1469. Meindert Rinzes (1)
1470. Meindert Roelofs (1)
1471. Meindert Scheltes (1)
1472. Meindert Siegers (2)
1473. Meindert Sijes (3)
1474. Meindert Sipkes (2)
1475. Meindert Sjoerds (2)
1476. Meindert Sjoerds (Mike Dexter) (1)
1477. Meindert Sjoerds van der (1)
1478. Meindert Sybes (2)
1479. Meindert Symons (1)
1480. Meindert Taekes van (1)
1481. Meindert Theunis (2)
1482. Meindert Thomas (3)
1483. Meindert Tietes (1)
1484. Meindert Tjallings (1)
1485. Meindert Tjebbes (1)
1486. Meindert Tjeerds (1)
1487. Meindert Tjeerds van der (1)
1488. Meindert Tjibbes (1)
1489. Meindert Tjisses (1)
1490. Meindert Ulbes (2)
1491. Meindert Watses (1)
1492. Meindert Willems (5)
1493. Meindert Wytzes (1)
1494. Meindertje Davids (1)
1495. Meindertje Gepkes (1)
1496. Meindertje Johannes (1)
1497. Meindertje Klazes (1)
1498. Meindertje Meinders (1)
1499. Meindertje Uilkes (1)
1500. Meinderts (1)
1501. Meine (11)
1502. Meine Alberts (1)
1503. Meine Arends (1)
1504. Meine Aukes (1)
1505. Meine Baukes van der (1)
1506. Meine Botes (1)
1507. Meine Broers (1)
1508. Meine Cornelis (1)
1509. Meine Dirks (1)
1510. Meine Franzes (1)
1511. Meine Harm \ Willem (1)
1512. Meine Hilberts (aka Ernst) (1)
1513. Meine Idses (1)
1514. Meine Jacobs (1)
1515. Meine Jans de (1)
1516. Meine Jelles (2)
1517. Meine Jelles van der (1)
1518. Meine Johannes (3)
1519. Meine Kornelis (1)
1520. Meine Luitzens (1)
1521. Meine Oedzes (1)
1522. Meine Piebes van der (2)
1523. Meine Pieters (2)
1524. Meine Rinzes (1)
1525. Meine Sakes (1)
1526. Meine Sipkes (1)
1527. Meine Sjerps (1)
1528. Meine Tettes (1)
1529. Meine Tjeerds (1)
1530. Meine Wijbes (1)
1531. Meine Yedes (1)
1532. Meinert (20)
1533. Meinert Douwes (1)
1534. Meinert Klazes (1)
1535. Meinke (3)
1536. Meino (1)
1537. Meino Arjens (1)
1538. Meino Everts (2)
1539. Meino Gelts (1)
1540. Meino Hemmes (2)
1541. Meino Idses (1)
1542. Meino Ruurds (1)
1543. Meino Taedes (1)
1544. Meino Willems (1)
1545. Meinou (4)
1546. Meinouw Arjens de (1)
1547. Meinouw Eeltjes (1)
1548. Meinouw Jogchums (1)
1549. Meinouw Lourens (1)
1550. Meinouw Sytzes (1)
1551. Meins (3)
1552. Meins N. (1)
1553. Meinsina Louws (1)
1554. Meinske (1)
1555. Meinskien Bernardus (1)
1556. Meinskje Klazes (1)
1557. Meint (8)
1558. Meint (Martin) Thomas (1)
1559. Meint Andries (2)
1560. Meint Baukes (1)
1561. Meint Douwes (1)
1562. Meint Fokkes (1)
1563. Meint Geerts van der (1)
1564. Meint Gerbens van der (1)
1565. Meint Hendriks (6)
1566. Meint Hendriks de (1)
1567. Meint Hylkes (1)
1568. Meint Jacobs (3)
1569. Meint Jacobs van der (2)
1570. Meint Jans (2)
1571. Meint Johannes (1)
1572. Meint Joukes (1)
1573. Meint Meints (1)
1574. Meint Metskes (1)
1575. Meint Pieters (1)
1576. Meint Roels (1)
1577. Meint Sijes (1)
1578. Meint Teyes (1)
1579. Meint Thomas (1)
