Voornamen Lijst: Begint met J


Alle voornamen beginnend met J, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. J. (1)
2. Jaab (1)
3. Jaaike Geerts (1)
4. Jaaike Jans (1)
5. Jaaike Willems (1)
6. Jaan (1)
7. Jaan (John) (1)
8. Jaan Ypes (1)
9. Jaantje Jans (1)
10. Jaantje Jarigs (1)
11. Jaantje Jentjes (1)
12. Jaantje Jochems (1)
13. Jaantje Renzes (1)
14. Jaapje (3)
15. Jaapje Aartz (1)
16. Jaapje Jans (1)
17. Jaaptje (1)
18. Jaartje (1)
19. Jaartje Klazes (1)
20. Jaatje (1)
21. Jaatske (Setske) Wiebes (1)
22. Jabes (Jacob) Johannes (1)
23. Jabes Hendriks (1)
24. Jabes Lieuwes (1)
25. Jabez (1)
26. Jabke Jacobs (1)
27. Jack (1)
28. Jackele Bokkes (1)
29. Jackele Rintjes (1)
30. Jackele Sjoerds (1)
31. Jackle (1)
32. Jackle Everts (1)
33. Jackle Rintjes (1)
34. Jacob (436)
35. Jacob (Jack) Sjoukes (1)
36. Jacob (Jake) (2)
37. Jacob (Jake) Ennes (1)
38. Jacob (Jake) Meinderts van der (1)
39. Jacob Aanes (1)
40. Jacob Aans (3)
41. Jacob Abes (4)
42. Jacob Abrahams (1)
43. Jacob Abrahamszoon (1)
44. Jacob Adolfs (2)
45. Jacob AEdes (1)
46. Jacob AElzes (1)
47. Jacob Ages (2)
48. Jacob Alberts (6)
49. Jacob Alberts van der (1)
50. Jacob Alderts van der (1)
51. Jacob Ales de (1)
52. Jacob Andles (1)
53. Jacob Andries (7)
54. Jacob Andries van der (1)
55. Jacob Anes de (2)
56. Jacob Annes (17)
57. Jacob Anskes (1)
58. Jacob Arends (1)
59. Jacob Aris (2)
60. Jacob Arjens (5)
61. Jacob Ates (2)
62. Jacob Atses (1)
63. Jacob Atzes (1)
64. Jacob Aukes (8)
65. Jacob Aukes (Van Dyke) (1)
66. Jacob Aukes van der (1)
67. Jacob Bartels (1)
68. Jacob Baukes (8)
69. Jacob Baukes van der (1)
70. Jacob Beens (1)
71. Jacob Beerends (1)
72. Jacob Benjamins (1)
73. Jacob Berends (8)
74. Jacob Berents (1)
75. Jacob Bernard (1)
76. Jacob Bernardus (1)
77. Jacob Bienses (2)
78. Jacob Bienzes (1)
79. Jacob Binnes (1)
80. Jacob Bodes (1)
81. Jacob Boeles (1)
82. Jacob Bokkes (1)
83. Jacob Botes (2)
84. Jacob Bottes (2)
85. Jacob Bottes de (1)
86. Jacob Bouwes (1)
87. Jacob Bouwes van der (1)
88. Jacob Broers (2)
89. Jacob Bronno's van de(r) (1)
90. Jacob Christiaans (2)
91. Jacob Christoffels (2)
92. Jacob Coenraad (1)
93. Jacob Coenraads (3)
94. Jacob Cornelis (16)
95. Jacob Cornelisz (1)
96. Jacob Daniels (1)
97. Jacob de (1)
98. Jacob Derks (1)
99. Jacob Diemers (1)
100. Jacob Dirks (21)
101. Jacob Dirks van (1)
102. Jacob Dirks van der (5)
103. Jacob Doedes (3)
104. Jacob Doekes (8)
105. Jacob Douwes (12)
106. Jacob Douwes van der (1)
107. Jacob Durks (1)
108. Jacob Edzes van der (1)
109. Jacob Eelkes (5)
110. Jacob Eelkes de (1)
111. Jacob Eeltjes (4)
112. Jacob Eerdes (1)
113. Jacob Egberts (1)
114. Jacob Engberts (1)
115. Jacob Engberts van der (1)
116. Jacob Ennes (1)
117. Jacob Ernest (1)
118. Jacob Ettes (6)
119. Jacob Everts (6)
120. Jacob Falks (1)
121. Jacob Feddes (2)
122. Jacob Feikes (1)
123. Jacob Feitzes (1)
124. Jacob Fetzes (1)
125. Jacob Floris (1)
126. Jacob Foekes (1)
127. Jacob Fokkes (7)
128. Jacob Folkerts (8)
129. Jacob Folkerts de (1)
130. Jacob Fongers (1)
131. Jacob Fopkes (2)
132. Jacob Foppes (1)
133. Jacob Fransen (1)
134. Jacob Fransens (1)
135. Jacob Franses (1)
136. Jacob Franzes (2)
137. Jacob Fredriks (1)
138. Jacob Freerks (5)
139. Jacob Freerks van der (1)
140. Jacob Freriks (1)
141. Jacob Gabes (3)
142. Jacob Geerts (5)
143. Jacob Geerts van der (1)
144. Jacob Gelts (1)
145. Jacob Gerbens (11)
146. Jacob Gerbens Hoitinga (1)
147. Jacob Gerks (1)
148. Jacob Gerlofs (3)
149. Jacob Gerrits (24)
150. Jacob Gerrits van der (1)
151. Jacob Giele (1)
152. Jacob Goffes (2)
153. Jacob Gooitsens (2)
154. Jacob Gooitzens (3)
155. Jacob Gosses (5)
156. Jacob Hamkes (1)
157. Jacob Hanses (3)
158. Jacob Hanzes (4)
159. Jacob Harmens (12)
160. Jacob Harmens de (1)
161. Jacob Harms (1)
162. Jacob Haukes (1)
163. Jacob Heeres (1)
164. Jacob Heerkes (1)
165. Jacob Heerts (1)
166. Jacob Heins (2)
167. Jacob Heins van der (2)
168. Jacob Heinzen (1)
169. Jacob Hemmes (1)
170. Jacob Hendrik (1)
171. Jacob Hendrik 's (1)
172. Jacob Hendriks (28)
173. Jacob Hendriks van der (4)
174. Jacob Hermanus (1)
175. Jacob Heros (1)
176. Jacob Hessels (5)
177. Jacob Hiddes van (1)
178. Jacob Hilbrands (1)
179. Jacob Hindriks (2)
180. Jacob Hindriks van der (1)
181. Jacob Hobbes (1)
182. Jacob Hoites (1)
183. Jacob Hommes (4)
184. Jacob Hotzes (1)
185. Jacob Hylke (1)
186. Jacob Hyltjes (2)
187. Jacob IJsbrands (1)
188. Jacob Jacobs (56)
189. Jacob Jacobs de (3)
190. Jacob Jacobs van der (7)
191. Jacob Jacobus (2)
192. Jacob Jans (107)
193. Jacob Jans de (3)
194. Jacob Jans van der (13)
195. Jacob Jansen (1)
196. Jacob Jeens (1)
197. Jacob Jelgers (2)
198. Jacob Jelgers van der (1)
199. Jacob Jelkes (1)
200. Jacob Jelles (9)
201. Jacob Jelmers (1)
202. Jacob Jentjes (2)
203. Jacob Jenzes van der (1)
204. Jacob Jetze (1)
205. Jacob Jetzes (2)
206. Jacob Jientjes (1)
207. Jacob Jilderts (4)
208. Jacob Jinzes (1)
209. Jacob Jitzes (4)
210. Jacob Jochems (1)
211. Jacob Jochums (2)
212. Jacob Jochums van der (2)
213. Jacob Jogchums (1)
214. Jacob Johan (1)
215. Jacob Johannes (31)
216. Jacob Johannes van der (2)
217. Jacob Johans (2)
218. Jacob Jolles (1)
219. Jacob Jolts (2)
220. Jacob Jurjens (2)
221. Jacob Jurjens van der (2)
222. Jacob Karel (1)
223. Jacob Kaspers (1)
224. Jacob Keimpes (6)
225. Jacob Klaazes (1)
226. Jacob Klasens Tempel (1)
227. Jacob Klases (aka Bloem) (1)
228. Jacob Klazes (25)
229. Jacob Klazes van der (2)
230. Jacob Koenraads (1)
231. Jacob Kornelis (9)
232. Jacob Lammerts (2)
233. Jacob Lases (1)
234. Jacob Leenderts (3)
235. Jacob Libbes (1)
236. Jacob Lieuwes (9)
237. Jacob Lieuwes de (1)
238. Jacob Loepkes (2)
239. Jacob Lolkes (1)
240. Jacob Lolkes van der (1)
241. Jacob Lolles (1)
242. Jacob Lourens (1)
243. Jacob Lucas (1)
244. Jacob Luitjens (1)
245. Jacob Luitzens (1)
246. Jacob Lunsing (1)
247. Jacob Lykeles van der (4)
248. Jacob Lykles van der (1)
249. Jacob Marcus (1)
250. Jacob Marcus de (1)
251. Jacob Marinus (Jacob Johnson) (1)
252. Jacob Martens (5)
253. Jacob Martensz (1)
254. Jacob Martinus (6)
255. Jacob Meiles (1)
256. Jacob Meinderts (2)
257. Jacob Meinderts de (1)
258. Jacob Meintes (3)
259. Jacob Meints (2)
260. Jacob Meints van der (1)
261. Jacob Melis (1)
262. Jacob Melles (1)
263. Jacob Mennes (4)
264. Jacob Menzes (1)
265. Jacob Merks (1)
266. Jacob Metskes van der (1)
267. Jacob Meynderts (1)
268. Jacob Mients (1)
269. Jacob Minks (1)
270. Jacob Minnes (3)
271. Jacob Minnes de (1)
272. Jacob Nammens (1)
273. Jacob Nannes (4)
274. Jacob Nannings (1)
275. Jacob Nicolaas (1)
276. Jacob Nuttes (1)
277. Jacob Oeges (2)
278. Jacob Oenzes (1)
279. Jacob Oepkes (1)
280. Jacob Oetsens (1)
281. Jacob Olferts (1)
282. Jacob Ottes (3)
283. Jacob Ouwes (1)
284. Jacob Paulus (2)
285. Jacob Petrus (1)
286. Jacob Piebes (1)
287. Jacob Piers (4)
288. Jacob Piers van der (1)
289. Jacob Pieter (1)
290. Jacob Pieters (72)
291. Jacob Pieters de (3)
292. Jacob Pieters van (1)
293. Jacob Pieters van der (5)
294. Jacob Pijters (2)
295. Jacob Popes (1)
296. Jacob Popkes van den (2)
297. Jacob Reinders (7)
298. Jacob Remmerens (1)
299. Jacob Renderts (2)
300. Jacob Renzes (4)
301. Jacob Riemers (1)
302. Jacob Rienks (4)
303. Jacob Rintjes (2)
304. Jacob Rintjes van der (1)
305. Jacob Rinzes (2)
306. Jacob Ritskes (2)
307. Jacob Roelofs (8)
308. Jacob Roels (1)
309. Jacob Romkes (1)
310. Jacob Romkes van der (1)
311. Jacob Ruurds (2)
312. Jacob Saapis (1)
313. Jacob Sakes (12)
314. Jacob Sakomsz (1)
315. Jacob Sapes (3)
316. Jacob Schweitzes (1)
317. Jacob Sieberens (1)
318. Jacob Siedses (2)
319. Jacob Siedzes (2)
320. Jacob Siegers (1)
321. Jacob Sierds (2)
322. Jacob Sijbrens (1)
323. Jacob Sijes van der (1)
324. Jacob Sikkes (3)
325. Jacob Siltjes (1)
326. Jacob Simons (2)
327. Jacob Sipkes (9)
328. Jacob Sipkes van der (1)
329. Jacob Sjirks van der (1)
330. Jacob Sjoerds (16)
331. Jacob Sjoukes (2)
332. Jacob Sjoukes van der (1)
333. Jacob Stap aka (1)
334. Jacob Stevens (2)
335. Jacob Sweitzes (1)
336. Jacob Syberens (1)
337. Jacob Sybes (5)
338. Jacob Sybrens (4)
339. Jacob Sybrens van der (1)
340. Jacob Symens (5)
341. Jacob Sytses (2)
342. Jacob Sytzes (7)
343. Jacob Sytzes van der (1)
344. Jacob Taekes (3)
345. Jacob Taekes van der (1)
346. Jacob Tammes (1)
347. Jacob ten (1)
348. Jacob Teunis (2)
349. Jacob Theodorus (1)
350. Jacob Theunis (4)
351. Jacob Thijsses (1)
352. Jacob Thijsses van der (1)
353. Jacob Thomas (2)
354. Jacob Tiedes van der (1)
355. Jacob Tieles (1)
356. Jacob Tiessens (1)
357. Jacob Tietes (3)
358. Jacob Tjalles (1)
359. Jacob Tjallings (5)
360. Jacob Tjammes (3)
361. Jacob Tjebbes (2)
362. Jacob Tjeerds (6)
363. Jacob Tjepkes (2)
364. Jacob Tjerks (6)
365. Jacob Tjibbes (1)
366. Jacob Tjipkes (1)
367. Jacob Tjipkes van der (1)
368. Jacob Tomas (1)
369. Jacob Uilkes (1)
370. Jacob Ulbes (1)
371. Jacob Upts (1)
372. Jacob van (1)
373. Jacob van den (1)
374. Jacob van der (2)
375. Jacob Waalkes (1)
376. Jacob Wabes (3)
377. Jacob Wates (1)
378. Jacob Watses van der (3)
379. Jacob Watzes (1)
380. Jacob Watzes van der (2)
381. Jacob Wiegers (1)
382. Jacob Wijbes (1)
383. Jacob Willems (8)
384. Jacob Wolters (2)
385. Jacob Wopkes (1)
386. Jacob Wops (1)
387. Jacob Worps (1)
388. Jacob Wybes (5)
389. Jacob Wybes van der (2)
390. Jacob Wybrens (3)
391. Jacob Wytses (1)
392. Jacob Wytzes (3)
393. Jacob Wytzes van der (2)
394. Jacob Ybes (2)
395. Jacob Ydes (4)
396. Jacob Yedes (2)
397. Jacob Ypes (5)
398. Jacob Ysaks van der (1)
399. Jacob Yskes (1)
400. Jacob Ytzens (5)
401. Jacob Zweitses (2)
402. Jacob(us) Jans (1)
403. Jacob(us) Pieters (1)
404. Jacob(us) Watzes van der (1)
405. Jacoba (16)
406. Jacoba (Coba) Ellen (1)
407. Jacoba (Cora) (2)
408. Jacoba (Cora) Sytzes van der (1)
409. Jacoba (Jennie) (1)
410. Jacoba Adriana (1)
411. Jacoba Adrianus (1)
412. Jacoba Aria (1)
413. Jacoba Arjens (1)
414. Jacoba Berber Jacobs (1)
415. Jacoba Cornelis (1)
416. Jacoba Dirks (1)
417. Jacoba Dirks de (1)
418. Jacoba Egberts (1)
419. Jacoba Ettes (1)
420. Jacoba Fokkes (1)
421. Jacoba Folkerts (1)
422. Jacoba Freerks (1)
423. Jacoba Gerrits (1)
424. Jacoba Gooitzens (1)
425. Jacoba Hanses (1)
426. Jacoba Hemmes (1)
427. Jacoba Jacobs (2)
428. Jacoba Jans (5)
429. Jacoba Jarichs (1)
430. Jacoba Jelles (1)
431. Jacoba Jessie (Coby) (1)
432. Jacoba Johanna (2)
433. Jacoba Johannis (1)
434. Jacoba Joosten (1)
435. Jacoba Klases (1)
436. Jacoba Klazes (1)
437. Jacoba Maria (1)
438. Jacoba Maria Jans (1)
439. Jacoba Martinus (1)
440. Jacoba Meinderts (1)
441. Jacoba Pieters (5)
442. Jacoba Renzes (1)
443. Jacoba Riemers (1)
444. Jacoba Sakes (3)
445. Jacoba Sybrands (1)
446. Jacoba Symens (1)
447. Jacoba Taekes (1)
448. Jacoba Tjallings (1)
449. Jacoba Tjeerds (2)
450. Jacoba Wybrens (1)
451. Jacobetje Johannes (1)
452. Jacobi Meinderts (1)
453. Jacobien (1)
454. Jacobje (9)
455. Jacobje (Japke) Jacobs (1)
456. Jacobje (Jessie) Jans (1)
457. Jacobje Annes (1)
458. Jacobje de (1)
459. Jacobje Dirks (1)
460. Jacobje Eelkes (1)
461. Jacobje Eeltjes (1)
462. Jacobje Everts (1)
463. Jacobje Fokkes (1)
464. Jacobje Gerrits (1)
465. Jacobje Hendriks (1)
466. Jacobje Jacobs (3)
467. Jacobje Jacobs de (1)
468. Jacobje Jans (2)
469. Jacobje Jentjes van der (1)
470. Jacobje Jitzes van der (1)
471. Jacobje Jochums (2)
472. Jacobje Johannes (1)
473. Jacobje Keimpes (1)
474. Jacobje Klases (1)
475. Jacobje Klazes (1)
476. Jacobje Lippes (1)
477. Jacobje Luurs (1)
478. Jacobje Michiels (1)
479. Jacobje Pieters (3)
480. Jacobje Reinders (1)
481. Jacobje Renzes (1)
482. Jacobje Sapes (1)
483. Jacobje Sjoukes (2)
484. Jacobje Sybes (1)
485. Jacobje Tjeerds (1)
486. Jacobje Uiltjes (1)
487. Jacobjen (2)
488. Jacobjen Jans (Jessie) (1)
489. Jacobs Horatius (1)
490. Jacobus (39)
491. Jacobus (Jacob De Young) (1)
492. Jacobus (Jacob) (1)
493. Jacobus (James) van (1)
494. Jacobus AEdes (1)
495. Jacobus Alberts (1)
496. Jacobus Andreas (1)
497. Jacobus Anskes (1)
498. Jacobus Aukes (1)
499. Jacobus Aukes van der (1)
500. Jacobus Barteles (1)
501. Jacobus Bernardus (1)
502. Jacobus Cornelis (2)
503. Jacobus Eises (1)
504. Jacobus Engelsma (1)
505. Jacobus Fokkes (1)
506. Jacobus Folkerts (1)
507. Jacobus Fredriks (1)
508. Jacobus Gaeles van der (1)
509. Jacobus Geeles van der (1)
510. Jacobus Geerts (1)
511. Jacobus Gerbens (1)
512. Jacobus Hendricus (1)
513. Jacobus Hendriks (2)
514. Jacobus Henricus (1)
515. Jacobus Hotzes (1)
516. Jacobus Isaaks (1)
517. Jacobus Jans (6)
518. Jacobus Jans van der (1)
519. Jacobus Jillardus (1)
520. Jacobus Johannes (5)
521. Jacobus Johannes de la (1)
522. Jacobus Joukes (1)
523. Jacobus Joukes van der (1)
524. Jacobus Karsjens (2)
525. Jacobus Keimpes van der (1)
526. Jacobus Klazes (1)
527. Jacobus Kornelis (1)
528. Jacobus Lourens (1)
529. Jacobus Lykeles (1)
530. Jacobus Martinus (3)
531. Jacobus Meinderts (1)
532. Jacobus Petrus (1)
533. Jacobus Piers (3)
534. Jacobus Pieters (2)
535. Jacobus Roelofs (1)
536. Jacobus Ruurds (1)
537. Jacobus Scheltes (1)
538. Jacobus Sikkes (1)
539. Jacobus Simons (2)
540. Jacobus Teyes (1)
541. Jacobus Theodorus (1)
542. Jacobus Tjeerds van (1)
543. Jacobus Watzes van der (1)
544. Jacobus Wiebes (2)
545. Jacobus Wilhelmus (2)
546. Jacobus Willem (1)
547. Jacobus Willems (1)
548. Jacoby Sjoerds (1)
549. Jacomijna (1)
550. Jacomijntje (2)
551. Jacomina (6)
552. Jacomina (Minnie) (2)
553. Jacomina Alberdina (1)
554. Jacomina Aukes (1)
555. Jacomina Coenraads (1)
556. Jacomina Dirks (1)
557. Jacomina Johanna (1)
558. Jacomina Lefferts (1)
559. Jacomina Nammens (1)
560. Jacomina Rienks (1)
561. Jacomina Rikkerts (1)
562. Jacomina Roelofs (1)
563. Jacomina Teunis (1)
564. Jacomina van der (1)
565. Jacomine (1)
566. Jacominus Sjoerd (1)
567. Jacopjen (1)
568. Jacqueline Wilhelmina van der (1)
569. Jaen Bouwes (1)
570. Jaencke (1)
571. Jaike (5)
572. Jaike (Jennie) Pieters (1)
573. Jaike (Jessie) Gerrits (1)
574. Jaike Dirks (1)
575. Jaike Fokkes (2)
576. Jaike Franzes (1)
577. Jaike Gerbens (2)
578. Jaike Gerrits van der (1)
579. Jaike Gijsberts (1)
580. Jaike Gosses (2)
581. Jaike Harmens (1)
582. Jaike Jacobs (1)
583. Jaike Jans (3)
584. Jaike Jurjens (1)
585. Jaike Melles (1)
586. Jaike Pijters (1)
587. Jaike Sipkes (1)
588. Jaike Sytses (1)
589. Jaike Willems (2)
590. Jaitske (1)
591. Jakel (1)
592. Jakkele Klases (1)
593. Jakkele Siedzes (1)
594. Jakkele Tjerks (1)
595. Jakle (6)
596. Jakle Cornelis (1)
597. Jakle Gerbens (1)
598. Jakle Hayes (2)
599. Jakle Jans van der (1)
600. Jakle Sytzes (1)
601. Jakob (46)
602. Jakob (Jacob Doorn) (1)
603. Jakob (Jacob) (1)
604. Jakob (Jacob) Walings (1)
605. Jakob Alberts (2)
606. Jakob Andries (3)
607. Jakob Ates (1)
608. Jakob Bates (1)
609. Jakob Berends (1)
610. Jakob Botes (1)
611. Jakob Dirks (2)
612. Jakob Doedes (1)
613. Jakob Douwe Johannes (1)
614. Jakob Douwes (1)
615. Jakob Eelkes (1)
616. Jakob Fredriks van der (1)
617. Jakob Freerks (2)
618. Jakob Geerts (2)
619. Jakob Gerbens de (1)
620. Jakob Gerrits (3)
621. Jakob Gerrits (aka Bakker) (1)
622. Jakob Goffes (1)
623. Jakob Hanses (2)
624. Jakob Hebeles (1)
625. Jakob Hemmes (1)
626. Jakob Hendriks (3)
627. Jakob Hendriks van der (1)
628. Jakob Hindriks (1)
629. Jakob IJsbrands (1)
630. Jakob Izaaks (1)
631. Jakob Jakobs (5)
632. Jakob Jan van (1)
633. Jakob Jans (10)
634. Jakob Jelles (1)
635. Jakob Jeltes (1)
636. Jakob Jentjes (1)
637. Jakob Jochems (1)
638. Jakob Johannes (3)
639. Jakob Klaassens (1)
640. Jakob Klasens (1)
641. Jakob Klazes (2)
642. Jakob Klazes van der (1)
643. Jakob Kornelis (2)
644. Jakob Lammerts (2)
645. Jakob Lieuwes (1)
646. Jakob Meiles (1)
647. Jakob Murks (1)
648. Jakob Nannes (1)
649. Jakob Ottes (1)
650. Jakob Philippus (1)
651. Jakob Piers (2)
652. Jakob Pieter (1)
653. Jakob Pieters (4)
654. Jakob Reinders (2)
655. Jakob Renderts (1)
656. Jakob Rijpkes (1)
657. Jakob Roelfs (1)
658. Jakob Roelofs (1)
659. Jakob Roels van der (1)
660. Jakob Ruurds (1)
661. Jakob Sapes van der (2)
662. Jakob Sierds van den (1)
663. Jakob Sijes (1)
664. Jakob Sints (1)
665. Jakob Sipkes (1)
666. Jakob Sybrens (1)
667. Jakob Sytzes van der (1)
668. Jakob Taekes (2)
669. Jakob Teunis (1)
670. Jakob Theunis van der (1)
671. Jakob van der (1)
672. Jakob Warners (1)
673. Jakob Wiegers (1)
674. Jakob Wierds (1)
675. Jakob Wigles van der (1)
676. Jakob Wilkes (1)
677. Jakob Wiltjes (1)
678. Jakob Ypes de (1)
679. Jakoba Elisabeth (1)
680. Jakoba Jakobs (1)
681. Jakobje (1)
682. Jakobje Alles (1)
683. Jakobje Eits (1)
684. Jakobje Jakobs (1)
685. Jakobje Klaas (1)
686. Jakobje Kornelis (1)
687. Jakobje Sybrands (1)
688. Jakobjen (1)
689. Jakobjen Harms (1)
690. Jakobus (2)
691. Jakobus Christoffels (1)
692. Jakobus Evers (1)
693. Jakobus Jans van der (1)
694. Jakobus Romkes (1)
695. Jakoby Fokkes (1)
696. Jakoby Jacobs de (1)
697. Jakomina (May) (1)
698. Jakomina Teunis (1)
699. Jaldert Jeens (1)
700. James (5)
701. James (Bruce) (1)
702. James Peter (1)
703. Jan (1183)
704. Jan (aka IJsses) (1)
705. Jan (aka van Vilsteren) (1)
706. Jan (Johan) Michiel (1)
