Voornamen Lijst: Begint met H


Alle voornamen beginnend met H, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Haaije (2)
2. Haaike Christoffels (1)
3. Haaike Haaikes (1)
4. Haaje (2)
5. Haaje Nammens (1)
6. Haakje (1)
7. Haakje Hendriks (1)
8. Haakje Jans (1)
9. Haakje Jeens van der (1)
10. Haakje Klazes (2)
11. Haakje Willems (1)
12. Haan Sytses (1)
13. Haansen (1)
14. Haantie (2)
15. Haantie Lieuwes (1)
16. Haantje (5)
17. Haantje Ates (1)
18. Haantje Douwes (1)
19. Haantje Fekkes (1)
20. Haantje Tjebbes (2)
21. Haantje Wybes (1)
22. Haantzen (1)
23. Haaye (3)
24. Haaye Andries (1)
25. Haaye Binderts (1)
26. Haaye Everts van der (1)
27. Haaye Gerryts (1)
28. Haaye Haayes (1)
29. Haaye Jans (1)
30. Haaye Sjoerds (1)
31. Haaye Sjoerds van der (1)
32. Haayke Geerts (1)
33. Habeltje Jans (1)
34. Haebele Abes van (1)
35. Haebele Giesberts (1)
36. Haebele Klazes (1)
37. Haebeltje (12)
38. Haebeltje (Helen) Sierds (1)
39. Haebeltje Allerts (1)
40. Haebeltje Aukes (1)
41. Haebeltje Foppes (1)
42. Haebeltje Franses (1)
43. Haebeltje Gerryts van der (1)
44. Haebeltje Jacobs (2)
45. Haebeltje Piers de (1)
46. Haebeltje Pieters (1)
47. Haebeltje Siedses (1)
48. Haebeltje Sjoerds (1)
49. Haebeltje Sjoerds van der (1)
50. Haebeltje Tjalles (1)
51. Haebeltje Uilkes (1)
52. Haebeltje Wigles (1)
53. Haebeltje Wopkes (1)
54. Haeble (1)
55. Haensen (1)
56. Haentie (1)
57. Haentje (1)
58. Haentje Klazes (2)
59. Haerke (2)
60. Haerre Pieters (1)
61. Haetze (1)
62. Haie Pijtters (1)
63. Haije (4)
64. Haije Dirks (1)
65. Haije Gerardus (1)
66. Haije Hindriks (1)
67. Haijo Berends (1)
68. Haike (1)
69. Haike Andries (1)
70. Haike Annes (1)
71. Haike Feykes (1)
72. Haike Fokkes (1)
73. Haike Jans (1)
74. Haike Pieters van der (1)
75. Haike Reinders (1)
76. Haikien (1)
77. Haiko Feddes (1)
78. Haintje Haitzes (1)
79. Haite Annes (1)
80. Haite Douwes (1)
81. Haite Egberts (1)
82. Haitse Johannes (1)
83. Haitse Klazes (1)
84. Haitse Piekes (1)
85. Haitske (1)
86. Haitske Klazes (1)
87. Haitske Pieters (2)
88. Haitske Reinders (1)
89. Haitske Ruurds (1)
90. Haitske Theunis (1)
91. Haitske Willems (1)
92. Haitze (2)
93. Haitze Aukes (1)
94. Haitze Klazes (1)
95. Haitze Pieters (1)
96. Haje (5)
97. Haje Dirks (1)
98. Haje Hendriks de (1)
99. Haje Jans (1)
100. Haje Tjallings (1)
101. Hajo (3)
102. Hajonides (1)
103. Hajonides Dieuwkos (1)
104. Halbe (9)
105. Halbe (Albert) Rinses (1)
106. Halbe Alles (1)
107. Halbe Annes (1)
108. Halbe Atzes (1)
109. Halbe Baukes (1)
110. Halbe Geerts van der (1)
111. Halbe Gerrits (1)
112. Halbe Gosses van der (2)
113. Halbe Halbes (2)
114. Halbe Heerkes (1)
115. Halbe Jacobs (1)
116. Halbe Jans (3)
117. Halbe Jitses (1)
118. Halbe Jochums (2)
119. Halbe Johannes (4)
120. Halbe Jouwerts (1)
121. Halbe Jurjens (2)
122. Halbe Lieuwes (1)
123. Halbe Lubberts (2)
124. Halbe Pieters (1)
125. Halbe Rienks (1)
126. Halbe Siedzes (1)
127. Halbe Tjeerds van der (1)
128. Halbe Wytses (1)
129. Halbertje Waatzes (1)
130. Halbo (1)
131. Halbo Durks (1)
132. Hamke (1)
133. Hanimel (1)
134. Hanke (2)
135. Hanna (1)
136. Hanna Annes (1)
137. Hanna Doekes (1)
138. Hanna Rinzes (1)
139. Hanne (1)
140. Hanne Andries (1)
141. Hanne Jans (1)
142. Hannes (2)
143. Hannis (aka Johannes Kramer) (1)
144. Hans (42)
145. Hans (Harry) Johannes (1)
146. Hans (Henry) Roelofs (1)
147. Hans (Hense) Roels (1)
148. Hans (Johannes) Abels (1)
149. Hans Abrams (1)
150. Hans Alles (1)
151. Hans Antonius (1)
152. Hans Arends (2)
153. Hans Arnoldus (1)
154. Hans Benjamins (1)
155. Hans Coenraads (1)
156. Hans Fokkes (2)
157. Hans Franses (1)
158. Hans Gerrits (2)
159. Hans Hanses (2)
160. Hans Hanzes (1)
161. Hans Harmens (1)
162. Hans Heeres van der (1)
163. Hans Hendriks (3)
164. Hans Hendriks van der (1)
165. Hans Jacobs (6)
166. Hans Jacobs de (1)
167. Hans Jans (10)
168. Hans Jansen (1)
169. Hans Jarigs (2)
170. Hans Jelles (1)
171. Hans Johannes (3)
172. Hans John (1)
173. Hans Jolts (1)
174. Hans Klases (1)
175. Hans Klazes (4)
176. Hans Klazes de (1)
177. Hans Lolkes (1)
178. Hans Markus Schudel aka (1)
179. Hans Martens (1)
180. Hans Minnes de (1)
181. Hans Minses (1)
182. Hans Ottes (1)
183. Hans Piers (1)
184. Hans Pieters (6)
185. Hans Reinders (1)
186. Hans Reitjes (1)
187. Hans Rinzes (1)
188. Hans Roelofs (1)
189. Hans Ruurds (1)
190. Hans Siemens (1)
191. Hans Sierks (2)
192. Hans Sipkes (2)
193. Hans Sippes (1)
194. Hans Sjoerds van der (1)
195. Hans Sjoukes (1)
196. Hans Steffens (1)
197. Hans Sybes (1)
198. Hans Sybrens (2)
199. Hans Sybrens van der (1)
200. Hans Sytses (1)
201. Hans Sytzes (3)
202. Hans Taekes (2)
203. Hans Thomas (1)
204. Hans Tjallings (1)
205. Hans Tjeerds (1)
206. Hans Ulbes van der (1)
207. Hans Wiemers (1)
208. Hans Wigles (1)
209. Hans Willem (2)
210. Hans Wybes (1)
211. Hans Wytzes (1)
212. Hans Ymes (2)
213. Hansje (1)
214. Hansjen (1)
215. Hantje (5)
216. Hantje (Henry) Klazes (1)
217. Hantje Andries (1)
218. Hantje Doekes (1)
219. Hantje IJsbrands (1)
220. Hantje Jacobs (1)
221. Hantje Luitsens (1)
222. Hantje Martens (1)
223. Hantje Rienks (1)
224. Hantje Ritskes van (1)
225. Hantje Ruurds (1)
226. Hantje Sierds (1)
227. Hantjen (1)
228. Hanzen (1)
229. Harigje (1)
230. Haring (10)
231. Haring (Harry) Cornelis (1)
232. Haring (Harry) Geerts (1)
233. Haring Bartelds (1)
234. Haring Dirks (1)
235. Haring Fetzes (1)
236. Haring Gosses (1)
237. Haring Hylkes (1)
238. Haring Jacobs (1)
239. Haring Jans (8)
240. Haring Jans van der (1)
241. Haring Jantjes (1)
242. Haring Jeltes (1)
243. Haring Jitses (1)
244. Haring Oedzes (1)
245. Haring Oeges (1)
246. Haring Pieters (1)
247. Haring Pieters van der (1)
248. Haring Roelofs (1)
249. Haring Sjerps (1)
250. Haring Taekes (2)
251. Haring Tjallings (3)
252. Haring Tjisses (1)
253. Haring Ypes (1)
254. Haringh Tjeerds (1)
255. Haringje Alberts (1)
256. Haringje Jans (1)
257. Haringje Sydses (1)
258. Haringje Theunis (1)
259. Harke (15)
260. Harke Baukes (1)
261. Harke Bokkes (1)
262. Harke Derks (1)
263. Harke Doeyes (1)
264. Harke Edzes (1)
265. Harke Fokkes van der (1)
266. Harke Franzen (1)
267. Harke Geerts (1)
268. Harke Gerardus (1)
269. Harke Gerrits van der (1)
270. Harke Jans (3)
271. Harke Jelles van der (1)
272. Harke Jiskes (1)
273. Harke Johannes (1)
274. Harke Klazes (2)
275. Harke Lieuwes (1)
276. Harke Martinus van der (1)
277. Harke Pieters (3)
278. Harke Pieters van der (2)
279. Harke Rinses (1)
280. Harke Ritskes (2)
281. Harke Roelofs (1)
282. Harke Ruurds (1)
283. Harke Sipkes (2)
284. Harke Sybes (1)
285. Harke Ties van der (1)
286. Harke Tjeerds (1)
287. Harke Watzes (1)
288. Harm (35)
289. Harm (Herman \ Hiram) van den (1)
290. Harm (Herman) Geerts (1)
291. Harm Adams (1)
292. Harm Arends (1)
293. Harm Arends van der (1)
294. Harm Berends (1)
295. Harm Berents (1)
296. Harm Daniels (1)
297. Harm Dirks de (1)
298. Harm Douwes (1)
299. Harm Egberts (1)
300. Harm Eltjes (1)
301. Harm Frederiks (1)
302. Harm Geerts (1)
303. Harm Gerrits (1)
304. Harm Harmanus (1)
305. Harm Harms (1)
306. Harm Hendriks (2)
307. Harm Hindrik (1)
308. Harm Hindriks (2)
309. Harm Jacobs (1)
310. Harm Jannes (1)
311. Harm Jans (2)
312. Harm Jelles (1)
313. Harm Klaassen van der (1)
314. Harm Klazes (1)
315. Harm Kornelis (2)
316. Harm Lammerts (1)
317. Harm Luitjens (1)
318. Harm Pieters (3)
319. Harm Rochgerts (1)
320. Harm Roelfs (1)
321. Harm Tiemens (1)
322. Harm Ties (1)
323. Harm Tonnis van der (1)
324. Harm Wijbrands (1)
325. Harm Willems van der (1)
326. Harm Wilts (1)
327. Harmanna (1)
328. Harmanna (Minnie Dyksterhouse) (1)
329. Harmanna Carels (1)
330. Harmanna Hendrika (1)
331. Harmanna Teelkelina (1)
332. Harmannus (4)
333. Harmannus Ekkes (1)
334. Harmannus Gerhards van der (1)
335. Harmannus Hansen (1)
336. Harmannus Harmanisen (1)
337. Harmannus Harms (1)
338. Harmanus (11)
339. Harmanus Annes van der (1)
340. Harmanus Gerrits (1)
341. Harmanus Hanzes (1)
342. Harmanus Hendriks (2)
343. Harmanus Jacobs (1)
344. Harmanus Jans (1)
345. Harmanus Johannes (1)
346. Harmanus Joukes (1)
347. Harmanus Olferts (1)
348. Harmanus Out (1)
349. Harmanus te (1)
350. Harmanus Tjipkes (1)
351. Harmen (155)
352. Harmen (Harry) Gelts (1)
353. Harmen (Harry) Pieters (1)
354. Harmen (Herman) Harmens (1)
355. Harmen (Herman) Jacobs (1)
356. Harmen (Herman) Jans (2)
357. Harmen (Herman) Leenderts (1)
358. Harmen (Herman) Sjoerds (1)
359. Harmen (Hermanus) Joosten (1)
360. Harmen Aans (2)
361. Harmen Aants (1)
362. Harmen Aarts (1)
363. Harmen Abeles (1)
364. Harmen Adolfs de (1)
365. Harmen Aebles (1)
366. Harmen Alberts (3)
367. Harmen Alderts de (3)
368. Harmen Andries (1)
369. Harmen Annes (1)
370. Harmen Annes van der (1)
371. Harmen Arents (1)
372. Harmen Arjens (2)
373. Harmen Aukes (1)
374. Harmen Baukes (3)
375. Harmen Benderts (1)
376. Harmen Bernardus (1)
377. Harmen Bienses (1)
378. Harmen Binderts (2)
379. Harmen Binnes (1)
380. Harmen Bokke Hendrik (1)
381. Harmen Bouwes (3)
382. Harmen Boyens (1)
383. Harmen Christiaans (4)
384. Harmen de (1)
385. Harmen Dirks (8)
386. Harmen Dirks van der (2)
387. Harmen Djoerds (1)
388. Harmen Doekes (2)
389. Harmen Douwes (3)
390. Harmen Eeltjes (3)
391. Harmen Eelzes van der (1)
392. Harmen Eiberts (1)
393. Harmen Eintes (2)
394. Harmen Engberts (1)
395. Harmen Ennes (1)
396. Harmen Everts (1)
397. Harmen Fokkes (5)
398. Harmen Folkerts (1)
399. Harmen Foppes (1)
400. Harmen Frankes (1)
401. Harmen Fransen (1)
402. Harmen Franses (2)
403. Harmen Franzes (1)
404. Harmen Freerks (1)
405. Harmen Geerts (2)
406. Harmen Gepkes (1)
407. Harmen Gerbens (10)
408. Harmen Gerrits (14)
409. Harmen Goffes (1)
410. Harmen Hanzes (1)
411. Harmen Harings (1)
