Voornamen Lijst: Begint met G


Alle voornamen beginnend met G, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Gaabe (2)
2. Gaaretje Reijns (1)
3. Gaats (1)
4. Gaatse (2)
5. Gaatse Gerardus van der (2)
6. Gaatse Gerbens (1)
7. Gaatse Hendriks (1)
8. Gaatse Kornelis (1)
9. Gaatse Lieuwes (1)
10. Gaatse Pieters (3)
11. Gaatse Sytzes (1)
12. Gaatske (22)
13. Gaatske Ales (1)
14. Gaatske Alles (1)
15. Gaatske Baukes (1)
16. Gaatske Egberts (1)
17. Gaatske Feddes (1)
18. Gaatske Foekes (1)
19. Gaatske Folkerts (1)
20. Gaatske Gaatzes (1)
21. Gaatske Gerbens van der (1)
22. Gaatske Harmens (1)
23. Gaatske Hendriks (1)
24. Gaatske Hessels (1)
25. Gaatske Hoites de (1)
26. Gaatske Hylkes (1)
27. Gaatske Idzes (1)
28. Gaatske Jans (3)
29. Gaatske Johannes (1)
30. Gaatske Johannes van der (1)
31. Gaatske Klazes (2)
32. Gaatske Lammerts (1)
33. Gaatske Lieuwes van der (1)
34. Gaatske Obbes (1)
35. Gaatske Reinders (1)
36. Gaatske Rinzes (1)
37. Gaatske Sjoerds (2)
38. Gaatske Stoffels (1)
39. Gaatske Thijsses (1)
40. Gaatske Tjallings van der (1)
41. Gaatske Tjeerds (1)
42. Gaatske Tjeerds van der (1)
43. Gaatske Wilhelmus (1)
44. Gaatske Willems (1)
45. Gaatze (1)
46. Gaatze Andries (1)
47. Gaatze Douwes (1)
48. Gaatze Fokkes (1)
49. Gaatze Freeks (1)
50. Gaatze Gerrits (1)
51. Gaatze Jacobs (2)
52. Gaatze Johannes (1)
53. Gaatze Rinses (1)
54. Gaatze Willems (1)
55. Gaatze Wytzes (1)
56. Gabe (16)
57. Gabe Annes (4)
58. Gabe Anskes (1)
59. Gabe Anskes de (1)
60. Gabe Douwes (1)
61. Gabe Egberts (1)
62. Gabe Folkerts (1)
63. Gabe Gerbens (1)
64. Gabe Gerrits (1)
65. Gabe Hessels (1)
66. Gabe Hessels de (1)
67. Gabe Idzes (1)
68. Gabe Jacobs (4)
69. Gabe Jans (5)
70. Gabe Jans van der (1)
71. Gabe Jelles (1)
72. Gabe Klases (1)
73. Gabe Pieters van der (2)
74. Gabe Rintjes van der (1)
75. Gabe Sikkes (2)
76. Gabe Sybrens (1)
77. Gabe Tjallings (2)
78. Gabe Tjeerds (2)
79. Gabe van der (1)
80. Gabe Watzes de (1)
81. Gabe Wybes (1)
82. Gabe Ymes (1)
83. Gabriel (1)
84. Gabriel Gerrits van der (1)
85. Gadske (2)
86. Gaele (6)
87. Gaele Ales (1)
88. Gaele Annes (1)
89. Gaele Botes (1)
90. Gaele Broers (2)
91. Gaele Doekes (1)
92. Gaele Folkerts (2)
93. Gaele Fransen van (1)
94. Gaele Freerks (1)
95. Gaele Gaeles (1)
96. Gaele Gerrits van der (1)
97. Gaele Gooitsens van der (1)
98. Gaele Hendriks (1)
99. Gaele Jacobus van der (1)
100. Gaele Jans (3)
101. Gaele Jochums (1)
102. Gaele Johannes (1)
103. Gaele Johannes de (1)
104. Gaele Joutes (1)
105. Gaele Klazes (1)
106. Gaele Kornelis (1)
107. Gaele Lieuwes van der (1)
108. Gaele Nannes (1)
109. Gaele Ottes (1)
110. Gaele Riemers (3)
111. Gaele Simons (1)
112. Gaele Sjuks van der (1)
113. Gaele Sytzes (1)
114. Gaele Sytzes de (1)
115. Gaele Tabes (1)
116. Gaele Theunis (1)
117. Gaele Wopkes (1)
118. Gaetske (2)
119. Gaeytse (1)
120. Gaitske (5)
121. Gaitske Fokkes (1)
122. Gaitske Hendriks (1)
123. Gale (1)
124. Gale Wopkes (1)
125. Gar(rit)dina Klein (1)
126. Garmt (1)
127. Garmt Aljes (1)
128. Garmt Dreeuwes (1)
129. Garmt Hendriks (1)
130. Garmt Wiebes (1)
131. Garrett (1)
132. Garrit (1)
133. Garrit Hendrik (1)
134. Garrit Jan (1)
135. Garrit John (1)
136. Garritje (1)
137. Gart (1)
138. Gatse (5)
139. Gatse Douwes (1)
140. Gatse Jacobs (1)
141. Gatse Sjoukes (2)
142. Gatske (25)
143. Gatske Abes (1)
144. Gatske Andries (1)
145. Gatske Annes (1)
146. Gatske Arjens (1)
147. Gatske Bavius (2)
148. Gatske Beerts (1)
149. Gatske Gerbens (2)
150. Gatske Gerrits (1)
151. Gatske IJsbrands (1)
152. Gatske Kerstes (1)
153. Gatske Lieuwes van der (1)
154. Gatske Luitsens (1)
155. Gatske Luitzens van der (1)
156. Gatske Oeges van der (1)
157. Gatske Paulus (1)
158. Gatske Piers (1)
159. Gatske Pieters (1)
160. Gatske Sakes (1)
161. Gatske Sybes (1)
162. Gatske Willems (1)
163. Gatske Wops (1)
164. Gatske Wybes (1)
165. Gatske Ymes (1)
166. Gatze (2)
167. Gatze (George) Jans (1)
168. Gatze Baukes de (2)
169. Gatze Gerrits (1)
170. Gatze Jans (1)
171. Gatze Jelles (1)
172. Gatze Klazes (1)
173. Gatze Lolkes (1)
174. Gatze Minnes van der (1)
175. Gatze Pieters (1)
176. Gatze Tjerks (1)
177. Gatze van der (1)
178. Gauke (10)
179. Gauke Annes (1)
180. Gauke Gerrits (1)
181. Gauke Jacobs (1)
182. Gauke Jentjes (1)
183. Gauke Jochems (1)
184. Gauke Klazes (1)
185. Gauke Martens (1)
186. Gauke Meines (1)
187. Gauke Pieters (2)
188. Gauke Rienks (1)
189. Gauke Sytses (1)
190. Gauke Tjerks (1)
191. Gauke Tobias (1)
192. Gauke Wierts (1)
193. Gauwe (1)
194. Gaytske (1)
195. Gebina Jans (2)
196. Gebke (6)
197. Geele (3)
198. Geele Adriaans (1)
199. Geele Geerts (1)
200. Geele Gosses (1)
201. Geele Martens van der (1)
202. Geele Tabes (2)
203. Geele Tabes van der (1)
204. Geelke (3)
205. Geelktje (1)
206. Geeltie (4)
207. Geeltie Eits (1)
208. Geeltje (18)
209. Geeltje Alberts (1)
210. Geeltje Andries (1)
211. Geeltje Arjens (1)
212. Geeltje Doekes (2)
213. Geeltje Douwes de (1)
214. Geeltje Gerbens de (1)
215. Geeltje Hanzes (1)
216. Geeltje Hendriks (1)
217. Geeltje Hoekes (1)
218. Geeltje Holkes (1)
219. Geeltje Jacobs van der (1)
220. Geeltje Jans (1)
221. Geeltje Johannes (2)
222. Geeltje Klazes (3)
223. Geeltje Martens (aka Luitkendorp) (1)
224. Geeltje Oepkes (1)
225. Geeltje Pieters (2)
226. Geeltje Tetmans (1)
227. Geeltje Tijsses (2)
228. Geeltje Tijsses de (1)
229. Geeltje Tjallings (1)
230. Geeltje Tjeerds (1)
231. Geeltje Tjerks (1)
232. Geerd Jans (1)
233. Geerhard Jans (1)
234. Geerlof (1)
235. Geerlof Martens (1)
236. Geert (75)
237. Geert (George) (1)
238. Geert (George) Aukes (1)
239. Geert (George) Fopkes (1)
240. Geert (George) Harings (1)
241. Geert (George) Hendriks (1)
242. Geert (George) Klazes (1)
243. Geert (Gerrit) Annes (1)
244. Geert (Gerrit) Iemes (1)
245. Geert (Gerrit) Watses (1)
246. Geert Alberts (4)
247. Geert Alberts van der (1)
248. Geert Alderts van der (2)
249. Geert Andries (4)
250. Geert Annes (5)
251. Geert Annes te (1)
252. Geert Arends van der (1)
253. Geert Arents (2)
254. Geert Arjens (1)
255. Geert Ates (1)
256. Geert Aukes (1)
257. Geert Aukes van der (1)
258. Geert Baukes (1)
259. Geert Benderts (1)
260. Geert Bennes (2)
261. Geert Berends (1)
262. Geert Binnes (1)
263. Geert Bouwes (1)
264. Geert Bruins (1)
265. Geert Buining (1)
266. Geert Christiaans (1)
267. Geert Cornelis (2)
268. Geert Dirks (2)
269. Geert Douwes (2)
270. Geert Durks (3)
271. Geert Durks van der (1)
272. Geert Eeltjes (1)
273. Geert Eikes (1)
274. Geert Fokkes (4)
275. Geert Geeles van der (1)
276. Geert Geerts (5)
277. Geert Gerbens van der (2)
278. Geert Gerks van der (1)
279. Geert Gerlofs (1)
280. Geert Gerrits (6)
281. Geert Goitsens (1)
282. Geert Gosses (1)
283. Geert Gosses van der (1)
284. Geert Haayes (1)
285. Geert Harkes (1)
286. Geert Harm (1)
287. Geert Harms van der (1)
288. Geert Hendriks (13)
289. Geert Hendriks (aka Oosterwal) (1)
290. Geert Hendriks van der (2)
291. Geert Hepkes (1)
292. Geert Hessels (1)
293. Geert Hettes (1)
294. Geert Hindriks (1)
295. Geert Hinkes (1)
296. Geert IJsbrands (1)
297. Geert Jacobs (9)
298. Geert Jacobus (1)
299. Geert Jakobs van der (1)
300. Geert Jans (16)
301. Geert Jans van der (3)
302. Geert Jelgers (1)
303. Geert Jelles (2)
304. Geert Jogchums (1)
305. Geert Johannes (3)
306. Geert Johannes van (1)
307. Geert Johannes van der (1)
308. Geert Jorrits (2)
309. Geert Joukes (1)
310. Geert Jurjen Johannes (1)
311. Geert Jurriens (1)
312. Geert Keimpes (2)
313. Geert Keimpes van der (1)
314. Geert Klases (1)
315. Geert Klases van der (1)
316. Geert Klazens (1)
317. Geert Klazes (3)
318. Geert Kornelis (1)
319. Geert Lambertus (1)
320. Geert Lammerts (1)
321. Geert Libbes (1)
322. Geert Lieuwes (1)
323. Geert Lodewijks (1)
324. Geert Lolkes (1)
325. Geert Louws (2)
326. Geert Luitjens (1)
327. Geert Martens (1)
328. Geert Martens van der (1)
329. Geert Meinderts (2)
330. Geert Nammens (1)
331. Geert Oebeles (1)
332. Geert Oeges (1)
333. Geert Oenes (1)
334. Geert Okkes (1)
335. Geert Pals (1)
336. Geert Paulus (1)
337. Geert Piebes (1)
338. Geert Piers van der (1)
339. Geert Pieters (6)
340. Geert Pieters de (2)
341. Geert Pieters van der (2)
342. Geert Reinders (3)
343. Geert Reinders van der (1)
344. Geert Reinds (1)
345. Geert Rientses (1)
346. Geert Riewerts (1)
347. Geert Roekes (1)
348. Geert Roelofs van der (2)
349. Geert Rykles van der (1)
350. Geert Siedses (1)
351. Geert Sijes (1)
352. Geert Sikkes (1)
353. Geert Simons (1)
354. Geert Sybes (2)
355. Geert Sytzes (2)
356. Geert Taekes (1)
357. Geert Taekes van der (1)
358. Geert Teunis (4)
359. Geert Thijssens (1)
360. Geert Thomas (1)
361. Geert Tijmens (1)
362. Geert Tjalles de (2)
363. Geert Tjeerds (2)
364. Geert Tjibbes (2)
365. Geert Watzes (1)
366. Geert Willems (4)
367. Geert Wybes (1)
368. Geert Wybrens van der (1)
369. Geert Wytzes (1)
370. Geert Yfs (1)
371. Geert Ypes (1)
372. Geertie (25)
373. Geertie Clases (1)
374. Geertie Pyters (1)
375. Geertie Willems (1)
376. Geertien (4)
377. Geertien (Gertrude) (1)
378. Geertijn (1)
379. Geertijn Jans (1)
380. Geertje (193)
381. Geertje (Gertie) (1)
382. Geertje (Gertrude \ Gertie) (1)
383. Geertje (Gertrude \ Gertie) Jans (1)
384. Geertje (Gertrude) (3)
385. Geertje (Gertrude) Baukes (1)
386. Geertje (Gertrude) Christoffers (1)
