Voornamen Lijst: Begint met D


Alle voornamen beginnend met D, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Daam (6)
2. Daam Beerts (1)
3. Daam Daams (1)
4. Daam Dirks van der (1)
5. Daam Douwes (2)
6. Daam Fransen (1)
7. Daam Jans van der (1)
8. Daam Jelles (2)
9. Daam Johannis (1)
10. Daam Pieters (1)
11. Daam Rienks van der (2)
12. Damianus (1)
13. Dammes (1)
14. Dan (1)
15. Danckert (1)
16. Daniel (23)
17. Daniel (Dan) Sjoerds (1)
18. Daniel Baukes (1)
19. Daniel Dirks (2)
20. Daniel Ernstes (2)
21. Daniel Folkerts (1)
22. Daniel Franses (2)
23. Daniel Frederiks (1)
24. Daniel Geerts (1)
25. Daniel Gerrits (2)
26. Daniel Gosses (1)
27. Daniel Harms (1)
28. Daniel Hendriks (2)
29. Daniel Hendriks van der (1)
30. Daniel Hessels van der (1)
31. Daniel Isaacs (1)
32. Daniel Jacob Douwes (1)
33. Daniel Jacobs (1)
34. Daniel Jans (1)
35. Daniel Jansen de la (1)
36. Daniel Johannes (4)
37. Daniel Jurjens (1)
38. Daniel Jurjens van der (1)
39. Daniel Klaassen (1)
40. Daniel Klazes (5)
41. Daniel Lolkes (1)
42. Daniel Martinus (1)
43. Daniel Minnes (1)
44. Daniel Oedzes (1)
45. Daniel Pieters (2)
46. Daniel Popkes van der (1)
47. Daniel Rienks (1)
48. Daniel Rinses (1)
49. Daniel Sakes (1)
50. Daniel Sijes van der (1)
51. Daniel Sikkes la (1)
52. Daniel Sjoukes (1)
53. Daniel Sytzes (1)
54. Daniel Tjeerds van der (1)
55. Daniel van der (1)
56. Daniel Willem van der (1)
57. Daniel William (1)
58. Daniels (1)
59. Darwin (aka Douwe Sikkema) (1)
60. Date (1)
61. Date Jacobs (1)
62. David (10)
63. David (Dave) (1)
64. David Abrahams (1)
65. David Baltus (1)
66. David Baukes (2)
67. David Baukes van der (1)
68. David Berends (1)
69. David George (1)
70. David Jans (1)
71. David Jelmers (1)
72. David Johannes (1)
73. David Klazes (1)
74. David Koenraads (1)
75. David Pieters van der (1)
76. David Stephen (1)
77. David Sybrens (2)
78. David Tjisses (1)
79. Debora (1)
80. Debora Johannes (1)
81. Deboras Broers (1)
82. Dedde (2)
83. Dedde Reitses (1)
84. Dedde Tjibbes (1)
85. Dedje (2)
86. Dedje Oenzes (1)
87. Dedtje Abels (1)
88. Dedtje Jans (2)
89. Dedtje Jans van der (1)
90. Degina (1)
91. Deitert (1)
92. Delia (1)
93. Delia Jans (1)
94. Delia Vanden (1)
95. Delila (1)
96. Della (1)
97. Dena (6)
98. Dena C. (1)
99. Dennis (2)
100. Derk (13)
101. Derk (aka Powels) (1)
102. Derk (aka Rijtmans) (1)
103. Derk (aka Turringa) (1)
104. Derk (Dick) (1)
105. Derk (Dick) Klazens Knol (1)
106. Derk (Richard) van der (1)
107. Derk Aaldriks (1)
108. Derk Arends (1)
109. Derk Berends (1)
110. Derk Egberts (1)
111. Derk Eises (1)
112. Derk Geerts (1)
113. Derk Harmens (1)
114. Derk Harms de (1)
115. Derk Hendriks (2)
116. Derk Hindriks (2)
117. Derk Jacobs (1)
118. Derk Jan (1)
119. Derk Jannes (1)
120. Derk Jans (3)
121. Derk Matthies (1)
122. Derk Pieters (1)
123. Derk Pieters van der (1)
124. Derk Ten (1)
125. Derk Theodorij (1)
126. Derk Theodory (1)
127. Derk Tjaards (1)
128. Derk Wybren (1)
129. Derkje (5)
130. Derkje Jans (1)
131. Derkjen (1)
132. Derkjen Gerrits (1)
133. Derktje (1)
134. Dersken (1)
135. Detje (6)
136. Detje (Della) Abels (1)
137. Detje (Dorothy) (1)
138. Detje Andries (1)
139. Detje Bernardus (1)
140. Detje Broers (1)
141. Detje Dirk (1)
142. Detje Feddes (2)
143. Detje Folkerts (1)
144. Detje Freerks (1)
145. Detje Gerlofs (1)
146. Detje Gerrits (1)
147. Detje Gosses (1)
148. Detje Jacobus (1)
149. Detje Jans (4)
150. Detje Jentjes (1)
151. Detje Joukes (1)
152. Detje Sakes (1)
153. Detje Sjoerds (1)
154. Detje Tjeerds (2)
155. Detje Tjipkes (1)
156. Detje Willems (1)
157. Detje Wopkes de (1)
158. Dettie (2)
159. Dettje (5)
160. Dettje Binnes (1)
161. Dettje Botes (1)
162. Dettje Folkerts (1)
163. Dettje Heerkes (1)
164. Dettje Hendriks (1)
165. Dettje Jacobs (1)
166. Dettje Jelles (aka Vlietstra) van (1)
167. Dettje Klazes (1)
168. Dettje Paulus de (1)
169. Dettje Piebes (1)
170. Dettje Wybrens (1)
171. Deuke (2)
172. Deuwke (1)
173. Deuwkje Jans van der (1)
174. Devertien (1)
175. Deweke (1)
176. Dick (5)
177. Dick G. (1)
178. Dick J. (1)
179. Diderik (1)
180. Diderik Fredrik (1)
181. Diderika Henrietta (1)
182. Diderika Regina Henrietta (1)
183. Diederika Jacoba van der (1)
184. Diedert (1)
185. Diedert (David) Jans (1)
186. Diedert Siedses (1)
187. Diedert Siedzes (1)
188. Diekje (1)
189. Diemer (2)
190. Diemer Gjilderts (1)
191. Diena (1)
192. Diena Aleida (1)
193. Dientje (1)
194. Dietert (1)
195. Dietje Michiels (1)
196. Dietje Tonnis (1)
197. Dietske (2)
198. Dietske Nannes (1)
199. Dietske Pieters (1)
200. Dieuck (1)
201. Dieucke (4)
202. Dieuke (147)
203. Dieuke (Dora) Dirks (1)
204. Dieuke (Dora) Oenzes (1)
205. Dieuke Abes (1)
206. Dieuke Alberts (2)
207. Dieuke Alberts van der (1)
208. Dieuke Andries (1)
209. Dieuke Annes (3)
210. Dieuke Antoons (1)
211. Dieuke Arjens (1)
212. Dieuke Arjens van der (1)
213. Dieuke Bernardus (1)
214. Dieuke Bodes (1)
215. Dieuke Dirks (3)
216. Dieuke Doekes (1)
217. Dieuke Douwes (1)
218. Dieuke Eelkes (1)
219. Dieuke Eeltjes (1)
220. Dieuke Folkerts (2)
221. Dieuke Freerks (1)
222. Dieuke Gabes (1)
223. Dieuke Gatzes (1)
224. Dieuke Geeles van der (1)
225. Dieuke Geerts van der (1)
226. Dieuke Gerbens (3)
227. Dieuke Gerrits (6)
228. Dieuke Gerrits (Delia Fisher) (1)
229. Dieuke Gjalts van der (1)
230. Dieuke Goffes (1)
231. Dieuke Gooitzens (1)
232. Dieuke Gosses (3)
233. Dieuke Gysberts (1)
234. Dieuke Harmens (1)
235. Dieuke Heines (1)
236. Dieuke Hendriks (2)
237. Dieuke Hendriks van der (1)
238. Dieuke Hylkes (1)
239. Dieuke Jacobs (3)
240. Dieuke Jans (9)
