Voornamen Lijst: Begint met A


Alle voornamen beginnend met A, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. A(r)te Gerrits (1)
2. Aabbe (1)
3. Aabe Freerks (1)
4. Aaerltie (1)
5. Aaf (1)
6. Aaf Roelofs (1)
7. Aafje (10)
8. Aafje Beerts (1)
9. Aafje Bokkes (1)
10. Aafje Dirks (1)
11. Aafje Douwes van der (1)
12. Aafje Geerts (1)
13. Aafje Hendriks van der (1)
14. Aafje Jans (4)
15. Aafje Jaspers (1)
16. Aafje Johannes (1)
17. Aafje Joukes (1)
18. Aafje Piebes (3)
19. Aafje Piers (1)
20. Aafje Pieters (1)
21. Aafje Reinders (1)
22. Aafjen (1)
23. Aafjen Hendriks (1)
24. Aafjen Jans (2)
25. Aafjen Jurjens (1)
26. Aafjen Sjoerds (1)
27. Aafke (163)
28. Aafke (Effie) Berends (1)
29. Aafke (Effie) Geerts (1)
30. Aafke (Effie) Jacobs (1)
31. Aafke (Effie) Jans (1)
32. Aafke (Effie) Sjoerds (1)
33. Aafke Aans (2)
34. Aafke Abes (3)
35. Aafke AEdes (1)
36. Aafke Ales (1)
37. Aafke Andries (2)
38. Aafke Anes (2)
39. Aafke Annes (2)
40. Aafke Arjens (1)
41. Aafke Ates van der (1)
42. Aafke Baukes (3)
43. Aafke Berends (1)
44. Aafke Berends van der (1)
45. Aafke Binnes (1)
46. Aafke Bokkes (1)
47. Aafke Bontjes van der (1)
48. Aafke Botes (1)
49. Aafke Bouwes (1)
50. Aafke Bouwes van der (1)
51. Aafke Broers (2)
52. Aafke Coenraads (1)
53. Aafke Cornelis (5)
54. Aafke Dirks (6)
55. Aafke Doedes (1)
56. Aafke Doekes (1)
57. Aafke Dooytzes (1)
58. Aafke Douwes (4)
59. Aafke Durks (1)
60. Aafke Eelkes van der (1)
61. Aafke Eeltjes (1)
62. Aafke Engberts (1)
63. Aafke Ennes (1)
64. Aafke Everts (1)
65. Aafke Feikes (2)
66. Aafke Fetzes (1)
67. Aafke Feykes (1)
68. Aafke Floris (1)
69. Aafke Folkerts (3)
70. Aafke Fransen (2)
71. Aafke Franses (1)
72. Aafke Freerks (2)
73. Aafke Gabes (1)
74. Aafke Gaeles (1)
75. Aafke Gaukes (1)
76. Aafke Geerts (2)
77. Aafke Georgius (1)
78. Aafke Gerbens (4)
79. Aafke Gerrits (6)
80. Aafke Gerryts (1)
81. Aafke Goitzens (1)
82. Aafke Gosses (3)
83. Aafke Gosses van der (1)
84. Aafke Harkes (1)
85. Aafke Harmens (3)
86. Aafke Heines (1)
87. Aafke Hendriks (10)
88. Aafke Hessels (2)
89. Aafke Hiddes (1)
90. Aafke IJsbrands (1)
91. Aafke Jacobs (12)
92. Aafke Jacobs van den (1)
93. Aafke Jacobs van der (1)
94. Aafke Jans (28)
95. Aafke Jans van der (5)
96. Aafke Jarings (1)
97. Aafke Jelles (1)
98. Aafke Jelles van der (1)
99. Aafke Jeltes (1)
100. Aafke Jetzes (1)
101. Aafke Jitzes (1)
102. Aafke Joestens (1)
103. Aafke Jogchums (1)
104. Aafke Johannes (7)
105. Aafke Karstens (1)
106. Aafke Keimpes (1)
107. Aafke Klases (1)
108. Aafke Klases van der (1)
109. Aafke Klazes (7)
110. Aafke Klazes van der (1)
111. Aafke Kornelis (1)
112. Aafke Leenderts (1)
113. Aafke Liebes (1)
114. Aafke Liepkes van der (1)
115. Aafke Lieuwes (2)
116. Aafke Lolkes (1)
117. Aafke Louws (1)
118. Aafke Lubberts (1)
119. Aafke Ludzers (1)
120. Aafke Luitzens (1)
121. Aafke Lukas (1)
122. Aafke Lykeles (2)
123. Aafke Martens (1)
124. Aafke Martens (aka Roelofs Prosee) van der (1)
125. Aafke Martens (aka Spinder) (1)
126. Aafke Martens Hoeksma (1)
127. Aafke Martens van der (1)
128. Aafke Meinderts (1)
129. Aafke Meines (2)
130. Aafke Melles (1)
131. Aafke Meyles (1)
132. Aafke Michiels (1)
133. Aafke Minnes (1)
134. Aafke Minzes (1)
135. Aafke Monses (1)
136. Aafke Nammens (1)
137. Aafke Nuttes (2)
138. Aafke Oenes (1)
139. Aafke Oenzes (1)
140. Aafke Okkes (1)
141. Aafke Ottes (2)
142. Aafke Palzes (1)
143. Aafke Piers (5)
144. Aafke Pieters (20)
145. Aafke Pieters de (1)
146. Aafke Pieters van der (1)
147. Aafke Reinders (3)
148. Aafke Reinks (1)
149. Aafke Riemers (1)
150. Aafke Rinderts (2)
151. Aafke Rinkes (1)
152. Aafke Rinses (2)
153. Aafke Rintjes (1)
154. Aafke Roelofs van (1)
155. Aafke Rogchus (1)
156. Aafke Ruurds (1)
157. Aafke Sakes (1)
158. Aafke Sasses (1)
159. Aafke Sierds (1)
160. Aafke Sietzes (1)
161. Aafke Sijmons (1)
162. Aafke Sikkes (2)
163. Aafke Simons (2)
164. Aafke Sipkes (3)
165. Aafke Sjierks (1)
166. Aafke Sjoerds (4)
167. Aafke Sjoerds van der (1)
168. Aafke Sjolles (2)
169. Aafke Sjoukes (3)
170. Aafke Sybes (3)
171. Aafke Sybrandus (1)
172. Aafke Sybrens (4)
173. Aafke Symens (1)
174. Aafke Symons (1)
175. Aafke Synes van der (1)
176. Aafke Sytses (1)
177. Aafke Sytzes (2)
178. Aafke Sytzes van der (1)
179. Aafke Taekes (5)
180. Aafke Theunis (1)
181. Aafke Thijsses (1)
182. Aafke Tjalles (1)
183. Aafke Tjeerds (1)
184. Aafke Tjitzes (1)
185. Aafke Watzes (2)
186. Aafke Wiemers (1)
187. Aafke Wietses (1)
188. Aafke Wikkes (1)
189. Aafke Willems (5)
190. Aafke Willems van der (1)
191. Aafke Wiltjes (1)
192. Aafke Wolters (1)
193. Aafke Wybes (1)
194. Aafke Wybrens (3)
195. Aafke Wybrens van der (1)
196. Aafke Ydes (1)
197. Aafke Ymes (1)
198. Aafke Yntes (1)
199. Aage Jouws (1)
200. Aagh (1)
201. Aagie Jans van der (1)
202. Aagje (18)
203. Aagje (Aggie) (1)
204. Aagje (Agnes) (1)
205. Aagje (Agnes) Cornelis (1)
206. Aagje (Akke) Pieters (1)
207. Aagje Aages (1)
208. Aagje AEbeles (1)
209. Aagje Andries (2)
210. Aagje Andries van der (1)
211. Aagje Anthonies (1)
212. Aagje Binderts (1)
213. Aagje Bouwes van der (1)
214. Aagje Christiaans (1)
215. Aagje Cornelis (1)
216. Aagje Foppes (1)
217. Aagje Freerks (2)
218. Aagje Freerks van der (1)
219. Aagje Gerrits (2)
220. Aagje Halbes van der (1)
221. Aagje Hendriks (1)
222. Aagje Jacobs (2)
223. Aagje Jacobs van der (1)
224. Aagje Jans (5)
225. Aagje Jelles (1)
226. Aagje Jobs (1)
227. Aagje Klazes van der (1)
228. Aagje Meinderts (1)
229. Aagje Meinderts de (1)
230. Aagje Michgiels (1)
231. Aagje Ouwes (1)
232. Aagje Paulus (1)
233. Aagje Pieters (3)
234. Aagje Pieters van der (1)
235. Aagje Ruurds (1)
236. Aagje Simons (1)
237. Aagje Sjoerds (1)
238. Aagje Taedes (1)
239. Aagje Willems (1)
240. Aagje Wybes (1)
241. Aagje Wytzes (1)
242. Aagje Ykes (1)
243. Aagjen (2)
244. Aagjen (Akke) (1)
245. Aagke (1)
246. Aagt (1)
247. Aagtie (1)
248. Aagtje (16)
249. Aagtje (Akke) Jacobs (1)
250. Aagtje (Akke) Lieuwes van der (1)
251. Aagtje Dirks (1)
252. Aagtje Djoerds (1)
253. Aagtje Ennes (1)
254. Aagtje Jans (3)
255. Aagtje Jans van der (1)
256. Aagtje Johannes (1)
257. Aagtje Klazes van der (1)
258. Aagtje Ypes (1)
259. Aagtjen (Akke) (1)
260. Aagtjen (Akke) Tjerks (1)
261. Aagtsje Piers (1)
262. Aaike (1)
263. Aake Reinks (1)
264. Aalbert (2)
265. Aalbert Tjerks (1)
266. Aalbert van (1)
267. Aaldert (1)
268. Aaldert Bartels (1)
269. Aaldert Stoffers (1)
270. Aaldert Wygers (1)
271. Aaldrik Derks (1)
272. Aale (2)
273. Aalke Jurjens de (2)
274. Aalsen (1)
275. Aalt (1)
276. Aalt Hendriks (1)
277. Aalt Lubbertsen (1)
278. Aalt van der (1)
279. Aaltie (36)
280. Aaltie Bernardus (1)
281. Aaltie Fontein (1)
282. Aaltie Gaeles (1)
283. Aaltie Simons (1)
284. Aaltie Sytses (1)
285. Aaltien (4)
286. Aaltien (Alice Stryks) (1)
287. Aaltien Geerts (aka van der Wiel) van der (1)
288. Aaltien Hindriks (1)
289. Aaltijn (1)
290. Aaltijn Harms (1)
291. Aaltje (396)
292. Aaltje (aka Larooi) (1)
293. Aaltje (Alica) Gerrits van der (1)
294. Aaltje (Alice) (4)
295. Aaltje (Alice) Abrahams (1)
296. Aaltje (Alice) Andries (1)
297. Aaltje (Alice) Annes (1)
298. Aaltje (Alice) Arjens (1)
299. Aaltje (Alice) Douwes (1)
300. Aaltje (Alice) Enneus (1)
301. Aaltje (Alice) Harmens (3)
302. Aaltje (Alice) Hendriks (1)
303. Aaltje (Alice) Jans (4)
304. Aaltje (Alice) Jelles (1)
305. Aaltje (Alice) Klases (1)
306. Aaltje (Alice) Kornelis (1)
307. Aaltje (Alice) Luitjes (1)
308. Aaltje (Alice) Martinus (1)
309. Aaltje (Alice) Meinderts (1)
310. Aaltje (Alice) Pieters (1)
311. Aaltje (Alice) Sipkes (1)
312. Aaltje (Alice) Sjoerds (1)
313. Aaltje (Alice) Theunis (1)
314. Aaltje (Alice) Thijssen (1)
315. Aaltje (Ella) Sapes (1)
316. Aaltje (Elsie) Abes (1)
317. Aaltje (Elsie) Pieters (1)
318. Aaltje Aants (2)
319. Aaltje Abels (1)
320. Aaltje Abes (4)
321. Aaltje Abrahams (2)
322. Aaltje Adolfs (1)
323. Aaltje AEbeles (1)
324. Aaltje AElzes (1)
325. Aaltje Ages (1)
326. Aaltje Alberts (8)
327. Aaltje Alderts de (1)
328. Aaltje Ales (1)
329. Aaltje Alles (3)
330. Aaltje Andries (4)
331. Aaltje Anes (2)
332. Aaltje Annes (8)
333. Aaltje Annes van der (2)
334. Aaltje Arends (1)
335. Aaltje Arends van der (1)
336. Aaltje Aries (1)
337. Aaltje Aris (2)
338. Aaltje Arjens (5)
339. Aaltje Ates (1)
340. Aaltje Atzes (2)
341. Aaltje Aukes (3)
342. Aaltje Aukes van den (1)
343. Aaltje Aukes van der (1)
344. Aaltje Barteles (1)
345. Aaltje Bates (1)
346. Aaltje Baukes (9)
347. Aaltje Baukes van der (1)
348. Aaltje Beerts (2)
349. Aaltje Berends (7)
350. Aaltje Berents (1)
351. Aaltje Bernardus (1)
352. Aaltje Binderts (1)
353. Aaltje Binnes (3)
354. Aaltje Bodes (1)
355. Aaltje Bokkes (2)
356. Aaltje Botes de (1)
357. Aaltje Bouwes (1)
358. Aaltje Bruins (1)
359. Aaltje Christoffels (1)
360. Aaltje Cornelis (4)
361. Aaltje Derks (4)
362. Aaltje Dirks (15)
363. Aaltje Dirks de (2)
364. Aaltje Dirks van der (3)
365. Aaltje Doedes (1)
366. Aaltje Doekes (1)
367. Aaltje Douwes (10)
368. Aaltje Douwes de (1)
369. Aaltje Durks (1)
370. Aaltje Ebbinks (1)
371. Aaltje Eelkes (3)
372. Aaltje Eelkes de (1)
373. Aaltje Eelkes van der (3)
374. Aaltje Eeltjes (4)
375. Aaltje Egberts (2)
376. Aaltje Egberts (aka Landeweer) (1)
377. Aaltje Eijzes (1)
378. Aaltje Eisses (1)
379. Aaltje Elias (2)
380. Aaltje Engberts (2)
381. Aaltje Engels (1)
382. Aaltje Ennes (2)
383. Aaltje Epkes (2)
384. Aaltje Ettes (1)
385. Aaltje Everts (4)
386. Aaltje Feddes (1)
387. Aaltje Feikes (3)
388. Aaltje Floris (1)
389. Aaltje Foekes (1)
390. Aaltje Fokkes (4)
391. Aaltje Folkerts (4)
392. Aaltje Folkerts van der (1)
393. Aaltje Fopkes (5)
394. Aaltje Formers van der (1)
395. Aaltje Fransens (1)
396. Aaltje Franses (1)
397. Aaltje Frederiks (1)
398. Aaltje Frederiks van der (1)
399. Aaltje Frederiks Wouters (1)
400. Aaltje Fredriks (1)
401. Aaltje Freeks (1)
402. Aaltje Freerks (5)
403. Aaltje Gabes (1)
404. Aaltje Gaeles (5)
405. Aaltje Gatzes (1)
406. Aaltje Geeles (1)
407. Aaltje Geerds (1)
408. Aaltje Geerts (7)
409. Aaltje Gerbens (10)
410. Aaltje Gerkes van der (1)
411. Aaltje Gerlofs (2)
412. Aaltje Gerlofs van der (1)
413. Aaltje Gerrits (24)
414. Aaltje Gerrits van der (1)
415. Aaltje Gerryts (1)
416. Aaltje Gijsbertus (1)
417. Aaltje Gosses (3)
418. Aaltje Goverts (2)
419. Aaltje Goverts de (1)
420. Aaltje Gurbes de (2)
421. Aaltje Haans (1)
422. Aaltje Haikes (1)
423. Aaltje Halbes (1)
424. Aaltje Hanses (1)
425. Aaltje Hanzes (1)
426. Aaltje Harkes (1)
427. Aaltje Harmens (8)
428. Aaltje Harmens de (1)
429. Aaltje Harms (4)
430. Aaltje Heins (1)
431. Aaltje Henderika (1)
432. Aaltje Hendriks (27)
433. Aaltje Hendriks de (1)
434. Aaltje Hendriks de la (1)
435. Aaltje Hendriks van der (4)
436. Aaltje Herkes (1)
437. Aaltje Hermanus (1)
438. Aaltje Hessels (1)
439. Aaltje Hettes (2)
440. Aaltje Hiddes (2)
441. Aaltje Hinnes van der (1)
442. Aaltje Hommes (1)
443. Aaltje Hylkes (2)
444. Aaltje Idses van der (1)
445. Aaltje Idzes (1)
446. Aaltje Ietes (1)
447. Aaltje Iggeles (1)
448. Aaltje IJsbrands (1)
449. Aaltje Jacobs (26)
450. Aaltje Jacobs de (1)
451. Aaltje Jacobs van der (2)
452. Aaltje Jacobus (1)
453. Aaltje Jakobs (1)
454. Aaltje Jans (59)
455. Aaltje Jans (aka Bijlstra) (1)
456. Aaltje Jans (aka Gorter) (1)
457. Aaltje Jans de (2)
458. Aaltje Jans van (1)
459. Aaltje Jans van der (6)
460. Aaltje Jaspers (3)
461. Aaltje Jaspers de (1)