387. Geertje (Gertrude) Geerts (1)
388. Geertje (Gertrude) Jacobs (1)
389. Geertje (Gertrude) James (1)
390. Geertje (Gertrude) Jans (2)
391. Geertje (Gertrude) Klazes (1)
392. Geertje (Gertrude) Liebes (1)
393. Geertje (Gertrude) Sipkes (2)
394. Geertje (Gertrude) Tjeerds (1)
395. Geertje (Gertrude) Wytses (1)
396. Geertje (Getje) Joekes (1)
397. Geertje (Jane) Sjoerds (1)
398. Geertje Aaris (1)
399. Geertje Aarts (1)
400. Geertje Abes (3)
401. Geertje Achter (1)
402. Geertje Adams (1)
403. Geertje Adrianus (1)
404. Geertje AEbes (1)
405. Geertje AEdes (1)
406. Geertje Alberts (3)
407. Geertje Alefs van der (1)
408. Geertje Ales (1)
409. Geertje Alles (1)
410. Geertje Andries (9)
411. Geertje Andries de (1)
412. Geertje Anes (1)
413. Geertje Annes (6)
414. Geertje Annes van der (1)
415. Geertje Anskes (1)
416. Geertje Arends (2)
417. Geertje Aris (1)
418. Geertje Arjens (6)
419. Geertje Ates (1)
420. Geertje Ates van der (1)
421. Geertje Aukes (2)
422. Geertje Barteles (1)
423. Geertje Baukes (3)
424. Geertje Baukes van (1)
425. Geertje Beerends (2)
426. Geertje Berends (1)
427. Geertje Berends van der (1)
428. Geertje Binderts (1)
429. Geertje Bokkes (2)
430. Geertje Botes (2)
431. Geertje Bouwes (2)
432. Geertje Bouwes van der (1)
433. Geertje Broers (1)
434. Geertje Caspers (aka Freulings \ Schreuder) (1)
435. Geertje Claas (1)
436. Geertje Cornelis (6)
437. Geertje Davids (2)
438. Geertje Derks (1)
439. Geertje Dirks (8)
440. Geertje Dirks van der (3)
441. Geertje Doedes (1)
442. Geertje Doekeles (1)
443. Geertje Doekes (2)
444. Geertje Douwes (8)
445. Geertje Douwes van der (2)
446. Geertje Drewes (1)
447. Geertje Durks (1)
448. Geertje Ebes (1)
449. Geertje Edzes van der (2)
450. Geertje Eelkes (1)
451. Geertje Eeltjes (7)
452. Geertje Egberts de (1)
453. Geertje Eises (1)
454. Geertje Ennes (1)
455. Geertje Feikes (1)
456. Geertje Fetzes van der (1)
457. Geertje Foekes (2)
458. Geertje Folkerts (5)
459. Geertje Foppes (1)
460. Geertje Foppes van der (1)
461. Geertje Fransen (1)
462. Geertje Franzes (1)
463. Geertje Frederiks van der (1)
464. Geertje Fritses (1)
465. Geertje Gatzes (1)
466. Geertje Geerts (1)
467. Geertje Geerts van der (1)
468. Geertje Gerbens (5)
469. Geertje Gerbens de (1)
470. Geertje Gerkes (1)
471. Geertje Gerlofs (3)
472. Geertje Gerrits (14)
473. Geertje Goffes (3)
474. Geertje Gosses (1)
475. Geertje Gosses van der (1)
476. Geertje Hanses (1)
477. Geertje Hanzes van der (1)
478. Geertje Harkes (1)
479. Geertje Harma (1)
480. Geertje Harmens (2)
481. Geertje Harmens de (1)
482. Geertje Harmens van der (3)
483. Geertje Harms (3)
484. Geertje Heerres (1)
485. Geertje Heerts (1)
486. Geertje Heikes (1)
487. Geertje Hendriks (16)
488. Geertje Hendriks ten (1)
489. Geertje Hendriks van (1)
490. Geertje Hendriks van der (4)
491. Geertje Hessels (1)
492. Geertje Hiddes (1)
493. Geertje Hilbrands van (1)
494. Geertje Hindriks (1)
495. Geertje Idses (1)
496. Geertje Idzes (1)
497. Geertje Iemes (1)
498. Geertje IJsbrands (1)
499. Geertje Jacobs (9)
500. Geertje Jacobs van der (1)
501. Geertje Jacobus (1)
502. Geertje Jacobus van der (1)
503. Geertje Jakobs (2)
504. Geertje Jans (41)
505. Geertje Jans (aka Osinga) (1)
506. Geertje Jans de (2)
507. Geertje Jans van (1)
508. Geertje Jans van der (5)
509. Geertje Jelles (8)
510. Geertje Jetzes (1)
511. Geertje Jitses van der (1)
512. Geertje Jitzes (1)
513. Geertje Jitzes de (1)
514. Geertje Jochums (3)
515. Geertje Johannes (11)
516. Geertje Jorrits (3)
517. Geertje Joukes (2)
518. Geertje Jurjens (1)
519. Geertje Keimpes (1)
520. Geertje Klases (3)
521. Geertje Klases de (1)
522. Geertje Klazes (20)
523. Geertje Klazes van der (1)
524. Geertje Klein (1)
525. Geertje Kornelis (6)
526. Geertje Liebbes Van der (1)
527. Geertje Liepkes (1)
528. Geertje Lieuwes (1)
529. Geertje Lieuwes van der (1)
530. Geertje Lolkes (1)
531. Geertje Lourens (1)
532. Geertje Louwrens (1)
533. Geertje Louws (2)
534. Geertje Lubberts (1)
535. Geertje Lukas (1)
536. Geertje Martens (6)
537. Geertje Meentos (1)
538. Geertje Meertens (1)
539. Geertje Meinderts (2)
540. Geertje Meines (1)
541. Geertje Meints (1)
542. Geertje Melles (1)
543. Geertje Mennes (1)
544. Geertje Merks (2)
545. Geertje Mients van der (1)
546. Geertje Minks (1)
547. Geertje Minnes (1)
548. Geertje Murks van der (1)
549. Geertje N. (1)
550. Geertje Oedzes (1)
551. Geertje Oeges (2)
552. Geertje Oenes (4)
553. Geertje Paulus (1)
554. Geertje Piebes (1)
555. Geertje Piers (5)
556. Geertje Pieters (22)
557. Geertje Pieters van der (2)
558. Geertje Poppes bij (1)
559. Geertje Reinders (4)
560. Geertje Reitzes (1)
561. Geertje Renzes (3)
562. Geertje Rienks (3)
563. Geertje Rienks van der (1)
564. Geertje Rijkens (1)
565. Geertje Rinzes (2)
566. Geertje Ritskes van (1)
567. Geertje Roelfs (1)
568. Geertje Roelofs (5)
569. Geertje Romkes (1)
570. Geertje Ruurds (2)
571. Geertje Sasses (1)
572. Geertje Siebriens (1)
573. Geertje Siedses (1)
574. Geertje Siedzes (2)
575. Geertje Siedzes van der (1)
576. Geertje Sierks (1)
   577. Geertje Sietses (1)
578. Geertje Sietzes (1)
579. Geertje Sikkes (2)
580. Geertje Simons (1)
581. Geertje Sipkes (3)
582. Geertje Sipkes van der (1)
583. Geertje Sjabbes (1)
584. Geertje Sjoerds (6)
585. Geertje Stevens (1)
586. Geertje Sybes (3)
587. Geertje Sybrens (3)
588. Geertje Sybrens van der (1)
589. Geertje Symens (1)
590. Geertje Symons (1)
591. Geertje Sytzes van der (1)
592. Geertje Tabes (1)
593. Geertje Taekes (2)
594. Geertje Taekes van der (1)
595. Geertje Teunis (1)
596. Geertje Teyes (1)
597. Geertje Theunis (1)
598. Geertje Thijssen (1)
599. Geertje Thijssens (1)
600. Geertje Thijsses (2)
601. Geertje Thijsses van der (1)
602. Geertje Thomas (2)
603. Geertje Tiedes (1)
604. Geertje Tjallings (1)
605. Geertje Tjebbes (1)
606. Geertje Tjeerds de (1)
607. Geertje Tjeerds van der (1)
608. Geertje Tjerks (1)
609. Geertje Tjipkes (1)
610. Geertje Tjipkes van der (1)
611. Geertje Tjitses (1)
612. Geertje Tjommes (1)
613. Geertje Truida (1)
614. Geertje Upts (1)
615. Geertje van der (2)
616. Geertje Walings (aka Post) (1)
617. Geertje Watzes de (1)
618. Geertje Wiegers (2)
619. Geertje Willems (8)
620. Geertje Willems van der (1)
621. Geertje Wiltjes (1)
622. Geertje Wybes (2)
623. Geertje Wybrens (2)
624. Geertje Wypkes (1)
625. Geertje Wytzes (1)
626. Geertje Ynzes (1)
627. Geertjen (6)
628. Geertjen Jans (1)
629. Geertjen Jans van (1)
630. Geertrui (2)
631. Geertrui Albertha (1)
632. Geertrui Elisabeth (1)
633. Geertrui Johannes (1)
634. Geertruid (9)
635. Geertruid (Gertrude Melpolder) (1)
636. Geertruid Abels (1)
637. Geertruid Bernardus (1)
638. Geertruid Elisabeth Maria (1)
639. Geertruid Fokkens (1)
640. Geertruid Gerbens (1)
641. Geertruid Hendriks (1)
642. Geertruid Hendriks (Gertrude Norman) (1)
643. Geertruid Jelles (1)
644. Geertruid Maria (1)
645. Geertruid Martinus (1)
646. Geertruid Pieters (1)
647. Geertruida (6)
648. Geertruida (Gertrude) (2)
649. Geertruida Adriana (1)
650. Geertruida Alberts (1)
651. Geertruida Arends (1)
652. Geertruida Dirks (1)
653. Geertruida Freerks (1)
654. Geertruida Harmens (1)
655. Geertruida Hendriks (1)
656. Geertruida Jans (2)
657. Geertruida Joekes (2)
658. Geertruida Johannes (1)
659. Geertruida Klases (1)
660. Geertruida Maria (3)
661. Geertruida Petrus (1)
662. Geertruida Pieters (2)
663. Geertruida Roelofs (3)
664. Geertruida ten (2)
665. Geertruida Theodora (1)
666. Geertruida Willems (1)
667. Geertruij (6)
668. Geertruij (Gertrude) Gijsberts (1)
669. Geertruij den (1)
670. Geertruijd (3)
671. Geertruit (2)
672. Geertruit (Gertrude) (1)
673. Geertruit Abels van der (2)
674. Geertruy Lourens (1)
675. Geertruyda Paulina (1)
676. Geertruyt (1)
677. Geertye (1)
678. Gees (1)
679. Geesien (1)
680. Geesien (Grace) (1)
681. Geesien Jans (1)
682. Geesien Kornelis (1)
683. Geesijn (2)
684. Geesje (12)
685. Geesje (Grace Jo) (1)
686. Geesje Alberts (1)
687. Geesje Andries (1)
688. Geesje Geerts (1)
689. Geesje Hajes (1)
690. Geesje Harmens (2)
691. Geesje Hendriks (1)
692. Geesje Jans (1)
693. Geesje Klazes (1)
694. Geesje Lubbertz (1)
695. Geesje Martens (1)
696. Geesje Roelofs (1)
697. Geesje Tjeerds (1)
698. Geesje van der (1)
699. Geesjen (8)
700. Geesjen Harmens (1)
701. Geesjen Jacobs (1)
702. Geesjen Roelofs (1)
703. Geesjen van (1)
704. Geeske (98)
705. Geeske (Agatha) Lieuwes van der (1)
706. Geeske (Christine) (1)
707. Geeske (Gertrude) Gerrits (1)
708. Geeske (Grace) Jans (1)
709. Geeske Aans (1)
710. Geeske AEbeles (1)
711. Geeske aka Fleestra (1)
712. Geeske Alberts (3)
713. Geeske Ales (2)
714. Geeske Andries (1)
715. Geeske Annes (1)
716. Geeske Annes de (1)
717. Geeske Arends (2)
718. Geeske Arjens (1)
719. Geeske Benderts (1)
720. Geeske Bernardus (1)
721. Geeske Cornelis (1)
722. Geeske Dirks (1)
723. Geeske Doekes (1)
724. Geeske Ebeles (1)
725. Geeske Eelkes (2)
726. Geeske Eelkes van der (1)
727. Geeske Egberts (1)
728. Geeske Elles (1)
729. Geeske Falks (1)
730. Geeske Franzes (1)
731. Geeske Freerks (1)
732. Geeske Geerts (2)
733. Geeske Gerrits (2)
734. Geeske Gosses (2)
735. Geeske Hanzes (1)
736. Geeske Harings (2)
737. Geeske Harkes van der (1)
738. Geeske Harmens (5)
739. Geeske Heines van der (1)
740. Geeske Hemmes (1)
