Voornamen Lijst: Begint met K


Alle voornamen beginnend met K, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Kaaltje (1)
2. Kaaltje (Kareltje) (1)
3. Kaaltje Jans van der (1)
4. Kaaltje Jilderts (1)
5. Kaatje (4)
6. Kaatje (Catharine) (1)
7. Kaatje (Katie) (1)
8. Kaatje Henderina Cornelia (1)
9. Kaatje Hendriks (1)
10. Kaatje Ibeles (aka Hofstra) (1)
11. Kaatje Jannes (1)
12. Kaatje Lammerts van der (1)
13. Kaatje Lodewijks (1)
14. Kaatje Yemes (1)
15. Kaeltje (1)
16. Kalina Durks van der (1)
17. Kanke Murks (1)
18. Kardel (1)
19. Karel (3)
20. Karel Fredericus (1)
21. Karel Gerbens (1)
22. Karel Hendriks (1)
23. Karel Jan (1)
24. Karel Jans (1)
25. Karel Ottes (1)
26. Karel Pieters (2)
27. Karel Ritskes (1)
28. Karel Wessels (1)
29. Kars (1)
30. Karsjen Bouwes van den (1)
31. Karsjen Gerlofs van der (1)
32. Karsjen Hommes (1)
33. Karsjen Jacobs (1)
34. Karsjen Jacobus (2)
35. Karsjen Kornelis (1)
36. Karsjen Ytzens (1)
37. Karst (5)
38. Karst (Casper) Durks (1)
39. Karst Durks (1)
40. Karst Fokkes (1)
41. Karst Hendriks (1)
42. Karst Jans van der (1)
43. Karst Jetzes (1)
44. Karst Popkes van der (1)
45. Karst Taekes (1)
46. Karst Teekes (1)
47. Karste (1)
48. Karts (1)
49. Kasper (1)
50. Kasper Jacobs (1)
51. Kasper Johannes (1)
52. Kasper Roelofs (1)
53. Katalina Broers (1)
54. Katalina Jelles (1)
55. Katalina Jelles bij (1)
56. Katalina Meinderts (1)
57. Katarina (1)
58. Katarina Cornelis (1)
59. Katarina Halbes (1)
60. Katarina Jans (1)
61. Kate (5)
62. Katelijne Lieuwes van (1)
63. Kathalijn (1)
64. Katharijna (1)
65. Katharina (1)
66. Katharina (Kaatje) Pieters (1)
67. Katharina Harms (1)
68. Katharina Tietes (1)
69. Katharina van der (1)
70. Katherine (2)
71. Katherine (Katie) (2)
72. Katherine La (1)
73. Kathleen (1)
74. Kathryn (2)
75. Kathy (1)
76. Katie (3)
77. Katie Tjeerds (1)
78. Katie van (1)
79. Katrijne (1)
80. Katrina (1)
81. Katrina (Trijntje) Ysaaks van der (1)
82. Katrina Elzina (1)
83. Katrina Gerrits (1)
84. Katryna Michiels (1)
85. Kay (1)
86. Kaya (1)
87. Kei Bouwes (1)
88. Keijmpe (2)
89. Keimpe (20)
90. Keimpe (aka Tiercks) (1)
91. Keimpe Alberts (1)
92. Keimpe Alefs van der (1)
93. Keimpe Annes (3)
94. Keimpe Aukes (2)
95. Keimpe Betzes (1)
96. Keimpe Dirks (2)
97. Keimpe Doedes (1)
98. Keimpe Douwes (1)
99. Keimpe Eelkes van der (1)
100. Keimpe Folkerts van der (1)
101. Keimpe Geerts (3)
102. Keimpe Gelts (1)
103. Keimpe Gerbens (1)
104. Keimpe Gerrits (3)
105. Keimpe Gerrits van der (3)
106. Keimpe Gosses (1)
107. Keimpe Harmens (3)
108. Keimpe Hedzers van der (1)
109. Keimpe Heines (1)
110. Keimpe Heins (1)
111. Keimpe Hotzes (1)
112. Keimpe Idses (1)
113. Keimpe IJsbrands van der (1)
114. Keimpe Jacobs (5)
115. Keimpe Jans (5)
116. Keimpe Jans de (1)
117. Keimpe Jans van der (3)
118. Keimpe Jarigs (1)
119. Keimpe Jelles (4)
120. Keimpe Jeltes (1)
121. Keimpe Joekes (1)
122. Keimpe Johannes (5)
123. Keimpe Joukes (1)
124. Keimpe Klazes (2)
125. Keimpe Lieuwes (1)
126. Keimpe Louws (1)
127. Keimpe Mients van der (1)
128. Keimpe Minks (1)
129. Keimpe Oeges (2)
130. Keimpe Ouwes (1)
131. Keimpe Piebes (1)
132. Keimpe Pieters (4)
133. Keimpe Riemers (1)
134. Keimpe Sakes (1)
135. Keimpe Sjoerds (2)
136. Keimpe Sjoukes (1)
137. Keimpe Sybes (1)
138. Keimpe Taekes (2)
139. Keimpe Tjeerds (1)
140. Keimpe Walings (1)
141. Keimpe Willems (3)
142. Keimpe Wybes (1)
143. Keimpe Wygers (1)
144. Keimpe Ymes (1)
145. Kekke (Geertje) (1)
146. Kempis (2)
147. Kenneth (1)
148. Kenno (Kenouw) Reins (1)
149. Kenouw Hanzes (1)
150. Kenske Theunis (1)
151. Kerst (2)
152. Kerst Murks (1)
153. Kerst Sjuks (1)
154. Keympe (2)
155. Kier (1)
156. Kier Hendriks (1)
157. Kier Jans (1)
158. Kier Rommerts (2)
159. Kiliaan (1)
160. Kincke (1)
161. Kinke (2)
162. Kinke Aukes (3)
163. Kinke Jans (1)
164. Kinke Pieters (2)
165. Kinke Tjerks (1)
166. Kinnou (1)
167. Kinschje (1)
168. Kinske (2)
169. Kinske Douwes (1)
170. Kinske Tjallings (1)