462. Aaltje Jeens (1)
463. Aaltje Jelles (10)
464. Aaltje Jelles van der (1)
465. Aaltje Jeltes (1)
466. Aaltje Jennes (1)
467. Aaltje Jentjes (1)
468. Aaltje Jetzes (2)
469. Aaltje Jilderts (1)
470. Aaltje Jillerts (1)
471. Aaltje Jilles (1)
472. Aaltje Jippes (1)
473. Aaltje Jippes van der (1)
474. Aaltje Jitses (1)
475. Aaltje Jitzes (2)
476. Aaltje Jochems (1)
477. Aaltje Jochems van (1)
478. Aaltje Jochums (1)
479. Aaltje Joekes (2)
480. Aaltje Jogchums (1)
481. Aaltje Johannes (30)
482. Aaltje Joukes (1)
483. Aaltje Joutes (3)
484. Aaltje Jurjens (4)
485. Aaltje Klases (1)
486. Aaltje Klazes (17)
487. Aaltje Klazes van der (1)
488. Aaltje Koerts (1)
489. Aaltje Koops (1)
490. Aaltje Kornelis (7)
491. Aaltje Lammerts (3)
492. Aaltje Leenderts (1)
493. Aaltje Libbes (1)
494. Aaltje Liebes (3)
495. Aaltje Lieuwes (6)
496. Aaltje Lodewyks (1)
497. Aaltje Lolkes (1)
498. Aaltje Lolkes van der (1)
499. Aaltje Louws van der (1)
500. Aaltje Luitjens (1)
501. Aaltje Lykeles (1)
502. Aaltje Martens (6)
503. Aaltje Martens van der (1)
504. Aaltje Meinderts (12)
505. Aaltje Meinderts van (1)
506. Aaltje Meints (2)
507. Aaltje Melis (2)
508. Aaltje Melles (1)
509. Aaltje Mennes (2)
510. Aaltje Mients (1)
511. Aaltje Minzes (1)
512. Aaltje Nammens (2)
513. Aaltje Nannings (1)
514. Aaltje Oebeles (1)
515. Aaltje Oebles (1)
516. Aaltje Oedses (1)
517. Aaltje Oedzes (2)
518. Aaltje Oenes (3)
519. Aaltje Ouwes van der (1)
520. Aaltje Petrus (2)
521. Aaltje Petrus van der (1)
522. Aaltje Piebes (1)
523. Aaltje Piers (3)
524. Aaltje Piers van der (1)
525. Aaltje Pieters (36)
526. Aaltje Pieters de (1)
527. Aaltje Pieters van der (6)
528. Aaltje Popkes (1)
529. Aaltje Popkes (aka Oosterling) van der (1)
530. Aaltje Popkes van den (1)
531. Aaltje Poppes (2)
532. Aaltje Reinders (6)
533. Aaltje Reinders de (1)
534. Aaltje Reins (1)
535. Aaltje Rentjes van der (1)
536. Aaltje Renzes (5)
537. Aaltje Rienks (2)
538. Aaltje Rientses (1)
539. Aaltje Rinderts (1)
540. Aaltje Rinkes (1)
541. Aaltje Rintjes (1)
542. Aaltje Rintjes van der (1)
543. Aaltje Rinzes (1)
544. Aaltje Rochus (1)
545. Aaltje Roelofs (4)
546. Aaltje Roelofs van der (1)
547. Aaltje Roels (1)
548. Aaltje Romkes (1)
549. Aaltje Rommerts (1)
550. Aaltje Rudmers (1)
551. Aaltje Ruurds (2)
552. Aaltje Sakes (2)
553. Aaltje Sakes van der (1)
554. Aaltje Scheltes (2)
555. Aaltje Sibles (1)
556. Aaltje Sibles van der (1)
557. Aaltje Siedses (1)
558. Aaltje Siedzes (3)
559. Aaltje Siedzes van der (1)
560. Aaltje Sierds (3)
561. Aaltje Sierks (1)
562. Aaltje Sietzes (1)
563. Aaltje Simmes (1)
564. Aaltje Simons (2)
565. Aaltje Sipkes (4)
566. Aaltje Sjabbes (1)
567. Aaltje Sjirks (1)
568. Aaltje Sjoerds (7)
569. Aaltje Sjoerds van der (3)
570. Aaltje Sjoukes (2)
571. Aaltje Sjoukes de (1)
572. Aaltje Sjoukes van der (1)
573. Aaltje Steffens (1)
574. Aaltje Stevens (1)
575. Aaltje Sybes (7)
576. Aaltje Sybes van der (1)
577. Aaltje Sybrens (4)
578. Aaltje Symens (4)
579. Aaltje Symens de (1)
580. Aaltje Sytses (4)
581. Aaltje Sytzes (7)
582. Aaltje Sytzes van der (2)
583. Aaltje Sywerts (1)
584. Aaltje Taedes (1)
585. Aaltje Taekeles (2)
586. Aaltje Taekes (5)
587. Aaltje Tammes (1)
588. Aaltje Teekes (1)
589. Aaltje ten (1)
590. Aaltje Teyes (1)
591. Aaltje Thewis (1)
592. Aaltje Thijssens (1)
593. Aaltje Thomas (1)
594. Aaltje Tiessen (1)
595. Aaltje Tietes (3)
596. Aaltje Tjallings (4)
597. Aaltje Tjebbes (1)
598. Aaltje Tjeerds (8)
599. Aaltje Tjerks (1)
600. Aaltje Tjibbes (1)
601. Aaltje Tjibbes van der (1)
602. Aaltje Tjipkes (1)
603. Aaltje Tjipkes van der (1)
604. Aaltje Tjisses (2)
605. Aaltje Uilkes (2)
606. Aaltje Uiltjes (2)
607. Aaltje van Borssum (1)
608. Aaltje van den (1)
609. Aaltje van der (3)
610. Aaltje Waatses (1)
611. Aaltje Warners (1)
612. Aaltje Wates (1)
613. Aaltje Wiebes (2)
614. Aaltje Wiegers (2)
615. Aaltje Wietzes (1)
616. Aaltje Willems (9)
617. Aaltje Willems (Alice Hydanus) (1)
618. Aaltje Willems van (1)
619. Aaltje Willems van der (1)
620. Aaltje Wopkes (7)
621. Aaltje Worps (1)
622. Aaltje Wouters (1)
623. Aaltje Wybes (2)
624. Aaltje Wybrens (8)
625. Aaltje Wypkes (1)
626. Aaltje Wytses (2)
627. Aaltje Wytzes (2)
628. Aaltje Wytzes van der (1)
629. Aaltje Ydes (3)
630. Aaltje Ykes (2)
631. Aaltje Ypes (2)
632. Aaltje Zweitzes (1)
633. Aaltjen (5)
634. Aaltjen (Alice) (1)
635. Aaltjen Alberts (1)
636. Aaltjen Derks (1)
637. Aaltjen Egberts (1)
638. Aaltjen Gerrits (1)
639. Aaltjen Hendrika (1)
640. Aaltjen Jans (2)
641. Aaltsje Keimpes (1)
642. Aalze (1)
643. Aalze Gjalts (1)
644. Aalzen Aalzens (2)
645. Aalzen Gjalts (1)
646. Aalzen Sietzes (2)
647. Aan (14)
648. Aan Ages (1)
649. Aan Berends (2)
650. Aan Cornelis (1)
651. Aan Dirks (1)
652. Aan Fetzes (1)
653. Aan Gerrits (3)
654. Aan Hendriks (2)
655. Aan Jacobs (2)
656. Aan Jans (1)
657. Aan Jochums (1)
658. Aan Oenes (1)
659. Aan Pieters de (1)
660. Aan Romkes (1)
661. Aan Scheltes (1)
662. Aan Sipkes (2)
663. Aan Sybrens (1)
664. Aan Symens (1)
665. Aan Wigles (1)
666. Aand Sipkes (1)
667. Aane (2)
668. Aane Atses (1)
669. Aane Jacobs (1)
670. Aane Lieuwes (2)
671. Aant (3)
672. Aant Alberts (1)
673. Aant Aukes (1)
674. Aant Eeltjes (1)
675. Aant Gerrits (1)
676. Aant Harmens (1)
677. Aant Jakobs (1)
678. Aant Jans (1)
679. Aant Jans van der (1)
680. Aant Joukes (2)
681. Aant Martens (1)
682. Aant Pieters (2)
683. Aant Thijsses (1)
684. Aant Tijssens (1)
685. Aant Wybes (1)
686. Aantie (1)
687. Aantje Anes (1)
688. Aantje Annes van der (1)
689. Aapko (1)
690. Aardt (1)
691. Aarent (1)
692. Aarent Annes (1)
693. Aarent Johannes (1)
694. Aarjaantje (1)
695. Aarjen (5)
696. Aarjen (Arie) (2)
697. Aarjen Dirks (1)
698. Aarjen Johannes (1)
699. Aarjen Leenderts (1)
700. Aarn Sipkes (1)
701. Aarnout (1)
702. Aarnt (4)
703. Aarnt Jans (1)
704. Aart (8)
705. Aart (Arthur) Berends (1)
706. Aart (Arthur) Martens (1)
707. Aart (Arthur) Sybes (1)
708. Aart Albertus (1)
709. Aart Betzes (1)
710. Aart den (1)
711. Aart Gerrits (1)
712. Aart Idzerds van der (1)
713. Aart Martens (1)
714. Aart Pieters (1)
715. Aart Willems (1)
716. Aartje (3)
717. Aartje (Antje) Christiaans (1)
718. Aartje Hattums (1)
719. Aartje Klazes (1)
720. Aartje Tijssen (1)
721. Aat (4)
722. Aat Harmens (1)
723. Aate (2)
724. Aate Bartle (Arthur Bert) (1)
725. Aate Jouws (1)
726. Aath (1)
727. Aatie (1)
728. Aatje (19)
729. Aatje Andries (1)
730. Aatje Gerlofs (1)
731. Aatje Hendriks (1)
732. Aatje Johannes (1)
733. Aatje Pijters (2)
734. Aatje Taekes (1)
735. Aatje Willems (1)
736. Aattje Jelles (1)
737. Aauk (1)
738. Abdias Tiberius (1)
739. Abe (32)
740. Abe (Albert) Gerbens (1)
741. Abe Abes (8)
742. Abe Abes van (1)
743. Abe Alberts de (1)
744. Abe Annes (2)
745. Abe Ates (1)
746. Abe Atzes (1)
747. Abe Aukes (1)
748. Abe Berends (1)
749. Abe Dirks (2)
750. Abe Dirks van der (1)
751. Abe Doekes (1)
752. Abe Douwes (3)
753. Abe Feites (1)
754. Abe Fransen (1)
755. Abe Freerks (1)
756. Abe Gerbens (2)
757. Abe Gerbens van der (1)
758. Abe Gerrits (1)
759. Abe Goffes (1)
760. Abe Haebeles (1)
761. Abe Hanzes (1)
762. Abe Harmens (1)
763. Abe Heerts (1)
764. Abe Heins (2)
765. Abe Hessels (1)
766. Abe Hettes (1)
767. Abe Hibbes (1)
768. Abe Hotzes (1)
769. Abe Jacobs (3)
770. Abe Jans (5)
771. Abe Jans van (2)
772. Abe Jans van der (1)
773. Abe Jelles (1)
774. Abe Jippes (1)
775. Abe Jochums van der (1)
776. Abe Jodocus (1)
777. Abe Johannes van (1)
778. Abe Joukes van der (1)
779. Abe Klasen van der (1)
780. Abe Klases (2)
781. Abe Klazes (2)
782. Abe Lammerts (3)
783. Abe Martens (1)
784. Abe Meinderts van (1)
785. Abe Murks van der (1)
786. Abe Oeges (1)
787. Abe Piers (1)
788. Abe Pieters (6)
789. Abe Rintjes (1)
790. Abe Roelofs (2)
791. Abe Sierks (1)
792. Abe Symens (1)
793. Abe Taekes (1)
794. Abe Tjeerds (1)
795. Abe Ulbes (1)
796. Abe Ulbes de (1)
797. Abe Willems (2)
798. Abe Wopkes (1)
799. Abe Wytzes van der (1)
800. Abedina Abes (1)
801. Abel (4)
802. Abel Berends (1)
803. Abel Eelkes (1)
804. Abel Feijkes (1)
805. Abel Hendriks (1)
806. Abel Jans (3)
807. Abel Jans van der (1)
808. Abel Kornelis (1)
809. Abel Mechiels (1)
810. Abel Reints (1)
811. Abel Roelofs (1)
812. Abele (3)
813. Abele (Abel) Geerts (1)
814. Abele Berends (1)
815. Abele Eeltjes (2)
816. Abele Egberts (1)
817. Abele Hendriks (1)
818. Abele Jacobs (1)
819. Abele Jelles (1)
820. Abelia Pieters (1)
821. Abelis Jarigs (1)
822. Abelis Ouwes (1)
823. Abelius Pieters (1)
824. Abeltje (3)
825. Abeltje (Ella) Freerks (1)
826. Abeltje Andries (2)
827. Abeltje Berendina (1)
828. Abeltje Diederts (1)
829. Abeltje Freerks (3)
830. Abeltje Gerbens (1)
831. Abeltje Jans (3)
832. Abeltje Jilts (1)
833. Abeltje Luurts (1)
834. Abeltje Meines de (1)
835. Abeltje Rinses van der (1)
836. Abeltjen (1)
837. Abigael (1)
838. Abigail (1)
839. Abraham (43)
840. Abraham (Abram Hoogerhyde) (1)
841. Abraham Adams ten (1)
842. Abraham Andries (1)
843. Abraham Annes (2)
844. Abraham Barteles (1)
845. Abraham Besselse (1)
846. Abraham Bouwes (1)
847. Abraham Christiaan Eliza (1)
848. Abraham Claasz. (1)
849. Abraham Dirks (1)
850. Abraham Durks (1)
851. Abraham Hansen (1)
852. Abraham Hendriks (2)
853. Abraham Jacobs (3)
854. Abraham Jacobs van der (1)
855. Abraham Jans (8)
856. Abraham Jentjes (1)
857. Abraham Jochems (1)
858. Abraham Johannes (2)
859. Abraham Johannisse (1)
860. Abraham Jurjens (1)
861. Abraham Jurriens (1)
862. Abraham Lammerts van der (1)
863. Abraham Lieuwes (1)
864. Abraham Lodewijks (1)
865. Abraham Nicolaas (2)
866. Abraham Paulus (1)
867. Abraham Pieters (2)
868. Abraham Romkes (1)
869. Abraham Sakes (1)
870. Abraham Sierds (2)
871. Abraham Sipkes (1)
872. Abraham Sybrens (2)
873. Abraham Taekes (1)
874. Abraham Tietes (1)
875. Abraham Tyles (1)
876. Abraham van (1)
877. Abraham van der (2)
878. Abraham Willems (1)
879. Abraham Ydes (1)
880. Abraham Ysaks van der (1)
881. Abrahanna (1)
882. Abram (3)
883. Abram (Abe) Sjoerds (1)
884. Abram Jacobs (1)
885. Acca (1)
886. Acke (35)
887. Acke (Aagt) (1)
888. Acke Dirks (1)
889. Acke Eetses (1)
890. Ackke (2)
891. Ada (Eka) (1)
892. Ada Alice (1)
893. Adam (11)
894. Adam Alberts van der (1)
895. Adam Feddes (1)
896. Adam Franciskus (1)
897. Adam Godfrid (1)
898. Adam Harmens (1)
899. Adam Hommes (1)
900. Adam Jans (1)
901. Adam Jochums (1)
902. Adam Johannes (2)
   903. Adam Joris (1)
904. Adam Pieters (1)
905. Adam Romkes van der (1)
906. Adam Rutgers (1)
907. Adam Ruurds (1)
908. Adam Sipkes de (1)
909. Adam Sytzes (1)
910. Adam van der (1)
911. Adam Wytzes (1)
912. Adamus (2)
913. Addie E. B. (1)
914. Adelaide (1)
915. Adelheid (1)
916. Adolf Christiaan (1)
917. Adolf Christiaan van der (1)
918. Adolf Harmens de (1)
919. Adolf Jacobus (1)
920. Adolf Jans (1)
921. Adolf Johannes van der (1)
922. Adolf Joukes (1)
923. Adolf Nannes (1)
924. Adolph Aizes (1)
925. Adolph Frederik Hendrik (1)
926. Adolphus (1)
927. Adolphus Omius (1)
928. Adriaan (16)
929. Adriaan (Andrew) (1)
930. Adriaan Cornelis (1)
931. Adriaan Hendrikse (1)
932. Adriaan Jans (1)
933. Adriaan Jenes (1)
934. Adriaan Jzn van der (1)
935. Adriaan La (1)
936. Adriaantje (12)
937. Adriaantje (Adriana) (1)
938. Adriaantje (Antje) Wiegers (1)
939. Adriaantje Alberts (1)
940. Adriaantje Arjens (2)
941. Adriaantje Baukes van der (1)
942. Adriaantje Cornelis (1)
943. Adriaantje Dirks (4)