1580. Meint Vellinga (1)
1581. Meint Velstra Harmens de (1)
1582. Meint Willems (1)
1583. Meinte (7)
1584. Meinte (Miner) Sipkes (1)
1585. Meinte Douwes (2)
1586. Meinte Durks (1)
1587. Meinte Harmens van der (1)
1588. Meinte Jacobs (2)
1589. Meinte Jans (6)
1590. Meinte Jelles (1)
1591. Meinte Jorrits (1)
1592. Meinte Meintes (1)
1593. Meinte Mients (1)
1594. Meinte Remmelts (1)
1595. Meinte Rienks (1)
1596. Meinte Sikkes (2)
1597. Meinte Sjoerds (2)
1598. Meinte Taekes (1)
1599. Meintje (3)
1600. Meintje Baukes van der (1)
1601. Meintje Botes (2)
1602. Meintje de (1)
1603. Meintje Everts (2)
1604. Meintje Gerrits (1)
1605. Meintje Hommes (1)
1606. Meintje Jacobs (2)
1607. Meintje Jans (1)
1608. Meintje Jeremias (1)
1609. Meintje Johannes (1)
1610. Meintje Minkes van (1)
1611. Meintje Pieters (2)
1612. Meintje Reinders (1)
1613. Meintje Roukes (1)
1614. Meintje Sjoerds (1)
1615. Meintje Wiegers (1)
1616. Meintje Ymes (1)
1617. Meints (1)
1618. Meintske (1)
1619. Meinu (4)
1620. Meiske (2)
1621. Mekke (1)
1622. Mekkina (1)
1623. Melchert (1)
1624. Melchior (2)
1625. Melis (5)
1626. Melis Clases (1)
1627. Melis Cornelis (1)
1628. Melis Djoerds (1)
1629. Melis Douwes (1)
1630. Melis Eelzes van der (1)
1631. Melis Goverts (2)
1632. Melis Hendriks (1)
1633. Melis IJsbrands (1)
1634. Melis Jacobs (1)
1635. Melis Joachims van der (1)
1636. Melis Mennes (2)
1637. Melis Pieters van (1)
1638. Melis Pieters van der (3)
1639. Melis Popes (1)
1640. Melis Ruirds van der (1)
1641. Melis Syberens (1)
1642. Melis Sytzes (1)
1643. Melis Theodorus Johan van der (1)
1644. Melle (23)
1645. Melle (Mel) Gerbens (1)
1646. Melle Alberts (1)
1647. Melle Annes (1)
1648. Melle Aukes (1)
1649. Melle Bruins (1)
1650. Melle Folkerts (2)
1651. Melle Gaukes van der (1)
1652. Melle Gerrits (3)
1653. Melle Hedzers (2)
1654. Melle Hendriks (1)
1655. Melle Jacobs (1)
1656. Melle Jans (4)
1657. Melle Klazes de (1)
1658. Melle Martens (1)
1659. Melle Melles (1)
1660. Melle Mennes (1)
1661. Melle Minzes (1)
1662. Melle Nannes (1)
1663. Melle Rinzes (1)
1664. Melle Rompts (1)
1665. Melle Ruurds (1)
1666. Melle Sytses (1)
1667. Melle Sytzes (3)
1668. Melle Tjeerts (1)
1669. Melle Tomas (1)
1670. Melle Wopkes (1)
1671. Melle Ydes (1)
1672. Mello (1)
1673. Mello Folkerts (1)
1674. Melvin Willems (1)
1675. Menke (16)
1676. Menke (Meins) (1)
1677. Menke (Minnie) Cornelis (1)
1678. Menke (Minnie) Lieuwes van der (1)
1679. Menke Andries (1)
1680. Menke Annes (1)
1681. Menke Aukes (1)
1682. Menke Bartels (1)
1683. Menke Dirks van der (1)
1684. Menke Douwes (1)
1685. Menke Eeltjes (1)
1686. Menke Euwes (1)
1687. Menke Gepkes (1)
1688. Menke Gerrits (1)
1689. Menke Giesberts (1)
1690. Menke Gosses van der (1)
1691. Menke Hendriks (2)
1692. Menke Hilles (1)