412. Harmen Harmens (12)
413. Harmen Heins (1)
414. Harmen Hendrik (1)
415. Harmen Hendriks (17)
416. Harmen Hendriks van der (1)
417. Harmen Hielkes (1)
418. Harmen Hotzes (1)
419. Harmen IJsbrands (1)
420. Harmen Jacobs (12)
421. Harmen Jacobs de (1)
422. Harmen Jacobs van der (1)
423. Harmen Jans (38)
424. Harmen Jans van der (5)
425. Harmen Jelkes (1)
426. Harmen Jelles (1)
427. Harmen Jelmers (1)
428. Harmen Jemkes (1)
429. Harmen Jentjes (7)
430. Harmen Jenzes (1)
431. Harmen Jientjes (1)
432. Harmen Jimkes (1)
433. Harmen Jitzes (1)
434. Harmen Johannes (6)
435. Harmen Joostes (1)
436. Harmen Joukes (1)
437. Harmen Keimpes (2)
438. Harmen Klases (1)
439. Harmen Klazes (9)
440. Harmen Klazes van der (1)
441. Harmen Koenraads (1)
442. Harmen Kornelis (3)
443. Harmen Lammerts (3)
444. Harmen Libbes (1)
445. Harmen Lieuwes (4)
446. Harmen Lieuwes van der (1)
447. Harmen Louws (2)
448. Harmen Lucas (1)
449. Harmen Martens (2)
450. Harmen Martinus (1)
451. Harmen Meints (1)
452. Harmen Mennes (1)
453. Harmen Mients (1)
454. Harmen Mients van der (1)
455. Harmen Minnes (4)
456. Harmen Minzes (1)
457. Harmen Nannes (1)
458. Harmen Oedses (1)
459. Harmen Oedzes (1)
460. Harmen Oeges (1)
461. Harmen Oentses (1)
462. Harmen Oepkes (1)
463. Harmen Otto (1)
464. Harmen Petrus (1)
465. Harmen Piebes (1)
466. Harmen Piers (2)
467. Harmen Pieters (22)
468. Harmen Pieters de (2)
469. Harmen Pieters van (1)
470. Harmen Pieters van der (1)
471. Harmen Reinders (2)
472. Harmen Reitzes (1)
473. Harmen Renses van der (1)
474. Harmen Rienks (1)
475. Harmen Rijks (1)
476. Harmen Rinkes (1)
477. Harmen Rinzes (1)
478. Harmen Ritskes (3)
479. Harmen Roelofs (2)
480. Harmen Roelofs van der (1)
481. Harmen Roels (1)
482. Harmen Sakes (1)
483. Harmen Sakes de (1)
484. Harmen Sasses (1)
485. Harmen Siebes (1)
486. Harmen Siebrens (1)
487. Harmen Siedses (1)
488. Harmen Simons (1)
489. Harmen Sipkes (3)
490. Harmen Sipkes van der (1)
491. Harmen Sjoerds (1)
492. Harmen Sjoukes (2)
493. Harmen Stevens (Herman Portenga) (1)
494. Harmen Sybrens (2)
495. Harmen Sybrens van der (1)
496. Harmen Symens (1)
497. Harmen Symons (1)
498. Harmen Sytses (1)
499. Harmen Sytzes (4)
500. Harmen Sytzes de (1)
501. Harmen Tabes (1)
502. Harmen Taedes (1)
503. Harmen Taekes (5)
504. Harmen Teunes (1)
505. Harmen Thijssen (1)
506. Harmen Thijsses (2)
507. Harmen Thijsses van der (1)
508. Harmen Thomas (1)
509. Harmen Thomas van der (1)
510. Harmen Tijssen van der (1)
511. Harmen Tjeerds (4)
512. Harmen Tjerks (1)
513. Harmen Tjipkes (1)
514. Harmen Ulbes (1)
515. Harmen van der (1)
516. Harmen Wates (1)
517. Harmen Watzes (1)
518. Harmen Wiebes (3)
519. Harmen Wiegers (1)
520. Harmen Wiegers van der (4)
521. Harmen Willems (3)
522. Harmen Willems de (1)
523. Harmen Wiltjes (1)
524. Harmen Wouters (1)
525. Harmen Wybes (1)
526. Harmen Wybes van der (1)
527. Harmen Wybrens (2)
528. Harmen Wybrens van der (2)
529. Harmen Yedes (1)
530. Harmen Ypes de (1)
531. Harmenke (1)
532. Harmenke Cornelis (1)
533. Harmenke Dirks (1)
534. Harmenke Eeltjes (1)
535. Harmenke Gerbens (1)
536. Harmenke Harmens de (1)
537. Harmenke Hendriks (1)
538. Harmenke Hendriks de (1)
539. Harmenke Jans (1)
540. Harmenke Johannes (1)
541. Harmenke Kornelis (2)
542. Harmenke Lieuwes (2)
543. Harmenke Mennes (1)
544. Harmenke Piebes (1)
545. Harmenke Pieters (2)
546. Harmenke Renzes (1)
547. Harmenke Tjepkes (1)
548. Harmenke Ydes (1)
549. Harmentie (1)
550. Harmijntje (1)
551. Harmina (8)
552. Harmina Annes (1)
553. Harmina Geertruida (1)
554. Harmina Harmanus (1)
555. Harmina Jacobs (1)
556. Harmina Jans (2)
557. Harmina Lucas (1)
558. Harmina Roelofs (aka Tempelaar) (1)
559. Harmina Willems (1)
560. Harmine (1)
561. Harmke (24)
562. Harmke (Harriet) Christiaans (1)
563. Harmke (Hattie) Lieuwes (1)
564. Harmke Aaldriks (1)
565. Harmke Annes (1)
566. Harmke Baukes van der (1)
567. Harmke Cornelis (1)
568. Harmke Dirks (1)
569. Harmke Douwes van der (1)
570. Harmke Fokkes (1)
571. Harmke Fransen (1)
572. Harmke Geerts (2)
573. Harmke Gerrits (1)
574. Harmke Harms (2)
575. Harmke Hendriks (1)
576. Harmke Hendriks van der (2)
577. Harmke Hommes (1)
578. Harmke IJsbrands (1)
579. Harmke Jacobs (1)
580. Harmke Jans (5)
581. Harmke Jans de (1)
582. Harmke Jans van (1)
583. Harmke Jans van der (1)
584. Harmke Jennes van der (1)
585. Harmke Jitses (1)
586. Harmke Klazes (1)
587. Harmke Kornelis (1)
588. Harmke Lammerts (1)
589. Harmke Lieuwes (2)
590. Harmke Louws (1)
591. Harmke Martens van der (1)
592. Harmke Melles (1)
593. Harmke Minzes (1)
594. Harmke Minzes van (1)
595. Harmke Pieters (4)
596. Harmke Pieters van der (1)
597. Harmke Reinders (1)
598. Harmke Rintjes (2)
599. Harmke Ruurds (1)
600. Harmke Scheltes (1)
601. Harmke Sierks (1)
602. Harmke Sikkes (1)
603. Harmke Taekes (2)
604. Harmke Thijsses (1)
605. Harmke Tjipkes (1)
606. Harmon Parker (1)
607. Harmpien Gerhardus (1)
608. Harmpje (1)
609. Harmpje (Hattie) (1)
610. Harmpje Meines (1)
611. Harmtie (1)
612. Harmtje (1)
613. Harmtjen (1)
   614. Harmtjen (Hattie) (1)
615. Harmyna Harmanus (1)
616. Harntje (1)
617. Harntsen (1)
618. Harold (3)
619. Harold Loyd (1)
620. Harold W. (1)
621. Harrent (1)
622. Harriet (1)
623. Harriet Frances (1)
624. Harriet Willems (1)
625. Harrietje (1)
626. Harrijt (1)
627. Harrit (3)
628. Harrit Annes (1)
629. Harrit Fokkes (1)
630. Harrit Wierds (1)
631. Harry (7)
632. Harry B. (1)
633. Harry C. (1)
634. Harryt (2)
635. Hart (6)
636. Hart (Harry) Jans (1)
637. Hart Jans (1)
638. Hart Martens (1)
639. Hart Pieters van der (1)
640. Hartman (3)
641. Hartman Annes (1)
642. Hartman Anthoons (1)
643. Hartman Dirks (2)
644. Hartman Gerbens (1)
645. Hartman Jetzes (1)
646. Hartman Johannes (1)
647. Hartman Jorrits (1)
648. Hartman Luitjens (1)
649. Hartman Melis (1)
650. Hartman Pieters (1)
651. Hartman Rentjes (2)
652. Hartman Sjoerds (1)
653. Hartman van der (1)
654. Hate (1)
655. Hate Folkerts (1)
656. Hattie (1)
657. Hattie Anna Ida (1)
658. Hattum (7)
659. Hattum Alberts van der (1)
660. Hattum Eelses van der (1)
661. Hattum Jacobs (1)
662. Hattum Johannes (1)
663. Hattum Kornelis (1)
664. Hauke (1)
665. Hauke Haukes (1)
666. Hauke Jans (1)
667. Hauke Johannes van der (1)
668. Hauke Pieters (1)
669. Haukje (2)
670. Haukje Eeltjes (1)
671. Haukje Gaatzes (1)
672. Haukje Hayes (1)
673. Haukje Jacobs (1)
674. Haukje Pieters (1)
675. Haukje Sjoerds van der (1)
676. Haukje Thomas (1)
677. Haukjen Gerbens (1)
678. Haukjen Gerrits (1)
679. Haukjen Pytters (1)
680. Hauwkje (1)
681. Hauwkje Johannes (1)
682. Haye (14)
683. Haye (Harry) Willems (1)
684. Haye Annes (1)
685. Haye Binderts (1)
686. Haye Douwes (1)
687. Haye Durks van der (1)
688. Haye Eelkes (1)
689. Haye Everts (1)
690. Haye Franses (2)
691. Haye Franzes (1)
692. Haye Jackeles (1)
693. Haye Jochems (1)
694. Haye Klases (1)
695. Haye Klazes (1)
696. Haye Kornelis (1)
697. Haye Pieters (3)
698. Haye Sikkes (1)
699. Haye Sytzes (1)
700. Haye Tjallings (1)
701. Haye Tjerks van (1)
702. Haye Ulbes (1)
703. Haye Willems (1)
704. Haye Wybes (1)
705. Haye Wybrens (3)
706. Hayke (1)
707. Hayte Antoons (1)
708. Hebbe (1)
709. Hebbe Douwes (1)
710. Hebbe Ruurds (1)
711. Hebbele Nannings (1)
712. Hebbeltje Symons (1)
713. Hebe (1)
714. Hebeltie (2)
715. Hebeltje (6)
716. Hebeltje Andries (1)
717. Hebeltje Durks (1)
718. Hebeltje Durks van der (1)
719. Hebeltje Jelles (1)
720. Hebeltje Jilts (1)
721. Hebeltje Pieters (1)
722. Hebeltje Taedes (1)
723. Hebrina (1)
724. Hectora Theodora (1)
725. Hed (1)
726. Hedde (1)
727. Hedde AEbes (1)
728. Hedde Beerends van der (1)
729. Hedde Simons (1)
730. Hedman (3)
731. Hedman Annes (1)
732. Hedman Tabes (1)
733. Hedse Bastiaans van der (1)
734. Hedser (8)
735. Hedwigis (Itje) (1)
736. Hedzer (3)
737. Hedzer Aebes (1)
738. Hedzer Andries van der (1)
739. Hedzer Cornelis (1)
740. Hedzer Fokkes (1)
741. Hedzer Harmens (1)
742. Hedzer Idzes (1)
743. Hedzer Jacobs (1)
744. Hedzer Jans (2)
745. Hedzer Keimpes van der (1)
746. Hedzer Kornelis van der (1)
747. Hedzer Lieuwes (1)
748. Hedzer Melles (1)
749. Hedzer Ouwes (1)
750. Hedzer Piebes van der (1)
751. Hedzer Pieters (3)
752. Hedzer Rienks (1)
753. Hedzer Wouters (1)
754. Hedzer Wybrens (3)
755. Hedzer Wytzes (1)
756. Hedzertje Melles (1)
757. Heebel (1)
758. Heebeltje (2)
759. Heebeltje Pieters (1)
760. Heebeltjen (1)
761. Heercke (3)
762. Heerco (1)
763. Heere (15)
764. Heere Aukes (1)
765. Heere Egberts (1)
766. Heere Feddis (1)
767. Heere Folkes (1)
768. Heere Gerrits (1)
769. Heere Jacobs (1)
770. Heere Nannes (1)
771. Heere Pieters (1)
772. Heere Pyters (1)
773. Heere Ritskes van der (1)
774. Heere Sjoerds (1)
775. Heere Tietes (2)
776. Heering (1)
777. Heerke (18)
778. Heerke (Harry) Jochums van der (1)
779. Heerke Alberts (1)
780. Heerke Beerends (1)
781. Heerke Bonnes (1)
782. Heerke Doekes (2)
783. Heerke Douma (1)
784. Heerke Douwe (1)
785. Heerke Gerbens van der (3)
786. Heerke Gerrits (2)
787. Heerke Halbes (1)
788. Heerke Jans (3)
789. Heerke Jans van der (1)
790. Heerke Jelles (1)
791. Heerke Jochems (1)
792. Heerke Lolkes (1)
793. Heerke Lolles (1)
794. Heerke Nannes (1)
795. Heerke Piers (1)
796. Heerke Pieters (1)
797. Heerke Sipkes (1)
798. Heerke Sjoerds (1)
799. Heerke Sybrens (1)
800. Heerke Tjalles van der (2)
801. Heerke Willems (4)
802. Heerke Ypes (1)
803. Heero (1)
804. Heerre (1)
805. Heerre Jans (1)
806. Heert (6)
807. Heert Abes (1)
808. Heert Annes (1)
809. Heert Gerbens (1)
810. Heert Hinnes (1)
811. Heert Jans (1)
812. Heert Pieters de (1)
813. Heertje (1)
814. Heertje (Henry) (1)
815. Heertje Heerts (1)
816. Heertje Hendriks (1)
817. Heijko (1)