241. Dieuke Jans van der (2)
242. Dieuke Jelles (3)
243. Dieuke Jennes (1)
244. Dieuke Joekes van der (2)
245. Dieuke Johannes (4)
246. Dieuke Jorrits (1)
247. Dieuke Jurjens (1)
248. Dieuke Klazes (4)
249. Dieuke Kornelis (2)
250. Dieuke Lammerts (2)
251. Dieuke Leenderts (1)
252. Dieuke Luurtses (1)
253. Dieuke Martens (1)
254. Dieuke Minkes van (1)
255. Dieuke Oeges (1)
256. Dieuke Piebes (1)
257. Dieuke Pieters (8)
258. Dieuke Reinders (1)
259. Dieuke Rienks (1)
260. Dieuke Rinderts (1)
261. Dieuke Rinses (1)
262. Dieuke Rinzes (2)
263. Dieuke Sacharias (1)
264. Dieuke Sakes (2)
265. Dieuke Sapes (2)
266. Dieuke Scheltes (1)
267. Dieuke Sierds (1)
268. Dieuke Sikkes (1)
269. Dieuke Sipkes (1)
270. Dieuke Sippes (1)
271. Dieuke Sjoerds (1)
272. Dieuke Sjoukes (1)
273. Dieuke Sybes (1)
274. Dieuke Taekes (3)
275. Dieuke Tietes (1)
276. Dieuke Ulbes (1)
277. Dieuke Walings (3)
278. Dieuke Wiegers van der (1)
279. Dieuke Willems (1)
280. Dieuke Wybes (2)
281. Dieuke Ytes (1)
282. Dieuwerke (Dora Fayton) (1)
283. Dieuwerke Emmes (1)
284. Dieuwerke Pieters (1)
285. Dieuwertje (4)
286. Dieuwertje Frans (1)
287. Dieuwertje Gerrits (1)
288. Dieuwertje Siewers (1)
289. Dieuwke (95)
290. Dieuwke (Djoeke) Gorrits (1)
291. Dieuwke (Dora) Douwes de (1)
292. Dieuwke (Dora) Hermanus (1)
293. Dieuwke (Dora) Piers (1)
294. Dieuwke (Dorothy) Romkes (1)
295. Dieuwke (Josephine Caroline) Reins (1)
296. Dieuwke (Josephine) Cornelis (1)
297. Dieuwke (Josie) Jans (1)
298. Dieuwke (Julia) Alberts (1)
299. Dieuwke (Julia) Freerks (1)
300. Dieuwke (Julia) Oeges (1)
301. Dieuwke (Julia) Willems (1)
302. Dieuwke Abrahams (1)
303. Dieuwke Adams (2)
304. Dieuwke AEbeles (1)
305. Dieuwke AEdes (3)
306. Dieuwke Alberts (5)
307. Dieuwke Andries (1)
308. Dieuwke Anes (1)
309. Dieuwke Annes (8)
310. Dieuwke Arjens (2)
311. Dieuwke Aukes (1)
312. Dieuwke Baltus (1)
313. Dieuwke Baukes (3)
314. Dieuwke Baukes van der (1)
315. Dieuwke Bienzes (1)
316. Dieuwke Bouwes van der (2)
317. Dieuwke Broers (1)
318. Dieuwke Cornelis (3)
319. Dieuwke Dieuwkos (1)
320. Dieuwke Dirks (5)
321. Dieuwke Doedes (1)
322. Dieuwke Doedes van der (1)
323. Dieuwke Doekes (5)
324. Dieuwke Douwes (10)
325. Dieuwke Durks (1)
326. Dieuwke Durks van der (1)
327. Dieuwke Eelkes (1)
328. Dieuwke Eeltjes (1)
329. Dieuwke Eetses (1)
330. Dieuwke Eises (1)
331. Dieuwke Everts (1)
332. Dieuwke Feddes (1)
333. Dieuwke Feddriks (1)
334. Dieuwke Feikes (1)
335. Dieuwke Fokkes (2)
336. Dieuwke Folkerts (1)
337. Dieuwke Freerks (2)
338. Dieuwke Gaatses van der (1)
339. Dieuwke Geerts van der (1)
340. Dieuwke Gelts (1)
341. Dieuwke Gerbens (3)
342. Dieuwke Gerbens van der (1)
343. Dieuwke Gerrits (3)
344. Dieuwke Gerryts (1)
345. Dieuwke Goffes van (1)
346. Dieuwke Gosses (2)
347. Dieuwke Greels (1)
348. Dieuwke Haantjes (2)
349. Dieuwke Harmens (2)
350. Dieuwke Harnds (1)
351. Dieuwke Hayes (1)
352. Dieuwke Hedzers (1)
353. Dieuwke Heeres (1)
354. Dieuwke Hendriks (9)
355. Dieuwke Hendriks van der (1)
356. Dieuwke Hessels (1)
357. Dieuwke Hettes (1)
358. Dieuwke Hilbrands (4)
359. Dieuwke Idzes (1)
360. Dieuwke Jacobs (10)
361. Dieuwke Jacobus (1)
362. Dieuwke Jans (20)
   363. Dieuwke Jans de (4)
364. Dieuwke Jans van (1)
365. Dieuwke Jans van der (3)
366. Dieuwke Jelles (4)
367. Dieuwke Jeltes (1)
368. Dieuwke Jentjes (2)
369. Dieuwke Jetzes (1)
370. Dieuwke Jippes (2)
371. Dieuwke Jobs (1)
372. Dieuwke Joekes (1)
373. Dieuwke Johannes (17)
374. Dieuwke Johannes van der (1)
375. Dieuwke Joukes (2)
376. Dieuwke Joutes (1)
377. Dieuwke Jurjens (2)
378. Dieuwke Jurjens van der (2)
379. Dieuwke Keimpes (2)
380. Dieuwke Klazes (9)
381. Dieuwke Kornelis (7)
382. Dieuwke Lieuwes (6)
383. Dieuwke Lieuwes van der (1)
384. Dieuwke Lolkes van der (1)
385. Dieuwke Louws (1)
386. Dieuwke Lykeles (3)
387. Dieuwke Mames (1)
388. Dieuwke Martens (1)
389. Dieuwke Meentos (1)
390. Dieuwke Meiles (1)
391. Dieuwke Meintes (1)
392. Dieuwke Oebeles van der (1)
393. Dieuwke Oedses (2)
394. Dieuwke Oenes (2)
395. Dieuwke Oepkes (1)
396. Dieuwke Ouwes (1)
397. Dieuwke Paulus (1)
398. Dieuwke Piers (3)
399. Dieuwke Piers de (1)
400. Dieuwke Pieters (22)
401. Dieuwke Pieters de (1)
402. Dieuwke Pieters van der (1)
403. Dieuwke Pybes (1)
404. Dieuwke Reimers (1)
405. Dieuwke Reinders (3)
406. Dieuwke Reins (2)
407. Dieuwke Rentjes van der (1)
408. Dieuwke Renzes (2)
409. Dieuwke Rienks van der (1)
410. Dieuwke Rinderts (4)
411. Dieuwke Rinses (1)
412. Dieuwke Rintjes (1)
413. Dieuwke Rinzes (2)
414. Dieuwke Sakes (1)
415. Dieuwke Scheltes (1)
416. Dieuwke Sibrands (1)
417. Dieuwke Sieses (1)
418. Dieuwke Sikkes (2)
419. Dieuwke Simons (1)
420. Dieuwke Sipkes (5)
421. Dieuwke Sjoerds (1)
422. Dieuwke Sybes (3)
423. Dieuwke Sybrens (2)
424. Dieuwke Sydses (1)
425. Dieuwke Symens (1)
426. Dieuwke Symens van der (2)
427. Dieuwke Sytzes (1)
428. Dieuwke Taekes (2)
429. Dieuwke Taekes van der (1)
430. Dieuwke Tammes (1)
431. Dieuwke Temmes (1)
432. Dieuwke Teunis (1)
433. Dieuwke Teyes (2)
434. Dieuwke Theunis (1)
435. Dieuwke Theunis van der (1)
436. Dieuwke Thijssen (2)
437. Dieuwke Thijsses (2)
438. Dieuwke Thomas (1)
439. Dieuwke Thomas van der (1)
440. Dieuwke Tietes (2)
441. Dieuwke Tjalles (1)
442. Dieuwke Tjeerds (3)
443. Dieuwke Tjommes (1)
444. Dieuwke Ulbes (2)
445. Dieuwke Watzes (1)
446. Dieuwke Wiebes (1)
447. Dieuwke Wiegers (1)
448. Dieuwke Willems (2)
449. Dieuwke Willems van (1)
450. Dieuwke Wouters (1)
451. Dieuwke Wybes (1)
452. Dieuwke Wybrens (1)
453. Dieuwke Wytzes van der (1)
454. Dieuwke Ydes (1)
455. Dieuwke Ytsens (1)