1693. Menke Iemes (1)
1694. Menke Jacobs (2)
1695. Menke Jans (2)
1696. Menke Jans van der (2)
1697. Menke Jochums (1)
1698. Menke Johannes (1)
1699. Menke Johannes van der (1)
1700. Menke Klazes (1)
1701. Menke Kornelis (1)
1702. Menke Kornelis van (1)
1703. Menke Lieuwes (1)
1704. Menke Martens (1)
1705. Menke Martens van der (1)
1706. Menke Meinderts (1)
1707. Menke Mennes van der (2)
1708. Menke Menzes (1)
1709. Menke Mients (1)
1710. Menke Piebes van der (1)
1711. Menke Pieters (1)
1712. Menke Pieters de (1)
1713. Menke Pieters van der (1)
1714. Menke Ritskes (1)
1715. Menke Rochus van der (1)
1716. Menke Sasses (1)
1717. Menke Sijes (2)
1718. Menke Sjoerds (3)
1719. Menke Stevens (1)
1720. Menke Tjeerds (2)
1721. Menke Wopkes (1)
1722. Menke Ynzes (1)
1723. Menkedina Pieters (1)
1724. Menkes (1)
1725. Menkes Aukes (1)
1726. Menkes Gerrits (1)
1727. Menkes Hendriks (1)
1728. Menkes Jans (1)
1729. Menkes Johannes (1)
1730. Menkes Pieters van der (1)
1731. Menkes Rienks (2)
1732. Menkes Wytzes (1)
1733. Menkje Gerrits (1)
1734. Menkje Jitzes (1)
1735. Menne (7)
1736. Menne (Menno) Martinus (1)
1737. Menne (Mike) Nannes (1)
1738. Menne Baukes (1)
1739. Menne Benjamins de (1)
1740. Menne Cornelis (2)
1741. Menne Douwes (1)
1742. Menne Douwes (Ben Rypma) (1)
1743. Menne Harmens (3)
1744. Menne Hemkes (1)
1745. Menne Hendriks (1)
1746. Menne Idzes (1)
1747. Menne Jacobs (4)
1748. Menne Jan Durks (1)
1749. Menne Jans (6)
1750. Menne Jans de (1)
1751. Menne Jans van der (1)
1752. Menne Johannes van der (1)
1753. Menne Joukes (1)
1754. Menne Klazes (1)
1755. Menne Kornelis (3)
1756. Menne Lieuwes (1)
1757. Menne Martens van der (2)
1758. Menne Martinus (2)
1759. Menne Melis (1)
1760. Menne Pieters (4)
1761. Menne Siedses (1)
1762. Menne Siedzes (1)
1763. Menne Sijes (1)
1764. Menne Sjoerds (2)
1765. Menne Symens (2)
1766. Menne Tjallings (2)
1767. Menne Willems (1)
1768. Menne Wybrens (1)
1769. Menne Wytzes (1)
1770. Menne Ydes de (1)
1771. Menno Sieds Willems (1)
1772. Mennolt Martens van der (1)
1773. Menschtje (2)
1774. Mense (5)
1775. Mense Aukes (1)
1776. Menske (1)
1777. Mentha Carolina (1)
1778. Mentha Carolina Bernardus (1)
1779. Mentje (2)
1780. Mentje Aukes (2)
1781. Mentje Dirks (3)
1782. Mentje Doekes (1)
1783. Mentje Feikes (1)
1784. Mentje Jakobs (1)
1785. Mentje Jans (1)
1786. Mentje Jans de (1)
1787. Mentje Jans van der (1)
1788. Mentje Johannes (1)
1789. Mentje Jurjens (3)
1790. Mentje Klases (1)
1791. Mentje Kornelis de (1)
1792. Mentje Minnes (1)
1793. Mentje Pieters (2)
1794. Mentje Renzes (1)
1795. Mentje Sybes (1)
1796. Mentje Wiegers (1)
1797. Menze (2)
1798. Menze (Mace) Wybes (1)
1799. Menze (Macy) Douwes de (1)
1800. Menze (Martin) Wybes (1)
1801. Menze Annes (1)
1802. Menze Aukes (1)
1803. Menze Beernts (1)