741. Geeske Hendriks (5)
742. Geeske Hettes (1)
743. Geeske Hylkes (1)
744. Geeske Hyltjes (1)
745. Geeske IJnes (1)
746. Geeske J. (1)
747. Geeske Jacobs (4)
748. Geeske Jacobus (1)
749. Geeske Jans (12)
750. Geeske Jelles (1)
751. Geeske Jintjes (1)
752. Geeske Jochems (1)
753. Geeske Jochums (1)
754. Geeske Johannes (6)
755. Geeske Johannes van (1)
756. Geeske Johannes van der (1)
757. Geeske Joukes (1)
758. Geeske Jurjens (2)
759. Geeske Klazes (1)
760. Geeske Klazes van der (1)
761. Geeske Kornelis (2)
762. Geeske Lammerts (3)
763. Geeske Lieuwes (3)
764. Geeske Lolkes (2)
765. Geeske Lubbartus van der (1)
766. Geeske Machiels (1)
767. Geeske Martens (1)
768. Geeske Meinderts (2)
769. Geeske Murks (2)
770. Geeske Nutterts (1)
771. Geeske Oedzes (1)
772. Geeske Oenes de (1)
773. Geeske Piers (1)
774. Geeske Pieters (4)
775. Geeske Pieters van der (2)
776. Geeske Rinderts (1)
777. Geeske Rinzes (1)
778. Geeske Romkes (2)
779. Geeske Ruurds (2)
780. Geeske Ruurds van der (1)
781. Geeske Siedzes van der (1)
782. Geeske Sierks van der (1)
783. Geeske Sikkes (1)
784. Geeske Sjoerds (1)
785. Geeske Steffens (1)
786. Geeske Sybrens (1)
787. Geeske Sytzes (3)
788. Geeske Tabes van der (1)
789. Geeske Teyes (1)
790. Geeske Tjallings van der (1)
791. Geeske Tjebbes (1)
792. Geeske Tjeerds (1)
793. Geeske Tjibbes (1)
794. Geeske van der (1)
795. Geeske Wiebes (1)
796. Geeske Wietzes (1)
797. Geeske Willems (2)
798. Geeske Wopkes (1)
799. Geeske Wytzes (1)
800. Geeske Wytzes (aka Leeksma) (1)
801. Geeske Zweytses (1)
802. Geeskje Berends (1)
803. Geessien (3)
804. Geessien Gerrits (1)
805. Geessien Jans (1)
806. Geetrui (1)
807. Geetruida Sophia (1)
808. Geezijn (1)
809. Geezina Gerhardina Post van der (1)
810. Geisjen Geugjes (1)
811. Geiske (17)
812. Geiske (Gertie) Harts (1)
813. Geiske (Gertrude) Pieters (1)
814. Geiske Alberts (1)
815. Geiske Andries van der (1)
816. Geiske Binnerts (1)
817. Geiske Botes (1)
818. Geiske Douwes (1)
819. Geiske Everts (aka van der Klei) (1)
820. Geiske Gerrits (2)
821. Geiske Gerrits van der (1)
822. Geiske Gosses (1)
823. Geiske Hendriks (1)
824. Geiske Jacobs (1)
825. Geiske Jans (5)
826. Geiske Jieppes (1)
827. Geiske Johannes (1)
828. Geiske Klazes (1)
829. Geiske Meintes (1)
830. Geiske Rinses (1)
831. Geiske Wybrens de (1)
832. Geiske Wytzes (1)
833. Geiske Ymkes (1)
834. Gelbrig (1)
835. Gelbrig Beerts (1)
836. Gelbrig Sikkes (1)
837. Gelbrig Symons (1)
838. Gelbrigje Andries van der (1)
839. Gele (2)
840. Gelfke Hieltjes (1)
841. Gelfke Siebrens (1)
842. Gelfske Bouwes (1)
843. Gelfske Douwes (1)
844. Gelfske Gerrits (1)
845. Gelina (Lena) (1)
846. Gelke Thijsses (1)
847. Gelke Wybes (1)
848. Gelkje (1)
849. Gelkjen (1)
850. Gelkjen Cornelis (1)
851. Gellantje Jans (1)
852. Gellantje Martens (1)
853. Gellantje Pieters (1)
854. Gellius (1)
855. Gellius Kornelis (1)
856. Gellof Hajes (1)
857. Gellof Klazes (1)
858. Gelske (18)
859. Gelske (Nellie) Folkerts (1)
860. Gelske Andries (1)
861. Gelske Arjens de (1)
862. Gelske Ates (1)
863. Gelske Bouwens (1)
864. Gelske Bouwes (1)
865. Gelske Dirks (1)
866. Gelske Dirks de (1)
867. Gelske Dirks van der (1)
868. Gelske Douwes (1)
869. Gelske Douwes de (1)
870. Gelske Eelkes (1)
871. Gelske Fokkes (2)
872. Gelske Folkerts (1)
873. Gelske Freerks (1)
874. Gelske Gelts (2)
875. Gelske Gelts de (1)
876. Gelske Gerlofs (2)
877. Gelske Gerrits (2)
878. Gelske Goffes (2)
879. Gelske Harmens (1)
880. Gelske Hartmans (1)
881. Gelske Hayes (1)
882. Gelske Hendriks (4)
883. Gelske Hendriks van der (1)
884. Gelske Jacobs (1)
885. Gelske Jans (5)
886. Gelske Jarigs (1)
887. Gelske Jetses (1)
888. Gelske Jochems (1)
889. Gelske Johannes (3)
890. Gelske Joukes (1)
891. Gelske Keimpes (1)
892. Gelske Klazes (1)
893. Gelske Kornelis (1)
894. Gelske Lieuwes (1)
895. Gelske Luitzens (1)
896. Gelske Lumes (1)
897. Gelske Martens (1)
898. Gelske Oeges (2)
899. Gelske Piebes (1)
900. Gelske Pieters (4)
901. Gelske Reinders (1)
902. Gelske Rinderts (1)
903. Gelske Roelofs (2)
904. Gelske Romkes de (1)
905. Gelske Sipkes (1)
906. Gelske Sybes (1)
907. Gelske Sytzes (1)
908. Gelske Taedes de (1)
909. Gelske Thijsses (1)
910. Gelske Tijssen de (1)
911. Gelske Tijsses (1)
912. Gelske Tjisses de (1)
913. Gelske Wybrens (1)
914. Gelt (11)
915. Gelt (Gilbert) Tjallings (1)
916. Gelt Annes (1)
917. Gelt Bodes (1)
918. Gelt Bouwens de (1)
919. Gelt Bouwes (1)
920. Gelt Everts (2)
921. Gelt Fokkes (1)
922. Gelt Gelts (1)
923. Gelt Gerbens (1)
924. Gelt Harmens (1)
925. Gelt Hayes (1)
926. Gelt Jentjes (1)
927. Gelt Jochums (1)
928. Gelt Klazes (1)
929. Gelt Pieters (4)
930. Gelt Ruurds (2)
931. Gelt Symens de (1)
932. Gelt Sytzes (1)
933. Gelt Teunis (1)
934. Gelt Valentijns van (1)
935. Gentius (1)
936. Gentius (Jentje) Bernardus (1)
937. Geolt (1)
938. Georch (1)
939. Georg Andries (1)
940. Georg Frederik Jelles (1)
941. Georg Heinrich (2)
942. Georg Hendrik Christiaan (1)
943. Georg Kasper (1)
944. Georg Wilhelm (3)
945. George (11)
946. George B. (1)
947. George Calvin (1)
948. George Christian (1)
949. George Den (1)
950. George P. (1)
951. George van der (1)
952. Georgia Pieters (1)
953. Georgius Jans (2)
954. Georgius Louwes (1)
955. Gepje Arjens (1)
956. Gepke (28)
957. Gepke Arjens (1)
958. Gepke Binnes (1)
959. Gepke Christiaans (2)
960. Gepke Dirks (1)
961. Gepke Eltjes (1)
962. Gepke Feddes (1)
963. Gepke Fokkes (1)
964. Gepke Freerks (1)
965. Gepke Gerrits (1)
966. Gepke Harkes (1)
967. Gepke Hendriks (1)
968. Gepke Hessels (1)
969. Gepke Hillebrands (2)
970. Gepke Jans (5)
971. Gepke Jans van der (1)
972. Gepke Jarigs (1)
973. Gepke Joekes (1)
974. Gepke Klazes (1)
975. Gepke Melles (1)
976. Gepke Oeges (1)
977. Gepke Pieters (1)
978. Gepke Reinders (2)
979. Gepke Riemers (1)
980. Gepke Rinses (1)
981. Gepke Rinzes (1)
982. Gepke Sjoukes (1)
983. Gepke Symens (1)
984. Gepke Tjeerds (1)
985. Gepke Wobbes (1)
986. Gepke Wybrens (2)
987. Gepke Wytses (1)
988. Gepke Wytzes (1)
989. Gepke Ynes (1)
990. Gepkie (1)
991. Gepkje (2)
992. Gepkje Annes van (1)
993. Gepkje Baukes van der (1)
994. Gepkje Eises (1)
995. Gepkje Gepkes (2)
996. Gepkje Gerbens (1)
997. Gepkje Izaaks van der (1)
998. Gepkje Jacobs (1)
999. Gepkje Jans (1)
1000. Gepkje Klazes (1)
1001. Gepkje Sakes (1)
1002. Gepkje Symens (1)
1003. Gepkje Wiebes (1)
1004. Gepkje Wopkes (1)
1005. Gepkjen (1)
1006. Gepkjen Egberts (1)
1007. Gepkjen Jans (1)
1008. Ger(h)ardus Jans (1)
1009. Gerald (1)
1010. Gerald John (1)
1011. Gerard (1)
1012. Gerard Harms (1)
1013. Gerard Jacobs (1)
1014. Gerard Joseph (1)
1015. Gerard Theodorus (1)
1016. Gerarda (2)
1017. Gerarda Maria (1)
1018. Gerarda Tjitske (1)
1019. Gerardus (11)
1020. Gerardus (Gerryt) (1)
1021. Gerardus Alberts (1)
1022. Gerardus Arends (2)
1023. Gerardus Arjens van der (1)
1024. Gerardus Dingeloms (1)
1025. Gerardus Gaatses van der (1)
1026. Gerardus Gerardus van der (1)
1027. Gerardus Gerbrandus (1)
1028. Gerardus Gerkes (2)
1029. Gerardus Gerrits (1)
1030. Gerardus Gieles van der (1)
1031. Gerardus Hendriks (2)
1032. Gerardus Hessels (1)
1033. Gerardus Ignatius (1)
1034. Gerardus Jacobs (1)
1035. Gerardus Marinus van (1)
1036. Gerardus Petrus (1)
1037. Gerardus Petrus (Gerrit Pieters) (1)
1038. Gerardus Pieters (1)
1039. Gerardus Pieters van der (1)
1040. Gerardus Siedses (1)
1041. Gerardus Sjoerds (1)
1042. Gerardus Wijnand (1)
1043. Gerben (153)
1044. Gerben (Garem) Klazes (1)
1045. Gerben (Garret) Doedes (1)
1046. Gerben (Germ) Wiebes (1)
1047. Gerben (Gerritt) Pieters (1)
1048. Gerben (Herman) Dirks (1)
1049. Gerben (James) Leenderts (1)
1050. Gerben Abes (2)
1051. Gerben Abes van der (1)
1052. Gerben Abrahams (1)
1053. Gerben Adzers (1)
1054. Gerben AEdes (1)
1055. Gerben Ages (1)
1056. Gerben Alberts (1)
1057. Gerben Alberts van der (1)
1058. Gerben Andries (4)
1059. Gerben Andries van der (1)
1060. Gerben Anes (1)
1061. Gerben Annes (10)
1062. Gerben Annes van der (1)
1063. Gerben Ansches (1)
1064. Gerben Arjens (2)
1065. Gerben Aukes (1)
1066. Gerben Aukes de (1)
1067. Gerben Baukes van der (2)
1068. Gerben Bodes (1)
1069. Gerben Bokkes van (1)
1070. Gerben Botes (1)
1071. Gerben Bouwes (1)
1072. Gerben Clases (1)
1073. Gerben Cornelis (2)
1074. Gerben Dirks (4)
1075. Gerben Dirks van der (1)
1076. Gerben Doedes (3)
1077. Gerben Doekes (2)
1078. Gerben Doekles (1)
1079. Gerben Douwes (6)
1080. Gerben Douwes van der (1)
1081. Gerben Durks van der (1)
1082. Gerben Eelkes (1)
1083. Gerben Eelkes de (2)
1084. Gerben Eelkes van der (1)
1085. Gerben Eeltjes (3)
1086. Gerben Eetzes (1)
1087. Gerben Eeuwes (1)
1088. Gerben Eilderts (1)
1089. Gerben Elias (1)
1090. Gerben Ennes van der (1)
1091. Gerben Foekes (1)
1092. Gerben Fokes (1)
1093. Gerben Fokkes (2)
1094. Gerben Folkerts (2)
1095. Gerben Franses (3)
1096. Gerben Franzen (1)
1097. Gerben Franzes (1)
1098. Gerben Gaatses (1)
1099. Gerben Geerts (1)
1100. Gerben Gelts (2)
1101. Gerben Gepkes (1)
1102. Gerben Gerbens (5)
1103. Gerben Gerbens de (2)
1104. Gerben Gerbens van der (1)
1105. Gerben Gerks (3)
1106. Gerben Gerrits (8)
1107. Gerben Goffes (1)
1108. Gerben Gosses (1)
1109. Gerben Gosses van der (1)
1110. Gerben Harmens (6)
1111. Gerben Hartmans (1)
1112. Gerben Heerkes van der (1)
1113. Gerben Heerts (1)