456. Dieuwkje Harmens (1)
457. Dieuwko Hajonides Andries (1)
458. Diever Sibrands (1)
459. Dieverke (1)
460. Dievertje (1)
461. Dievertje Pieters (1)
462. Dievertje Poppes (1)
463. Dievertje Roelfs (1)
464. Diewerke (1)
465. Diewerke (Dora) (1)
466. Diewerke Alberts (1)
467. Diewerke Simons (1)
468. Diewertje (1)
469. Diewertje Jelles (1)
470. Diewke (1)
471. Dignus van (1)
472. Dijna (1)
473. Dijrk (1)
474. Dijttjen (1)
475. Dille (1)
476. Dimer (1)
477. Dina (13)
478. Dina (Dena) (1)
479. Dina Alles de (1)
480. Dina Bernardus (1)
481. Dina Durks (1)
482. Dina Foekes (1)
483. Dina Gerbens (1)
484. Dina Gerrits (1)
485. Dina Jans (2)
486. Dina Jitses (1)
487. Dina Joanna (Berendina Johanna) (1)
488. Dina Pieters (1)
489. Dina Popes (1)
490. Dina Sjoerds (1)
491. Dina van den (1)
492. Dina Willemina (1)
493. Dingelom Gerardus (1)
494. Dingeman (1)
495. Dingeman (Dick) (1)
496. Dingeman van der (1)
497. Dingena (2)
498. Dingena Cornelia (1)
499. Dionisius (2)
500. Dionysius Augustinus (1)
501. Dirck (16)
502. Dirckie (1)
503. Dirckien Tusins van den (1)
504. Dirckjen (1)
505. Dirk (255)
506. Dirk (Derk) (1)
507. Dirk (Dick \ Richard Oliver) Hendriks (1)
508. Dirk (Dick) Abes van der (1)
509. Dirk (Dick) Aedes (1)
510. Dirk (Dick) Anes (1)
511. Dirk (Dick) Annes (1)
512. Dirk (Dick) Douwes (1)
513. Dirk (Dick) Gerks de (1)
514. Dirk (Dick) Hendrikus (1)
515. Dirk (Dick) Hermanus (1)
516. Dirk (Dick) Jans (1)
517. Dirk (Dick) Johannes (1)
518. Dirk (Dick) Nammens (1)
519. Dirk (Dick) Piers (1)
520. Dirk (Richard \ Dick) Bouwes (1)
521. Dirk (Richard \ Dick) Jacobs de (1)
522. Dirk (Richard) Dirks (1)
523. Dirk (Richard) Harts (1)
524. Dirk (Richard) Hendriks (1)
525. Dirk (Richard) Jans (1)
526. Dirk (Richard) Johannes (1)
527. Dirk (Richard) Klazes (1)
528. Dirk (Richard) Lammerts van der (1)
529. Dirk (Richard) Renzes (1)
530. Dirk (Richard) Roelofs (1)
531. Dirk (Richard) Tietes (1)
532. Dirk (Richard) Willems (1)
533. Dirk (Richard) Wytzes (1)
534. Dirk Aans (2)
535. Dirk Abes (3)
536. Dirk Abrahams (2)
537. Dirk Adams (1)
538. Dirk AEbeles (1)
539. Dirk Aedes (5)
540. Dirk AEsges (2)
541. Dirk Alberts (4)
542. Dirk Alefs van der (1)
543. Dirk Ales (1)
544. Dirk Allerds (1)
545. Dirk Allerts (1)
546. Dirk Alles (4)
547. Dirk Andries (5)
548. Dirk Andries (Richard Kuiphoff) (1)
549. Dirk Andries van der (1)
550. Dirk Andrieszoon (1)
551. Dirk Anes (1)
552. Dirk Annes (15)
553. Dirk Annes van der (3)
554. Dirk Arjens (6)
555. Dirk Arnoldus (1)
556. Dirk Atzes (1)
557. Dirk Aukes (3)
558. Dirk Aukes van (1)
559. Dirk Ballings (1)
560. Dirk Bartelds (2)
561. Dirk Bartels (1)
562. Dirk Bauke Beerts (1)
563. Dirk Bauke Reins (1)
564. Dirk Baukes (10)
565. Dirk Beerns (aka Boonstra) (1)
566. Dirk Beerts (3)
567. Dirk Berends (2)
568. Dirk Bernardus (1)
569. Dirk Bokkes (2)
570. Dirk Botes (2)
571. Dirk Bouwens de (1)
572. Dirk Bouwes (7)
573. Dirk Bouwes van der (1)
574. Dirk C. Ver (1)
575. Dirk Christiaan van der (1)
576. Dirk Cornelis (13)
577. Dirk Cornelis van der (1)
578. Dirk Daams van der (1)
579. Dirk Dieuwkos (1)
580. Dirk Dirks (48)
581. Dirk Dirks (aka Blaumuts) (1)
582. Dirk Dirks (aka Postmus) (1)
583. Dirk Dirks de (3)
584. Dirk Dirks van der (2)
585. Dirk Doedes (2)
586. Dirk Doeijes (1)
587. Dirk Doekes (5)
588. Dirk Dooitzes (1)
589. Dirk Douwes (14)
590. Dirk Durks (2)
591. Dirk Eeltjes (3)
592. Dirk Eelzes (1)
593. Dirk Egberts (2)
594. Dirk Eiberts (1)
595. Dirk Eintes de (1)
596. Dirk Engberts (2)
597. Dirk Everts (3)
598. Dirk Feddes (1)
599. Dirk Feikes (2)
600. Dirk Ferks (1)
601. Dirk Feyes (1)
602. Dirk Foekes (1)
603. Dirk Fokkes (4)
604. Dirk Folkerts (5)
605. Dirk Foppes (1)
606. Dirk Foppes van der (2)
607. Dirk Frans (1)
608. Dirk Fransen (4)
609. Dirk Fransen van der (1)
610. Dirk Franses (1)
611. Dirk Freerks (6)
612. Dirk Freerks van der (1)
613. Dirk Gerbens (11)
614. Dirk Gerbens (aka Potinga) (1)
615. Dirk Gerbens van der (2)
616. Dirk Gerlofs (3)
617. Dirk Gerrit van der (1)
618. Dirk Gerrits (16)
619. Dirk Gerrits de (1)
620. Dirk Gerrits van der (2)
621. Dirk Gerryts (1)
622. Dirk Goffes (1)
623. Dirk Goslings (1)
624. Dirk Gosses (5)
625. Dirk Gosses de (1)
626. Dirk Haites (1)
627. Dirk Hajes (1)
628. Dirk Haring (1)
629. Dirk Harmens (4)
630. Dirk Harmens van der (1)
631. Dirk Harms (1)
632. Dirk Harms de (1)
633. Dirk Harrits (1)
634. Dirk Hartmans (1)
635. Dirk Heerkes (1)
636. Dirk Heins (1)
637. Dirk Heins de (1)
638. Dirk Hemkes (1)
639. Dirk Hendrik (1)
640. Dirk Hendriks (30)
641. Dirk Hendriks (aka Coopmans) (1)
642. Dirk Hendriks van (1)
643. Dirk Hendriks van der (1)
644. Dirk Hendriksen (1)
645. Dirk Henricus (1)
646. Dirk Herkes (1)
647. Dirk Hessels (4)
648. Dirk Hiddes (1)
649. Dirk Hobbes (1)
650. Dirk Hommes (1)
651. Dirk Hotzes (1)
652. Dirk Hylkes (1)
653. Dirk Idses (1)
654. Dirk Idze Folkerts (1)
655. Dirk Idzes (3)
656. Dirk Iedes (1)
657. Dirk Isaaks (1)
658. Dirk Jacobs (24)
659. Dirk Jacobs de (1)
660. Dirk Jacobs van (1)
661. Dirk Jacobs van den (1)
662. Dirk Jacobs van der (2)
663. Dirk Jacobus (2)
664. Dirk Jakobs (1)
665. Dirk Jans (80)
666. Dirk Jans (aka Dijkstra) (1)
667. Dirk Jans de (2)
668. Dirk Jans van der (15)
669. Dirk Janssen (1)
670. Dirk Jarigs (1)
671. Dirk Jelkes (1)
672. Dirk Jelles (5)
673. Dirk Jeltes (1)
674. Dirk Jetzes (1)
675. Dirk Jietzes (1)
676. Dirk Jitses (1)
677. Dirk Jitzes (4)
678. Dirk Jobs (1)
679. Dirk Jochems (1)
680. Dirk Joekes van der (1)
681. Dirk Johan (1)
682. Dirk Johannes (18)
683. Dirk Johannes van der (3)