707. Jan (Johan) Valentijn (1)
708. Jan (John Kredit) (1)
709. Jan (John Overway) (1)
710. Jan (John Shipman) (1)
711. Jan (John) (23)
712. Jan (John) Alberts (2)
713. Jan (John) Andries (1)
714. Jan (John) Annes (1)
715. Jan (John) Aris (1)
716. Jan (John) Ates (1)
717. Jan (John) Atzes (1)
718. Jan (John) Aukes (1)
719. Jan (John) Benderts de (2)
720. Jan (John) Benjamins (1)
721. Jan (John) Berend te (1)
722. Jan (John) Botes (1)
723. Jan (John) Bouwes van der (1)
724. Jan (John) Cornelis (1)
725. Jan (John) Derks (1)
726. Jan (John) Dirks (4)
727. Jan (John) Doekes (1)
728. Jan (John) Douwes (aka Bekins) (1)
729. Jan (John) Douwes van der (1)
730. Jan (John) Eelkes (2)
731. Jan (John) Eeltjes (1)
732. Jan (John) Folkerts (1)
733. Jan (John) Frederiks (1)
734. Jan (John) Freerks (1)
735. Jan (John) Gerbens (1)
736. Jan (John) Gerrits (1)
737. Jan (John) Gosses (1)
738. Jan (John) Harmens (2)
739. Jan (John) Hendriks (5)
740. Jan (John) Herm (1)
741. Jan (John) Hotses (1)
742. Jan (John) Jacob (1)
743. Jan (John) Jacobs (1)
744. Jan (John) Jakobs (1)
745. Jan (John) Jans (6)
746. Jan (John) Jelles van der (1)
747. Jan (John) Johannes (1)
748. Jan (John) Johannes van (1)
749. Jan (John) Klases (1)
750. Jan (John) Klazes (3)
751. Jan (John) Klazes van der (1)
752. Jan (John) Koenraads (1)
753. Jan (John) Lammerts (1)
754. Jan (John) Leendert (1)
755. Jan (John) Leenderts (1)
756. Jan (John) Lieuwes (2)
757. Jan (John) Lucas (1)
758. Jan (John) Lykeles (1)
759. Jan (John) Martens (3)
760. Jan (John) Martens van der (1)
761. Jan (John) Martinus (1)
762. Jan (John) Meinderts (1)
763. Jan (John) Melis (1)
764. Jan (John) Mennes (1)
765. Jan (John) Mennes van der (1)
766. Jan (John) Menzes de (1)
767. Jan (John) Paulus (1)
768. Jan (John) Pieters (6)
769. Jan (John) Pieters van der (1)
770. Jan (John) Poppes (1)
771. Jan (John) Renzes (1)
772. Jan (John) Rinzes (1)
773. Jan (John) Roelfs (1)
774. Jan (John) Roelofs (2)
775. Jan (John) Ruurds (1)
776. Jan (John) Sakes van der (1)
777. Jan (John) Siedzes van der (1)
778. Jan (John) Sietses (1)
779. Jan (John) Sijes (1)
780. Jan (John) Sipkes (2)
781. Jan (John) Sjoerds (3)
782. Jan (John) Sjoerds van der (1)
783. Jan (John) Stevens (1)
784. Jan (John) Sybrens de (1)
785. Jan (John) Sytses (1)
786. Jan (John) Sytzes van der (1)
787. Jan (John) Tjebbes (1)
788. Jan (John) Tjerks (1)
789. Jan (John) Willem (2)
790. Jan (John) Willems (2)
791. Jan (John) Wybrens (1)
792. Jan (John) Wytzes (1)
793. Jan (John)Gerrits (1)
794. Jan (Juan) Klazes (1)
795. Jan Aans (1)
796. Jan Aans de (1)
797. Jan Aants (2)
798. Jan Aarts (1)
799. Jan Abeles (2)
800. Jan Abels (2)
801. Jan Abels (aka Turringa) (1)
802. Jan Abes (5)
803. Jan Abes Reinks (1)
804. Jan Abes van (1)
805. Jan Abes van der (1)
806. Jan Abraham (1)
807. Jan Abrahams (9)
808. Jan Adriaans (1)
809. Jan AEbes (2)
810. Jan Aedes (5)
811. Jan Aedzes van der (1)
812. Jan AElses de (1)
813. Jan AElzes (2)
814. Jan Ages (1)
815. Jan Albert (3)
816. Jan Albert van der (3)
817. Jan Alberts (26)
818. Jan Alberts van (1)
819. Jan Alberts van der (1)
820. Jan Albertus (2)
821. Jan Alderts (2)
822. Jan Alefs van der (1)
823. Jan Ales (5)
824. Jan Allerts van der (2)
825. Jan Alles (4)
826. Jan Alles van der (1)
827. Jan Andeles (1)
828. Jan Andries (20)
829. Jan Andries (aka Postma) (1)
830. Jan Andries de (2)
831. Jan Andries van der (3)
832. Jan Anes (4)
833. Jan Annes (39)
834. Jan Annes de (1)
835. Jan Annes van (2)
836. Jan Annes van der (4)
837. Jan Anskes (1)
838. Jan Anthoons (1)
839. Jan Antonie (1)
840. Jan Arends (1)
841. Jan Arents (2)
842. Jan Aris (3)
843. Jan Arjens (21)
844. Jan Arjens de (1)
845. Jan Arjens van der (1)
846. Jan Arriens (1)
847. Jan Ates (7)
848. Jan Ates van (1)
849. Jan Atses (2)
850. Jan Atzes (2)
851. Jan Aukes (7)
852. Jan Aukes van der (2)
853. Jan Ballings (1)
854. Jan Baptist (1)
855. Jan Barend (1)
856. Jan Bartels (2)
857. Jan Bastiaans (1)
858. Jan Bastiaans van der (1)
859. Jan Baukes (21)
860. Jan Baukes van (2)
861. Jan Baukes van der (2)
862. Jan Beerends (1)
863. Jan Beerts (9)
864. Jan Beerts van (1)
865. Jan Beerts van der (1)
866. Jan Benderts de (1)
867. Jan Bentes (2)
868. Jan Berend Jacob (1)
869. Jan Berends (17)
870. Jan Berends van der (2)
871. Jan Berents (1)
872. Jan Bernardus (1)
873. Jan Bernardus Klases (1)
874. Jan Bienses (1)
875. Jan Bienzes (1)
876. Jan Binnes (5)
877. Jan Bodes (1)
878. Jan Boeles (1)
879. Jan Bokkes (3)
880. Jan Bolleman (1)
881. Jan Bonnes (1)
882. Jan Booyens (1)
883. Jan Botes (1)
884. Jan Botes (John Kroeze) (1)
885. Jan Bouwens (3)
886. Jan Bouwens de (1)
887. Jan Bouwes (7)
888. Jan Bouwes van der (3)
889. Jan Brants (1)
890. Jan Broers (1)
891. Jan Brugts (1)
892. Jan Christiaans (5)
893. Jan Christoffel (1)
894. Jan Christoffels (1)
895. Jan Claases (2)
896. Jan Claassens (1)
897. Jan Claesen (1)
898. Jan Clases (2)
899. Jan Coenraads (1)
900. Jan Cornelis (38)
901. Jan Cornelis Dekker de (1)
902. Jan Cornelis van (1)
903. Jan Cornelis van der (2)
904. Jan Daams van der (1)
905. Jan Daniels (2)
906. Jan Daniels van der (1)
907. Jan Derk (1)
908. Jan Derks (3)
909. Jan Diederts (1)
910. Jan Dingeloms (1)
911. Jan Dirks (86)
912. Jan Dirks de (1)
913. Jan Dirks van (1)
914. Jan Dirks van der (15)
915. Jan Doedes (8)
916. Jan Doedes van der (1)
917. Jan Doekeles (1)
918. Jan Doekes (8)
919. Jan Doekes van der (2)
920. Jan Dooitzes (4)
921. Jan Doris (1)
922. Jan Douwes (51)
923. Jan Douwes de (1)
924. Jan Douwes van der (4)
925. Jan Durks (11)
926. Jan Durks (aka IJzema) (1)
927. Jan Durks van der (3)
928. Jan Ebbes (1)
929. Jan Ebeles (1)
930. Jan Edzes (2)
931. Jan Eedes (1)
932. Jan Eelkes (8)
933. Jan Eelkes van der (2)
934. Jan Eeltjes (9)
935. Jan Eeltjes van der (1)
936. Jan Eernst van der (1)
937. Jan Eesgers (1)
938. Jan Eetzes van (1)
939. Jan Egberts (9)
940. Jan Egberts Bruins (1)
941. Jan Egberts van der (1)
942. Jan Eiberts (2)
943. Jan Eilderts (4)
944. Jan Eintes (4)
945. Jan Eintes (aka Huizinga) de (1)
946. Jan Eintes van der (2)
947. Jan Eizes (2)
948. Jan Ekkes (1)
949. Jan Eltjes (1)
950. Jan Elzes (1)
951. Jan Emkes (2)
952. Jan Engberts (3)
953. Jan Engelkes (1)
954. Jan Ennes (1)
955. Jan Epkes (2)
956. Jan Ernst (1)
957. Jan Errits (1)
958. Jan Etienne (1)
959. Jan Evert (1)
960. Jan Everts (12)
961. Jan Everts van der (1)
962. Jan Ewerts (1)
963. Jan Eyzes (1)
964. Jan Falentijns (1)
965. Jan Feddes (4)
966. Jan Feikes (6)
967. Jan Feikes van der (1)
968. Jan Feites (5)
969. Jan Fekkes (1)
970. Jan Femmes (1)
971. Jan Fetzes (2)
972. Jan Feyes (1)
973. Jan Feykes (1)
974. Jan Foekes (3)
975. Jan Fokkes (9)
976. Jan Folkerts (16)
977. Jan Folkerts de (1)
978. Jan Fongers (1)
979. Jan Foppes (2)
980. Jan Foppes (aka Rinia) (1)
981. Jan Foppes van der (2)
982. Jan Formers van der (2)
983. Jan Francois (1)
984. Jan Frankes (1)
985. Jan Frans (2)
986. Jan Fransen (10)
987. Jan Fransen de (1)
988. Jan Fransen van (1)
989. Jan Fransens (5)
990. Jan Franses (6)
991. Jan Franses de (1)
992. Jan Franzes (5)
993. Jan Frederiks (1)
994. Jan Fredrik (1)
995. Jan Fredriks (1)
996. Jan Freerks (11)
997. Jan Freerks (John Fred Leistra) (1)
998. Jan Freerks van (1)
999. Jan Freerks van der (1)
1000. Jan Frieses (1)
1001. Jan Gaatzes (1)
1002. Jan Gabes (1)
1003. Jan Gabes van der (1)
1004. Jan Gaeles (3)
1005. Jan Gatzes (1)
1006. Jan Geerts (15)
1007. Jan Gellofs (1)
1008. Jan Gelts (1)
1009. Jan Gepkes (4)
1010. Jan Gerbens (37)
1011. Jan Gerbens de (2)
1012. Jan Gerbens van der (5)
1013. Jan Gerds Janssen (1)
1014. Jan Gerhardus (1)
1015. Jan Gerkes (2)
1016. Jan Gerks de (1)
1017. Jan Gerlofs (9)
1018. Jan Gerrit Martens (1)
1019. Jan Gerrits (81)
1020. Jan Gerrits van der (4)
1021. Jan Gerritsen (1)
1022. Jan Gerryt (1)
1023. Jan Gerryts (1)
1024. Jan Gerryts van der (2)
1025. Jan Gijsbert (1)
1026. Jan Gijsberts (2)
1027. Jan Gjalts (1)
1028. Jan Gjalts (Gelts) (1)
1029. Jan Glastra (1)
1030. Jan Glastra van (1)
1031. Jan Godfried (1)
1032. Jan Goffes (2)
1033. Jan Goffes van (1)
1034. Jan Goffes van der (2)
1035. Jan Gooitsens (1)
1036. Jan Gooitzens (2)
1037. Jan Gosses (11)
1038. Jan Gosses (John George) (1)
1039. Jan Gosses de (1)
1040. Jan Gosses van der (1)
1041. Jan Hajes (1)
1042. Jan Halbes (1)
1043. Jan Hansen (1)
1044. Jan Hanses (1)
1045. Jan Hanses van der (1)
1046. Jan Hantjes (1)
1047. Jan Hanzes (4)
1048. Jan Hanzes (aka Gras) (1)
1049. Jan Harings (8)
1050. Jan Harkes (1)
1051. Jan Harkes van der (1)
1052. Jan Harm (1)
1053. Jan Harmanus (2)
1054. Jan Harmens (34)
1055. Jan Harmens de (1)
1056. Jan Harmens van der (5)
1057. Jan Harms (4)
1058. Jan Harts (1)
1059. Jan Haukes (2)
1060. Jan Hayes de (1)
1061. Jan Hebbes (1)
1062. Jan Hedzers (1)
1063. Jan Hedzers van der (2)
1064. Jan Heeres (2)
1065. Jan Heerkes van der (1)
1066. Jan Heerres (1)
1067. Jan Heines (2)
1068. Jan Heins (9)
1069. Jan Heinzes (3)
1070. Jan Hemkes (1)
1071. Jan Hemmes (3)
1072. Jan Hendrik (15)
1073. Jan Hendrik Jans (1)
1074. Jan Hendriks (90)
1075. Jan Hendriks (John Vander Wall) van der (1)
1076. Jan Hendriks van (1)
1077. Jan Hendriks van der (17)
1078. Jan Henricus (1)
   1079. Jan Herm. (1)
1080. Jan Hermanus (4)
1081. Jan Hermanus van der (1)
1082. Jan Hermens (1)
1083. Jan Herms (1)
1084. Jan Heros (1)
1085. Jan Herres (1)
1086. Jan Hessels (14)
1087. Jan Hette (1)
1088. Jan Hettes (1)
1089. Jan Hiddes (3)
1090. Jan Hilbrands (4)
1091. Jan Hilbrands van (1)
1092. Jan Hillebrands (2)
1093. Jan Hinderks (1)
1094. Jan Hindricks (1)
1095. Jan Hindriks (6)
1096. Jan Hinnes van der (1)
1097. Jan Hoites (3)
1098. Jan Hommes (2)
1099. Jan Hoppes (1)
1100. Jan Hotzes (3)
1101. Jan Huberts (1)
1102. Jan Hylkes (4)
1103. Jan Hyltjes (1)
1104. Jan Idses (4)
1105. Jan Idzerdts (1)
1106. Jan Idzes (3)
1107. Jan Igles (3)
1108. Jan IJsbrands (4)
1109. Jan Imbertus (1)
1110. Jan Isaacs (1)
1111. Jan Isaaks (1)
1112. Jan Isak (1)
1113. Jan Izaaks van der (1)
1114. Jan Jabes (1)
1115. Jan Jacob (1)
1116. Jan Jacobs (93)
1117. Jan Jacobs de (3)
1118. Jan Jacobs van der (12)
1119. Jan Jacobus (6)
1120. Jan Jacobus van der (1)
1121. Jan Jakkeles van der (1)
1122. Jan Jakob (1)
1123. Jan Jakobs (10)
1124. Jan Janes (1)
1125. Jan Jannes (2)
1126. Jan Jans (247)
1127. Jan Jans (aka Gras) (1)
1128. Jan Jans (aka Jongstra) (1)
1129. Jan Jans (aka Newald) (1)
1130. Jan Jans (aka Postema) (1)
1131. Jan Jans (aka van Vals) (1)
1132. Jan Jans (John Shooks Jr) (1)
1133. Jan Jans (John Vander Wall) van der (1)
1134. Jan Jans de (2)
1135. Jan Jans Glastra (1)
1136. Jan Jans Terbrug (1)
1137. Jan Jans van der (29)
1138. Jan Jansen (24)
1139. Jan Jansen van (1)
1140. Jan Jansen van der (5)
1141. Jan Janssen (3)
1142. Jan Jansz (1)
1143. Jan Jantjes (1)
1144. Jan Janzen (4)
1145. Jan Janzens (1)
1146. Jan Jarigs (2)
1147. Jan Jarigs van der (1)
1148. Jan Jaspers (5)
1149. Jan Jeens (2)
1150. Jan Jelgers (1)
1151. Jan Jelkes (1)
1152. Jan Jelkes van der (2)
1153. Jan Jelles (25)
1154. Jan Jelles bij (1)
1155. Jan Jelles van der (3)
1156. Jan Jeltes (5)
1157. Jan Jemkes (1)
1158. Jan Jennes (1)
1159. Jan Jentjes (5)
1160. Jan Jenzes (2)
1161. Jan Jeremias (1)
1162. Jan Jetses (1)
1163. Jan Jetze van der (1)
1164. Jan Jetzes (5)
1165. Jan Jilderts (3)
1166. Jan Jilderts van der (1)
1167. Jan Jinnes (1)
1168. Jan Jinzes (1)
1169. Jan Jippes (3)
1170. Jan Jitses (5)
1171. Jan Jitzes (11)
1172. Jan Joachim (1)
1173. Jan Jobs (1)
1174. Jan Jochems (4)
1175. Jan Jochums (6)
1176. Jan Joekes (2)
1177. Jan Jogchems (1)
1178. Jan Johan (1)
1179. Jan Johan Kornelis (1)
1180. Jan Johannes (80)
1181. Jan Johannes de (2)
1182. Jan Johannes Hendericus (1)
1183. Jan Johannes van der (8)
1184. Jan Johans (1)
1185. Jan Joons van der (1)
1186. Jan Joost Swart (1)
1187. Jan Joosten (1)
1188. Jan Joostes (1)
1189. Jan Jorrits (1)
1190. Jan Joukes (16)
1191. Jan Joukes aan (1)
1192. Jan Joukes van (1)
1193. Jan Joukes van der (2)
1194. Jan Jouws (2)
1195. Jan Jurjens (9)
1196. Jan Jurjens van der (1)
1197. Jan Jurres (1)
1198. Jan Jurriens (2)
1199. Jan Justus (1)
1200. Jan Karels (1)
1201. Jan Karsten (1)
1202. Jan Keimpes (5)
1203. Jan Keimpes de (1)
1204. Jan Keimpes van der (3)
1205. Jan Kiers (1)
1206. Jan Klaases (2)
1207. Jan Klaasesz Bokma (1)
1208. Jan Klaassen (4)
1209. Jan Klaassens (1)
1210. Jan Klaazes (1)
1211. Jan Klasen (1)
1212. Jan Klasens (1)
1213. Jan Klases (14)
1214. Jan Klazen (1)
1215. Jan Klazes (73)
1216. Jan Klazes de (2)
1217. Jan Klazes van der (5)
1218. Jan Kleisen (1)
1219. Jan Koenes (1)
1220. Jan Koenraads (1)
1221. Jan Koerts van der (1)
1222. Jan Kornelis (34)
1223. Jan Kornelis Dekker (1)
1224. Jan Kornelis van der (1)
1225. Jan Krijne (1)
1226. Jan Krijns bij (1)
1227. Jan Krijns bij de (1)
1228. Jan Krijnszoon (1)
1229. Jan Lamberts (1)
1230. Jan Lammerts (7)
1231. Jan Lammerts van der (2)
1232. Jan Lazes (2)
1233. Jan Leenderts (4)
1234. Jan Leuwes (1)
1235. Jan Libbes (1)
1236. Jan Liebes (1)
1237. Jan Liebes van der (1)
1238. Jan Liemes (1)
1239. Jan Lieuwes (33)
1240. Jan Lieuwes de (3)
1241. Jan Lieuwes van (1)
1242. Jan Lieuwes van der (4)
1243. Jan Lipkes bij (1)
1244. Jan Lippes (2)
1245. Jan Livius (1)
1246. Jan Ljummes (1)
1247. Jan Loepkes (1)
1248. Jan Lolkes (2)
1249. Jan Lolles (1)
1250. Jan Lourens (2)
1251. Jan Louwrens (1)
1252. Jan Louws (3)
1253. Jan Lubberts (2)
1254. Jan Lubbes (1)
1255. Jan Lucas (1)
1256. Jan Luiten van (1)
1257. Jan Luitjens (4)
1258. Jan Luitzen (1)
1259. Jan Luitzens (4)
1260. Jan Luitzens van der (1)
1261. Jan Lumes (1)
1262. Jan Luurtses (1)
1263. Jan Lykeles (6)
1264. Jan Machiels (1)
1265. Jan Manus van der (1)
1266. Jan Marcus (1)
1267. Jan Marinisse (1)
1268. Jan Marinus (1)
1269. Jan Marks (1)
1270. Jan Markus (1)
1271. Jan Martens (30)
1272. Jan Martens van der (1)
1273. Jan Martinus (1)
1274. Jan Martinus van der (1)
1275. Jan Matthijs (1)
1276. Jan Meertens (1)
1277. Jan Meiles (2)
1278. Jan Meinarts (1)
1279. Jan Meinderts (7)
1280. Jan Meinderts de (1)
1281. Jan Meines (2)
1282. Jan Meintes (2)
1283. Jan Meints (2)
1284. Jan Melles (4)
1285. Jan Merks (1)
1286. Jan Metskes (2)
1287. Jan Michiels (2)
1288. Jan Mients (6)
1289. Jan Migchiels (1)
1290. Jan Minnes (13)
1291. Jan Minnes de (1)
1292. Jan Minzes (2)
1293. Jan Montes (1)
1294. Jan Murks (1)
1295. Jan Nammens (2)
1296. Jan Nannes (5)
1297. Jan Neeris van der (1)
1298. Jan Nicolaas (1)
1299. Jan Nicolaas Peerdemans (1)
1300. Jan Niedes (1)
1301. Jan Nieses (1)
1302. Jan Nutterts (4)
1303. Jan Nuttes (1)
1304. Jan Oebeles (3)
1305. Jan Oebles (2)
1306. Jan Oedses (2)
1307. Jan Oeges (7)
1308. Jan Oenes (3)
1309. Jan Oenes de (1)
1310. Jan Oenzes (2)
1311. Jan Offes (1)
1312. Jan Okkes (1)
1313. Jan Olferts (1)
1314. Jan Olverts (1)
1315. Jan Oomkens (1)
1316. Jan Oortwijn (1)
1317. Jan Oostwald (1)
1318. Jan Ottes (5)
1319. Jan Ottes Hendrik (1)
1320. Jan Paulus (10)
1321. Jan Paulus Dirk (1)
1322. Jan Paulus van (1)
1323. Jan Peters (2)
1324. Jan Petrus (1)
1325. Jan Philippus (3)
1326. Jan Piebes (5)
1327. Jan Piers (18)
1328. Jan Pieter (1)
1329. Jan Pieter Albertus (1)
1330. Jan Pieter Jans (1)
1331. Jan Pieter van Borssum (1)
1332. Jan Pieters (148)
1333. Jan Pieters (John Shooks) (1)
1334. Jan Pieters (John Spoolstra) (1)
1335. Jan Pieters de (5)
1336. Jan Pieters van (2)
1337. Jan Pieters van der (20)
1338. Jan Pietersz (1)
1339. Jan Pijters (2)
1340. Jan Pijtters (2)
1341. Jan Popkes (5)
1342. Jan Popkes (John Paul) de (1)
1343. Jan Popkes de (1)
1344. Jan Popkes van den (1)
1345. Jan Popkes van der (1)
1346. Jan Poppe Andrae (1)
1347. Jan Poppes (1)
1348. Jan Postema (John Westerman) (1)
1349. Jan Postma (1)
1350. Jan Pylgers van der (1)
1351. Jan Pyters (2)
1352. Jan Reinders (14)
1353. Jan Reinders Johannes (1)
1354. Jan Reinders van der (2)
1355. Jan Reins (2)
1356. Jan Reins van der (1)
1357. Jan Reitzes (2)
1358. Jan Renderts (3)
1359. Jan Renzes (5)
1360. Jan Renzes van der (2)
1361. Jan Riekles (1)
1362. Jan Riemers (2)
1363. Jan Rienders (1)
1364. Jan Rienk (1)
1365. Jan Rienks (13)
1366. Jan Rienks van der (4)
1367. Jan Rients (1)
1368. Jan Rientses (2)
1369. Jan Rikels (1)
1370. Jan Rinderts (8)
1371. Jan Rinks (1)
1372. Jan Rinses (9)
1373. Jan Rintjes (2)
1374. Jan Rintjes van der (1)
1375. Jan Rinzes (17)
1376. Jan Rinzes van der (2)
1377. Jan Ritskes (4)
1378. Jan Robartus (1)
1379. Jan Rochus van der (2)
1380. Jan Roelfs (1)
1381. Jan Roelfs van der (1)
1382. Jan Roelofs (10)
1383. Jan Roelofs van der (3)
1384. Jan Roels (3)
1385. Jan Romkes (13)
1386. Jan Romkes van der (1)
1387. Jan Rommerts (3)
1388. Jan Rommerts van der (1)
1389. Jan Ruuds (1)
1390. Jan Ruurds (9)
1391. Jan Ruurds de (2)
1392. Jan Rykeles van der (1)
1393. Jan Rypkes (1)
1394. Jan Rypkes van der (1)
1395. Jan Sakes (13)
1396. Jan Sakes van der (2)
1397. Jan Salomons (1)
1398. Jan Sanders (1)
1399. Jan Sapes (1)
1400. Jan Sasses (2)
1401. Jan Scheltes (5)
1402. Jan Scheltes van der (1)
1403. Jan Seekles (1)
1404. Jan Siebes (3)
1405. Jan Siebrens van der (1)
1406. Jan Siebriens (1)