1114. Gerben Hendriks (6)
1115. Gerben Hessels (1)
1116. Gerben Hiddes (1)
1117. Gerben Hilbrands van (1)
1118. Gerben Hillebrands van der (3)
1119. Gerben Hinnes (1)
1120. Gerben Hyltjes (2)
1121. Gerben Idses (2)
1122. Gerben Iedes (1)
1123. Gerben Jacobs (17)
1124. Gerben Jacobs de (1)
1125. Gerben Jakobs van der (1)
1126. Gerben Jans (25)
1127. Gerben Jans van der (4)
1128. Gerben Jarigs (1)
1129. Gerben Jaspers (3)
1130. Gerben Jelkes (2)
1131. Gerben Jelles (6)
1132. Gerben Jennes (1)
1133. Gerben Jentjes (2)
1134. Gerben Jippes (1)
1135. Gerben Jitzes (1)
1136. Gerben Jobs (3)
1137. Gerben Johannes (16)
1138. Gerben Johannes de (1)
1139. Gerben Joukes (2)
1140. Gerben Joukes van der (1)
1141. Gerben Karels (1)
1142. Gerben Klases (2)
1143. Gerben Klazes (17)
1144. Gerben Kornelis (7)
1145. Gerben Kornelis van der (1)
1146. Gerben Lammerts van der (1)
1147. Gerben Lases (1)
1148. Gerben Lieuwes (2)
1149. Gerben Lieuwes van der (1)
1150. Gerben Louws (2)
1151. Gerben Luitzens (1)
1152. Gerben Lumes (1)
   1153. Gerben Marinus (1)
1154. Gerben Martens (3)
1155. Gerben Martens de (1)
1156. Gerben Meinderts (2)
1157. Gerben Meints van der (1)
1158. Gerben Mennes (1)
1159. Gerben Minnes (4)
1160. Gerben Molles (1)
1161. Gerben Murks (1)
1162. Gerben Oebles (1)
1163. Gerben Paulus (1)
1164. Gerben Petrus (3)
1165. Gerben Piers (2)
1166. Gerben Pieters (22)
1167. Gerben Pieters de (1)
1168. Gerben Pieters Hoitinga (1)
1169. Gerben Pieters van der (1)
1170. Gerben Pyters (1)
1171. Gerben Reids (1)
1172. Gerben Reinders (5)
1173. Gerben Renzes (2)
1174. Gerben Rienks (2)
1175. Gerben Rienks van der (2)
1176. Gerben Rintjes (1)
1177. Gerben Rinzes (1)
1178. Gerben Roels (1)
1179. Gerben Rommerts van der (1)
1180. Gerben Ruurds (2)
1181. Gerben Ruurds van der (1)
1182. Gerben Sakes (2)
1183. Gerben Sasses (1)
1184. Gerben Scheltes (3)
1185. Gerben Siebes (1)
1186. Gerben Siedses van der (1)
1187. Gerben Siemens (2)
1188. Gerben Sikkes (1)
1189. Gerben Sipkes (4)
1190. Gerben Sjoerds (5)
1191. Gerben Sjoukes (1)
1192. Gerben Stevens (1)
1193. Gerben Stevens (Gerrit Portenga) (1)
1194. Gerben Syberens (1)
1195. Gerben Sybes (3)
1196. Gerben Sybrens (3)
1197. Gerben Sygers van (1)
1198. Gerben Symens (3)
1199. Gerben Symons (1)
1200. Gerben Sytses (2)
1201. Gerben Sytzes (2)
1202. Gerben Taekelis (1)
1203. Gerben Tammes (1)
1204. Gerben Tiedes (1)
1205. Gerben Tietes (1)
1206. Gerben Tietes van der (1)
1207. Gerben Tijssens (2)
1208. Gerben Tjalles van der (2)
1209. Gerben Tjebbes (2)
1210. Gerben Tjeerds (1)
1211. Gerben Tjeerds de (1)
1212. Gerben Tobias (1)
1213. Gerben Watzes van der (1)
1214. Gerben Wiebes (1)
1215. Gerben Wiegers (1)
1216. Gerben Willems (3)
1217. Gerben Wiltjes (1)
1218. Gerben Wybes (6)
1219. Gerben Wybrens (2)
1220. Gerben Wymers van der (1)
1221. Gerben Wytzes van der (1)
1222. Gerben Ydes (1)
1223. Gerben Ymes (1)
1224. Gerben Ypes (3)
1225. Gerben Ytzens (2)
1226. Gerbentje (3)
1227. Gerbentje Cornelis (1)
1228. Gerbentje Gerbens (1)
1229. Gerbentje Gerrits van der (1)
1230. Gerbentje Hendriks (1)
1231. Gerbentje Jans (1)
1232. Gerbentje Jitzes (1)
1233. Gerbentje Klazes (1)
1234. Gerbentje Lykeles (1)
1235. Gerbentje Pieters (1)
1236. Gerbentje Renzes (1)
1237. Gerbentje Sjoerds (1)
1238. Gerbentje Sybrens (1)
1239. Gerbentje Taekes (1)
1240. Gerber (Gerald) (1)
1241. Gerberigh (1)
1242. Gerbin (1)
1243. Gerbrand (1)
1244. Gerbrand Gribberts (1)
1245. Gerbrand Janzen (1)
1246. Gerbrand Johannes (1)
1247. Gerbrandus (1)
1248. Gerbrandus Johannes (2)
1249. Gerbregt Saakje Petrus (1)
1250. Gerbrich (2)
1251. Gerbrich Arends (1)
1252. Gerbrich Ates (2)
1253. Gerbrich Jans (1)
1254. Gerbrich Johannis (1)
1255. Gerbrichje Harmens de (1)
1256. Gerbrichje Wymers van der (1)
1257. Gerbrig (14)
1258. Gerbrig (Gertrude) Machiels (1)
1259. Gerbrig Alberts (1)
1260. Gerbrig Harkes (1)
1261. Gerbrig IJsbrands (1)
1262. Gerbrig Jaans (1)
1263. Gerbrig Jennes (1)
1264. Gerbrig Jentjes (1)
1265. Gerbrig Klazes (1)
1266. Gerbrig Meinderts (1)
1267. Gerbrig Meyes (1)
1268. Gerbrig Pieters (1)
1269. Gerbrig Sikkes (1)
1270. Gerbrig Sjirks (1)
1271. Gerbrig Sjoukes (1)
1272. Gerbrig Sybes (1)
1273. Gerbrig Thomas (2)
1274. Gerbrig Tjeerds (1)
1275. Gerbrig Ulbes (1)
1276. Gerbrigh (1)
1277. Gerbrigje (1)
1278. Gerbrigje Ates (1)
1279. Gerbrigje Boeles (1)
1280. Gerbrigje Dirks (1)
1281. Gerbrigje Hendriks (1)
1282. Gerbrigje Jacobs (1)
1283. Gerbrigje Jans (1)
1284. Gerbrigje Johannes (1)
1285. Gerbrigje Meinderts (2)
1286. Gerbrigje Thijssen (1)
1287. Gerbrigje Tietes (1)
1288. Gercke (1)
1289. Gerd Heinrich (1)
1290. Gerd Palstring (1)
1291. Gerdina (1)
1292. Gereyt (1)
1293. Gerhard (1)
1294. Gerhard Alles (1)
1295. Gerhard Aukes van der (1)
1296. Gerhard Frederich (1)
1297. Gerhard Harmannus van der (1)
1298. Gerhard Jacobs (1)
1299. Gerhard Jitze (1)
1300. Gerhard Johann (1)
1301. Gerhard Philip (1)
1302. Gerhard Rinzes van der (1)
1303. Gerhard ten (1)
1304. Gerhard van der Tuuk (1)
1305. Gerhard Willem Ferdinand (1)
1306. Gerhard(us) van der (1)
1307. Gerhardina (2)
1308. Gerhardina Fennigje (1)
1309. Gerhardina Hajelina (1)
1310. Gerhardus (6)
1311. Gerhardus Brandts (1)
1312. Gerhardus Dingeloms (1)
1313. Gerhardus Doeyes van der (1)
1314. Gerhardus Hermanus Albertus (1)
1315. Gerhardus Imbartus (1)
1316. Gerhardus Klazes (2)
1317. Gerhardus Michiels (1)
1318. Gerhardus Paulus van der (1)
1319. Gerhardus Pieters (2)
1320. Gerhardus Pieters van der (1)
1321. Gerhardus Rinzes (1)
1322. Gerhardus Sjoukes (1)
1323. Gerhardus van der (1)
1324. Gerietje (1)
1325. Gerk (14)
1326. Gerk Dirks de (1)
1327. Gerk Ebes (1)
1328. Gerk Eelkes de (1)
1329. Gerk Gerbens (1)
1330. Gerk Gerrits (1)
1331. Gerk Hepkes (1)
1332. Gerk Jacobs (1)
1333. Gerk Joukes (1)
1334. Gerk Klazes de (1)
1335. Gerk Klazes van der (1)
1336. Gerk Lieuwes (1)
1337. Gerk Luitzen van der (1)
1338. Gerk Luitzens van der (1)
1339. Gerk Pieters (6)
1340. Gerk Reinders (1)
1341. Gerk Roelofs (1)
1342. Gerk Ruurds de (1)
1343. Gerk Tabes (1)
1344. Gerk Thomas (2)
1345. Gerke (12)
1346. Gerke Alles (1)
1347. Gerke Arends (2)
1348. Gerke Bartels (1)
1349. Gerke Botes (1)
1350. Gerke de (1)
1351. Gerke Eintes (1)
1352. Gerke Gerardus (1)
1353. Gerke Gerbens (2)
1354. Gerke Gerkes (4)
1355. Gerke Goffes (1)
1356. Gerke Hendriks (1)
1357. Gerke Hylkes (1)
1358. Gerke Jacobs (1)
1359. Gerke Jans (1)
1360. Gerke Jetzes (1)
1361. Gerke Johannes (1)
1362. Gerke Johannis (1)
1363. Gerke Klases (1)
1364. Gerke Klazes (1)
1365. Gerke Oedzes (1)
1366. Gerke Piebes (1)
1367. Gerke Pieters (1)
1368. Gerke Renzes (1)
1369. Gerke Rinzes (1)
1370. Gerke Roels (2)
1371. Gerke Tjipkes (1)
1372. Gerkje (2)
1373. Gerkje Feddriks (1)
1374. Gerkje Feyes (1)
1375. Gerkje Klases (1)
1376. Gerkje Lammerts (1)
1377. Gerkje Sjoukes (1)
1378. Gerland (2)
1379. Gerlandje Gerlofs (1)
1380. Gerlandje Wopkes (1)
1381. Gerlandt (1)
1382. Gerlandtje Jans (1)
1383. Gerlantie Geeles (1)
1384. Gerlantie Jacobs (1)
1385. Gerlantje (2)
1386. Gerlantje Andries (1)
1387. Gerlantje Brants (1)
1388. Gerlantje Dirks van der (1)
1389. Gerlantje Fopkes (1)
1390. Gerlantje Gerlofs (2)
1391. Gerlof (25)
1392. Gerlof (Gelf) Tjipkes van der (1)
1393. Gerlof (George) Gerrits van der (1)
1394. Gerlof (George) Martinus (1)
1395. Gerlof (George) Teunis (1)
1396. Gerlof (Ralph) Gerrits (1)
1397. Gerlof Arjens (1)
1398. Gerlof Aukes (1)
1399. Gerlof Baukes (1)
1400. Gerlof Bienzes (1)
1401. Gerlof Bouwes (1)
1402. Gerlof Broers (2)
1403. Gerlof Dirks (6)
1404. Gerlof Dirks van der (1)
1405. Gerlof Douwes (2)
1406. Gerlof Eeltjes (2)
1407. Gerlof Egberts (2)
1408. Gerlof Everts (1)
1409. Gerlof Folkerts de (1)
1410. Gerlof Fopkes (1)
1411. Gerlof Foppes (2)
1412. Gerlof Geerts van der (2)
1413. Gerlof Gerrits (4)
1414. Gerlof Gerrits van der (3)
1415. Gerlof Goffes (2)
1416. Gerlof Harmens (1)
1417. Gerlof Haukes (2)
1418. Gerlof Hendriks (1)
1419. Gerlof Hendriks van der (1)
1420. Gerlof Hessels (1)
1421. Gerlof Jacobs (2)
1422. Gerlof Jans (11)
1423. Gerlof Jaspers (1)
1424. Gerlof Johannes (1)
1425. Gerlof Jorrits (1)
1426. Gerlof Klazes (2)
1427. Gerlof Kornelis (1)
1428. Gerlof Martinus (1)
1429. Gerlof Petrus (1)
1430. Gerlof Piers (5)
1431. Gerlof Pieters (3)
1432. Gerlof Pieters van der (1)
1433. Gerlof Reins (1)
1434. Gerlof Rienks (1)
1435. Gerlof Rinzes de (1)
1436. Gerlof Ruurds (1)
1437. Gerlof Sipkes (1)
1438. Gerlof Sybes (3)
1439. Gerlof Sytzes (1)
1440. Gerlof Tabes (1)
1441. Gerlof Theunis (2)
1442. Gerlof Tjeerds (1)
1443. Gerlof Willems (2)
1444. Gerlof Wybes (1)
1445. Gerlof Wytzes (1)
1446. Gerlof Ypes (1)
1447. Gerloff (1)
1448. Gerloff Sijbes (1)
1449. Gerlofke (2)
1450. Gerlofke (Gertrude) Daams (1)
1451. Gerlofke Dirks (1)
1452. Gerlofke Gerlofs (1)
1453. Gerlofke Nammens (1)
1454. Gerlofke Rientzes (1)
1455. Gerlofke Sipkes (1)
1456. Gerlske (7)
1457. Gerlske Foppes (1)
1458. Gerlske Piers (1)
1459. Gerrardina Frederika (aka de Koster) (1)
1460. Gerret (1)
1461. Gerret Jan (1)
1462. Gerretje (1)
1463. Gerriet Theunis (1)
1464. Gerrigje (6)
1465. Gerrigje Wiegmans van (1)
1466. Gerrigjen (1)
1467. Gerrigjen Hilles (1)
1468. Gerrijt (43)
1469. Gerrijt Alberts (1)
1470. Gerrijt Caspers (1)
1471. Gerrijt Clasens (1)