684. Dirk Johannis (1)
685. Dirk Jolts (1)
686. Dirk Joris (1)
687. Dirk Joukes (8)
688. Dirk Joutes van der (1)
689. Dirk Keimpes (3)
690. Dirk Klaases (1)
691. Dirk Klases (6)
692. Dirk Klazes (24)
693. Dirk Klazes (Richard Lystra) (1)
694. Dirk Klazes de (2)
695. Dirk Klazes van der (2)
696. Dirk Koerts (1)
697. Dirk Kornelis (12)
698. Dirk Kornelis de (1)
699. Dirk Kornelis Jans (1)
700. Dirk Kornelisz (1)
701. Dirk Kouwenhoven (1)
702. Dirk Lammerts (aka Andringa) van der (1)
703. Dirk Liebes (1)
704. Dirk Liepkes (1)
705. Dirk Lieuwes (5)
706. Dirk Lieuwes van der (2)
707. Dirk Lolkes (4)
708. Dirk Lolles (1)
709. Dirk Louws (3)
710. Dirk Luitzens van der (1)
711. Dirk Martens (11)
712. Dirk Martens van der (1)
713. Dirk Martinus (1)
714. Dirk Mathijs (1)
715. Dirk Meinderts (4)
716. Dirk Meines (1)
717. Dirk Meints (2)
718. Dirk Melles (1)
719. Dirk Menzes (1)
720. Dirk Merks (2)
721. Dirk Michiels (1)
722. Dirk Mients (2)
723. Dirk Minkes (2)
724. Dirk Minnes (2)
   725. Dirk Mouryts (1)
726. Dirk Nannes (1)
727. Dirk Nicolaas (1)
728. Dirk Obbes (1)
729. Dirk Oeges (5)
730. Dirk Okkes (1)
731. Dirk Okkes de (1)
732. Dirk Ottes (1)
733. Dirk Paulus (2)
734. Dirk Piebes (3)
735. Dirk Piers (8)
736. Dirk Pieters (49)
737. Dirk Pieters (aka Kosje) (1)
738. Dirk Pieters de (4)
739. Dirk Pieters van der (4)
740. Dirk Popkes (1)
741. Dirk Poppes (1)
742. Dirk Pyters (1)
743. Dirk Reimers (1)
744. Dirk Reinders (7)
745. Dirk Reinders van der (2)
746. Dirk Rentjes (3)
747. Dirk Renzes (4)
748. Dirk Riemers (1)
749. Dirk Rienks (1)
750. Dirk Rinnerts (1)
751. Dirk Rintjes (2)
752. Dirk Rinzes (3)
753. Dirk Ritskes (1)
754. Dirk Roelofs (3)
755. Dirk Romkes (4)
756. Dirk Romkes van der (3)
757. Dirk Ruurds (2)
758. Dirk Ruurds van der (1)
759. Dirk Rykeles van der (1)
760. Dirk Sacharias (1)
761. Dirk Sakes (1)
762. Dirk Scheltes (1)
763. Dirk Scheltes van der (1)
764. Dirk Siedses (4)
765. Dirk Siedzes (1)
766. Dirk Sierds (1)
767. Dirk Sijes (4)
768. Dirk Sikkes (1)
769. Dirk Sikkes van der (1)
770. Dirk Simons (2)
771. Dirk Sipkes (5)
772. Dirk Sjabbes (1)
773. Dirk Sjoerds (12)
774. Dirk Sjoerds de (2)
775. Dirk Sjoukes (5)
776. Dirk Sjoukes van der (1)
777. Dirk Stevens (1)
778. Dirk Syberens (1)
779. Dirk Sybes (9)
780. Dirk Sybrens (5)
781. Dirk Sybrens van der (1)
782. Dirk Sydses (3)
783. Dirk Symens (3)
784. Dirk Symens van der (3)
785. Dirk Sytses (1)
786. Dirk Sytses van der (1)
787. Dirk Sytzes van der (1)
788. Dirk Taekes (6)
789. Dirk Taekes van (1)
790. Dirk Tammes (2)
791. Dirk Tetmans (1)
792. Dirk Teunis (1)
793. Dirk Tevis (1)
794. Dirk Teyes (1)
795. Dirk Theunis (1)
796. Dirk Thijssen (1)
797. Dirk Thomas (2)
798. Dirk Tietes (2)
799. Dirk Tigler (1)
800. Dirk Tjallings (3)
801. Dirk Tjammes (2)
802. Dirk Tjeerds (5)
803. Dirk Tjerks (4)
804. Dirk Tjisses (1)
805. Dirk Tomas (1)
806. Dirk Tomas de (2)
807. Dirk Tyles (1)
808. Dirk Ulbes (6)
809. Dirk van der (1)
810. Dirk Walings (1)
811. Dirk Walings van der (1)
812. Dirk Wates (1)
813. Dirk Watzes van der (1)
814. Dirk Wiegers van der (1)
815. Dirk Wigles (1)
816. Dirk Willem (1)
817. Dirk Willems (13)
818. Dirk Willems van der (1)
819. Dirk Wiltjes (1)
820. Dirk Wopkes (2)
821. Dirk Wybes (2)
822. Dirk Wybrens (1)
823. Dirk Wytses (2)
824. Dirk Wytzes (3)
825. Dirk Wytzes van der (1)
826. Dirk Ydes (2)
827. Dirk Ymes (1)
828. Dirk Ytzens van der (1)
829. Dirkien (2)
830. Dirkje (62)
831. Dirkje (Daisy) Gerbens (1)
832. Dirkje (Della) Leenderts (1)
833. Dirkje (Dora) (1)
834. Dirkje (Dora) Arjens (1)
835. Dirkje (Dora) Dirks (1)
836. Dirkje (Dora) Durks (1)
837. Dirkje (Dora) Gerlofs (1)
838. Dirkje (Dora) Gerrits (1)
839. Dirkje (Dora) Jacobs (1)
840. Dirkje (Dora) Jans van der (1)
841. Dirkje (Dora) Tjisses (1)
842. Dirkje (Dora) Wobbes (1)
843. Dirkje (Dorothy) Hendriks (1)
844. Dirkje Abes (1)
845. Dirkje Abes de (1)
846. Dirkje Aebes (1)
847. Dirkje Alardus (1)
848. Dirkje Alberts (3)
849. Dirkje Aleida (1)
850. Dirkje Alles (1)
851. Dirkje Annes (6)
852. Dirkje Annes van der (2)
853. Dirkje Aukes (3)
854. Dirkje Baukes (2)
855. Dirkje Beerts (1)
856. Dirkje Berends (1)
857. Dirkje Cornelis (3)
858. Dirkje Cornelis van der (1)
859. Dirkje de Rooy van (1)
860. Dirkje Dirks (13)
861. Dirkje Dirks de (2)
862. Dirkje Dirks van der (1)
863. Dirkje Doedes (1)
864. Dirkje Doekes (1)
865. Dirkje Douwes (8)
866. Dirkje Eelkes (2)
867. Dirkje Eeltjes (6)
868. Dirkje Eintes (2)
869. Dirkje Eintes van der (1)
870. Dirkje Everts (1)
871. Dirkje Feddes (1)
872. Dirkje Feyes (1)
873. Dirkje Fokkes (1)
874. Dirkje Folkerts (1)
875. Dirkje Fopkes (2)
876. Dirkje Foppes (1)
877. Dirkje Fransen (1)
878. Dirkje Franses (1)
879. Dirkje Franzens van der (1)
880. Dirkje Freerks (1)
881. Dirkje Gaeles (1)
882. Dirkje Gaukes (1)
883. Dirkje Gerbens (1)
884. Dirkje Gerlofs (1)
885. Dirkje Gerrirs (1)
886. Dirkje Gerrits (7)
887. Dirkje Gijsberts (1)
888. Dirkje Harmens (1)
889. Dirkje Heins (1)
890. Dirkje Hendriks (9)
891. Dirkje Idses (1)
892. Dirkje Ieps (1)
893. Dirkje IJjes (1)
894. Dirkje IJsbrands (1)
895. Dirkje Jacobs (9)
896. Dirkje Jacobs de (1)
897. Dirkje Jans (30)
898. Dirkje Jarigs (1)
899. Dirkje Jaspers (1)
900. Dirkje Jelles bij (2)
901. Dirkje Jentjes (1)
902. Dirkje Jitzes (1)
903. Dirkje Johannes (13)
904. Dirkje Johans (2)
905. Dirkje Joukes (1)
906. Dirkje Jurjens (aka de Jong) (1)
907. Dirkje Klases (1)
908. Dirkje Klazes (9)
909. Dirkje Klazes van der (1)
910. Dirkje Kornelis (3)
911. Dirkje Leenderts (1)
912. Dirkje Lieuwes (1)
913. Dirkje Lodewijks van der (1)