944. Adriaantje Dominicus (1)
945. Adriaantje Douwes (1)
946. Adriaantje Freerks (3)
947. Adriaantje Gosses (1)
948. Adriaantje Gosses de (1)
949. Adriaantje Hanzes (1)
950. Adriaantje Harmens (2)
951. Adriaantje Heerkes (1)
952. Adriaantje Heins (1)
953. Adriaantje Hendriks van der (1)
954. Adriaantje Hylkes (1)
955. Adriaantje Jacobs (1)
956. Adriaantje Jans (3)
957. Adriaantje Jans de (1)
958. Adriaantje Jans van der (2)
959. Adriaantje Johanna Freerks (1)
960. Adriaantje Johannes (3)
961. Adriaantje Joukes (1)
962. Adriaantje Jouws (1)
963. Adriaantje Jurjens (1)
964. Adriaantje Kornelis (1)
965. Adriaantje Kornelis van der (1)
966. Adriaantje Lieuwes (2)
967. Adriaantje Mients (1)
968. Adriaantje Minnes de (1)
969. Adriaantje Pieters (2)
970. Adriaantje Pieters van der (1)
971. Adriaantje Rinzes (1)
972. Adriaantje Roelofs (1)
973. Adriaantje Ruurds (1)
974. Adriaantje Siedzes (1)
975. Adriaantje Simons (1)
976. Adriaantje Sjoerds (1)
977. Adriaantje Symens (2)
978. Adriaantje van der (1)
979. Adriaantje Wiegers de (1)
980. Adriaantje Willems (1)
981. Adriaantje Wybes (1)
982. Adriaantje Ybes (1)
983. Adriaen (1)
984. Adrian Martens (1)
985. Adrian William (1)
986. Adriana (32)
987. Adriana (aka Pou) (1)
988. Adriana (Janna) (1)
989. Adriana (Jannette \ Jane) (1)
990. Adriana Alida (2)
991. Adriana Bernhardina (1)
992. Adriana den (1)
993. Adriana Elizabeth (1)
994. Adriana Gerbens (1)
995. Adriana Hendrika (1)
996. Adriana Hendriks (1)
997. Adriana Hermina (1)
998. Adriana Josepha (1)
999. Adriana Neeltje (1)
1000. Adriana Pieters (2)
1001. Adriana Sara (2)
1002. Adriana van (2)
1003. Adriana van der (4)
1004. Adrianna (1)
1005. Adriantje Jans (1)
1006. Adrianus (11)
1007. Adrianus (Adrian) (1)
1008. Adrianus Albertus (1)
1009. Adrianus Everts (1)
1010. Adrianus Floris (2)
1011. Adrianus Fokkes (1)
1012. Adrianus Franciscus (1)
1013. Adrianus Hendriks (2)
1014. Adrianus IJsbrands (1)
1015. Adrianus Johannes (1)
1016. Adrianus Jurjens (1)
1017. Adrianus Sybes van (1)
1018. Adrianus Theodorus (1)
1019. Adrianus Tigler (1)
1020. Adrianus van der (1)
1021. Adrianus Verreijst (1)
1022. Adser (1)
1023. Adser Jans (1)
1024. Adser Jitses (1)
1025. Adserd (1)
1026. Adtje (1)
1027. AEbe (15)
1028. Aebe Arjens (1)
1029. Aebe Atzes (1)
1030. AEbe Cornelis (1)
1031. AEbe Engels (1)
1032. AEbe Hoekes (1)
1033. AEbe Jans (3)
1034. AEbe Johannes (1)
1035. AEbe Klazes (1)
1036. AEbe Pieters (1)
1037. AEbe Tjeerds (2)
1038. AEbe Tjipkes (1)
1039. AEbe Walings (1)
1040. AEbel Abels (1)
1041. AEbele (3)
1042. AEbele (Abel) Douwes (1)
1043. AEbele (Abel) Stevens (1)
1044. AEbele Anskes de (1)
1045. AEbele Dirks (1)
1046. AEbele Dirks van der (1)
1047. AEbele Gerbens van (1)
1048. AEbele Harmens (1)
1049. AEbele Hessels de (1)
1050. AEbele Hiddes (1)
1051. AEbele Jans (1)
1052. AEbele Jemkes (1)
1053. AEbele Ouwes (1)
1054. AEbele Pieters (2)
1055. AEbele Romkes (3)
1056. AEbele Sakes (1)
1057. AEbele Simons van der (1)
1058. Aebele Sytses (1)
1059. AEbele Ypes van der (1)
1060. AEbeltje (Abelena) Piers (1)
1061. AEbeltje (Mabel) Stevens (1)
1062. AEbeltje Haebeles (2)
1063. AEbeltje Harmens (1)
1064. AEbeltje Pieters (1)
1065. AEbeltje Roelofs van (1)
1066. AEbeltje Sapes (1)
1067. Aeble (5)
1068. Aechje (1)
1069. Aechtie (1)
1070. AEde (18)
1071. AEde AEdes (4)
1072. AEde AEdes aka Pasma (2)
1073. AEde Andries (2)
1074. AEde Andries van der (1)
1075. Aede Daams (1)
1076. AEde Dirks (1)
1077. AEde Gaatses van der (1)
1078. AEde Gerbens van der (1)
1079. AEde Gosses (2)
1080. AEde Hotzes (1)
1081. AEde Hylkes (1)
1082. AEde Jacobs (2)
1083. AEde Jans (7)
1084. AEde Johannes (2)
1085. Aede Jurjens (1)
1086. AEde Lieuwes (1)
1087. AEde Martens (2)
1088. AEde Ottes (1)
1089. AEde Rinzes (1)
1090. AEde Siemens (1)
1091. AEde Sipkes van der (1)
1092. AEde Sybes (1)
1093. AEde Symens (1)
1094. Aede Wiebes (1)
1095. Aedse (1)
1096. Aedsge (1)
1097. AEdske Gaatses van der (1)
1098. AEebe AEebes (1)
1099. AEelze Minnolts (1)
1100. AEerde Pieters (1)
1101. Aef (1)
1102. Aefjen (1)
1103. Aefke (12)
1104. Aeg (1)
1105. AEger Harmens (1)
1106. AEger Jans (1)
1107. AEke (1)
1108. Aekke (1)
1109. Ael (1)
1110. Aelk (1)
1111. Aelse (2)
1112. AElse Jans de (1)
1113. Aeltie (12)
1114. Aeltie Bernardus (2)
1115. Aeltie Symens (1)
1116. Aeltien (1)
1117. Aeltje (12)
1118. Aeltje Pyters van der (1)
1119. Aeltjen (3)
1120. Aeltjie (1)
1121. Aeltsen (1)
1122. Aeltye (1)
1123. Aeltzen (1)
1124. Aelze (1)
1125. AElze AElzes (1)
1126. AElze Cornelis de (1)
1127. AElze Hendriks (1)
1128. AElze Jans (2)
1129. AElze Jitzes (1)
1130. AElze Klazes de (1)
1131. AElze Lieuwes (2)
1132. AElze Ruurds de (1)
1133. Aeme (1)
1134. Aentje (1)
1135. Aerndt (1)
1136. AEschinus Saagmans (1)
1137. AEsge (3)
1138. AEsge Klazes (1)
1139. Aete (1)
1140. Aetse (1)
1141. Aetske (1)
1142. Aettje (1)
1143. Aevke (1)
1144. Affke (1)
1145. Afijn (1)
1146. Afke (34)
1147. Afke (Effie) Everdina (1)
1148. Afke (Effie) Pieters (1)
1149. Afke Abes de (1)
1150. Afke Alberts de (1)
1151. Afke Alberts van der (1)
1152. Afke Anskes (1)
1153. Afke Baukes (1)
1154. Afke Cornelis (1)
1155. Afke Dirks (4)
1156. Afke Doedes van der (1)
1157. Afke Douwes (2)
1158. Afke Ettes (1)
1159. Afke Fokkes (1)
1160. Afke Haebeles (1)
1161. Afke Haites (1)
1162. Afke Harmens van der (1)
1163. Afke Hendriks (3)
1164. Afke Hiddes (1)
1165. Afke Jacobs (2)
1166. Afke Jans (1)
1167. Afke Jans Dekker (1)
1168. Afke Johannes (2)
1169. Afke Lieuwes (1)
1170. Afke Meinderts (1)
1171. Afke Mennes (1)
1172. Afke Mients (1)
1173. Afke Piers (1)
1174. Afke Pieters (7)
1175. Afke Reinders (1)
1176. Afke Renderts (1)
1177. Afke Sakes (2)
1178. Afke Sjoerds (1)
1179. Afke Sjoukes (1)
1180. Afke Sybes (2)
1181. Afke Sytzes (2)
1182. Afke Teunis (2)
1183. Afke Thijsses (1)
1184. Afke Tjallings (1)
1185. Afke Tjepkes (1)
1186. Afke Wybrens (1)
1187. Afke Wytzes (1)
1188. Agatha (3)
1189. Agatha Abelia (1)
1190. Agatha Henriette Jans (1)
1191. Agatha Johanna (2)
1192. Agatha Taekles van der (1)
1193. Agatha van der (1)
1194. Age (19)
1195. Age Abes (1)
1196. Age Ages (3)
1197. Age Andries (1)
1198. Age Ates (2)
1199. Age Aukes (1)
1200. Age Baukes (1)
1201. Age Dirks van der (1)
1202. Age Douwes van der (1)
1203. Age Eeltjes (1)
1204. Age Eiberts (1)
1205. Age Everts van (1)
1206. Age Feyes (1)
1207. Age Gerbens (1)
1208. Age Gerhardus (1)
1209. Age Gerrits (2)
1210. Age Hylkes (1)
1211. Age Jacobs (1)
1212. Age Jacobs van der (1)
1213. Age Jans (3)
1214. Age Jentjes (1)
1215. Age Jetzes (1)
1216. Age Johannes (3)
1217. Age Johannis (1)
1218. Age Lieuwes (3)
1219. Age Lolkes (1)
1220. Age Luitzens van der (1)
1221. Age Machiels (1)
1222. Age Meiles (1)
1223. Age Pieters (2)
1224. Age Reinders (1)
1225. Age Rienks (1)
1226. Age Rintjes (1)
1227. Age Sakes (1)
1228. Age Simons (1)
1229. Age Sipkes (1)
1230. Age Sjoerds van der (1)
1231. Age Symons (1)
1232. Age Theunis (1)
1233. Age Wybrens (1)
1234. Age Ymes (1)
1235. Agenietje Willems (1)
1236. Aghien (1)
1237. Agnes (5)
1238. Agnes (Aggie) (3)
1239. Agnes (Nieske) (1)
1240. Agnes van (1)
1241. Agneta Bauwijna (1)
1242. Agneta Bouwina (1)
1243. Agneta Maria (1)
1244. Agniet (1)
1245. Agnieta Cornelis (1)
1246. Agnieta Johannes van (1)
1247. Agnietje (1)
1248. Agnietje Fokkes (1)
1249. Agnietje Tijsen (1)
1250. Agtie (1)
1251. Agtje (1)
1252. Agtje Douwes (1)
1253. Agtje Ruurds (1)
1254. Aibke (Eipke) Kornelis (1)
1255. Aijtske (1)
1256. Ailje Gerrits van (1)
1257. Aise (3)
1258. Aise Hendriks (3)
1259. Aise Sipkes (1)
1260. Aiske (2)
1261. Aiske Joukes (1)
1262. Aiske Rinzes van der (1)
1263. Aiso (1)
1264. Aize Piers (1)
1265. Ake (Aaltje) (1)
1266. Ake Jans (1)
1267. Akke (176)
1268. Akke (Agnes \ Aggie) Eeltjes (1)
1269. Akke (Agnes) (1)
1270. Akke (Agnes) Fransen van (1)
1271. Akke (Agnes) Gerrits (1)
1272. Akke (Agnes) Keimpes (1)
1273. Akke (Agnes) Marie (1)
1274. Akke (Agnes) Mintjes (1)
1275. Akke (Agnes) Nammens (1)
1276. Akke (Agnes) Pieters (1)
1277. Akke (Alice) Gelts (1)
1278. Akke (Anna) (2)
1279. Akke (Anna) Dirks (1)
1280. Akke (Aukje) Martens van der (1)
1281. Akke (Emma) Hendriks (1)
1282. Akke Abes (2)
1283. Akke AEbeles (1)
1284. Akke Alberts (5)
1285. Akke Alderts de (1)
1286. Akke Ales (3)
1287. Akke Alles (3)
1288. Akke Andries (10)
1289. Akke Andriese (1)
1290. Akke Annes (12)
1291. Akke Annes de (2)
1292. Akke Annes van der (2)
1293. Akke Arjens (4)
1294. Akke Arjens van der (1)
1295. Akke Aukes (2)
1296. Akke Aukes de (1)
1297. Akke Baukes (3)
1298. Akke Bavius (1)
1299. Akke Bienses (1)
1300. Akke Binnes (1)
1301. Akke Bottes (1)
1302. Akke Christiaans (1)
1303. Akke Claases (1)
1304. Akke Cornelis (3)
1305. Akke Dirks (11)
1306. Akke Dirks van der (1)
1307. Akke Doedes (1)
1308. Akke Doekes (1)
1309. Akke Doekes van der (1)
1310. Akke Douwes (10)
1311. Akke Douwes (aka Wijngaarden) (1)
1312. Akke Durks (3)
1313. Akke Ebeles (1)
1314. Akke Eelkes (2)
1315. Akke Eeltjes (4)
1316. Akke Eeltjes van der (2)
1317. Akke Egberts (2)
1318. Akke Engberts (1)
1319. Akke Errits (1)
1320. Akke Everts (2)
1321. Akke Feikes (2)
1322. Akke Foekes (1)
1323. Akke Fokkes (3)
1324. Akke Folkerts (3)
1325. Akke Foppes (1)
1326. Akke Fransen (1)
1327. Akke Frederiks (1)
1328. Akke Freerks (4)
1329. Akke Gaatses van der (1)
1330. Akke Gaatzes (1)
1331. Akke Geerts (5)
1332. Akke Geerts van der (1)
1333. Akke Gerbens (9)
1334. Akke Gerbens van der (2)
1335. Akke Gerkes (2)
1336. Akke Gerks (1)
1337. Akke Gerlofs (1)
1338. Akke Gerrits (8)
1339. Akke Gerrits de (1)
1340. Akke Goffes (2)
1341. Akke Gosses (3)
1342. Akke Hanses van der (1)
1343. Akke Hanzes (2)
1344. Akke Harmens (3)
1345. Akke Harmens de (1)
1346. Akke Hayes (1)
1347. Akke Hendrika Johannes (1)
1348. Akke Hendriks (12)
1349. Akke Hendriks van der (3)
1350. Akke Hermanus (1)
1351. Akke Hessels (3)
1352. Akke Hiddes van (1)
1353. Akke Hoites (1)
1354. Akke Hommes (2)
1355. Akke Hylkes (2)
1356. Akke Jacobs (8)
1357. Akke Jacobus van der (2)
1358. Akke Jakobs (1)
1359. Akke Jans (42)
1360. Akke Jans van (1)
1361. Akke Jans van der (2)
1362. Akke Jantjes (1)
1363. Akke Jelkes (1)
1364. Akke Jelles (2)
1365. Akke Jelles van der (2)
1366. Akke Jentjes (4)
1367. Akke Jitses (1)
1368. Akke Jobs (1)
1369. Akke Jochems (1)
1370. Akke Johannes (21)
1371. Akke Johannes aka Bijlsma (1)
1372. Akke Johannes van der (1)
1373. Akke Joosten (1)
1374. Akke Joukes (2)
1375. Akke Jurjens (1)
1376. Akke Karels (1)
1377. Akke Keimpes (3)
1378. Akke Klases (2)
1379. Akke Klazes (16)
1380. Akke Klazes van der (5)
1381. Akke Kornelis (6)
1382. Akke Kornelis van der (1)
1383. Akke Liebbes (1)
1384. Akke Lieuwes (1)
1385. Akke Lipkes bij (1)
1386. Akke Lolkes (1)
1387. Akke Louws (3)
1388. Akke Lykeles (1)
1389. Akke Lykeles van (1)
1390. Akke Martens (4)
1391. Akke Martinus (1)
1392. Akke Meikes (1)
1393. Akke Meinderts (3)
1394. Akke Meines (1)
1395. Akke Meints (4)
1396. Akke Michiels (1)
1397. Akke Michiels van den (1)
1398. Akke Minnes (1)
1399. Akke Minzes van (1)
1400. Akke Oedzes (1)
1401. Akke Oenes (1)
1402. Akke Oenses (1)
1403. Akke Oenzes (1)
1404. Akke Offes (1)
1405. Akke Ouwes (2)
1406. Akke Paulus (1)
1407. Akke Piers (3)
1408. Akke Pieters (25)
1409. Akke Pieters de (1)
1410. Akke Pieters van (1)
1411. Akke Pieters van der (3)
1412. Akke Reinders (4)