1804. Menze Douwes (3)
1805. Menze Gerrits (2)
1806. Menze Hendriks (1)
1807. Menze Jacobs (1)
1808. Menze Jacobs van der (1)
1809. Menze Jurjens (2)
1810. Menze Orseles (1)
1811. Menze Sakes (2)
1812. Menze Siedses (1)
1813. Menze Tjibbes (1)
1814. Menze Wytzes de (1)
1815. Menzina Klazes (1)
1816. Mergje Hendriks (1)
1817. Merk (2)
1818. Merk Jacobs (2)
1819. Merk Jans (3)
1820. Merk Klazes van der (2)
1821. Merkjen Hendriks (1)
1822. Merkjen Kornelis (1)
1823. Merkjen Wesselius (1)
1824. Merrigje (Margie) (1)
1825. Merten (1)
1826. Metje (19)
1827. Metje (Minnie) Jacobs (1)
1828. Metje (Minnie) Pieters (1)
1829. Metje Alardus (1)
1830. Metje Andries (1)
1831. Metje Clases (1)
1832. Metje Dirks (1)
1833. Metje Eeltjes (1)
1834. Metje Feikes (1)
1835. Metje Foekes (1)
1836. Metje Folkerts (1)
1837. Metje Fopkes (1)
1838. Metje Geerts (1)
1839. Metje Hendriks (2)
1840. Metje Jans (4)
1841. Metje Jochums (1)
1842. Metje Johannes (3)
1843. Metje Klazes (1)
1844. Metje Lammerts (1)
1845. Metje Liebbes (1)
1846. Metje Machiels (1)
1847. Metje Meinderts van der (1)
1848. Metje Pieters (3)
1849. Metje Reinders (1)
1850. Metje Roelofs (1)
1851. Metje Sakes (1)
1852. Metje Sijtzes (1)
1853. Metje Sybes (1)
1854. Metje Sytses (1)
1855. Metje Theunis (1)
1856. Metje Walings de (2)
1857. Metje Wybes (1)
1858. Metje Ydes van (1)
1859. Metjen (2)
1860. Metsje (1)
1861. Metske (5)
1862. Metske Bauke (1)
1863. Metske Eertzes van der (1)
1864. Metske Harmens van der (1)
1865. Metske Hendriks (1)
1866. Metske Hylkes (1)
1867. Metske Jacobs (1)
1868. Metske Jans (2)
1869. Metske Lieuwes (1)
1870. Metske Sijbes van der (1)
1871. Metske Sjoerds (1)
1872. Metske Sybes (2)
1873. Mettie (2)
1874. Mettje (15)
1875. Mettje (Martha) Sapes van der (1)
1876. Mettje (Mary) Andries de (1)
1877. Mettje Annes (1)
1878. Mettje Berends (1)
1879. Mettje Cornelis (1)
1880. Mettje Doedes (1)
1881. Mettje Gerhards van der (1)
1882. Mettje Harmens (1)
1883. Mettje Harms (1)
1884. Mettje Hendriks (1)
1885. Mettje Jans (1)
1886. Mettje Jelles (2)
1887. Mettje Johannes (2)
1888. Mettje Lammerts (1)
1889. Mettje Liebbes (1)
1890. Mettje Lieuwes (1)
1891. Mettje Louws (1)
1892. Mettje Luitzens (1)
1893. Mettje Nammens (1)
1894. Mettje Okkes (1)
1895. Mettje Reinders van der (1)
1896. Mettje van den (1)
1897. Metze Johannes (1)
1898. Meye (2)
1899. Meye Sjoerds (1)
1900. Meyeltje Hendriks (1)
   1901. Meyke (1)
1902. Meyle (1)
1903. Meyle Jans (1)
1904. Meylle (1)
1905. Meyn (1)
1906. Meyndert (1)
1907. Meyne (1)
1908. Meynerd (1)
1909. Meynert (2)
1910. Meyno (1)
1911. Meyns (1)
1912. Meynte (1)
1913. Meyntien (1)
1914. Michael (2)
1915. Michael Willems (1)
1916. Michalina (1)
1917. Michel (1)
1918. Michiel (17)
1919. Michiel Ages (1)
1920. Michiel Arends (1)