914. Dirkje Lolkes (2)
915. Dirkje Lubberts (1)
916. Dirkje Lykeles van der (1)
917. Dirkje Martens (3)
918. Dirkje Martens de (1)
919. Dirkje Martinus (1)
920. Dirkje Meiles (1)
921. Dirkje Meinderts (3)
922. Dirkje Meines (2)
923. Dirkje Meints (2)
924. Dirkje Menzes (1)
925. Dirkje Minnes (3)
926. Dirkje Minzes (1)
927. Dirkje Piebes (2)
928. Dirkje Piers (1)
929. Dirkje Pieters (19)
930. Dirkje Pieters de (1)
931. Dirkje Pieters van der (1)
932. Dirkje Popkes (1)
933. Dirkje Poppes (1)
934. Dirkje Renzes (2)
935. Dirkje Rinses (1)
936. Dirkje Roelofs (1)
937. Dirkje Sakes (3)
938. Dirkje Scheltes (1)
939. Dirkje Sijes (2)
940. Dirkje Sikkes (2)
941. Dirkje Sjabbes (2)
942. Dirkje Sjoerds (6)
943. Dirkje Sjoerds van der (1)
944. Dirkje Sybes (2)
945. Dirkje Sybrens (5)
946. Dirkje Symens (1)
947. Dirkje Symens van der (1)
948. Dirkje Sytzes (1)
949. Dirkje Taedes (1)
950. Dirkje Teunis (1)
951. Dirkje Thijsses (1)
952. Dirkje Thomas (3)
953. Dirkje Tietes (1)
954. Dirkje Tijsses (1)
955. Dirkje Tjeerds (4)
956. Dirkje Tjeerds van der (1)
957. Dirkje Tjepkes (1)
958. Dirkje Tjitzes (1)
959. Dirkje van der (1)
960. Dirkje Walings (1)
961. Dirkje Wattes (1)
962. Dirkje Watzes (1)
963. Dirkje Watzes van (1)
964. Dirkje Willems (1)
965. Dirkje Wybes (3)
966. Dirkje Wybrens (3)
967. Dirkje Wytzes (2)
968. Dirkje Ydes (3)
969. Dirkje Ynes (1)
970. Dirkje Ypes van (1)
971. Dirkje Ytzens (1)
972. Dirkjen (18)
973. Dirkjen Bouwes de (1)
974. Dirkjen Dirks (1)
975. Dirkjen Gjelts (1)
976. Dirkjen Jans (3)
977. Dirkjen Pieters (1)
978. Dirkjen Tomas (1)
979. Dirkjen Willems (1)
980. Dirkjen Wybes (1)
981. Dirtsen (2)
982. Ditjen (1)
983. Ditske Wytzes (1)
984. Dittje Ruurds (1)
985. Diucke (1)
986. Diuke (4)
987. Diurre (1)
988. Diuwke (5)
989. Djeuike Arjens van der (1)
990. Djeuke (4)
991. Djeuke Jans (1)
992. Djeurre Yettes (1)
993. Djieuke (1)
994. Djieuwke Klazes (1)
995. Djoeke (1)
996. Djoerd (2)
997. Djoerd Christoffels (1)
998. Djoerd Everts (1)
999. Djoerd Melis (1)
1000. Djoerd Renzes (1)
1001. Djuike Lourens van der (1)
1002. Djuke (2)
1003. Djurre (3)
1004. Djurre Douwes (1)
1005. Djuwke (3)
1006. Doecke (1)
1007. Doecke Ritskes (1)
1008. Doeckle (2)
1009. Doed (1)
1010. Doede (29)
1011. Doede (Doris) Gerbens (1)
1012. Doede (George) Rienks (1)
1013. Doede Ages (1)
1014. Doede Ages van der (1)
1015. Doede Alberts (1)
1016. Doede Ales (1)
1017. Doede Arjens van der (1)
1018. Doede Bavius (1)
1019. Doede Berends (1)
1020. Doede Brands (1)
1021. Doede Doedes (1)
1022. Doede Durks (1)
1023. Doede Eits (1)
1024. Doede Engberts (1)
1025. Doede Fokkes (1)
1026. Doede Freerks van der (1)
1027. Doede Gerbens (4)
1028. Doede Gosses (1)
1029. Doede Haayes van der (1)
1030. Doede Jacobs (3)
1031. Doede Jans (4)
1032. Doede Jans de (1)
1033. Doede Jelles (2)
1034. Doede Jisses (1)
1035. Doede Jochums (1)
1036. Doede Joekes (1)
1037. Doede Johannes (4)
1038. Doede Klazes (1)
1039. Doede Lieuwes (2)
1040. Doede Martens (2)
1041. Doede Mients (1)
1042. Doede Pieters (2)
1043. Doede Rientzes (1)
1044. Doede Rochus (1)
1045. Doede Siedses van der (1)
1046. Doede Simons (1)
1047. Doede Sytses (1)
1048. Doede Tietes van der (1)
1049. Doede Tjerks (1)
1050. Doede Willems (1)
1051. Doedina Stevens (1)
1052. Doedje (5)
1053. Doedje (Dora) Abrahams (1)
1054. Doedje Ruirds (1)
1055. Doedjen Tammes (1)
1056. Doedtie (1)
1057. Doedtje (16)
1058. Doedtje Klazes (2)
1059. Doedtje Koerts (1)
1060. Doedtje Kornelis (1)
1061. Doedtje Reins (1)
1062. Doedtje Sjoukes (1)
1063. Doedtje Sytzes (1)
1064. Doeije Dirks (1)
1065. Doeje (1)
1066. Doeje Hieltjes (1)
1067. Doeje Joukes (1)
1068. Doejtje (1)
1069. Doeke (30)
1070. Doeke (Dick) Ales (1)
1071. Doeke (Dick) Doekes (1)
1072. Doeke (Duke) Willems (1)
1073. Doeke Abes (1)
1074. Doeke Alberts van (1)
1075. Doeke Ales (1)
1076. Doeke Andeles (1)
1077. Doeke Andries (2)
1078. Doeke Annes (1)
1079. Doeke Arjens (1)
1080. Doeke Ates (1)
1081. Doeke Baukes (2)
1082. Doeke Berends (2)
1083. Doeke Christoffels (2)
1084. Doeke Cornelis (1)
1085. Doeke Dirks (3)
1086. Doeke Doekes (1)
   1087. Doeke Douwes (3)
1088. Doeke Eeltjes (2)
1089. Doeke Egberts (1)
1090. Doeke Feike Rienders (1)
1091. Doeke Feikes (1)
1092. Doeke Folkerts (1)
1093. Doeke Fransens (1)
1094. Doeke Franses (1)
1095. Doeke Freerks (1)
1096. Doeke Gaeles (1)
1097. Doeke Gerardus van der (1)
1098. Doeke Gerbens (1)
1099. Doeke Gerrits (4)
1100. Doeke Gosling (1)
1101. Doeke Goslings (1)
1102. Doeke Harmens (1)
1103. Doeke Heerkes (1)
1104. Doeke Hendriks (3)
1105. Doeke Hendriks van (1)
1106. Doeke Henricus (1)
1107. Doeke Hettes (1)
1108. Doeke Idzerts (1)
1109. Doeke Isaaks (1)
1110. Doeke Jacobs (6)
1111. Doeke Jacobus (1)
1112. Doeke Jans (4)
1113. Doeke Jans van (1)
1114. Doeke Jans van der (2)
1115. Doeke Jennes van der (1)
1116. Doeke Johannes (2)
1117. Doeke Joukes (1)
1118. Doeke Klazes (3)
1119. Doeke Kornelis (2)
1120. Doeke Lammerts (2)
1121. Doeke Lolkes (1)
1122. Doeke Lykles (1)
1123. Doeke Meints (1)
1124. Doeke N. (1)
1125. Doeke Nannes (1)
1126. Doeke Ottes (1)
1127. Doeke Piebes (2)
1128. Doeke Piers (2)
1129. Doeke Pieters (5)
1130. Doeke Reinders (2)
1131. Doeke Reinders van der (1)
1132. Doeke Sjoerds (1)
1133. Doeke Sybes (1)
1134. Doeke Sytses (2)
1135. Doeke Tettes van der (1)
1136. Doeke Theunis (1)
1137. Doeke Tjeerds (1)
1138. Doeke Tjipkes (1)
1139. Doeke Tjitses (1)
1140. Doeke Watzes de (1)
1141. Doeke Wiegers (1)
1142. Doeke Willems (2)
1143. Doeke Wopkes (1)
1144. Doeke Wybes (1)
1145. Doeke Wygers (2)