1413. Akke Reins (2)
1414. Akke Renderts (1)
1415. Akke Rentjes (1)
1416. Akke Riemers (1)
1417. Akke Rienks (1)
1418. Akke Rienks van der (1)
1419. Akke Rigtje van der (2)
1420. Akke Rinzes (1)
1421. Akke Roels (1)
1422. Akke Romkes (3)
1423. Akke Ruurds (1)
1424. Akke Ruurds van der (1)
1425. Akke Sakes (3)
1426. Akke Sapes van der (1)
1427. Akke Siebes ten (1)
1428. Akke Siedses (1)
1429. Akke Siedses van der (1)
1430. Akke Sijes (3)
1431. Akke Sikkes (2)
1432. Akke Simons (1)
1433. Akke Sints van der (1)
1434. Akke Sipkes (2)
1435. Akke Sjerps (2)
1436. Akke Sjoerdje (1)
1437. Akke Sjoerds (3)
1438. Akke Sjoukes (2)
1439. Akke Stevens (1)
1440. Akke Sybes (3)
1441. Akke Sybrens (2)
1442. Akke Symens (3)
1443. Akke Symens van der (1)
1444. Akke Symons (1)
1445. Akke Sytzes (4)
1446. Akke Taekes (2)
1447. Akke Theunis (4)
1448. Akke Thijssen (1)
1449. Akke Thijsses (1)
1450. Akke Thomas (2)
1451. Akke Tietes (1)
1452. Akke Tjalles van (1)
1453. Akke Tjallings (1)
1454. Akke Tjeerds (3)
1455. Akke Tjepkes (2)
1456. Akke Tjerks (2)
1457. Akke Tjibbes (1)
1458. Akke Ulrichs (1)
1459. Akke van der (1)
1460. Akke Wiebes (1)
1461. Akke Wiegers (1)
1462. Akke Wiegers van der (1)
1463. Akke Wijtzes (1)
1464. Akke Willems (5)
1465. Akke Wiltjes (1)
1466. Akke Wybes (5)
1467. Akke Wybrens (3)
1468. Akke Wymers (1)
1469. Akke Wytses (2)
1470. Akke Ykes (1)
1471. Akke Ymes van der (1)
1472. Akke Yntes (1)
1473. Akko Sytse (1)
1474. Alardus (Nick) Tjammes (1)
1475. Alardus Roelofs (1)
1476. Albartus Arjens (1)
1477. Alberdina (5)
1478. Alberdina (aka Meijering) (1)
1479. Alberdina Alberts (1)
1480. Alberdina Andries (1)
1481. Alberdina de (1)
1482. Alberdina Dirks (1)
1483. Alberdina Gerrits (1)
1484. Alberdina Harmanna (1)
1485. Alberdina Hessels van der (1)
1486. Alberdina Jannes (1)
1487. Alberdina Johanna (aka Nieuwenhuis) (1)
1488. Alberdina Sakes (1)
1489. Albert (131)
1490. Albert (aka Stryks) (1)
1491. Albert Aants (1)
1492. Albert Abes de (1)
1493. Albert Adams van der (1)
1494. Albert Adrianus (1)
1495. Albert AEdes van der (1)
1496. Albert Alberts (2)
1497. Albert Ales (1)
1498. Albert Alles (2)
1499. Albert Andries (3)
1500. Albert Andries van der (2)
1501. Albert Annes (2)
1502. Albert Annes (aka Buisman) (1)
1503. Albert Arends (1)
1504. Albert Aukes (2)
1505. Albert B. (1)
1506. Albert Baukes (2)
1507. Albert Baukes van der (1)
1508. Albert Berends (1)
1509. Albert Bokkes (3)
1510. Albert Bouwes (1)
1511. Albert Cornelis (6)
1512. Albert Cornelis van (1)
1513. Albert Cornelis van der (1)
1514. Albert Dirks (2)
1515. Albert Doekes van (1)
1516. Albert Douwes (2)
1517. Albert Durks (1)
1518. Albert Eelkes (1)
1519. Albert Eeltjes (1)
1520. Albert Egberts (4)
1521. Albert Epkes (1)
1522. Albert Everts (2)
1523. Albert Fetses (2)
1524. Albert Fokkes (2)
1525. Albert Fokkes van der (1)
1526. Albert Folkerts (1)
1527. Albert Fopkes (1)
1528. Albert Foppes van der (3)
1529. Albert Frank (1)
1530. Albert Geerts (8)
1531. Albert Geerts van der (1)
1532. Albert Gelts (1)
1533. Albert Gerardus (1)
1534. Albert Gerbens de (1)
1535. Albert Gerbens van der (1)
1536. Albert Gerhardus (1)
1537. Albert Gerrits (11)
1538. Albert Gjalts (1)
1539. Albert Gosses (3)
1540. Albert Harmannus (1)
1541. Albert Harmens (3)
1542. Albert Hattums (1)
1543. Albert Heerkes (1)
1544. Albert Hendriks (8)
1545. Albert Hessels (1)
1546. Albert Hessels van der (1)
1547. Albert Hettes (2)
1548. Albert Hilberts (1)
1549. Albert Hindriks (2)
1550. Albert Hommes (1)
1551. Albert Hotses (1)
1552. Albert Hotzes (1)
1553. Albert Hyltjes (1)
1554. Albert Jacobs (5)
1555. Albert Jacobs van der (2)
1556. Albert Jakobs (2)
1557. Albert Jakobs (ten) (1)
1558. Albert Jans (23)
1559. Albert Jans van der (2)
1560. Albert Jansen (1)
1561. Albert Jelles (3)
1562. Albert Jelmers (2)
1563. Albert Jitses (1)
1564. Albert Jitzes (1)
1565. Albert Jochums (1)
1566. Albert Joekes van der (1)
1567. Albert Johannes (6)
1568. Albert Keimpes (1)
1569. Albert Klases (2)
1570. Albert Klazes (9)
1571. Albert Klazes de (1)
1572. Albert Kornelis (7)
1573. Albert Lamberts (1)
1574. Albert Lammerts (1)
1575. Albert Lammerts van der (1)
1576. Albert Lieuwes (2)
1577. Albert Lieuwes van der (1)
1578. Albert Lolkes (1)
1579. Albert Lolles (1)
1580. Albert Louws de (2)
1581. Albert Luichies (1)
1582. Albert Luitjens (1)
1583. Albert Martens (1)
1584. Albert Meinderts (1)
1585. Albert Melles (1)
1586. Albert Menno Martinus (1)
1587. Albert Menno Martinus Secundus (1)
1588. Albert Nannes (2)
1589. Albert Oenes (1)
1590. Albert Pieters (7)
1591. Albert Pieters van 't (1)
1592. Albert Pieters van der (2)
1593. Albert Reimers (1)
1594. Albert Reinders (2)
1595. Albert Riemers (1)
1596. Albert Rienks (1)
1597. Albert Ritskes van (2)
1598. Albert Rochus (1)
1599. Albert Roelofs (2)
1600. Albert Rogchus (1)
1601. Albert Romkes (1)
1602. Albert Roy Van Der (1)
1603. Albert Ruurds (1)
1604. Albert Ruurds van der (1)
1605. Albert Sakes (4)
1606. Albert Scheltes (1)
1607. Albert Siedses (4)
1608. Albert Siegers (2)
1609. Albert Siemens (1)
1610. Albert Sierks (1)
1611. Albert Sikkes (1)
1612. Albert Sipkes (4)
1613. Albert Sjirks van der (2)
1614. Albert Sjoerds (1)
1615. Albert Sybes (1)
1616. Albert Symens (1)
1617. Albert Sytzes (3)
1618. Albert Taekele (1)
1619. Albert Taekeles (1)
1620. Albert Taekes (2)
1621. Albert Tammes (1)
1622. Albert Teunes (1)
1623. Albert Theunis (1)
1624. Albert Thomas (2)
1625. Albert Thomas van der (1)
1626. Albert Tiemens (1)
1627. Albert Tietes (1)
1628. Albert Tjeerds (8)
1629. Albert Tjerks (2)
1630. Albert Tomas (1)
1631. Albert Tymens (1)
1632. Albert Vanden (1)
1633. Albert Watzes (2)
1634. Albert Willems (7)
1635. Albert William (1)
1636. Albert Wybes (2)
1637. Albert Wybrens (2)
1638. Albert Wytzes (1)
1639. Albert Ymes (1)
1640. Albert Ypes (1)
1641. Alberta (2)
1642. Alberta (Bertha) (1)
1643. Alberta Catharina (1)
1644. Alberta Hermanna Geertruida (1)
1645. Alberta ten (1)
1646. Albertdina (Dena) (1)
1647. Albertie (1)
1648. Albertien (1)
1649. Albertien (Berdina) (1)
1650. Albertien Jans (1)
1651. Albertien Jansen (1)
1652. Albertina Annes (1)
1653. Albertina Geerts (1)
1654. Albertje (16)
1655. Albertje (Ella) Martens (1)
1656. Albertje Abes (1)
1657. Albertje Annes (1)
1658. Albertje Antoons (1)
1659. Albertje Bartels van der (1)
1660. Albertje Baukes (1)
1661. Albertje Benderts (1)
1662. Albertje Borring (1)
1663. Albertje Botes (2)
1664. Albertje Dirks (2)
1665. Albertje Dirks de (1)
1666. Albertje Harmens (1)
1667. Albertje Hendriks (2)
1668. Albertje Ipes (1)
1669. Albertje Jacobs (1)
1670. Albertje Jacobs van der (1)
1671. Albertje Jans (2)
1672. Albertje Jans de (1)
1673. Albertje Jentjes (3)
1674. Albertje Jeppes (1)
1675. Albertje Jochums (2)
1676. Albertje Klasens (1)
1677. Albertje Klazes (1)
1678. Albertje Kornelis (1)
1679. Albertje Lieuwes (1)
1680. Albertje Lubberts (1)
1681. Albertje Martens (1)
1682. Albertje Meinderts (1)
1683. Albertje Meints (1)
1684. Albertje Nicolaas (1)
1685. Albertje Pieters (1)
1686. Albertje Reinders (1)
1687. Albertje Ruurds (1)
1688. Albertje Taekes (1)
1689. Albertje Tjeerds van der (1)
1690. Albertje Wiebes (1)
1691. Albertjen (3)
1692. Alberts Pieters (1)
1693. Albertus (8)
1694. Albertus (Albert) Siemes (1)
1695. Albertus Abraham (1)
1696. Albertus Adrianus (1)
1697. Albertus Gerardus (1)
1698. Albertus Gerrits (2)
1699. Albertus Hotses (1)
1700. Albertus Jans (3)
1701. Albertus Johannes (1)
1702. Albertus Lodewijk Cornelis (2)
1703. Albertus Pieters (1)
1704. Albertus Pieters van (1)
1705. Albertus Roelofs (2)
1706. Albertus Sakes (1)
1707. Albertus Teunis van der (1)
1708. Albertus Wybrens (1)
1709. Aldert (8)
1710. Aldert (Albert) Tjeerds van der (1)
1711. Aldert Albertus (1)
1712. Aldert Alles (1)
1713. Aldert Annes (1)
1714. Aldert Bodes (2)
1715. Aldert Brugts (1)
1716. Aldert Douwes van der (1)
1717. Aldert Everts van der (1)
1718. Aldert Fokkes (1)
1719. Aldert Franses (1)
1720. Aldert Geerts (1)
1721. Aldert Geerts van der (1)
1722. Aldert Gerrits (1)
1723. Aldert Harmens de (3)
1724. Aldert Hendriks (2)
1725. Aldert Hinderks (1)
1726. Aldert Hotzes (1)
1727. Aldert Jacobs (1)
1728. Aldert Jacobs van der (1)
1729. Aldert Jans (2)
1730. Aldert Jans van der (1)
1731. Aldert Klaazes (1)
1732. Aldert Klazes (1)
1733. Aldert Lammerts de (3)
1734. Aldert Lykeles (1)
1735. Aldert Petrus (3)
1736. Aldert Pieters (1)
1737. Aldert Pieters van der (1)
1738. Aldert Popkes (1)
1739. Aldert Sipkes (1)
1740. Aldert Tjalles (1)
1741. Aldert Tjeerds van der (2)
1742. Aldert Wybrens (1)
1743. Aldrik (Allert) Foppes (1)
1744. Ale (8)
1745. Ale Adolfs (1)
1746. Ale Alberts (1)
1747. Ale Annes (1)
1748. Ale Bokkes (1)
1749. Ale Durks (1)
1750. Ale Freerks (1)
1751. Ale Gaatzes van der (1)
1752. Ale Gaeles (1)
1753. Ale Gosses (1)
1754. Ale Harmens (1)
1755. Ale Hendriks (4)
1756. Ale Iebes (1)
1757. Ale IJsbrands (3)
1758. Ale Jacobs (1)
1759. Ale Jacobs de (1)
1760. Ale Jacobs van der (1)
1761. Ale Jans (5)
1762. Ale Jans Dekker de (1)
1763. Ale Johannes (1)
1764. Ale Joutes (1)
1765. Ale Keimpes (1)
1766. Ale Klazes (1)
1767. Ale Kornelis (2)
1768. Ale Lourens (1)
1769. Ale Mients (2)
1770. Ale Pieters (4)
1771. Ale Rinzes (1)
1772. Ale Roelofs (1)
1773. Ale Ruurds (3)
1774. Ale Taekes (1)
1775. Ale van der (2)
1776. Ale Wikkes (2)
1777. Alef (2)
1778. Alef Alberts (1)
1779. Alef Folkerts (1)
1780. Alef Jans (2)
1781. Alef Johannes (1)
1782. Alef Lourens (3)
1783. Alef Louws van der (1)
1784. Alef Watzes van der (1)
1785. Alegonda (2)
1786. Alegonda (Alice) Douwes (1)
1787. Alegonda Elizabeth (1)
1788. Alegonda Katrina (1)
1789. Alegonda Pieters (1)
1790. Aleida (4)
1791. Aleida ten (1)
1792. Aleida Willems (1)
1793. Aletta (5)
1794. Aletta Jacoba (1)
1795. Aletta Jodocus (1)
1796. Alexander (3)
1797. Alexandrina Carolia (1)
1798. Alfred (1)
1799. Alice (11)
1800. Alida (10)
1801. Alida Adriana (1)
1802. Alida Anthony (1)
1803. Alida Baudina Theodora (1)
1804. Alida Catharina (1)
   1805. Alida den (1)
1806. Alida Eeltjes (1)
1807. Alida Elisabeth (Martje) Heerkes (1)
1808. Alida Ella Sierds (1)
1809. Alida Francisca (1)
1810. Alida Geertruida (1)
1811. Alida Hendriks (1)
1812. Alida Jacoba (1)
1813. Alida Johanna (3)
1814. Alida Johanna Charlotte (2)
1815. Alida Petronella Egges (1)
1816. Alida Sybes (1)
1817. Alida Tjitzes (1)
1818. Alida van 't (1)
1819. Alje (2)
1820. Alje Annes (1)
1821. Alke (1)
1822. Alke Douwes (1)
1823. Alke Egberts (1)
1824. Allard (1)
1825. Allardus (2)
1826. Allardus Jentjes (1)
1827. Allardus Lieuwes (2)
1828. Allardus Lodewijk (1)
1829. Allardus Romkes (1)
1830. Alle (26)
1831. Alle (Albert) Eerdes (1)
1832. Alle (Albert) Jacobs (1)
1833. Alle Alles (1)
1834. Alle Annes (2)
1835. Alle Ansches (1)
1836. Alle Aukes (1)
1837. Alle Baukes (1)
1838. Alle Berends (1)
1839. Alle Bouwens (2)
1840. Alle Daniels (1)
1841. Alle Dirks (4)
1842. Alle Doekes (1)
1843. Alle Dominicus (1)
1844. Alle Douwes (3)
1845. Alle Feddes (1)
1846. Alle Gerrits (3)
1847. Alle Haaitjes (1)
1848. Alle Halbes (1)
1849. Alle Hendriks (4)
1850. Alle Hessels (1)
1851. Alle Hilbrands (3)
1852. Alle Jakobs (1)
1853. Alle Jans (3)
1854. Alle Jans van der (1)
1855. Alle Jeltes (2)
1856. Alle Jochums (aka Reitsma) (1)
1857. Alle Jurjens (1)
1858. Alle Klases (1)