818. Heijmerik (1)
819. Heijne (1)
820. Heiko Tiberius (1)
821. Heilina (1)
822. Heilina Luitjens (1)
823. Heiltie (1)
824. Heiltje (7)
825. Heiltje Binderts (1)
826. Heiltje Derks (1)
827. Heiltje Fransens (1)
828. Heiltje Freerks (1)
829. Heiltje Gorrits (1)
830. Heiltje Hanzes (1)
831. Heiltje Harmens (1)
832. Heiltje Hotzes (1)
833. Heiltje Jans (1)
834. Heiltje Joukes (2)
835. Heiltje Klazes (2)
836. Heiltje Oeges (1)
837. Heiltje Pieters (3)
838. Heiltje Roelfs (1)
839. Heiltje Salvus (1)
840. Heiltje Siemens (1)
841. Heiman Jurjens (1)
842. Heimen van den (1)
843. Hein (27)
844. Hein (Henry) (1)
845. Hein (Henry) Andries (1)
846. Hein (Henry) Folkerts (1)
847. Hein (Henry) Jans (2)
848. Hein (Henry) Sipkes (1)
849. Hein Aans (1)
850. Hein Abes (2)
851. Hein Abrahams (1)
852. Hein Andries (1)
853. Hein Annes (3)
854. Hein Ates van der (1)
855. Hein Aukes (1)
856. Hein Bokkes (1)
857. Hein Cornelis (1)
858. Hein Dirks (1)
859. Hein Dirks de (1)
860. Hein Douwes (1)
861. Hein Durks (1)
862. Hein Ennes (1)
863. Hein Freerks (1)
864. Hein Gerrits (1)
865. Hein Heins (2)
866. Hein Hendriks (1)
867. Hein Hettes (1)
868. Hein Jacobs (1)
869. Hein Jacobs van der (2)
870. Hein Jans (11)
871. Hein Jaspers (1)
872. Hein Johannes (2)
873. Hein Johannes de (1)
874. Hein Klazes (1)
875. Hein Kornelis (2)
876. Hein Lammerts (1)
877. Hein Lolkes (1)
878. Hein Louws (1)
879. Hein Luitjes (1)
880. Hein Martens (2)
881. Hein Meinderts (3)
882. Hein Pieters (11)
883. Hein Reinders (1)
884. Hein Rinses (2)
885. Hein Roels (1)
886. Hein Scheltes (1)
887. Hein Sikkes van der (1)
888. Hein Sipkes (1)
889. Hein Sydses (3)
890. Hein Theunis van der (1)
891. Hein Tiedes (1)
892. Hein Tjallings (1)
893. Hein Tjipkes (1)
894. Hein Tjitses (1)
895. Hein Willems (3)
896. Hein Wybes (1)
897. Hein Ypkes (2)
898. Heine (4)
899. Heine Andries (1)
900. Heine Dirks (1)
901. Heine Doedes (2)
902. Heine Jans (4)
903. Heine Jeens van der (1)
904. Heine Johannes (1)
905. Heine Meinderts (1)
906. Heine Pieters (1)
907. Heine Tjeerds (1)
908. Heine Wytzes (1)
909. Heinke Gerrits (1)
910. Heinrich (1)
911. Heinrich (Hendrik) (1)
912. Heinrich Rinzes van der (1)
913. Heinse (3)
914. Heinse Jans (1)
915. Heinse Rienks (1)
916. Heinse Uitses (1)
917. Heintje (3)
918. Heintje (Hattie) (1)
919. Heintje Jurjens (1)
920. Heintje Ruurds (1)
921. Heintje Teunis (1)
922. Heinze Jans (1)
923. Helena (10)
924. Helena (Leentje) Jans (1)
925. Helena Catrina (1)
926. Helena Dorothea (1)
927. Helena Eiberts (1)
928. Helena Engelina (1)
929. Helena Freerks (1)
930. Helena Gerryts (1)
931. Helena Harmens (1)
932. Helena J. Ver (1)
933. Helena Jacoba (1)
934. Helena Jacobs (1)
935. Helena Jochums (1)
936. Helena Johanna (1)
937. Helena Johannes (2)
938. Helena Karolina Lambertina (1)
939. Helena Maria (1)
940. Helena Maria Du (1)
941. Helena Maria Egberts (1)
942. Helena Pieters (1)
943. Helena Samuels (1)
944. Helena Ydes (1)
945. Hemke (4)
946. Hemke (Henry) Dirks (1)
947. Hemke Alberts (1)
948. Hemke Dirks (2)
949. Hemke Harmens van der (1)
950. Hemke Martens (1)
951. Hemke Mennes (1)
952. Hemke Samuels (1)
953. Hemke Willems (1)
954. Hemke Wopkes (1)
955. Hemke Wybes (1)
956. Hemme (3)
957. Hemme (Henry) Reinders (1)
958. Hemme Andries (1)
959. Hemme Douwes (1)
960. Hemme Feitzes van der (1)
961. Hemme Harmens (2)
962. Hemme Jakobs (1)
963. Hemme Jans (1)
964. Hemme Lykele Meinderts (1)
965. Hemme Lykeles (1)
966. Hemme Pieters (2)
967. Hemme Tjallings (2)
968. Hemmina Nannes (1)
969. Hemmo Jannes (1)
970. Hemmo Peters (1)
971. Hencke (2)
972. Henderica (2)
973. Henderica de Rooy van (1)
974. Henderica Goslings (1)
975. Henderica Josina (1)
976. Henderica Willems van der (1)
977. Henderick (1)
978. Hendericus Hubertus (1)
979. Hendericus Pollius Willems (1)
980. Henderik (4)
981. Henderika (6)
982. Henderika Baukes (1)
983. Henderika Caspars (1)
984. Henderika Douwes (1)
985. Henderika Eeltjes (1)
986. Henderika Eppes (1)
987. Henderika Jans (2)
988. Henderika Jans van der (1)
989. Henderika Johanna (1)
990. Henderika Luitjes (1)
991. Henderika Mames (1)
992. Henderika Pieters (1)
993. Henderika Taedes (1)
994. Henderikie (1)
995. Henderikje (1)
996. Henderikus (2)
997. Henderikus (Henry) (1)
998. Henderikus Douwes (1)
999. Henderikus Friedrichs (1)
1000. Henderikus Johannes (3)
1001. Henderina (4)
1002. Henderina Alberts (1)
1003. Henderina Berends (1)
1004. Henderina Cornelia (1)
1005. Henderina Jelles (1)
1006. Henderina Popkes (1)
1007. Henderina Tjeerds de (1)
1008. Henderkien (1)
1009. Henderse (1)
1010. Hendric (1)
1011. Hendrica (7)
1012. Hendrica Antonia van der (1)
1013. Hendrica Derks (1)
1014. Hendrica Roelofs (1)
1015. Hendrica Sybrens (1)
1016. Hendrica Wilhelmina (1)
1017. Hendrick (5)
1018. Hendrickie (3)
1019. Hendrickje (1)
1020. Hendricks (1)
1021. Hendricus (3)
1022. Hendricus (Henry) (1)
1023. Hendricus Durks de (1)
1024. Hendricus Franciscus (2)
1025. Hendricus Frederik Johannes (1)
1026. Hendricus Gerrits (1)
1027. Hendricus Goslings (1)
1028. Hendricus Johannes (1)
1029. Hendricus Paulus Antonius (1)
1030. Hendricus Wilhelmus (1)
1031. Hendrieke (1)
1032. Hendriena (1)
1033. Hendrientje (1)
1034. Hendrietta (Jette) Klazes (1)
1035. Hendriette (1)
1036. Hendrigje (1)
1037. Hendrik (370)
1038. Hendrik (aka Clapperot) (1)
1039. Hendrik (aka Ekkers) (1)
1040. Hendrik (Henry aka Hendrik Krabbe) (1)
1041. Hendrik (Henry Dyksterhuis) (1)
1042. Hendrik (Henry Dykstra) (1)
1043. Hendrik (Henry Hoogerhyde) (1)
1044. Hendrik (Henry Musselman) (1)
1045. Hendrik (Henry) (9)
1046. Hendrik (Henry) Andries (1)
1047. Hendrik (Henry) Beerts (1)
1048. Hendrik (Henry) Cornelis (1)
1049. Hendrik (Henry) Dirks (2)
1050. Hendrik (Henry) Epkes (1)
1051. Hendrik (Henry) Harmens (2)
1052. Hendrik (Henry) Harms (1)
1053. Hendrik (Henry) Hendriks (2)
1054. Hendrik (Henry) Hendriks van der (1)
1055. Hendrik (Henry) Hessels (1)
1056. Hendrik (Henry) Jans (7)
1057. Hendrik (Henry) Jochums (1)
1058. Hendrik (Henry) Johannes (1)
1059. Hendrik (Henry) Kornelis (1)
1060. Hendrik (Henry) Liebes (1)
1061. Hendrik (Henry) Lieuwes (1)
1062. Hendrik (Henry) Metskes (1)
1063. Hendrik (Henry) Oeges (1)
1064. Hendrik (Henry) Pieters (4)
1065. Hendrik (Henry) Pieters van der (1)
1066. Hendrik (Henry) Poppes (1)
1067. Hendrik (Henry) Renzes (1)
1068. Hendrik (Henry) Roelofs (1)
1069. Hendrik (Henry) Sjoerds (1)
1070. Hendrik (Henry) Sytses (1)
1071. Hendrik (Henry) Sytzes (1)
1072. Hendrik (Henry) Tiedes (1)
1073. Hendrik (Henry) Tietes (1)
1074. Hendrik (Henry) van den (1)
1075. Hendrik Aans (2)
1076. Hendrik Aarts (1)
1077. Hendrik Abels (1)
1078. Hendrik Abrahams (2)
1079. Hendrik Abrahams ten (1)
1080. Hendrik Adrianus (1)
1081. Hendrik Aebeles van der (1)
1082. Hendrik AElses de (1)
1083. Hendrik Aises (1)
1084. Hendrik Alberts (4)
1085. Hendrik Alberts de (1)
1086. Hendrik Albertus (1)
1087. Hendrik Alderts (1)
1088. Hendrik Ales (1)
1089. Hendrik Alles (4)
1090. Hendrik Andles (1)
1091. Hendrik Andries (9)
1092. Hendrik Andries Jitses (1)
1093. Hendrik Anes (1)
1094. Hendrik Annes (9)
1095. Hendrik Annes te (1)
1096. Hendrik Annes van der (4)
1097. Hendrik Anskes (2)
1098. Hendrik Anthoni (1)
1099. Hendrik Anthoons (1)
1100. Hendrik Antonij (1)
1101. Hendrik Arjens (5)
1102. Hendrik Ates (3)
1103. Hendrik Auke Jan (1)
1104. Hendrik Aukes (6)
1105. Hendrik Bartels (2)
1106. Hendrik Baukes (5)
1107. Hendrik Beens (1)
1108. Hendrik Beerts (1)
1109. Hendrik Berends (5)
1110. Hendrik Bienes (1)
1111. Hendrik Bokkes (1)
1112. Hendrik Bontjes van der (1)
1113. Hendrik Botes (4)
1114. Hendrik Bouwes (1)
1115. Hendrik Broers (1)
1116. Hendrik Cesars (1)
1117. Hendrik Christiaan (1)
1118. Hendrik Christiaans (2)
1119. Hendrik Christoffels (1)
1120. Hendrik Coenraad (1)
1121. Hendrik Cornelis (10)
1122. Hendrik Cornelis Johannes (1)
1123. Hendrik Cornelis van (1)
1124. Hendrik Cornelisz 't (1)
1125. Hendrik Daniels (2)
1126. Hendrik Dirks (29)
1127. Hendrik Dirks de (1)
1128. Hendrik Doedes (1)
1129. Hendrik Doekeles (1)
1130. Hendrik Doekes (11)
1131. Hendrik Doens van der (1)
1132. Hendrik Douwes (7)
1133. Hendrik Douwes van der (2)
1134. Hendrik Drevis (1)
1135. Hendrik Durks (3)
1136. Hendrik Durks van der (2)
1137. Hendrik Duurts (1)
1138. Hendrik Eelkes (1)
1139. Hendrik Eelko's van der (1)
1140. Hendrik Eeltjes (1)
1141. Hendrik Eelzes (1)
1142. Hendrik Eesges (1)
1143. Hendrik Egberts (4)
1144. Hendrik Eilkes (1)
1145. Hendrik Eilko's (1)
1146. Hendrik Eintes (1)
1147. Hendrik Eintes de (1)
1148. Hendrik Eises (1)
1149. Hendrik Eizes (1)
1150. Hendrik Everts (6)
1151. Hendrik Falentijns (2)
1152. Hendrik Feikes (5)
1153. Hendrik Feitzes (2)
1154. Hendrik Feyes (1)
1155. Hendrik Feyes van (1)
1156. Hendrik Fokkes (5)
1157. Hendrik Fokkes van der (1)
1158. Hendrik Folkerts (2)
1159. Hendrik Fongers (1)
1160. Hendrik Foppes (2)
1161. Hendrik Franciscus (1)
1162. Hendrik Fransen (2)
1163. Hendrik Franses (1)
1164. Hendrik Franzens (1)
1165. Hendrik Franzes (3)
1166. Hendrik Frederik (1)
1167. Hendrik Frederiks (1)
1168. Hendrik Fredrik (3)
1169. Hendrik Fredriks (1)
1170. Hendrik Freerks (2)
1171. Hendrik Gaeles (1)
1172. Hendrik Gaukes (2)
1173. Hendrik Geerts (8)
1174. Hendrik Geerts van der (2)
1175. Hendrik Gelts (1)
1176. Hendrik Gelts de (1)
1177. Hendrik Gerbens (3)
1178. Hendrik Gerbens (aka de Vries) (1)
1179. Hendrik Gerlofs (2)
1180. Hendrik Gerrit (1)
1181. Hendrik Gerrit Tigler (2)
1182. Hendrik Gerrits (32)
1183. Hendrik Gerrits van der (6)
1184. Hendrik Gerritsen (1)
1185. Hendrik Gerryts (2)
1186. Hendrik Gjalt Ulbes (1)
1187. Hendrik Gjalts (2)
1188. Hendrik Goffes van (1)
1189. Hendrik Gosses (1)