1146. Doeke Ysaks van der (1)
1147. Doekel (1)
1148. Doekele (2)
1149. Doekele (Dick) Hendrikus (1)
1150. Doekele Andeles (1)
1151. Doekele Arjens (2)
1152. Doekele Aukes (1)
1153. Doekele Gerlofs (1)
1154. Doekele Jetzes (1)
1155. Doekele Klazes (1)
1156. Doekele Reimers (1)
1157. Doekele Sjoerds (1)
1158. Doekele Tjeerds (1)
1159. Doekelina Jacobus (1)
1160. Doekelina Rienders (1)
1161. Doekeltje Arjens (1)
1162. Doekeltje Hendriks (1)
1163. Doekle (4)
1164. Doekle Annes (1)
1165. Doekle Heeres van der (1)
1166. Doekle Klaazesz (1)
1167. Doekle Pieters (1)
1168. Doekle Sybrens (1)
1169. Doekle Wopkes (1)
1170. Doen (6)
1171. Doen Cornelis (1)
1172. Doen Doens van der (1)
1173. Doen Gaeles (1)
1174. Doen Jans (1)
1175. Doen Jurjens van der (1)
1176. Doen Lieuwes van der (1)
1177. Doeske (1)
1178. Doetie (7)
1179. Doetje (93)
1180. Doetje (Dora) Gerrits (1)
1181. Doetje (Dora) Taekes (1)
1182. Doetje (Dorothy) Mennes (1)
1183. Doetje (Dorothy) Renzes (1)
1184. Doetje (Dorothy) Willems (1)
1185. Doetje (Dorothy) Wybrens (1)
1186. Doetje Abes (1)
1187. Doetje Abrahams (2)
1188. Doetje Ages (1)
1189. Doetje Alberts (1)
1190. Doetje Alderts (1)
1191. Doetje Andries (5)
1192. Doetje Andries (aka Olijnsma) (1)
1193. Doetje Annes (1)
1194. Doetje Antoni (1)
1195. Doetje Arends (1)
1196. Doetje Arjens (2)
1197. Doetje Baukes (1)
1198. Doetje Berends (1)
1199. Doetje Bernardus (1)
1200. Doetje Bienzes (2)
1201. Doetje Binderts (1)
1202. Doetje Bokkes (1)
1203. Doetje Bontjes (1)
1204. Doetje Christoffels (1)
1205. Doetje Cornelis (2)
1206. Doetje Dirks (7)
1207. Doetje Doedes van den (1)
1208. Doetje Doekes (2)
1209. Doetje Doekes van der (1)
1210. Doetje Douwes (7)
1211. Doetje Douwes van der (1)
1212. Doetje Ekkes van der (1)
1213. Doetje Everts (aka Hemrika) (1)
1214. Doetje Falks (1)
1215. Doetje Feites (1)
1216. Doetje Fekkes (aka Peulstra) (1)
1217. Doetje Franses (2)
1218. Doetje Gaatzes (1)
1219. Doetje Gabes (2)
1220. Doetje Geerts (2)
1221. Doetje Gelts (1)
1222. Doetje Gerbens (2)
1223. Doetje Gerhardus van der (1)
1224. Doetje Gerlofs (1)
1225. Doetje Gerrits (3)
1226. Doetje Harmens (1)
1227. Doetje Hendriks (2)
1228. Doetje Hendriks van der (1)
1229. Doetje IJsbrands (1)
1230. Doetje Jacobs (3)
1231. Doetje Jacobus (1)
1232. Doetje Jans (18)
1233. Doetje Jans (Della Shooks) (1)
1234. Doetje Jans van der (3)
1235. Doetje Jelles (1)
1236. Doetje Jippes van der (1)
1237. Doetje Jochums (1)
1238. Doetje Johannes (8)
1239. Doetje Johannes van der (1)
1240. Doetje Joukes (2)
1241. Doetje Jurjens (1)
1242. Doetje Klazes (4)
1243. Doetje Klazes van der (1)
1244. Doetje Kornelis (2)
1245. Doetje Lammerts (1)
1246. Doetje Leenderts (Mrs. Dora Roos) (1)
1247. Doetje Lieuwes (2)
1248. Doetje Lolkes (1)
1249. Doetje Lykeles (1)
1250. Doetje Lykles (1)
1251. Doetje Martens (2)
1252. Doetje Mients (1)
1253. Doetje Minzes (1)
1254. Doetje Oebeles (1)
1255. Doetje Oedses (1)
1256. Doetje Oedzes (1)
1257. Doetje Ottes (1)
1258. Doetje Ouwes (1)
1259. Doetje Piers (3)
1260. Doetje Pieters (12)
1261. Doetje Pieters van den (1)
1262. Doetje Pieters van der (1)
1263. Doetje Popkes van der (1)
1264. Doetje Reins (2)
1265. Doetje Renderts (1)
1266. Doetje Rienks (1)
1267. Doetje Rientzes (1)
1268. Doetje Rinzes (2)
1269. Doetje Rinzes de (1)
1270. Doetje Roelofs (1)
1271. Doetje Roelofs van der (1)
1272. Doetje Romkes van der (1)
1273. Doetje Ruurds (3)
1274. Doetje Sakes (4)
1275. Doetje Sasses (2)
1276. Doetje Siedses (2)
1277. Doetje Sipkes (2)
1278. Doetje Sjoerds (1)
1279. Doetje Sjoerds de (3)
1280. Doetje Sjoerds van der (1)
1281. Doetje Sybes (2)
1282. Doetje Symens (1)
1283. Doetje Taekes (1)
1284. Doetje Theunis (1)
1285. Doetje Thijssen (1)
1286. Doetje Thijssens (1)
1287. Doetje Tietes (1)
1288. Doetje Tijssen (1)
1289. Doetje Tjalles (1)
1290. Doetje Tjepkes (1)
1291. Doetje Tjerks (1)
1292. Doetje Trijntjes de (1)
1293. Doetje Uiltjes (2)
1294. Doetje van Borssum (1)
1295. Doetje van der (1)
1296. Doetje Wepkes (1)
1297. Doetje Willems (4)
1298. Doetje Willems van der (1)
1299. Doetje Wiltjes de (1)
1300. Doetje Ydes (1)
1301. Doetje Ymes (1)
1302. Doetje Ynes (2)
1303. Doetjen (2)
1304. Doetke (1)
1305. Doettje (2)
1306. Doewe Jinkes (1)
1307. Doeye Jans van der (1)
1308. Doeye Renzes (1)
1309. Doeye Sapes (1)
1310. Doeye Wybes (1)
1311. Doije (1)
1312. Doitse (1)
1313. Dominica (2)
1314. Dominica Andries (1)
1315. Dominica Dirks (1)
1316. Dominica Rinderts (1)
1317. Dominicus (2)
1318. Dominicus Cornelis (1)
1319. Dominicus Dominicus (2)
1320. Dominicus Franciskus (1)
1321. Dominicus Hendriks (2)
1322. Dominicus Tjeerds (1)
1323. Donald (2)
1324. Donald David (1)
1325. Dooije (1)
1326. Dooitse (2)
1327. Dooitse Taedes (1)
1328. Dooitske (Dorothy) Gerrits van der (1)
1329. Dooitske Jacobs (2)
1330. Dooitske Jogchums van der (1)
1331. Dooitske Klazes van der (1)
1332. Dooitske Pieters (1)
1333. Dooitske Wybes (1)
1334. Dooitze (1)
1335. Dooitze (David) Freerks (1)
1336. Dooitze Dirks (1)
1337. Dooitze Fransen (1)
1338. Dooitze Jakobs (1)
1339. Dooitze Jans (3)
1340. Dooitze Oepkes (1)
1341. Dooje (2)
1342. Dooytse (1)
1343. Dooytske (2)
1344. Dora (7)
1345. Dora Johannes (1)
1346. Dora Louise (1)
1347. Dora Naomi (1)
1348. Dora Wybes (1)
1349. Dores (1)
1350. Dorina Bouwina (1)
1351. Doris (Dooie) Hindriks (1)
1352. Doris Anskes (2)
1353. Doris Doris (2)
1354. Doris Jans (1)
1355. Doris Johannes (1)
1356. Dorothea (4)
1357. Dorothea Alagonda Rinses (1)
1358. Dorothea Alagonde (1)
1359. Dorothea Eloise (1)
1360. Dorothea Feikes (1)