1407. Jan Siedses (2)
1408. Jan Siedzes (4)
1409. Jan Siegers (2)
1410. Jan Siemens (2)
1411. Jan Sientjes (1)
1412. Jan Sierds (3)
1413. Jan Sierks (2)
1414. Jan Sijbes (1)
1415. Jan Sijbrens (1)
1416. Jan Sijes (3)
1417. Jan Sijes van der (1)
1418. Jan Sijmens (1)
1419. Jan Sikkes (6)
1420. Jan Sikkes van der (1)
1421. Jan Simens (1)
1422. Jan Simons (6)
1423. Jan Sinninghe (2)
1424. Jan Sipkes (26)
1425. Jan Sipkes van der (4)
1426. Jan Sipkesz (1)
1427. Jan Sjabbes (1)
1428. Jan Sjammes (1)
1429. Jan Sjirks van der (1)
1430. Jan Sjoerd (1)
1431. Jan Sjoerds (36)
1432. Jan Sjoerds (aka van Loon) (1)
1433. Jan Sjoerds de (1)
1434. Jan Sjoerds van der (1)
1435. Jan Sjolles (1)
1436. Jan Sjoukes (9)
1437. Jan Steffens van der (1)
1438. Jan Steven (1)
1439. Jan Steven Cloeck (1)
1440. Jan Stevens (1)
1441. Jan Stevens (John Portenga) (1)
1442. Jan Suilman (1)
1443. Jan Syberens (3)
1444. Jan Sybes (20)
1445. Jan Sybes de (1)
1446. Jan Sybes van (1)
1447. Jan Sybrens (27)
1448. Jan Sybrens van der (1)
1449. Jan Sydses (1)
1450. Jan Symens (14)
1451. Jan Symens van der (4)
1452. Jan Symons (3)
1453. Jan Symons de (1)
1454. Jan Synes (1)
1455. Jan Sytses (6)
1456. Jan Sytzes (19)
1457. Jan Sytzes van der (5)
1458. Jan Tades (1)
1459. Jan Taedes van (1)
1460. Jan Taekeles (2)
1461. Jan Taekes (8)
1462. Jan Taekes van (2)
1463. Jan Takeles (1)
1464. Jan Tammes (5)
1465. Jan Tammes van der (1)
1466. Jan Teekes (1)
1467. Jan Teensen (1)
1468. Jan Teunes (1)
1469. Jan Teunes van der (1)
1470. Jan Teunis (4)
1471. Jan Teunis (aka Bouta) (1)
1472. Jan Theunis (4)
1473. Jan Theunissen (1)
1474. Jan Thijsses (5)
1475. Jan Thijsses van der (1)
1476. Jan Thomas (5)
1477. Jan Tietes (8)
1478. Jan Tietes van der (1)
1479. Jan Tijmens (1)
1480. Jan Tijssen (1)
1481. Jan Tijsses (2)
1482. Jan Tijsses van der (1)
1483. Jan Timens (2)
1484. Jan Tjalles (2)
1485. Jan Tjalles van der (2)
1486. Jan Tjallings (8)
1487. Jan Tjammes (1)
1488. Jan Tjarks (1)
1489. Jan Tjebbes (2)
1490. Jan Tjeerds (24)
1491. Jan Tjeerds van der (1)
1492. Jan Tjepkes (2)
1493. Jan Tjerks (19)
1494. Jan Tjerks van (1)
1495. Jan Tjibbes (1)
1496. Jan Tjietses (1)
1497. Jan Tjietzes (1)
1498. Jan Tjipkes (5)
1499. Jan Tjipkes van der (3)
1500. Jan Tjisses van der (1)
1501. Jan Tjitses (1)
1502. Jan Tjitzes (3)
1503. Jan Tjitzes van der (1)
1504. Jan Tjommes (4)
1505. Jan Tomas (1)
1506. Jan Tonnis (1)
1507. Jan Uilkes (2)
1508. Jan Uitzens (1)
1509. Jan Ulbes (4)
1510. Jan Ulbis (1)
1511. Jan Valentijns (1)
1512. Jan Valentijns van (1)
1513. Jan Valentins (1)
1514. Jan van (4)
1515. Jan van Borssum (2)
1516. Jan van Buren (1)
1517. Jan van der (10)
1518. Jan W. (1)
1519. Jan Waalkes (1)
1520. Jan Warners (2)
1521. Jan Warners (John Kruse) (1)
1522. Jan Wates (5)
1523. Jan Watses (1)
1524. Jan Watzes (6)
1525. Jan Watzes van (1)
1526. Jan Watzes van der (3)
1527. Jan Weerdt Bartels (1)
1528. Jan Wiebes (5)
1529. Jan Wiegers (3)
1530. Jan Wiegers van der (3)
1531. Jan Wigles (1)
1532. Jan Wijgers (1)
1533. Jan Wijnand (1)
1534. Jan Wikkes (2)
1535. Jan Wilhelmus (2)
1536. Jan Willem (8)
1537. Jan Willem Coenraad (1)
1538. Jan Willem te (2)
1539. Jan Willem van den (1)
1540. Jan Willem van der (2)
1541. Jan Willems (42)
1542. Jan Willems de (1)
1543. Jan Willems van (1)
1544. Jan Willems van der (7)
1545. Jan Wiltjes (2)
1546. Jan Wobbes (1)
1547. Jan Wopkes (7)
1548. Jan Wops (1)
1549. Jan Wouters (1)
1550. Jan Wybe Jacobs (1)
1551. Jan Wyberens (1)
1552. Jan Wybes (17)
1553. Jan Wybes de (1)
1554. Jan Wybes van der (1)
1555. Jan Wybrens (12)
1556. Jan Wybrens van der (1)
1557. Jan Wygers (1)
1558. Jan Wymers van der (1)
1559. Jan Wynsens (1)
1560. Jan Wynzens (1)
1561. Jan Wytses (2)
1562. Jan Wytzes (13)
1563. Jan Wytzes van der (3)
1564. Jan Ybeles (2)
1565. Jan Ydes (7)
1566. Jan Yedes de (1)
1567. Jan Yetses (1)
1568. Jan Ykes (1)
1569. Jan Ymens (1)
1570. Jan Ynzes (3)
1571. Jan Ypes (5)
1572. Jan Ypes van (1)
1573. Jan Ypes van der (1)
1574. Jan Ysaaks (2)
1575. Jan Ytzens (2)
1576. Jan Zytzes (1)
1577. Jancke (29)
1578. Jancke Andries (1)
1579. Jancke Sijbrens (1)
1580. Jane (2)
1581. Jane (Jannetje) (1)
1582. Jane Janes (1)
1583. Jane Jans (1)
1584. Janetta Theresia Gerbens (1)
1585. Jangke (3)
1586. Janke (399)
1587. Janke (aka Johanna Catharina) Stelwagen (1)
1588. Janke (Jane) Sjoerds (1)
1589. Janke (Jane) Wigles (1)
1590. Janke (Jennie) Annes (1)
1591. Janke (Jennie) Dirks (2)
1592. Janke (Jennie) Frederiks (1)
1593. Janke (Jennie) Jans (1)
1594. Janke (Jennie) Johannes van der (1)
1595. Janke (Jennie) Klazes (2)
1596. Janke (Jennie) Lieuwes van der (1)
1597. Janke (Jennie) Pieters (1)
1598. Janke (Jennie) Rinkes (1)
1599. Janke (Jennie) Roelofs (1)
1600. Janke (Jennie) Tietes (1)
1601. Janke (Jennie) Watses (1)
1602. Janke (Jessie) Gosses (1)
1603. Janke (Johanna) (1)
1604. Janke (Yanka) Frederiks (1)
1605. Janke (Yanke) Gerrits van der (1)
1606. Janke Aans (1)
1607. Janke Abeles (1)
1608. Janke Abes (2)
1609. Janke Adolfs (1)
1610. Janke AEbeles (2)
1611. Janke AEdes (2)
1612. Janke Alberts (4)
1613. Janke Alderts (1)
1614. Janke Alderts de (1)
1615. Janke Alefs (1)
1616. Janke Allardus (2)
1617. Janke Allerts (1)
1618. Janke Alles (3)
1619. Janke Andries (4)
1620. Janke Anes (1)
1621. Janke Annes (9)
1622. Janke Annes te (1)
1623. Janke Annes van der (1)
1624. Janke Arents (1)
1625. Janke Arjens (4)
1626. Janke Arjens Dekker (2)
1627. Janke Arnoldes (1)
1628. Janke Arnoldus (1)
1629. Janke Ates van der (1)
1630. Janke Attes (1)
1631. Janke Aukes (8)
1632. Janke Barends (1)
1633. Janke Bartels (1)
1634. Janke Bastiaans (1)
1635. Janke Baukes (6)
1636. Janke Bavius (1)
1637. Janke Beerents (1)
1638. Janke Benjamins (1)
1639. Janke Berends (5)
1640. Janke Berends van der (1)
1641. Janke Bodes (1)
1642. Janke Bokkes (2)
1643. Janke Botes (3)
1644. Janke Bouwes (4)
1645. Janke Bouwes van der (2)
1646. Janke Broers (1)
1647. Janke Cornelis (6)
1648. Janke Cornelis van der (1)
1649. Janke Daniels (1)
1650. Janke Daniels van der (2)
1651. Janke Derks (1)
1652. Janke Diderika (3)
1653. Janke Diederika (1)
1654. Janke Dirks (25)
1655. Janke Dirks van der (3)
1656. Janke Doekes (6)
1657. Janke Doeyes (1)
1658. Janke Doris (1)
1659. Janke Douwes (11)
1660. Janke Douwes van der (3)
1661. Janke Edzes (2)
1662. Janke Eelkes (2)
1663. Janke Eelkes de (2)
1664. Janke Eeltjes (3)
1665. Janke Eetses (1)
1666. Janke Eeuwes (1)
1667. Janke Egberts (2)
1668. Janke Egberts van der (1)
1669. Janke Eiberts (1)
1670. Janke Eintes (1)
1671. Janke Everts (3)
1672. Janke Feddes (3)
1673. Janke Feikes (2)
1674. Janke Feitzes (1)
1675. Janke Feykes (1)
1676. Janke Filippus van der (1)
1677. Janke Foekes (1)
1678. Janke Fokkes (1)
1679. Janke Folkerts (5)
1680. Janke Fopkes (1)
1681. Janke Foppes (3)
1682. Janke Fransen (1)
1683. Janke Fransen van (1)
1684. Janke Franses (1)
1685. Janke Franzen (1)
1686. Janke Freerks (3)
1687. Janke Gaeles (2)
1688. Janke Gaukes (2)
1689. Janke Geerts (2)
1690. Janke Gerardus van der (1)
1691. Janke Gerbens (8)
1692. Janke Gerbens de (1)
1693. Janke Gerbens van der (1)
1694. Janke Gerbrands (1)
1695. Janke Gerhardus van der (1)
1696. Janke Gerks (1)
1697. Janke Gerrits (20)
1698. Janke Gjalts (1)
1699. Janke Goffes (1)
1700. Janke Goffes de (1)
1701. Janke Goffes van (1)
1702. Janke Goslings (1)
1703. Janke Gosses (3)
1704. Janke Gosses van (1)
1705. Janke Goverts de (1)
1706. Janke Haayes van der (1)
1707. Janke Halbes (1)
1708. Janke Hanses (2)
1709. Janke Hanzes (3)
1710. Janke Hanzes van der (1)
1711. Janke Harings (1)
1712. Janke Harmens (4)
1713. Janke Harmens van der (2)
1714. Janke Harms (1)
1715. Janke Hattums (1)
1716. Janke Hayes (1)
1717. Janke Hedzers (2)
1718. Janke Hedzers van der (1)
1719. Janke Heeres (1)
1720. Janke Heines (2)
1721. Janke Heins (2)
1722. Janke Hendriks (12)
1723. Janke Hendriks van der (2)
1724. Janke Herres (1)
1725. Janke Hessels (6)
1726. Janke Hiddes (2)
1727. Janke Hillebrands van der (1)
1728. Janke Hinkes (1)
1729. Janke Hobbes (1)
1730. Janke Hofmans (1)
1731. Janke Hoites (1)
1732. Janke Hotzes (1)
1733. Janke Hylkes (1)
1734. Janke Idzes (2)
1735. Janke Iemes (1)
1736. Janke Igles (1)
1737. Janke IJes (1)
1738. Janke Jacobs (21)
1739. Janke Jacobus (4)
1740. Janke Jacobus van (1)
1741. Janke Jakobs (4)
1742. Janke Jans (70)
1743. Janke Jans de (1)
1744. Janke Jans van der (6)
1745. Janke Jarigs (4)
1746. Janke Jarigs (aka Bilstra) (1)
1747. Janke Jelles (9)
1748. Janke Jelles van der (4)
1749. Janke Jeltes (3)
1750. Janke Jennes (1)
1751. Janke Jentjes (2)
1752. Janke Jitzes (4)
1753. Janke Jochems (1)
1754. Janke Jochums (1)
1755. Janke Joekes van der (2)
1756. Janke Johannes (28)
1757. Janke Johannes (Jennie Brunger) (1)
1758. Janke Johannes van der (1)
1759. Janke Jolkes (1)
1760. Janke Jolts (1)
1761. Janke Joris (1)
1762. Janke Jorrits (2)
1763. Janke Joukes (3)
1764. Janke Jouws (1)
1765. Janke Kaspers (1)
1766. Janke Keimpes (5)
1767. Janke Klazes (18)
1768. Janke Klazes van der (2)
1769. Janke Kleizes van der (1)
1770. Janke Kornelis (3)
1771. Janke Lammerts (3)
1772. Janke Liebes (3)
1773. Janke Lieuwes (9)
1774. Janke Lieuwes van (1)
1775. Janke Lipkes bij (1)
1776. Janke Livius (2)
1777. Janke Lolles (1)
1778. Janke Ludolfs (1)
1779. Janke Luitjens (2)
1780. Janke Lykeles (1)
1781. Janke Marcus (1)
1782. Janke Martens (13)
1783. Janke Martens de (1)
1784. Janke Martinus van der (1)
1785. Janke Meinderts (4)
1786. Janke Meints (3)
1787. Janke Melles (1)
1788. Janke Mennes (1)
1789. Janke Michiels (1)
1790. Janke Mients (1)
1791. Janke Minkes (1)
1792. Janke Minkes van (1)
1793. Janke Minnes (1)
1794. Janke Nannes (2)
1795. Janke Nicolaas (1)
1796. Janke Obes (1)
1797. Janke Oebeles (1)
1798. Janke Oedses (2)
1799. Janke Oedzes (1)
1800. Janke Oeges (1)
1801. Janke Olferts (1)
1802. Janke Olpherts (1)
1803. Janke Paulus (1)
1804. Janke Paulus van (1)
1805. Janke Piebes (6)
1806. Janke Piers (1)
1807. Janke Pieters (53)
1808. Janke Pieters de (2)
1809. Janke Pieters van (4)
1810. Janke Pieters van der (1)
1811. Janke Popes (1)
1812. Janke Popkes (2)
1813. Janke Poppes (3)
1814. Janke Poppes van (1)
1815. Janke Pybes (1)
1816. Janke Pyters (1)
1817. Janke Reimers (1)
1818. Janke Reinolds (1)
1819. Janke Reins (2)
1820. Janke Reitzes (1)
1821. Janke Renzes (2)
1822. Janke Rienders (1)
1823. Janke Rienks (1)
1824. Janke Rientses (1)
1825. Janke Rinderts (1)
1826. Janke Rinses (1)
1827. Janke Rinzes (3)
1828. Janke Rochus van der (1)
1829. Janke Roelofs (6)
1830. Janke Roelofs van der (1)
1831. Janke Ruurds (6)
1832. Janke Rykeles (1)
1833. Janke Sakes (6)
1834. Janke Saskers (1)
1835. Janke Sasses (2)
1836. Janke Sasses van der (1)
1837. Janke Sibrands (1)
1838. Janke Siedzes (2)
1839. Janke Siegers (1)
1840. Janke Sierds (1)
1841. Janke Sierks (1)
1842. Janke Sietzes (1)
1843. Janke Sijes (2)
1844. Janke Sijtses (1)
1845. Janke Sikkes (6)
1846. Janke Simons (1)
1847. Janke Sinnes (1)
1848. Janke Sipkes (8)
1849. Janke Sipkes van der (1)
1850. Janke Sjabbes (1)
1851. Janke Sjoerds (7)
1852. Janke Sjoerds de (3)
1853. Janke Sjoerds van der (1)
1854. Janke Sjoukes (1)
1855. Janke Steffens (1)
1856. Janke Stevens (1)
1857. Janke Sweitzes (2)
1858. Janke Sybes (3)
1859. Janke Sybolts (1)
1860. Janke Sybrens (2)
1861. Janke Sydses (2)
1862. Janke Sydzes (1)
1863. Janke Symens (2)
1864. Janke Symons (1)
1865. Janke Sytses (2)
1866. Janke Sytzes (6)
1867. Janke Sytzes de (1)
1868. Janke Taedes (4)
1869. Janke Taekes (3)
1870. Janke Taekes van (1)
1871. Janke Tetmans (1)
1872. Janke Teunis (4)
1873. Janke Theunis (5)
1874. Janke Thijssen (2)
1875. Janke Thijsses (2)
1876. Janke Thomas (2)
1877. Janke Tjallings (3)
1878. Janke Tjammes van der (1)
1879. Janke Tjeerds (10)
1880. Janke Tjerks (2)
1881. Janke Tjipkes (1)
1882. Janke Tjitses (1)
1883. Janke Tjittes (1)
1884. Janke Tobias (2)
1885. Janke Tomas (1)
1886. Janke Uiltjes (1)
1887. Janke Ulbes (1)
1888. Janke Upts (2)
1889. Janke van den (1)
1890. Janke Watzes (1)
1891. Janke Wigles (1)
1892. Janke Willems (14)
1893. Janke Wopkes (1)
1894. Janke Wybes (5)
1895. Janke Wybrens (4)
1896. Janke Wybrens van der (2)
1897. Janke Wytses (1)
1898. Janke Wytzes (5)
1899. Janke Ybes (1)
1900. Janke Ydes (1)
1901. Janke Ydes van (2)
1902. Janke Ypes (1)
1903. Janke Ypes (aka Dijkstra) de (1)
1904. Janke Ypes van der (1)
1905. Janke Ysaaks van der (1)
1906. Janke Ytzens (1)
1907. Jankje Sierds (1)
1908. Janna (32)
1909. Janna (aka Poortman) van (1)
1910. Janna (Jennie) (3)
1911. Janna (Jennie) Arendje (1)
1912. Janna (Jennie) Cornelia van den (1)
1913. Janna (Jennie) Klases (1)
1914. Janna Abeles (1)
1915. Janna Alberts (1)
1916. Janna Andries (1)
1917. Janna Cornelia (1)
1918. Janna de (1)
1919. Janna Dirks van der (1)
1920. Janna Garmts (1)
1921. Janna Gatzes van der (1)
1922. Janna Harmens (1)
1923. Janna Hendriks (1)
1924. Janna Jacoba (1)
1925. Janna Jacobus (1)
1926. Janna Jacobusse (1)
1927. Janna Jans (3)
1928. Janna Jans van der (1)
1929. Janna Jitzes (1)
1930. Janna Jurjens (1)
1931. Janna Klazes (1)
1932. Janna Kornelis (1)
1933. Janna Meints (1)
1934. Janna Oenes (1)
1935. Janna Okkes (1)
1936. Janna Pieters (1)
1937. Janna Regina (1)
1938. Janna Sander van 't (1)
1939. Janna Ties van der (1)
1940. Janna van der (1)
1941. Janna Wolters (1)
1942. Janne Rinske Dirks van der (1)
1943. Jannechie (1)
1944. Jannegie (1)
1945. Janneke (18)
1946. Janneke (Jennie) (1)
1947. Janneke (Jenny) Jans (1)
1948. Janneke (Marianna Geises \ Jennie Glysler) (1)
1949. Janneke Arents (1)
1950. Janneke Dirks (1)
1951. Janneke Eelkes (1)
1952. Janneke Eeltjes (3)
1953. Janneke Folkerts (1)
1954. Janneke Hanzes (1)
1955. Janneke Heins (1)
1956. Janneke Hendriks (2)
1957. Janneke Hessels (2)
1958. Janneke IJsbrands (1)
1959. Janneke Jacobs van der (1)
1960. Janneke Jacobus (1)
1961. Janneke Jans (2)
1962. Janneke Jans (aka Postma) (1)
1963. Janneke Jentjes (1)
1964. Janneke Jitzes (1)
1965. Janneke Lammerts (1)
1966. Janneke Lieuwes (1)
1967. Janneke Martens van der (1)
1968. Janneke Nammens (1)
1969. Janneke Paulus (1)
1970. Janneke Piers (1)
1971. Janneke Sjoerds (2)
1972. Janneke Teedes (1)
1973. Janneke Teunis van der (1)
1974. Janneke van der (1)
1975. Janneke Wiebes (1)
1976. Janneke Willems (1)
1977. Jannes (12)
1978. Jannes Arents (1)
1979. Jannes Eppes (1)
1980. Jannes Everts (1)
1981. Jannes Jans (1)
1982. Jannes Jurjens (1)
1983. Jannes Lammerts van der (1)
1984. Jannes Lubbertus (1)
1985. Jannes Martens van der (1)
1986. Jannes Pieters (1)
1987. Jannes Poppes ten (1)
1988. Jannes Roelofs (1)
1989. Jannes Tates (1)
1990. Jannes Thyssen (1)
1991. Jannes Tiddes (1)
1992. Jannes Tiemens (1)
1993. Jannesje (1)
1994. Jannesje Heines (1)
1995. Jannetje (24)
1996. Jannetje (aka Powels) (1)
1997. Jannetje (Jane) (1)
1998. Jannetje (Janna) Cornelia (1)
1999. Jannetje (Jennie De Young) (1)
2000. Jannetje (Jennie Dykman) (1)
2001. Jannetje (Jennie) (1)
2002. Jannetje (Jennie) van der (1)
2003. Jannetje Aaltsen (1)
2004. Jannetje den (1)
2005. Jannetje Gerrigje (1)
2006. Jannetje Johannes (1)
2007. Jannetje Lena (Jennie) (1)
2008. Jannetje van (1)
2009. Jannetje van den (1)
2010. Jannetjen (2)
2011. Jannette Gjalts (1)
2012. Jannichie (5)
2013. Jannichje (3)
2014. Jannichje Pieters de (1)
2015. Jannigie (2)
2016. Jannigje (47)
2017. Jannigje Abes van der (1)
2018. Jannigje Ages (1)
2019. Jannigje Andeles (1)
2020. Jannigje Annes (2)
2021. Jannigje Arjens (1)
2022. Jannigje Atses (1)
2023. Jannigje Cornelis (3)
2024. Jannigje den (1)
2025. Jannigje Dirks (5)
2026. Jannigje Douwes (2)
2027. Jannigje Durks (1)
2028. Jannigje Eizes (1)
2029. Jannigje Feddriks (1)
2030. Jannigje Freerks (1)
2031. Jannigje Gerbens (2)
2032. Jannigje Gerrits (5)
2033. Jannigje Hendriks (1)
2034. Jannigje Idses (1)
2035. Jannigje Jans (9)
2036. Jannigje Jelles (1)
2037. Jannigje Jetses (1)
2038. Jannigje Johannes (4)
2039. Jannigje Johannes van der (1)
2040. Jannigje Jurjens van der (1)
2041. Jannigje Klazes de (1)
2042. Jannigje Lourens (1)
2043. Jannigje Oeges (1)
2044. Jannigje Ouwes de (1)
2045. Jannigje Paulus (1)
2046. Jannigje Piers (1)
2047. Jannigje Pieters (6)
2048. Jannigje Syberens (1)
2049. Jannigje Sybes (1)
2050. Jannigje Sybes van (1)
2051. Jannigje Taekes (1)
2052. Jannigje Tjebbes (1)
2053. Jannigje Wytzes (1)
2054. Jannis (2)
2055. Jannis Jans (1)
2056. Jannisje Andries van der (1)
2057. Jans (Jens) (1)
2058. Jans Durks (1)
2059. Jansen (6)
2060. Jansje (2)
2061. Jansje Christina (1)
2062. Jansje Hendrika (1)
2063. Jansje van den (1)
2064. Jansje van der (1)
2065. Janske (1)
2066. Jantie (21)
2067. Jantie Jans (1)
2068. Jantie Lieuwes (1)
2069. Jantie Symons (1)
2070. Jantie van der (1)
2071. Jantien (12)
2072. Jantien (Jennie) (1)
2073. Jantien Hindriks (1)
2074. Jantien Jacobs (1)
2075. Jantien Jans (1)
2076. Jantien Sijmons (1)
2077. Jantijn (2)
2078. Jantijn Beerends van der (1)
2079. Jantin (1)
2080. Jantina Klasina (1)
2081. Jantina van der (1)
2082. Jantje (183)
2083. Jantje (Jane) (1)