171. Kinskje (2)
172. Kintie (1)
173. Kintje (1)
174. Klaarke Thijsses (1)
175. Klaarke Tjebbes (1)
176. Klaartje (1)
177. Klaartje Krijnsd (1)
178. Klaas (291)
179. Klaas (Charles) (1)
180. Klaas (Charles) Jans (1)
181. Klaas (Charles) Johannes (1)
182. Klaas (Clarence) Doekes (1)
183. Klaas (Clarence) Taekes (1)
184. Klaas (Claus) (1)
185. Klaas (Nicholas Longstreet) (1)
186. Klaas (NIcholas) (2)
187. Klaas (Nicholas) Eelkes de (1)
188. Klaas (Nicholas) Eerdes (1)
189. Klaas (Nicholas) Everts (1)
190. Klaas (Nicholas) Gerben Hantjes (1)
191. Klaas (Nicholas) Hendriks (1)
192. Klaas (Nicholas) Jans (1)
193. Klaas (Nicholas) Leenderts (1)
194. Klaas (Nicholas) Martens (1)
195. Klaas (Nicholas) Roelfs (1)
196. Klaas (Nicholas) Ruurds (1)
197. Klaas (Nicholas) Sjoerds (1)
198. Klaas (Nicholas) Tjallings (1)
199. Klaas (Nick) Geerts (1)
200. Klaas (Nick) Gerbens (1)
201. Klaas (Nick) Hendriks (1)
202. Klaas (Nick) Jans (1)
203. Klaas (Nick) Pieters (1)
204. Klaas (Nicolaas) Jochums (1)
205. Klaas (Nicolas) Jans (1)
206. Klaas (Nicolas) Mintjes (1)
207. Klaas (Nicolas) Ymens (1)
208. Klaas Aarts (2)
209. Klaas Abes (9)
210. Klaas Abes van der (2)
211. Klaas Adrianus (1)
212. Klaas Adzerts (1)
213. Klaas AEbeles (1)
214. Klaas AEbes (1)
215. Klaas AEdes (1)
216. Klaas AElses de (1)
217. Klaas AElzes de (1)
218. Klaas Alberts (11)
219. Klaas Alberts van der (2)
220. Klaas Alderts (2)
221. Klaas Alderts van der (1)
222. Klaas Ales (2)
223. Klaas Allerts van der (1)
224. Klaas Alles (5)
225. Klaas Andries (9)
226. Klaas Andries van der (3)
227. Klaas Annes (20)
228. Klaas Anskes (2)
229. Klaas Anskes (aka Terpstra) (1)
230. Klaas Antoons (1)
231. Klaas Arjens (11)
232. Klaas Ates (2)
233. Klaas Attes (2)
234. Klaas Atzes (3)
235. Klaas Aukes (9)
236. Klaas Ballings (3)
237. Klaas Baltus (1)
238. Klaas Barteles (1)
239. Klaas Bartels (3)
240. Klaas Baukes (5)
241. Klaas Baukes van der (1)
242. Klaas Beerns (aka Boonstra) (1)
243. Klaas Beerts (2)
244. Klaas Benderts de (1)
245. Klaas Berends (6)
246. Klaas Berends van der (1)
247. Klaas Bienses (1)
248. Klaas Bienzes (2)
249. Klaas Binderts (1)
250. Klaas Binnes (4)
   251. Klaas Bokkes (6)
252. Klaas Botes (5)
253. Klaas Bouwes (3)
254. Klaas Bouwes van der (1)
255. Klaas Boyens (1)
256. Klaas Broers (1)
257. Klaas Brugts (1)
258. Klaas Bruins (1)
259. Klaas Cesars (1)
260. Klaas Cornelis (8)
261. Klaas Cornelis de (1)
262. Klaas Crijns (1)
263. Klaas Daams van der (1)
264. Klaas Daniels (3)
265. Klaas Dates (1)
266. Klaas Davids (1)
267. Klaas den (1)
268. Klaas Derks (1)
269. Klaas Dingeloms (1)
270. Klaas Dirks (26)
271. Klaas Dirks de (2)
272. Klaas Dirksz (1)
273. Klaas Doedes de (1)
274. Klaas Doekes (3)
275. Klaas Doekles (1)
276. Klaas Doens (1)
277. Klaas Doens van der (1)
278. Klaas Douwes (30)
279. Klaas Douwes de (1)
280. Klaas Douwes van der (4)
281. Klaas Drevees van der (1)
282. Klaas Durks (4)
283. Klaas Edzes van der (1)
284. Klaas Eelkes (2)
285. Klaas Eeltjes (6)
286. Klaas Eerdes (1)
287. Klaas Egberts (1)
288. Klaas Eintes (1)
289. Klaas Eites (1)
290. Klaas Ennes (1)
291. Klaas Everts (4)
292. Klaas Feddes (5)
293. Klaas Feikes (4)
294. Klaas Feites (1)
295. Klaas Feyes (1)
296. Klaas Foekes (1)
297. Klaas Fokkes (9)
298. Klaas Folkerts (3)
299. Klaas Fopkes (1)
300. Klaas Foppes (2)
301. Klaas Foppes van der (1)
302. Klaas Formers (1)
303. Klaas Fransen (1)
304. Klaas Franses (2)
305. Klaas Franzes (1)
306. Klaas Frederiks Rozeboom (1)
307. Klaas Freerk (1)
308. Klaas Freerks (8)
309. Klaas Freerks van der (1)
310. Klaas Gabes (1)
311. Klaas Gaeles van der (1)
312. Klaas Gatses (1)
313. Klaas Gatzes (1)
314. Klaas Gaukes (1)
315. Klaas Geerts (5)
316. Klaas Geerts van der (1)
317. Klaas Gelts van (1)
318. Klaas Gentiuszn (1)
319. Klaas Gerardus (1)
320. Klaas Gerbens (23)
321. Klaas Gerbens van der (2)
322. Klaas Gerkes (1)
323. Klaas Gerks van der (1)
324. Klaas Gerlofs (5)
325. Klaas Gerrits (16)