1361. Dorothea Kaspers (1)
1362. Dorothy (1)
1363. Dorothy Jean (1)
1364. Dorotine (1)
1365. Douina Albertus (1)
1366. Doukje (1)
1367. Doukje Douwes (1)
1368. Doukje Douwes de (1)
1369. Doukje Kornelis (2)
1370. Doukjen (1)
1371. Doutien (2)
1372. Doutje (6)
1373. Doutje (Dorothy) van der (1)
1374. Doutje Arjens (1)
1375. Doutje Hendriks (2)
1376. Doutje Jelles (1)
1377. Doutje Pieters (1)
1378. Doutje Sipkes (2)
1379. Doutje Stevens (1)
1380. Doutje Sybrens van der (1)
1381. Doutje Tymens (1)
1382. Doutsen (2)
1383. Doutzen (1)
1384. Doutzen (Dora) Bottes (1)
1385. Doutzen Jacobs (1)
1386. Doutzen Joekes (1)
1387. Doutzen Rintjes (1)
1388. Douwe (232)
1389. Douwe (Dave) Sjoerds (1)
1390. Douwe (David Nicholas) Klazes (1)
1391. Douwe (David) (1)
1392. Douwe (David) Diederts (1)
1393. Douwe (David) Dirks (1)
1394. Douwe (David) Hilles (1)
1395. Douwe (David) Jans van der (1)
1396. Douwe (David) Jarigs (1)
1397. Douwe (David) Leenderts (1)
1398. Douwe (David) Oepkes (1)
1399. Douwe (David) Sapes (1)
1400. Douwe (David) Symens (1)
1401. Douwe (Dick \ Richard) Martinus (1)
1402. Douwe (Donald) Sybrens (1)
1403. Douwe (Dow) Menzes de (1)
1404. Douwe Abes (1)
1405. Douwe Abrahams (1)
1406. Douwe AEbeles (1)
1407. Douwe AEdes (2)
1408. Douwe Ages (1)
1409. Douwe Aizes (1)
1410. Douwe Alderts van der (1)
1411. Douwe Allerts (1)
1412. Douwe Alles (1)
1413. Douwe Andries (8)
1414. Douwe Anes (1)
1415. Douwe Annes (6)
1416. Douwe Arjens (1)
1417. Douwe Aukes (6)
1418. Douwe Baukes (4)
1419. Douwe Baukes de (1)
1420. Douwe Beerts (1)
1421. Douwe Beintjes (1)
1422. Douwe Bernardus (1)
1423. Douwe Bernhardus (1)
1424. Douwe Binnerts (1)
1425. Douwe Binnes (1)
1426. Douwe Bokkes (2)
1427. Douwe Bonzes (1)
1428. Douwe Botes (1)
1429. Douwe Bouwes (1)
1430. Douwe Bouwes van der (1)
1431. Douwe Broers (1)
1432. Douwe Cornelis (8)
1433. Douwe Daams (aka Bekins) (1)
1434. Douwe Davids (1)
1435. Douwe Diederts (2)
1436. Douwe Dirks (12)
1437. Douwe Djurres (1)
1438. Douwe Doekes (2)
1439. Douwe Douwes (17)
1440. Douwe Douwes van der (1)
1441. Douwe Durks (2)
1442. Douwe Eelkes (2)
1443. Douwe Eelkes van der (1)
1444. Douwe Eeltjes (2)
1445. Douwe Eintes van der (1)
1446. Douwe Feddes (3)
1447. Douwe Feikes van (1)
1448. Douwe Ferdinands (1)
   1449. Douwe Feyes (2)
1450. Douwe Fokkes (3)
1451. Douwe Folkerts (3)
1452. Douwe Foppes (1)
1453. Douwe Fransen (1)
1454. Douwe Franses (2)
1455. Douwe Franzes (1)
1456. Douwe Freerks (2)
1457. Douwe Gabes (1)
1458. Douwe Gatzes (1)
1459. Douwe Geerts (2)
1460. Douwe Gepkes (2)
1461. Douwe Gerbens (12)
1462. Douwe Gerbens van der (2)
1463. Douwe Gerlofs (1)
1464. Douwe Gerrits (10)
1465. Douwe Gerrits van der (3)
1466. Douwe Gijsbertus (1)
1467. Douwe Gosses (4)
1468. Douwe Hanses (1)
1469. Douwe Harmens (5)
1470. Douwe Harryts (1)
1471. Douwe Hartmans (1)
1472. Douwe Hebbes (1)
1473. Douwe Heddes van der (1)
1474. Douwe Heeres (1)
1475. Douwe Hendriks (10)
1476. Douwe Hendriks van der (1)
1477. Douwe Herres (1)
1478. Douwe Hessels (4)
1479. Douwe Hessels van der (1)
1480. Douwe Hettes (1)
1481. Douwe Hinnes (2)
1482. Douwe Holkes (1)
1483. Douwe Hommes (2)
1484. Douwe Hotzes (2)
1485. Douwe Iebeles (1)
1486. Douwe IJsbrands (1)
1487. Douwe Ites (1)
1488. Douwe Jacobs (8)
1489. Douwe Jacobs van der (1)
1490. Douwe Jacobus van der (1)
1491. Douwe Jans (37)
1492. Douwe Jans de (2)
1493. Douwe Jans van der (4)
1494. Douwe Jaspers (2)
1495. Douwe Jelles (10)
1496. Douwe Jelles van der (1)
1497. Douwe Jetses van der (1)
1498. Douwe Jetzes (2)
1499. Douwe Jippes van der (2)
1500. Douwe Jitzes (3)
1501. Douwe Jochums (2)
1502. Douwe Joekes (1)
1503. Douwe Joekes van der (1)
1504. Douwe Johannes (18)
1505. Douwe Johannes van der (1)
1506. Douwe Johannis (1)
1507. Douwe Joukes (3)
1508. Douwe Jurjens (1)
1509. Douwe Karstens (1)
1510. Douwe Keimpes (1)
1511. Douwe Klasen (2)
1512. Douwe Klases (3)
1513. Douwe Klazen (1)
1514. Douwe Klazes (24)
1515. Douwe Klazes de (1)
1516. Douwe Klazes van der (2)
1517. Douwe Kornelis (9)
1518. Douwe Lammerts de (1)
1519. Douwe Leenderts (2)
1520. Douwe Liepkes (2)
1521. Douwe Lieuwes (5)
1522. Douwe Lieuwes de (1)
1523. Douwe Loepkes (1)
1524. Douwe Lolkes van der (1)
1525. Douwe Lourens (1)
1526. Douwe Lourens van der (1)
1527. Douwe Louwes (1)
1528. Douwe Louws (1)
1529. Douwe Luurtses (2)
1530. Douwe Lykeles (1)
1531. Douwe Mames (1)
1532. Douwe Martens (2)
1533. Douwe Martens de (2)
1534. Douwe Martens van der (2)
1535. Douwe Martinus (1)
1536. Douwe Meinderts (2)
1537. Douwe Meines (2)
1538. Douwe Meintes (1)
1539. Douwe Meints (1)
1540. Douwe Melis (1)
1541. Douwe Menkes (1)
1542. Douwe Menzes (1)
1543. Douwe Michiels (1)
1544. Douwe Minks (1)
1545. Douwe Minnes (2)
1546. Douwe Minzes (1)
1547. Douwe Nannes (1)
1548. Douwe Oebles (1)
1549. Douwe Oeges (3)
1550. Douwe Oenes (2)
1551. Douwe Oenzes (1)
1552. Douwe Oepkes (1)
1553. Douwe Ottes (1)
1554. Douwe Paulus (1)
1555. Douwe Piers (1)
1556. Douwe Pieters (39)
1557. Douwe Pieters van (1)
1558. Douwe Pieters van der (1)
1559. Douwe Pyters (1)
1560. Douwe Reinders (3)
1561. Douwe Reinier Johan (1)
1562. Douwe Reins (1)
1563. Douwe Renzes (4)
1564. Douwe Rienks (2)
1565. Douwe Rientses (2)
1566. Douwe Rintjes (1)
1567. Douwe Rinzes (5)
1568. Douwe Ritskes (1)
1569. Douwe Roelofs (2)
1570. Douwe Roelofs van der (1)
1571. Douwe Romkes (3)
1572. Douwe Romkes van der (1)
1573. Douwe Rutgers (1)
1574. Douwe Ruurds (1)
1575. Douwe Sakes (3)
1576. Douwe Salvus (1)
1577. Douwe Scheltes van der (1)
1578. Douwe Siedses (4)
1579. Douwe Sikkes (2)