2084. Jantje (Jane) Dirks (1)
2085. Jantje (Jane) Doekes (1)
2086. Jantje (Jane) Pieters (1)
2087. Jantje (Janneke) (1)
2088. Jantje (Jean) Pieters (1)
2089. Jantje (Jennie \ Jane) Annes (1)
2090. Jantje (Jennie) (14)
2091. Jantje (Jennie) Aans (1)
2092. Jantje (Jennie) Arjens (1)
2093. Jantje (Jennie) Benderts de (1)
2094. Jantje (Jennie) Gerrits van der (1)
2095. Jantje (Jennie) Hendriks (1)
2096. Jantje (Jennie) Jans (5)
2097. Jantje (Jennie) Jans van der (1)
2098. Jantje (Jennie) Johannes (1)
2099. Jantje (Jennie) Joukes (1)
2100. Jantje (Jennie) Klazes (2)
2101. Jantje (Jennie) Nammens (1)
2102. Jantje (Jennie) Paulus (1)
2103. Jantje (Jennie) Piers (1)
2104. Jantje (Jennie) Rinzes (1)
2105. Jantje (Jennie) Siedzes (1)
2106. Jantje (Jennie) van der (2)
2107. Jantje (Jennie) Willems (1)
2108. Jantje Aants (1)
2109. Jantje Aarnts (1)
2110. Jantje Abeles (2)
2111. Jantje Abrahams (4)
2112. Jantje Abrahams van der (1)
2113. Jantje Adams (2)
2114. Jantje AEbeles (2)
2115. Jantje AEdes (1)
2116. Jantje AEsges (1)
2117. Jantje Ages (3)
2118. Jantje Alberts (4)
2119. Jantje Ales (1)
2120. Jantje Alles (1)
2121. Jantje Andries (7)
2122. Jantje Andries van der (3)
2123. Jantje Annes (6)
2124. Jantje Annes van der (2)
2125. Jantje Anthoons (1)
2126. Jantje Arends (1)
2127. Jantje Aris (1)
2128. Jantje Arjens (9)
2129. Jantje Arjens (Grutte Jantsje) (1)
2130. Jantje Ates (1)
2131. Jantje Aukes (1)
2132. Jantje Bartelds (1)
2133. Jantje Barts (1)
2134. Jantje Baukes (7)
2135. Jantje Benjamins (1)
2136. Jantje Berends (4)
2137. Jantje Bernardus (2)
2138. Jantje Bienzes (1)
2139. Jantje Bins (1)
2140. Jantje Bokkes (2)
2141. Jantje Bonnes (1)
2142. Jantje Bontje (1)
2143. Jantje Botes (1)
2144. Jantje Bouwes (2)
2145. Jantje Boyens (1)
2146. Jantje Broers (1)
2147. Jantje Brugts (1)
2148. Jantje Christoffels (1)
2149. Jantje Cornelis (4)
2150. Jantje Daniels van der (1)
2151. Jantje Derks (2)
2152. Jantje Dirks (21)
2153. Jantje Dirks van der (2)
2154. Jantje Doedes (1)
2155. Jantje Douwes (12)
2156. Jantje Douwes de (1)
   2157. Jantje Durks (1)
2158. Jantje Durks van der (1)
2159. Jantje Eelkes (1)
2160. Jantje Eelkes van der (1)
2161. Jantje Eeltjes (1)
2162. Jantje Egberts (1)
2163. Jantje Egberts van der (1)
2164. Jantje Eilderts (1)
2165. Jantje Ennes (2)
2166. Jantje Ernst (1)
2167. Jantje Everts (3)
2168. Jantje Feikes (4)
2169. Jantje Feikes van (1)
2170. Jantje Feitzes (2)
2171. Jantje Feyes (1)
2172. Jantje Foekes (1)
2173. Jantje Fokkes (2)
2174. Jantje Folkerts (7)
2175. Jantje Folkerts van der (1)
2176. Jantje Foppes (2)
2177. Jantje Formers van der (1)
2178. Jantje Fransen (3)
2179. Jantje Franses van der (1)
2180. Jantje Freerks (6)
2181. Jantje Frieses (1)
2182. Jantje Friezes (1)
2183. Jantje Fritus (1)
2184. Jantje Gaatzes (1)
2185. Jantje Gaeles (1)
2186. Jantje Garmts (1)
2187. Jantje Gatzes (1)
2188. Jantje Geerts (3)
2189. Jantje Gerbens (6)
2190. Jantje Gerbens van der (1)
2191. Jantje Gerhardus (1)
2192. Jantje Gerks (3)
2193. Jantje Gerlofs (1)
2194. Jantje Gerrits (26)
2195. Jantje Gijsberts (2)
2196. Jantje Giolts (1)
2197. Jantje Gjalts (1)
2198. Jantje Goffes (1)
2199. Jantje Goffes de (3)
2200. Jantje Gosses (3)
2201. Jantje Gosses van der (2)
2202. Jantje Hanzes (1)
2203. Jantje Harmanus (1)
2204. Jantje Harmens (3)
2205. Jantje Harmens van der (1)
2206. Jantje Harms (3)
2207. Jantje Hayes (1)
2208. Jantje Heerkes (1)
2209. Jantje Heins (3)
2210. Jantje Hemmes (3)
2211. Jantje Hendriks (18)
2212. Jantje Hendriks van der (4)
2213. Jantje Hermans (1)
2214. Jantje Hessels (4)
2215. Jantje Hettes (1)
2216. Jantje Hilberts (1)
2217. Jantje Hilbrands van der (1)
2218. Jantje Hindriks (3)
2219. Jantje Idzes (1)
2220. Jantje IJsbrands (2)
2221. Jantje IJsbrands van der (2)
2222. Jantje Isaaks (1)
2223. Jantje Jacobs (22)
2224. Jantje Jacobs van der (5)
2225. Jantje Jacobus (1)
2226. Jantje Jakobs (3)
2227. Jantje Jans (80)
2228. Jantje Jans (aka Gras) (1)
2229. Jantje Jans Stelwagen (1)
2230. Jantje Jans van der (8)
2231. Jantje Jarigs (3)
2232. Jantje Jaspers (1)
2233. Jantje Jelles (7)
2234. Jantje Jelmers (1)
2235. Jantje Jeltes (1)
2236. Jantje Jentjes (2)
2237. Jantje Jetzes (1)
2238. Jantje Jietzes (1)
2239. Jantje Jitses (1)
2240. Jantje Jitzes (2)
2241. Jantje Jochums (1)
2242. Jantje Joekes (1)
2243. Jantje Joekes van der (1)
2244. Jantje Johannes (21)
2245. Jantje Johannes de (1)
2246. Jantje Johannes van der (1)
2247. Jantje Jolkes (1)
2248. Jantje Jorrits (1)
2249. Jantje Joukes (5)
2250. Jantje Jurjens (3)
2251. Jantje Jurjens van der (1)
2252. Jantje Keimpes (2)
2253. Jantje Klaazes (1)
2254. Jantje Klasens van der (1)
2255. Jantje Klases (2)
2256. Jantje Klazes (22)
2257. Jantje Klazes de (1)
2258. Jantje Klazes van der (5)
2259. Jantje Kornelis (8)
2260. Jantje Lammerts (2)
2261. Jantje Leenderts (2)
2262. Jantje Lefferts (aka Brouwer) (1)
2263. Jantje Liebbes van der (1)
2264. Jantje Liebes (1)
2265. Jantje Liebes van der (1)
2266. Jantje Lieubbes (1)
2267. Jantje Lieuwes (8)
2268. Jantje Lieuwes van der (1)
2269. Jantje Lolkes (1)
2270. Jantje Louwes (1)
2271. Jantje Louws van der (1)
2272. Jantje Luitjens (1)
2273. Jantje Luitzens van der (1)
2274. Jantje Marks (1)
2275. Jantje Martens (10)
2276. Jantje Meiles (1)
2277. Jantje Meinderts (4)
2278. Jantje Meinderts de (1)
2279. Jantje Meines (1)
2280. Jantje Meints (1)
2281. Jantje Melles (2)
2282. Jantje Mennes (1)
2283. Jantje Michiels (1)
2284. Jantje Migchiels (1)
2285. Jantje Minnes (2)
2286. Jantje Murks (1)
2287. Jantje Nammens (1)
2288. Jantje Nannes (1)
2289. Jantje Nannings (1)
2290. Jantje Oeges (2)
2291. Jantje Ottes (1)
2292. Jantje Paulus (2)
2293. Jantje Paulus van (1)
2294. Jantje Petrus (2)
2295. Jantje Piebes (1)
2296. Jantje Piers (3)
2297. Jantje Pieters (45)
2298. Jantje Pieters van der (4)
2299. Jantje Popkes van der (1)
2300. Jantje Postma (1)
2301. Jantje Pyters (1)
2302. Jantje Reinders (3)
2303. Jantje Reitzes (1)
2304. Jantje Remmerens (1)
2305. Jantje Renzes (2)
2306. Jantje Rienks van der (1)
2307. Jantje Rientses (1)
2308. Jantje Rikelts (1)
2309. Jantje Rinderts (1)
2310. Jantje Rintjes (1)
2311. Jantje Rinzes (2)
2312. Jantje Ritskes (7)
2313. Jantje Rochus (1)
2314. Jantje Roelfs (2)
2315. Jantje Roelofs (3)
2316. Jantje Romkes (2)
2317. Jantje Ruurds (4)
2318. Jantje Ruurds de (1)
2319. Jantje Saekles (1)
2320. Jantje Sakes (2)
2321. Jantje Sakes van der (2)
2322. Jantje Sapes (1)
2323. Jantje Sasses (1)
2324. Jantje Sibbes (1)
2325. Jantje Siebriens (1)
2326. Jantje Siemens (1)
2327. Jantje Sierks (1)
2328. Jantje Sijes (4)
2329. Jantje Simens (1)
2330. Jantje Sipkes (2)
2331. Jantje Sjabbes (1)
2332. Jantje Sjoerds (9)
2333. Jantje Sjoerds van der (1)
2334. Jantje Sjoukes (1)
2335. Jantje Sybes (5)
2336. Jantje Sybrens (4)
2337. Jantje Symens (1)
2338. Jantje Symens de (1)
2339. Jantje Symens van der (1)
2340. Jantje Symons (1)
2341. Jantje Sytses (1)
2342. Jantje Sytzes (4)
2343. Jantje Taedes (1)
2344. Jantje Taekes (6)
2345. Jantje Tammes (1)
2346. Jantje Tebbo (1)
2347. Jantje Theunis (1)
2348. Jantje Thijssen (1)
2349. Jantje Thijssens (1)
2350. Jantje Thijssens de (1)
2351. Jantje Thomas (2)
2352. Jantje Tiedes (1)
2353. Jantje Tieles (2)
2354. Jantje Tietes (2)
2355. Jantje Tijsses de (1)
2356. Jantje Tjallings (3)
2357. Jantje Tjeerds (11)
2358. Jantje Tjeerds van der (1)
2359. Jantje Tjepkes (1)
2360. Jantje Tjerks (3)
2361. Jantje Tjibbes (1)
2362. Jantje Tjipkes (3)
2363. Jantje Tjitses (1)
2364. Jantje Tjitses van der (1)
2365. Jantje Tjitzes (2)
2366. Jantje Ugos (1)
2367. Jantje van den (1)
2368. Jantje van der (7)
2369. Jantje Watzes (2)
2370. Jantje Wiegers (1)
2371. Jantje Wiemers (1)
2372. Jantje Wilhelmus de (1)
2373. Jantje Willems (13)
2374. Jantje Willems van der (1)
2375. Jantje Wiltjes (2)
2376. Jantje Wobbes (1)
2377. Jantje Wopkes (1)
2378. Jantje Wouters (1)
2379. Jantje Wybes (2)
2380. Jantje Wybes van der (2)
2381. Jantje Wybrens (1)
2382. Jantje Wymers (aka Schulpstra) (1)
2383. Jantje Wytses (3)
2384. Jantje Wytzes (1)
2385. Jantje Wytzes van der (3)
2386. Jantje Ybeles (1)
2387. Jantje Ydes (3)
2388. Jantje Ypes (1)
2389. Jantje Zytses (1)
2390. Jantjen (18)
2391. Jantjen Alberts (1)
2392. Jantjen Bottes (1)
2393. Jantjen Everts (1)
2394. Jantjen Geerts (1)
2395. Jantjen Hotzes (1)
2396. Jantzen (1)
2397. Janus J. de (1)
2398. Janzen (1)
2399. Japckjen (1)
2400. Japhet (Joseph) (1)
2401. Japik (2)
2402. Japikje (2)
2403. Japikje Alles (1)
2404. Japikje Ottes (1)
2405. Japikje Pieters (2)
2406. Japikje Riemers (1)
2407. Japikje Roelofs (1)
2408. Japikje Ybeles (1)
2409. Japikjen (2)
2410. Japikke (1)
2411. Japje (Jennie) Franses (1)
2412. Japje (Jennie) Sierks (1)
2413. Japke (36)
2414. Japke (Abbie) Sybes (1)
2415. Japke (Jacoba) Hendriks (1)
2416. Japke (Jacobje) Obbes (1)
2417. Japke Abes (1)
2418. Japke Ages (2)
2419. Japke Anes (1)
2420. Japke Bokkes (1)
2421. Japke Cornelis (1)
2422. Japke Dirks (1)
2423. Japke Doedes (1)
2424. Japke Doekes (1)
2425. Japke Douwes (1)
2426. Japke Eeltjes (1)
2427. Japke Eeltjes van der (2)
2428. Japke Folkerts (4)
2429. Japke Fransen (2)
2430. Japke Gerbens (1)
2431. Japke Gosses (1)
2432. Japke Hannes (1)
2433. Japke Harmens (2)
2434. Japke Hayes (1)
2435. Japke Hedzers (1)
2436. Japke Hendriks (2)
2437. Japke Jacobs (1)
2438. Japke Jans (15)
2439. Japke Jans de (1)
2440. Japke Jans van der (1)
2441. Japke Jelles (1)
2442. Japke Jeltes (1)
2443. Japke Joekes (1)
2444. Japke Johannes (1)
2445. Japke Klazes (8)
2446. Japke Klazes de (1)
2447. Japke Koenraads (1)
2448. Japke Lammerts (1)
2449. Japke Liebbes van der (1)
2450. Japke Lieuwes (2)
2451. Japke Louwes (1)
2452. Japke Martens (1)
2453. Japke Martens de (1)
2454. Japke Piers (2)
2455. Japke Pieters (8)
2456. Japke Rienks (1)
2457. Japke Sakes (1)
2458. Japke Siedses (1)
2459. Japke Sijes (1)
2460. Japke Sipkes (1)
2461. Japke Sipkes van der (1)
2462. Japke Sjoukes (1)
2463. Japke Sybes (3)
2464. Japke Sybrens (1)
2465. Japke Sytses de (1)
2466. Japke Sytzes (2)
2467. Japke Sytzes van der (2)
2468. Japke Tjerks van der (1)
2469. Japke Tjibbes (1)
2470. Japke Willems (1)
2471. Japke Wybes (1)
2472. Japke Wybrens (2)
2473. Japkje Annes (2)
2474. Japkje Hiddes (1)
2475. Japkje Romkes (1)
2476. Jarich (5)
2477. Jarich Abelius (1)
2478. Jarig (21)
2479. Jarig AEdes (1)
2480. Jarig Arjens (1)
2481. Jarig Ates (1)
2482. Jarig Attes (1)
2483. Jarig Aukes (2)
2484. Jarig Berends (1)
2485. Jarig Bokkes (2)
2486. Jarig Bouwes (1)
2487. Jarig Dirks (1)
2488. Jarig Douwes (1)
2489. Jarig Fokkes (2)
2490. Jarig Gerbens (3)
2491. Jarig Gerrits (1)
2492. Jarig Gerryts (1)
2493. Jarig Hanses (1)
2494. Jarig Hendriks (4)
2495. Jarig Jans (5)
2496. Jarig Jarigs (2)
2497. Jarig Jentjes (2)
2498. Jarig Jobs (1)
2499. Jarig Johannes (5)
2500. Jarig Johannes van der (1)
2501. Jarig Klases (1)
2502. Jarig Klazes (1)
2503. Jarig Martens (3)
2504. Jarig Meinderts (1)
2505. Jarig Paulus (1)
2506. Jarig Piers (1)
2507. Jarig Pieters (3)
2508. Jarig Siedses (1)
2509. Jarig Sjoerds (2)
2510. Jarig Syberens (1)
2511. Jarig Sybrens (1)
2512. Jarig Walings (1)
2513. Jarig Wiebes (1)
2514. Jarig Wiegers (2)
2515. Jarig Willems (2)
2516. Jarig Wybes (1)
2517. Jarig Wytzes (1)
2518. Jarigh (1)
2519. Jarigje Pieters (1)
2520. Jaring Jans (1)
2521. Jasper (24)
2522. Jasper Andries (1)
2523. Jasper Annes (1)
2524. Jasper Ates (3)
2525. Jasper Cornelis (3)
2526. Jasper Davids (1)
2527. Jasper Douwes (1)
2528. Jasper Eintes (1)
2529. Jasper Everts van der (1)
2530. Jasper Feikes (1)
2531. Jasper Franzes (1)
2532. Jasper Gerlofs (1)
2533. Jasper Gerrits (1)
2534. Jasper Heins (1)
2535. Jasper Hendriks (1)
2536. Jasper Hotzes (1)
2537. Jasper Jans (3)
2538. Jasper Jaspers (1)
2539. Jasper Johannes (2)
2540. Jasper Johannes de (1)
2541. Jasper Klazes (1)
2542. Jasper Kornelis (3)
2543. Jasper Lurks (1)
2544. Jasper Luurtzes (1)
2545. Jasper Pieters (4)
2546. Jasper Pieters de (1)
2547. Jasper Sikkes (1)
2548. Jasper Teunis (1)
2549. Jasper Theunis (2)
2550. Jasper Wybrens (1)
2551. Jasperina (1)
2552. Jasperina Cornelia (1)
2553. Jatje (1)
2554. Jattje (1)
2555. Jattje Cornelis (1)
2556. Jattje Willems (1)
2557. Jauke (1)
2558. Jaukje (1)
2559. Jaukjen (1)
2560. Jayke (2)
2561. Jayke Sjoerds (1)
2562. Jaytske Baukes (1)
2563. Jean (5)
2564. Jean Baptiste (1)
2565. Jean L. (1)
2566. Jean Louis (3)
2567. Jeanetta (1)
2568. Jeanetta Henricus (1)
2569. Jeanette (5)
2570. Jeanette Klazes (1)
2571. Jeanette Marie (1)
2572. Jeanette Martha (1)
2573. Jeanne (1)
2574. Jeannetta Jans (1)
2575. Jeannette (2)
2576. Jeannette Jans (1)
2577. Jeannette Martinus (1)
2578. Jebbe (2)
2579. Jebbegjen (1)
2580. Jebbichje Meints (1)
2581. Jebbichje Wytzes (1)
2582. Jebbigje Meints (1)
2583. Jebge (1)
2584. Jedske Sakes (1)
2585. Jeen (7)
2586. Jeen Douwes (1)
2587. Jeen Egberts (1)
2588. Jeen Jans (1)
2589. Jeen Jeens van der (1)
2590. Jeen Jitzes (1)
2591. Jeen Jochums (1)
2592. Jeen Lammerts (1)
2593. Jeen Lieuwes (1)
2594. Jeen Sytzes van der (1)
2595. Jeen Tabes (1)
2596. Jeen Taekes (1)
2597. Jeene (1)
2598. Jeep van der (1)
2599. Jeetske (1)
2600. Jefferson (1)
2601. Jefke (1)
2602. Jefke Cornelis (1)
2603. Jeijcke (1)
2604. Jeijke (1)
2605. Jeike (4)
2606. Jeike (Janet) Douwes (1)
2607. Jeike Andries (1)
2608. Jeike Douwes (1)
2609. Jeike Lieuwes (1)
2610. Jeike Marks (1)
2611. Jeike Piebes (1)
2612. Jeike Thomas (1)
2613. Jeikjen (1)
2614. Jeip (1)
2615. Jeip Binnes (1)
2616. Jeip Thomas (1)
2617. Jeipe Roelfs (1)
2618. Jeiskjen (1)
2619. Jeitske (2)
2620. Jel (4)
2621. Jelger (1)
2622. Jelger Jacobs (2)
2623. Jelger Minnes (1)
2624. Jelger Popkes van der (1)
2625. Jelgerus Annes (1)
2626. Jeljer (1)
2627. Jelke (11)
2628. Jelke (Jake) Jochums (1)
2629. Jelke (James) A. (1)
2630. Jelke Annes (1)
2631. Jelke Botes (2)
2632. Jelke Dirks (1)
2633. Jelke Douwes (1)
2634. Jelke Durks (1)
2635. Jelke Folkerts (1)
2636. Jelke Fransen (2)
2637. Jelke Freerks van der (1)
2638. Jelke Gerbens (1)
2639. Jelke Gjalts (1)
2640. Jelke Harmens (1)
2641. Jelke Hendriks (2)
2642. Jelke Jacobs (2)
2643. Jelke Johannes (1)
2644. Jelke Lolkes (1)
2645. Jelke Pieters (1)
2646. Jelke Ruurds (1)
2647. Jelke Sakes de (1)
2648. Jelke Sytzes de (1)
2649. Jelke Tjerks (2)
2650. Jelke Willems (1)
2651. Jelkje (2)
2652. Jelkjen (2)
2653. Jelkjen Cornelis (1)
2654. Jelkjen Ruurds van der (1)
2655. Jelkjen Sikkes (1)
2656. Jelktje Hendriks (1)
2657. Jellanus Anne van Hoitema (1)
2658. Jelle (107)
2659. Jelle (Charles) Jentjes (1)
2660. Jelle (George) Feitzes (1)
2661. Jelle (Joseph) Gerbens (1)
2662. Jelle (Julio) Jans (1)
2663. Jelle Abes (1)
2664. Jelle Abrahams van der (1)
2665. Jelle Adams (1)
2666. Jelle Ages (1)
2667. Jelle Alberts (2)
2668. Jelle Alderts (2)
2669. Jelle Ales (1)
2670. Jelle Alles (1)
2671. Jelle Andries (4)
2672. Jelle Anes (2)
2673. Jelle Annes (3)
2674. Jelle Arjens (1)
2675. Jelle Ates (2)
2676. Jelle Aukes (1)
2677. Jelle Baukes (2)
2678. Jelle Botes (1)
2679. Jelle Broers (1)
2680. Jelle Cornelis (5)
2681. Jelle Cornelis van den (1)
2682. Jelle Daams (1)
2683. Jelle Dirks (8)
2684. Jelle Doedes (1)
2685. Jelle Douwes (9)
2686. Jelle Durks (4)
2687. Jelle Eelkes (1)
2688. Jelle Eelkes van der (1)
2689. Jelle Eeltjes (1)
2690. Jelle Eeltjes van der (1)
2691. Jelle Eerds (1)
2692. Jelle Eilderts (1)
2693. Jelle Eintes van der (1)
2694. Jelle Feikes (2)
2695. Jelle Feitzes (1)
2696. Jelle Feyes (1)
2697. Jelle Fokkes van der (2)
2698. Jelle Folkerts (2)
2699. Jelle Fredriks (1)
2700. Jelle Freerks (1)
2701. Jelle Gabes (1)
2702. Jelle Geerts (1)
2703. Jelle Gelts (1)
2704. Jelle Gerbens (3)
2705. Jelle Gerrits (9)
2706. Jelle Gerrits van der (1)
2707. Jelle Gosses (4)
2708. Jelle Harkes van der (2)
2709. Jelle Harmens (2)
2710. Jelle Harmens van der (1)
2711. Jelle Harms (1)
2712. Jelle Harts (1)
2713. Jelle Heerkes (1)
2714. Jelle Heerkes van der (1)
2715. Jelle Heins (1)
2716. Jelle Hendriks (9)
2717. Jelle Hendriks van der (2)
2718. Jelle Hermanus (1)
2719. Jelle Hessels (1)
2720. Jelle Hillebrands (1)
2721. Jelle Horatius (1)
2722. Jelle Hotses (1)
2723. Jelle Hotses van der (1)
2724. Jelle Hylkes (1)
2725. Jelle Hyltjes (1)
2726. Jelle Idses (1)
2727. Jelle IJsbrands (2)
2728. Jelle J. (1)
2729. Jelle Jacobs (8)
2730. Jelle Jacobs van der (1)
2731. Jelle Jacobus (1)
2732. Jelle Jakobs (1)
2733. Jelle Jans (30)
2734. Jelle Jans van der (5)
2735. Jelle Jantjes (1)
2736. Jelle Jelgers (1)
2737. Jelle Jelles (2)
2738. Jelle Jentjes (2)
2739. Jelle Jetzes van der (1)
2740. Jelle Jippes (2)
2741. Jelle Jitzes (2)
2742. Jelle Jochems (1)
2743. Jelle Jochums (1)
2744. Jelle Johannes (6)
2745. Jelle Jurjens (1)
2746. Jelle Keimpes (4)
2747. Jelle Klases (2)
2748. Jelle Klazes (8)
2749. Jelle Klazes van der (1)
2750. Jelle Kornelis (5)
2751. Jelle Kornelis de (1)
2752. Jelle Lammerts (2)
2753. Jelle Lieuwes (2)
2754. Jelle Lieuwes de (1)
2755. Jelle Lipkes bij (1)
2756. Jelle Lolkes (1)
2757. Jelle Louws (2)
2758. Jelle Luitjens van der (1)
2759. Jelle Lykeles (1)
2760. Jelle Martens (2)