326. Klaas Gerrits van der (2)
327. Klaas Giesberts (1)
328. Klaas Gjalts (1)
329. Klaas Gjalts van der (2)
330. Klaas Goffes (3)
331. Klaas Goffes van (1)
332. Klaas Gosses (7)
333. Klaas Gosses van der (2)
334. Klaas Gribberts (2)
335. Klaas Haebeles (1)
336. Klaas Hanses (2)
337. Klaas Hanzes (3)
338. Klaas Harings (3)
339. Klaas Harkes (1)
340. Klaas Harmens (10)
341. Klaas Harms (1)
342. Klaas Hayes (1)
343. Klaas Heeres (2)
344. Klaas Heeres van der (1)
345. Klaas Heerkes (1)
346. Klaas Heins (2)
347. Klaas Hendriks (39)
348. Klaas Hendriks van der (2)
349. Klaas Hessels (7)
350. Klaas Hettes (3)
351. Klaas Hibbes (1)
352. Klaas Hiddes (1)
353. Klaas Hilberts (1)
354. Klaas Hilbrands (1)
355. Klaas Hilles van der (1)
356. Klaas Hindrik (2)
357. Klaas Hinnes (1)
358. Klaas Hinnes van der (1)
359. Klaas Hommes (1)
360. Klaas Hotzes (1)
361. Klaas Huites (1)
362. Klaas Hylkes (1)
363. Klaas Idzes (2)
364. Klaas IJsbrands (4)
365. Klaas Isaacs (1)
366. Klaas Isaaks (2)
367. Klaas Jacobs (29)
368. Klaas Jacobs van der (4)
369. Klaas Jacobus (1)
370. Klaas Jakobs (2)
371. Klaas Jannes (1)
372. Klaas Jans (108)
373. Klaas Jans de (1)
374. Klaas Jans van der (10)
375. Klaas Jantjes (1)
376. Klaas Jarigs (1)
377. Klaas Jaspers (2)
378. Klaas Jelles (9)
379. Klaas Jelles van der (1)
380. Klaas Jeltes (4)
381. Klaas Jemkes (1)
382. Klaas Jentjes (5)
383. Klaas Jeppes (1)
384. Klaas Jetzes (1)
385. Klaas Jientjes (1)
386. Klaas Jilderts van (1)
387. Klaas Jippes (1)
388. Klaas Jisses (1)
389. Klaas Jitses (1)
390. Klaas Jitzes (2)
391. Klaas Jitzes de (2)
392. Klaas Jochums (4)
393. Klaas Jochums van der (1)
394. Klaas Joekes van der (1)
395. Klaas Johannes (30)
396. Klaas Johannus (1)
397. Klaas Joukes (2)
398. Klaas Joutes (1)
399. Klaas Jouws (1)
400. Klaas Julles (1)
401. Klaas Jurjens (2)
402. Klaas Jurjens van der (2)
403. Klaas Jurres (1)
404. Klaas Keimpes (5)
405. Klaas Klaassen (1)
406. Klaas Klasen (2)
407. Klaas Klases (9)
408. Klaas Klases de (1)
409. Klaas Klazes (57)
410. Klaas Klazes de (1)
411. Klaas Klazes van der (2)
412. Klaas Koenes aka Boonstra (1)
413. Klaas Kornelis (18)
414. Klaas Lammerts (3)
415. Klaas Lazes (1)
416. Klaas Libbes (1)
417. Klaas Liebbes (1)
418. Klaas Liebes (1)
419. Klaas Lieuwes (8)
420. Klaas Lieuwes van (1)
421. Klaas Lieuwes van der (4)
422. Klaas Linzes (1)
423. Klaas Lipkes bij (3)
424. Klaas Lipkes bij de (1)
425. Klaas Lolkes (1)
426. Klaas Lourens (5)
427. Klaas Luitjens (1)
428. Klaas Luitzens (1)
429. Klaas Lukas (1)
430. Klaas Lykeles (2)
431. Klaas Mames (2)
432. Klaas Marinusse (1)
433. Klaas Martens (11)
434. Klaas Martens van der (2)
435. Klaas Meenes (1)
436. Klaas Meiles (1)
437. Klaas Meinderts (2)
438. Klaas Meinderts de (1)
439. Klaas Meines (2)
440. Klaas Meintes (1)
441. Klaas Meints (1)
442. Klaas Melis (4)
443. Klaas Melles (1)
444. Klaas Merks (Nicholas Vandermay) van der (1)
445. Klaas Merks van der (1)
446. Klaas Metskes (2)
447. Klaas Metskes van der (1)
448. Klaas Mients (1)
449. Klaas Mients van der (1)
450. Klaas Minnes (4)
451. Klaas Nammens (1)
452. Klaas Nannes (2)
453. Klaas Obbes (2)
454. Klaas Oedses (1)
455. Klaas Oedzes (2)
456. Klaas Oeges (2)
457. Klaas Oenes (1)
458. Klaas Oenzes (3)
459. Klaas Oepkes (1)
460. Klaas Ottes (2)
461. Klaas Paulus (2)
462. Klaas Petrus (1)
463. Klaas Philips (2)
464. Klaas Piebes (1)
465. Klaas Piers (6)
466. Klaas Pieter (1)
467. Klaas Pieters (87)
468. Klaas Pieters de (2)
469. Klaas Pieters van der (5)
470. Klaas Popes (2)
471. Klaas Popkes (2)
472. Klaas Poppes van der (2)
473. Klaas Reinders (8)
474. Klaas Reins (2)
475. Klaas Reitzes (2)
476. Klaas Renzes (5)
477. Klaas Riemers (1)
478. Klaas Rienks (7)
479. Klaas Rinses (2)
480. Klaas Rinzes (5)
481. Klaas Ritskes (2)
482. Klaas Rochus van der (2)
483. Klaas Roelfs (1)
484. Klaas Roelofs (15)
485. Klaas Roels (1)
486. Klaas Romkes (2)
487. Klaas Romkes van der (1)