1472. Gerrijt Dirks (1)
1473. Gerrijt Jans (2)
1474. Gerrijt Jochems (1)
1475. Gerrijt Rinzes de (1)
1476. Gerrijt Sijbrandus (1)
1477. Gerrijt van der (1)
1478. Gerrijtie (1)
1479. Gerrijtie Rinzes de (1)
1480. Gerrijtje (1)
1481. Gerrijttje (2)
1482. Gerrit (178)
1483. Gerrit (Garret) (2)
1484. Gerrit (Garret) Jans (1)
1485. Gerrit (Garret) Pieters (1)
1486. Gerrit (Garrett) (1)
1487. Gerrit (Garrett) Jacobs (1)
1488. Gerrit (Garrett) Sipkes (1)
1489. Gerrit (Garrett) Thijssen (1)
1490. Gerrit (Garrit Fellmer) Tiedes (1)
1491. Gerrit (Garrit) Rijks (1)
1492. Gerrit (Garry) Sierks (1)
1493. Gerrit (George) Johannes (1)
1494. Gerrit (George) Lieuwes (1)
1495. Gerrit Aans aka Faber (1)
1496. Gerrit Abrahams (1)
1497. Gerrit Adams van der (1)
1498. Gerrit Adolfs (1)
1499. Gerrit AEdes (4)
1500. Gerrit AEdes van der (1)
1501. Gerrit Ages (3)
1502. Gerrit Alberts (4)
1503. Gerrit Albertus (1)
1504. Gerrit Aljes (1)
1505. Gerrit Alles (3)
1506. Gerrit Andries (5)
1507. Gerrit Andries de (1)
1508. Gerrit Anes (1)
1509. Gerrit Annes (10)
1510. Gerrit Annes te (1)
1511. Gerrit Arends (8)
1512. Gerrit Arjens (2)
1513. Gerrit Ates (3)
1514. Gerrit Ates van der (1)
1515. Gerrit Atses (1)
1516. Gerrit Atzes (3)
1517. Gerrit Aukes (6)
1518. Gerrit Bartles (1)
1519. Gerrit Baukes (4)
1520. Gerrit Baukes van der (1)
1521. Gerrit Beerents (1)
1522. Gerrit Beerns (1)
1523. Gerrit Beerts (1)
1524. Gerrit Berends (3)
1525. Gerrit Berends van der (1)
1526. Gerrit Bernardus (1)
1527. Gerrit Binnes (1)
1528. Gerrit Botes (1)
1529. Gerrit Bouwes (1)
1530. Gerrit Bouwes van der (1)
1531. Gerrit Bruins (1)
1532. Gerrit Buwalda van der (1)
1533. Gerrit Christoffels (1)
1534. Gerrit Cornelis (8)
1535. Gerrit Daniels (1)
1536. Gerrit Dirks (13)
1537. Gerrit Doekes (7)
1538. Gerrit Dooitzes (1)
1539. Gerrit Douwes (7)
1540. Gerrit Douwes de (1)
1541. Gerrit Douwes van der (1)
1542. Gerrit Durks (3)
1543. Gerrit Eelkes (5)
1544. Gerrit Eelkes de (1)
1545. Gerrit Eeltjes (3)
1546. Gerrit Eelzes (2)
1547. Gerrit Egberts van der (1)
1548. Gerrit Engberts (1)
1549. Gerrit Ennes (1)
1550. Gerrit Epkes (1)
1551. Gerrit Everts (5)
1552. Gerrit Everts van der (1)
1553. Gerrit Feddes (1)
1554. Gerrit Feikes (2)
1555. Gerrit Fetzes (1)
1556. Gerrit Floris (2)
1557. Gerrit Fokkes (6)
1558. Gerrit Folkerts (3)
1559. Gerrit Foppe (1)
1560. Gerrit Foppes (2)
1561. Gerrit Frans (1)
1562. Gerrit Fransen (5)
1563. Gerrit Franses (3)
1564. Gerrit Franzes (2)
1565. Gerrit Frederiks van der (1)
1566. Gerrit Fredriks (1)
1567. Gerrit Freerks (1)
1568. Gerrit Gaeles van der (1)
1569. Gerrit Geerts (11)
1570. Gerrit Gelts (Garrett Boyenger) (1)
1571. Gerrit Gerbens (7)
1572. Gerrit Gerbens van der (2)
1573. Gerrit Gerkes (1)
1574. Gerrit Gerks (1)
1575. Gerrit Gerlofs (4)
1576. Gerrit Gerlofs van der (2)
1577. Gerrit Gerris (1)
1578. Gerrit Gerrits (32)
1579. Gerrit Gerrits van der (1)
1580. Gerrit Giesberts (1)
1581. Gerrit Gijsberts (3)
1582. Gerrit Gjalts (3)
1583. Gerrit Goffes (1)
1584. Gerrit Gosses (2)
1585. Gerrit Gosses de (2)
1586. Gerrit Gosses van (1)
1587. Gerrit Hanses (1)
1588. Gerrit Hanzes (1)
1589. Gerrit Harmens (5)
1590. Gerrit Harmens van der (1)
1591. Gerrit Harms (1)
1592. Gerrit Hedzers van der (1)
1593. Gerrit Heeres (1)
1594. Gerrit Heerres (3)
1595. Gerrit Heins (4)
1596. Gerrit Hendricus (1)
1597. Gerrit Hendrik (1)
1598. Gerrit Hendrik Hermanus (1)
1599. Gerrit Hendriks (22)
1600. Gerrit Hendriks de (1)
1601. Gerrit Hendriks van (1)
1602. Gerrit Hendriks van der (4)
1603. Gerrit Hermanus (1)
1604. Gerrit Hermens den (1)
1605. Gerrit Hessels (4)
1606. Gerrit Hettes (2)
1607. Gerrit Hinnes van der (1)
1608. Gerrit Hotses (1)
1609. Gerrit Huiskus (1)
1610. Gerrit Hylkes (6)
1611. Gerrit Idzards (1)
1612. Gerrit Idzes (1)
1613. Gerrit J. (1)
1614. Gerrit Jacobs (14)
1615. Gerrit Jacobs (Van Dyke) (1)
1616. Gerrit Jacobs van der (3)
1617. Gerrit Jakobs (2)
1618. Gerrit Jakobs (aka Bakker) (1)
1619. Gerrit Jan (6)
1620. Gerrit Jan (Garret John) (1)
1621. Gerrit Jan te (1)
1622. Gerrit Jannes (1)
1623. Gerrit Jans (84)
1624. Gerrit Jans (aka Fisher) (1)
1625. Gerrit Jans te (1)
1626. Gerrit Jans van der (5)
1627. Gerrit Janse (1)
1628. Gerrit Jantjes (1)
1629. Gerrit Jarigs (1)
1630. Gerrit Jaspers (2)
1631. Gerrit Jelles (6)
1632. Gerrit Jelles van der (1)
1633. Gerrit Jentjes (4)
1634. Gerrit Jientjes (1)
1635. Gerrit Jitses (1)
1636. Gerrit Jitzes (3)
1637. Gerrit Jochums (2)
1638. Gerrit Johannes (18)
1639. Gerrit Johannes (Brunger) (1)
1640. Gerrit Joukes (1)
1641. Gerrit Jurjens (2)
1642. Gerrit Jurjens van der (1)
1643. Gerrit Jurks (1)
1644. Gerrit Keimpes (2)
1645. Gerrit Keimpes van der (1)
1646. Gerrit Klaas (1)
1647. Gerrit Klases (6)
1648. Gerrit Klazes (8)
1649. Gerrit Klazes van der (3)
1650. Gerrit Koenraads (3)
1651. Gerrit Kornelis (6)
1652. Gerrit Lammerts (3)
1653. Gerrit Leenderts (1)
1654. Gerrit Liebes (1)
1655. Gerrit Liepkes van der (1)
1656. Gerrit Lieuwes (5)
1657. Gerrit Lipkes bij (1)
1658. Gerrit Lodewijks (1)
1659. Gerrit Louws (1)
1660. Gerrit Lucas (1)
1661. Gerrit Ludzers van der (1)
1662. Gerrit Luitjes (1)
1663. Gerrit Luitzens (1)
1664. Gerrit Lykeles (4)
1665. Gerrit Martens (5)
1666. Gerrit Martens van der (2)
1667. Gerrit Meinderts (4)
1668. Gerrit Meines (2)
1669. Gerrit Melles (2)
1670. Gerrit Mennes (2)
1671. Gerrit Menzes (1)
1672. Gerrit Michiels (1)
1673. Gerrit Mients (2)
1674. Gerrit Minnes (2)
1675. Gerrit Minzes (1)
1676. Gerrit Nammens (1)
1677. Gerrit Nannes (4)
1678. Gerrit Nannes de (1)
1679. Gerrit Oebeles (1)
1680. Gerrit Oedses de (1)
1681. Gerrit Oeges (3)
1682. Gerrit Oenes (1)
1683. Gerrit Oenzes (2)
1684. Gerrit Oepkes (2)
1685. Gerrit Ouwes (1)
1686. Gerrit Paulus (4)
1687. Gerrit Piebes (2)
1688. Gerrit Piers (7)
1689. Gerrit Pieters (32)
1690. Gerrit Pieters van der (2)
1691. Gerrit Popkes (1)
1692. Gerrit Poppes (1)
1693. Gerrit Reinders (5)
1694. Gerrit Reins (1)
1695. Gerrit Renzes (1)
1696. Gerrit Renzes de (1)
1697. Gerrit Rienks (1)
1698. Gerrit Rinnerts van der (1)
1699. Gerrit Rinses (2)
1700. Gerrit Rintjes (1)
1701. Gerrit Rinzes (1)
1702. Gerrit Ritskes (3)
1703. Gerrit Rochus (1)
1704. Gerrit Roelofs (5)
1705. Gerrit Rompts (1)
1706. Gerrit Ruurds (2)
1707. Gerrit Ruurds van der (1)
1708. Gerrit Sakes (5)
1709. Gerrit Sanes (1)
1710. Gerrit Sasses (1)
1711. Gerrit Scheltes (2)
1712. Gerrit Siedzes (2)
1713. Gerrit Siemens (3)
1714. Gerrit Sierds (1)
1715. Gerrit Sierks (2)
1716. Gerrit Sijes (4)
1717. Gerrit Sikkes (2)
1718. Gerrit Simons (2)
1719. Gerrit Sipkes (3)
1720. Gerrit Sjabbes (1)
1721. Gerrit Sjoerds (4)
1722. Gerrit Sjoukes (1)
1723. Gerrit Sjoukes bij (1)
1724. Gerrit Sjoukes van der (1)
1725. Gerrit Sybes (1)
1726. Gerrit Sybes van der (2)
1727. Gerrit Sybrens (3)
1728. Gerrit Sydses (1)
   1729. Gerrit Symens (1)
1730. Gerrit Symens van der (2)
1731. Gerrit Symons van der (1)
1732. Gerrit Sytses (2)
1733. Gerrit Sytzes (8)
1734. Gerrit Taedes (1)
1735. Gerrit Taekes (6)
1736. Gerrit Temmes (1)
1737. Gerrit Thijs (1)
1738. Gerrit Thijsses (1)
1739. Gerrit Thijsses van der (1)
1740. Gerrit Thomas (2)
1741. Gerrit Tiedes (1)
1742. Gerrit Tieles (1)
1743. Gerrit Tietes (1)
1744. Gerrit Tijssen van der (2)
1745. Gerrit Tijsses (1)
1746. Gerrit Tjalles van der (1)
1747. Gerrit Tjallings (1)
1748. Gerrit Tjeerds (2)
1749. Gerrit Tjepkes (1)
1750. Gerrit Tjerks (2)
1751. Gerrit Tjipkes (1)
1752. Gerrit Tjitzes (2)
1753. Gerrit Tomas (1)
1754. Gerrit Uilkos (1)
1755. Gerrit Ulbes (2)
1756. Gerrit van den (1)
1757. Gerrit van der (3)
1758. Gerrit Walings (2)
1759. Gerrit Wichers (1)
1760. Gerrit Wiebes (1)
1761. Gerrit Wiegers (2)
1762. Gerrit Wiegers van der (1)
1763. Gerrit Willem (2)
1764. Gerrit Willem (aka Vlijm) (1)
1765. Gerrit Willems (18)
1766. Gerrit Willems van der (1)
1767. Gerrit Wiltjes (1)
1768. Gerrit Wops (1)
1769. Gerrit Worps (1)
1770. Gerrit Wouters (2)
1771. Gerrit Wybes (4)
1772. Gerrit Wybrens (1)
1773. Gerrit Wypkes (1)
1774. Gerrit Wytses (1)
1775. Gerrit Wytzes (1)
1776. Gerrit Ynes van der (1)
1777. Gerrit Ypes (2)
1778. Gerrit Ytzens (1)
1779. Gerritdina (3)
1780. Gerrith (1)
1781. Gerritie (3)
1782. Gerritje (22)
1783. Gerritje (Carrie) (1)
1784. Gerritje (Carrie) Jans (1)
1785. Gerritje (Gertie) (1)
1786. Gerritje (Gertje) Gerrits (1)
1787. Gerritje Alberts (1)
1788. Gerritje Andeles (1)
1789. Gerritje Arjens (1)
1790. Gerritje Aukes (1)
1791. Gerritje Barelds (1)
1792. Gerritje Berends (3)
1793. Gerritje Cornelis (1)
1794. Gerritje Dirks (2)
1795. Gerritje Douwes (1)
1796. Gerritje Eelko's van der (2)
1797. Gerritje Eelzes (1)
1798. Gerritje Everts (1)
1799. Gerritje Feites (1)
1800. Gerritje Geerts (1)
1801. Gerritje Gerrits (5)
1802. Gerritje Gosses (1)
1803. Gerritje Hanses (1)
1804. Gerritje Harkes (1)
1805. Gerritje Harmens (1)
1806. Gerritje Heerts (2)
1807. Gerritje Hendriks (2)
1808. Gerritje Hendriksen van den (1)
1809. Gerritje Hessels (1)
1810. Gerritje Iggles (1)
1811. Gerritje Jannus (1)
1812. Gerritje Jans (6)
1813. Gerritje Jarigs (1)
1814. Gerritje Johannes (1)
1815. Gerritje Joukes (1)
1816. Gerritje Klazes (4)
1817. Gerritje Kornelis van (1)
1818. Gerritje Leenderts (1)
1819. Gerritje Lieuwes (3)
1820. Gerritje Mennes (1)
1821. Gerritje Oedzes (1)