1190. Hendrik Goverts (2)
1191. Hendrik Hanses (1)
1192. Hendrik Hanzes (3)
1193. Hendrik Hanzes van der (1)
1194. Hendrik Harmanus (1)
1195. Hendrik Harmens (18)
1196. Hendrik Harmens van der (2)
1197. Hendrik Harms (1)
1198. Hendrik Harts van der (1)
1199. Hendrik Hayes (1)
1200. Hendrik Hayes de (1)
1201. Hendrik Henderikus (1)
1202. Hendrik Hendriks (27)
1203. Hendrik Hendriks Postma (1)
1204. Hendrik Hendriks ten (1)
1205. Hendrik Hendriks van (1)
1206. Hendrik Hendriks van der (4)
1207. Hendrik Hessels (4)
1208. Hendrik Hessels bij (1)
1209. Hendrik Hiddes (2)
1210. Hendrik Hiddes van der (1)
1211. Hendrik Hiebels (1)
1212. Hendrik Hombertus (1)
1213. Hendrik Hotses (2)
1214. Hendrik Idses (1)
1215. Hendrik Igles (1)
1216. Hendrik IJsbrands de (1)
1217. Hendrik IJsbrands van der (1)
1218. Hendrik Innes (1)
1219. Hendrik Ipes (1)
1220. Hendrik Ites (1)
1221. Hendrik Jabes (1)
1222. Hendrik Jacobs (36)
1223. Hendrik Jacobs van der (1)
1224. Hendrik Jacobus (5)
1225. Hendrik Jacobus de la (1)
1226. Hendrik Jakobs (1)
   1227. Hendrik Jan (10)
1228. Hendrik Jan Johannes (1)
1229. Hendrik Jan Sybrens (1)
1230. Hendrik Jans (93)
1231. Hendrik Jans Dekker de (1)
1232. Hendrik Jans te (1)
1233. Hendrik Jans ten (1)
1234. Hendrik Jans van der (9)
1235. Hendrik Jansen (1)
1236. Hendrik Janszn van der (1)
1237. Hendrik Jantjens (1)
1238. Hendrik Jarigs (1)
1239. Hendrik Jaspers (1)
1240. Hendrik Jaspers van der (1)
1241. Hendrik Jelkes (1)
1242. Hendrik Jelles (10)
1243. Hendrik Jelles van der (2)
1244. Hendrik Jelmers (1)
1245. Hendrik Jennes (1)
1246. Hendrik Jentjes (4)
1247. Hendrik Jetzes (1)
1248. Hendrik Jilderts (3)
1249. Hendrik Jippes de (1)
1250. Hendrik Jippes van der (1)
1251. Hendrik Jitzes (1)
1252. Hendrik Jochem (1)
1253. Hendrik Jochems (1)
1254. Hendrik Jochums (5)
1255. Hendrik Jochums van der (3)
1256. Hendrik Johannes (37)
1257. Hendrik Johannes de (2)
1258. Hendrik Johannes van der (2)
1259. Hendrik Joosten (1)
1260. Hendrik Joris (4)
1261. Hendrik Joukes (6)
1262. Hendrik Joukes van der (1)
1263. Hendrik Joutes (1)
1264. Hendrik Jouws (2)
1265. Hendrik Jurjens (4)
1266. Hendrik Jurriens (1)
1267. Hendrik Karels (1)
1268. Hendrik Keimpes (2)
1269. Hendrik Keimpes van der (1)
1270. Hendrik Klaasz (1)
1271. Hendrik Klaaszens (1)
1272. Hendrik Klasen (1)
1273. Hendrik Klases (8)
1274. Hendrik Klazes (21)
1275. Hendrik Klazes van der (2)
1276. Hendrik Koenraads (2)
1277. Hendrik Kornelis (6)
1278. Hendrik Lammerts (8)
1279. Hendrik Lases (1)
1280. Hendrik Leenderts (2)
1281. Hendrik Lewis (1)
1282. Hendrik Liebes (2)
1283. Hendrik Liepkes (1)
1284. Hendrik Lieuwes (14)
1285. Hendrik Lieuwes van der (2)
1286. Hendrik Lodewijk (1)
1287. Hendrik Lolke (1)
1288. Hendrik Lolkes (2)
1289. Hendrik Lolkes van der (1)
1290. Hendrik Lolles van der (1)
1291. Hendrik Louis Karel (1)
1292. Hendrik Louws (1)
1293. Hendrik Lucas (3)
1294. Hendrik Luites (1)
1295. Hendrik Luitjes (1)
1296. Hendrik Luitzens (1)
1297. Hendrik Luurtses (1)
1298. Hendrik Lykele (1)
1299. Hendrik Lykles van der (1)
1300. Hendrik Maarten (1)
1301. Hendrik Marks (1)
1302. Hendrik Martens (7)
1303. Hendrik Martens de (2)
1304. Hendrik Martens van der (2)
1305. Hendrik Mattheus (1)
1306. Hendrik Meentes (1)
1307. Hendrik Meentos (1)
1308. Hendrik Meinderts (7)
1309. Hendrik Meinderts de (1)
1310. Hendrik Meinderts van (1)
1311. Hendrik Meines (2)
1312. Hendrik Meints (3)
1313. Hendrik Meints de (1)
1314. Hendrik Melles (1)
1315. Hendrik Metskes (1)
1316. Hendrik Mients (3)
1317. Hendrik Minnes (1)
1318. Hendrik Minnes van der (1)
1319. Hendrik Murks (2)
1320. Hendrik Nammens (4)
1321. Hendrik Nannes (1)
1322. Hendrik Nicolaas (2)
1323. Hendrik Oeges (2)
1324. Hendrik Oenzes (2)
1325. Hendrik Oepts van der (1)
1326. Hendrik Ottes (2)
1327. Hendrik Ouwes (1)
1328. Hendrik Piers (2)
1329. Hendrik Pieter Willems (1)
1330. Hendrik Pieters (48)
1331. Hendrik Pieters de (1)
1332. Hendrik Pieters van (3)
1333. Hendrik Pieters van der (4)
1334. Hendrik Popes (2)
1335. Hendrik Popkes (1)
1336. Hendrik Poppes (1)
1337. Hendrik Reinders (4)
1338. Hendrik Reins (1)
1339. Hendrik Reitzes (1)
1340. Hendrik Remmelts (1)
1341. Hendrik Renzes (6)
1342. Hendrik Rienks (6)
1343. Hendrik Rienks van der (1)
1344. Hendrik Rientses (1)
1345. Hendrik Rieuwerts (1)
1346. Hendrik Rinkes (1)
1347. Hendrik Rinzes (3)
1348. Hendrik Ritskes (2)
1349. Hendrik Rochus (1)
1350. Hendrik Roelfs (2)
1351. Hendrik Roelofs (5)
1352. Hendrik Roels (2)
1353. Hendrik Roels van der (1)
1354. Hendrik Rudolf (1)
1355. Hendrik Ruurds (3)
1356. Hendrik Ruurds de (2)
1357. Hendrik Sakes (5)
1358. Hendrik Sakes de (1)
1359. Hendrik Sasses (2)
1360. Hendrik Scheltes (1)
1361. Hendrik Sibrands (2)
1362. Hendrik Siebrens (1)
1363. Hendrik Siebriens (1)
1364. Hendrik Siedses (3)
1365. Hendrik Siedzes (1)
1366. Hendrik Siedzes van der (1)
1367. Hendrik Siegers van der (1)
1368. Hendrik Sierds (5)
1369. Hendrik Sierks (5)
1370. Hendrik Sijes (2)
1371. Hendrik Sijes van der (1)
1372. Hendrik Sikkes (3)
1373. Hendrik Simons (5)
1374. Hendrik Sipkes (2)
1375. Hendrik Sipkes van (1)
1376. Hendrik Sjoerds (10)
1377. Hendrik Sjoerds de (2)
1378. Hendrik Sjoerds van der (3)
1379. Hendrik Sjoukes (5)
1380. Hendrik Steffens (1)
1381. Hendrik Stenderts (1)
1382. Hendrik Stevens (1)
1383. Hendrik Stevens van der (1)
1384. Hendrik Syberen (1)
1385. Hendrik Sybes (7)
1386. Hendrik Sybes van (1)
1387. Hendrik Sybes van der (2)
1388. Hendrik Sybren (1)
1389. Hendrik Sybrens (5)
1390. Hendrik Sydses (2)
1391. Hendrik Symens (2)
1392. Hendrik Symens van der (1)
1393. Hendrik Sytzes (7)
1394. Hendrik Tabes (1)
1395. Hendrik Tabes van der (4)
1396. Hendrik Taedes (1)
1397. Hendrik Taekes (3)
1398. Hendrik Taekes van (2)
1399. Hendrik Tammes (1)
1400. Hendrik te (1)
1401. Hendrik ten (1)
1402. Hendrik Teunis (1)
1403. Hendrik Teunisse (1)
1404. Hendrik Thees (1)
1405. Hendrik Theunis (2)
1406. Hendrik Thijsses (3)
1407. Hendrik Thomas (1)
1408. Hendrik Thomas van der (1)
1409. Hendrik Ties (1)
1410. Hendrik Tietes (2)
1411. Hendrik Tietes van der (1)
1412. Hendrik Tijssens (1)
1413. Hendrik Tjalles van (1)
1414. Hendrik Tjalles van der (1)
1415. Hendrik Tjalling (1)
1416. Hendrik Tjallings (5)
1417. Hendrik Tjallings van der (2)
1418. Hendrik Tjammes (2)
1419. Hendrik Tjeerds (5)
1420. Hendrik Tjeerds (Henry Hockema) (1)
1421. Hendrik Tjeerds de (1)
1422. Hendrik Tjeerds van der (1)
1423. Hendrik Tjepkes (1)
1424. Hendrik Tjerks (1)
1425. Hendrik Tjerks van der (1)
1426. Hendrik Tjipkes (1)
1427. Hendrik Tjitzes (1)
1428. Hendrik Tobias (1)
1429. Hendrik Tomas (1)
1430. Hendrik Tymens van der (1)
1431. Hendrik Uilkes (3)
1432. Hendrik van (4)
1433. Hendrik van den (1)
1434. Hendrik van der (4)
1435. Hendrik Watzes (1)
1436. Hendrik Wiegers van der (1)
1437. Hendrik Wijbes (1)
1438. Hendrik Willem (5)
1439. Hendrik Willem (Henry W. Knapp) (1)
1440. Hendrik Willem Philippus (1)
1441. Hendrik Willems (11)
1442. Hendrik Wiltjes (2)
1443. Hendrik Wopkes (1)
1444. Hendrik Wybes (1)
1445. Hendrik Wybes de (1)
1446. Hendrik Wybrens (3)
1447. Hendrik Wygers (1)
1448. Hendrik Wytses (2)
1449. Hendrik Wytzes (5)
1450. Hendrik Wytzes de (1)
1451. Hendrik Ydes (3)
1452. Hendrik Ykes (1)
1453. Hendrik Yntzes van der (1)
1454. Hendrik Ypes (3)
1455. Hendrik Ypes van (1)
1456. Hendrik Yppes (1)
1457. Hendrik Ytzens (1)
1458. Hendrik(t)je Willems (1)
1459. Hendrika (11)
1460. Hendrika (aka Marissink) (1)
1461. Hendrika (Henrietta) Johanna (1)
1462. Hendrika Adriana den (1)
1463. Hendrika Alberts (1)
1464. Hendrika Andries (1)
1465. Hendrika B. (1)
1466. Hendrika Beerendsen (1)
1467. Hendrika Catharina (1)
1468. Hendrika Cecilia Paulina (1)
1469. Hendrika de Rooy van (1)
1470. Hendrika Derks (1)
1471. Hendrika Eeltjes (1)
1472. Hendrika Gesina ten (1)
1473. Hendrika Hanses (1)
1474. Hendrika Harmens (1)
1475. Hendrika Hendriks (1)
1476. Hendrika Hermanus (1)
1477. Hendrika Jans (1)
1478. Hendrika Johanna (1)
1479. Hendrika Klazes (1)
1480. Hendrika Kouwenhoven (1)
1481. Hendrika Maria (1)
1482. Hendrika Maria Johanna (1)
1483. Hendrika Pieters (3)
1484. Hendrika Roelofs (1)
1485. Hendrika Siedses (1)
1486. Hendrika Willemina ten (1)
1487. Hendrikie (1)
1488. Hendrikien (2)
1489. Hendrikien (Hattie Walcot) (1)
1490. Hendrikje (83)
1491. Hendrikje (aka Heintje) (1)
1492. Hendrikje (Hattie) Jans van (1)
1493. Hendrikje (Hattie) Jans van der (1)
1494. Hendrikje (Henrietta) (2)
1495. Hendrikje (Henrietta) Dirks (1)
1496. Hendrikje (Henrietta) Geerts (1)
1497. Hendrikje (Henrietta) Gerrits (1)
1498. Hendrikje (Henrietta) Jans (1)
1499. Hendrikje (Henrietta) Pieters (2)
1500. Hendrikje (Henrietta) Pieters van der (1)
1501. Hendrikje (Henrietta) Tabes van der (1)
1502. Hendrikje (Hinke) Broers (1)
1503. Hendrikje (Rika) Eeltjes (1)
1504. Hendrikje Aalberts (1)
1505. Hendrikje Aalts (1)
1506. Hendrikje Aarts (2)
1507. Hendrikje Adams (1)
1508. Hendrikje Adrianus (1)
1509. Hendrikje AEbeles (1)
1510. Hendrikje Alberts (3)
1511. Hendrikje Andries (2)
1512. Hendrikje Annes (5)
1513. Hendrikje Annes van der (2)
1514. Hendrikje Arjens (1)
1515. Hendrikje Aukes (2)
1516. Hendrikje Bartelds (2)
1517. Hendrikje Bartjen (1)
1518. Hendrikje Berends van der (1)
1519. Hendrikje Boeles (1)
1520. Hendrikje Bokkes (1)
1521. Hendrikje Bokkes de (1)
1522. Hendrikje Bouwes (2)
1523. Hendrikje Bouwes van der (1)
1524. Hendrikje Clazes (1)
1525. Hendrikje Cornelis (2)
1526. Hendrikje Derks (1)
1527. Hendrikje Dirks (5)
1528. Hendrikje Dirks de (2)
1529. Hendrikje Douwes (3)
1530. Hendrikje Eeltjes (2)
1531. Hendrikje Egberts (1)
1532. Hendrikje Eises van (1)
1533. Hendrikje Errits (1)