1921. Michiel Arjens (1)
1922. Michiel Ates (2)
1923. Michiel Dirks (1)
1924. Michiel Heerkes (1)
1925. Michiel Isaaks van der (1)
1926. Michiel Jans (1)
1927. Michiel Jelles (1)
1928. Michiel Jitzes (1)
1929. Michiel Klaassen (1)
1930. Michiel Marinus (1)
1931. Michiel Sybes (1)
1932. Michiel Tjalles (1)
1933. Michiel Wigbolts van den (1)
1934. Michiel Willems (Micheal Hydanus) (1)
1935. Mieke Jobs (1)
1936. Mieke Willems (1)
1937. Miellius (1)
1938. Miena Geerts (1)
1939. Mienke (1)
1940. Mient (15)
1941. Mient (Andrew) Andries (1)
1942. Mient (Martin) Andries (1)
1943. Mient Alberts (1)
1944. Mient Ales (1)
1945. Mient Annes (1)
1946. Mient Botes (2)
1947. Mient Bottes (1)
1948. Mient Dirks (1)
1949. Mient Douwes (1)
1950. Mient Feyes (1)
1951. Mient Fokkes (1)
1952. Mient Gerrits (1)
1953. Mient Gerrits van (1)
1954. Mient Harmens (2)
1955. Mient Hendriks (5)
1956. Mient Jans (4)
1957. Mient Jitzes (1)
1958. Mient Johannes (2)
1959. Mient Keimpes van der (1)
1960. Mient Klazes van der (2)
1961. Mient Lammerts (1)
1962. Mient Pieters (6)
1963. Mient Rinderts (1)
1964. Mient Rinzes (1)
1965. Mient Romkes (1)
1966. Mient Sakes (1)
1967. Mient Sybes van der (1)
1968. Mient Teunis (1)
1969. Mient Thomas (1)
1970. Mient Tietes van der (1)
1971. Mient Watzes (1)
1972. Mient Wendelaar (1)
1973. Mient Wiegers van der (1)
1974. Mient Willems de (1)
1975. Mient Wybes (1)
1976. Miente (2)
1977. Miente Jakobs (1)
1978. Miente Pieters (1)
1979. Mientje AElzes (1)
1980. Mientje Hendriks (4)
1981. Mientje Mients (1)
1982. Mientje Tjebbes (1)
1983. Mientje Ypes (1)
1984. Mietje (1)
1985. Mietje Abrahams (1)
1986. Mietje Bouwes (1)
1987. Mietje Eiberts (1)
1988. Mietje Gerrits (1)
1989. Mietje Hendriks (1)
1990. Migchiel (2)
1991. Migchiel Coenraads (1)
1992. Migchiel Jans (2)
1993. Mighiel (1)
1994. Mijnje (1)
1995. Mijnke (1)
1996. Mijntje (2)
1997. Mijntje Dirks van der (1)
1998. Mijntje Sipkes (1)
1999. Mijnu (1)
2000. Mijtie Fredriks (1)
2001. Mijtje Fredriks (1)
2002. Mike Joukes (1)
2003. Mildred (1)
2004. Mina Engelbertus (3)
2005. Mina Fransen (1)
2006. Mina Geerts (1)
2007. Mina Gerrits (1)
2008. Mina Jans (1)
2009. Mina Jitzes (1)
2010. Mina Meinderts (2)
2011. Mina Sijes (1)
2012. Mina Sybes (1)
2013. Minck (1)
2014. Mincke (7)
2015. Mindert (3)
2016. Mindert Cornelis (1)
2017. Mindert Lieuwes (1)
2018. Mindert Wesselius (1)
2019. Miner (1)
2020. Mingke (1)
2021. Mink (2)
2022. Mink Geeles (1)
2023. Mink Jacobs (2)
2024. Minke (94)
2025. Minke (Margaret) Willems (1)
2026. Minke (Menka) Heins (1)
2027. Minke (Minnie) Dirks (1)
2028. Minke (Minnie) Gerbens van der (1)
2029. Minke (Minnie) Jacobs (1)
2030. Minke Aarnts (1)
2031. Minke Abes (2)
2032. Minke Ages (2)
2033. Minke Alberts (1)
2034. Minke Andries (4)
2035. Minke Annes (1)