2761. Jelle Meinderts (2)
2762. Jelle Meintes (1)
2763. Jelle Meints de (1)
2764. Jelle Mennes (1)
2765. Jelle Michiels (1)
2766. Jelle Monses (1)
2767. Jelle Oenes (1)
2768. Jelle Ouwes (1)
2769. Jelle Petrus (1)
2770. Jelle Piers (2)
2771. Jelle Pieters (12)
2772. Jelle Pieters van der (3)
2773. Jelle Pijters (3)
2774. Jelle Reids (1)
2775. Jelle Reinders (3)
2776. Jelle Rinderts (1)
2777. Jelle Rinses (1)
2778. Jelle Rinzes (1)
2779. Jelle Roelofs (1)
2780. Jelle Roelofs van der (1)
2781. Jelle Roels van der (1)
2782. Jelle Scheltes (1)
2783. Jelle Sieds (1)
2784. Jelle Siedses (1)
2785. Jelle Sijtzes (1)
2786. Jelle Sikkes (1)
2787. Jelle Sipkes (2)
2788. Jelle Sjardes (1)
2789. Jelle Sjerps (1)
2790. Jelle Sjirks (1)
2791. Jelle Sjoerds (3)
2792. Jelle Sjoerds van der (1)
2793. Jelle Sjoukes (1)
2794. Jelle Sybes (3)
2795. Jelle Sybrens (5)
2796. Jelle Sybrins (1)
2797. Jelle Symens (1)
2798. Jelle Symens van der (1)
2799. Jelle Sytses (1)
2800. Jelle Sytses van der (2)
2801. Jelle Sytzes (4)
2802. Jelle Taekeles (1)
2803. Jelle Taekes (1)
2804. Jelle Tetmans (2)
2805. Jelle Thijssens (1)
2806. Jelle Thomas (2)
2807. Jelle Timens (1)
2808. Jelle Tjalles van (1)
2809. Jelle Tjallings (2)
2810. Jelle Tjeerds (2)
2811. Jelle Tjerks (1)
2812. Jelle Tjipkes (1)
2813. Jelle Uilkes (1)
2814. Jelle Ulbes (3)
2815. Jelle Wiegers (1)
2816. Jelle Wiemers (1)
2817. Jelle Willems (3)
2818. Jelle Wybes (3)
2819. Jelle Wybrens (1)
2820. Jelle Wybrens van der (1)
2821. Jelle Wytzes (1)
2822. Jelle Ymes (1)
2823. Jelle Ynses (aka Vlietstra) van (1)
2824. Jelle Yntzes (1)
2825. Jelle Ynzes (1)
2826. Jelle Ynzes van (2)
2827. Jelle Ypes (1)
2828. Jelle Ypkes (1)
2829. Jelliana Anna (1)
2830. Jellie (1)
2831. Jelmer (6)
2832. Jelmer Alberts (1)
2833. Jelmer Andries (1)
2834. Jelmer Aukes (1)
2835. Jelmer Durks (1)
2836. Jelmer Gerbens (1)
2837. Jelmer Harmens (2)
2838. Jelmer Joukes (1)
2839. Jelmer Klazes van der (1)
2840. Jelmer Pieters (1)
2841. Jelmer Poppes (1)
2842. Jelmer Sikkes (1)
2843. Jelmer Sipkes (1)
2844. Jelmer Sybes (1)
2845. Jelmer Tiedes (1)
2846. Jelske (9)
2847. Jelske (Alice) Jans (1)
2848. Jelske AEbeles (1)
2849. Jelske Annes (2)
2850. Jelske Arends (1)
2851. Jelske Christiaans (1)
2852. Jelske Dirks (2)
2853. Jelske Doekes (2)
2854. Jelske Durks (1)
2855. Jelske Eelkes van der (1)
2856. Jelske Eintes (1)
2857. Jelske Folkerts (1)
2858. Jelske Jacobs (1)
2859. Jelske Jennes (1)
2860. Jelske Jinnes van der (1)
2861. Jelske Jitses (1)
2862. Jelske Johannes (1)
2863. Jelske Kornelis (1)
2864. Jelske Lourens (1)
2865. Jelske Lubberts (1)
2866. Jelske Pieters (2)
2867. Jelske Rinzes (1)
2868. Jelske Roelofs (2)
2869. Jelske Romkes (1)
2870. Jelske Sietzes (1)
2871. Jelske Sipkes (1)
2872. Jelske Wybrens (1)
2873. Jelske Ypes (3)
2874. Jelte (18)
2875. Jelte (Charles) Martens (1)
2876. Jelte Alberts van der (1)
2877. Jelte Alles (1)
2878. Jelte Annes (1)
2879. Jelte Arjens (1)
2880. Jelte Aukes (1)
2881. Jelte Baukes (1)
2882. Jelte Binnes (1)
2883. Jelte Catherinus Laurens van der (1)
2884. Jelte Dirks (1)
2885. Jelte Dirks van der (1)
2886. Jelte Douwes (3)
2887. Jelte Eelses (1)
2888. Jelte Eeltjes (1)
2889. Jelte Eelzes (1)
2890. Jelte Eisesz (1)
2891. Jelte Feites (1)
2892. Jelte Fetzes (2)
2893. Jelte Gerbens (1)
2894. Jelte Gerrits (1)
2895. Jelte Hanses (1)
2896. Jelte Harings (1)
2897. Jelte Jans (4)
2898. Jelte Jeltes (1)
2899. Jelte Johannes (4)
2900. Jelte Keimpes (1)
2901. Jelte Klases (1)
2902. Jelte Klazes (1)
2903. Jelte Pieters (5)
2904. Jelte Popkes van den (1)
2905. Jelte Reinders (1)
2906. Jelte Roelofs (1)
2907. Jelte Rutgers (1)
2908. Jelte Sipkes (1)
2909. Jelte Sjoerds (1)
2910. Jelte Sjuks (1)
2911. Jelte Tjeerds (2)
2912. Jelte Tjipkes (1)
2913. Jelte Tjitzes van der (1)
2914. Jelte Willems (3)
2915. Jelte Wybes (1)
2916. Jeltie (45)
2917. Jeltie Hessels (1)
2918. Jeltie Jans (2)
2919. Jeltie Johannes (2)
2920. Jeltina Aleida (1)
2921. Jeltje (193)
2922. Jeltje (Aaltje) (1)
2923. Jeltje (Alice) Jacobs van der (1)
2924. Jeltje (Alice) Wiebes (1)
2925. Jeltje (Elsie) (1)
2926. Jeltje (Elsie) Durks (1)
2927. Jeltje (Elsie) Murks van der (1)
2928. Jeltje (Elsie) Tjerks (1)
2929. Jeltje (Elsie) Wybes (1)
2930. Jeltje (Jennie) Andries (1)
2931. Jeltje (Jennie) Douwes (1)
2932. Jeltje (Jennie) Gerbens (1)
2933. Jeltje (Jennie) Johannes (1)
2934. Jeltje (Jennie) Luurtses (1)
2935. Jeltje (Jenny) Pieters (1)
2936. Jeltje (Jetty) Lammerts (1)
2937. Jeltje (Julia) Harmens (1)
2938. Jeltje (Nellie) Douwes (1)
2939. Jeltje (Yette) Bennerts (1)
2940. Jeltje Aarts van der (1)
2941. Jeltje Abrahams (2)
2942. Jeltje Abrahams van der (1)
2943. Jeltje AElses de (1)
2944. Jeltje AElzes (3)
2945. Jeltje Allerts (1)
2946. Jeltje Alles (1)
2947. Jeltje Andries (5)
2948. Jeltje Andries de (1)
2949. Jeltje Anes (1)
2950. Jeltje Annes (4)
2951. Jeltje Aris (2)
2952. Jeltje Arjens (1)
2953. Jeltje Ates (1)
2954. Jeltje Atses (1)
2955. Jeltje Aukes (5)
2956. Jeltje Barteles (1)
2957. Jeltje Bartels (1)
2958. Jeltje Baudina Johanna (1)
2959. Jeltje Baukes (1)
2960. Jeltje Berends (2)
2961. Jeltje Binnerts (1)
2962. Jeltje Binnes (2)
2963. Jeltje Botes (1)
2964. Jeltje Bottes (1)
2965. Jeltje Bouwes (1)
2966. Jeltje Bouwes van der (1)
2967. Jeltje Broers (1)
2968. Jeltje Christiaans (1)
2969. Jeltje Christoffels (1)
2970. Jeltje Cornelis (5)
2971. Jeltje Dirks (7)
2972. Jeltje Dirks de (1)
2973. Jeltje Dirks van der (2)
2974. Jeltje Doedes (1)
2975. Jeltje Doekeles (1)
2976. Jeltje Doekes (1)
2977. Jeltje Douwes (6)
2978. Jeltje Douwes van der (3)
2979. Jeltje Ebeles (1)
2980. Jeltje Eebeles (1)
2981. Jeltje Eelkes (2)
2982. Jeltje Eeltjes van der (1)
2983. Jeltje Eesges (1)
2984. Jeltje Eetzes (1)
2985. Jeltje Egberts (1)
2986. Jeltje Eilderts van der (1)
2987. Jeltje Everts (1)
2988. Jeltje Feikes (1)
2989. Jeltje Fokkes (3)
2990. Jeltje Foppes (1)
2991. Jeltje Fransen (4)
2992. Jeltje Frederika (1)
2993. Jeltje Gaeles (2)
2994. Jeltje Gaeles van der (1)
2995. Jeltje Geerts (4)
2996. Jeltje Gelkes (1)
2997. Jeltje Gepkes (1)
2998. Jeltje Gerbens (3)
2999. Jeltje Gerks (aka Bouma) de (1)
3000. Jeltje Gerrits (9)
3001. Jeltje Gerrits de (1)
3002. Jeltje Gerrits van der (2)
3003. Jeltje Gjalts (1)
3004. Jeltje Gosses van der (1)
3005. Jeltje Hanzes (2)
3006. Jeltje Hanzes van der (1)
3007. Jeltje Harings (2)
3008. Jeltje Harmens (2)
3009. Jeltje Harms (1)
3010. Jeltje Hayes (1)
3011. Jeltje Heeres (2)
3012. Jeltje Heins (1)
3013. Jeltje Heins (aka Hogerhuis) (1)
3014. Jeltje Hendriks (6)
3015. Jeltje Hendriks (aka Dorhout) (1)
3016. Jeltje Hendriks van der (2)
3017. Jeltje Herkes (1)
3018. Jeltje Hessels (2)
3019. Jeltje Hiddes (3)
3020. Jeltje Hillebrands (1)
3021. Jeltje Hylkes (1)
3022. Jeltje Hyltjes de (1)
3023. Jeltje Jacobs (8)
3024. Jeltje Jacobs van der (2)
3025. Jeltje Jacobus (1)
3026. Jeltje Jakobs (1)
3027. Jeltje Jans (28)
3028. Jeltje Jans van der (3)
3029. Jeltje Jelkes (1)
3030. Jeltje Jelles (10)
3031. Jeltje Jelles van der (1)
3032. Jeltje Jelmers van der (1)
3033. Jeltje Jeltes (1)
3034. Jeltje Jeltes van der (1)
3035. Jeltje Jentjes (1)
3036. Jeltje Jetzes (1)
3037. Jeltje Jieppes (1)
3038. Jeltje Jilles (1)
3039. Jeltje Jitzes (1)
3040. Jeltje Jochems (1)
3041. Jeltje Jochums (1)
3042. Jeltje Joekes (2)
3043. Jeltje Johanna (1)
3044. Jeltje Johannes (8)
3045. Jeltje Johannes de (1)
3046. Jeltje Joukes (3)
3047. Jeltje Jurjens (1)
3048. Jeltje Jurjens van der (2)
3049. Jeltje Keimpes (1)
3050. Jeltje Klaassens (1)
3051. Jeltje Klaazes (1)
3052. Jeltje Klases (1)
3053. Jeltje Klazes (17)
3054. Jeltje Klazes (aka Hendriks) (1)
3055. Jeltje Klazes van der (3)
3056. Jeltje Koenraads (1)
3057. Jeltje Kornelis (3)
3058. Jeltje Lammerts (2)
3059. Jeltje Lieuwes (4)
3060. Jeltje Lieuwes van der (3)
3061. Jeltje Lolkes (2)
3062. Jeltje Lowyses (1)
3063. Jeltje Lykeles (1)
3064. Jeltje Marks (1)
3065. Jeltje Martens (4)
3066. Jeltje Martens van der (1)
3067. Jeltje Meinderts (7)
3068. Jeltje Meinderts van der (2)
3069. Jeltje Meines (3)
3070. Jeltje Meints (1)
3071. Jeltje Melles (1)
3072. Jeltje Melles de (1)
3073. Jeltje Metskes van der (1)
3074. Jeltje Mikes (1)
3075. Jeltje Molles (1)
3076. Jeltje Murks (1)
3077. Jeltje Nannes (2)
3078. Jeltje Oedses (2)
3079. Jeltje Oedzes (2)
3080. Jeltje Oeges (1)
3081. Jeltje Olferts (2)
3082. Jeltje Ottes van der (1)
3083. Jeltje Palles de (1)
3084. Jeltje Petrus (1)
3085. Jeltje Petrus van (1)
3086. Jeltje Piers (1)
3087. Jeltje Piers van der (1)
3088. Jeltje Pieters (27)
3089. Jeltje Pieters van der (2)
3090. Jeltje Pijtters (1)
3091. Jeltje Popkes (2)
3092. Jeltje Popkes de (1)
3093. Jeltje Popkes van der (1)
3094. Jeltje Reinders (3)
3095. Jeltje Reinders van der (1)
3096. Jeltje Reins (1)
3097. Jeltje Renses (1)
3098. Jeltje Renzes (3)
3099. Jeltje Rinzes (1)
3100. Jeltje Roelofs (3)
3101. Jeltje Roelofs van der (2)
3102. Jeltje Roels (1)
3103. Jeltje Romkes (1)
3104. Jeltje Romkes van der (1)
3105. Jeltje Ruurds (3)
3106. Jeltje Ruurds van der (1)
3107. Jeltje Rykeles (1)
3108. Jeltje Sakes (2)
3109. Jeltje Sapes (2)
3110. Jeltje Siedses (1)
3111. Jeltje Siegers (2)
3112. Jeltje Sierds (2)
3113. Jeltje Sikkes (2)
3114. Jeltje Simons (1)
3115. Jeltje Sints (1)
3116. Jeltje Sipkes (5)
3117. Jeltje Sjerps (1)
3118. Jeltje Sjoerds (7)
3119. Jeltje Sjoerds de (1)
3120. Jeltje Sjoerds van der (1)
3121. Jeltje Syberens (1)
3122. Jeltje Sybes (2)
3123. Jeltje Sybrens (3)
3124. Jeltje Sydzes (1)
3125. Jeltje Symens (2)
3126. Jeltje Symens van der (1)
3127. Jeltje Sytzes (3)
3128. Jeltje Tammes van der (1)
3129. Jeltje Thees (1)
3130. Jeltje Theunis (1)
3131. Jeltje Thomas (1)
3132. Jeltje Tieses (1)
3133. Jeltje Tietes de (1)
3134. Jeltje Tjalles van (2)
3135. Jeltje Tjallings (1)
3136. Jeltje Tjebbes (1)
3137. Jeltje Tjeerds (4)
3138. Jeltje Tjeerds van der (1)
3139. Jeltje Tjerks (3)
3140. Jeltje Tjibbes (1)
3141. Jeltje Tjisses (3)
3142. Jeltje Tjitzes (2)
3143. Jeltje Uitzens (1)
3144. Jeltje Ulbes (2)
3145. Jeltje van den (1)
3146. Jeltje Walles (1)
3147. Jeltje Warnerus (1)
3148. Jeltje Wates (1)
3149. Jeltje Wesselius (1)
3150. Jeltje Wiebes (1)
3151. Jeltje Wikkes van der (1)
3152. Jeltje Willems (1)
3153. Jeltje Wolters (1)
3154. Jeltje Wopkes (1)
3155. Jeltje Wybes (2)
3156. Jeltje Wybes van der (1)
3157. Jeltje Wygers (1)
3158. Jeltje Wytses (2)
3159. Jeltje Wytzes (6)
3160. Jeltje Ybeles van (1)
3161. Jeltje Ybes (1)
3162. Jeltje Ymes (2)
3163. Jeltje Ypes (2)
3164. Jeltje Ytzens (1)
3165. Jeltjen (1)
3166. Jemke (4)
3167. Jemke Klazes (2)
3168. Jemke Martens van der (1)
3169. Jemme (2)
3170. Jencke (1)
3171. Jenie (Jane) (1)
3172. Jenke (6)
3173. Jenke (Jennie) Jacobs de (1)
3174. Jenke Abrahams (1)
3175. Jenke Annes (2)
3176. Jenke Aukes (1)
3177. Jenke Baukes (1)
3178. Jenke Everts (1)
3179. Jenke Freerks (1)
3180. Jenke Jans (3)
3181. Jenke Klazes (2)
3182. Jenke Pieters (1)
3183. Jenke Pieters van der (2)
3184. Jenke Reinders (1)
3185. Jenne (6)
3186. Jenne Adams (1)
3187. Jenne Folkerts (1)
3188. Jenne Johannes (4)
3189. Jenne Meinderts (1)
3190. Jenne Oebeles (1)
3191. Jenne Rinzes (2)
3192. Jennegien (1)
3193. Jenneke (8)
3194. Jenneke (Jennie) (1)
3195. Jenneken (5)
3196. Jenneken (Jenne) (1)
3197. Jennie (27)
3198. Jennie (Mierop) (1)
3199. Jennie D. James (1)
3200. Jennie F. (1)
3201. Jennie James (1)
3202. Jennie L. (1)
3203. Jennie Marie (1)
3204. Jennigje (4)
3205. Jennigje (Jennie) (1)
3206. Jennigje Jacobs (1)
3207. Jennigjen (1)
3208. Jenny (1)
3209. Jensche Jans (1)
3210. Jense (1)
3211. Jense Douwes van der (1)
3212. Jense Eeltjes (2)
3213. Jense Jacobs (1)
3214. Jense Wybrens (1)
3215. Jente (1)
3216. Jente Aukes (1)
3217. Jente Martens (2)
3218. Jentie (11)
3219. Jentie Bernardus (2)
3220. Jentien (2)
3221. Jentje (37)
3222. Jentje (James) Klazes (1)
3223. Jentje (Jennie) (1)
3224. Jentje (Jennie) ten (1)
3225. Jentje Ages (1)
3226. Jentje Andries (1)
3227. Jentje Anes (1)
3228. Jentje Annes (2)
3229. Jentje Annes de (1)
3230. Jentje Arents (1)
3231. Jentje Arjens (1)
3232. Jentje Baukes (1)
3233. Jentje Dirks (1)
3234. Jentje Durks (1)
   3235. Jentje Eeltjes (1)
3236. Jentje Ennes (1)
3237. Jentje Everts (1)
3238. Jentje Franzes (1)
3239. Jentje Freerks (1)
3240. Jentje Gaukes (1)
3241. Jentje Geerts (1)
3242. Jentje Gelts (1)
3243. Jentje Gerrits (2)
3244. Jentje Hanzes (1)
3245. Jentje Harmens (4)
3246. Jentje Harms (1)
3247. Jentje Hendriks (1)
3248. Jentje Hennes van der (1)
3249. Jentje Hettes (2)
3250. Jentje Jacobs (3)
3251. Jentje Jans (6)
3252. Jentje Jelles (2)
3253. Jentje Jilderts (1)
3254. Jentje Jobs (1)
3255. Jentje Johannes (2)
3256. Jentje Klazes (6)
3257. Jentje Kornelis (1)
3258. Jentje Metskes (1)
3259. Jentje Oepkes (1)
3260. Jentje Ottes (1)
3261. Jentje Paulus (1)
3262. Jentje Piebes (1)
3263. Jentje Piers (1)
3264. Jentje Pieters (1)
3265. Jentje Pieters van der (1)
3266. Jentje Reinders (1)
3267. Jentje Sierks (1)
3268. Jentje Sybrens (1)
3269. Jentje Sybrens de (1)
3270. Jentje Sytzes (1)
3271. Jentje Thijsses (1)
3272. Jentje Tjitzes (1)
3273. Jentje Wijbrens (1)
3274. Jentje Willems (1)
3275. Jentje Wiltjes (1)
3276. Jentje Wybes (1)
3277. Jentje Wybrens (1)
3278. Jentjen Hendriks (1)
3279. Jentjen Wijben (1)
3280. Jents (4)
3281. Jents Dirks (1)
3282. Jents Martens van der (1)
3283. Jents Okkes (1)
3284. Jents Pieters (2)
3285. Jentske (1)
3286. Jentske Harmens (1)
3287. Jentske Reins (1)
3288. Jentz (1)
3289. Jenze (1)
3290. Jenze Dirks (1)
3291. Jenze Harmens (1)
3292. Jenze Jan (1)
3293. Jenze Jans (3)
3294. Jenze Paulus (2)
3295. Jenze Wybrens (4)
3296. Jeppe (11)
3297. Jeppe Alberts (1)
3298. Jeppe Jans (2)
3299. Jeppe Piebes (1)
3300. Jeppe Pieters (1)
3301. Jeppe Teens (1)
3302. Jeppe Wybes (1)
3303. Jeremias (2)
3304. Jeremias Gaukes (1)
3305. Jeremias Jans (1)
3306. Jeremias Klases (1)
3307. Jeromia Folkerts (1)
3308. Jeromia Sjoerds (1)
3309. Jerrian (1)
3310. Jerry (1)
3311. Jes Harmens (1)
3312. Jeseltje Willems (1)
3313. Jesina Lieuwes (1)
3314. Jesina Sipkes (1)
3315. Jeske Sikkes (1)
3316. Jeskje (1)
3317. Jesse (2)
3318. Jessie (9)
3319. Jessie Willems (1)
3320. Jetje Kornelis (1)
3321. Jets (1)
3322. Jets Jans (1)
3323. Jetse (27)
3324. Jetse (John) Jans (1)
3325. Jetse Ates van der (1)
3326. Jetse Baukes van (1)
3327. Jetse Bouwes (1)
3328. Jetse Cornelis (1)
3329. Jetse Dirks (1)
3330. Jetse Hommes (1)
3331. Jetse Huites (1)
3332. Jetse Jacobs van der (1)
3333. Jetse Jans (1)
3334. Jetse Lammerts (1)
3335. Jetse Lieuwes (1)
3336. Jetse Reinders (1)
3337. Jetse Sybrens (1)
3338. Jetse Teunis (1)
3339. Jetsje (1)
3340. Jetsje Hettes (1)
3341. Jetske (152)
3342. Jetske (aka Ietske Bakker) Rienks (1)
3343. Jetske (Jessie) Sybrens (1)
3344. Jetske Ages (1)
3345. Jetske Ages van der (1)
3346. Jetske Alberts (1)
3347. Jetske Alderts (1)
3348. Jetske Andeles (1)
3349. Jetske Annes (1)
3350. Jetske Arjens (1)
3351. Jetske Ates (1)
3352. Jetske Aukes (2)
3353. Jetske Bentes (1)
3354. Jetske Bernardus (1)
3355. Jetske Botes (2)
3356. Jetske Bouwes (2)
3357. Jetske Boyens (1)
3358. Jetske Clases (1)
3359. Jetske Cornelis (4)
3360. Jetske Cornelis van der (1)
3361. Jetske Dirks (2)
3362. Jetske Douwes (5)
3363. Jetske Douwes van der (1)
3364. Jetske Durks (1)
3365. Jetske Durks van der (1)
3366. Jetske Eelkes (1)
3367. Jetske Eeltjes (1)
3368. Jetske Eintes (1)
3369. Jetske Ennes (1)
3370. Jetske Everts (1)
3371. Jetske Feitzes (1)
3372. Jetske Floris (1)
3373. Jetske Fockes (1)
3374. Jetske Fokkes (1)
3375. Jetske Folkerts (1)
3376. Jetske Gatzes (1)
3377. Jetske Gerbens (8)
3378. Jetske Gerlofs (1)
3379. Jetske Gerrits (4)
3380. Jetske Gerrits van der (2)
3381. Jetske Hanzes (1)
3382. Jetske Harmanus (1)
3383. Jetske Harmens (1)
3384. Jetske Harmens van der (2)
3385. Jetske Heerkes (2)
3386. Jetske Hendriks (3)
3387. Jetske Hendriks van der (1)
3388. Jetske Heros (1)
3389. Jetske Hessels (1)
3390. Jetske Hessels van der (1)
3391. Jetske Hettes (3)
3392. Jetske Hilbrands (1)
3393. Jetske Hillebrands van der (1)
3394. Jetske Hilles (1)
3395. Jetske Hommes (2)
3396. Jetske Hotzes (1)
3397. Jetske Idzerds (1)
3398. Jetske IJsbrands (2)
3399. Jetske Jacobs (4)
3400. Jetske Jacobus (2)
3401. Jetske Jans (22)
3402. Jetske Jans van der (2)
3403. Jetske Jarigs (2)
3404. Jetske Jentjes (1)
3405. Jetske Jetzes (1)
3406. Jetske Jippes (1)
3407. Jetske Jitses (1)
3408. Jetske Jogchums (1)
3409. Jetske Johannes (5)
3410. Jetske Joukes (1)
3411. Jetske Joukes de (1)
3412. Jetske Joutes van der (1)
3413. Jetske Klazes (8)
3414. Jetske Klazes (aka Veltman) (1)
3415. Jetske Kornelis (1)
3416. Jetske Leenderts (1)
3417. Jetske Lieuwes (2)
3418. Jetske Luitjes (1)
3419. Jetske Martens (4)
3420. Jetske Meines (1)
3421. Jetske Mients van der (1)
3422. Jetske Nannes (3)
3423. Jetske Oenes (1)
3424. Jetske Oenses (1)
3425. Jetske Oepkes (1)
3426. Jetske Ottes (1)
3427. Jetske Paulus (2)
3428. Jetske Piers (2)
3429. Jetske Pieters (10)
3430. Jetske Pieters de (2)
3431. Jetske Pieters van der (2)
3432. Jetske Reids (1)