488. Klaas Rozeboom (1)
489. Klaas Ruurds (3)
490. Klaas Ruurds de (2)
491. Klaas Sakes (2)
492. Klaas Sakes de (1)
493. Klaas Salvus de (1)
494. Klaas Sapes van der (1)
495. Klaas Sasses (4)
496. Klaas Sibbeles (1)
497. Klaas Sibrands (1)
498. Klaas Siebes (1)
499. Klaas Siebrens (1)
500. Klaas Siedses (1)
   501. Klaas Siedzes (3)
502. Klaas Siegers (1)
503. Klaas Siemens (3)
504. Klaas Sierds (1)
505. Klaas Sierks (1)
506. Klaas Sijbes (1)
507. Klaas Sijbrands (1)
508. Klaas Sijes (4)
509. Klaas Sijes van der (1)
510. Klaas Sijmons (1)
511. Klaas Sikkes (2)
512. Klaas Simon (1)
513. Klaas Simons (1)
514. Klaas Sipkes (7)
515. Klaas Sipkes van der (1)
516. Klaas Sjabbes (1)
517. Klaas Sjoerds (13)
518. Klaas Sjoerds de (2)
519. Klaas Sjoerds van der (2)
520. Klaas Sjoukes (6)
521. Klaas Steffens (1)
522. Klaas Stevens (1)
523. Klaas Syberens (2)
524. Klaas Sybes (13)
525. Klaas Sybrens (6)
526. Klaas Sybrens de (1)
527. Klaas Symens (15)
528. Klaas Symons (6)
529. Klaas Sytses (1)
530. Klaas Sytses van der (1)
531. Klaas Sytzes (11)
532. Klaas Sytzes van der (1)
533. Klaas Tabes (1)
534. Klaas Taekes (2)
535. Klaas Tammes (1)
536. Klaas ten (1)
537. Klaas Teunis (4)
538. Klaas Theunis (1)
539. Klaas Theunis van der (2)
540. Klaas Thijsens (1)
541. Klaas Thijsses (4)
542. Klaas Thomas (5)
543. Klaas Tiessen (1)
544. Klaas Tietes (2)
545. Klaas Tigler (2)
546. Klaas Tjalles (2)
547. Klaas Tjebbes (3)
548. Klaas Tjeerds (13)
549. Klaas Tjeerds van der (1)
550. Klaas Tjepkes (2)
551. Klaas Tjerks (3)
552. Klaas Tjibbes (1)
553. Klaas Tjipkes (2)
554. Klaas Tjisses (1)
555. Klaas Tjitses (1)
556. Klaas Tjitses van der (1)
557. Klaas Tjommes (1)
558. Klaas Tomas de (1)
559. Klaas Uilkes (2)
560. Klaas Uiltjes (1)
561. Klaas Ulbes (3)
562. Klaas Utzes (1)
563. Klaas Valentijns van (1)
564. Klaas van der (3)
565. Klaas Walings (Nicholas Lystra) (1)
566. Klaas Watses (1)
567. Klaas Watzes (1)
568. Klaas Wiebes (2)
569. Klaas Wiegers van der (2)
570. Klaas Wierds (1)
571. Klaas Wierds van den (1)
572. Klaas Wilkes (1)
573. Klaas Willems (27)
574. Klaas Willems de (1)
575. Klaas Willems van der (2)
576. Klaas Wolberts (1)
577. Klaas Wops (1)
578. Klaas Wybes (12)
579. Klaas Wybrens (4)
580. Klaas Wytzes (6)
581. Klaas Wytzes de (2)
582. Klaas Wytzes van der (2)
583. Klaas Ybes (1)
584. Klaas Ydes (3)
585. Klaas Yeps (1)
586. Klaas Ymes (3)
587. Klaas Ynzes (1)
588. Klaas Ypes (4)
589. Klaas Ypes de (1)
590. Klaas Ypes van der (1)
591. Klaas Ytsens (1)
592. Klaas Ytzens (3)
593. Klaas Zanders (1)
594. Klaas Zets (1)
595. Klaasje (19)
596. Klaasje (Clara) Everts (1)
597. Klaasje (Clara) Ruurds (1)
598. Klaasje Abes van der (1)
599. Klaasje Annes (2)
600. Klaasje Arjens (3)
601. Klaasje Beerts (2)
602. Klaasje Berends (1)
603. Klaasje Bouwes (1)
604. Klaasje Cornelis (1)
605. Klaasje Durks (1)
606. Klaasje Feddes van der (1)
607. Klaasje Foppes (1)
608. Klaasje Gerbens (2)
609. Klaasje Harmens (2)
610. Klaasje Hendriks (4)
611. Klaasje IJsbrands (1)
612. Klaasje Izaaks van der (1)
613. Klaasje Jacobs (2)
614. Klaasje Jacobus (1)
615. Klaasje Jans (2)
616. Klaasje Jans van der (1)
617. Klaasje Jelles (1)
618. Klaasje Johannes (3)
619. Klaasje Klases (1)
620. Klaasje Klases van der (1)
621. Klaasje Klazes (6)
622. Klaasje Meinen (1)
623. Klaasje Paulus (1)
624. Klaasje Pieters (6)
625. Klaasje Reimers (1)
626. Klaasje Sierks (Clara Sanderson) (1)
627. Klaasje Sybes (2)
628. Klaasje Taekes (2)
629. Klaasje Tijsses (1)
630. Klaasje Tjipkes (1)
631. Klaasje van den (1)
632. Klaasje van der (1)
633. Klaasje Willems (1)
634. Klaasje Wytzes van der (1)
635. Klaasje Yzaaks (1)
636. Klaasjen (3)
637. Klaasjen Gerrits (2)
638. Klaaske (130)
639. Klaaske (Arends) (1)
640. Klaaske (Clara) Ates (1)
641. Klaaske (Clara) Bernardus (1)
642. Klaaske (Clara) Douwes (1)
643. Klaaske (Clara) Eeltjes (1)
644. Klaaske (Clara) Gerrits (1)
645. Klaaske (Clara) Gosses (1)
646. Klaaske (Clara) Jelles (1)