1534. Hendrikje Evers (1)
1535. Hendrikje Everts (3)
1536. Hendrikje Feikes (1)
1537. Hendrikje Folkerts (2)
1538. Hendrikje Fransen (1)
1539. Hendrikje Fransens (1)
1540. Hendrikje Frederiks (1)
1541. Hendrikje Fredriks (1)
1542. Hendrikje Freerks (1)
1543. Hendrikje Geerts (3)
1544. Hendrikje Gerbens (1)
1545. Hendrikje Gerrits (3)
1546. Hendrikje Harkes (1)
1547. Hendrikje Harmens (2)
1548. Hendrikje Hayes (1)
1549. Hendrikje Hendriks (12)
1550. Hendrikje Hendriks van der (1)
1551. Hendrikje Hettes (1)
1552. Hendrikje Hoites (1)
1553. Hendrikje Hylkes (1)
1554. Hendrikje IJsbrands (3)
1555. Hendrikje Jacobs (9)
1556. Hendrikje Jacobus (3)
1557. Hendrikje Jakobs (1)
1558. Hendrikje Jans (21)
1559. Hendrikje Jans van (1)
1560. Hendrikje Jans van der (1)
1561. Hendrikje Jansen (1)
1562. Hendrikje Jarigs (1)
1563. Hendrikje Jelles (1)
1564. Hendrikje Jietzes (1)
1565. Hendrikje Jobs (1)
1566. Hendrikje Johan (1)
1567. Hendrikje Johannes (8)
1568. Hendrikje Johannes (aka Rozenga) (1)
1569. Hendrikje Johannes van (1)
1570. Hendrikje Johannes van der (1)
1571. Hendrikje Joukes (1)
1572. Hendrikje Jurjens (1)
1573. Hendrikje Keimpes (2)
1574. Hendrikje Klaassens (1)
1575. Hendrikje Klazes (5)
1576. Hendrikje Klazes van der (1)
1577. Hendrikje Kornelis van der (1)
1578. Hendrikje Lammerts (2)
1579. Hendrikje Lazes van der (1)
1580. Hendrikje Leenderts van der (1)
1581. Hendrikje Liebes (1)
1582. Hendrikje Lieuwes (2)
1583. Hendrikje Lucas (1)
1584. Hendrikje Lykles (1)
1585. Hendrikje Mailes (1)
1586. Hendrikje Martens (1)
1587. Hendrikje Martha (1)
1588. Hendrikje Martinus (1)
1589. Hendrikje Meiles (1)
1590. Hendrikje Meinderts van der (1)
1591. Hendrikje Meintes (1)
1592. Hendrikje Mients (1)
1593. Hendrikje Minnes (3)
1594. Hendrikje Obbes (1)
1595. Hendrikje Ofkes (1)
1596. Hendrikje Piers (1)
1597. Hendrikje Pieters (11)
1598. Hendrikje Pieters van (3)
1599. Hendrikje Pieters van der (1)
1600. Hendrikje Poulis (1)
1601. Hendrikje Reinders (1)
1602. Hendrikje Reins (1)
1603. Hendrikje Renzes (1)
1604. Hendrikje Rienks (1)
1605. Hendrikje Rinzes (2)
1606. Hendrikje Ruurds (1)
1607. Hendrikje Sakes (2)
1608. Hendrikje Sasses (1)
1609. Hendrikje Scheltes (1)
1610. Hendrikje Siebrens (1)
1611. Hendrikje Sikkes (2)
1612. Hendrikje Simons (2)
1613. Hendrikje Sipkes (2)
1614. Hendrikje Sipkes van (1)
1615. Hendrikje Sjoerds (2)
1616. Hendrikje Stevens (1)
1617. Hendrikje Sybes (1)
1618. Hendrikje Sybrens (2)
1619. Hendrikje Sybrens de (1)
1620. Hendrikje Symens (2)
1621. Hendrikje Sytses (2)
1622. Hendrikje Sytzes (1)
1623. Hendrikje Tabes van der (1)
1624. Hendrikje Taekes (1)
1625. Hendrikje ter (1)
1626. Hendrikje Teunis (1)
1627. Hendrikje Theunis (1)
1628. Hendrikje Thijssen (2)
1629. Hendrikje Thijsses (2)
1630. Hendrikje Tjeerds (3)
1631. Hendrikje Tomas (1)
1632. Hendrikje van (1)
1633. Hendrikje Walings (1)
1634. Hendrikje Walkes (2)
1635. Hendrikje Wiebes (2)
1636. Hendrikje Wiegers van der (1)
1637. Hendrikje Willems (6)
1638. Hendrikje Wobbes (1)
1639. Hendrikje Wybrens van der (2)
1640. Hendrikje Wytses (1)
1641. Hendrikje Wytzes (1)
1642. Hendrikje Wytzes van (1)
1643. Hendrikje Ydes (1)
1644. Hendrikjen (14)
1645. Hendrikjen Andries (1)
1646. Hendrikjen Fokken (1)
1647. Hendrikjen Hendriks (1)
1648. Hendrikjen Jacobs (1)
1649. Hendrikjen Jakobs (1)
1650. Hendrikjen Jans (1)
1651. Hendrikjen Klazes (1)
1652. Hendrikjen Ottes (1)
1653. Hendrikjen Pieters (1)
1654. Hendrikjen Thijsses (1)
1655. Hendriks (1)
1656. Hendriks Pieters van der (1)
1657. Hendriks Sakes (1)
1658. Hendriks Sietzes (1)
1659. Hendriktje Gerbens (1)
1660. Hendrikus (5)
1661. Hendrikus (Henry) Renzes (1)
1662. Hendrikus Andries (1)
1663. Hendrikus Franciscus (1)
1664. Hendrikus Frankes (1)
1665. Hendrikus Gerhardus (1)
1666. Hendrikus Hermanus (1)
1667. Hendrikus Jacobus (1)
1668. Hendrikus Johannes (1)
1669. Hendrikus Johannis (1)
1670. Hendrikus Lammerts (1)
1671. Hendrikus Marinus van der (1)
1672. Hendrikus Philippus Jacobus (1)
1673. Hendrikus Pieters (1)
1674. Hendrikus Rinderts (1)
1675. Hendrikus Theunis (1)
1676. Hendrikus Walings (1)
1677. Hendrina (3)
1678. Hendrina Bernardus (1)
1679. Hendrina Christiaan (1)
1680. Hendrina Klein (1)
1681. Hendrina ten (1)
1682. Hendrykje (1)
1683. Henke (20)
1684. Henke (aka Rinske) (1)
1685. Henke (Rena) Sjoerds (1)
1686. Henke (Renske) Gerrits (1)
1687. Henke (Rinske) Sybrens (1)
1688. Henke Aants (aka Visser) (1)
1689. Henke Alderts (1)
1690. Henke Alderts de (1)
1691. Henke Andries (2)
1692. Henke Annes (1)
1693. Henke Bokkes (1)
1694. Henke Dirks (1)
1695. Henke Douwes (1)
1696. Henke Eelkes de (1)
1697. Henke Eeltjes (1)
1698. Henke Egberts (1)
1699. Henke Folkerts (1)
1700. Henke Gerlofs (1)
1701. Henke Harmens (1)
1702. Henke Harmens van der (1)
1703. Henke Hendriks (2)
1704. Henke Jacobs (2)
1705. Henke Jans (4)
1706. Henke Jentjes (5)
1707. Henke Johannes (3)
1708. Henke Lieuwes (1)
1709. Henke Ottes (1)
1710. Henke Pieters (1)
1711. Henke Pieters van der (1)
1712. Henke Rienks (1)
1713. Henke Ruurds (1)
1714. Henke Sjoerds (1)
1715. Henke Sybes (1)
1716. Henke Sybrens (1)
1717. Henke Sytzes (1)
1718. Henke Tjammes (1)
1719. Henke Tjebbes (1)
1720. Henke Willems (1)
1721. Henne Reitzes (1)
1722. Henrica (1)
1723. Henrica Hessels (1)
1724. Henrich (1)
1725. Henrich Wilhelm (3)
1726. Henricus (6)
1727. Henricus Adrianus (1)
1728. Henricus Durks (1)
1729. Henricus Gerardus (1)
1730. Henricus Gerhardus (1)
1731. Henricus Jans (1)
1732. Henricus Johannes (1)
1733. Henricus Joukes (1)
1734. Henricus Laurentius (1)
1735. Henricus Mauritius (1)
1736. Henricus Nicolaus (1)
1737. Henricus Ruurts (1)
1738. Henricus Simons (1)
1739. Henricus Stenhuis (1)
1740. Henrietta (8)
1741. Henrietta "Hattie" (1)
1742. Henrietta (Hattie) (1)
1743. Henrietta Freerks (1)
1744. Henriette (1)
1745. Henriette Dorothea (1)
1746. Henriette Margarieta (1)
1747. Henrijk (1)
1748. Henrik (1)
1749. Henry (14)
1750. Henry Ernest Augustus (1)
1751. Henry J. (1)
1752. Henry John (1)
1753. Hepke (3)
1754. Hepke Geerts (1)
1755. Hepke Gjalts (1)
1756. Hepke Pieters (1)
1757. Hepkje Pieters (1)
1758. Hepkjen (1)
1759. Herber (1)
1760. Herbert (4)
1761. Here (6)
1762. Here Foppes (1)
1763. Here Lieuwes (1)
1764. Herke (4)
1765. Herke Martens (1)
1766. Herke Ruurds (1)
1767. Herke Sybes (1)
1768. Herke Watzes (1)
1769. Herm. Henrich (1)
1770. Herman (16)
1771. Herman Achter (1)
1772. Herman Bellinga (1)
1773. Herman Daniel van der (1)
1774. Herman Friedrich Philipp (1)
1775. Herman Harms (1)
1776. Herman Jelles (1)
1777. Herman Ottes (1)
1778. Herman Otto (1)
1779. Herman Philippus (1)
1780. Herman Pieters (1)
1781. Herman Tjepkes (1)
1782. Hermann (2)
1783. Hermann Heinrich (2)
1784. Hermann Henrich (1)
1785. Hermanna Cecilia (1)
1786. Hermanna Dirks (1)
1787. Hermannes (1)
1788. Hermanns (1)
1789. Hermannus (3)
1790. Hermannus Gerhard van der (1)
1791. Hermannus Johannes (1)
1792. Hermannus Symons (1)
1793. Hermannus Wilhelm Beuckens (1)
1794. Hermanus (10)
1795. Hermanus (aka Tellingenhof) (1)
1796. Hermanus (Herman) Barends (1)
1797. Hermanus (Myreenus R. Hooker) (1)
1798. Hermanus Andries de (1)
1799. Hermanus Brugts (1)
1800. Hermanus Christiaan (1)
1801. Hermanus Christoffel (2)
1802. Hermanus Eizes (1)
1803. Hermanus Everts van (1)
1804. Hermanus Geerts (1)
1805. Hermanus Gerrits (4)
1806. Hermanus Gosses (1)
1807. Hermanus Hendrik (1)
1808. Hermanus Hendriks (1)
1809. Hermanus Hendrikus (1)
1810. Hermanus Herbertus (1)
1811. Hermanus Jacobus (1)
1812. Hermanus Jans (1)
1813. Hermanus Johannes (2)
1814. Hermanus Sybrands (1)
1815. Hermanus Tijssen (1)
1816. Hermanus van der (2)
1817. Hermen (3)
1818. Hermen (Harman) Gerrits den (1)
1819. Hermen Jans (1)
1820. Hermina (4)
1821. Hermina Hendrika (1)
1822. Hermina Johannes (1)
1823. Hermina Lucas van (1)
1824. Hero Berends (aka Heere Kimp) (1)
1825. Hero Gerrits (2)
1826. Hero Jacobs (Harry James) (1)
1827. Hero Jans (1)
1828. Hero Kant (1)
1829. Hero Sytses (1)
1830. Herre (2)
1831. Herre Boreas (1)
1832. Herre Douwes (1)
1833. Herre Gerbens (1)
1834. Herre Jans (2)
1835. Herre Klazes (1)
1836. Herre Lieuwes (1)
1837. Herre Meinderts (1)
1838. Herre Sakes (5)
1839. Herre Sjoerds (1)
   1840. Hersman (1)
1841. Hertje (1)
1842. Hessel (52)
1843. Hessel (Herman) Johannes (1)
1844. Hessel Abes (1)
1845. Hessel Alberts (2)
1846. Hessel Alefs (1)
1847. Hessel Annes (2)
1848. Hessel Anskes (1)
1849. Hessel Anskes de (1)
1850. Hessel Arjens (1)
1851. Hessel Bernardus (1)
1852. Hessel Botes (1)
1853. Hessel Bouwes (1)
1854. Hessel Broers (1)
1855. Hessel Daniels van der (1)
1856. Hessel Dirks (3)
1857. Hessel Doekes (1)
1858. Hessel Douwe (1)
1859. Hessel Douwes (5)
1860. Hessel Douwes van der (1)
1861. Hessel Durks (1)
1862. Hessel Feddes (2)
1863. Hessel Filippus (1)
1864. Hessel Foekes (1)
1865. Hessel Gabes (1)
1866. Hessel Gaeles (2)
1867. Hessel Geerts (1)
1868. Hessel Gerbens (2)
1869. Hessel Gerrits (5)
1870. Hessel Hendriks (3)
1871. Hessel Hessels (1)
1872. Hessel Hommes (1)
1873. Hessel Hotzes (1)
1874. Hessel Ids (1)
1875. Hessel Idses (4)
1876. Hessel Idzes (2)
1877. Hessel Jacobs (2)
1878. Hessel Jacobs van der (1)
1879. Hessel Jans (15)
1880. Hessel Jans bij (1)
1881. Hessel Jans Dekker (1)
1882. Hessel Jarigs (1)
1883. Hessel Jelgers (1)
1884. Hessel Jelles (1)
1885. Hessel Johannes (7)
1886. Hessel Johannes van der (1)
1887. Hessel Johannis (1)
1888. Hessel Jorrits (1)
1889. Hessel Joukes (1)
1890. Hessel Klases (1)
1891. Hessel Klazes (4)
1892. Hessel Kornelis (1)
1893. Hessel Lieuwes (2)
1894. Hessel Lolckes (1)
1895. Hessel Lolkes (2)
1896. Hessel Martens (1)
1897. Hessel Meinderts (1)