2036. Minke Annes van der (1)
2037. Minke Arjens (2)
2038. Minke Aukes (2)
2039. Minke Aukes van der (1)
2040. Minke Bodes (1)
2041. Minke Bottes (1)
2042. Minke Brugts (1)
2043. Minke Christoffels (1)
2044. Minke Cornelis (1)
2045. Minke Cornelius (1)
2046. Minke Dirks (2)
2047. Minke Dirks van der (1)
2048. Minke Doekes (1)
2049. Minke Douwes (5)
2050. Minke Durks (1)
2051. Minke Eelkes (2)
2052. Minke Foppes (1)
2053. Minke Franses (1)
2054. Minke Freerks (1)
2055. Minke Fridzers (1)
2056. Minke Geerts (1)
2057. Minke Geerts van der (1)
2058. Minke Gerbens (5)
2059. Minke Gerbens de (1)
2060. Minke Gerbens van der (1)
2061. Minke Gerrits (4)
2062. Minke Goffes (1)
2063. Minke Gosses (1)
2064. Minke Haayes (1)
2065. Minke Hanses de (1)
2066. Minke Hanzes (1)
2067. Minke Haukes (1)
2068. Minke Heerkes (1)
2069. Minke Heerts (1)
2070. Minke Hendriks (1)
2071. Minke Hendriks 't (1)
2072. Minke Hinnes (1)
2073. Minke Jacobs (4)
2074. Minke Jans (8)
2075. Minke Jans van den (1)
2076. Minke Jans van der (1)
2077. Minke Johannes (6)
2078. Minke Johannes van der (2)
2079. Minke Klases (1)
2080. Minke Klases van der (1)
2081. Minke Klazes (4)
2082. Minke Klazes van der (1)
2083. Minke Kornelis (1)
2084. Minke Lammerts (2)
2085. Minke Lieuwes (3)
2086. Minke Lieuwes van der (1)
2087. Minke Lucas (1)
2088. Minke Luurs (1)
2089. Minke Machiels (1)
2090. Minke Martens (2)
2091. Minke Meinderts (3)
2092. Minke Mients (2)
2093. Minke Mients van der (1)
2094. Minke Obbes (1)
2095. Minke Oeges (aka Bergsma) van den (1)
2096. Minke Oepkes (1)
2097. Minke Offes (1)
2098. Minke Ottes (1)
2099. Minke Paulus (2)
2100. Minke Piebes (1)
2101. Minke Piers (2)
2102. Minke Pieters (4)
2103. Minke Reinders (2)
2104. Minke Renzes (1)
2105. Minke Rinderts (1)
2106. Minke Roels (1)
2107. Minke Ruurds (aka Weistra) van der (1)
2108. Minke Sapes van der (1)
2109. Minke Sijes (2)
2110. Minke Sipkes (1)
2111. Minke Sjoerds (3)
2112. Minke Sybrands (1)
2113. Minke Sytzes (1)
2114. Minke Taekes (1)
2115. Minke Tammes (1)
2116. Minke Teunis (2)
2117. Minke Tjeerds (2)
2118. Minke Tjerks (1)
2119. Minke Ulbes (1)
2120. Minke van der (1)
2121. Minke Wietzes (1)
2122. Minke Willems (3)
2123. Minke Wobbes (1)
2124. Minke Wopkes van der (1)
2125. Minke Wybes (1)
2126. Minke Yedes (1)
2127. Minkes (1)
2128. Minkes Lammerts (2)
2129. Minkes Meinderts van (1)
2130. Minkes Reinders (1)
2131. Minkje (3)
2132. Minkje Alberts (2)
2133. Minkje Cornelis (1)
2134. Minkje Folkerts (1)
2135. Minkje Heerts (1)
2136. Minkje Jacobs (1)
2137. Minkje Willems (1)
2138. Minne (49)
2139. Minne (aka Eeltje) Arjens (1)
2140. Minne (Benjamin) Johannes (1)
2141. Minne (Michael) Rintjes (1)
2142. Minne Aans (1)
2143. Minne Annes (1)
2144. Minne Baukes (1)
2145. Minne Brants (1)
2146. Minne Dirks (3)