1822. Gerritje Pieters (2)
1823. Gerritje Ritskes (1)
1824. Gerritje Sikkes (2)
1825. Gerritje Sjoerds (1)
1826. Gerritje Sybes (1)
1827. Gerritje Sybolts (1)
1828. Gerritje Symens (1)
1829. Gerritje Sytzes (2)
1830. Gerritje Sytzes van der (1)
1831. Gerritje Taekeles van (1)
1832. Gerritje Tjeerds (1)
1833. Gerritje Tjeerds van der (1)
1834. Gerritje van der (1)
1835. Gerritje Yetes (1)
1836. Gerritjen (1)
1837. Gerrits Jeltes (1)
1838. Gerritt (1)
1839. Gerritt John (1)
1840. Gerrum Jaspers (1)
1841. Gerryt (64)
1842. Gerryt Alberts (1)
1843. Gerryt Ambrosius (1)
1844. Gerryt Aukes de Boer (1)
1845. Gerryt Baukes (1)
1846. Gerryt Dirks (1)
1847. Gerryt Dirks van der (1)
1848. Gerryt Foppes (1)
1849. Gerryt Gjolts (1)
1850. Gerryt Gosses (1)
1851. Gerryt Jacobs (1)
1852. Gerryt Jans (1)
1853. Gerryt Jarigs (1)
1854. Gerryt Jelles (1)
1855. Gerryt Jilderts (1)
1856. Gerryt Johannes van der (1)
1857. Gerryt Meinderts (1)
1858. Gerryt Meinderts van der (1)
1859. Gerryt Minnes (1)
1860. Gerryt Pieters (3)
1861. Gerryt Symens (1)
1862. Gerryt Thomas (1)
1863. Gerrytje (4)
1864. Gerrytje (Geertje) Fredriks (1)
1865. Gerrytje Gerrits (1)
1866. Gerrytje Jans (1)
1867. Gerrytje Johannes (1)
1868. Gerrytt (1)
1869. Gertie (32)
1870. Gertie Lammerts (1)
1871. Gertie Louwes (1)
1872. Gertie Simons (1)
1873. Gertje (104)
1874. Gertje Adrianus (1)
1875. Gertje Ages (1)
1876. Gertje Alberts (1)
1877. Gertje Andries (2)
1878. Gertje Baukes (1)
1879. Gertje Dirks (2)
1880. Gertje Douwes (1)
1881. Gertje Douwes van der (1)
1882. Gertje Eeltjes (1)
1883. Gertje Eits (1)
1884. Gertje Feyes (1)
1885. Gertje Folkerts (1)
1886. Gertje Gerrits (2)
1887. Gertje Harmens (3)
1888. Gertje Hendriks (1)
1889. Gertje Hettes (1)
1890. Gertje Jacobs (2)
1891. Gertje Jans (4)
1892. Gertje Jans van der (1)
1893. Gertje Jogchums (1)
1894. Gertje Johannes (8)
1895. Gertje Johannes van der (1)
1896. Gertje Klases (1)
1897. Gertje Kornelis (1)
1898. Gertje Lammerts (2)
1899. Gertje Liebbes (1)
1900. Gertje Linzes van der (1)
1901. Gertje Meinderts (1)
1902. Gertje Minnes (1)
1903. Gertje Nuttes (1)
1904. Gertje Opts (1)
1905. Gertje Piers (1)
1906. Gertje Pieters (4)
1907. Gertje Pieters van der (1)
1908. Gertje Pijters (1)
1909. Gertje Reinders (3)
1910. Gertje Rienks (1)
1911. Gertje Rinzes (1)
1912. Gertje Romkes van der (1)
1913. Gertje Ruurds de (1)
1914. Gertje Sasses (1)
1915. Gertje Scheltes (1)
1916. Gertje Sibrandus (1)
1917. Gertje Siegers (1)
1918. Gertje Sikkes de (1)
1919. Gertje Sipkes (1)
1920. Gertje Sybrens (4)
1921. Gertje Sybrens van der (1)
1922. Gertje Sydses (1)
1923. Gertje Sytzes (1)
1924. Gertje Teunis (1)
1925. Gertje Thijsses (1)
1926. Gertje Thomas (1)
1927. Gertje Tjipkes (1)
1928. Gertje Volkerts (1)
1929. Gertje Wiegers (1)
1930. Gertje Wigbolts (1)
1931. Gertje Willems (3)
1932. Gertje Wytzes (1)
1933. Gertje Ykes (1)
1934. Gertjen (2)
1935. Gertruda (1)
1936. Gertrude (13)
1937. Gertrude (Gertie) (1)
1938. Gertrude Bull (1)
1939. Gertrude J. (1)
1940. Gertrudis (1)
1941. Geschwinna Lieuwes (1)
1942. Gesien (1)
1943. Gesiena (1)
1944. Gesijne (1)
1945. Gesina (6)
1946. Gesina (Cena Dyksterhouse) (1)
1947. Gesina (Grace) Johannes (1)
1948. Gesina Catharina (1)
1949. Gesina Catharina van Borssum (2)
1950. Gesina Everts (1)
1951. Gesina Jans (1)
1952. Gesina Johanna (1)
1953. Gesina Klazes (1)
1954. Gesina Reinks (1)
1955. Gesina Rinderts (1)
1956. Gesold Jurjens (1)
1957. Getje (8)
1958. Getje (Geertje) Gerrits (1)
1959. Getje Gooitzens (1)
1960. Getje Hemkes van der (1)
1961. Getje Jacobs (1)
1962. Getje Lieuwes (1)
1963. Getje Pieters (1)
1964. Getje Poppes (1)
1965. Gettje (3)
1966. Gettje Abes (1)
1967. Gettje Boeles (1)
1968. Gettje Dirks (1)
1969. Gettje Douwes (1)
1970. Gettje Johannes (1)
1971. Gettje Mathijs van der (1)
1972. Gettje Meinderts (1)
1973. Gettje Tjerks (1)
1974. Gettje Willems (1)
1975. Gettje Wybes (1)
1976. Geuchien Heijes (1)
1977. Geyske (1)
1978. Geziena (1)
1979. Gezina (1)
1980. Gezina Arents (1)
1981. Gezina Cornelius (1)
1982. Gezina Michiels (1)
1983. Gezina Monje Martha (1)
1984. Gezina Theodora (1)
1985. Gezine Dirks (1)
1986. Gezynna Foppes van der (1)
1987. Gialt (2)
1988. Gideon Jans van der (1)
1989. Gideon Karel (1)
1990. Gideon van der (1)
1991. Gideons van der (1)
1992. Giel Kornelis van den (1)
1993. Gieles Johannes van der (1)
1994. Gielje (1)
1995. Gielke Jakobs (1)
1996. Gieltje (1)
1997. Giesbert Gerrits (1)
1998. Giesbert Klazes (1)
1999. Gijlina Pieters (1)
2000. Gijsbarta (Gertrude) Geertruida (1)
2001. Gijsbert (7)
2002. Gijsbert Beerts (1)
2003. Gijsbert Gerrit Pieter (1)
2004. Gijsbert Gerrits (3)
2005. Gijsbert Gosses (1)
2006. Gijsbert Jan (1)
2007. Gijsbert Jans (2)
2008. Gijsbert Johannes (1)
2009. Gijsbert Luitjens van der (1)
2010. Gijsbert Petrus (1)
2011. Gijsbert Pieters (1)
2012. Gijsbert Pijtters (1)
2013. Gijsbert Roelofs (1)
2014. Gijsbert Sjoerds (1)
2015. Gijsbert Tjepkes (1)
2016. Gijsbert Wygers (1)
2017. Gijsbertje (Berta) van der (1)
2018. Gijsbertus (3)
2019. Gijsbregt (1)
2020. Gijsje (1)
2021. Gilles Walraven (1)
2022. Gilliam (1)
2023. Gillis (1)
2024. Gillius Sybrandus Willems (1)
2025. Giltje Jans (1)
2026. Giltje Pieters (1)
2027. Giolt (2)
2028. Gioult Klases (1)
2029. Gizabeth (1)
2030. Gjalt (5)
2031. Gjalt (Gelt) Klaases (1)
2032. Gjalt Aalzens (1)
2033. Gjalt Andries van der (2)
2034. Gjalt Arjens (1)
2035. Gjalt Ates (1)
2036. Gjalt Folkerts (1)
2037. Gjalt Gerrits (2)
2038. Gjalt Harings (1)
2039. Gjalt Harkes (1)
2040. Gjalt Hendriks (2)
2041. Gjalt Jacobs (1)
2042. Gjalt Jans (3)
2043. Gjalt Jelkes (1)
2044. Gjalt Klazes van der (1)
2045. Gjalt Martens (1)
2046. Gjalt Martens van der (1)
2047. Gjalt Oedzes (1)
2048. Gjalt Sierds (1)
2049. Gjalt Sjoerds (1)
2050. Gjalt Sybes (1)
2051. Gjalt Sybrens (1)
2052. Gjalt Tjeerds (1)
2053. Gjalt Wietzes (1)
2054. Gjalt Wopkes (1)
2055. Gjalt Wybes (1)
2056. Gjalt Wytzes (1)
2057. Gjalt Ypes (1)
2058. Gjeske (1)
2059. Gjolt (2)
2060. Gjolts (1)
2061. Gladys (1)
2062. Gladys May (1)
2063. Gloria L. (1)
2064. Godfried (2)
2065. Godschalk Horatius (1)
2066. Godtschalk (1)
2067. Goffe (8)
2068. Goffe (George) Thijsses van der (1)
2069. Goffe (Govert) Pieters de (1)
2070. Goffe Abes (1)
2071. Goffe Andries (2)
2072. Goffe Beerts (2)
2073. Goffe Beerts van der (1)
2074. Goffe Eelkes (1)
2075. Goffe Eizes (1)
2076. Goffe Gerlofs (2)
2077. Goffe Gerrits (1)
2078. Goffe Gosses (3)
2079. Goffe Hendriks van (1)
2080. Goffe Jacobs (1)
2081. Goffe Jacobs van der (1)
2082. Goffe Jans (4)
2083. Goffe Jans de (1)
2084. Goffe Jans van der (2)
2085. Goffe Jitzes (2)
2086. Goffe Joukes (2)
2087. Goffe Klazes (1)
2088. Goffe Kornelis (2)
2089. Goffe Lieuwes (1)
2090. Goffe Lieuwes van (2)
2091. Goffe Pieters (1)
2092. Goffe Pieters de (1)
2093. Goffe Pieters van der (1)
2094. Goffe Rochus van der (1)
2095. Goffe Roelofs (1)
2096. Goffe Siedzes (2)
2097. Goffe Sytses (1)
2098. Goffe Sytzes (2)
2099. Goffe Willems (1)
2100. Goffe Wybes (1)
2101. Goijtj (1)
2102. Goike (1)
2103. Goikina Albertina (2)
2104. Goikje Myntjes (1)
2105. Goikje Pieters van der (1)
2106. Goikjen (2)
2107. Goikjen Oetzes (1)
2108. Goits (1)
2109. Goitse (2)
2110. Goitsen (5)
2111. Goitske (4)
2112. Goitske Harmens (1)
2113. Goitzen (3)
2114. Goitzen Fokkes (1)
2115. Goitzen Gaeles (1)
2116. Gommert (1)
2117. Gooijkje Goverts (1)
2118. Gooijkje Sipkes (1)
2119. Gooijkje Sytzes (1)
2120. Gooike (1)
2121. Gooike Jans (1)
2122. Gooike Sybes (1)
2123. Gooikje (3)
2124. Gooikje Baukes (1)
2125. Gooikje Engberts van der (1)
2126. Gooikje Klazes (1)
2127. Gooikje Pieters (1)
2128. Gooikje Reinders (1)
2129. Gooikje Sjoukes (1)
2130. Gooitjen (1)
2131. Gooits (1)
2132. Gooitsen (4)
2133. Gooitsen Baukes (1)
2134. Gooitsen Dirks (1)
2135. Gooitsen Gooitsens (1)
2136. Gooitsen Gosses (1)
2137. Gooitsen Jans (1)
2138. Gooitsen Johannes (2)
2139. Gooitsen Johannes van der (1)
2140. Gooitsen Lolles (1)
2141. Gooitsen Sapes (1)
2142. Gooitsen Wopkes (2)
2143. Gooitske (5)
2144. Gooitske (Gertrude) Tjeerds (1)
2145. Gooitske Annes (1)
2146. Gooitske Aukes (1)
2147. Gooitske Freerks van der (1)
2148. Gooitske Johannes van der (1)
2149. Gooitske Minses de (1)
2150. Gooitske Pieters (1)
2151. Gooitske Sjoukes (1)
2152. Gooitske Theunis (1)
2153. Gooitske Tjeerds (1)
2154. Gooitske Wiegers (1)
2155. Gooitske Wybes (1)
2156. Gooitzen (2)
2157. Gooitzen Andries (1)
2158. Gooitzen Annes (1)
2159. Gooitzen Douwes (1)
2160. Gooitzen Feddes (1)
2161. Gooitzen Gerrits de (1)
2162. Gooitzen Gosses (1)
2163. Gooitzen Jelles (1)
2164. Gooitzen Johannes van der (1)
2165. Gooitzen Lammerts (1)
2166. Gooitzen Lolles (1)
2167. Gooitzen Pieters (1)
2168. Gooitzen Riemer (1)
2169. Gooitzen Rudmers (1)
2170. Gooitzen Rutgers (1)
2171. Gooitzen Sijbrens (1)
2172. Gooitzen Sipkes (1)
2173. Gooitzen Sjoerds (1)
2174. Gooitzen Sybrens (1)
2175. Gooitzen Teyes (1)
2176. Gooitzen Wytzes (1)
2177. Goojkjen (1)
2178. Goosen (1)
2179. Gootske (2)
2180. Gootske Stoffels (1)
2181. Gooykje (1)
2182. Gooykje Jans de (1)
2183. Gooytske (1)
2184. Gooytzen Pieters (1)
2185. Gooytzen Rutgers (1)
2186. Goris (2)
2187. Gorrit (1)
2188. Gorrit Allerts (1)
2189. Gorritje (1)
2190. Gorritje (Gertrude) Sjoerds (1)