1898. Hessel Metskes (1)
1899. Hessel Oeges (1)
1900. Hessel Oenes (1)
1901. Hessel Ottes (1)
1902. Hessel Pieters (12)
1903. Hessel Rinderts (1)
1904. Hessel Rinzes (1)
1905. Hessel Rommerts (2)
1906. Hessel Sakes (1)
1907. Hessel Scheltes (1)
1908. Hessel Scheltes van der (1)
1909. Hessel Siemens (2)
1910. Hessel Sierks (1)
1911. Hessel Simons (2)
1912. Hessel Sjerps (1)
1913. Hessel Sjoerds (1)
1914. Hessel Sybes (2)
1915. Hessel Symons (1)
1916. Hessel Sytzes (1)
1917. Hessel Theunis (1)
1918. Hessel Tjallings (1)
1919. Hessel Tjeerds (1)
1920. Hessel Uilkes (1)
1921. Hessel Watzes (2)
1922. Hessel Wybes (1)
1923. Hesselia Joris (1)
1924. Hesselius Joris (1)
1925. Hesselletje (1)
1926. Hesseltje (2)
1927. Hesseltje Hendriks (3)
1928. Hesseltje Hessels (1)
1929. Hesseltje Jakobs (1)
1930. Hesseltje Jetses (1)
1931. Hesseltje Klazes (2)
1932. Hesseltje Kornelis (1)
1933. Hesseltje Lieuwes (1)
1934. Hesseltje Oedses (1)
1935. Hesseltje Sjirks van der (1)
1936. Hesseltje Sybrens (1)
1937. Hesseltje Wytzes de (1)
1938. Hester (4)
1939. Hester Gerardus (1)
1940. Hester Hendrica (1)
1941. Hester Petrus (1)
1942. Hesther Dorothea (1)
1943. Heszel (1)
1944. Hetje Klazes van der (1)
1945. Hetje Meinderts (2)
1946. Hetje Sipkes (1)
1947. Hetje Taekes (1)
1948. Hetje Wybes (1)
1949. Hetse (1)
1950. Hette (15)
1951. Hette (Ed) Pieters (1)
1952. Hette AEbeles (1)
1953. Hette Alberts (2)
1954. Hette Andries (3)
1955. Hette Annes (1)
1956. Hette Ates (2)
1957. Hette Baukes (1)
1958. Hette Bokkes (1)
1959. Hette Dirks (1)
1960. Hette Durks (1)
1961. Hette Folperts (1)
1962. Hette Gerrits (1)
1963. Hette Harmens (1)
1964. Hette Hartmans (1)
1965. Hette Heins (1)
1966. Hette Hettes (1)
1967. Hette Hiddes (2)
1968. Hette Jacobs (1)
1969. Hette Jacobs Zwart (1)
1970. Hette Jentjes (2)
1971. Hette Joostens (1)
1972. Hette Klazes (3)
1973. Hette Martens (1)
1974. Hette Oeges (1)
1975. Hette Pieters (3)
1976. Hette Sipkes (1)
1977. Hette Sjoukes (1)
1978. Hette Sybes (1)
1979. Hette Symens (1)
1980. Hette Teunis (1)
1981. Hette Thomas (1)
1982. Hette Tjeerds (2)
1983. Hette Wiegers (2)
1984. Hette Willems (1)
1985. Hette Wytses (1)
1986. Hette Wytzes de (2)
1987. Hette Ynses (1)
1988. Hettje Linzes van der (1)
1989. Heuite (1)
1990. Heyltje (2)
1991. Heyltje Hanzes (1)
1992. Heyn (5)
1993. Heyntie (1)
1994. Hi(l)tje Harmens (1)
1995. Hibbe (1)
1996. Hibbe Bouwes (1)
1997. Hibbe Dirks (1)
1998. Hibbe Douwes (1)
1999. Hibbe Hessels (2)
2000. Hibbe Hibbes (2)
2001. Hibbe Jelles (1)
2002. Hibbe Meinderts (1)
2003. Hibbe Tjepkes (1)
2004. Hidde (19)
2005. Hidde (Henry) Abes (1)
2006. Hidde (Henry) Jans (1)
2007. Hidde AEbeles (1)
2008. Hidde Anes (1)
2009. Hidde Annes (3)
2010. Hidde Baukes (1)
2011. Hidde Binnerts (1)
2012. Hidde Franses (1)
2013. Hidde Gosses (1)
2014. Hidde Hendriks (2)
2015. Hidde Hettes (1)
2016. Hidde Hilles (1)
2017. Hidde Jacobs van der (1)
2018. Hidde Jans (8)
2019. Hidde Jochums (2)
2020. Hidde Johannes (5)
2021. Hidde Jolkes (1)
2022. Hidde Lieuwes (2)
2023. Hidde Lieuwes van (1)
2024. Hidde Lieuwes van der (1)
2025. Hidde Lolkes (1)
2026. Hidde Martens van der (1)
2027. Hidde Meinderts (1)
2028. Hidde Pieters (6)
2029. Hidde Rinzes de (1)
2030. Hidde Sikkes (1)
2031. Hidde Sjoerds (1)
2032. Hidde Synes van der (1)
2033. Hidde Taekes (1)
2034. Hidje (1)
2035. Hidtje (1)
2036. Hidzer Adrianus (1)
2037. Hidzer Oenes (1)
2038. Hidzert Pyters (1)
2039. Hiebel Willems (1)
2040. Hieke (2)
2041. Hieke Freerks (1)
2042. Hieke Gerbens (1)
2043. Hieke Jacobs (1)
2044. Hieke Jans (1)
2045. Hieke Johannes (1)
2046. Hieke Lieuwes (1)
2047. Hieke Sytzes (1)
2048. Hielke Andries (1)
2049. Hielke Atzes (1)
2050. Hielke Jan van der (1)
2051. Hielke Pieters (aka Eelke Meestra) (1)
2052. Hielkje (2)
2053. Hielkje (Nellie) Eelkes (1)
2054. Hielkje Gatzes (1)
2055. Hielkje Hielkes (1)
2056. Hielkjen Jans (1)
2057. Hielkjen Melles (1)
2058. Hielktje Lykeles (1)
2059. Hieltie (1)
2060. Hielts (1)
2061. Hijbo Lantink (1)
2062. Hijcke (2)
2063. Hijke (14)
2064. Hijke Aans (1)
2065. Hijke Aukes (aka Buijer) (1)
2066. Hijke Epkes (1)
2067. Hijke Folkerts (1)
2068. Hijke Pieters (1)
2069. Hijlk (3)
2070. Hijlke (4)
2071. Hijlkien (1)
2072. Hijlkje (3)
2073. Hijlkjen (8)
2074. Hijlkjen Jelkes (1)
2075. Hijltje (1)
2076. Hijltje Sijbrens (1)
2077. Hike Thomas (1)
2078. Hikke Jacobs (1)
2079. Hilberdina (Dina) (1)
2080. Hilbert (1)
2081. Hilbert Ernst (1)
2082. Hilbert Jannes (1)
2083. Hilbert Klases (1)
2084. Hilbert Pieters (1)
2085. Hilbrand (3)
2086. Hilbrand (Harry) Jans van der (1)
2087. Hilbrand Alles (1)
2088. Hilbrand Andries van der (1)
2089. Hilbrand Annes van der (1)
2090. Hilbrand Arends (2)
2091. Hilbrand Baukes (3)
2092. Hilbrand Baukes van (1)
2093. Hilbrand Cornelis (1)
2094. Hilbrand Cornelis van (1)
2095. Hilbrand Eelko's van der (2)
2096. Hilbrand Feddes (1)
2097. Hilbrand Fransen (1)
2098. Hilbrand Gerbens (1)
2099. Hilbrand Halbes (2)
2100. Hilbrand Hilbrands van (2)
2101. Hilbrand Hotzes (1)
2102. Hilbrand Igles (1)
2103. Hilbrand Jacobs (1)
2104. Hilbrand Jans (6)
2105. Hilbrand Jelles (2)
2106. Hilbrand Jilderts (1)
2107. Hilbrand Johannes (1)
2108. Hilbrand Liebbes van der (1)
2109. Hilbrand Meinderts van (1)
2110. Hilbrand Oeges (2)
2111. Hilbrand Pieters (4)
2112. Hilbrand Ruurds (1)
2113. Hilbrand Siedzes van der (1)
2114. Hilbrand Sijes van (1)
2115. Hilbrand Sipkes (1)
2116. Hilbrand Sjoukes (1)
2117. Hilbrand Taekes (2)
2118. Hilbrand Thomas (1)
2119. Hilbrand Tjalles (1)
2120. Hilbrand van der (1)
2121. Hilbrand Wopkes (2)
2122. Hilbrands Ruurds (1)
2123. Hilbrandt (1)
2124. Hilbrant (1)
2125. Hildegard Saskia (1)
2126. Hilgonda Jans (1)
2127. Hilje (4)
2128. Hilje Andries (1)
2129. Hilje Berends (1)
2130. Hilje Jacobs (1)
2131. Hilje Leulfs (1)
2132. Hilje Lubberts (1)
2133. Hilje Roelfs (1)
2134. Hilje Wichers (1)
2135. Hilke (4)
2136. Hilke Jans (2)
2137. Hille (2)
2138. Hille Andries (1)
2139. Hille Eeltjes (1)
2140. Hille Eizes (1)
2141. Hille Folkerts (1)
2142. Hille Gerbens (1)
2143. Hille Harmens (1)
2144. Hille Hendriks (2)
2145. Hille Johannes (3)
2146. Hille Klaazes van der (1)
2147. Hille Kornelis (1)
2148. Hille Oeges (2)
2149. Hille Paulus (1)
2150. Hille Ruurds (1)
2151. Hille Tjerks (1)
2152. Hille Willems (1)
2153. Hille Ymes (1)
2154. Hillebrand (10)
2155. Hillebrand Baukes van (1)
2156. Hillebrand Gerbens van der (1)
2157. Hillebrand Jans (1)
2158. Hillebrand Jelles (2)
2159. Hillebrand Johannes (1)
2160. Hillebrand Klazes (1)
2161. Hillebrand Lourens (1)
2162. Hillebrand Meertens van der (1)
2163. Hillebrand Pieters van der (1)
2164. Hillebrand Rinzes (1)
2165. Hillebrand Sybes (1)
2166. Hillebrand Tjalles (1)
2167. Hillebrand Willems (2)
2168. Hillebrandus Klasens (1)
2169. Hillebrant (1)
2170. Hillechien (4)
2171. Hillechien (Helen) Jans (1)
2172. Hillechien Alberts (1)
2173. Hillechien Bronds (1)
2174. Hillechien Egberts (1)
2175. Hillechien Hilbrands (1)
2176. Hillechien Jans (1)
2177. Hillechien Jelles (1)
2178. Hillechien Roelfs (1)
2179. Hillechien Willems (1)
2180. Hillechje (1)
2181. Hillegenda Fredriks (1)
2182. Hillegien (1)
2183. Hillegien Jans (1)
2184. Hillegijn Derks (1)
2185. Hillegje Alberts (1)
2186. Hillegjen (2)
2187. Hillegjen Jans (1)
2188. Hillegonda (Alice) (1)
2189. Hillegonda (Hilda) (1)
2190. Hillegonda Catharina (1)
2191. Hillegonda Dirks (1)
2192. Hillegonda Johannes (1)
2193. Hillegonda Pieters (2)
2194. Hilletje (Hattie) (1)
2195. Hilliggien Cornelis (1)
2196. Hilligje (4)
2197. Hilligjen (1)
2198. Hilligjen Harms (1)
2199. Hilligjen Klazes (1)
2200. Hillina Roelofs (1)
2201. Hiltie (28)
2202. Hiltie Clases (1)
2203. Hiltie Hendriks (1)
2204. Hiltie Symons (1)
2205. Hiltien (1)
2206. Hiltje (183)
2207. Hiltje (Helen) Douwes (1)
2208. Hiltje (Helen) Hanzes (1)
2209. Hiltje (Helen) Jacobs (1)
2210. Hiltje (Helen) Wybes (1)
2211. Hiltje (Hilda \ Helen) Klazes (1)
2212. Hiltje (Hilda) Gerrits (1)
2213. Hiltje (Hilda) Gerrits van der (1)
2214. Hiltje (Hilda) Jelles (1)
2215. Hiltje Aants (1)
2216. Hiltje Abes (2)
2217. Hiltje AEdes (1)
2218. Hiltje Alderts (1)
2219. Hiltje Alles (2)
2220. Hiltje Andries (5)
2221. Hiltje Anes (1)
2222. Hiltje Annes (3)
2223. Hiltje Anthoni de (3)
2224. Hiltje Arjens (3)
2225. Hiltje Ates (1)
2226. Hiltje Attes (1)
2227. Hiltje Atzes (1)
2228. Hiltje Aukes (4)
2229. Hiltje Bartels (1)
2230. Hiltje Beerts (1)
2231. Hiltje Benderts (1)
2232. Hiltje Berends (1)
2233. Hiltje Berents (1)
2234. Hiltje Bonnes (2)
2235. Hiltje Botes (1)
2236. Hiltje Christiaans (3)
2237. Hiltje Cornelis (4)
2238. Hiltje Cornelis van der (1)
2239. Hiltje Daams (1)
2240. Hiltje Dirks (13)
2241. Hiltje Dirks van (1)
2242. Hiltje Dirks van der (1)
2243. Hiltje Doekles (1)
2244. Hiltje Douwes (10)
2245. Hiltje Douwes van der (1)
2246. Hiltje Durks de (1)
2247. Hiltje Eelkes (1)
2248. Hiltje Eelko's van der (1)
2249. Hiltje Eeltjes (1)
2250. Hiltje Egberts (1)
2251. Hiltje Eises (1)
2252. Hiltje Elisabeth Geerts (2)
2253. Hiltje Engberts (1)
2254. Hiltje Engelbertus (1)
2255. Hiltje Engels (1)
2256. Hiltje Everts (1)
2257. Hiltje Everts van der (1)
2258. Hiltje Feikes (1)
2259. Hiltje Feyes (2)
2260. Hiltje Fokkes (3)
2261. Hiltje Folkerts (4)
2262. Hiltje Foppes (1)
2263. Hiltje Frankes (1)
2264. Hiltje Fransen (3)
2265. Hiltje Franses (4)
2266. Hiltje Franzes (1)
2267. Hiltje Frederiks (1)
2268. Hiltje Freerks (1)
2269. Hiltje Geerts (3)
2270. Hiltje Gerardus van der (1)
2271. Hiltje Gerbens (3)
2272. Hiltje Gerbens (aka Hiemstra) van der (1)
2273. Hiltje Gerlofs (1)
2274. Hiltje Gerrits (7)
2275. Hiltje Gerrits van der (1)
2276. Hiltje Gerryts (1)
2277. Hiltje Goffes (1)