1859. Alle Klazes (3)
1860. Alle Klazes de (1)
1861. Alle Kornelis (1)
1862. Alle Liebes (1)
1863. Alle Lubberts (1)
1864. Alle Oenes (1)
1865. Alle Pieters (2)
1866. Alle Popes (1)
1867. Alle Pyters (1)
1868. Alle Renzes van der (1)
1869. Alle Riemers (1)
1870. Alle Roelofs (1)
1871. Alle Romkjes (1)
1872. Alle Rommerts (2)
1873. Alle Rompts aka Aldijk (1)
1874. Alle Ruurds (1)
1875. Alle Sakes (1)
1876. Alle Sijes (1)
1877. Alle Sipkes (1)
1878. Alle Sjoerds (1)
1879. Alle Sybes (2)
1880. Alle Sybrens (1)
1881. Alle Symons (1)
1882. Alle Tabes (1)
1883. Alle Taekes (1)
1884. Alle Thomas (1)
1885. Alle Tietes (1)
1886. Alle Tijssens (1)
1887. Alle Tjebbes (1)
1888. Alle Uilkes van der (1)
1889. Alle Wikkes (2)
1890. Alle Willems (1)
1891. Alle Wolters (1)
1892. Alle Wybes (1)
1893. Alle Wybrens (2)
1894. Alle Ypes (1)
1895. Allegonda (1)
1896. Allegonda Elisabeth Gerrits (1)
1897. Allen Alonza (1)
1898. Allen Jay (1)
1899. Allerd (1)
1900. Allerd Benjamins (1)
1901. Allert (7)
1902. Allert Annes (1)
1903. Allert Douwes (2)
1904. Allert Eelzes (1)
1905. Allert Everts (1)
1906. Allert Jans van der (1)
1907. Allert Jelles (2)
1908. Allert Johannis (1)
1909. Allert Klazes van der (1)
1910. Allert Martens van der (1)
1911. Allert Willems (1)
1912. Alof Cornelis (1)
1913. Alonzo Benjamin (1)
1914. Althea Faye (1)
1915. Altje (2)
1916. Altje Alles (1)
1917. Altje Dirks (1)
1918. Altje Hotzes (1)
1919. Altje Keimpes (1)
1920. Altje Sakes (2)
1921. Altje Sjerps (1)
1922. Alyda Marie (1)
1923. Alzie (1)
1924. Amarens Beerts (1)
1925. Amarens Jans (2)
1926. Amarens Wops (1)
1927. Amarenske (1)
1928. Amarenske Harmens (1)
1929. Amarenske Jacobs (1)
1930. Amarenske Lieuwes (1)
1931. Amarins (1)
1932. Amarins Wops (1)
1933. Amarinske Claases van den (1)
1934. Ambrosia (1)
1935. Ambrosius (2)
1936. Ambrosius Livius (1)
1937. Ame Everts (1)
1938. Ame Lieuwe (1)
1939. Amelia (2)
1940. Amelia Henrejetta Wilhelmina de Sigers ter (1)
1941. Amelia Johanna (3)
1942. Amelia Sibrands (Brouwer) (1)
1943. Ameltje (1)
1944. Amerens Dirks (1)
1945. Amerins (1)
1946. Amerins Wytske (1)
1947. Ammeleintje (1)
1948. Ammeltje (1)
1949. Ammerins Arjens (1)
1950. Ammerinske Klazes (1)
1951. Anck (1)
1952. Andele (1)
1953. Andele Anskes (1)
1954. Andele Eelzes (1)
1955. Andele Harmens (1)
1956. Andele Lolkes (1)
1957. Andele Meinderts (1)
1958. Andele Sjoerds (1)
1959. Andele Willems (1)
1960. Andele Wygers (1)
1961. Anderia van (1)
1962. Anders (2)
1963. Anders Aukes (1)
1964. Andersche Symons (1)
1965. Andersje (2)
1966. Anderske (2)
1967. Andle (1)
1968. Andle Hendriks (1)
1969. Andreas (4)
1970. Andreas du (1)
1971. Andreas Hendriks (1)
1972. Andreas Jacobus (1)
1973. Andreas Klazes (1)
1974. Andreas Kornelis (1)
1975. Andreas Pieters (1)
1976. Andreas Ulbes (1)
1977. Andrees (1)
1978. Andrew (10)
1979. Andrew B. (1)
1980. Andrew M. (1)
1981. Andrew S. (1)
1982. Andrew Siebren (1)
1983. Andriaan (1)
1984. Andries (103)
1985. Andries (Andrew) Andries van der (1)
1986. Andries (Andrew) Diederts (1)
1987. Andries (Andrew) Dirks (1)
1988. Andries (Andrew) Gerlofs (1)
1989. Andries (Andrew) Heins (1)
1990. Andries (Andrew) Joekes (1)
1991. Andries (Andrew) Meinderts van der (1)
1992. Andries (Andrew) Pieters (1)
1993. Andries (Andrew) Sakes (1)
1994. Andries (Andrew) Sytses (2)
1995. Andries (Andrew) Thomas (1)
1996. Andries Abes (1)
1997. Andries Abes Jepkema (1)
1998. Andries Abrahams (1)
1999. Andries AEbes (1)
2000. Andries Alberts (1)
2001. Andries Alberts van der (2)
2002. Andries Andries (4)
2003. Andries Annes (3)
2004. Andries Arends (1)
2005. Andries Arjens van der (1)
2006. Andries Atzes (1)
2007. Andries Aukes (4)
2008. Andries Aukes van der (2)
2009. Andries Baukes (2)
2010. Andries Berends (1)
2011. Andries Berents (1)
2012. Andries Bienzes (1)
2013. Andries Cornelis (4)
2014. Andries Cornelis de (1)
2015. Andries Dirks (10)
2016. Andries Dirks van der (1)
2017. Andries Doekeles (2)
2018. Andries Doekes (2)
2019. Andries Doeyes (1)
2020. Andries Dooitzes (1)
2021. Andries Douwes (4)
2022. Andries Durks (1)
2023. Andries Eeltjes (7)
2024. Andries Eeltjes (aka Boes) (1)
2025. Andries Egberts (1)
2026. Andries Everts (1)
2027. Andries Feddes (1)
2028. Andries Feites (1)
2029. Andries Feyes (1)
2030. Andries Foekes (1)
2031. Andries Folkerts (1)
2032. Andries Fransen (3)
2033. Andries Fransens (1)
2034. Andries Freerks (4)
2035. Andries Gaatzes (1)
2036. Andries Gabes (1)
2037. Andries Gaeles (1)
2038. Andries Geerts (1)
2039. Andries Gerbens (3)
2040. Andries Gerbens van der (1)
2041. Andries Gerkes (1)
2042. Andries Gerrits (6)
2043. Andries Gerryts (1)
2044. Andries Gjalts (1)
2045. Andries Gjalts van der (1)
2046. Andries Gooitzens (3)
2047. Andries Gosses (1)
2048. Andries Haantjes (1)
2049. Andries Haikes (1)
2050. Andries Harmens (2)
2051. Andries Harms (1)
2052. Andries Heimens van den (1)
2053. Andries Heinen (1)
2054. Andries Hendriks (10)
2055. Andries Hendriks van der (2)
2056. Andries Hessels (2)
2057. Andries Hettes (1)
2058. Andries Hilbrands (2)
2059. Andries Hilbrands van der (4)
2060. Andries Ids (1)
2061. Andries Idses (1)
2062. Andries Jacobs (6)
2063. Andries Jacobs de (1)
2064. Andries Jacobus (1)
2065. Andries Jans (27)
2066. Andries Jans (aka (1)
2067. Andries Jans van der (2)
2068. Andries Jelles (3)
2069. Andries Jelmers (1)
2070. Andries Jeltes (1)
2071. Andries Jentjes (1)
2072. Andries Jitzes de (1)
2073. Andries Jobs de (1)
2074. Andries Jochums (1)
2075. Andries Joekes (1)
2076. Andries Johan (1)
2077. Andries Johannes (13)
2078. Andries Joostes (1)
2079. Andries Joukes (2)
2080. Andries Jurjens (1)
2081. Andries Jurjens van der (2)
2082. Andries Keimpes (2)
2083. Andries Klazes (12)
2084. Andries Klazes van der (1)
2085. Andries Kornelis (4)
2086. Andries Lieuwes (2)
2087. Andries Luurtses (1)
2088. Andries Marcus (1)
2089. Andries Martens (2)
2090. Andries Meinderts (3)
2091. Andries Meine Machiel (1)
2092. Andries Meinen (1)
2093. Andries Meints (1)
2094. Andries Meints van der (1)
2095. Andries Merks (1)
2096. Andries Metskes (1)
2097. Andries Nannes (1)
2098. Andries Nicolaas (1)
2099. Andries Oedzes (2)
2100. Andries Oenes (1)
2101. Andries Petrus (2)
2102. Andries Piers (1)
2103. Andries Pieters (19)
2104. Andries Popes (1)
2105. Andries Poppes (2)
2106. Andries Pyters (2)
2107. Andries Reinders (4)
2108. Andries Rienks (1)
2109. Andries Rinderts van der (1)
2110. Andries Rinzes (1)
2111. Andries Roelofs (1)
2112. Andries Roelofs (Andrew Ralph) (1)
2113. Andries Ruurds (2)
2114. Andries Sakes (2)
2115. Andries Scheltes (1)
2116. Andries Siedzes (1)
2117. Andries Siegers (1)
2118. Andries Sierds (1)
2119. Andries Sierks (1)
2120. Andries Sikkes (1)
2121. Andries Simons (1)
2122. Andries Sjoerds (5)
2123. Andries Sjoerds van der (2)
2124. Andries Steffens (1)
2125. Andries Sybes (2)
2126. Andries Symens (2)
2127. Andries Sytzes (1)
2128. Andries Sytzes de (1)
2129. Andries Taekeles (1)
2130. Andries Taekes (1)
2131. Andries Teunis (1)
2132. Andries Theunis (1)
2133. Andries Thijssen (1)
2134. Andries Thijsses (2)
2135. Andries Thijsses de (1)
2136. Andries Thomas (2)
2137. Andries Tiedes (2)
2138. Andries Tijsses de (1)
2139. Andries Tjallings (1)
2140. Andries Tjeerds (6)
2141. Andries Tjeerds (Andrew Hockema) (1)
2142. Andries Tjerks (1)
2143. Andries Tjipkes (1)
2144. Andries Ulbes (3)
2145. Andries van den (1)
2146. Andries van der (2)
2147. Andries Wates (1)
2148. Andries Wiegers (1)
2149. Andries Willems (4)
2150. Andries Wopkes (5)
2151. Andries Wybes (2)
2152. Andries Wybrens (1)
2153. Andriesche (1)
2154. Andriesje (1)
2155. Andriesje Douwes (1)
2156. Andriesje Taedes (1)
2157. Andrieske Andries (1)
2158. Andrieske Anes (2)
2159. Andrieske Dirks (1)
2160. Andrieske Feyes (1)
2161. Andrieske Fokkes (1)
2162. Andrieske Gaatzes (1)
2163. Andrieske Heins (1)
2164. Andrieske Hilbrands van der (1)
2165. Andrieske Jans (1)
2166. Andrieske Jelmers (aka Huisman) (1)
2167. Andrieske Joukes (1)
2168. Andrieske Klazes (1)
2169. Andrieske Kornelis (1)
2170. Andrieske Piebes van der (1)
2171. Andrieske Pieters (1)
2172. Andrieske Tijsses de (1)
2173. Andrieske Ynkes (1)
2174. Andrijs (9)
2175. Andris (4)
2176. Andrisje (1)
2177. Andrys (6)
2178. Andrys Durks (1)
2179. Andrys Roelofs (1)
2180. Andryske (1)
2181. Ane (14)
2182. Ane Aanes (1)
2183. Ane Abes (1)
2184. Ane Andries (1)
2185. Ane Baukes (1)
2186. Ane Cornelis (1)
2187. Ane Freerks (2)
2188. Ane Gerrits (1)
2189. Ane Hiddes (1)
2190. Ane Igles (1)
2191. Ane Jacobs (2)
2192. Ane Jacobs de (1)
2193. Ane Jans (3)
2194. Ane Jans Glastra (1)
2195. Ane Jelles (1)
2196. Ane Johannes (1)
2197. Ane Joukes (1)
2198. Ane Meinderts (4)
2199. Ane Pieters (3)
2200. Ane Scheltes (1)
2201. Ane Sipkes (1)
2202. Ane Sjoerds (3)
2203. Ane Taekes aka Takema (1)
2204. Anee Catherine (1)
2205. Aneke Jans (1)
2206. Angeline M. (1)
2207. Angelique Laurence (1)
2208. Angeniet (1)
2209. Angeniet Meinderts (1)
2210. Angenietje (2)
2211. Angenietje Berends (1)
2212. Angenietje Harms (1)
2213. Angenietje Hendrikus (1)
2214. Angenietje Jans van der (1)
2215. Angenietje Klases (1)
2216. Angenietje Kornelis (1)
2217. Angenietje Martens (1)
2218. Angenietje Taekes (1)
2219. Angenietje Wytses (1)
2220. Angenitie (1)
2221. Angie (1)
2222. Anita (1)
2223. Anita Joyce (1)
2224. Anje (23)
2225. Anje (Alice) (1)
2226. Anje (Anna) (1)
2227. Anje (Anna) Jans (1)
2228. Anje Alberts (1)
2229. Anje Aljes (1)
2230. Anje Arends (1)
2231. Anje Baukes (1)
2232. Anje Derks (1)
2233. Anje Derks (aka Westerman) (1)
2234. Anje Dirks (1)
2235. Anje Drewes (1)
2236. Anje Ewolds (1)
2237. Anje Freerks (1)
2238. Anje Garmts (1)
2239. Anje Hendriks (1)
2240. Anje Hindriks (2)
2241. Anje Jacobs (2)
2242. Anje Jakobs (1)
2243. Anje Jannes (1)
2244. Anje Jans (5)
2245. Anje Jans van der (1)
2246. Anje Kaspers (1)
2247. Anje Melcherts (1)
2248. Anje Melles (1)
2249. Anje Mintes (1)
2250. Anje Pieters (1)
2251. Anje Sijbolds (1)
2252. Anje Sijmens (1)
2253. Anje Temmes (1)
2254. Anje Willems (1)
2255. Ank (7)
2256. Ank Andries (1)
2257. Ank Sapes (1)
2258. Anke (29)
2259. Anke (Anna) Doedes van der (1)
2260. Anke (Anna) Martinus (1)
2261. Anke (Annie) (1)
2262. Anke Davids (1)
2263. Anke Dirks (1)
2264. Anke Freerks (1)
2265. Anke Hanzen (1)
2266. Anke Heins (1)
2267. Anke Hendriks (2)
2268. Anke Hessels (1)
2269. Anke Klazes (aka Bouta) (1)
2270. Anke Lykeles (1)
2271. Anke Teens (1)
2272. Anke Tjeerds (1)
2273. Anke Willems (1)
2274. Anke Wynsens (1)
2275. Ankje (4)
2276. Ankje Dirks van der (1)
2277. Ankje Duurds (1)
2278. Ankje Eeltjes (2)
2279. Ankje Feites (2)
2280. Ankje Fokkes (1)
2281. Ankje Freerks (aka Gleistra) (1)
2282. Ankje Gepkes (1)
2283. Ankje Heins (1)
2284. Ankje Hendriks (1)
2285. Ankje Hendriks van der (1)
2286. Ankje Hessels (1)
2287. Ankje Hettes (1)
2288. Ankje Jacobs (1)
2289. Ankje Jans (7)
2290. Ankje Jans (aka Leekstra) (1)
2291. Ankje Jans van der (1)
2292. Ankje Joekes (2)
2293. Ankje Koenraads (2)
2294. Ankje Lieuwkje (Anne Louise) (1)
2295. Ankje Piers (1)
2296. Ankje Pieters (1)
2297. Ankje Rints (1)
2298. Ankje Sjoukes (5)
2299. Ankje Sybes (1)
2300. Ankje Sytzes (1)
2301. Ankje Tjipkes (1)
2302. Ankje Tjitzes (1)
2303. Ankje Wybes (1)
2304. Ankjen Siedzes (1)
2305. Anle (1)
2306. Ann (1)
2307. Ann B. (1)
2308. Anna (103)