647. Klaaske (Clara) Johannes van der (1)
648. Klaaske (Clara) Pieters (1)
649. Klaaske (Clara) Roelofs (1)
650. Klaaske (Clara) Sytzes van der (1)
651. Klaaske (Clare) Jacobs (1)
652. Klaaske Abes (2)
653. Klaaske AEdes (1)
654. Klaaske AElzes de (1)
655. Klaaske Ages van der (1)
656. Klaaske Alderts de (1)
657. Klaaske Ales (2)
658. Klaaske Alles (2)
659. Klaaske Andries (3)
660. Klaaske Andries van der (1)
661. Klaaske Annes (6)
662. Klaaske Arends (1)
663. Klaaske Aris (1)
664. Klaaske Ates (1)
665. Klaaske Aukes (2)
666. Klaaske Bartelds (2)
667. Klaaske Baukes (3)
668. Klaaske Berends (1)
669. Klaaske Bernardus (1)
670. Klaaske Binnes (1)
671. Klaaske Boeles (1)
672. Klaaske Bokkes (2)
673. Klaaske Bootes (1)
674. Klaaske Christiaans (1)
675. Klaaske de (2)
676. Klaaske Derks (1)
677. Klaaske Dirks (13)
678. Klaaske Doekes (3)
679. Klaaske Doekes van der (1)
680. Klaaske Douwes (12)
681. Klaaske Douwes de (1)
682. Klaaske Douwes van der (1)
683. Klaaske Eekes (1)
684. Klaaske Eelkes (3)
685. Klaaske Eeltjes (4)
686. Klaaske Eeltjes van der (1)
687. Klaaske Eesges (1)
688. Klaaske Egberts (1)
689. Klaaske Eilderts (1)
690. Klaaske Eintes (1)
691. Klaaske Engberts van der (1)
692. Klaaske Epkes (1)
693. Klaaske Everts (1)
694. Klaaske Eyzes (2)
695. Klaaske Feddes (1)
696. Klaaske Feddriks van der (1)
697. Klaaske Feites (1)
698. Klaaske Feyes (1)
699. Klaaske Foekes (1)
700. Klaaske Fokkes (3)
701. Klaaske Folkerts (4)
702. Klaaske Folkerts van der (1)
703. Klaaske Fopkes (1)
704. Klaaske Fransen (1)
705. Klaaske Franses (1)
706. Klaaske Fredriks van der (1)
707. Klaaske Geerts (1)
708. Klaaske Gerbens (4)
709. Klaaske Gerbens de (1)
710. Klaaske Gerks (2)
711. Klaaske Gerrits (9)
712. Klaaske Gerrits van der (2)
713. Klaaske Gerryts (1)
714. Klaaske Goitzens (1)
715. Klaaske Gosses (1)
716. Klaaske Gribberts (1)
717. Klaaske Grietje (1)
718. Klaaske Harmens (8)
719. Klaaske Hayes van der (1)
720. Klaaske Heins (2)
721. Klaaske Hendriks (16)
722. Klaaske Hendriks van der (1)
723. Klaaske Herres (1)
724. Klaaske Hesselius (1)
725. Klaaske Hessels (3)
726. Klaaske Hettes (1)
727. Klaaske Hindriks (1)
728. Klaaske Hotzes (1)
729. Klaaske Hyltjes (1)
730. Klaaske Idses van der (1)
731. Klaaske Idzes (1)
732. Klaaske Isaaks (1)
733. Klaaske Jacobs (15)
734. Klaaske Jacobs van der (2)
735. Klaaske Jacobus (2)
736. Klaaske Jacobus van der (1)
737. Klaaske Jakobs (1)
738. Klaaske Jans (46)
739. Klaaske Jantjes (1)
740. Klaaske Jarigs (1)
741. Klaaske Jelles (2)
742. Klaaske Jelmers (2)
743. Klaaske Jeltes (1)
744. Klaaske Jennes (1)
745. Klaaske Jieppes (1)
746. Klaaske Jisses (1)
747. Klaaske Jitzes (1)
748. Klaaske Jobs (1)
749. Klaaske Joekes (3)
750. Klaaske Johannes (10)
   751. Klaaske Jorrits (1)
752. Klaaske Joukes (1)
753. Klaaske Joutes (1)
754. Klaaske Jouws (1)
755. Klaaske Jurjens (4)
756. Klaaske Keimpes (3)
757. Klaaske Keimpes van der (1)
758. Klaaske Klasen (1)
759. Klaaske Klases (2)
760. Klaaske Klazes (23)
761. Klaaske Klazes van der (1)
762. Klaaske Kornelis (10)
763. Klaaske Krijnes van der (1)
764. Klaaske Lammerts (2)
765. Klaaske Lases van der (1)
766. Klaaske Leenderts (1)
767. Klaaske Lieuwes (6)
768. Klaaske Linzes van der (1)
769. Klaaske Lipkes van der (1)
770. Klaaske Lolkes (2)
771. Klaaske Lourens (1)
772. Klaaske Louws (1)
773. Klaaske Lubberts (1)
774. Klaaske Lumes (1)
775. Klaaske Lykeles (1)
776. Klaaske Lykles van der (1)
777. Klaaske Mames (1)
778. Klaaske Maria Wybes (1)
779. Klaaske Martens (3)
780. Klaaske Martens de (1)
781. Klaaske Martens van der (1)
782. Klaaske Meinderts (2)
783. Klaaske Meines (1)
784. Klaaske Meintes van der (1)
785. Klaaske Melles (2)
786. Klaaske Minkes (1)
787. Klaaske Minnes (3)
788. Klaaske Nicolaas (1)
789. Klaaske Oebeles (1)
790. Klaaske Oebles (1)
791. Klaaske Oeges (1)
792. Klaaske Oenes (1)
793. Klaaske Ottes (1)
794. Klaaske Piebes (1)
795. Klaaske Pieters (28)