2191. Gorritje Andries de (1)
2192. Gorritje Gaeles (1)
2193. Gorritje Janke Johannes (1)
2194. Gorritje Jans (1)
2195. Gorritje Pieters (1)
2196. Gorritje Sjoerds (2)
2197. Gorryt (1)
2198. Gorrytje Andries (1)
2199. Gosen (1)
2200. Gosewijnus (Gosse) Jacobs (1)
2201. Gosewinus (1)
2202. Goske (2)
2203. Goske Gosses (1)
2204. Goske Gosses van der (1)
2205. Goske Martens (2)
2206. Gosling (4)
2207. Gosling Doekes (1)
2208. Gosling Hemkes (1)
2209. Gosling Hendriks (1)
2210. Gosling Jans (1)
2211. Gosling Mennes (1)
2212. Gosse (52)
2213. Gosse (August \ Gust) Jans (1)
2214. Gosse (George John) Jans (1)
2215. Gosse (George) Jacobs (1)
2216. Gosse (George) Jans (1)
2217. Gosse (George) Jitzes (1)
2218. Gosse (George) Wybrens (1)
2219. Gosse (Gus) Bouwes (1)
2220. Gosse Abes (1)
2221. Gosse Adolfs (1)
2222. Gosse AEdes (1)
2223. Gosse Alberts (2)
2224. Gosse Ales (2)
2225. Gosse Alles (1)
2226. Gosse Andries (1)
2227. Gosse Annes (2)
2228. Gosse Arjens (1)
2229. Gosse Barts (1)
2230. Gosse Baukes (1)
2231. Gosse Broers (1)
2232. Gosse Dirks (4)
2233. Gosse Douwes (1)
2234. Gosse Douwes van der (1)
2235. Gosse Eizes (1)
2236. Gosse Feikes (1)
2237. Gosse Foekes (1)
2238. Gosse Folkerts (1)
2239. Gosse Fransens (2)
2240. Gosse Franses (1)
2241. Gosse Geerts (1)
2242. Gosse Gerbens (aka Jonk) (1)
2243. Gosse Gerrits (5)
2244. Gosse Gerrits de (1)
2245. Gosse Gerrits van (2)
2246. Gosse Gerryts (1)
2247. Gosse Gijsberts (1)
2248. Gosse Goffes (5)
2249. Gosse Gosses (2)
2250. Gosse Halbes van der (2)
2251. Gosse Hayes (1)
2252. Gosse Hendriks van der (1)
2253. Gosse Hessels (2)
2254. Gosse Hessels de (1)
2255. Gosse Hiddes (1)
2256. Gosse Hillebrands van der (1)
2257. Gosse Idzes (1)
2258. Gosse Jacobs (3)
2259. Gosse Jans (14)
2260. Gosse Johannes (4)
2261. Gosse Johannes van der (1)
2262. Gosse Joukes (2)
2263. Gosse Keimpes (3)
2264. Gosse Klazes (1)
2265. Gosse Klazes van der (6)
2266. Gosse Kornelis (1)
2267. Gosse Lammerts (1)
2268. Gosse Mients (1)
2269. Gosse Oeges (2)
2270. Gosse Petrus (1)
2271. Gosse Pieters (9)
2272. Gosse Pieters van der (1)
2273. Gosse Reinders (1)
2274. Gosse Rienks (1)
2275. Gosse Roelofs (2)
2276. Gosse Sakes (3)
2277. Gosse Sijes (1)
2278. Gosse Sjoerds (1)
2279. Gosse Sytses (1)
2280. Gosse Taekes (3)
2281. Gosse Taekes van der (1)
2282. Gosse Teyes (1)
2283. Gosse Theunis (2)
2284. Gosse Thomas (1)
2285. Gosse Tjallings (1)
2286. Gosse Tjipkes (1)
2287. Gosse Ulbes (1)
2288. Gosse Watzes (1)
2289. Gosse Watzes de (1)
2290. Gosse Willems (3)
2291. Gosse Wytses (1)
2292. Gosse Wytzes (1)
2293. Goverd (1)
2294. Govert (4)
2295. Govert Baukes (2)
2296. Govert Hendriks (1)
2297. Govert Hommes (1)
2298. Govert Idzes (1)
2299. Govert Johannes (1)
2300. Govert Pieters (1)
2301. Govert Pieters de (1)
2302. Goytien (1)
2303. Goytjen (1)
2304. Goytse (1)
   2305. Goytzen (2)
2306. Goytzen Atzes (1)
2307. Grace (12)
2308. Grace Elizabeth (1)
2309. Gracie (1)
2310. Grada (Grace) te (1)
2311. Grada Berendiena te (1)
2312. Grada Johanna (1)
2313. Grada Willemina (1)
2314. Gradus (2)
2315. Gradus ter (1)
2316. Gratie (1)
2317. Greelt Reins (1)
2318. Greetje (2)
2319. Greta (aka Margretha Dave) (1)
2320. Gretske (4)
2321. Gretz (1)
2322. Greult Sieses (1)
2323. Gribber (1)
2324. Gribber Igles (1)
2325. Gribbert (6)
2326. Gribbert Andries (1)
2327. Gribbert Gribberts (1)
2328. Gribbert Klazes (1)
2329. Gribbert Kornelis (1)
2330. Gribbert Tjepkes (1)
2331. Griet (5)
2332. Grietie (61)
2333. Grietie Hendriks (1)
2334. Grietie Meintes (1)
2335. Grietie Tjallings (1)
2336. Grietien (3)
2337. Grietien Alberts (1)
2338. Grietijn (1)
2339. Grietje (586)
2340. Grietje (aka Boerema) (1)
2341. Grietje (aka Ennes) (1)
2342. Grietje (Gertie) (1)
2343. Grietje (Gertie) Kornelis (1)
2344. Grietje (Gertie) Teunis (1)
2345. Grietje (Gertrude \ Gertie) Jans (1)
2346. Grietje (Gertrude) Dirks (1)
2347. Grietje (Gertrude) Johannes (1)
2348. Grietje (Gertrude) Pieters (1)
2349. Grietje (Gertrude) Popkes (1)
2350. Grietje (Gertrude) Sytses (1)
2351. Grietje (Gertrude\Gertie) Sydses (1)
2352. Grietje (Grace) (4)
2353. Grietje (Grace) Folkerts (2)
2354. Grietje (Grace) Fopkes (1)
2355. Grietje (Grace) Geerts (1)
2356. Grietje (Grace) Gelts (1)
2357. Grietje (Grace) Hessels (1)
2358. Grietje (Grace) Jacobs (2)
2359. Grietje (Grace) Jans (2)
2360. Grietje (Grace) Jans van der (1)
2361. Grietje (Grace) Johannes (1)
2362. Grietje (Grace) Klases (1)
2363. Grietje (Grace) Lolles (1)
2364. Grietje (Grace) Machiels (1)
2365. Grietje (Grace) Martens (1)
2366. Grietje (Grace) Martinus van der (1)
2367. Grietje (Grace) Pieters (1)
2368. Grietje (Grace) Rinzes (1)
2369. Grietje (Grace) Tjibbes (1)
2370. Grietje (Grace) van den (1)
2371. Grietje (Grace) Wybes (1)
2372. Grietje (Maggie Brown) (1)
2373. Grietje (Maggie) (1)
2374. Grietje (Maggie) Berends (1)
2375. Grietje (Maggie) Douwes (1)
2376. Grietje (Maggie) Roelofs (1)
2377. Grietje (Margaret) (1)
2378. Grietje (Margaret) Harts (1)
2379. Grietje (Margaret) Johannes van der (1)
2380. Grietje (Margaret) Klazes (1)
2381. Grietje (Margaret) Reinders (1)
2382. Grietje (Margaret) Sjoerds (1)
2383. Grietje (Margarita) Ruurds (1)
2384. Grietje (Mary) Jelles (1)
2385. Grietje Aans (2)
2386. Grietje Abes (4)
2387. Grietje Abes van der (1)
2388. Grietje Abrahams (2)
2389. Grietje Adams de (1)
2390. Grietje Adzers (1)
2391. Grietje AEbels (1)
2392. Grietje AEbes (1)
2393. Grietje AEdes (1)
2394. Grietje AEdes van der (2)
2395. Grietje AEgers (1)
2396. Grietje AElzes (1)
2397. Grietje AElzes de (1)
2398. Grietje Ages (2)
2399. Grietje Ages van (1)
2400. Grietje Albert (1)
2401. Grietje Alberts (4)
2402. Grietje Alberts van (1)
2403. Grietje Alberts van der (2)
2404. Grietje Alingh (1)
2405. Grietje Allerts van der (1)
2406. Grietje Alles (1)
2407. Grietje Andeles (1)
2408. Grietje Andries (16)
2409. Grietje Andries van der (1)
2410. Grietje Anes de (1)
2411. Grietje Annes (16)
2412. Grietje Annes de (1)
2413. Grietje Annes van der (1)
2414. Grietje Anskes (1)
2415. Grietje Arents (1)
2416. Grietje Arjens (10)
2417. Grietje Arnoldus (1)
2418. Grietje Ates (3)
2419. Grietje Atses (1)
2420. Grietje Atzes (2)
2421. Grietje Aukes (13)
2422. Grietje Aukes van der (1)
2423. Grietje Barteles (2)
2424. Grietje Bartels (3)
2425. Grietje Baukes (9)
2426. Grietje Baukes de (1)
2427. Grietje Beerends (1)
2428. Grietje Beerents (1)
2429. Grietje Benderts de (1)
2430. Grietje Benjamins (2)
2431. Grietje Benjamins de (1)
2432. Grietje Bentes (1)
2433. Grietje Bentes van der (1)
2434. Grietje Berends (12)
2435. Grietje Berends van der (2)
2436. Grietje Bernardus (2)
2437. Grietje Binderts (1)
2438. Grietje Binnes (2)
2439. Grietje Botes (1)
2440. Grietje Bouwes (1)
2441. Grietje Boyens (1)
2442. Grietje Braunius (1)
2443. Grietje Broers (3)
2444. Grietje Christoffels (1)
2445. Grietje Clasens (1)
2446. Grietje Clases (2)
2447. Grietje Cornelis (13)
2448. Grietje Cornelis van der (2)
2449. Grietje Daams (1)
2450. Grietje Daniels (1)
2451. Grietje Davids van der (1)
2452. Grietje de Groot (1)
2453. Grietje Derks (1)
2454. Grietje Dingeloms (2)
2455. Grietje Dirks (38)
2456. Grietje Dirks van der (2)
2457. Grietje Doekes (4)
2458. Grietje Douwes (21)
2459. Grietje Douwes van der (2)
2460. Grietje Durks (6)
2461. Grietje Ebeles (1)
2462. Grietje Ebels (1)
2463. Grietje Eelkes (8)
2464. Grietje Eelkes de (2)
2465. Grietje Eeltjes (11)
2466. Grietje Eelzes (3)
2467. Grietje Eeuwes (2)
2468. Grietje Egberts (2)
2469. Grietje Egles (1)
2470. Grietje Eiberts (3)
2471. Grietje Eilderts (2)
2472. Grietje Eintes (2)
2473. Grietje Eintes de (1)
2474. Grietje Elias (1)
2475. Grietje Engberts (2)
2476. Grietje Engberts van der (1)
2477. Grietje Ernstes (1)
2478. Grietje Everts (10)
2479. Grietje Feddes (2)
2480. Grietje Feers (1)
2481. Grietje Feijes de (1)
2482. Grietje Feikes (2)
2483. Grietje Feites (1)
2484. Grietje Fekkes (1)
2485. Grietje Feyes (1)
2486. Grietje Foekes (2)
2487. Grietje Fokkes (9)
2488. Grietje Fokkes van der (1)
2489. Grietje Folkerts (5)
2490. Grietje Folkerts van der (1)
2491. Grietje Fopkes (1)
2492. Grietje Foppes (3)
2493. Grietje Fransen (3)
2494. Grietje Fransen van (2)
2495. Grietje Franses (2)
2496. Grietje Franzes (3)
2497. Grietje Fredericus (1)
2498. Grietje Frederiks (2)
2499. Grietje Freerks (7)
2500. Grietje Freriks (1)
2501. Grietje Gaatses van der (1)
2502. Grietje Gaatzes (1)
2503. Grietje Gabes (2)
2504. Grietje Gaeles (1)
2505. Grietje Geerts (12)
2506. Grietje Geerts van (1)
2507. Grietje Geerts van der (1)
2508. Grietje Gelts (1)
2509. Grietje Gepkes (2)
2510. Grietje Gerardus van der (1)
2511. Grietje Gerbens (15)
2512. Grietje Gerbens de (2)
2513. Grietje Gerbens van (1)
2514. Grietje Gerbens van der (3)
2515. Grietje Gerkes (2)
2516. Grietje Gerks (1)
2517. Grietje Gerlofs (2)
2518. Grietje Gerrijts (2)
2519. Grietje Gerrits (27)
2520. Grietje Gerrits van der (4)
2521. Grietje Gerryts (2)
2522. Grietje Goffes de (1)
2523. Grietje Goffes van (1)
2524. Grietje Gooytzens (1)
2525. Grietje Gosses (1)
2526. Grietje Gosses van (1)
2527. Grietje Halbes (2)
2528. Grietje Hanriette Martens (1)
2529. Grietje Hanzes (2)
2530. Grietje Haringdina Dirks (1)
2531. Grietje Harings (5)
2532. Grietje Harmanus (1)