2147. Minne Dirks van der (1)
2148. Minne Doekes van der (1)
2149. Minne Engels (1)
2150. Minne Everts (1)
2151. Minne Feyes (1)
2152. Minne Folkerts (1)
2153. Minne Foppes (1)
2154. Minne Franses (1)
2155. Minne Franzes (1)
2156. Minne Freerks (1)
2157. Minne Gelts (1)
2158. Minne Gerbens (5)
2159. Minne Gerrits (3)
2160. Minne Goffes (1)
2161. Minne Haikes van der (1)
2162. Minne Hanzes (Menno DeYoung) de (1)
2163. Minne Harmens (1)
2164. Minne Hayes (Menno Dykstra) (1)
2165. Minne Hendriks van der (2)
2166. Minne Hettes (1)
2167. Minne Jacobs (6)
2168. Minne Jans (8)
2169. Minne Jansen (aka Kupedo) (1)
2170. Minne Jeltes (1)
2171. Minne Jisses (1)
2172. Minne Jochems van der (1)
2173. Minne Johannes (3)
2174. Minne Klazes (3)
2175. Minne Lammerts (3)
2176. Minne Lieuwes van (1)
2177. Minne Louws (1)
2178. Minne Martens (1)
2179. Minne Meinderts (1)
2180. Minne Minnes (5)
2181. Minne Oedses (1)
2182. Minne Oeges (1)
2183. Minne Oenzes (1)
2184. Minne Pieters (4)
2185. Minne Reinders (2)
2186. Minne Rinzes (1)
2187. Minne Roelofs (1)
2188. Minne Ruurds (1)
2189. Minne Sakes (1)
2190. Minne Sakes de (1)
2191. Minne Sikkes (2)
2192. Minne Sjoukes (1)
2193. Minne Sybrens (1)
2194. Minne Sydses (2)
2195. Minne Teunis (2)
2196. Minne Tjebbes (1)
2197. Minne Tjepkes (2)
2198. Minne Tjisses (1)
2199. Minne Ulbes (2)
2200. Minne van der (1)
2201. Minne Wiegers (1)
2202. Minne Willems (2)
2203. Minne Wybes (2)
2204. Minne Wytzes (1)
2205. Minne Ydes de (1)
2206. Minne Ykes (1)
2207. Minne(Meindert) Johannes (1)
2208. Minnert (2)
2209. Minnie (11)
2210. Minnie Vander (1)
2211. Minnolt (3)
2212. Minnolt Johannes (1)
2213. Minnout (1)
2214. Mins (1)
2215. Minse (12)
2216. Minse Aukes (1)
2217. Minse Douwes (1)
2218. Minse Hendriks (1)
2219. Minse Oenses (1)
2220. Minse Pieters (1)
2221. Minse Rinses (1)
2222. Minse Wytzes (1)
2223. Mintie (3)
2224. Mintje (16)
2225. Mintje (Miner) Jans (1)
2226. Mintje Alles (1)
2227. Mintje Arjens (1)
2228. Mintje Aukes (3)
2229. Mintje Baukes (1)
2230. Mintje Dirks (1)
2231. Mintje Doekes (1)
2232. Mintje Douwes de (1)
2233. Mintje Eiberts (1)
2234. Mintje Filips (1)
2235. Mintje Fokkes (1)
2236. Mintje Gatzes (1)
2237. Mintje Gatzes de (1)
2238. Mintje Gerbens (1)
2239. Mintje Hendriks (2)
2240. Mintje Jurjens (1)
2241. Mintje Klazes (2)
2242. Mintje Kornelis (2)
2243. Mintje Meinderts van der (1)
2244. Mintje Minnes (1)
2245. Mintje Mintjes (2)
2246. Mintje Oepkes (1)
2247. Mintje Pieters (3)
2248. Mintje Roels (1)
2249. Mintje Sakes (1)
2250. Mintje Tjisses (1)
2251. Mintje Ulbes (1)
2252. Mintje van der (1)
2253. Mintje Wiebes van der (1)
2254. Mintje Wytses (1)
2255. Mintje Ymes (1)
2256. Minze (1)
2257. Minze Alles (1)
2258. Minze Broers van (1)
2259. Minze Dirks (3)
2260. Minze Hanzes (1)