1580. Douwe Sintjes (1)
1581. Douwe Sipkes (2)
1582. Douwe Sjoerds (6)
1583. Douwe Sybes (6)
1584. Douwe Sybes de (1)
1585. Douwe Sybolts (1)
1586. Douwe Sybrens (1)
1587. Douwe Symens (3)
1588. Douwe Symons (1)
1589. Douwe Sytses van der (1)
1590. Douwe Tabes (2)
1591. Douwe Taekeles (2)
1592. Douwe Taekes (4)
1593. Douwe Teunis (2)
1594. Douwe Theunis (1)
1595. Douwe Thijssen (1)
1596. Douwe Thijsses (1)
1597. Douwe Thomas (1)
1598. Douwe Tietes (1)
1599. Douwe Tijsses de (3)
1600. Douwe Tjallings (3)
1601. Douwe Tjeerds (11)
1602. Douwe Tjeerds de (3)
1603. Douwe Tjerks (1)
1604. Douwe Tjisses de (1)
1605. Douwe Tjitses (2)
1606. Douwe Uilkes (3)
1607. Douwe Walings (1)
1608. Douwe Watzes (1)
1609. Douwe Wiegers (2)
1610. Douwe Wiegers van der (1)
1611. Douwe Wierds (1)
1612. Douwe Willem (3)
1613. Douwe Willems (10)
1614. Douwe Willems (David Earl Medema) (1)
1615. Douwe Willemse (1)
1616. Douwe Wiltjes (1)
1617. Douwe Wouters (2)
1618. Douwe Wybes (2)
1619. Douwe Wytses (1)
1620. Douwe Wytzes (2)
1621. Douwe Ybeles (1)
1622. Douwe Ydes (1)
1623. Douwe Yebs (1)
1624. Douwe Ymes van der (1)
1625. Douwe Ymkes (1)
1626. Douwe Ynses (1)
1627. Douwe Ypes (3)
1628. Douwke Kornelis de (1)
1629. Douwkje (Dora) Johannes (1)
1630. Douwkje Dirks van der (1)
1631. Douwkje Piers (1)
1632. Douwkje Reinders (2)
1633. Douwkje Tjeerds (1)
1634. Douwminecus Lieuwes (2)
1635. Douwtje (3)
1636. Douwtje Aukes (1)
1637. Douwtje Dirks van der (1)
1638. Douwtje Jitzes (1)
1639. Douwtje Pieters (1)
1640. Douwtje Rintjes (1)
1641. Douwtje Roelofs van der (1)
1642. Douwtsjen (1)
1643. Douwtzen (1)
1644. Drewes Alberts (1)
1645. Drewes Kempes van der (1)
1646. Drewis Jurjens (1)
1647. Driesje (1)
1648. Driesje (Grace) (2)
1649. Driesje Harmens (1)
1650. Drieus (1)
1651. Drieuwes (1)
1652. Drieuwes Popkes (1)
1653. Drievis Teunis (1)
1654. Driewes (1)
1655. Dueicke (1)
1656. Duifke (3)
1657. Duifke Ates (1)
1658. Duifke Ebes (1)
1659. Duifke Harkes (1)
1660. Duifke Klazes (1)
1661. Duifke Rintjes (1)
1662. Duifke Sybes (1)
1663. Duifke Tedes (1)
1664. Duike (3)
1665. Duite Meyes (1)
1666. Duke (1)
1667. Durck (2)
1668. Durckje (1)
1669. Durk (62)
1670. Durk (Richard) Abes van der (1)
1671. Durk (Richard) Jacobs (1)
1672. Durk Andries (1)
1673. Durk Annes (1)
1674. Durk Annes van der (1)
1675. Durk Aukes (1)
1676. Durk Barteles (1)
1677. Durk Baukes (1)
1678. Durk Beerts van der (1)
1679. Durk Berends (1)
1680. Durk Berents (1)
1681. Durk Binderts (1)
1682. Durk Botes (1)
1683. Durk Doedes (1)
1684. Durk Dooitzes van der (1)
1685. Durk Douwes (4)
1686. Durk Durks (5)
1687. Durk Durks (aka Extra) (1)
1688. Durk Eeltjes (1)
1689. Durk Engberts van der (1)
1690. Durk Feites (1)
1691. Durk Fokkes (2)
1692. Durk Folkerts (2)
1693. Durk Formers (1)
1694. Durk Fransen (1)
1695. Durk Freerks (3)
1696. Durk Geerts (1)
1697. Durk Gerbens (1)
1698. Durk Gerlofs (1)
1699. Durk Gerrits (2)
1700. Durk Gerryts (1)
1701. Durk Hanzes (2)
1702. Durk Harmens (2)
1703. Durk Hayes (1)
1704. Durk Hendriks (2)
1705. Durk Hendriks de (1)
1706. Durk Hessels (2)
1707. Durk Hettes (1)
1708. Durk Idzes van der (1)
1709. Durk Iebeles (1)
1710. Durk IJsbrands (1)
1711. Durk Jacobs (1)
1712. Durk Jakobs van der (1)
1713. Durk Jans (7)
1714. Durk Jans de (1)
1715. Durk Jans van der (3)
1716. Durk Jelles (1)
1717. Durk Jeltes (1)
1718. Durk Jochums (1)
1719. Durk Johannes (4)
1720. Durk Johannes van der (1)
1721. Durk Jurjens (1)
1722. Durk Karstes (1)
1723. Durk Klazes (2)
1724. Durk Lammerts (1)
1725. Durk Linzes (1)
1726. Durk Lolles (1)
1727. Durk Luitzens van der (2)
1728. Durk Martens (3)
1729. Durk Meinderts van der (1)
1730. Durk Meintes (1)
1731. Durk Murks van der (1)
1732. Durk Oedses (1)
1733. Durk Ouwes van der (1)
1734. Durk Pieters (6)
1735. Durk Pieters (aka Kramer) (1)
1736. Durk Reins van der (1)
1737. Durk Rinzes de (2)
1738. Durk Roels (1)
1739. Durk Ruurds (2)
1740. Durk Ruurds de (1)
1741. Durk Sakes (1)
1742. Durk Sijes (2)
1743. Durk Sipkes (2)
1744. Durk Sjerps (1)
1745. Durk Sjoerds van der (1)
1746. Durk Sjoukes (2)
1747. Durk Sjuks (1)
1748. Durk Sybes (1)
1749. Durk Taekes (1)
1750. Durk Thomas (1)
1751. Durk Thomas de (1)
1752. Durk Tijsses (1)
1753. Durk Tjeerds (1)
1754. Durk Tjeerds van der (1)
1755. Durk Tjerks (1)
1756. Durk Tjerks van der (1)
1757. Durk Uilkes (2)
1758. Durk van der (1)
1759. Durk Wopkes (1)
1760. Durk Wouters (1)
1761. Durk Wytzes (1)
1762. Durk Ynzes (1)
1763. Durk Ypes (2)
1764. Durk Ytzens (1)
1765. Durkje (8)
1766. Durkje Alles (2)
1767. Durkje Andries (1)
1768. Durkje Dirks (1)
1769. Durkje Doekeles (1)
1770. Durkje Durks (1)
1771. Durkje Eelkes (1)
1772. Durkje Gerbens (1)
1773. Durkje Hendriks (1)
1774. Durkje Ieps (1)
1775. Durkje Jacobus (1)
1776. Durkje Jans (4)
1777. Durkje Jans van der (1)
1778. Durkje Jelles van der (1)
1779. Durkje Jonas (1)
1780. Durkje Martens (2)
1781. Durkje Minnes (1)
1782. Durkje Oenes (1)
1783. Durkje Pieters (1)
1784. Durkje Sakes van der (1)
1785. Durkje Sikkes (1)
1786. Durkje Sjoerds (3)
1787. Durkje Sydses (1)
1788. Durkje Taekes (1)
1789. Durkje Thomas (1)
1790. Durkje Tjallings van der (1)
1791. Durkje Valentijns (1)
1792. Durkje Wiebes van der (1)
1793. Durkjen (11)
1794. Durkjen Baukes (1)
1795. Durkjen Gerrits (1)
1796. Dutje (1)
1797. Duttje (1)
1798. Duttje Ymes (1)
1799. Duurdt (1)
1800. Duurke Derks (1)
1801. Duurke Jans (1)
1802. Duurt (3)
1803. Duurt Lammerts van der (1)
1804. Duuwke (2)
1805. Duye (1)
1806. Dycke (1)
1807. Dynke (1)
1808. Dyttje (1)
1809. Dyttjen (1)