2533. Grietje Harmens (6)
2534. Grietje Harmens de (1)
2535. Grietje Harmens van der (1)
2536. Grietje Harms (3)
2537. Grietje Harms (aka Pottjewijd) (1)
2538. Grietje Heeres (2)
2539. Grietje Heerkes (1)
2540. Grietje Heerts (1)
2541. Grietje Heines (1)
2542. Grietje Heins (5)
2543. Grietje Hendricus (1)
2544. Grietje Hendriks (35)
2545. Grietje Hendriks (aka Wagenaar) (1)
2546. Grietje Hendriks van (2)
2547. Grietje Hendriks van der (5)
2548. Grietje Hermanus (2)
2549. Grietje Herres (1)
2550. Grietje Hessels (5)
2551. Grietje Hessels bij (1)
2552. Grietje Hettes (2)
2553. Grietje Hidzers (1)
2554. Grietje Hielkes (1)
2555. Grietje Hilbrands (1)
2556. Grietje Hilbrands van (1)
2557. Grietje Hindriks (4)
2558. Grietje Hinnes (1)
2559. Grietje Hotses (1)
2560. Grietje Hotzes (2)
2561. Grietje Hylkes (1)
2562. Grietje Hyltjes (1)
2563. Grietje Idzes (2)
2564. Grietje Iebeles (1)
2565. Grietje Iedes (2)
2566. Grietje Igles (1)
2567. Grietje IJsbrands (3)
2568. Grietje Jacobs (57)
2569. Grietje Jacobs de (1)
2570. Grietje Jacobs van der (6)
2571. Grietje Jacobus (2)
2572. Grietje Jakobs (3)
2573. Grietje Janes (1)
2574. Grietje Jannes (2)
2575. Grietje Jans (108)
2576. Grietje Jans (aka van der Lei) (1)
2577. Grietje Jans (aka Westendorp) (1)
2578. Grietje Jans (aka Westra) (1)
2579. Grietje Jans de (2)
2580. Grietje Jans van (3)
2581. Grietje Jans van der (13)
2582. Grietje Jansen (1)
2583. Grietje Jaspers de (1)
2584. Grietje Jeens van der (1)
2585. Grietje Jelkes (2)
2586. Grietje Jelles (10)
2587. Grietje Jelmers (1)
2588. Grietje Jelten (1)
2589. Grietje Jennes (1)
2590. Grietje Jentjes (2)
2591. Grietje Jenzes (1)
2592. Grietje Jetzes (3)
2593. Grietje Jietzes (aka Hoogterp) (1)
2594. Grietje Jilderts (1)
2595. Grietje Jilderts van der (1)
2596. Grietje Jillerds (1)
2597. Grietje Jilles (1)
2598. Grietje Jippes (1)
2599. Grietje Jippes van der (2)
2600. Grietje Jitzes (6)
2601. Grietje Jobs (1)
2602. Grietje Jochems (3)
2603. Grietje Jochems van der (1)
2604. Grietje Jochums (6)
2605. Grietje Joekes (3)
2606. Grietje Johannes (52)
2607. Grietje Johannes (Gertrude) (1)
2608. Grietje Johannes van der (2)
2609. Grietje Johannnes (1)
2610. Grietje Joons (1)
2611. Grietje Joosten (1)
2612. Grietje Joukes (4)
2613. Grietje Joukes van der (1)
2614. Grietje Joutes (1)
2615. Grietje Joutes van der (1)
2616. Grietje Jouws (2)
2617. Grietje Jouws van der (1)
2618. Grietje Jurjens (7)
2619. Grietje Jurjens van der (2)
2620. Grietje Jurjens Westerbaan (1)
2621. Grietje Karstes (1)
2622. Grietje Keimpes (2)
2623. Grietje Kerstes (1)
2624. Grietje Klaazes (1)
2625. Grietje Klasen (2)
2626. Grietje Klasens (1)
2627. Grietje Klases (13)
2628. Grietje Klazes (46)
2629. Grietje Klazes de (2)
2630. Grietje Koerts (1)
2631. Grietje Koerts van der (1)
2632. Grietje Koops (1)
2633. Grietje Kornelis (23)
2634. Grietje Kornelis de (1)
2635. Grietje Kornelis van (1)
2636. Grietje Kornelis van der (1)
2637. Grietje Lammerts (3)
2638. Grietje Lammerts van der (2)
2639. Grietje Leenderts (1)
2640. Grietje Liepkes (1)
2641. Grietje Lieuwes (14)
2642. Grietje Lieuwes van der (2)
2643. Grietje Lipkes bij (1)
2644. Grietje Lippes (1)
2645. Grietje Louws (2)
2646. Grietje Lubberts (1)
2647. Grietje Luitjens (1)
2648. Grietje Lukas (1)
2649. Grietje Lulofs (1)
2650. Grietje Lumes (1)
2651. Grietje Lykeles (3)
2652. Grietje Machiels (1)
2653. Grietje Marcus (1)
2654. Grietje Martens (19)
2655. Grietje Martens van der (1)
2656. Grietje Martinus (3)
2657. Grietje Meinderts (7)
2658. Grietje Meines (1)
2659. Grietje Melles (3)
2660. Grietje Mennes Oosterbaan (1)
2661. Grietje Metskes (1)
2662. Grietje Metskes van der (1)
2663. Grietje Minks (1)
2664. Grietje Minnes (2)
2665. Grietje Minnes de (3)
2666. Grietje Mintjes (1)
2667. Grietje Molles (1)
2668. Grietje Nammens (1)
2669. Grietje Nannes (1)
2670. Grietje Nannings (1)
2671. Grietje Obes van der (1)
2672. Grietje Oebeles (1)
2673. Grietje Oebles (1)
2674. Grietje Oedzes (2)
2675. Grietje Oeges (1)
2676. Grietje Oeges van der (1)
2677. Grietje Oenes (1)
2678. Grietje Oenes van der (1)
2679. Grietje Oenzes (1)
2680. Grietje Olferts (1)
2681. Grietje Ottes (1)
2682. Grietje Ouwes (1)
2683. Grietje Paulus (1)
2684. Grietje Piebes (3)
2685. Grietje Piers (7)
2686. Grietje Pieters (82)
2687. Grietje Pieters de (1)
2688. Grietje Pieters van der (6)
2689. Grietje Popes (1)
2690. Grietje Pybes (1)
2691. Grietje Reinders (7)
2692. Grietje Remkes (1)
2693. Grietje Rengers van der (1)
2694. Grietje Renses (1)
2695. Grietje Renzes (5)
2696. Grietje Riekeles (3)
2697. Grietje Riemers (1)
2698. Grietje Rienders (1)
2699. Grietje Rieniks (2)
2700. Grietje Rienks (1)
2701. Grietje Rienks van der (1)
2702. Grietje Rinderts (4)
2703. Grietje Rinks (1)
2704. Grietje Rinses (2)
2705. Grietje Rinses de (1)
2706. Grietje Rintjes (1)
2707. Grietje Rinzes (4)
2708. Grietje Rinzes van der (1)
2709. Grietje Robijns (1)
2710. Grietje Rochgerts (1)
2711. Grietje Rochus (1)
2712. Grietje Roelfs (aka Nieborg) van der (1)
2713. Grietje Roelofs (9)
2714. Grietje Roelofs van der (1)
2715. Grietje Roels (2)
2716. Grietje Romkes (2)
2717. Grietje Ruurds (11)
2718. Grietje Ruurds van (1)
2719. Grietje Ruurds van der (1)
2720. Grietje Rykles (1)
2721. Grietje Saekles (1)
2722. Grietje Sakes (9)
2723. Grietje Sanders van der (1)
2724. Grietje Sapes (1)
2725. Grietje Saskers (1)
2726. Grietje Saskes (1)
2727. Grietje Scheltes (2)
2728. Grietje Scheltes van der (1)
2729. Grietje Severijn (1)
2730. Grietje Seyes (1)
2731. Grietje Sibles van der (2)
2732. Grietje Sickes (1)
2733. Grietje Siebrens (1)
2734. Grietje Siedses (2)
2735. Grietje Sierds (1)
2736. Grietje Sierks (1)
2737. Grietje Sietes (1)
2738. Grietje Sietsen (1)
2739. Grietje Sietzes (1)
2740. Grietje Sijes (8)
2741. Grietje Sikkes (1)
2742. Grietje Simons (6)
2743. Grietje Sipkes (8)
2744. Grietje Sjerps (1)
2745. Grietje Sjoerds (22)
2746. Grietje Sjoukes (4)
2747. Grietje Stenderts (1)
2748. Grietje Stevens (1)
2749. Grietje Syberen (1)
2750. Grietje Syberens (1)
2751. Grietje Sybes (10)
2752. Grietje Sybrands (1)
2753. Grietje Sybrens (9)
2754. Grietje Sybrens van der (1)
2755. Grietje Sydses (1)
2756. Grietje Symens (3)
2757. Grietje Symons (3)
2758. Grietje Sytses (4)
2759. Grietje Sytzes (8)
2760. Grietje Sytzes van der (2)
2761. Grietje Taekes (11)
2762. Grietje Tammes (1)
2763. Grietje Teunis (5)
2764. Grietje Theunis (2)
2765. Grietje Thijsses (1)
2766. Grietje Thomas (6)
2767. Grietje Tietes (3)
2768. Grietje Tijsses (3)
2769. Grietje Tjaards (1)
2770. Grietje Tjalkes de (1)
2771. Grietje Tjalles (1)
2772. Grietje Tjallings (7)
2773. Grietje Tjebbes (1)
2774. Grietje Tjeerds (6)
2775. Grietje Tjeerds van der (1)
2776. Grietje Tjepkes (2)
2777. Grietje Tjerks (6)
2778. Grietje Tjietzes (1)
2779. Grietje Tjietzes van der (1)
2780. Grietje Tjipkes (4)
2781. Grietje Tjitzes (2)
2782. Grietje Tymens (2)
2783. Grietje Uilkes (1)
2784. Grietje Uilkes van der (1)
2785. Grietje Ulbes (3)
2786. Grietje Ulferts (1)
2787. Grietje Upts (1)
2788. Grietje van der (1)
2789. Grietje Watzes (3)
2790. Grietje Wibbes (1)
2791. Grietje Wiebes (3)
2792. Grietje Wiegers (2)
2793. Grietje Wiemers (1)
2794. Grietje Wigles (1)
2795. Grietje Wijbes (1)
2796. Grietje Wilhelmina (1)
2797. Grietje Wilkes (2)
2798. Grietje Willems (24)
2799. Grietje Willems van der (3)
2800. Grietje Wobbes (1)
2801. Grietje Wopkes (3)
2802. Grietje Wops (1)
2803. Grietje Wybes (8)
2804. Grietje Wybes van der (1)
2805. Grietje Wybrens (2)
2806. Grietje Wygers (1)
2807. Grietje Wytzes (8)
2808. Grietje Wytzes van (1)
2809. Grietje Wytzes van der (3)
2810. Grietje Ybes (1)
2811. Grietje Ydes (1)
2812. Grietje Ypes (3)
2813. Grietje Ytsens (2)
2814. Grietje Ytskes (1)
2815. Grietje Ytzens (1)
2816. Grietjen (5)
2817. Grietjen Alberts (1)
2818. Grietjen Netters (1)
2819. Grietjen Roelofs (1)
2820. Grietsen (Garry) Dingeloms (1)
2821. Grietsen Sakes (1)
2822. Griettie (1)
2823. Griettje (2)
2824. Griettje Pieters (1)
2825. Grietzen Annes (1)
2826. Grietzen Dingeloms (1)
2827. Grijetie (1)
2828. Grijtie (19)
2829. Grijtie Johannes (1)
2830. Grijtje (48)
2831. Grijtje Annes (1)
2832. Grijtje Cornelis (1)
2833. Grijtje Gosses (1)
2834. Grijtje Jans (1)
2835. Grijttie (4)
2836. Grijttje (13)
2837. Gritie Johannes (1)
2838. Gritje (1)
2839. Grittie (1)
2840. Griyttie (1)
2841. Gryet (1)
2842. Grytie (15)
2843. Grytie Haeyes (1)
2844. Grytje (72)
2845. Grytje Alberts van der (1)
2846. Grytje Andries (1)
2847. Grytje Aukes (1)
2848. Grytje Beerts (1)
2849. Grytje Doekes (1)
2850. Grytje Folkerts (1)
2851. Grytje Geerts (1)
2852. Grytje Harryts (1)
2853. Grytje Jans (2)
2854. Grytje Mennes (1)
2855. Grytje Philips (1)
2856. Grytje Pyters (2)
2857. Grytje Siedses (1)
2858. Grytje Willems (1)
2859. Grytje Yterts (1)
2860. Grytke (1)
2861. Gryttie (4)
2862. Gryttje (16)
2863. Gryttje Harmanus (1)
2864. Gryttje van der (1)
2865. Gryttje Wytzes van der (1)
2866. Grytzen Jans (1)
2867. Gurbe (1)
2868. Gurbe Durks de (1)
2869. Gurbe Johannes de (1)
2870. Gurbe Rienks (1)
2871. Gustaaf Karel van der (1)
2872. Guurtje (3)
2873. Guurtje (Gertie) (1)
2874. Guy Victor (1)
2875. Gysbert Breutsch van (1)
2876. Gysje van der (1)
2877. Gyssel (1)
2878. Gyssolt Jurjens (1)