2309. Anna (aka Waslander) (1)
2310. Anna (Ann) Folkerts (1)
2311. Anna (Annie) Wybrens (1)
2312. Anna (Diana) (1)
2313. Anna Aaltje van der (1)
2314. Anna Adams van der (1)
2315. Anna Aleid (1)
2316. Anna Alijda (1)
2317. Anna Alles (4)
2318. Anna Andries (2)
2319. Anna Annes (5)
2320. Anna Aukes (2)
2321. Anna Aurelia (1)
2322. Anna Barbara (1)
2323. Anna Barbara Jacoba (1)
2324. Anna Baudina Johanna (1)
2325. Anna Benderts (1)
2326. Anna Berbera Johannes de (1)
2327. Anna Berendina (2)
2328. Anna Berends (1)
2329. Anna Bernardus (3)
2330. Anna C. (1)
2331. Anna Catharina (8)
2332. Anna Catharina (aka Couling) (1)
2333. Anna Catharina (aka Hieffing) (1)
2334. Anna Catharina Diederika (1)
2335. Anna Catharina Elizabeth (1)
2336. Anna Catharina Elizabeth Bokkes (1)
2337. Anna Catharina Klein (1)
2338. Anna Cathrina (1)
2339. Anna Catrina (1)
2340. Anna Catryna (1)
2341. Anna Cecilia (1)
2342. Anna Christina (1)
2343. Anna Christina Riwertina (1)
2344. Anna Christoffels (1)
2345. Anna Claas (1)
2346. Anna Claire (1)
2347. Anna Clara (1)
2348. Anna Cornelia (1)
2349. Anna Cornelia (Anna Van Vliet) van der (1)
2350. Anna Cornelia Elisabeth (1)
2351. Anna Cornelis (2)
2352. Anna Dirks (7)
2353. Anna Dirks van der (1)
2354. Anna Dora Christoffels (aka Butter en Brood) (1)
2355. Anna Doris (1)
2356. Anna Douwes (1)
2357. Anna Durks van der (1)
2358. Anna Eizes (1)
2359. Anna Elijsabet (1)
2360. Anna Elisabeth (8)
2361. Anna Elisabeth Geerts (1)
2362. Anna Elisabeth Hendriks (1)
2363. Anna Elisabeth Jentjes (1)
2364. Anna Elisabeth Wagemans van den (1)
2365. Anna Elizabet (2)
2366. Anna Elizabeth (2)
2367. Anna Elizabeth Ages (1)
2368. Anna Eltjes (1)
2369. Anna Engelbertus (1)
2370. Anna Eva (1)
2371. Anna Feddes (1)
2372. Anna Foekes (1)
2373. Anna Francina (1)
2374. Anna Fransen (1)
2375. Anna Fredriks (2)
2376. Anna Freerks (2)
2377. Anna Gaeles (1)
2378. Anna Gatses (1)
2379. Anna Geertruid Bonnes (1)
2380. Anna Geertruid Heerkes (1)
2381. Anna Geertruid Ypes (1)
2382. Anna Geertruida (2)
2383. Anna Geertruida Klazes (2)
2384. Anna Geertruida van der (1)
2385. Anna Geerts van der (1)
2386. Anna Gerbens (1)
2387. Anna Gerkes (1)
2388. Anna Gerrits (5)
2389. Anna Gerrits van der (2)
2390. Anna Gertrude (1)
2391. Anna Gesina (1)
2392. Anna Gjalts (1)
2393. Anna H. (1)
2394. Anna Haebeles (1)
2395. Anna Hanzes (1)
2396. Anna Harmanus (2)
2397. Anna Harmens (3)
2398. Anna Hendriks (7)
2399. Anna Hermannus (1)
2400. Anna Hermanus (2)
2401. Anna Hettes (1)
2402. Anna Iebeles (1)
2403. Anna Iemkes (1)
2404. Anna Jacoba (1)
2405. Anna Jacobs (7)
2406. Anna Jacobus (1)
2407. Anna Jacobus de (1)
2408. Anna Jakobs (1)
2409. Anna Jans (9)
2410. Anna Jans Glastra (1)
2411. Anna Jans van der (1)
2412. Anna Jelles (1)
2413. Anna Jentjes (2)
2414. Anna Jetzes (2)
2415. Anna Joekes van der (1)
2416. Anna Johanna (1)
2417. Anna Johannes (8)
2418. Anna Johannes van der (1)
2419. Anna Joukes (2)
2420. Anna Juliana (2)
2421. Anna Jurjens van der (1)
2422. Anna Karsjens van den (1)
2423. Anna Katharina (1)
2424. Anna Katharina Elizabeth (2)
2425. Anna Katrina (1)
2426. Anna Klazes (3)
2427. Anna Klazes de (1)
2428. Anna Kornelis (2)
2429. Anna Lammerts (1)
2430. Anna Liepkes van der (1)
2431. Anna Louisa (1)
2432. Anna Louiza (1)
2433. Anna Louwrens van der (1)
2434. Anna Lucia (3)
2435. Anna Luurtses (1)
2436. Anna Magdalena (3)
2437. Anna Marcus (1)
2438. Anna Margareta (2)
2439. Anna Margareta (Grietie) Philippus (1)
2440. Anna Margaretha (7)
2441. Anna Margaretha Douwes (1)
2442. Anna Margaretha Hessels (1)
2443. Anna Margarita (1)
2444. Anna Margarita Adams van der (1)
2445. Anna Margrieta (1)
2446. Anna Margrieta (Grietje) Rienks (1)
2447. Anna Margrietje (1)
2448. Anna Margrita (1)
2449. Anna Maria (27)
2450. Anna Maria (aka Aerts \ Arts) (1)
2451. Anna Maria (Maria) (1)
2452. Anna Maria (Marijke) (1)
2453. Anna Maria (Marike) (1)
2454. Anna Maria Catharina (1)
2455. Anna Maria Elisabeth (1)
2456. Anna Maria Hendriks (1)
2457. Anna Maria Jans van der (1)
2458. Anna Maria Johannes (2)
2459. Anna Maria Petronella (1)
2460. Anna Maria Ulbes (1)
2461. Anna Maria van der (1)
2462. Anna Marije (1)
2463. Anna Mart (1)
2464. Anna Marta (1)
2465. Anna Martha (1)
2466. Anna Martha Harmens (1)
2467. Anna Martinus (1)
2468. Anna Meindertje Dirks van der (2)
2469. Anna Meinderts (2)
2470. Anna Meines (1)
2471. Anna Melles (1)
2472. Anna Naatje Feddes (1)
2473. Anna Ottes (2)
2474. Anna Paulina Willems (1)
2475. Anna Paulus (1)
2476. Anna Petronella (1)
2477. Anna Pieters (5)
2478. Anna Pieters de (1)
2479. Anna R. (1)
2480. Anna Rebecca (1)
2481. Anna Regnerus (1)
2482. Anna Reinders (1)
2483. Anna Renderts (1)
2484. Anna Riemers van der (1)
2485. Anna Rienks (1)
2486. Anna Rijkends (1)
2487. Anna Rochus (1)
2488. Anna Romkes (1)
2489. Anna Rommerts (1)
2490. Anna Sakes (1)
2491. Anna Sietzes (1)
2492. Anna Sijes (1)
2493. Anna Sjirks van der (1)
2494. Anna Sofia (1)
2495. Anna Sophia (4)
2496. Anna Stephanes (1)
2497. Anna Subina Jans van der (1)
2498. Anna Sybes (1)
2499. Anna Sybrens (1)
2500. Anna Sytses (1)
2501. Anna Taedes (1)
2502. Anna Theodora (1)
2503. Anna Theresia (1)
2504. Anna Thijssen (1)
2505. Anna Tjalles (3)
2506. Anna Tjallings (1)
2507. Anna Tjeerds (2)
2508. Anna Tjibbes (1)
2509. Anna Tjibbes van den (1)
2510. Anna van Borssum (1)
2511. Anna van der (2)
2512. Anna Wilhelmina (1)
2513. Anna Wilhelmina Elisabeth (1)
2514. Anna Willemina (2)
2515. Anna Willems (1)
2516. Anna Wopkes (2)
2517. Anna Wybes (1)
2518. Annaatje (2)
2519. Annaatje Jans (2)
2520. Annatje (Anna) (1)
2521. Anne (133)
2522. Anne (Andrew) Berends (1)
2523. Anne (Andrew) Jans (1)
2524. Anne (Andrew) Lolles (1)
2525. Anne (Andrew) Melis (1)
2526. Anne (Andrew) Pieters (1)
2527. Anne (Andrew) Poppes (1)
2528. Anne (Andrew) Sybrens (1)
2529. Anne (Andrew) Thijsses van der (1)
2530. Anne (Andrew) Watses (1)
2531. Anne (Andrew) Wesselius (1)
2532. Anne (Andrew) Ypes (1)
2533. Anne (Anthony) Jans (1)
2534. Anne (Arnold) Jans (1)
2535. Anne (Ernie) Sytses (1)
2536. Anne (Harry) Sipkes (1)
2537. Anne (John) Johannes (1)
2538. Anne Abes (1)
2539. Anne Abrahams (1)
2540. Anne Adsers (1)
2541. Anne Aelses (1)
2542. Anne Alberts (5)
2543. Anne Ales (2)
2544. Anne Allerts (1)
2545. Anne Andries (4)
2546. Anne Annes (6)
2547. Anne Annes van der (3)
2548. Anne Anskes van der (1)
2549. Anne Arjens (2)
2550. Anne Aukes (6)
2551. Anne Bartels (2)
2552. Anne Baukes (8)
2553. Anne Baukes van der (2)
2554. Anne Berends (1)
2555. Anne Bienzes (1)
2556. Anne Bouwes (1)
2557. Anne Brugts (1)
2558. Anne Carels (1)
2559. Anne Christina (1)
2560. Anne Christoffels (1)
2561. Anne Cornelis (5)
2562. Anne Cornelis Johannes Adrianus (1)
2563. Anne de (1)
2564. Anne Derks (1)
2565. Anne Dirks (13)
2566. Anne Dirks van der (1)
2567. Anne Djoerds (1)
2568. Anne Doekeles (1)
2569. Anne Douwes (9)
2570. Anne Eelkes (1)
2571. Anne Eelkes van der (2)
2572. Anne Eeltjes (1)
2573. Anne Eelzes (1)
2574. Anne Egberts van der (1)
2575. Anne Elias (1)
2576. Anne Eliza Hendriks (1)
2577. Anne Eltes (1)
2578. Anne Epkes (1)
2579. Anne Ernst (1)
2580. Anne Everts (1)
2581. Anne Feijkes van der (1)
2582. Anne Feikes (2)
2583. Anne Feites (2)
2584. Anne Feitzes (1)
2585. Anne Foekes (1)
2586. Anne Fokkes (4)
2587. Anne Folkerts (4)
2588. Anne Foppes (1)
2589. Anne Foppes van der (1)
2590. Anne Frankes (1)
2591. Anne Fransen (3)
2592. Anne Franses (2)
2593. Anne Fransz (1)
2594. Anne Frederiks (1)
2595. Anne Freerks (4)
2596. Anne Gabes (1)
2597. Anne Gaeles (1)
2598. Anne Geerts (6)
2599. Anne Gelts (2)
2600. Anne Gerbens (10)
2601. Anne Gerbens de (1)
2602. Anne Gerbens van der (1)
2603. Anne Gerlofs (1)
2604. Anne Gerrits (13)
2605. Anne Gooitzens (1)
2606. Anne Gosses (5)
2607. Anne Harkes (1)
2608. Anne Harmens (2)
2609. Anne Harmens van der (1)
2610. Anne Harrits (3)
2611. Anne Harts (1)
2612. Anne Hedmans (1)
2613. Anne Heerts (1)
2614. Anne Heins (2)
2615. Anne Hemmes (2)
2616. Anne Hendriks (15)
2617. Anne Hendriks van (1)
2618. Anne Hermanus (2)
2619. Anne Hessels (1)
2620. Anne Hettes (1)
2621. Anne Hilbrands van der (1)
2622. Anne Hinnes (1)
2623. Anne Hoites (1)
2624. Anne Hommes (1)
2625. Anne Hotses (2)
2626. Anne Idses (1)
2627. Anne IJsbrands de (1)
2628. Anne Jacobs (17)
2629. Anne Jakobs (1)
2630. Anne Jans (39)
2631. Anne Jans (aka Buursma) (1)
2632. Anne Jans te (1)
2633. Anne Jans van der (4)
2634. Anne Jean (1)
2635. Anne Jelles van der (1)
2636. Anne Jennes (1)
2637. Anne Jentjes (2)
2638. Anne Jentjes de (1)
2639. Anne Jippes (2)
2640. Anne Jitses (1)
2641. Anne Jitzes (2)
2642. Anne Jobs (3)
2643. Anne Jochums (1)
2644. Anne Joekes (7)
2645. Anne Joekes van der (1)
2646. Anne Johannes (11)
2647. Anne Johannes van der (2)
2648. Anne Joons (1)
2649. Anne Joukes (1)
2650. Anne Jouws (1)
2651. Anne Jurjens (2)
2652. Anne Jurjens van der (2)
2653. Anne Keimpes (1)
2654. Anne Klaases (1)
2655. Anne Klases (4)
2656. Anne Klazes (16)
2657. Anne Koops (1)
2658. Anne Kornelis (7)
2659. Anne Kornelis van der (1)
2660. Anne Krijns bij (3)
2661. Anne Laas (1)
2662. Anne Lammerts (1)
2663. Anne Liemes (1)
2664. Anne Lieuwes (3)
2665. Anne Lieuwes van (1)
2666. Anne Lieuwes van der (1)
2667. Anne Lolkes (1)
2668. Anne Louws de (1)
2669. Anne Luitsens (1)
2670. Anne Luitzens van der (1)
2671. Anne Maria (1)
2672. Anne Marie (2)
2673. Anne Martens (4)
2674. Anne Martens van der (1)
2675. Anne Martinus van der (1)
2676. Anne Meertens van der (1)
2677. Anne Meinderts (2)
2678. Anne Meinderts van der (1)
2679. Anne Melis (1)
2680. Anne Mients (1)
2681. Anne Minnes (3)
2682. Anne Minses (1)
2683. Anne Minzes (3)
2684. Anne Nammens (2)
2685. Anne Nannes (1)
2686. Anne Oedzes van der (1)
2687. Anne Oeges (1)
2688. Anne Paulus (2)
2689. Anne Petrus (1)
2690. Anne Piers (2)
2691. Anne Piers van der (1)
2692. Anne Pieters (23)
2693. Anne Pieters van der (4)
2694. Anne Reinders (1)
2695. Anne Reins (1)
2696. Anne Remkes (1)
2697. Anne Renzes (3)
2698. Anne Riemers (2)
2699. Anne Rienks (2)
2700. Anne Rientses (1)
2701. Anne Rinses (3)
2702. Anne Rinses van der (1)
2703. Anne Rinzes (1)
2704. Anne Roelofs (1)
2705. Anne Roelofs van der (2)
2706. Anne Roels (2)
   2707. Anne Ruurds de (1)
2708. Anne Ruurds van der (2)
2709. Anne Rykeles van der (1)
2710. Anne Sakes (3)
2711. Anne Sapes van der (2)
2712. Anne Seerps (1)
2713. Anne Siebes (1)
2714. Anne Siedses (1)
2715. Anne Siedzes (1)
2716. Anne Siemens (1)
2717. Anne Sijes (3)
2718. Anne Simons (2)
2719. Anne Sipkes (2)
2720. Anne Sjoerds (2)
2721. Anne Sjoukes (1)
2722. Anne Stevens (1)
2723. Anne Syberens (1)
2724. Anne Sybrens (3)
2725. Anne Symens (9)
2726. Anne Symons van der (1)
2727. Anne Sytses (1)
2728. Anne Sytzes (5)
2729. Anne Taekes (1)
2730. Anne Teunis (4)
2731. Anne Teyes (3)
2732. Anne Theunis (2)
2733. Anne Thijssens van der (1)
2734. Anne Thomas (3)
2735. Anne Tietes (2)
2736. Anne Tijsses (1)
2737. Anne Tijsses de (1)
2738. Anne Tjalles (1)
2739. Anne Tjebbes (1)
2740. Anne Tjeerds (1)
2741. Anne Tjipkes (3)
2742. Anne Tjipkes van der (1)
2743. Anne Tjitzes (2)
2744. Anne Ulbes (2)
2745. Anne van der (2)
2746. Anne Watzes (1)
2747. Anne Watzes van der (1)
2748. Anne Wesselius (1)
2749. Anne Wiegers (2)
2750. Anne Wiegers van der (1)
2751. Anne Wierds (1)
2752. Anne Willem Carel (1)