796. Klaaske Pieters van der (3)
797. Klaaske Reinders (4)
798. Klaaske Riemers (1)
799. Klaaske Rienks (3)
800. Klaaske Rinses (1)
801. Klaaske Rinses van der (1)
802. Klaaske Rinzes van der (1)
803. Klaaske Rochus (2)
804. Klaaske Roelfs (1)
805. Klaaske Roukes (1)
806. Klaaske Sakes van der (1)
807. Klaaske Samuels (1)
808. Klaaske Sasses (1)
809. Klaaske Scheltes (1)
810. Klaaske Siedses (1)
811. Klaaske Siemens (1)
812. Klaaske Sijes (4)
813. Klaaske Sikkes (1)
814. Klaaske Simons (1)
815. Klaaske Sipkes (6)
816. Klaaske Sipkes van der (2)
817. Klaaske Sjerps (2)
818. Klaaske Sjoerds (7)
819. Klaaske Sjoerds van der (1)
820. Klaaske Sjoukes (1)
821. Klaaske Stevens (1)
822. Klaaske Stoffels (1)
823. Klaaske Sybes (3)
824. Klaaske Sybrens (4)
825. Klaaske Sybrens van der (1)
826. Klaaske Symens (1)
827. Klaaske Symons (1)
828. Klaaske Sytes (1)
829. Klaaske Sytses (1)
830. Klaaske Sytzes (7)
831. Klaaske Sytzes de (1)
832. Klaaske Sywerts (1)
833. Klaaske Taedes (1)
834. Klaaske Thijssens (1)
835. Klaaske Thijsses (3)
836. Klaaske Thomas (2)
837. Klaaske Tietes (1)
838. Klaaske Tietes de (1)
839. Klaaske Tijsses (1)
840. Klaaske Tjebbes (1)
841. Klaaske Tjeerds (4)
842. Klaaske Tjepkes (2)
843. Klaaske Tjipkes van der (1)
844. Klaaske Ulbes (1)
845. Klaaske Ulbes van der (1)
846. Klaaske Valentijns van (1)
847. Klaaske Walings (1)
848. Klaaske Wiebes (2)
849. Klaaske Wiegers (3)
850. Klaaske Wiegers van der (1)
851. Klaaske Wigles (1)
852. Klaaske Willems (7)
853. Klaaske Willems van der (1)
854. Klaaske Wiltjes (2)
855. Klaaske Wybes (4)
856. Klaaske Wybrens (2)
857. Klaaske Wybrens van der (1)
858. Klaaske Wytses (1)
859. Klaaske Wytzes (1)
860. Klaaske Wytzes de (1)
861. Klaaske Ybes (1)
862. Klaaske Ypes (1)
863. Klaaske Ypes de (1)
864. Klaaske Ypes van der (1)
865. Klaaske Ytzens (1)
866. Klaassien Popkes (1)
867. Klaere (1)
868. Klaes (5)
869. Klaes Sjoerds (1)
870. Klaeske (2)
871. Klara (2)
872. Klara Anthoons (3)
873. Klara Feddes (1)
874. Klara Jacobs (1)
875. Klara Jietzes (1)
876. Klara Jurjens (1)
877. Klara Klazes (1)
878. Klare Hendriks (1)
879. Klare van der (1)
880. Klare Wigles van der (1)
881. Klasina Bernardus (1)
882. Klasina Folkerts (1)
883. Klasina van der (1)
884. Klasje Doekes (1)
885. Klaske (8)
886. Klaske Abrahams (1)
887. Klaske Alles (1)
888. Klaske Antoons (1)
889. Klaske Aukes (1)
890. Klaske Douwes (1)
891. Klaske Geerts (1)
892. Klaske Hendriks (2)
893. Klaske Johannes (2)
894. Klaske Klazes (1)
895. Klaske Ruurds (1)
896. Klaske Sybes (1)
897. Klaske Sybrens (1)
898. Klaske Thewis (1)
899. Klaske Tjeerds (1)
900. Klazijna (1)
901. Klazina (2)
902. Klazina (Clara) (1)
903. Klazina de (1)
904. Kleis (1)
905. Kleis Egberts (1)
906. Kleis Piers van der (1)
907. Kleis Wytzes van der (1)
908. Kneliske (1)
909. Knelske (1)
910. Knelske (Corneliske) Karstens (1)
911. Knelske Everts van der (1)
912. Knelske Harmannus (1)
913. Knelske Julles (1)
914. Knieliske (1)
915. Knierke (8)
916. Knierke Aedes (1)
917. Knierke Ages (1)
918. Knierke Hendriks van der (1)
919. Knierke Johannes (1)
920. Knierke Leentje Johannes (1)
921. Knierke Martens (2)
922. Knierke Sjoerds (1)
923. Knyre (1)
924. Kobes Jelles (1)
925. Kobus Everhardus (1)
926. Kobus Willems van der (1)
927. Koene (1)
928. Koene Alberts (1)
929. Koene Alberts van der (1)
930. Koene Dirks (1)
931. Koene Harms (1)
932. Koene Hendriks van der (1)
933. Koene Johannes van der (1)
934. Koene Klazes (2)
935. Koene Sijtzes van der (1)
936. Koene Tjisses (1)
937. Koenraad (4)
938. Koenraad Dirks (1)
939. Koenraad Gerrits (5)
940. Koenraad Hendriks (3)
941. Koenraad Johannes (1)
942. Koenraad Pieters (1)
943. Koenraad Sijes (2)
944. Koenraad Tjisses (1)
945. Koenraad Willems (1)
946. Koert (4)
947. Koert Hanzes (1)
948. Koert Jans van der (1)
949. Koert Johannes (1)
950. Koert Klazes (1)
951. Koert Pieters (1)
952. Koertje (1)
953. Kommer (2)
954. Kommertje (1)
955. Konradus Wielandt (1)