2278. Hiltje Hanses (1)
2279. Hiltje Harings (1)
2280. Hiltje Harkes (1)
2281. Hiltje Harmens (5)
2282. Hiltje Harmens de (2)
2283. Hiltje Hedzers van der (1)
2284. Hiltje Heins (1)
2285. Hiltje Hendriks (16)
2286. Hiltje Hendriks de (1)
2287. Hiltje Hendriks van (1)
2288. Hiltje Hendriks van der (1)
2289. Hiltje Henricus (1)
2290. Hiltje Heres (1)
2291. Hiltje Hermanus (1)
2292. Hiltje Hessels (1)
2293. Hiltje Hilbrands (2)
2294. Hiltje Hilbrands van (1)
2295. Hiltje Hotzes (1)
2296. Hiltje Hylkes (2)
2297. Hiltje Igles (1)
2298. Hiltje Jacobs (10)
2299. Hiltje Jans (36)
2300. Hiltje Jans te (1)
2301. Hiltje Jelles (9)
2302. Hiltje Jennes (1)
2303. Hiltje Jilts (1)
2304. Hiltje Jitzes (3)
2305. Hiltje Jitzes de (1)
2306. Hiltje Jobs (1)
2307. Hiltje Jochums (1)
2308. Hiltje Joekes (1)
2309. Hiltje Jogchums (1)
2310. Hiltje Johannes (22)
2311. Hiltje Joukes (1)
2312. Hiltje Jurjens (2)
2313. Hiltje Karsjens (1)
2314. Hiltje Keimpes (1)
2315. Hiltje Klases (1)
2316. Hiltje Klazes (24)
2317. Hiltje Klazes de (1)
2318. Hiltje Kornelis (3)
2319. Hiltje Leenderts (1)
2320. Hiltje Liebes (1)
2321. Hiltje Lieuwes (5)
2322. Hiltje Lucas van der (1)
2323. Hiltje Luurtses (1)
2324. Hiltje Manus (1)
2325. Hiltje Martens (4)
2326. Hiltje Meinderts (4)
2327. Hiltje Meines (1)
2328. Hiltje Meints (1)
2329. Hiltje Melles van der (1)
2330. Hiltje Menzes (2)
2331. Hiltje Mients (1)
2332. Hiltje Minnes (1)
2333. Hiltje Minzes (1)
2334. Hiltje Obbes (1)
2335. Hiltje Oeges (2)
2336. Hiltje Olcherts (1)
2337. Hiltje Paulus (1)
2338. Hiltje Petrus (1)
2339. Hiltje Piers (7)
2340. Hiltje Pieters (18)
2341. Hiltje Pieters de (2)
2342. Hiltje Pieters van der (2)
2343. Hiltje Pijters (1)
2344. Hiltje Pybes (1)
2345. Hiltje Reinders (1)
2346. Hiltje Remmelts (1)
2347. Hiltje Rimmelts (1)
2348. Hiltje Rinzes (1)
2349. Hiltje Ritskes (1)
2350. Hiltje Ritskes van Klooster aka (1)
2351. Hiltje Roelofs (2)
2352. Hiltje Ruurds (1)
2353. Hiltje Sakes (2)
2354. Hiltje Sakes van der (1)
2355. Hiltje Sapes (Hilda Hockstra) (1)
2356. Hiltje Scheltes (1)
2357. Hiltje Siedzes (1)
2358. Hiltje Siemens (1)
2359. Hiltje Sierds (1)
2360. Hiltje Sikkes (2)
2361. Hiltje Simons (1)
2362. Hiltje Sipkes (3)
2363. Hiltje Sipkes van der (1)
2364. Hiltje Sjerps van der (1)
2365. Hiltje Sjoerds (10)
2366. Hiltje Sjoukes (1)
2367. Hiltje Sybes (2)
2368. Hiltje Sybrens (5)
2369. Hiltje Syds (1)
2370. Hiltje Symens (1)
2371. Hiltje Sytses (3)
2372. Hiltje Sytzes (4)
2373. Hiltje Tabes (1)
2374. Hiltje Taekes (1)
2375. Hiltje Thomas (1)
2376. Hiltje Tietes (1)
2377. Hiltje Tjalles van der (1)
2378. Hiltje Tjallings (6)
2379. Hiltje Tjeerds (2)
2380. Hiltje Tjipkes (1)
2381. Hiltje Tjipkes van der (1)
2382. Hiltje van der (1)
2383. Hiltje Walings (2)
2384. Hiltje Watzes (1)
2385. Hiltje Wiegers (1)
2386. Hiltje Wiemers van der (1)
2387. Hiltje Wijtzes van der (1)
2388. Hiltje Wikkes (1)
2389. Hiltje Willems (7)
2390. Hiltje Willems van der (1)
2391. Hiltje Wobbes (1)
2392. Hiltje Wopkes (2)
2393. Hiltje Wybrens (6)
2394. Hiltje Wytses (1)
2395. Hiltje Wytzes (3)
2396. Hiltje Yntes (2)
2397. Hiltje Ypes de (2)
2398. Hiltjen (3)
2399. Hiltye (1)
2400. Himke Pieters (1)
2401. Hincke (3)
2402. Hincke Jacobs (1)
2403. Hinderica Geerts (1)
2404. Hinderick (1)
2405. Hinderik (1)
2406. Hinderik Jans (1)
2407. Hinderika Gerrits (1)
2408. Hinderika Piers (1)
2409. Hinderikus (3)
2410. Hinderk (1)
2411. Hinderk Roelfs (1)
2412. Hinderk Willems (1)
2413. Hinderkien (Rika) Harms (1)
2414. Hinderkien Jacobs (1)
2415. Hinderkien Jans (aka Borggelt) (1)
2416. Hinderkien Willems (1)
2417. Hinderkje (1)
2418. Hindertje (1)
2419. Hindrick (1)
2420. Hindrik (38)
2421. Hindrik (aka Wessels) (1)
2422. Hindrik (Henry) (2)
2423. Hindrik Alberts (3)
2424. Hindrik Annes (1)
2425. Hindrik Arnoldus (1)
2426. Hindrik Claassens (1)
2427. Hindrik Derks (1)
2428. Hindrik Drewes (1)
2429. Hindrik Egberts (1)
2430. Hindrik Egges (1)
2431. Hindrik Filippus (1)
2432. Hindrik Haijes (1)
2433. Hindrik Hansen (1)
2434. Hindrik Harm (Henry R. Spoelman) (1)
2435. Hindrik Harms (1)
2436. Hindrik Hindriks (2)
2437. Hindrik Hofstee (1)
2438. Hindrik Jacobs (1)
2439. Hindrik Jans (8)
2440. Hindrik Klaassens (1)
2441. Hindrik Konraads (1)
2442. Hindrik Kornelis (1)
2443. Hindrik Lammerts (1)
2444. Hindrik Pieters (2)
2445. Hindrik Roelfs (1)
2446. Hindrik Roelofs (1)
2447. Hindrik Siemes (1)
2448. Hindrik Steffens (1)
2449. Hindrik ter (1)
2450. Hindrik Willems (1)
2451. Hindrika (1)
2452. Hindrikien (1)
   2453. Hindrikien Jans (1)
2454. Hindrikje (13)
2455. Hindrikje (Hattie) Jans (1)
2456. Hindrikje Abrahams (1)
2457. Hindrikje Aukes (1)
2458. Hindrikje Geerts (1)
2459. Hindrikje Jurriens (1)
2460. Hindrikje Lammerts (1)
2461. Hindrikje Tjerks (1)
2462. Hindrikjen (4)
2463. Hindriktje (3)
2464. Hindriktje Willems (1)
2465. Hinke (80)
2466. Hinke (Hattie) Scheltes (1)
2467. Hinke (Renske) (1)
2468. Hinke (Renske) Hendriks (1)
2469. Hinke (Rinske) Heins (1)
2470. Hinke (Rinske) Jilderts (1)
2471. Hinke Alberts van der (1)
2472. Hinke Ales van der (1)
2473. Hinke Botes (1)
2474. Hinke Boyens (1)
2475. Hinke Brugts (1)
2476. Hinke Dirks (2)
2477. Hinke Doedes (1)
2478. Hinke Douwes (1)
2479. Hinke Eelkes van der (1)
2480. Hinke Eeltjes (1)
2481. Hinke Egberts (2)
2482. Hinke Epkes (1)
2483. Hinke Ernst (1)
2484. Hinke Everts (1)
2485. Hinke Fokkes (1)
2486. Hinke Foppes (1)
2487. Hinke Freerks (1)
2488. Hinke Geerts (aka Oosterwal) (1)
2489. Hinke Gerardus (1)
2490. Hinke Gerbens (1)
2491. Hinke Gerrits (1)
2492. Hinke Gerrits van der (1)
2493. Hinke Goslings (1)
2494. Hinke Haebeles (1)
2495. Hinke Harkes (1)
2496. Hinke Harmens van der (1)
2497. Hinke Hendriks (1)
2498. Hinke Hettes (1)
2499. Hinke Hilbrands (2)
2500. Hinke Hommes (1)
2501. Hinke Idzes (1)
2502. Hinke Igles (1)
2503. Hinke Isaacs (1)
2504. Hinke Jacobs (3)
2505. Hinke Jacobs van (1)
2506. Hinke Jans (4)
2507. Hinke Jans de (1)
2508. Hinke Jelgers van der (1)
2509. Hinke Jelles (2)
2510. Hinke Jelles van der (1)
2511. Hinke Johannes van der (1)
2512. Hinke Joukes (1)
2513. Hinke Klases (1)
2514. Hinke Klazes (2)
2515. Hinke Klazes van der (1)
2516. Hinke Kornelis (1)
2517. Hinke Lolkes (1)
2518. Hinke Ludzers (1)
2519. Hinke Martens (1)
2520. Hinke Martens van der (2)
2521. Hinke Meintes (3)
2522. Hinke Mients (1)
2523. Hinke Nutterts (1)
2524. Hinke Petrus (1)
2525. Hinke Petrus (van) (1)
2526. Hinke Philips (1)
2527. Hinke Piebes van der (1)
2528. Hinke Piers (1)
2529. Hinke Piers de (1)
2530. Hinke Pieters (3)
2531. Hinke Pieters van (1)
2532. Hinke Reinders (1)
2533. Hinke Rienks (1)
2534. Hinke Rientzes (1)
2535. Hinke Rintjes (1)
2536. Hinke Roelofs (1)
2537. Hinke Romkes (1)
2538. Hinke Sieberens (1)
2539. Hinke Siebrens (1)
2540. Hinke Siedses (1)
2541. Hinke Sipkes (1)
2542. Hinke Sytzes (3)
2543. Hinke Taekes (1)
2544. Hinke Taekes van der (2)
2545. Hinke Teekes (1)
2546. Hinke Thijses (1)
2547. Hinke Tjeerds (1)
2548. Hinke Tjipkes (2)
2549. Hinke Willems (1)
2550. Hinke Wopkes (1)
2551. Hinke Wouters (1)
2552. Hinke Wybrens van der (1)
2553. Hinke Yzaks (1)
2554. Hinkes Alberts (1)
2555. Hinne (5)
2556. Hinne Alles van der (1)
2557. Hinne Ates van der (1)
2558. Hinne Douwes (2)
2559. Hinne Eeltjes (1)
2560. Hinne Gerbens (1)
2561. Hinne Gerrits (1)
2562. Hinne Gerrits van der (1)
2563. Hinne Haytes van der (1)
2564. Hinne Jacobs van der (1)
2565. Hinne Jakobs (1)
2566. Hinne Jeltes (1)
2567. Hinne Klazes (3)
2568. Hinne Lolkes (1)
2569. Hinne Martens van der (1)
2570. Hinne Roels (1)
2571. Hinne Willems (1)
2572. Hinne Zytses (1)
2573. Hipkje (1)
2574. Hiske (31)
2575. Hiske (Aggie) (1)
2576. Hiske Aanes (1)
2577. Hiske Abrahams (1)
2578. Hiske Alberts (2)
2579. Hiske Andeles (1)
2580. Hiske Annes (2)
2581. Hiske Arjens (2)
2582. Hiske Bastiaans van der (1)
2583. Hiske Bauke de (1)
2584. Hiske Baukes de (1)
2585. Hiske Bouwes (1)
2586. Hiske Cornelis (1)
2587. Hiske Dirks (1)
2588. Hiske Durks (1)
2589. Hiske Ebes (1)
2590. Hiske Feites (1)
2591. Hiske Fransen (1)
2592. Hiske Fransens (2)
2593. Hiske Geerts (1)
2594. Hiske Gerrits van der (1)
2595. Hiske Haantjes (2)
2596. Hiske Harmanus (1)
2597. Hiske Harmens (1)
2598. Hiske Hartmans (2)
2599. Hiske Hilbrands (3)
2600. Hiske Hindriks (1)
2601. Hiske Hommes (1)
2602. Hiske Idses (1)
2603. Hiske Jacobs (4)
2604. Hiske Jacobs van der (1)
2605. Hiske Jans (6)
2606. Hiske Jarigs (1)
2607. Hiske Jelles (1)
2608. Hiske Johannes (2)
2609. Hiske Jorrits (1)
2610. Hiske Keis (1)
2611. Hiske Klazes (2)
2612. Hiske Lubberts (1)
2613. Hiske Luitjes (1)
2614. Hiske Melis (1)
2615. Hiske Obbes (2)
2616. Hiske Oebeles (1)
2617. Hiske Oenes de (1)
2618. Hiske Piebes (1)
2619. Hiske Piers (1)
2620. Hiske Piers van der (1)
2621. Hiske Pieters (2)
2622. Hiske Pieters van der (1)
2623. Hiske Rinses (2)
2624. Hiske Romkes (1)
2625. Hiske Rommerts (1)
2626. Hiske Scheltes (1)
2627. Hiske Scheltes van der (1)
2628. Hiske Sikkes (1)
2629. Hiske Sjoerds (2)
2630. Hiske Sybes (1)
2631. Hiske Sytzes van der (1)
2632. Hiske Tjeerds (1)
2633. Hiske Tjipkes (1)
2634. Hiske Willems (1)
2635. Hiske Ymes (2)
2636. Hiskje Bruins (1)
2637. Hiskje Ypes (1)
2638. Hiskjen (1)
2639. Hitje (17)
2640. Hitje Abrahams (1)
2641. Hitje AEdes (1)
2642. Hitje Ates (1)
2643. Hitje Bokkes (1)
2644. Hitje Dirks (3)
2645. Hitje Douwes van der (1)
2646. Hitje Gerbens (1)
2647. Hitje Gerrits (2)
2648. Hitje Harmens (2)
2649. Hitje Jacobs (1)
2650. Hitje Jans (4)
2651. Hitje Jobs (1)
2652. Hitje Johannes (1)
2653. Hitje Lolkes (2)
2654. Hitje Pabes (1)
2655. Hitje Pieters (2)
2656. Hitje Reinders van der (1)
2657. Hitje Rinses (1)
2658. Hitje Thijsses (1)
2659. Hittie (4)