3433. Jetske Reinouw Elisabeth (1)
3434. Jetske Rienks (2)
3435. Jetske Rinderts (1)
3436. Jetske Rintjes (1)
3437. Jetske Rykeles van der (1)
3438. Jetske Sakes (2)
3439. Jetske Sapes (1)
3440. Jetske Scheltes (2)
3441. Jetske Sibles (1)
3442. Jetske Sikkes (1)
3443. Jetske Sipkes (1)
3444. Jetske Sjoerds (3)
3445. Jetske Sjoukes (1)
3446. Jetske Sjoukes van der (1)
3447. Jetske Sybes (1)
3448. Jetske Sybrens (3)
3449. Jetske Sybrens van der (1)
3450. Jetske Symens (1)
3451. Jetske Sytzes (2)
3452. Jetske Thomas (1)
3453. Jetske Tijsses (1)
3454. Jetske Tjeerds (1)
3455. Jetske Tunnis (1)
3456. Jetske Wiegers (1)
3457. Jetske Wierds (1)
3458. Jetske Willems (5)
3459. Jetske Wopkes (1)
3460. Jetske Wouters (1)
3461. Jetske Wybes (2)
3462. Jetske Wybrens (1)
3463. Jetske Wytzes (2)
3464. Jetske Ydes (1)
3465. Jetske Ypes (2)
3466. Jetske Ywardus (1)
3467. Jetsze (1)
3468. Jettje Franzes (1)
3469. Jetze (13)
3470. Jetze (James) Lippes (1)
3471. Jetze (John) (1)
3472. Jetze AEdes (1)
3473. Jetze Ates (1)
3474. Jetze Barteles (1)
3475. Jetze Cornelis (1)
3476. Jetze Doekles van der (1)
3477. Jetze Douwes (2)
3478. Jetze Durks (1)
3479. Jetze Gerkes (1)
3480. Jetze Gerrits (1)
3481. Jetze Hinnes van der (1)
3482. Jetze Jacobs (2)
3483. Jetze Jacobs van der (1)
3484. Jetze Jans (3)
3485. Jetze Jeens (1)
3486. Jetze Jelles (1)
3487. Jetze Lourens (1)
3488. Jetze Luitzens van der (1)
3489. Jetze Martens (2)
3490. Jetze Offes (2)
3491. Jetze Pieters (1)
3492. Jetze Riemer (1)
3493. Jetze Rienks (1)
3494. Jetze Sakes (1)
3495. Jetze Sikkes (1)
3496. Jetze Sippes (1)
3497. Jetze Sjoerds (2)
3498. Jetze Sjoerds van der (1)
3499. Jetze Symens (1)
3500. Jetze Tjibbes (1)
3501. Jetze Willems (2)
3502. Jetze Ypes (1)
3503. Jeurre (1)
3504. Jeycke (1)
3505. Jeyke (1)
3506. Jezya Jacobs (1)
3507. Jezya Jelles (1)
3508. Jicke (1)
3509. Jidske (2)
3510. Jidtie (1)
3511. Jiefke (1)
3512. Jieldert Jacobs (1)
3513. Jieldert Jans de (2)
3514. Jieldert Luitzens (1)
3515. Jieldert Sakes (1)
3516. Jielje Berends (1)
3517. Jielt (1)
3518. Jielt Gerrits (1)
3519. Jienke Pieters (1)
3520. Jientje Durks (1)
3521. Jientje Gerrits (1)
3522. Jientje Pieters (3)
3523. Jients Jans (1)
3524. Jienze Wybrens (1)
3525. Jieppe Pieters (1)
3526. Jies (1)
3527. Jiesel (1)
3528. Jieseltje (1)
3529. Jiesseltje (2)
3530. Jiesseltje Ynzes (1)
3531. Jietje Jans (1)
3532. Jietje Lieuwes (1)
3533. Jietje Pieters (1)
3534. Jietje Sybes (1)
3535. Jietse Jans (1)
3536. Jietske (6)
3537. Jietske (Jesse) Jackles (1)
3538. Jietske Gerlofs (2)
3539. Jietske Hanzes (1)
3540. Jietske Harmens van der (1)
3541. Jietske Hessels (1)
3542. Jietske Jacobs (1)
3543. Jietske Jans (1)
3544. Jietske Joukes (1)
3545. Jietske Pieters (1)
3546. Jietske Sjoerds (1)
3547. Jietske Wopkes (1)
3548. Jietske Ypes van (1)
3549. Jietze (1)
3550. Jietze Bienes (1)
3551. Jietze Gerrits (1)
3552. Jietze Haikes (1)
3553. Jietze Oenzes (1)
3554. Jifke (1)
3555. Jifke Aukes van der (1)
3556. Jifke Botes (1)
3557. Jifke Folkerts (1)
3558. Jifke Jacobs (1)
3559. Jifke Johannes (1)
3560. Jifke Klazes (1)
3561. Jifke Martens (1)
3562. Jifke Sjoerds van der (1)
3563. Jifke Willems de (1)
3564. Jijlt (1)
3565. Jijskjen (1)
3566. Jike (1)
3567. Jikke (4)
3568. Jikke Jans (1)
3569. Jikke Scheltes (1)
3570. Jikke Thijssens (1)
3571. Jildert (4)
3572. Jildert (Gilbert) Hilbrands (1)
3573. Jildert Alderts van der (1)
3574. Jildert Baukes van (1)
3575. Jildert Clasen (1)
3576. Jildert Eetzes (1)
3577. Jildert Jacobs (4)
3578. Jildert Jentjes (1)
3579. Jildert Johannes (1)
3580. Jildert Jurjens (1)
3581. Jildert Klaases van (1)
3582. Jildert Kornelis (1)
3583. Jildert Lolkes (1)
3584. Jildert Meinderts van (1)
3585. Jildert Meinderts van der (1)
3586. Jildert Pieters (2)
3587. Jildert Roelofs (1)
3588. Jildert Sakes (2)
3589. Jildert Sijes (3)
3590. Jildert Sybrens (2)
3591. Jildert Taekes (1)
3592. Jildert Theunis (1)
3593. Jildert Tjallings (1)
3594. Jilje (1)
3595. Jilke (2)
3596. Jilke Tjallings (1)
3597. Jillardus Everhardus (1)
3598. Jille (2)
3599. Jille Jelles (1)
3600. Jille Jitzes (1)
3601. Jille Martens (1)
3602. Jillerd (2)
3603. Jillert (6)
3604. Jilles (5)
3605. Jilles (Julius) Klazes (1)
3606. Jilles Pieters (2)
3607. Jilles Sierds (1)
3608. Jilles Simons (1)
3609. Jilles Tjeerds (1)
3610. Jilling (1)
3611. Jilling Sakes (1)
3612. Jillis (2)
3613. Jillis Jans (1)
3614. Jilliske (4)
3615. Jilske (1)
3616. Jilt (1)
3617. Jilt Feyes (1)
3618. Jilt Geerts (1)
3619. Jilt Minnes (1)
3620. Jiltje Jilts (1)
3621. Jimke Glastra (1)
3622. Jimke Harmens (1)
3623. Jimke Jans (1)
3624. Jimme (1)
3625. Jinke (2)
3626. Jinke Alles (2)
3627. Jinke Baukes (1)
3628. Jinke Eeltjes (1)
3629. Jinke Gjalts (1)
3630. Jinke Jalderts (1)
3631. Jinke Jans (1)
3632. Jinke Klazes (1)
3633. Jinke Klazes van der (1)
3634. Jinke Lammerts (1)
3635. Jinke Meinderts (1)
3636. Jinke Nannes (2)
3637. Jinne (1)
3638. Jinne Egberts (1)
3639. Jinne Folkerts (2)
3640. Jinne Lieuwes (1)
3641. Jinne Luitzens van der (1)
3642. Jinne Pieters (1)
3643. Jinnekje (1)
3644. Jinse (1)
3645. Jinse Hendriks (1)
3646. Jinske (1)
3647. Jinske Sjoerds (1)
3648. Jintje Thomas (1)
3649. Jinze Martens (1)
3650. Jinze Piers (1)
3651. Jinze Wybrens (1)
3652. Jipkjen (2)
3653. Jippe (5)
3654. Jippe Abes (1)
3655. Jippe Bokkes (3)
3656. Jippe Broers (1)
3657. Jippe Everts (1)
3658. Jippe Gerrits (1)
3659. Jippe Hendriks (1)
3660. Jippe Hendriks de (1)
3661. Jippe Hendriks van der (1)
3662. Jippe Jans (2)
3663. Jippe Jelles (1)
3664. Jippe Jippes (1)
3665. Jippe Johannes (1)
3666. Jippe Klazes (2)
3667. Jippe Lykeles (1)
3668. Jippe Pieters (3)
3669. Jippe Roels (1)
3670. Jippe Sippes (1)
3671. Jippe Sjoerds (1)
3672. Jippe Sybes (1)
3673. Jippe Tjalles (1)
3674. Jippe Tjeerds (1)
3675. Jippe Tjipkes (1)
3676. Jisch (1)
3677. Jischjen (1)
3678. Jisck (1)
3679. Jisiltje (1)
3680. Jisk (7)
3681. Jisk Baukes (1)
3682. Jisk Dirks (1)
3683. Jisk Jans van der (1)
3684. Jisk Oedzes (1)
3685. Jisk Sjoerds (1)
3686. Jisk Tjietjes (1)
3687. Jiske (1)
3688. Jiske Epkes (1)
3689. Jiske Liebes (1)
3690. Jiskje (1)
3691. Jiskje Durks (1)
3692. Jiskje Foppes van der (1)
3693. Jiskje Freerks van (1)
3694. Jiskje Hendriks (1)
3695. Jiskje Hessels (1)
3696. Jiskje Jans (1)
3697. Jiskje Lolkes (1)
3698. Jiskje Sipkes (1)
3699. Jiskje Willems (1)
3700. Jiskjen (2)
3701. Jiskjen Lourens (1)
3702. Jislykjen (1)
3703. Jisse (1)
3704. Jisse (James) Walings (1)
3705. Jisse Doedes (1)
3706. Jisse Minnes (1)
3707. Jisse Rinses (1)
3708. Jissel (1)
3709. Jisseltje (4)
3710. Jisseltje (Ieseltje) (1)
3711. Jisseltje (Jesiena \ Sena) Jans (1)
3712. Jisseltje (Josephine) Jans (1)
3713. Jisseltje Gelts (1)
3714. Jisseltje Gerrits van der (1)
3715. Jisseltje Hibbes (1)
3716. Jisseltje Jacobs (2)
3717. Jisseltje Jans (4)
3718. Jisseltje Jentjes (1)
3719. Jisseltje Jurres (1)
3720. Jisseltje Meinderts (1)
3721. Jisseltje Minnes (1)
3722. Jisseltje Piebes (1)
3723. Jisseltje Pieters (1)
3724. Jisseltje Roelofs (1)
3725. Jisseltje Sierks (1)
3726. Jisseltje Sjoerds (1)
3727. Jisseltje Tabes (1)
3728. Jisseltje Tjepkes (2)
3729. Jite (1)
3730. Jitje Baukes (1)
3731. Jitje Hilbrands (2)
3732. Jitje Oeges (1)
3733. Jitje Pieters (2)
3734. Jitse (9)
3735. Jitse (James) Gosses (1)
3736. Jitse AElzes (1)
3737. Jitse Bienzes (2)
3738. Jitse Bruins (1)
3739. Jitse Dirks (1)
3740. Jitse Dirks van der (1)
3741. Jitse Eeltjes (1)
3742. Jitse Fokkes (1)
3743. Jitse Frankes (1)
3744. Jitse Franses (1)
3745. Jitse Gerbens (1)
3746. Jitse Gerrits (3)
3747. Jitse Gerrits van der (1)
3748. Jitse Goffes (1)
3749. Jitse Halbes (1)
3750. Jitse Harmens de (2)
3751. Jitse Hendriks (2)
3752. Jitse IJsbrands (1)
3753. Jitse Jacobs (2)
3754. Jitse Jans (3)
3755. Jitse Klazes (1)
3756. Jitse Kornelis (2)
3757. Jitse Lammerts (1)
3758. Jitse Leenderts (1)
3759. Jitse Markus (1)
3760. Jitse Petrus (1)
3761. Jitse Piebes (1)
3762. Jitse Pieters (3)
3763. Jitse Renzes (1)
3764. Jitse Sierds (2)
3765. Jitse Sijes (2)
3766. Jitse Simons (1)
3767. Jitse Symens (1)
3768. Jitse Taedes (1)
3769. Jitse Theunis (1)
3770. Jitse Tjipkes (1)
3771. Jitse van den (1)
3772. Jitse Willems (1)
3773. Jitse Wopkes (2)
3774. Jitse Wybes (1)
3775. Jitse Wybrens (1)
3776. Jitse Wytzes (2)
3777. Jitse Wytzes van der (1)
3778. Jitse Ypes de (1)
3779. Jitsje Wybrens (1)
3780. Jitske (105)
3781. Jitske (Jean) Pieters (1)
3782. Jitske (Jennie Fellmer) Gerrits (1)
3783. Jitske (Jennie) Minnes (1)
3784. Jitske (Jennie\Jane) Jans (1)
3785. Jitske (Jesse) Gerbens (1)
3786. Jitske (Jessie) Andries (1)
3787. Jitske (Jessie) Gerbens (1)
3788. Jitske (Jessie) Jans (2)
3789. Jitske (Jessie) Martinus (1)
3790. Jitske (Jessie) Popkes (1)
3791. Jitske (Jessie) Sapes (1)
3792. Jitske (Jessie) Wytzes (1)
3793. Jitske Abrahams (2)
3794. Jitske AEdes (1)
3795. Jitske Alberts (3)
3796. Jitske Alberts van der (1)
3797. Jitske Annes (3)
3798. Jitske Aris (1)
3799. Jitske Arjens (1)
3800. Jitske Ayzes (1)
3801. Jitske Bates (1)
3802. Jitske Baukes (2)
3803. Jitske Berends (1)
3804. Jitske Boeles (1)
3805. Jitske Bokkes (1)
3806. Jitske Botes (1)
3807. Jitske Broers (1)
3808. Jitske Christiaans (2)
3809. Jitske Cornelis (4)
3810. Jitske Davids van der (1)
3811. Jitske Dirks (7)
3812. Jitske Dirks van der (1)
3813. Jitske Douwes (4)
3814. Jitske Eelkes (2)
3815. Jitske Eeltjes (1)
3816. Jitske Egberts (2)
3817. Jitske Eintes (1)
3818. Jitske Ennes (1)
3819. Jitske Everts (2)
3820. Jitske Feddes (2)
3821. Jitske Feijes de (1)
3822. Jitske Feikes (1)
3823. Jitske Feikes van der (1)
3824. Jitske Feyes (2)
3825. Jitske Feyes van (1)
3826. Jitske Foekes (1)
3827. Jitske Fokkes (1)
3828. Jitske Folkerts (5)
3829. Jitske Folkerts (aka Bos) (1)
3830. Jitske Folkerts van der (1)
3831. Jitske Geertruida (1)
3832. Jitske Geerts (1)
3833. Jitske Gerbens (3)
3834. Jitske Gerbens van der (1)
3835. Jitske Gerlofs (2)
3836. Jitske Gerrits (11)
3837. Jitske Gerrits van der (2)
3838. Jitske Goffes (1)
3839. Jitske Gosses (1)
3840. Jitske Halbes (1)
3841. Jitske Hanses (1)
3842. Jitske Hantjes (1)
3843. Jitske Harmens (5)
3844. Jitske Harmens de (1)
3845. Jitske Heerkes (1)
3846. Jitske Heins (1)
3847. Jitske Hendriks (9)
3848. Jitske Hendriks van der (1)
3849. Jitske Hessels (2)
3850. Jitske Hillebrands (1)
3851. Jitske Hilles (1)
3852. Jitske Hylkes (1)
3853. Jitske Iebeles (1)
3854. Jitske IJsbrands (1)
3855. Jitske Jacobs (9)
3856. Jitske Jacobs van der (2)
3857. Jitske Jacobus van der (1)
3858. Jitske Jakobs (1)
3859. Jitske Jans (27)
3860. Jitske Jans van der (1)
3861. Jitske Jarigs (1)
3862. Jitske Jelles (5)
3863. Jitske Jilderts (1)
3864. Jitske Jitses van der (1)
3865. Jitske Joekes (2)
3866. Jitske Johannes (9)
3867. Jitske Johannes van der (3)
3868. Jitske Joukes (1)
3869. Jitske Keimpes van der (1)
3870. Jitske Kerstes (1)
3871. Jitske Klases (2)
3872. Jitske Klazes (10)
3873. Jitske Kornelis (4)
3874. Jitske Lammerts de (1)
3875. Jitske Liebes (1)
3876. Jitske Lieuwes (8)
3877. Jitske Lippes van der (1)
3878. Jitske Lolkes (1)
3879. Jitske Louws (1)
3880. Jitske Lucas (1)
3881. Jitske Lykles (1)
3882. Jitske Martens (5)
3883. Jitske Martens van der (3)
3884. Jitske Martinus (3)
3885. Jitske Meinderts (1)
3886. Jitske Meintes (1)
3887. Jitske Minnes (1)
3888. Jitske Minnes de (1)
3889. Jitske Nannes (1)
3890. Jitske Oebeles (1)
3891. Jitske Oenes (1)
3892. Jitske Piers (3)
3893. Jitske Pieters (15)
3894. Jitske Pieters de (1)
3895. Jitske Pieters van (1)
3896. Jitske Pieters van den (1)
3897. Jitske Pieters van der (4)
3898. Jitske Popkes (3)
3899. Jitske Reinders (2)
3900. Jitske Reinders van der (1)
3901. Jitske Rienks (1)
3902. Jitske Rinderts (1)
3903. Jitske Rinkes (1)
3904. Jitske Romkes (4)
3905. Jitske Rommerts (2)
3906. Jitske Ruurds (1)
3907. Jitske Sapes (1)
3908. Jitske Sijes (2)
3909. Jitske Sipkes (2)
3910. Jitske Sjoerds (2)
3911. Jitske Sjoerds van der (2)
3912. Jitske Stevens (1)
3913. Jitske Sybes (5)
3914. Jitske Sybrens (4)
3915. Jitske Symens (2)
3916. Jitske Symons (1)
3917. Jitske Sytses (1)
3918. Jitske Taedes (1)
3919. Jitske Taekes (6)
3920. Jitske Theunis (1)
3921. Jitske Thomas (2)
3922. Jitske Tieles (1)
3923. Jitske Tietes (2)
3924. Jitske Tijssen (1)
3925. Jitske Tjalles (1)
3926. Jitske Tjalles de (1)
3927. Jitske Tjalles van der (1)
3928. Jitske Tjallings (1)
3929. Jitske Tjeerds (2)
3930. Jitske Tjerks (3)
3931. Jitske Tjipkes (1)
3932. Jitske Tjipkes van der (1)
3933. Jitske Uilkes (1)
3934. Jitske Uilkes van der (1)
3935. Jitske Ulbes (1)
3936. Jitske Wiebes (1)
3937. Jitske Willems (3)
3938. Jitske Willems de (1)
3939. Jitske Wopkes (2)
3940. Jitske Wybes (3)
3941. Jitske Wybrens (1)
3942. Jitske Wytses (1)
3943. Jitske Wytzes (1)
3944. Jitske Wytzes de (1)
3945. Jitske Ydes (1)
3946. Jitske Ynses (1)
3947. Jitske Ypes (1)
3948. Jittie (1)
3949. Jittje (1)
3950. Jittje Wytzes (1)
3951. Jitze (9)
3952. Jitze (Jacob) Pieters (1)
3953. Jitze (Jesse) Pieters (1)
3954. Jitze Adzers (1)
3955. Jitze Ales (1)
3956. Jitze Annes (2)
3957. Jitze Cornelis (1)
3958. Jitze Cornelis de (1)
3959. Jitze Dirks (1)
3960. Jitze Doedes (2)
3961. Jitze Douwes (1)
3962. Jitze Eelkes (5)
3963. Jitze Ettes (1)
3964. Jitze Geerts (1)
3965. Jitze Gerrits (1)
3966. Jitze Hendriks (1)
3967. Jitze Hendriks de (1)
3968. Jitze Hotzes (1)
3969. Jitze Jacobs (4)
3970. Jitze Jans (6)
3971. Jitze Jeens (1)
3972. Jitze Jelles (2)
3973. Jitze Johannes (1)
3974. Jitze Joukes (1)
3975. Jitze Jurjens van der (1)
3976. Jitze Klases de (1)
3977. Jitze Klases van der (1)
3978. Jitze Klazes (3)
3979. Jitze Kornelis (1)
3980. Jitze Kornelis van der (1)
3981. Jitze Lieuwes (1)
3982. Jitze Louws (1)
3983. Jitze Melles (1)
3984. Jitze Oebeles (1)
3985. Jitze Pieters (4)
3986. Jitze Pieters van der (1)
3987. Jitze Rykeles (1)
3988. Jitze Sapes (1)
3989. Jitze Siedzes (1)
3990. Jitze Sikkes (1)
3991. Jitze Sipkes (1)
3992. Jitze Sjoerds (1)
3993. Jitze Stevens (1)
3994. Jitze Sybes (1)
3995. Jitze Sybrens (1)
3996. Jitze Sytzes (1)
3997. Jitze Taedes (1)
3998. Jitze Tjepkes (1)
3999. Jitze Wikkes (1)
4000. Jitze Willems (1)
4001. Jitze Wytzes de (1)
4002. Joachim Albertus (1)
4003. Joachim Melis van der (1)
4004. Joachimus (1)
4005. Joacomina Andreas (1)
4006. Joacomina Tjommes (1)
4007. Joan (1)
4008. Joan Carl (1)
4009. Joan Georg (1)
4010. Joan Gerard (1)
4011. Joanis (1)
4012. Joanna (5)
4013. Joanna Adriana (1)
4014. Joanna Annechien (1)
4015. Joanna Hendriks (1)
4016. Joanna Wanders (1)
4017. Joannes (6)
4018. Joannes (Jan) Baptista (1)
4019. Joannes Andries (1)
4020. Joannes Ennis (1)
4021. Joannes Gerkis (1)
4022. Joannes Ludovicus (1)
4023. Joannes Martinus (1)
4024. Joannes Mattheus (1)
4025. Joannes Philippus (1)
4026. Joannis (2)
4027. Joannis Bernardus (1)
4028. Joannis Hermanus (1)
4029. Joannis Petrus van der (1)
4030. Job (14)
4031. Job Arjens (2)
4032. Job Berends (1)
4033. Job Cornelis (1)
4034. Job Douwes (1)
4035. Job Fockes (1)
4036. Job Gerbens (2)
4037. Job Gjalts (1)
4038. Job Jacobs (1)
4039. Job Jans (5)
4040. Job Janse (1)
4041. Job Jentjes (1)
4042. Job Meinderts (3)
4043. Job Piers (1)
4044. Job Pieters (2)
4045. Job Rentjes (1)
4046. Job Sjoerds (1)
4047. Job Sytzes (1)
4048. Job Willems van der (1)
4049. Job Wybes (1)
4050. Jocchumina (aka Sierdema) (1)
4051. Jochem (30)
4052. Jochem Abrahams (1)
4053. Jochem Annes (1)
4054. Jochem Botes (1)
4055. Jochem Harmens (1)
4056. Jochem Hayes (1)
4057. Jochem Heerkes (1)
4058. Jochem Hendriks (1)
4059. Jochem Jacobs van der (1)
4060. Jochem Jakobs (1)
4061. Jochem Jan (1)
4062. Jochem Jans (1)
4063. Jochem Jans van der (1)
4064. Jochem Jeens (1)
4065. Jochem Luitjens (1)
4066. Jochem Luitsens (1)
4067. Jochem Martens van der (1)
4068. Jochem Minnes van der (1)
4069. Jochem Piers (1)
4070. Jochem Pieters (3)
4071. Jochem Rommerts (1)
4072. Jochem Simons (1)
4073. Jochem Tietes (1)
4074. Jochem Tjisses van der (1)
4075. Jochem Ysaacs van der (1)
4076. Jochemina (Miene) (1)
4077. Jochemtje (1)
4078. Jochemtje Paulus (1)
4079. Jochum (22)
4080. Jochum (Joseph) Diederts (1)
4081. Jochum (Joseph) Hendriks (1)
4082. Jochum Abes van der (1)
4083. Jochum Alberts (2)
4084. Jochum Annes (1)
4085. Jochum Arjens (1)
4086. Jochum Dirks de (1)
4087. Jochum Doens van der (1)
4088. Jochum Douwes (1)
4089. Jochum Eintes (1)
4090. Jochum Folkerts (1)
4091. Jochum Fopkes (3)
4092. Jochum Foppes (1)
4093. Jochum Fredriks (1)
4094. Jochum Freerks (1)
4095. Jochum Gerrits (2)
4096. Jochum Halbes (3)
4097. Jochum Hendriks (5)
4098. Jochum Hendriks van der (1)
4099. Jochum Hiddes (1)
4100. Jochum Jacobs (2)
4101. Jochum Jacobs van der (1)
4102. Jochum Jan (1)
4103. Jochum Jan Enneus (1)
4104. Jochum Jans (6)
4105. Jochum Jelles (1)
4106. Jochum Jisses (1)
4107. Jochum Johannes (4)
4108. Jochum Joukes (1)
4109. Jochum Klazes (5)
4110. Jochum Klazes van der (1)
4111. Jochum Lieuwes van (1)
4112. Jochum Martens (2)
4113. Jochum Meinderts van (1)
4114. Jochum Nammens (1)
4115. Jochum Philippus (1)
4116. Jochum Piers (1)
4117. Jochum Pieters (4)
4118. Jochum Reinders (1)
4119. Jochum Roels (1)
4120. Jochum Romkes van der (1)
4121. Jochum Scheltes (2)
4122. Jochum Sijes (1)
4123. Jochum Sjoukes (1)
4124. Jochum Sybrens (1)
4125. Jochum Tjeerds (1)
4126. Jochum Willems (2)
4127. Jochum Willems de (1)
4128. Jochum Wybes (1)
4129. Jochumina Jochums van der (1)
4130. Jochumina Johannes (3)
4131. Jochumina Lieuwes (1)
4132. Jochumina Willems (1)
4133. Jodocus Henrikus (1)
4134. Jodocus Petruszoon (1)
4135. Jodocus Tammes (1)
4136. Joecke (2)
4137. Joeke (16)
4138. Joeke Alberts van der (1)
4139. Joeke Andries (1)
4140. Joeke Annes (3)
4141. Joeke Bouwes (1)
4142. Joeke Dirks (1)
4143. Joeke Doedes (1)
4144. Joeke Douwes (1)
4145. Joeke Eelkes van der (1)
4146. Joeke Fransen (1)
4147. Joeke Franses (1)
4148. Joeke Freerks (2)
4149. Joeke Hanses (1)
4150. Joeke Harmens (3)
4151. Joeke Hotzes (1)
4152. Joeke Jans (2)
4153. Joeke Jarigs (1)
4154. Joeke Joekes (1)
4155. Joeke Joekes van der (1)
4156. Joeke Johannes (2)
4157. Joeke Martens van der (3)
4158. Joeke Oeges (1)
4159. Joeke Pieters (1)
4160. Joeke Reinders (1)
4161. Joeke Sasses van der (1)
4162. Joeke Scheltes (1)
4163. Joeke Sijes (2)
4164. Joeke Sipkes van der (1)
4165. Joeke Sjoukes (1)
4166. Joeke Sydzes (1)
4167. Joeke Thomas (1)
4168. Joeke Tiedes (1)
4169. Joeke Tjisses van der (1)
4170. Joekje Gelts (1)
4171. Joekje Heerts (1)
4172. Joekjen (1)
4173. Joest Pieters (1)
4174. Jogchem (7)
4175. Jogchem Alles (1)
4176. Jogchem Jakobs (1)
4177. Jogchem Johan (1)
4178. Jogchem van (1)
4179. Jogchemke Fokkes (1)
4180. Jogchum (1)
4181. Jogchum Alles (1)
4182. Jogchum Brugts (2)
4183. Jogchum Cornelis (1)
4184. Jogchum Floris (1)
4185. Jogchum Gaeles (2)
4186. Jogchum Geerts (1)
4187. Jogchum Martens van der (1)
4188. Jogchum Sjoerds (1)
4189. Jogchum Symons (1)
4190. Jogchumtje Jans (1)
4191. Johan (7)
4192. Johan (John) Christiaan (1)
4193. Johan (John) George (1)
4194. Johan (John) Renzes (1)
4195. Johan (Joseph) Sijes (1)
4196. Johan Adam (1)
4197. Johan Albertus (2)
4198. Johan Andreas (1)
4199. Johan Berend (1)
4200. Johan Bernard (2)
4201. Johan Broers (1)
4202. Johan Christ (1)
4203. Johan Christopher (1)
4204. Johan Coenraad (3)
4205. Johan Daniel (2)
4206. Johan Daniel Christian (2)
4207. Johan Diederich (1)
4208. Johan Dierich Dirks (1)
4209. Johan Frederik (1)
4210. Johan Fredrik (1)
4211. Johan Friederich (1)
4212. Johan Friedrich (1)
4213. Johan Georg (1)
4214. Johan Gerard (1)
4215. Johan Gerd auf der (1)
4216. Johan Gerhard (1)
4217. Johan Heinrich (2)
4218. Johan Hendrik (7)
4219. Johan Henrich (1)
4220. Johan Henrich (aka Hendrik Jans Stambergen) (1)
4221. Johan Herman (2)
4222. Johan Hermann (1)
4223. Johan Hindrik (1)
4224. Johan Hubert Van Der (1)
4225. Johan Jacobus (1)
4226. Johan Joost (2)
4227. Johan Joost Wilhelm (1)
4228. Johan Laurens (1)
4229. Johan Petrus (1)
4230. Johan Philip (1)
4231. Johan Pieters (1)
4232. Johan Reinhard (1)
4233. Johan Roelofs (1)
4234. Johan Sigismund (1)
4235. Johan Sjerks (1)
4236. Johan Sjirks (1)
4237. Johan Willem (aka Schumacher) (1)
4238. Johan(na) Pieters (1)
4239. Johan(nes) (1)
4240. Johan(nes) Roelofs (1)
4241. Johann (2)
4242. Johann Christiaan (1)
4243. Johann Friedrich (1)
4244. Johann Gottfried (1)
4245. Johann Hermann (1)
4246. Johanna (92)
4247. Johanna (aka Schaaidijk) (1)
4248. Johanna (Anna) (1)
4249. Johanna (Anna) Johannes (1)
4250. Johanna (Annie) (1)
4251. Johanna (Hanna) (1)
4252. Johanna (Jantje) Jurjens (1)
4253. Johanna (Jennie) Harts (1)
4254. Johanna (Jennie) Johannes (1)
4255. Johanna Abrahams (2)
4256. Johanna Adriana (1)
4257. Johanna Alberts (3)
4258. Johanna Albertus (1)
4259. Johanna Aleida (1)
4260. Johanna Allerts (1)
4261. Johanna Alles (2)
4262. Johanna Andries (1)
4263. Johanna Annes (2)
4264. Johanna Annyas (1)
4265. Johanna Anskes (2)
4266. Johanna Anthonia (1)
4267. Johanna Antoinetta (1)
4268. Johanna Antonia (1)
4269. Johanna Arendina (1)
4270. Johanna Arents (1)
4271. Johanna Arjens (1)
4272. Johanna Ates van der (1)
4273. Johanna Aukes (1)
4274. Johanna Baukes (2)
4275. Johanna Berendina (1)
4276. Johanna Berends (2)
4277. Johanna Berents (1)
4278. Johanna Bernardina (1)
4279. Johanna Bernardina Klazes (1)
4280. Johanna Berndina van (1)
4281. Johanna Binnes (1)
4282. Johanna Boukes (1)
4283. Johanna Bouwina (1)
4284. Johanna Brugts (1)
4285. Johanna Carolina Magdalena (1)
4286. Johanna Catharina (4)
4287. Johanna Catharina Gerlofs (1)
4288. Johanna Catharina van der (1)
4289. Johanna Catrina (2)
4290. Johanna Christiaans (1)
4291. Johanna Christiana (1)
4292. Johanna Christina (1)
4293. Johanna Clases (1)
4294. Johanna Cornelia (1)
4295. Johanna Cornelis (2)
4296. Johanna Davids (1)
4297. Johanna Diederiks (1)
4298. Johanna Dirkje (1)
4299. Johanna Dirks (4)
4300. Johanna Dirks van der (1)
4301. Johanna Doekes (1)
4302. Johanna Douwes (2)
4303. Johanna Durks (1)
4304. Johanna Durks (aka Duba) (1)
4305. Johanna Eelzes (1)
4306. Johanna Eetses (1)
4307. Johanna Elisabeth (2)
4308. Johanna Elisabeth van der (1)
4309. Johanna Elizabeth (1)
4310. Johanna Emkes (1)
4311. Johanna Eschines Zwagemans (1)
4312. Johanna Feykes (1)
   4313. Johanna Fokkes (1)
4314. Johanna Francina (1)
4315. Johanna Frederika (2)
4316. Johanna Frederika Charlotte (1)
4317. Johanna Frederika Rienks (1)
4318. Johanna Frederiks van der (1)
4319. Johanna Fredriks (1)
4320. Johanna Friederike Charlotte (1)
4321. Johanna Geertruida (2)
4322. Johanna Geerts (1)
4323. Johanna Gerbens (2)
4324. Johanna Gerdina Christina (1)
4325. Johanna Gerhards van der (1)
4326. Johanna Gerrits (5)
4327. Johanna Gerrits van der (1)
4328. Johanna Gesina (1)
4329. Johanna Gijsberts (1)
4330. Johanna Harmanus (1)
4331. Johanna Harmens (1)
4332. Johanna Harts (1)
4333. Johanna Heerkes (1)
4334. Johanna Helena (1)
4335. Johanna Henderica (1)
4336. Johanna Henderika (1)
4337. Johanna Hendrica (2)
4338. Johanna Hendrika (1)
4339. Johanna Hendriks (5)
4340. Johanna Hendriks van der (1)
4341. Johanna Hermine (1)
4342. Johanna Hilbrands (2)
4343. Johanna Hillegonda (1)
4344. Johanna Hindriks (2)
4345. Johanna Hobbes (1)
4346. Johanna Jacoba (4)
4347. Johanna Jacoba Douwes (1)
4348. Johanna Jacoba Tiedes (1)
4349. Johanna Jacobs (5)
4350. Johanna Jans (21)
4351. Johanna Jans van der (1)
4352. Johanna Jelles (1)
4353. Johanna Jennes (1)
4354. Johanna Jitses (1)
4355. Johanna Jochums (2)
4356. Johanna Joekes (1)
4357. Johanna Johannes (16)
4358. Johanna Johannes de (1)
4359. Johanna Johannes Posthumus van der (1)
4360. Johanna Johannes van der (1)
4361. Johanna Josephs van der (1)
4362. Johanna Jurjens (1)
4363. Johanna Jurjens de (1)
4364. Johanna Jurjens van der (1)
4365. Johanna Keimpes van der (1)
4366. Johanna Klazes (2)
4367. Johanna Klazes van der (1)
4368. Johanna Kornelis (1)
4369. Johanna Lambertus (1)
4370. Johanna Lammerts (1)
4371. Johanna Liemes (1)
4372. Johanna Lourens (1)
4373. Johanna Louwes (1)
4374. Johanna Luitiens (1)
4375. Johanna Luitzens (1)
4376. Johanna M. (1)
4377. Johanna Machtilda (1)
4378. Johanna Magdalena (1)
4379. Johanna Margaretha (1)
4380. Johanna Maria (10)
4381. Johanna Maria Cornelis (1)
4382. Johanna Maria Douwes (3)
4383. Johanna Maria Everts (1)
4384. Johanna Maria Godefridus (1)
4385. Johanna Maria Jarichs (1)
4386. Johanna Maria Jitzes (1)
4387. Johanna Maria Pieters (1)
4388. Johanna Maria Reinders (1)
4389. Johanna Maria van (1)
4390. Johanna Markus (1)
4391. Johanna Martens van der (1)
4392. Johanna Martinus (1)
4393. Johanna Mechtelina (1)
4394. Johanna Meinderts (1)
4395. Johanna Meints (1)
4396. Johanna Melles (1)
4397. Johanna Minnes (1)
4398. Johanna Oenes (1)
4399. Johanna Oenses (1)
4400. Johanna Orks (1)
4401. Johanna Paulus (3)
4402. Johanna Petronella (2)
4403. Johanna Petronella Anna (1)
4404. Johanna Pieternella (aka Badens) (1)
4405. Johanna Pieters (11)
4406. Johanna Pieters van der (1)
4407. Johanna Reinders (2)
4408. Johanna Renzes (2)
4409. Johanna Rienks (1)
4410. Johanna Rintzes van der (1)
4411. Johanna Romkes van der (1)
4412. Johanna Ruurds (1)
4413. Johanna Sakes (1)
4414. Johanna Samuels (1)
4415. Johanna Sasses (2)
4416. Johanna Siemens (1)
4417. Johanna Sipkes (1)
4418. Johanna Sipkes van der (1)
4419. Johanna Sjoerds (2)
4420. Johanna Sophia (5)
4421. Johanna Sophia (aka Spoelstra \ de Vries) (1)
4422. Johanna Suzanna (1)
4423. Johanna Sybes (4)
4424. Johanna Symens (2)
4425. Johanna Symens van der (1)
4426. Johanna Symons (1)
4427. Johanna Sytske (1)
4428. Johanna Sytzes (3)
4429. Johanna Taekes (1)
4430. Johanna Thijssen (1)
4431. Johanna Thijsses (1)
4432. Johanna Thys (1)
4433. Johanna Tiedes (1)
4434. Johanna Tjallings (2)
4435. Johanna Tjebbes van der (1)
4436. Johanna van (1)
4437. Johanna van Borssum (1)
4438. Johanna van Buren (1)
4439. Johanna van den (1)
4440. Johanna van der (3)
4441. Johanna van het (1)
4442. Johanna Warners (1)
4443. Johanna Watzes (1)
4444. Johanna Wilhelmina (4)
4445. Johanna Wilhelmina Adolphina (3)
4446. Johanna Willemina (2)
4447. Johanna Willems de (1)
4448. Johanna Wytses (1)
4449. Johanna Ydes (1)
4450. Johannah Ten (1)
4451. Johanne (1)
4452. Johanneke (1)
4453. Johanneke Jans van der (1)
4454. Johannes (381)
4455. Johannes (aka Boomsma) van der (1)
4456. Johannes (Anne) Wytzes de (1)
4457. Johannes (Hannis) (1)
4458. Johannes (Hans) Jurjens (1)
4459. Johannes (Jan) (1)
4460. Johannes (Jannes) (1)
4461. Johannes (Jannes) Hessels (1)
4462. Johannes (Jannis) (1)
4463. Johannes (Joe) (1)
4464. Johannes (John) (5)
4465. Johannes (John) Alberts (1)
4466. Johannes (John) Arjens (1)
4467. Johannes (John) Berends (1)
4468. Johannes (John) Cornelis (1)
4469. Johannes (John) Dirks van der (1)
4470. Johannes (John) Doekes (1)
4471. Johannes (John) Eeltjes (1)
4472. Johannes (John) Franses (1)
4473. Johannes (John) Gerbens (2)
4474. Johannes (John) Gerrits (1)
4475. Johannes (John) Harts (1)
4476. Johannes (John) Hermanus (1)
4477. Johannes (John) Hilles (1)
4478. Johannes (John) Hotses (1)
4479. Johannes (John) Jans (2)
4480. Johannes (John) Johannes (2)
4481. Johannes (John) Johannes van der (1)
4482. Johannes (John) Klazes (1)
4483. Johannes (John) Meinderts van der (1)
4484. Johannes (John) Ottes (1)
4485. Johannes (John) Pieters (1)
4486. Johannes (John) Riemers (1)
4487. Johannes (John) Sierds (1)
4488. Johannes (John) Sjoerds (2)
4489. Johannes (John) Taekes van (1)
4490. Johannes (John) te (1)
4491. Johannes (John) van der (1)
4492. Johannes (John) Willems (1)
4493. Johannes (Joseph \ Joe) (1)
4494. Johannes (Joseph \ John) (1)
4495. Johannes (Rev. John M.) Minnes (1)
4496. Johannes Aans (1)
4497. Johannes Abes (2)
4498. Johannes Abes van (1)
4499. Johannes Abrahams (1)
4500. Johannes Adams (2)
4501. Johannes AEbeles (1)
4502. Johannes AEdes (1)
4503. Johannes Ages (2)
4504. Johannes Alberts (3)
4505. Johannes Alberts van der (1)
4506. Johannes Albertus (1)
4507. Johannes Alderts (2)
4508. Johannes Allerts (2)
4509. Johannes Andries (10)
4510. Johannes Andries van der (1)
4511. Johannes Annes (12)
4512. Johannes Annes van der (2)
4513. Johannes Anskes de (2)
4514. Johannes Anthoni de (1)
4515. Johannes Antonius Gerrits (1)
4516. Johannes Antoon (1)
4517. Johannes Antoon van der (1)
4518. Johannes Antoons (1)
4519. Johannes Arend van der (1)
4520. Johannes Arents (1)
4521. Johannes Arjens (7)
4522. Johannes Ates (3)
4523. Johannes Attes (1)
4524. Johannes Aukes (3)
4525. Johannes Aukes van der (1)
4526. Johannes Baltes (1)
4527. Johannes Barteles (1)
4528. Johannes Barts (2)
4529. Johannes Baukes (7)
4530. Johannes Baukes de (2)
4531. Johannes Baukes van der (1)
4532. Johannes Beerents (1)
4533. Johannes Beernts (1)
4534. Johannes Beerts (2)
4535. Johannes Berends (2)
4536. Johannes Berends van der (1)
4537. Johannes Bernardus (4)
4538. Johannes Bernhardus (1)
4539. Johannes Bienzes (3)
4540. Johannes Binnes (1)
4541. Johannes Bokkes (2)
4542. Johannes Bontjes van der (1)
4543. Johannes Booyens (1)
4544. Johannes Botes (3)
4545. Johannes Bouwes de (1)
4546. Johannes Boyens (1)
4547. Johannes Brants (1)
4548. Johannes Carel (2)
4549. Johannes Christiaan Bartels (1)
4550. Johannes Christiaans (1)
4551. Johannes Clazes (1)
4552. Johannes Coenraad (1)
4553. Johannes Cornelis (16)
4554. Johannes Cornelis de (1)
4555. Johannes Cornelis van der (1)
4556. Johannes Cornelius (1)
4557. Johannes Cremer Reinks (3)
4558. Johannes Daams (1)
4559. Johannes Daniels (1)
4560. Johannes Davids (1)
4561. Johannes Davids van der (1)
4562. Johannes Deddes (1)
4563. Johannes Dirk Anton (1)
4564. Johannes Dirks (23)
4565. Johannes Dirks van der (1)
4566. Johannes Doedes (6)
4567. Johannes Doekes (6)
4568. Johannes Doekes van der (1)
4569. Johannes Douwes (17)
4570. Johannes Douwes de (1)
4571. Johannes Durks (7)
4572. Johannes Ebbings (2)
4573. Johannes Ebeles (1)
4574. Johannes Eduardus (1)
4575. Johannes Eebes van der (1)
4576. Johannes Eelkes (1)
4577. Johannes Eeltjes (4)
4578. Johannes Eelzes (1)
4579. Johannes Eetses (1)
4580. Johannes Egberts (1)
4581. Johannes Eiberts (1)
4582. Johannes Eintes (2)
4583. Johannes Eises (1)
4584. Johannes Elias (1)
4585. Johannes Engels (1)
4586. Johannes Ernst (1)
4587. Johannes Errits (1)
4588. Johannes Everts (11)
4589. Johannes Everts van der (1)
4590. Johannes Eyses (1)
4591. Johannes Feddes (1)
4592. Johannes Feikes (4)
4593. Johannes Foekes (1)
4594. Johannes Fokkes (5)
4595. Johannes Folkerts (2)
4596. Johannes Fopkes (3)
4597. Johannes Foppes (3)
4598. Johannes Franciscus (2)
4599. Johannes Franciskus (1)
4600. Johannes Frans (1)
4601. Johannes Fransen (4)
4602. Johannes Franses (2)
4603. Johannes Franzen (1)
4604. Johannes Frederik Klazes (1)
4605. Johannes Fredriks (5)
4606. Johannes Freerks (9)
4607. Johannes Freerks van (1)
4608. Johannes Gaatzes (1)
4609. Johannes Gabes (1)
4610. Johannes Gaeles (2)
4611. Johannes Gaeles de (1)
4612. Johannes Geerhard (1)
4613. Johannes Geerts (4)
4614. Johannes Geerts van (1)
4615. Johannes Georg (1)
4616. Johannes Georgius (1)
4617. Johannes Gerardus van der (1)
4618. Johannes Gerbens (14)
4619. Johannes Gerbens de (3)
4620. Johannes Gerbens van der (1)
4621. Johannes Gerhardus (3)
4622. Johannes Gerkes (1)
4623. Johannes Gerks (1)
4624. Johannes Gerlofs (2)
4625. Johannes Gerrit (1)
4626. Johannes Gerrits (20)
4627. Johannes Gerrits (Brunger) (1)
4628. Johannes Gerrits van der (1)
4629. Johannes Gilles van der (1)
4630. Johannes Godfried (1)
4631. Johannes Gooitsens (1)
4632. Johannes Gooitzens van der (1)
4633. Johannes Gosses (4)
4634. Johannes Gurbes de (1)
4635. Johannes Haayes (1)
4636. Johannes Haitzes (1)
4637. Johannes Halbes (1)
4638. Johannes Hanzes (2)
4639. Johannes Harings (1)
4640. Johannes Harmanus (1)
4641. Johannes Harmens (6)
4642. Johannes Harmens van der (1)
4643. Johannes Hattums (1)
4644. Johannes Hedzers (1)
4645. Johannes Hedzers van der (1)
4646. Johannes Heerkes (3)
4647. Johannes Heins (1)
4648. Johannes Heinses (1)
4649. Johannes Heinzes (1)
4650. Johannes Hendrik (1)
4651. Johannes Hendriks (33)
4652. Johannes Hendriks van der (2)
4653. Johannes Hendrikus (1)
4654. Johannes Henricus (2)
4655. Johannes Hermanus (3)
4656. Johannes Heros (1)
4657. Johannes Hessels (2)
4658. Johannes Hettes (2)
4659. Johannes Hiddes (2)
4660. Johannes Hilbrands (1)
4661. Johannes Hindriks (2)
4662. Johannes Hoites (1)
4663. Johannes Holkes (1)
4664. Johannes Hommes (2)
4665. Johannes Hotzes (2)
4666. Johannes Hylkes (1)
4667. Johannes Idses van der (1)
4668. Johannes Iedes (2)
4669. Johannes Igles (1)
4670. Johannes IJsbrands (1)
4671. Johannes Innes (2)
4672. Johannes Jacobs (32)
4673. Johannes Jacobs (aka Sipeln) (1)
4674. Johannes Jacobs de (1)
4675. Johannes Jacobs van der (3)
4676. Johannes Jacobus (14)
4677. Johannes Jacobus Baukes (1)
4678. Johannes Jacobus Christiaan (1)
4679. Johannes Jacobus Hendriks (1)
4680. Johannes Jacobus Martens (1)
4681. Johannes Jacobus Stelwagen (1)
4682. Johannes Jakobs (1)
4683. Johannes Jakobus (1)
4684. Johannes Jan (1)
4685. Johannes Jans (95)
4686. Johannes Jans de (1)
4687. Johannes Jans van der (5)
4688. Johannes Jaspers (1)
4689. Johannes Jaspers de (1)
4690. Johannes Jelkes (1)
4691. Johannes Jelles (14)
4692. Johannes Jelles van der (1)
4693. Johannes Jelmers (1)
4694. Johannes Jelten (1)
4695. Johannes Jeltes (3)
4696. Johannes Jennes (1)
4697. Johannes Jentjes (1)
4698. Johannes Jetses (1)
4699. Johannes Jetzes (1)
4700. Johannes Jippes (1)
4701. Johannes Jitses (4)
4702. Johannes Jitzes (1)
4703. Johannes Jobse (1)
4704. Johannes Jochems (3)
4705. Johannes Johannes (43)
4706. Johannes Johannes (John Brunger) (1)
4707. Johannes Johannes Posthumus van der (1)
4708. Johannes Johannes van der (3)
4709. Johannes Johannis (2)
4710. Johannes Josephs (1)
4711. Johannes Josis (1)
4712. Johannes Joukes (3)
4713. Johannes Joukes van der (1)
4714. Johannes Jurgen (1)
4715. Johannes Jurjens (7)
4716. Johannes Jurjens van der (2)
4717. Johannes Jurres (1)
4718. Johannes Kaspers (1)
4719. Johannes Keimpes (3)
4720. Johannes Klases (3)
4721. Johannes Klazes (23)
4722. Johannes Klazes van der (2)
4723. Johannes Koenraads (2)