2753. Anne Willems (2)
2754. Anne Willems de (1)
2755. Anne Wiltjes (1)
2756. Anne Wopkes (1)
2757. Anne Wybes (6)
2758. Anne Wybes van der (1)
2759. Anne Wybrens (2)
2760. Anne Wytzes (5)
2761. Anne Wytzes de (5)
2762. Anne Wytzes van der (1)
2763. Anne Ydes (1)
2764. Anne Yedes (1)
2765. Anne Ypes (2)
2766. Annechien (3)
2767. Annechien Jakobs (1)
2768. Annechien Lubberts (1)
2769. Annechien Renzes (1)
2770. Anneghjen (1)
2771. Annegie Jans (1)
2772. Annegien (4)
2773. Annegien Klazes (1)
2774. Annegijn Gerrits (1)
2775. Annegje Jacobs (1)
2776. Annegjen (2)
2777. Annegjen Bartels (1)
2778. Anneke (7)
2779. Anneke (Anske) Jans van der (1)
2780. Anneke Eeltjes (2)
2781. Anneke Feyes van der (1)
2782. Anneke Fokkes (2)
2783. Anneke Gerrits (1)
2784. Anneke IJsbrands (1)
2785. Anneke Jans (2)
2786. Anneke Jeppes (1)
2787. Anneke Johannes (1)
2788. Anneke Klazes (1)
2789. Anneke Pieters (1)
2790. Anneke Rinske Hendriks (1)
2791. Anneke Sytzes (1)
2792. Anneke Tjisses (1)
2793. Anneke Wiegers (1)
2794. Annetje (3)
2795. Annetje (Anna) Jacoba (1)
2796. Annetje (Anna) van der (1)
2797. Annetje Hendriks (1)
2798. Anneus Jarigs (1)
2799. Annie (2)
2800. Annie Tjeerds (1)
2801. Annie van (1)
2802. Annigje (8)
2803. Annigje (Annechien) (1)
2804. Annigje Brugts (1)
2805. Annigje Jans (2)
2806. Annigje Johannes (1)
2807. Annigje Mennes (1)
2808. Annigje Romkes van der (1)
2809. Annigje Siemens (1)
2810. Annigje Symons (1)
2811. Annigje Sytzes (1)
2812. Annigje Wiegers van der (1)
2813. Annigje Wijndels (1)
2814. Annigjen (6)
2815. Annigjen Geerts (1)
2816. Annigjen Hendriks (2)
2817. Annigjen Jans (3)
2818. Annigjen Klazes (1)
2819. Annigjen Meinderts (2)
2820. Annigjen Pieters (1)
2821. Annigjen Remmelts (1)
2822. Annigjen Rinkes (1)
2823. Annigjen Roelofs (1)
2824. Ansche (1)
2825. Ansche Siedzes (1)
2826. Anschie (1)
2827. Anschie Jans (1)
2828. Ansk (2)
2829. Anske (11)
2830. Anske AEbeles (1)
2831. Anske Alles (1)
2832. Anske Andeles (1)
2833. Anske Annes van der (1)
2834. Anske Anskes (4)
2835. Anske Cornelis (1)
2836. Anske Doris (1)
2837. Anske Folkerts (1)
2838. Anske Gabes de (1)
2839. Anske Hessels (2)
2840. Anske Hessels de (1)
2841. Anske Hettes (1)
2842. Anske Jacobus (1)
2843. Anske Jans (4)
2844. Anske Johannes de (1)
2845. Anske Joukes (1)
2846. Anske Jurres van der (1)
2847. Anske Lieuwes (1)
2848. Anske Renzes (1)
2849. Anske Rientzes (1)
2850. Anske Sakes (1)
2851. Anske Tjallings (1)
2852. Anske Ulbes de (1)
2853. Anske van der (1)
2854. Anske Wytzes de (1)
2855. Anskie (1)
2856. Anskje (2)
2857. Anskjen (6)
2858. Anskjen Simens (1)
2859. Ante (1)
2860. Anthon Clemens Ehrhard (1)
2861. Anthonetta (1)
2862. Anthoni Jans (2)
2863. Anthonia Judith (1)
2864. Anthonia Sophia (1)
2865. Anthonie (3)
2866. Anthonie Jacobsz (1)
2867. Anthonie Jans (Anthony Shooks) (1)
2868. Anthonie Tjerksz (1)
2869. Anthonij (7)
2870. Anthonius (1)
2871. Anthonius Johannes (1)
2872. Anthonius Pieters (1)
2873. Anthony (2)
2874. Anthony Jacobs (2)
2875. Anthony Jans (2)
2876. Anthony Johannes (1)
2877. Anthoon Jans (1)
2878. Anthoon Pieters (1)
2879. Anthoon Sybes (aka DeYoung) (1)
2880. Anthooni Willems (1)
2881. Antie (251)
2882. Antie Corneles (1)
2883. Antie Dirks (1)
2884. Antie Franses (1)
2885. Antie Gerrijts (1)
2886. Antie Hessels (1)
2887. Antie Hiddes (1)
2888. Antie Jacobi (1)
2889. Antie Jacobus (1)
2890. Antie Jans (5)
2891. Antie Jans van der (1)
2892. Antie Joekes (1)
2893. Antie Johannes (1)
2894. Antie Martinus (1)
2895. Antie Rinzes de (1)
2896. Antie Sjoerds (1)
2897. Antie Tietes (1)
2898. Antie Tjeerds (1)
2899. Antie van der (1)
2900. Antie Wendels (1)
2901. Antie Wytzes (1)
2902. Antien (1)
2903. Antien Hendriks (1)
2904. Antienna (1)
2905. Antije (1)
2906. Antje (1167)
2907. Antje (aka Gabriels) (1)
2908. Antje (aka Gerlofs) (1)
2909. Antje (Angie) Harmens (1)
2910. Antje (Ann) (1)
2911. Antje (Anna Maria Vorst) (1)
2912. Antje (Anna) (1)
2913. Antje (Anna) Ales (1)
2914. Antje (Anna) Andries (1)
2915. Antje (Anna) Annes (1)
2916. Antje (Anna) Atzes (1)
2917. Antje (Anna) Dirks (2)
2918. Antje (Anna) Douwes (1)
2919. Antje (Anna) Eelkes (1)
2920. Antje (Anna) Feyes van der (1)
2921. Antje (Anna) Folkerts (1)
2922. Antje (Anna) Foppes (1)
2923. Antje (Anna) Freerks (1)
2924. Antje (Anna) Geerts (1)
2925. Antje (Anna) Gerbens (1)
2926. Antje (Anna) Gerrits van der (1)
2927. Antje (Anna) Harms (1)
2928. Antje (Anna) Hendriks (2)
2929. Antje (Anna) Hendriks van der (1)
2930. Antje (Anna) Jacobs (1)
2931. Antje (Anna) Jans (4)
2932. Antje (Anna) Jans van der (1)
2933. Antje (Anna) Johannes (3)
2934. Antje (Anna) Johannes van der (1)
2935. Antje (Anna) Joukes (1)
2936. Antje (Anna) Kornelis van der (1)
2937. Antje (Anna) Lieuwes (1)
2938. Antje (Anna) Louws (1)
2939. Antje (Anna) Martens (2)
2940. Antje (Anna) Minnes (1)
2941. Antje (Anna) Piers (1)
2942. Antje (Anna) Pieters (3)
2943. Antje (Anna) Renzes (1)
2944. Antje (Anna) Sjoerds (2)
2945. Antje (Anna) Stevens (1)
2946. Antje (Anna) Sybrands (1)
2947. Antje (Anna) Sybrens van (1)
2948. Antje (Anna) Symons van der (1)
2949. Antje (Anna) Taekes (1)
2950. Antje (Anna) Tjibbes (1)
2951. Antje (Anna) van der (1)
2952. Antje (Anna) Watses (1)
2953. Antje (Anne) Abrahams (1)
2954. Antje (Annie) Gerbens (1)
2955. Antje (Annie) Gerrits (2)
2956. Antje (Annie) Harmens (1)
2957. Antje (Annie) Jans (2)
2958. Antje (Annie) Johannes (1)
2959. Antje (Annie) Pieters (1)
2960. Antje (Annie) Sipkes (1)
2961. Antje (Annie) Tjerks (1)
2962. Antje Aans (1)
2963. Antje Aants (2)
2964. Antje Aarns (1)
2965. Antje Abdias (1)
2966. Antje Abeles (1)
2967. Antje Abelius (1)
2968. Antje Abels (1)
2969. Antje Abelus (1)
2970. Antje Abes (5)
2971. Antje Abes de (1)
2972. Antje Abes van (1)
2973. Antje Abrahams (2)
2974. Antje Abrahams (aka Visser) (1)
2975. Antje Adrianus (1)
2976. Antje Adzers (1)
2977. Antje AEdes (1)
2978. Antje AEsges (1)
2979. Antje Ages (3)
2980. Antje Ages van der (2)
2981. Antje Alardus (1)
2982. Antje Alberts (19)
2983. Antje Alberts de (1)
2984. Antje Alberts van der (1)
2985. Antje Alderts de (1)
2986. Antje Alderts van der (1)
2987. Antje Aldriks (1)
2988. Antje Ales (1)
2989. Antje Ales van der (1)
2990. Antje Aljes (1)
2991. Antje Allerts (1)
2992. Antje Alles (9)
2993. Antje Andries (27)
2994. Antje Andries de (1)
2995. Antje Andries Jepkema (1)
2996. Antje Andries van der (2)
2997. Antje Andrina (1)
2998. Antje Anes (3)
2999. Antje Anes de (1)
3000. Antje Annes (40)
3001. Antje Annes van der (6)
3002. Antje Anskes (2)
3003. Antje Anskes de (1)
3004. Antje Arends (1)
3005. Antje Aris (1)
3006. Antje Arjens (16)
3007. Antje Arjens de (1)
3008. Antje Arjens van der (1)
3009. Antje Ates (9)
3010. Antje Ates van der (1)
3011. Antje Atses (1)
3012. Antje Atzes (3)
3013. Antje Aukes (16)
3014. Antje Aukes de (2)
3015. Antje Aukes van der (2)
3016. Antje Ballings (1)
3017. Antje Barelds (1)
3018. Antje Barteles de (1)
3019. Antje Bartels (2)
3020. Antje Barts (3)
3021. Antje Baukes (19)
3022. Antje Baukes van (1)
3023. Antje Baukes van der (2)
3024. Antje Bavius (1)
3025. Antje Beerends (2)
3026. Antje Beernts (2)
3027. Antje Beerts (2)
3028. Antje Beints (1)
3029. Antje Benderts (1)
3030. Antje Benjamins (2)
3031. Antje Benjamins de (1)
3032. Antje Berends (7)
3033. Antje Berends van der (1)
3034. Antje Bernardus (2)
3035. Antje Bernardus van der (1)
3036. Antje Bienzes (2)
3037. Antje Binderts (2)
3038. Antje Binnes (3)
3039. Antje Bodes (1)
3040. Antje Boeles (2)
3041. Antje Bokkes (3)
3042. Antje Botes (5)
3043. Antje Bouwens (4)
3044. Antje Bouwes (4)
3045. Antje Bouwes van der (2)
3046. Antje Brands (1)
3047. Antje Brandts (1)
3048. Antje Broers (7)
3049. Antje Brugts (2)
3050. Antje Bruins (1)
3051. Antje Christiaans (2)
3052. Antje Clases (1)
3053. Antje Coenraads (1)
3054. Antje Cornelis (21)
3055. Antje Cornelis de (1)
3056. Antje Cornelis van der (3)
3057. Antje Cornelus (1)
3058. Antje Daams (1)
3059. Antje Daniels (1)
3060. Antje Daniels la (1)
3061. Antje Daniels van der (2)
3062. Antje Davids (1)
3063. Antje Derks (1)
3064. Antje Diederts (1)
3065. Antje Dirks (62)
3066. Antje Dirks de (1)
3067. Antje Dirks van (1)
3068. Antje Dirks van der (5)
3069. Antje Doedes (4)
3070. Antje Doedes van der (1)
3071. Antje Doekeles (1)
3072. Antje Doekes (12)
3073. Antje Doens van (1)
3074. Antje Dooitzes (1)
3075. Antje Douwes (36)
3076. Antje Douwes de (1)
3077. Antje Douwes van der (1)
3078. Antje Durks (6)
3079. Antje Durks de (1)
3080. Antje Durks van der (1)
3081. Antje Edes (1)
3082. Antje Eelkes (10)
3083. Antje Eelkes van der (3)
3084. Antje Eelko's van der (1)
3085. Antje Eeltjes (11)
3086. Antje Eeltjes (aka Boes) (1)
3087. Antje Eeltjes van der (2)
3088. Antje Eesgers (1)
3089. Antje Eetzes van (1)
3090. Antje Eeuwes (1)
3091. Antje Egberts (9)
3092. Antje Eiberts (1)
3093. Antje Eiberts van der (1)
3094. Antje Eibes (1)
3095. Antje Eilderts (1)
3096. Antje Eintes (6)
3097. Antje Eises (3)
3098. Antje Eits (1)
3099. Antje Eizes (1)
3100. Antje Elias (1)
3101. Antje Engberts (1)
3102. Antje Engelbertus (1)
3103. Antje Ennes (1)
3104. Antje Entes (1)
3105. Antje Epke (1)
3106. Antje Epkes (2)
3107. Antje Everts (8)
3108. Antje Everts (aka Zijlstra) (1)
3109. Antje Feddes (3)
3110. Antje Feikes (7)
3111. Antje Feikes (aka Keller) (1)
3112. Antje Feites (1)
3113. Antje Ferdinants (1)
3114. Antje Foekes (2)
3115. Antje Fokkes (9)
3116. Antje Fokkes (aka Westra) (1)
3117. Antje Folkerts (9)
3118. Antje Folkerts de (1)
3119. Antje Folkes (1)
3120. Antje Fopkes (1)
3121. Antje Foppes (5)
3122. Antje Formers (2)
3123. Antje Fransen (9)
3124. Antje Fransen van der (1)
3125. Antje Franses (1)
3126. Antje Franzens (1)
3127. Antje Franzes (2)
3128. Antje Frederiks (1)
3129. Antje Fredriks (1)
3130. Antje Freerks (10)
3131. Antje Friezes (1)
3132. Antje Frouwkje (2)
3133. Antje Gabes (3)
3134. Antje Gabes van der (1)
3135. Antje Gaeles (1)
3136. Antje Garmts (1)
3137. Antje Gaukes (1)
3138. Antje Gaukes de (1)
3139. Antje Geerts (12)
3140. Antje Geerts van der (1)
3141. Antje Gepkes (1)
3142. Antje Ger(h)ardus (1)
3143. Antje Gerardus (1)
3144. Antje Gerardus van der (1)
3145. Antje Gerbens (29)
3146. Antje Gerbens de (1)
3147. Antje Gerbens van der (4)
3148. Antje Gerkes (3)
3149. Antje Gerks (2)
3150. Antje Gerks de (1)
3151. Antje Gerlofs (1)
3152. Antje Gerrits (56)
3153. Antje Gerrits van der (6)
3154. Antje Giesberts (1)
3155. Antje Gijsberts (1)
3156. Antje Gijsbertus (1)
3157. Antje Gjalts (2)
3158. Antje Goffes (3)
3159. Antje Gooitzens (1)
3160. Antje Gosens (1)
3161. Antje Goslings (2)
3162. Antje Gosses (9)
3163. Antje Gosses de (1)
3164. Antje Gosses van (1)
3165. Antje Gribberts (1)
3166. Antje H. (1)
3167. Antje Haantjes (1)
3168. Antje Hajes (1)
3169. Antje Halbes (4)
3170. Antje Halbes van der (1)
3171. Antje Hanses (4)
3172. Antje Hantjes (1)
3173. Antje Hanzes (2)
3174. Antje Harings (1)
3175. Antje Harmanus op 't (1)
3176. Antje Harmens (16)
3177. Antje Harmens de (1)
3178. Antje Harms (1)
3179. Antje Hattums (1)
3180. Antje Haukes (1)
3181. Antje Hayes (4)
3182. Antje Hedsers (1)
3183. Antje Hedzers (1)
3184. Antje Heeres van der (1)
3185. Antje Heerkes (3)
3186. Antje Heines (2)
3187. Antje Heines van der (1)
3188. Antje Heins (6)
3189. Antje Heins van der (1)