2660. Hittje (11)
2661. Hittje (Hattie) Folkerts (1)
2662. Hittje Abrahams (1)
2663. Hittje Broers (1)
2664. Hittje Douwes (1)
2665. Hittje Franzes (1)
2666. Hittje Goslings (1)
2667. Hittje Hendriks (1)
2668. Hittje Jacobs (1)
2669. Hittje Jakobs (2)
2670. Hittje Jans (2)
2671. Hittje Johannes (2)
2672. Hittje Pieters (3)
2673. Hittje Rinzes (1)
2674. Hittje Sjoerds (1)
2675. Hittje Tietes (1)
2676. Hittje Tjerks (1)
2677. Hittje Tjitses van der (1)
2678. Hittje Wietzes (1)
2679. Hobbe (6)
2680. Hobbe Dirks (1)
2681. Hobbe Hobbes (1)
2682. Hobbe Klazes (1)
2683. Hobbe Nannes (1)
2684. Hoeke (4)
2685. Hoeke Lammerts (1)
2686. Hoijte (2)
2687. Hoite (11)
2688. Hoite Bouwes (1)
2689. Hoite Gosses (1)
2690. Hoite Haantjes van der (1)
2691. Hoite Jacobs (2)
2692. Hoite Jans (1)
2693. Hoite Jennes (1)
2694. Hoite Jienzes (1)
2695. Hoite Johannes (2)
2696. Hoite Montes (1)
2697. Hoite Nammens (1)
2698. Hoite Rienks van der (1)
2699. Hoite Siebrens (1)
2700. Hoite Sipkes (1)
2701. Hoite Sybes de (1)
2702. Hoite Tjerks (1)
2703. Hoite Willems (1)
2704. Hoite Wytzes (1)
2705. Hoitie (1)
2706. Hoitje (1)
2707. Hoito Godert (1)
2708. Hoito Goderts (1)
2709. Hoitte (1)
2710. Holcke (1)
2711. Holk (1)
2712. Holke (1)
2713. Holke Jans (1)
2714. Holke Johannes (1)
2715. Holst (1)
2716. Hombertus Simons (1)
2717. Homme (6)
2718. Homme (Herman) Gerrits (1)
2719. Homme Annes (1)
2720. Homme Arjens (2)
2721. Homme Dirks (1)
2722. Homme Doekes (1)
2723. Homme Doekes van der (1)
2724. Homme Douwes (1)
2725. Homme Everts (1)
2726. Homme Feikes (1)
2727. Homme Goverts (1)
2728. Homme Halbes (1)
2729. Homme Hessels (1)
2730. Homme Hommes (2)
2731. Homme IJsbrands (1)
2732. Homme Jacobs (2)
2733. Homme Jacobus (1)
2734. Homme Jans (4)
2735. Homme Jetzes (1)
2736. Homme Johannes (1)
2737. Homme Klazes (1)
2738. Homme Lieuwes (1)
2739. Homme Linzes (1)
2740. Homme Meiles (1)
2741. Homme Popkes (1)
2742. Homme Ruurds (1)
2743. Homme Sibles van der (1)
2744. Homme Sjoerds (3)
2745. Homme Sybes (2)
2746. Homme Symens (1)
2747. Homme Sytzes (2)
2748. Homme Tjeerds (4)
2749. Homme Wiegers (1)
2750. Homme Wiltes (1)
2751. Homme Wygers (1)
2752. Homme Wytzes (1)
2753. Hopke (3)
2754. Hoppe (5)
2755. Horatius (Raad) Jacobs (1)
2756. Horatius Allard (1)
2757. Horatius Wilhelmus (1)
2758. Hotse (15)
2759. Hotse (Harry) Annes (1)
2760. Hotse (Henry) Jans (1)
2761. Hotse AEdes (1)
2762. Hotse Albertus (1)
2763. Hotse Aukes (1)
2764. Hotse Egberts (1)
2765. Hotse Harmens (1)
2766. Hotse Hendriks (1)
2767. Hotse Jacobus (1)
2768. Hotse Salomons (1)
2769. Hotse Sjoukes (1)
2770. Hotske (10)
2771. Hotske (Hannah) Pieters (1)
2772. Hotske Bernardus (1)
2773. Hotske Doekes (1)
2774. Hotske Eeltjes de (1)
2775. Hotske Hendriks (2)
2776. Hotske Hotzes (1)
2777. Hotske Jelmers (aka Hofstra) (1)
2778. Hotske Klazes (1)
2779. Hotske Ruurds (1)
2780. Hotske Sybrens (1)
2781. Hotske Taekes (1)
2782. Hotske Thomas (1)
2783. Hotske Tjeerds (1)
2784. Hotze (5)
2785. Hotze (Harry) Johannes (1)
2786. Hotze Alderts (1)
2787. Hotze Alles (1)
2788. Hotze Arends (1)
2789. Hotze Dirks (aka Dijkstra) (1)
2790. Hotze Geerts (1)
2791. Hotze Hendriks (3)
2792. Hotze Hotzes (2)
2793. Hotze Jacobs (1)
2794. Hotze Jantjens (1)
2795. Hotze Jantjes (1)
2796. Hotze Jaspers (1)
2797. Hotze Jelles van der (1)
2798. Hotze Jippes (1)
2799. Hotze Jitzes (1)
2800. Hotze Joekes (2)
2801. Hotze Johannes (2)
2802. Hotze Klazes (1)
2803. Hotze Meints (1)
2804. Hotze Pieters (1)
2805. Hotze Scheltes (1)
2806. Hotze Tjalles (2)
2807. Hotze Tjepkes (2)
2808. Houk (1)
2809. Houke (1)
2810. Houke Jans (1)
2811. Houkien (3)
2812. Houkje (11)
2813. Houkje (Aukje) Jans (1)
2814. Houkje (Hattie) de (1)
2815. Houkje (Hattie) Reins (1)
2816. Houkje AEbes (1)
2817. Houkje Alberts (1)
2818. Houkje Alderts (1)
2819. Houkje Alles (1)
2820. Houkje Andries (1)
2821. Houkje Bertus (1)
2822. Houkje Daniels (1)
2823. Houkje Fokkes (1)
2824. Houkje Gerrits (1)
2825. Houkje Gosses (1)
2826. Houkje Hendriks (1)
2827. Houkje Hommes (2)
2828. Houkje Hotzes (1)
2829. Houkje IJsbrands van der (1)
2830. Houkje Jacobs van der (1)
2831. Houkje Jakobus (1)
2832. Houkje Jans (1)
2833. Houkje Jelles van der (1)
2834. Houkje Joukes (1)
2835. Houkje Klazes (1)
2836. Houkje Oebeles (1)
2837. Houkje Paulus (1)
2838. Houkje Piebes van der (1)
2839. Houkje Pieters (4)
2840. Houkje Regnerus (1)
2841. Houkje Rinzes (2)
2842. Houkje Romkes (1)
2843. Houkje Sytzes (1)
2844. Houkje Thomas (1)
2845. Houkje Tjallings (1)
2846. Houkje Waatzes (1)
2847. Houkje Yntes (1)
2848. Houkjen (10)
2849. Houkjen Gerbens (1)
2850. Houkjen Johannes (1)
2851. Houkjen Nannes (1)
2852. Houkjen Teekes (1)
2853. Houkjen Tjeerds (2)
2854. Houwkje (2)
2855. Houwkje Beerends (1)
2856. Houwkje Goverts (1)
2857. Houwkje Pieters (2)
2858. Houwkjen (1)
2859. Houwkjen Gerks (1)
2860. Hoyte Jacobs (1)
2861. Hoytje (1)
2862. Hoytje Jans (1)
2863. Huberdina (1)
2864. Huberdina van den (1)
2865. Hubert (1)
2866. Hubert Aants (1)
2867. Hubert Ates (1)
2868. Hubert Aukes (1)
2869. Hubregt (1)
2870. Hubrina (1)
2871. Hugo Maurits (2)
2872. Huibert (2)
2873. Huibert Jacob (1)
2874. Huibertje (1)
2875. Huibregt (Hubrecht De Young) (1)
2876. Huig (1)
2877. Huijbregt (Herberth) (1)
2878. Huite (1)
2879. Huite Hartmans (1)
2880. Huite Rienks (1)
2881. Hycke (3)
2882. Hyke (31)
2883. Hyke (Hattie) Hessels (1)
2884. Hyke (Hattie) Thomas (1)
2885. Hyke (Hylkje) (1)
2886. Hyke Abrahams (1)
2887. Hyke AEdes (1)
2888. Hyke Alberts (5)
2889. Hyke Alberts van der (1)
2890. Hyke Aukes (1)
2891. Hyke Bernardus (1)
2892. Hyke Binnes (1)
2893. Hyke Broers (1)
2894. Hyke Clases (1)
2895. Hyke Dirks (1)
2896. Hyke Douwes (1)
2897. Hyke Douwes van der (1)
2898. Hyke Feikes (1)
2899. Hyke Fokkes (1)
2900. Hyke Fransen (1)
2901. Hyke Franses (1)
2902. Hyke Frederiks (1)
2903. Hyke Freerks (1)
2904. Hyke Gerbens (1)
2905. Hyke Gerrits (3)
2906. Hyke Gosses (1)
2907. Hyke Hendriks (1)
2908. Hyke Hessels (2)
2909. Hyke Hettes (1)
2910. Hyke Jacobs (1)
2911. Hyke Jans (8)
2912. Hyke Jans de (1)
2913. Hyke Jaspers (1)
2914. Hyke Jetses van der (1)
2915. Hyke Jitzes (1)
2916. Hyke Johannes (2)
2917. Hyke Jurjens (1)
2918. Hyke Klases (1)
2919. Hyke Klazes (2)
2920. Hyke Klazes van der (1)
2921. Hyke Kornelis (1)
2922. Hyke Liemes (1)
2923. Hyke Lieuwes (3)
2924. Hyke Lumes (1)
2925. Hyke Martens (1)
2926. Hyke Piers van der (1)
2927. Hyke Pieters (10)
2928. Hyke Rienks (1)
2929. Hyke Roelofs (1)
2930. Hyke Sierds (1)
2931. Hyke Sjirks van der (1)
2932. Hyke Sjoerds (4)
2933. Hyke Sybes (1)
2934. Hyke Sybrens (1)
2935. Hyke Symens (1)
2936. Hyke Sytzes van der (1)
2937. Hyke Tjeerds (1)
2938. Hyke Tjitzes (1)
2939. Hyke Watzes (2)
2940. Hyke Watzes van der (1)
2941. Hyke Willems (1)
2942. Hyke Wybrens (1)
2943. Hyke Ypes de (1)
2944. Hykke (3)
2945. Hylck (1)
2946. Hylcke (1)
2947. Hylckien (1)
2948. Hylckjen (2)
2949. Hylk (1)
2950. Hylke (23)
2951. Hylke AEbes (1)
2952. Hylke AEdes (1)
2953. Hylke Ages (1)
2954. Hylke Atzes (1)
2955. Hylke Bjintzes (1)
2956. Hylke Botes (1)
2957. Hylke Dirks (2)
2958. Hylke Edzes (1)
2959. Hylke Eeltjes (1)
2960. Hylke Gerbens (1)
2961. Hylke Gerrits (2)
2962. Hylke Hylkes (1)
2963. Hylke Hylkes van der (1)
2964. Hylke Jans (9)
2965. Hylke Jaspers (1)
2966. Hylke Jelles (1)
2967. Hylke Johannes (1)
2968. Hylke Klases (1)
2969. Hylke Lieuwes (1)
2970. Hylke Metskes (2)
2971. Hylke Oedzes (1)
2972. Hylke Ouwes (1)
2973. Hylke Piebes (1)
2974. Hylke Pieters (1)
2975. Hylke Renzes (1)
2976. Hylke Rientses (2)
2977. Hylke Sipkes van der (2)
2978. Hylke Sjoerds (3)
2979. Hylke Sybes (1)
2980. Hylke Sybouts (1)
2981. Hylke Sydses (1)
2982. Hylke Taekeles (1)
2983. Hylke Taekes (1)
2984. Hylke Tomas (1)
2985. Hylke Wisses van der (1)
2986. Hylke Wolters (1)
2987. Hylke Wopkes (2)
2988. Hylke Wybes (1)
2989. Hylke Wygers (1)
2990. Hylke Zweitses (1)
2991. Hylkje (12)
2992. Hylkje (Maggie) Renzes (1)
2993. Hylkje Akke (1)
2994. Hylkje Alberts (1)
2995. Hylkje Antoni (1)
2996. Hylkje Baukes (1)
2997. Hylkje Dirks (3)
2998. Hylkje Douwes (1)
2999. Hylkje Eeltjes (1)
3000. Hylkje Fokkes (1)
3001. Hylkje Folkes (1)
3002. Hylkje Freerks (1)
3003. Hylkje Gerbens (1)
3004. Hylkje Hylkes (1)
3005. Hylkje Jacobs (1)
3006. Hylkje Jans (4)
3007. Hylkje Johannes (3)
3008. Hylkje Jurjens (1)
3009. Hylkje Lambertus (1)
3010. Hylkje Minderts (1)
3011. Hylkje Okkes (1)
3012. Hylkje Pieters (3)
3013. Hylkje Roels (1)
3014. Hylkje Sakes (1)
3015. Hylkje Siedses (1)
3016. Hylkje Sipkes (1)
3017. Hylkje Sjoerds (1)
3018. Hylkje Taekes van der (1)
3019. Hylkje Thomas (1)
3020. Hylkje Tjebbes (1)
3021. Hylkje Tjeerds (1)
3022. Hylkje Tjerks (1)
3023. Hylkje Willems (1)
3024. Hylkje Wybes (1)
3025. Hylkje Wybrens (2)
3026. Hylkje Ybeles (1)
3027. Hylkjen (23)
3028. Hylkjen AEbes de (1)
3029. Hylkjen Ages (1)
3030. Hylkjen Eeuwes (1)
3031. Hylkjen Jacobs (1)
3032. Hylkjen Jans van der (1)
3033. Hylkjen Johannes (1)
3034. Hylkjen Jurjens (1)
3035. Hylkjen Pieters (2)
3036. Hylkjen Romkes (1)
3037. Hylkjen Sjoerds (1)
3038. Hylkjen Sjuks (1)
3039. Hylkjen Sygers (1)
3040. Hylkjen Willems (1)
3041. Hylkke (1)
3042. Hylle (1)
3043. Hylle Pieters (1)
3044. Hylle Symens Posthumus (1)
3045. Hyltje (7)
3046. Hyltje Doyes (1)
3047. Hyltje Gaeles (1)
3048. Hyltje Gerbens (1)
3049. Hyltje Idzes (2)
3050. Hyltje Jacobs (1)
3051. Hyltje Jans (1)
3052. Hyltje Jelles (1)
3053. Hyltje Klazes (1)
3054. Hyltje Meinderts (1)
3055. Hyltje Paulus van der (1)
3056. Hyltje Pieters (2)
3057. Hyltje Sikkes (1)
3058. Hyltje Sippes (1)
3059. Hyltje Sybrens (1)
3060. Hyltje Wigles (1)
3061. Hyltje Wytzes (1)
3062. Hyltje Ypes de (1)
3063. Hyske (1)