4724. Johannes Kornelis (8)
4725. Johannes Kornelis van der (1)
4726. Johannes Lammerts (3)
4727. Johannes Lammerts van der (1)
4728. Johannes Laurens (1)
4729. Johannes Laurentius (1)
4730. Johannes Liepkes van der (1)
4731. Johannes Lieuwes (11)
4732. Johannes Lieuwes van der (1)
4733. Johannes Lodewijk (2)
4734. Johannes Lolkes (4)
4735. Johannes Lourens (1)
4736. Johannes Lourentius Gerrits (1)
4737. Johannes Louws (2)
4738. Johannes Lubberts (1)
4739. Johannes Lucas (2)
4740. Johannes Luitjens (1)
4741. Johannes Luitsens van der (1)
4742. Johannes Luitses (1)
4743. Johannes Luitzens van der (3)
4744. Johannes Luizens van der (1)
4745. Johannes Marcus (2)
4746. Johannes Markus (1)
4747. Johannes Marten (1)
4748. Johannes Martens (11)
4749. Johannes Martens van der (3)
4750. Johannes Martinus Michael (1)
4751. Johannes Matthijs (1)
4752. Johannes Meentos (2)
4753. Johannes Meinderts (10)
4754. Johannes Meinderts van der (2)
4755. Johannes Meines (1)
4756. Johannes Meintes (1)
4757. Johannes Melis (1)
4758. Johannes Melles (2)
4759. Johannes Menkes (1)
4760. Johannes Mennes van der (1)
4761. Johannes Menzes (1)
4762. Johannes Merks (2)
4763. Johannes Mients (2)
4764. Johannes Mients van der (1)
4765. Johannes Minkes (1)
4766. Johannes Minnes (2)
4767. Johannes Minnolts (1)
4768. Johannes Montes (1)
4769. Johannes Murks van der (1)
4770. Johannes Nammens (2)
4771. Johannes Nannes (2)
4772. Johannes Nuttes (1)
4773. Johannes Oebeles (1)
4774. Johannes Oedses (aka (1)
4775. Johannes Oeges (4)
4776. Johannes Oeges van der (1)
4777. Johannes Oenes (1)
4778. Johannes Oenzes van der (2)
4779. Johannes Oepkes (1)
4780. Johannes Olferts (1)
4781. Johannes Opts (1)
4782. Johannes Ottes (5)
4783. Johannes Paulus (3)
4784. Johannes Petrus (1)
4785. Johannes Petrus van der (1)
4786. Johannes Piebes (1)
4787. Johannes Piers (8)
4788. Johannes Piers de (1)
4789. Johannes Pieter (1)
4790. Johannes Pieters (53)
4791. Johannes Pieters de (1)
4792. Johannes Pieters van (1)
4793. Johannes Pieters van der (5)
4794. Johannes Pijters (1)
4795. Johannes Popkes (4)
4796. Johannes Poppes (1)
4797. Johannes Reijnieris (1)
4798. Johannes Reinders (5)
4799. Johannes Renzes (3)
4800. Johannes Rienks (8)
4801. Johannes Rienks van der (2)
4802. Johannes Rinderts (2)
4803. Johannes Rintjes (1)
4804. Johannes Rintjes van der (1)
4805. Johannes Ritskes (2)
4806. Johannes Roelofs (6)
4807. Johannes Roelofs van der (1)
4808. Johannes Roels (1)
4809. Johannes Romkes (4)
4810. Johannes Rommerts (1)
4811. Johannes Ruurds (6)
4812. Johannes Sakes (2)
4813. Johannes Samuels (1)
4814. Johannes Sasses (4)
4815. Johannes Scheltes (1)
4816. Johannes Siebes (1)
4817. Johannes Siebriens (1)
4818. Johannes Siedses (2)
4819. Johannes Siedzes (3)
4820. Johannes Sierk (1)
4821. Johannes Sierks (1)
4822. Johannes Sijes (4)
4823. Johannes Sikke (1)
4824. Johannes Sikkes (8)
4825. Johannes Simmes (2)
4826. Johannes Simons (1)
4827. Johannes Sipkes (10)
4828. Johannes Sjabbes (1)
4829. Johannes Sjoerds (13)
4830. Johannes Sjoerds de (1)
4831. Johannes Sjoukes (3)
4832. Johannes Stephanus (1)
4833. Johannes Sweitzes (1)
4834. Johannes Syberens (1)
4835. Johannes Sybes (6)
4836. Johannes Sybes de (2)
4837. Johannes Sybouts (1)
4838. Johannes Sybren (1)
4839. Johannes Sybrens (2)
4840. Johannes Sydses (1)
4841. Johannes Sydses de (1)
4842. Johannes Symens (4)
4843. Johannes Symons (1)
4844. Johannes Syps (1)
4845. Johannes Syrcks (1)
4846. Johannes Sytses (1)
4847. Johannes Sytzes (10)
4848. Johannes Tabes (1)
4849. Johannes Taekeles (1)
4850. Johannes Taekes (5)
4851. Johannes Taekes de (1)
4852. Johannes Taekes van der (1)
4853. Johannes Taekles (1)
4854. Johannes Teunis (3)
4855. Johannes Teyes (1)
4856. Johannes Theodorus (2)
4857. Johannes Theunis (1)
4858. Johannes Theunis van der (2)
4859. Johannes Thijssen (1)
4860. Johannes Thijsses (2)
4861. Johannes Thomas (1)
4862. Johannes Tiedes (1)
4863. Johannes Tiessen (1)
4864. Johannes Tietes (2)
4865. Johannes Tijsses (1)
4866. Johannes Tjalles (4)
4867. Johannes Tjallings (4)
4868. Johannes Tjeerds (8)
4869. Johannes Tjepkes (1)
4870. Johannes Tjerks (3)
4871. Johannes Tjibles (1)
4872. Johannes Tjipkes (1)
4873. Johannes Tjitzes (1)
4874. Johannes Uilkes (2)
4875. Johannes Ulbes (4)
4876. Johannes van (2)
4877. Johannes van der (5)
4878. Johannes Walings (1)
4879. Johannes Walles (1)
4880. Johannes Watzes (1)
4881. Johannes Wiebes (2)
4882. Johannes Wiegers (1)
4883. Johannes Wilhelm (2)
4884. Johannes Wilhelmus (1)
4885. Johannes Willem (1)
4886. Johannes Willems (10)
4887. Johannes Willems de (2)
4888. Johannes Willems van der (1)
4889. Johannes Wiltjes (2)
4890. Johannes Wopkes (1)
4891. Johannes Wopkes van der (1)
4892. Johannes Wybes (15)
4893. Johannes Wybrens (3)
4894. Johannes Wybrens de (1)
4895. Johannes Wygers (1)
4896. Johannes Wytzes (2)
4897. Johannes Wytzes van der (1)
4898. Johannes Ydes (2)
4899. Johannes Ykes (1)
4900. Johannes Ynsos (1)
4901. Johannes Ynzes (1)
4902. Johannes Ytzens (1)
4903. Johanneske (3)
4904. Johanneske Geerts van der (1)
4905. Johanneske Jans (2)
4906. Johanneske Pieters (2)
4907. Johanneske Rienks (1)
4908. Johanneske Roels van der (1)
4909. Johanneske Sjoukes (1)
4910. Johanneske Symons (1)
4911. Johanneske Thomas (1)
4912. Johannetta Catrina (1)
4913. Johannika Jans (1)
4914. Johannikke Paulus (1)
4915. Johannis (39)
4916. Johannis (John) (1)
4917. Johannis (John) David (1)
4918. Johannis Ages (1)
4919. Johannis Johannis (2)
4920. Johannis Lenards (1)
4921. Johannis Sipkes (1)
4922. Johannis Symons (1)
4923. Johannis Sytzes (2)
4924. Johanniske (1)
4925. Johantie (1)
4926. Johantje (5)
4927. Johantje Aukes (1)
4928. Johantje Gerrits (1)
4929. Johantje Johannes (1)
4930. Johantje Symons (1)
4931. Johantje Sytses (1)
4932. John (27)
4933. John A. (1)
4934. John Albert (3)
4935. John B. (2)
4936. John Berend (1)
4937. John C. (1)
4938. John Corniel (1)
4939. John D. (1)
4940. John Edward (2)
4941. John H. (1)
4942. John Henry (1)
4943. John M. (1)
4944. John R. (1)
4945. John Richard (1)
4946. John S. (1)
4947. John W. (1)
4948. Jolke Ates (1)
4949. Jolke Ernst (1)
4950. Jolke Reinders (1)
4951. Jolke Uilkes (1)
4952. Jolle (1)
4953. Jolle Jacobs (1)
4954. Jolle Pieters (1)
4955. Jolle Reinders (1)
4956. Jolt (1)
4957. Jolt Jacobs (1)
4958. Joltje Uilkes (1)
4959. Jonas (2)
4960. Jonas Fokkes (1)
4961. Jonas Pytters (1)
4962. Joon (2)
4963. Joon Annes (3)
4964. Joon Gabes van der (1)
4965. Joos (4)
4966. Joos (Joe) (1)
4967. Joos(t) (1)
4968. Joosje (2)
4969. Joosje Sapes van der (1)
4970. Joost (16)
4971. Joost (Judocus) (1)
4972. Joost Bouwes (1)
4973. Joost Cornelisse (1)
4974. Joost Everts (1)
4975. Joost Hettes (1)
4976. Joost Jans (1)
4977. Joost Janse (1)
4978. Joost Joukes (1)
4979. Joost Pieters (2)
4980. Joost Rienks (1)
4981. Joost Sapes (1)
4982. Joost Sjoerds (1)
4983. Joostje (1)
4984. Jop (2)
4985. Jop Foppes (1)
4986. Joris (7)
4987. Joris Adams (1)
4988. Joris Dirks (1)
4989. Joris Hendriks (1)
4990. Joris Huberts (1)
4991. Jorke Klazes (1)
4992. Jorriet (1)
4993. Jorrijt (3)
4994. Jorrit (3)
4995. Jorrit Annes (1)
4996. Jorrit Cornelis (1)
4997. Jorrit Feykes (1)
4998. Jorrit Gjalts van der (1)
4999. Jorrit Hessels (1)
5000. Jorrit Idzes (1)
5001. Jorrit Meinderts (1)
5002. Jorrit Meintes (1)
5003. Jorrit Pieters (2)
5004. Jorrit Reinders (2)
5005. Jorrit Willems (1)
5006. Jorrit Wybes (1)
5007. Jorrith (1)
5008. Jorritje (1)
5009. Jorritje Harmens (1)
5010. Jorryd (1)
5011. Joseph (10)
5012. Joseph (Joannes Josephus) (1)
5013. Joseph Andries (1)
5014. Joseph Franses (1)
5015. Joseph Johannes van der (1)
5016. Joseph John (1)
5017. Joseph Nicolas (1)
5018. Joseph Ydes van (1)
5019. Josephine (1)
5020. Josephine Jans (1)
5021. Josephus (1)
5022. Josi Johannes (1)
5023. Josias (1)
5024. Josie (2)
5025. Josina (3)
5026. Josina Jelles (1)
5027. Josina Maria (1)
5028. Josina Neeltje (1)
5029. Joskien (1)
5030. Josyna Johannes Eyzes (1)
5031. Jother Balthasar de (1)
5032. Jother Balthazar (2)
5033. Jother Balthazar de Boer van der (2)
5034. Jou (6)
5035. Jouck (3)
5036. Joucke (1)
5037. Jouckien (1)
5038. Jouckjen (2)
5039. Jouk (7)
5040. Jouk Sjerps (1)
5041. Jouke (54)
5042. Jouke (Jack) Kornelis (1)
5043. Jouke Aants (2)
5044. Jouke Alderts de (1)
5045. Jouke Annes (1)
5046. Jouke Annes van der (1)
5047. Jouke Anskes (1)
5048. Jouke Arjens (2)
5049. Jouke Broers (1)
5050. Jouke Cornelis (4)
5051. Jouke Cornelis Tjipkes (1)
5052. Jouke Dirks (4)
5053. Jouke Doedes (1)
5054. Jouke Doejes (1)
5055. Jouke Douwes (4)
5056. Jouke Douwes (Jacob Rypma) (1)
5057. Jouke Durks (1)
5058. Jouke Eelkes (3)
5059. Jouke Everts (2)
5060. Jouke Feddes (1)
5061. Jouke Fokkes (1)
5062. Jouke Folkerts (1)
5063. Jouke Fransen (1)
5064. Jouke Fransens (1)
5065. Jouke Geerts (1)
5066. Jouke Gerbens (3)
5067. Jouke Gerbens van der (3)
5068. Jouke Gosses (2)
5069. Jouke Harmanus (1)
5070. Jouke Heins (1)
5071. Jouke Hendriks (1)
5072. Jouke Hendriks van (1)
5073. Jouke Hendriks van der (1)
5074. Jouke Jacobs (3)
5075. Jouke Jacobs de (1)
5076. Jouke Jacobs van der (1)
5077. Jouke Jans (11)
5078. Jouke Jarigs (1)
5079. Jouke Jaspers van der (1)
5080. Jouke Jelkes (1)
5081. Jouke Jelles (1)
5082. Jouke Jelmers (1)
5083. Jouke Jentjes (2)
5084. Jouke Jitzes (1)
5085. Jouke Jochems (1)
5086. Jouke Jochums (2)
5087. Jouke Joekes (1)
5088. Jouke Johannes (3)
5089. Jouke Johannes van der (2)
5090. Jouke Joukes (1)
5091. Jouke Jurjens (2)
5092. Jouke Keimpes (1)
5093. Jouke Klazes (2)
5094. Jouke Lammerts (1)
5095. Jouke Liebes (2)
5096. Jouke Lommes (1)
5097. Jouke Luitzens (1)
5098. Jouke Martens (2)
5099. Jouke Martens van der (2)
5100. Jouke Meinderts van der (1)
5101. Jouke Mijkes (1)
5102. Jouke Mikes (1)
5103. Jouke Minnes (2)
5104. Jouke Minzes (1)
5105. Jouke Minzes van (1)
5106. Jouke Ottes (1)
5107. Jouke Ouwes (1)
5108. Jouke Piers (1)
5109. Jouke Pieters (6)
5110. Jouke Pieters van der (1)
5111. Jouke Pyters (1)
5112. Jouke Reinders (1)
5113. Jouke Roelofs (1)
5114. Jouke Rutgers (1)
5115. Jouke Ruurds (2)
5116. Jouke Ruurds (Joseph Ripma) (1)
5117. Jouke Sakes (2)
5118. Jouke Seerps (aka Riedstra) (1)
5119. Jouke Siedzes (1)
5120. Jouke Sierds (1)
5121. Jouke Sijes (1)
5122. Jouke Sipkes (1)
5123. Jouke Sjoerds (1)
5124. Jouke Sybes (2)
5125. Jouke Sybrens (2)
5126. Jouke Symens (1)
5127. Jouke Taekes (1)
5128. Jouke Theunis (3)
5129. Jouke Tijssens (1)
5130. Jouke Tijsses (1)
5131. Jouke Tjammes (1)
5132. Jouke Tjerks (1)
5133. Jouke Tjipkes van der (1)
5134. Jouke Watzes (1)
5135. Jouke Watzes van (1)
5136. Jouke Wiegers van der (1)
5137. Jouke Willems van der (2)
5138. Jouke Wiltjes (1)
5139. Jouke Wybrens (1)
5140. Jouke Ydes (1)
5141. Jouke Ymes (1)
5142. Joukien (1)
5143. Joukje (28)
5144. Joukje (Jannette) Sapes van der (1)
5145. Joukje (Jennie) Jans (1)
5146. Joukje (Jennie) Leenderts (1)
5147. Joukje (Jennie) Sipkes (1)
5148. Joukje Aedes (1)
5149. Joukje Annes (1)
5150. Joukje Arjens (2)
5151. Joukje Aukes (1)
5152. Joukje Baens (1)
5153. Joukje Beins (1)
5154. Joukje Cornelis van der (1)
5155. Joukje Diederts (1)
5156. Joukje Dirks (4)
5157. Joukje Doekes (3)
5158. Joukje Douwes (4)
5159. Joukje Douwes van der (1)
5160. Joukje Durks (1)
5161. Joukje Elias (1)
5162. Joukje Frankes van der (1)
5163. Joukje Fransen (1)
5164. Joukje Freerks (1)
5165. Joukje Gerbens (2)
5166. Joukje Gerrits (2)
5167. Joukje Gerrits van der (1)
5168. Joukje Gosses (1)
5169. Joukje Harmens (1)
5170. Joukje Hendriks (2)
5171. Joukje Hendriks van der (2)
5172. Joukje Hommes (1)
5173. Joukje Jacobs (5)
5174. Joukje Jacobs van der (1)
5175. Joukje Jans (8)
5176. Joukje Jeltes (1)
5177. Joukje Jilkes (1)
5178. Joukje Jochums (1)
5179. Joukje Joekes van der (1)
5180. Joukje Joukes (2)
5181. Joukje Jurjens (1)
5182. Joukje Klases (1)
5183. Joukje Klazes (9)
5184. Joukje Klazes van der (1)
5185. Joukje Kornelis (1)
5186. Joukje Leenderts (1)
5187. Joukje Lieuwes (1)
5188. Joukje Martens van der (1)
5189. Joukje Meinderts van der (1)
5190. Joukje N. (1)
5191. Joukje Ottes (2)
5192. Joukje Ouwes (2)
5193. Joukje Piekes (1)
5194. Joukje Pieters (4)
5195. Joukje Reinders (1)
5196. Joukje Ruurds (1)
5197. Joukje Rykeles van der (1)
5198. Joukje Sapes van der (1)
5199. Joukje Siedzes (1)
5200. Joukje Simens (1)
5201. Joukje Sipkes (3)
5202. Joukje Sjoerds (3)
5203. Joukje Sjoukes (1)
5204. Joukje Sybes (2)
5205. Joukje Symens (1)
5206. Joukje Sytses (2)
5207. Joukje Sytzes (1)
5208. Joukje Tieles (1)
5209. Joukje Willems (3)
5210. Joukje Ypes (2)
5211. Joukje Ypes de (1)
5212. Joukjen (17)
5213. Joukjen Atzes (1)
5214. Joukjen Aukes van der (1)
5215. Joukjen Durks (1)
5216. Joukjen Gerkes (1)
5217. Joukjen Hendriks (1)
5218. Joukjen Hylkes (1)
5219. Joukjen Jans van der (1)
5220. Joukjen Keimpes (1)
5221. Joukjen Klaazes van der (1)
5222. Joukjen Klazes (2)
5223. Joukjen Lammerts (1)
5224. Joukjen Liebbes (1)
5225. Joukjen Minnes (1)
5226. Joukjen Pieters (1)
5227. Joukjen Synes van der (1)
5228. Jouktie (1)
5229. Joukyn (1)
5230. Joute (2)
5231. Joute Dirks van der (1)
5232. Joute Douwes (1)
5233. Joute Eelkes (2)
5234. Joute Gerks (1)
5235. Joute Klazes (1)
5236. Joute Pieters (5)
5237. Joute Ruurds van der (1)
5238. Jouw (2)
5239. Jouw Ates (1)
5240. Jouw Ernst (1)
5241. Jouw Harkes van der (1)
5242. Jouw Hendriks (1)
5243. Jouw Jans (1)
5244. Jouw Jouws Kooystra (1)
5245. Jouw Myntjes (1)
5246. Jouw Ottes (1)
5247. Jouw Symens (1)
5248. Jouwerke (3)
5249. Jouwert (2)
5250. Jouwert Rientses (1)
5251. Jouwertje (1)
5252. Jouwke (1)
5253. Jouwkje Aukes (1)
5254. Jouwkjen Johannes (1)
5255. Jozepke Nicolaas (1)
5256. Jozias (3)
5257. Jozina Cornelia (1)
5258. Ju Lollis (1)
5259. Juan (1)
5260. Jude (1)
5261. Judichje Harmens (1)
5262. Judik Willem Gerrits (1)
5263. Judith (1)
5264. Judith Bethelemine Charlotte (1)
5265. Judocus (Joost) Harmanus (1)
5266. Judocus (Joost) Harmens (1)
5267. Jueltie (1)
5268. Juke (1)
5269. Jukke (2)
5270. Jule Camie (1)
5271. Julia Ann (1)
5272. Juliana (2)
5273. Juliana Pieters (1)
5274. Julio (1)
5275. Julius (George) (1)
5276. Julius Dominicus (2)
5277. Julius Dominicus Sywerts (1)
5278. Julius Piers (1)
5279. Julle (1)
5280. Julle Jacobs (1)
5281. Julle Jans (1)
5282. Jullina Hindriks (1)
5283. Jultje (1)
5284. Jultje Jacobs (2)
5285. Juriaan (1)
5286. Jurjen (51)
5287. Jurjen (James) Thijssen (1)
5288. Jurjen (Jurien) Jans (1)
5289. Jurjen Adrianus (2)
5290. Jurjen Alderts (1)
5291. Jurjen Alles (1)
5292. Jurjen Andries (2)
5293. Jurjen Andries van der (3)
5294. Jurjen Annes (3)
5295. Jurjen Annes van der (1)
5296. Jurjen Antoons (1)
5297. Jurjen Baukes (1)
5298. Jurjen Berends (1)
5299. Jurjen Bernardus (1)
5300. Jurjen Coenraads (1)
5301. Jurjen Daniels (1)
5302. Jurjen Daniels van der (1)
5303. Jurjen Dirks (1)
5304. Jurjen Doens van der (1)
5305. Jurjen Douwes de (1)
5306. Jurjen Eelkes de (1)
5307. Jurjen Eeltjes van der (1)
5308. Jurjen Everts (2)
5309. Jurjen Fiepkes (1)
5310. Jurjen Foekes (1)
5311. Jurjen Formers van der (1)
5312. Jurjen Geerts (1)
5313. Jurjen Gerrits (1)
5314. Jurjen Gerrits van der (1)
5315. Jurjen Gesolds (1)
5316. Jurjen Giezolds (1)
5317. Jurjen Gjelts (1)
5318. Jurjen Halbes (2)
5319. Jurjen Hendriks (4)
5320. Jurjen Henrich (1)
5321. Jurjen Hermanus (1)
5322. Jurjen Jacobs (2)
5323. Jurjen Jacobs van der (1)
5324. Jurjen Jannes (Jerry DeGraff) (1)
5325. Jurjen Jans (7)
5326. Jurjen Jetses (1)
5327. Jurjen Jilderts (1)
5328. Jurjen Jitzes van der (1)
5329. Jurjen Johannes (6)
5330. Jurjen Johannes van der (1)
5331. Jurjen Joukes (2)
5332. Jurjen Jurjens (4)
5333. Jurjen Jurjens van der (1)
5334. Jurjen Klases (1)
5335. Jurjen Klazes (1)
5336. Jurjen Klazes van der (1)
5337. Jurjen Lieuwes (1)
5338. Jurjen Lieuwes van der (1)
5339. Jurjen Martens (1)
5340. Jurjen Menzes (1)
5341. Jurjen Minno (1)
5342. Jurjen Pieters (5)
5343. Jurjen Pieters van der (1)
5344. Jurjen Reinders van der (1)
5345. Jurjen Rinzes van der (1)
5346. Jurjen Roelofs (1)
5347. Jurjen Sacharias (1)
5348. Jurjen Salvus (1)
5349. Jurjen Siemens (1)
5350. Jurjen Sierks (3)
5351. Jurjen Sietzes (1)
5352. Jurjen Sipkes (1)
5353. Jurjen Sipkes (aka Spinstra) (1)
5354. Jurjen Sjoerds (1)
5355. Jurjen Sybes (7)
5356. Jurjen Sybes de (1)
5357. Jurjen Sybrens (1)
5358. Jurjen Symons (1)
5359. Jurjen Tammes (1)
5360. Jurjen Thijsses (1)
5361. Jurjen Thomas (3)
5362. Jurjen Tietes (1)
5363. Jurjen Westerbaan (1)
5364. Jurjen Willems (2)
5365. Jurjen Wybrens (2)
5366. Jurjen Wytses (1)
5367. Jurjen Wytzes (2)
5368. Jurjen Zacharias (1)
5369. Jurjentje Aukes (1)
5370. Jurjentje Pieters (1)
5371. Jurjentje Ulbes (1)
5372. Jurk (2)
5373. Jurk Sjoerds (1)
5374. Jurre (3)
5375. Jurre Anskes van der (1)
5376. Jurre Klazes (1)
5377. Jurriaan Christiaan (1)
5378. Jurrien (6)
5379. Jurrien (Jerry Westerman) (1)
5380. Jurrien (Jerry) (1)
5381. Jurrien Hendriks (1)
5382. Jurrien Jans (2)
5383. Justine (1)
5384. Justus (Joost) (1)
5385. Justus Fredrik (1)
5386. Justus Jans (1)
5387. Jusyna (1)
5388. Jutje Oebles (1)