956. Konradus Wilhelmus (1)
957. Koop (2)
958. Koop Hendriks (1)
959. Koop Jacobs (1)
960. Koop Lammerts van der (1)
961. Koopje Willems (1)
962. Koopjen Jans (1)
963. Kornelia (5)
964. Kornelia Cornelis (1)
965. Kornelia Doens van der (1)
966. Kornelia Hendriks (1)
967. Kornelia Jacobs (1)
968. Kornelia Jans (1)
969. Kornelia Juliana (1)
970. Kornelia Kornelis (1)
971. Kornelia Mennes (1)
972. Kornelia Pieternella (1)
973. Kornelia Reinders van der (1)
974. Kornelia Waalkes (1)
975. Kornelies Tammes (1)
976. Kornelis (76)
977. Kornelis (Case) Hilles (1)
978. Kornelis (Cornelius Koll) (1)
979. Kornelis (Cornelius) (2)
980. Kornelis (Cornelius) Fokkes (1)
981. Kornelis (Cornelius) Lieuwes (1)
982. Kornelis (Cornelius) Pieters (1)
983. Kornelis (Cornelius) Renzes (1)
984. Kornelis Ages (1)
985. Kornelis Alberts (5)
986. Kornelis Ales (1)
987. Kornelis Alles (1)
988. Kornelis Andries (3)
989. Kornelis Annes (4)
990. Kornelis Arends (1)
991. Kornelis Arjen (1)
992. Kornelis Arjens (4)
993. Kornelis Arjens Dekker (1)
994. Kornelis Aukes (3)
995. Kornelis Bartelds (2)
996. Kornelis Barteles (1)
997. Kornelis Bartels (1)
998. Kornelis Baukes (1)
999. Kornelis Berends (1)
1000. Kornelis Bokkes (1)
   1001. Kornelis Botes (3)
1002. Kornelis Bouwes (1)
1003. Kornelis Broers (1)
1004. Kornelis Davids (1)
1005. Kornelis Diemers (1)
1006. Kornelis Dirks (11)
1007. Kornelis Dirks van der (1)
1008. Kornelis Douwes (11)
1009. Kornelis Durks (1)
1010. Kornelis Ebbes (1)
1011. Kornelis Eeltjes (2)
1012. Kornelis Eelzes van der (1)
1013. Kornelis Eerdes (1)
1014. Kornelis Egberts (1)
1015. Kornelis Eilkes (1)
1016. Kornelis Ennes (1)
1017. Kornelis Everts (2)
1018. Kornelis Feddes (2)
1019. Kornelis Fokkes (3)
1020. Kornelis Folkerts (3)
1021. Kornelis Foppes (2)
1022. Kornelis Freerks (1)
1023. Kornelis Gaauwes (1)
1024. Kornelis Gaeles (1)
1025. Kornelis Garmts (1)
1026. Kornelis Geerts van der (1)
1027. Kornelis Gepkes (1)
1028. Kornelis Gerbens (6)
1029. Kornelis Gerbens van der (2)
1030. Kornelis Gerkes (1)
1031. Kornelis Gerlofs (1)
1032. Kornelis Gerrits (8)
1033. Kornelis Goffes (1)
1034. Kornelis Gosses (1)
1035. Kornelis Goverts (1)
1036. Kornelis Gribberts (1)
1037. Kornelis Hanzes (1)
1038. Kornelis Harings (1)
1039. Kornelis Harmens (2)
1040. Kornelis Harmens van der (1)
1041. Kornelis Hartmans (1)
1042. Kornelis Hedzers (1)
1043. Kornelis Heine Oedzes (1)
1044. Kornelis Hendriks (11)
1045. Kornelis Hessels (1)
1046. Kornelis Hiddes (1)
1047. Kornelis Hotzes (1)
1048. Kornelis Idzes (3)
1049. Kornelis IJsbrands (1)
1050. Kornelis Jacobs (14)
1051. Kornelis Jakobs (1)
1052. Kornelis Jans (41)
1053. Kornelis Jans Dekker (1)
1054. Kornelis Jans van (1)
1055. Kornelis Jans van der (3)
1056. Kornelis Jaspers (1)
1057. Kornelis Jaspers van der (1)
1058. Kornelis Jelles (4)
1059. Kornelis Jitses (2)
1060. Kornelis Jitzes (1)
1061. Kornelis Jitzes (Cornelius Deyoung) (1)
1062. Kornelis Johannes (8)
1063. Kornelis Johannes van den (1)
1064. Kornelis Johannes van der (1)
1065. Kornelis Jurjens (1)
1066. Kornelis Karstens (1)
1067. Kornelis Klasens (1)
1068. Kornelis Klases (2)
1069. Kornelis Klazes (9)
1070. Kornelis Kornelis (9)
1071. Kornelis Lammerts (1)
1072. Kornelis Leenderts van der (1)
1073. Kornelis Liebes (2)
1074. Kornelis Lieuwes (2)
1075. Kornelis Lourens (1)
1076. Kornelis Luitsens (1)
1077. Kornelis Martens (4)
1078. Kornelis Martens van der (1)
1079. Kornelis Martinus (1)
1080. Kornelis Meinderts (2)
1081. Kornelis Meinderts van (1)
1082. Kornelis Mennes (1)
1083. Kornelis Michiels (1)
1084. Kornelis Murks (1)
1085. Kornelis Nannes (2)
1086. Kornelis Oeges (2)
1087. Kornelis Oenzes (2)
1088. Kornelis Ottes (1)
1089. Kornelis Paulus (1)
1090. Kornelis Piebes (1)
1091. Kornelis Piers (2)
1092. Kornelis Pieters (16)
1093. Kornelis Pieters de (1)
1094. Kornelis Pieters van der (1)
1095. Kornelis Popes (1)
1096. Kornelis Pytters (1)
1097. Kornelis Reimers (1)
1098. Kornelis Reinders (5)
1099. Kornelis Reitzes (1)
1100. Kornelis Renzes (1)
1101. Kornelis Rindert Simons (1)
1102. Kornelis Rinderts (1)
1103. Kornelis Rinzes (1)
1104. Kornelis Robartus (1)
1105. Kornelis Roelofs (2)
1106. Kornelis Romkes (1)
1107. Kornelis Rommerts (1)
1108. Kornelis Rompts (1)
1109. Kornelis Ruurds (1)
1110. Kornelis Rykles (Cornelius Wyman) (1)
1111. Kornelis Sakes (2)
1112. Kornelis Sanders (1)
1113. Kornelis Scheltes (1)
1114. Kornelis Siedzes (3)
1115. Kornelis Sierks (2)
1116. Kornelis Sijes van (1)
1117. Kornelis Sipkes (1)
1118. Kornelis Sipkes de (1)
1119. Kornelis Sjabbes (1)
1120. Kornelis Sjoerds (1)
1121. Kornelis Sjoerts (1)
1122. Kornelis Sjoukes (1)
1123. Kornelis Stevens (1)
1124. Kornelis Sybes (2)
1125. Kornelis Sybes van (1)
1126. Kornelis Sybrens (3)
1127. Kornelis Sydses (1)
1128. Kornelis Sytses (1)
1129. Kornelis Sytzes (1)
1130. Kornelis Taekes (2)
1131. Kornelis Theunis (2)
1132. Kornelis Thijsses (1)
1133. Kornelis Tjallings (1)
1134. Kornelis Tjebbes (1)
1135. Kornelis Tjeerds (3)
1136. Kornelis Tjepkes (2)
1137. Kornelis Tjerks (1)
1138. Kornelis Tjibbes (1)
1139. Kornelis Tjommes (1)
1140. Kornelis Uilkes (2)
1141. Kornelis Walings (1)
1142. Kornelis Wiegers van der (1)
1143. Kornelis Willems (5)
1144. Kornelis Wobbes (1)
1145. Kornelis Wopkes (1)
1146. Kornelis Wybes (2)
1147. Kornelis Wybrens (1)
1148. Kornelis Wytzes (1)
1149. Kornelis Wytzes de (2)
1150. Kornelis Ypes van (1)
1151. Kornelisje (1)
1152. Kornelisje Luitjens van der (1)
1153. Korneliske (20)
1154. Korneliske (Cornelia) Jans (1)
1155. Korneliske (Kate) Klazes (1)
1156. Korneliske Aaldriks (1)
1157. Korneliske Alberts (1)
1158. Korneliske Anes (1)
1159. Korneliske Botes (1)
1160. Korneliske Douwes (1)
1161. Korneliske Durks (1)
1162. Korneliske Everts (1)
1163. Korneliske Geerts (1)
1164. Korneliske Gerrits (1)
1165. Korneliske Harms (1)
1166. Korneliske Heerkes (1)
1167. Korneliske Hendriks (2)
1168. Korneliske Hilbrands (1)
1169. Korneliske Jacobs (1)
1170. Korneliske Jakobs (1)
1171. Korneliske Jans (4)
1172. Korneliske Jans van der (2)
1173. Korneliske Johannes van (1)
1174. Korneliske Klazes (4)
1175. Korneliske Kornelis (2)
1176. Korneliske Kornelis ten (1)
1177. Korneliske Leenderts (1)
1178. Korneliske Lucas van der (1)
1179. Korneliske Luitjens (1)
1180. Korneliske Martens van der (1)
1181. Korneliske Oeges (1)
1182. Korneliske Pieters (3)
1183. Korneliske Reinders (1)
1184. Korneliske Sakes (1)
1185. Korneliske Sjoerds (1)
1186. Korneliske Taekes (1)
1187. Korneliske Tetmans (1)
1188. Korneliske Teyes (1)
1189. Korneliske Tjallings (1)
1190. Korneliske Willems (1)
1191. Korneliske Wopkes (1)
1192. Korneliske Wybes (1)
1193. Kornellis Hindriks (1)
1194. Kornelske (1)
1195. Kornelske Hindriks (1)
1196. Kornelus Eerdzes (1)
1197. Korneluske Durks (1)
1198. Korsje (2)
1199. Korsje Bernardus (1)
1200. Korsje Durks (1)
1201. Krelis (1)
1202. Krelis Piers (1)
1203. Krelisje Jaspers (1)
1204. Krien Sytzes (2)
1205. Krijn (7)
1206. Krijn Gerritsz (1)
1207. Krijn Jans bij (1)
1208. Krijn Jelles (1)
1209. Krijn Lammerts (1)
1210. Krijn Lipkes bij (2)
1211. Krijn Lipkes bij de (1)
1212. Krijna (2)
1213. Krijne (2)
1214. Krijne Aukes (1)
1215. Krijntje (1)
1216. Krijntje (Kathryn Meyer) (1)
1217. Krina (2)
1218. Krina (Maria) (1)
1219. Krine (1)
1220. Krine Sjoerds van der (1)
1221. Kristiaan (2)
1222. Kristina (1)
1223. Kristoffel (1)
1224. Kryn Sytses (1)
1225. Kuna (1)
1226. Kundina (1)
1227. Kunje (1)
1228. Kunje (Cora) (1)
1229. Kunje Hendriks (1)
1230. Kunje Lammerts (1)
1231. Kunje Willems (1)
1232. Kunne (1)
1233. Kunnigien (1)
1234. Kunsch (1)
1235. Kunsk (1)
1236. Kunske (4)
1237. Kunske Aukes (1)
1238. Kunske Taekes (1)
1239. Kunskie (1)
1240. Kunskie Ulbes (1)
1241. Kunskje (2)
1242. Kunskje Mentjes (2)
1243. Kunskje Pieters (1)
1244. Kunskje Siegers (1)
1245. Kunskje Symens de (3)
1246. Kunskje Ulbes (1)