3190. Antje Hemkes (1)
3191. Antje Hemmes (1)
3192. Antje Hendricus (1)
3193. Antje Hendriks (59)
3194. Antje Hendriks de (2)
3195. Antje Hendriks van (1)
3196. Antje Hendriks van der (10)
3197. Antje Herkes (1)
3198. Antje Herres (2)
3199. Antje Hertjes (1)
3200. Antje Hessels (6)
3201. Antje Hettes (4)
3202. Antje Hiddes (2)
3203. Antje Hiddes van (1)
3204. Antje Hiddes van der (1)
3205. Antje Hidzerts (1)
3206. Antje Hielkes (1)
3207. Antje Hilbrands (2)
3208. Antje Hilbrands van (1)
3209. Antje Hilbrands van der (1)
3210. Antje Hillebrands (2)
3211. Antje Hilles (1)
3212. Antje Hindriks (1)
3213. Antje Hinkes (1)
3214. Antje Hinnes (1)
3215. Antje Hoites (2)
3216. Antje Hotses (2)
3217. Antje Hotses van der (1)
3218. Antje Hotzes (4)
3219. Antje Hylkes (6)
3220. Antje Ides (1)
3221. Antje Idzes (1)
3222. Antje Iedes (1)
3223. Antje Ietes (1)
3224. Antje Iggles van der (1)
3225. Antje Igles (3)
3226. Antje IJes (1)
3227. Antje IJsbrands (3)
3228. Antje IJsbrands van der (1)
3229. Antje Imkes (1)
3230. Antje Jacobs (78)
3231. Antje Jacobs van den (1)
3232. Antje Jacobs van der (3)
3233. Antje Jacobus (3)
3234. Antje Jacobus van der (1)
3235. Antje Jakobs (3)
3236. Antje Jannes (1)
3237. Antje Jans (207)
3238. Antje Jans (aka Dekken) (1)
3239. Antje Jans (aka Huisman) (1)
3240. Antje Jans de (6)
3241. Antje Jans van der (22)
3242. Antje Jantina Renske (1)
3243. Antje Jarigs (10)
3244. Antje Jarigs van der (2)
3245. Antje Jaspers (4)
3246. Antje Jeens (1)
3247. Antje Jeens van der (1)
3248. Antje Jelkes (2)
3249. Antje Jelles (21)
3250. Antje Jelles (aka Osinga) (1)
3251. Antje Jelles van der (4)
3252. Antje Jeltes (1)
3253. Antje Jennes (1)
3254. Antje Jennes van der (1)
3255. Antje Jentjes (3)
3256. Antje Jenzes (1)
3257. Antje Jetses (1)
3258. Antje Jetzes (3)
3259. Antje Jielderts (1)
3260. Antje Jilderts (3)
3261. Antje Jilles (3)
3262. Antje Jippes (2)
3263. Antje Jiskes (1)
3264. Antje Jisses (1)
3265. Antje Jitses (2)
3266. Antje Jitzes (7)
3267. Antje Jitzes van der (1)
3268. Antje Jobs (3)
3269. Antje Jochems (3)
3270. Antje Jochums (5)
3271. Antje Jochums van der (3)
3272. Antje Joekes (1)
3273. Antje Joekes van der (1)
3274. Antje Jogchums (1)
3275. Antje Johannes (60)
3276. Antje Johannes de (2)
3277. Antje Johannes van (1)
3278. Antje Johannes van der (7)
3279. Antje Jolles (1)
3280. Antje Jorrits (2)
3281. Antje Joukes (10)
3282. Antje Joukes de (2)
3283. Antje Joukes van der (1)
3284. Antje Joutes (2)
3285. Antje Joutes van der (1)
3286. Antje Jouwerts (1)
3287. Antje Jurjans (1)
3288. Antje Jurjens (6)
3289. Antje Jurjens van der (1)
3290. Antje Karstes (1)
3291. Antje Keimpes (7)
3292. Antje Keimpes van der (1)
3293. Antje Klaazes (2)
3294. Antje Klases (9)
3295. Antje Klases de (1)
3296. Antje Klazens (1)
3297. Antje Klazes (55)
3298. Antje Klazes Oostenrijk (1)
3299. Antje Klazes van der (7)
3300. Antje Koenraads (2)
3301. Antje Koerts (1)
3302. Antje Koops van der (1)
3303. Antje Kornelis (32)
3304. Antje Kornelis van der (1)
3305. Antje Krol (1)
3306. Antje Lammerts (4)
3307. Antje Lammerts de (1)
3308. Antje Lases (1)
3309. Antje Leenderts (1)
3310. Antje Lemmes (1)
3311. Antje Libkes (1)
3312. Antje Liebbes (1)
3313. Antje Liebes (2)
3314. Antje Liebes van der (1)
3315. Antje Lieuwes (28)
3316. Antje Lieuwes de (1)
3317. Antje Lieuwes van (1)
3318. Antje Lieuwes van der (2)
3319. Antje Lippes (1)
3320. Antje Lodewijks (1)
3321. Antje Lolkes (5)
3322. Antje Lolkes van der (1)
3323. Antje Lolles (1)
3324. Antje Lolles van der (1)
3325. Antje Lourens (3)
3326. Antje Louws (3)
3327. Antje Louws de (1)
3328. Antje Lubberts (2)
3329. Antje Lubberts van der (1)
3330. Antje Ludzers (1)
3331. Antje Luitjens van der (1)
3332. Antje Luitsens (2)
3333. Antje Luitzens (1)
3334. Antje Lurks (1)
3335. Antje Lykeles (3)
3336. Antje Mames (1)
3337. Antje Manus van der (1)
3338. Antje Martens (18)
3339. Antje Martens de (1)
3340. Antje Martens van der (4)
3341. Antje Martinus (4)
3342. Antje Martinus van der (1)
3343. Antje Mechiels (2)
3344. Antje Meiles (1)
3345. Antje Meinderts (10)
3346. Antje Meinderts van der (1)
3347. Antje Meinerts (1)
3348. Antje Meines (2)
3349. Antje Meintes (4)
3350. Antje Meints (1)
3351. Antje Melis (1)
3352. Antje Melles (6)
3353. Antje Mennes (1)
3354. Antje Mennes van der (1)
3355. Antje Menzes (1)
3356. Antje Merks (1)
3357. Antje Metskes (1)
3358. Antje Mients (2)
3359. Antje Minnes (16)
3360. Antje Minnolts (1)
3361. Antje Minzes (1)
3362. Antje Montes (3)
3363. Antje Montes van der (1)
3364. Antje Murks (1)
3365. Antje Nannes (7)
3366. Antje Nicolaas (1)
3367. Antje Nuttes (1)
3368. Antje Oebeles (3)
3369. Antje Oebles (1)
3370. Antje Oedzes (1)
3371. Antje Oeges (3)
3372. Antje Oenes (2)
3373. Antje Oepkes (1)
3374. Antje Okkes (1)
3375. Antje Ottes (2)
3376. Antje Outs (1)
3377. Antje Ouwrens van der (1)
3378. Antje Paulus (6)
3379. Antje Paulus van der (1)
3380. Antje Pauwels (1)
3381. Antje Petrus (1)
3382. Antje Philippus (2)
3383. Antje Piebes (4)
3384. Antje Piers (18)
3385. Antje Piers van der (2)
3386. Antje Pieters (112)
3387. Antje Pieters de (4)
3388. Antje Pieters van (3)
3389. Antje Pieters van der (6)
3390. Antje Pijters (1)
3391. Antje Popkes (2)
3392. Antje Popkes van den (2)
3393. Antje Poppes (2)
3394. Antje Pytters (1)
3395. Antje Reimers (1)
3396. Antje Reinders (15)
3397. Antje Reinders van der (2)
3398. Antje Reitzes (2)
3399. Antje Renderts (2)
3400. Antje Renderts van der (1)
3401. Antje Rentjes (2)
3402. Antje Renzes (9)
3403. Antje Reynders (1)
3404. Antje Rienks (12)
3405. Antje Rients (1)
3406. Antje Rinderts (4)
3407. Antje Rinderts van der (1)
3408. Antje Rinses (4)
3409. Antje Rinses van der (1)
3410. Antje Rintjes (2)
3411. Antje Rintjes van der (1)
3412. Antje Rinzes (4)
3413. Antje Rinzes van der (1)
3414. Antje Ritskes (5)
3415. Antje Rochus (1)
3416. Antje Rodes (1)
3417. Antje Roelofs (11)
3418. Antje Roelofs van der (1)
3419. Antje Roels (1)
3420. Antje Roels van der (1)
3421. Antje Romkes (6)
3422. Antje Romkes van der (2)
3423. Antje Rutgers (1)
3424. Antje Ruurds (9)
3425. Antje Ruurds de (1)
3426. Antje Ruurds van der (1)
3427. Antje Sakes (11)
3428. Antje Sakes de (1)
3429. Antje Sakes van der (2)
3430. Antje Sapes (5)
3431. Antje Sasses (3)
3432. Antje Scheltes (3)
3433. Antje Scheltes van der (1)
3434. Antje Seerps (1)
3435. Antje Sibles (1)
3436. Antje Siebes (2)
3437. Antje Siebrens (1)
3438. Antje Siebrens Boersma (1)
3439. Antje Siedses (6)
3440. Antje Siedzes (3)
3441. Antje Siedzes van der (1)
3442. Antje Siegers (1)
3443. Antje Siemens (1)
3444. Antje Siemens de (1)
3445. Antje Siemens van der (1)
3446. Antje Sierds (4)
3447. Antje Sierds van den (1)
3448. Antje Sierks (4)
3449. Antje Sierks van der (1)
3450. Antje Sietzes (1)
3451. Antje Sijbes (1)
3452. Antje Sijbrens (1)
3453. Antje Sijes (3)
3454. Antje Sijes van der (1)
3455. Antje Sijmens (1)
3456. Antje Sijtses (1)
3457. Antje Sikkes (4)
3458. Antje Simens (1)
3459. Antje Simons (2)
3460. Antje Sints (1)
3461. Antje Sipkes (14)
3462. Antje Sipkes van der (2)
3463. Antje Sjerks (1)
3464. Antje Sjoerds (26)
3465. Antje Sjoerds van der (4)
3466. Antje Sjoukes (8)
3467. Antje Stevens (5)
3468. Antje Stevens van der (1)
3469. Antje Stoffers (1)
3470. Antje Syberens (2)
3471. Antje Sybes (18)
3472. Antje Sybrens (15)
3473. Antje Sybrens de (1)
3474. Antje Sydses (4)
3475. Antje Sydses van der (1)
3476. Antje Symens (12)
3477. Antje Symens de (2)
3478. Antje Symons (3)
3479. Antje Sytses (6)
3480. Antje Sytses (Anna Oosterhaven) (1)
3481. Antje Sytses van der (1)
3482. Antje Sytzes (17)
3483. Antje Sytzes de (1)
3484. Antje Sytzes van der (2)
3485. Antje Tabes (1)
3486. Antje Tabes van der (1)
3487. Antje Taedes (3)
3488. Antje Taekeles (1)
3489. Antje Taekes (16)
3490. Antje Taekes van (1)
3491. Antje Taekes van der (2)
3492. Antje Teunis (5)
3493. Antje Teunis van der (1)
3494. Antje Teyes (3)
3495. Antje Theunis (7)
3496. Antje Thijssen (1)
3497. Antje Thijsses (4)
3498. Antje Thijsses van der (1)
3499. Antje Thomas (8)
3500. Antje Thomas (Anna Margaret Koesema) (1)
3501. Antje Thomas van der (1)
3502. Antje Thomina (1)
3503. Antje Tiedes (1)
3504. Antje Tiessen (2)
3505. Antje Tietes (5)
3506. Antje Tijssens (1)
3507. Antje Tijsses (3)
3508. Antje Tjalkes (1)
3509. Antje Tjalles (3)
3510. Antje Tjalles de (1)
3511. Antje Tjallings (12)
3512. Antje Tjebbes (2)
3513. Antje Tjeerds (21)
3514. Antje Tjeerds de (2)
3515. Antje Tjeerds van der (4)
3516. Antje Tjepkes (4)
3517. Antje Tjerks (4)
3518. Antje Tjerks van (1)
3519. Antje Tjibbes (5)
3520. Antje Tjipkes (2)
3521. Antje Tjipkes van der (1)
3522. Antje Tjitzes (2)
3523. Antje Tomas (1)
3524. Antje Tomas de (1)
3525. Antje Trijntje Harmens van der (1)
3526. Antje Uilkes (4)
3527. Antje Uiltjes (1)
3528. Antje Ulbes (3)
3529. Antje Upts (1)
3530. Antje van Borssum (1)
3531. Antje van der (1)
3532. Antje Wabes (1)
3533. Antje Walings (5)
3534. Antje Walings de (1)
3535. Antje Watzes (4)
3536. Antje Watzes de (1)
3537. Antje Watzes van (1)
3538. Antje Wiebes (1)
3539. Antje Wiegers (7)
3540. Antje Wiegers van der (4)
3541. Antje Wiggers (1)
3542. Antje Wigles (1)
3543. Antje Willems (32)
3544. Antje Willems de (1)
3545. Antje Willems van (1)
3546. Antje Willems van der (2)
3547. Antje Willemszoon (1)
3548. Antje Wiltjes (1)
3549. Antje Wobbes (4)
3550. Antje Wopkes (1)
3551. Antje Wubbes (1)
3552. Antje Wybes (20)
3553. Antje Wybes van der (2)
3554. Antje Wybrens (11)
3555. Antje Wybrens de (1)
3556. Antje Wymers (2)
3557. Antje Wymers van der (1)
3558. Antje Wytzes (14)
3559. Antje Wytzes de (1)
3560. Antje Wytzes van der (1)
3561. Antje Ybeles (4)
3562. Antje Ydes (7)
3563. Antje Ydes van (1)
3564. Antje Ymens (1)
3565. Antje Ymkes van der (1)
3566. Antje Ypes (5)
3567. Antje Ytsens (1)
3568. Antje Zweitses (2)
3569. Antje Zydses (1)
3570. Antjen (4)
3571. Antjes (1)
3572. Antke (6)
3573. Antke Leenderts (1)
3574. Antke Ynzen (1)
3575. Antoinette 's (1)
3576. Anton (1)
3577. Anton (Antoni Stuurman) (1)
3578. Antona Francina (1)
3579. Antonetta (2)
3580. Antonetta Willemina (1)
3581. Antoni (1)
3582. Antoni Piers van der (1)
3583. Antoni Willems de (1)
3584. Antoni Wybrens (2)
3585. Antonia (2)
3586. Antonia Hiddes (1)
3587. Antonia Piers van der (1)
3588. Antonia Thomas (1)
3589. Antonie (3)
3590. Antonie Aris van (1)
3591. Antonie Hendrik (1)
3592. Antonie van der (1)
3593. Antonine (1)
3594. Antonius (5)
3595. Antonius Coendert (1)
3596. Antonius Matthijs Wilhelmus Hendrikus (1)
3597. Antonius Petrus (1)
3598. Antonius Thomas (1)
3599. Antony Hendrik (1)
3600. Antony Jans (1)
3601. Antony Willems de (1)
3602. Antoon (2)
3603. Antoon Andries (1)
3604. Antoon Bottes (1)
3605. Antoon Hartmans (1)
3606. Antoon Jacobs van der (1)
3607. Antoon Johannes (3)
3608. Antoon Leendert (1)
   3609. Antoon Wijnand (1)
3610. Apolonia (2)
3611. Appellonia (2)
3612. Appellonius (1)
3613. Appeloon (2)
3614. Appolonius (1)
3615. Archie (1)
3616. Arend (17)
3617. Arend (Aan) Pieters (1)
3618. Arend (Harry) (1)
3619. Arend Alberts (3)
3620. Arend Andries (5)
3621. Arend Annes (1)
3622. Arend Dirkzen (1)
3623. Arend Edzes van den (1)
3624. Arend Fokkes (1)
3625. Arend Freerks (1)
3626. Arend Geerts (1)
3627. Arend Geerts van der (2)
3628. Arend Gerardus (1)
3629. Arend Gerkes (2)
3630. