Voornamen Lijst: Begint met I


Alle voornamen beginnend met I, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Ibele Jans van der (1)
2. Ibeltie (1)
3. Ibeltje (Ida) Popkes (1)
4. Ibeltje Lammerts (1)
5. Ibeltje Theodorus (aka Iiebbeltien Dirckx) (1)
6. Ibertus (1)
7. Ida (11)
8. Ida Alberts (1)
9. Ida Arents (1)
10. Ida Hanzes (1)
11. Ida Jacoba Baukes (1)
12. Ida Popkes (2)
13. Ida Ties van der (1)
14. Ida Wopkes (1)
15. Ide (3)
16. Ide Hommes (1)
17. Ide Jacobs (1)
18. Idje (1)
19. Ids (19)
20. Ids Andries (2)
21. Ids Annes (1)
22. Ids Cornelis (3)
23. Ids Dirks (2)
24. Ids Doekes (1)
25. Ids Durks van der (1)
26. Ids Gerbens (1)
27. Ids Gosses (1)
28. Ids Hedzers (1)
29. Ids Hendriks (1)
30. Ids Hessels (5)
31. Ids Hyltjes (1)
32. Ids Hyltjes van der (1)
33. Ids Idzes (4)
34. Ids Jacobs (3)
35. Ids Jans (9)
36. Ids Johannes (1)
37. Ids Jorrits (1)
38. Ids Klazes (1)
39. Ids Kornelis (2)
40. Ids Lieuwes (1)
41. Ids Outgers (1)
42. Ids Pieters (1)
43. Ids Pieters van der (1)
44. Ids Renzes (1)
45. Ids Ruurds (1)
46. Ids Symens (3)
47. Ids Watzes (1)
48. Ids Wytses (1)
49. Ids Ynzes (1)
50. Idsche Pytters (1)
51. Idsert (1)
52. Idske (6)
53. Idske Arjens (1)
54. Idske Brands (1)
55. Idske Gerlofs (1)
56. Idske Gosses (1)
57. Idske Hendriks van (1)
58. Idske Hiddes (1)
59. Idske Johannes van der (1)
60. Idske Kornelis (4)
61. Idske Lammerts (1)
62. Idske Lieuwes (1)
63. Idske Louws (1)
64. Idske Pieters (3)
65. Idske Romkes (1)
66. Idske Sietzes (1)
67. Idske Sijbrens (1)
68. Idske Tjallings (1)
69. Idske Willems (1)
70. Idske Wopkes (1)
71. Idts (1)
72. Idtskje Lolkes (1)
73. Idz (1)
74. Idzart (1)
75. Idzart Roggers (1)
76. Idzerd Andries van der (1)
77. Idzerd Tjebbes (1)
78. Iebe Jans (1)
79. Iebe Lieuwes (2)
80. Iebe Lykeles (1)
   81. Iebele (1)
82. Iebele Douwes (1)
83. Iebeltje (8)
84. Iebeltje (Ella) Jochums (1)
85. Iebeltje Feddes (1)
86. Iebeltje Gerbens (2)
87. Iebeltje Gerrits (1)
88. Iebeltje Gooitsens (1)
89. Iebeltje Gosses (1)
90. Iebeltje Harmens (1)
91. Iebeltje Hendriks van der (1)
92. Iebeltje Jacobs (2)
93. Iebeltje Jans (4)
94. Iebeltje Jans van der (1)
95. Iebeltje Klazes (1)
96. Iebeltje Sierks (1)
97. Iebeltje Sjoerds de (1)
98. Iebeltje Wietzes (1)
99. Ieda (1)
100. Iede (4)
101. Iede Jans (1)
102. Iede Johannes (1)
103. Iede Klases (1)
104. Iede Willems (1)
105. Iede Ynes (1)
106. Iedske (1)
107. Iefke (2)
108. Iefke Cornelis (1)
109. Iefke Feddes (1)
110. Iefke Jans (1)
111. Iefke Libbes (1)
112. Iefke Thomas (2)
113. Iek Meines (1)
114. Ieke Franzes (1)
115. Ieke Hendriks (1)
116. Ieke Sybrens van der (1)
117. Ieme (3)
118. Ieme Pieters (1)
119. Ieme Wybrens (1)
120. Iemkje (1)
121. Iemkje van der (1)
122. Iemkjen Izaaks (1)
123. Iemktje Harms (1)
124. Ienke (1)
125. Ienske Siebes (1)
126. Ienskje Jans (1)
127. Ientje (3)
128. Ientje Oenes (1)
129. Iep Engels (1)
130. Ieppe (1)
131. Ieseltje Dirks (1)
132. Ieseltje Jans (1)
133. Iete (1)
134. Iete Boeles (1)
135. Iete Luitjens (1)
136. Ietie Atzes (1)
137. Ietje (2)
138. Ietje (Ida) Jans (1)
139. Ietje Atzes (1)
140. Ietje Binderts (1)
141. Ietje Douwes van der (1)
142. Ietje Jans (1)
143. Ietje Lieuwes (1)
144. Ietje Monses (1)
145. Ietje Pieters (1)
146. Ietje Sasses van der (1)
147. Ietje Simons (1)
148. Ietje Tjeerds (1)
149. Ietje Ynzes (1)
150. Iets (1)
151. Ietske (9)
152. Ietske Durks (1)
153. Ietske Sikkes (1)
154. Ietske Simons (1)
155. Iettje (2)
156. Ieukjen Willems (1)
157. Iggele Jacobs (1)
158. Iggele Wouters (1)
159. Igle (2)
160. Igle Benedictus (1)
   161. Igle Dirks (3)
162. Igle Franses (1)
163. Igle Gerbens (1)
164. Igle Jans (3)
165. Igle Sybes (1)
166. Igle Sybrens van der (1)
167. Igle Symons (1)
168. Ignatius (1)
169. IJbel (2)
170. IJbeltie (1)
171. IJbeltje (2)
172. IJbeltje Jans (1)
173. IJbeltje Jurjens van der (1)
174. IJck (1)
175. IJcke (2)
176. IJde (2)
177. IJdtie (1)
178. IJe (4)
179. IJe Willems (1)
180. IJebel (1)
181. IJelske (1)
182. IJessche (1)
183. IJesse (2)
184. IJetscke (1)
185. IJfke (3)
186. IJfke Baukes (1)
187. IJitske (1)
188. IJje Hommes (1)
189. IJke (1)
190. IJkjen (1)
191. IJkjen Cornelis (1)
192. IJme Willems (1)
193. IJmena Johanna (1)
194. IJmk (1)
195. IJmke (1)
196. IJmkje (6)
197. IJmkje (Emma) (1)
198. IJmkje Jans (1)
199. IJmkjen (4)
200. IJmkjen Jans (1)
201. IJne Alberts (1)
202. IJnske (3)
203. IJnskje (1)
204. IJpe (1)
205. IJpke (1)
206. IJpkje (2)
207. IJsaak (1)
208. IJsbrand (5)
209. IJsbrand Albert Gosses (2)
210. IJsbrand Albert Pieters (1)
211. IJsbrand Alberts (1)
212. IJsbrand Ales (2)
213. IJsbrand Aukes (1)
214. IJsbrand Baukes van der (1)
215. IJsbrand Dirks van der (2)
216. IJsbrand Fransen (2)
217. IJsbrand Harkes (1)
218. IJsbrand Harmens (2)
219. IJsbrand Hendriks (1)
220. IJsbrand IJsbrands (2)
221. IJsbrand Jacobs (1)
222. IJsbrand Jans (3)
223. IJsbrand Jelles (2)
224. IJsbrand Jitses (1)
225. IJsbrand Jitzes (1)
226. IJsbrand Johannes (1)
227. IJsbrand Keimpes van der (2)
228. IJsbrand Klases (1)
229. IJsbrand Klazes (2)
230. IJsbrand Kornelis (1)
231. IJsbrand Kornelis van der (1)
232. IJsbrand Lieuwes (2)
233. IJsbrand Lourens (1)
234. IJsbrand Meints (1)
235. IJsbrand Michiels (1)
236. IJsbrand Oebeles (2)
237. IJsbrand Oedzes de (1)
238. IJsbrand Pieters (3)
239. IJsbrand Rienks (4)
240. IJsbrand Rientses (1)
   241. IJsbrand Romkes (1)
242. IJsbrand Scheltes (1)
243. IJsbrand Sjardes (1)
244. IJsbrand Sjerps (1)
245. IJsbrand Sjoerds (2)
246. IJsbrand Sjoerds de (1)
247. IJsbrand Sjoukes (3)
248. IJsbrand Taekes (1)
249. IJsbrand Thomas (2)
250. IJsbrand Tjeerds (1)
251. IJsbrand Willems (1)
252. IJsbrand Wytzes (1)
253. IJsbrandt (1)
254. IJsebrand (1)
255. IJtie (3)
256. IJtien (1)
257. IJtje (16)
258. IJtje (Edith) (1)
259. IJtje (Ida Tysse) (1)
260. IJtje Jans (1)
261. IJtje Pieters (1)
262. IJtsen (1)
263. IJtske (3)
264. IJtske Pieters (1)
265. IJttie (3)
266. IJttje (4)
267. IJtze Tjeerts (1)
268. Ike Sjoerts (1)
269. Ike Wytzes (1)
270. Iman (1)
271. Imbartus (1)
272. Imbert (1)
273. Imck (6)
274. Imcke (2)
275. Ime Ubeles (1)
276. Imk (1)
277. Imke (12)
278. Imke (Emma) (1)
279. Imke Fongers (1)
280. Imke Harmanus (1)
281. Imke Hommes (1)
282. Imke Jacobs (1)
283. Imke Johannes van der (1)
284. Imke Klazes (2)
285. Imkien Harms (1)
286. Imkje (2)
287. Imkje Annes (1)
288. Imkje Baukes (1)
289. Imkje Doedes (1)
290. Imkje Folkerts (2)
291. Imkje Harmanus (1)
292. Imkje Jakobs (1)
293. Imkje Jans (1)
294. Imkje Klazes (1)
295. Imkje Rinderts (1)
296. Imkje Sipkes (1)
297. Imkje Teunis (1)
298. Imkje Wybes (1)
299. Imkjen (4)
300. Imkjen Annes (1)
301. Imkjen Roels (1)
302. Imme (2)
303. Immertje (1)
304. Immigje (2)
305. Immilia (1)
306. Impkjen (1)
307. Impkjen Wopkes (1)
308. Imtie Gerrits (1)
309. Inckien Wyberns (1)
310. Ingena (1)
311. Ingena van der (1)
312. Ingetje (1)
313. Ingje (1)
314. Ink (2)
315. Ink Yetses (1)
316. Inne (2)
317. Inne Innes (1)
318. Inne Ykes (1)
319. Inse (1)
320. Inske (5)
   321. Int (1)
322. Intk Ferdinands (1)
323. Ipcke (1)
324. Ipe (2)
325. Ipe Clasen (1)
326. Ipe Hendriks (1)
327. Irene (4)
328. Irene Margaret (2)
329. Isa?acus (1)
330. Isaac (6)
331. Isaac Hendriks (1)
332. Isaac Jentjes (1)
333. Isaac Michiels van der (1)
334. Isaac Willems (1)
335. Isaac Ytzens (1)
336. Isaack (1)
337. Isaackje (1)
338. Isaak (1)
339. Isaak Abrahams van der (1)
340. Isaak Daniels (1)
341. Isaak Dirks (1)
342. Isaak Hendriks (1)
343. Isaak Jakobs (1)
344. Isaak Jansen (1)
345. Isaak Lykeles (1)
346. Isaakje Johannes (1)
347. Isabella (1)
348. Isabella Carolina (1)
349. Isabelle (1)
350. Isack (1)
351. Isak (2)
352. Isakus (1)
353. Isbrant (2)
354. Isebellina Jans (1)
355. Isidor (1)
356. Isk (1)
357. Iske (1)
358. Iskje Dirks (1)
359. Iskje Leenderts van den (1)
360. Iskjen Franses (1)
361. Ite Simens (1)
362. Itert Hendriks (1)
363. Itie (4)
364. Itien (1)
365. Itje (6)
366. Itje (Edith) (1)
367. Itje Dirks (1)
368. Itje Harms (1)
369. Itje Lipkes bij (1)
370. Itjen (2)
371. Itske (12)
372. Itske (Ida) (1)
373. Itske (Ida) Cornelis (1)
374. Itske Annes (1)
375. Itske Arjens (1)
376. Itske Eelzes (1)
377. Itske Feyes (1)
378. Itske Feykes (1)
379. Itske Hessels (1)
380. Itske Hilbrands (1)
381. Itske Jurjens (1)
382. Itske Lieuwes van der (1)
383. Itske Ruurds (1)
384. Itske Sybrens (1)
385. Itske Willems (2)
386. Ittien (1)
387. Ittje (1)
388. Iza?ak Martens (2)
389. Izaak (2)
390. Izaak Abes van der (1)
391. Izaak Abraham (1)
392. Izaak Epkes (2)
393. Izaak Jacobus (1)
394. Izaak Willems (1)
395. Izaak Wytzes van der (1)
396. Izak (1)
397. Izak (Isaac) (1)
398. Izak Arends (1)
399. Izebrand (1)