2261. Minze Jitzes (1)
2262. Minze Joukes van (1)
2263. Minze Pieters van der (1)
2264. Minze Rinderts (1)
2265. Minze Sakes (1)
2266. Minze Sipkes (1)
2267. Minze Sybes (1)
2268. Minze Tjipkes (1)
2269. Mirk (1)
2270. Moeder (1)
2271. Moeder (Mary) Dirks (1)
2272. Moeder Iebes (1)
2273. Moeder Jans (1)
2274. Moeder Sybrens (1)
2275. Moeder Tjepkes (1)
2276. Moedertje Tjeerds (1)
2277. Moerke (4)
2278. Moerke Cornelis (1)
2279. Molle (2)
2280. Molle Jeens van der (1)
2281. Molle Oedses (1)
2282. Molle Pieters van der (1)
2283. Monje Jacoba (1)
2284. Monje Jans (1)
2285. Monse Jelles (1)
2286. Monte (6)
2287. Monte (Martin) Goffes (1)
2288. Monte Bouwes (1)
2289. Monte Christiaans (1)
2290. Monte Geerts (1)
2291. Monte Gerrits (1)
2292. Monte Goffes (1)
2293. Monte Hoites (1)
2294. Monte Jelles (1)
2295. Monte Lieuwes (2)
2296. Monte Martens van der (1)
2297. Monte Pieters (1)
2298. Monte Thomas (1)
2299. Montje Feitzes (1)
2300. Montje Feitzes van der (1)
2301. Moortje Pieters (1)
2302. Moortje Sjoerds (1)
2303. Mootje (1)
2304. Mootje Jans (1)
2305. Morris (1)
2306. Moses (1)
2307. Mrs. Alida (1)
2308. Mrs. Annie (1)
2309. Mrs. Bernice D. (1)
2310. Mrs. Bertha M. (1)
2311. Mrs. Chas (1)
2312. Mrs. Clarence (Mabel) (1)
2313. Mrs. Constance (1)
2314. Mrs. Cornie (Jean) De (1)
2315. Mrs. Edward (Irma) (1)
2316. Mrs. Elizabeth (1)
2317. Mrs. Elizabeth A. (1)
2318. Mrs. Elmer (Lena) De (1)
2319. Mrs. Elske (Elsie) Vanden (1)
2320. Mrs. Emma V. (1)
2321. Mrs. Frances (1)
2322. Mrs. Grietje (1)
2323. Mrs. Herbert (Wilma) (1)
2324. Mrs. Ida W. (1)
2325. Mrs. Jean Elizabeth (1)
2326. Mrs. Jelske (Ida) (1)
2327. Mrs. Jennie (1)
2328. Mrs. Johanna (Hannah) (1)
2329. Mrs. Lewis (Evelyn) Van (1)
2330. Mrs. Lizzie (1)
2331. Mrs. Margaretha (1)
2332. Mrs. Maria van der (1)
2333. Mrs. Mary (2)
2334. Mrs. Mary M (1)
2335. Mrs. Minnie (1)
2336. Mrs. Nellie (van der Meulen ?) (1)
2337. Mrs. Roger (Arlene) (1)
2338. Mrs. Ruth (1)
2339. Mrs. Sophie (1)
2340. Mrs. Tom (Clara) (1)
2341. Mrs. Trijntje (Katherine) De (1)
2342. Muirlinck (1)
2343. Murck Freerks (1)
2344. Murk (4)
2345. Murk (Mark) Nammens (1)
2346. Murk Abes van der (1)
2347. Murk Cornelis Sytzes (1)
2348. Murk Durks (1)
2349. Murk Eelkes (1)
2350. Murk Freerks (1)
2351. Murk Gerbens (1)
2352. Murk Harmens (1)
2353. Murk Hendriks (2)
2354. Murk Hessels (1)
2355. Murk Jans van der (2)
2356. Murk Johannes (1)
2357. Murk Joukes (1)
2358. Murk Pieters (1)
2359. Murk Rienks (1)
2360. Murk Rinzes (1)
2361. Murk Sjoerds (1)
2362. Murk Tjepkes (1)
2363. Murkje (1)
2364. Murkje Gerks van der (1)
2365. Murkje Hyltjes (1)
2366. Myke (Mietje) (1)
2367. Myke Gerrits (2)
2368. Myke Ynes (1)
2369. Mynke (1)
2370. Myntje (2)
2371. Myntje Jakels (1)
2372. Myntje Jouws (1)
2373. Myntje Roelofs (1)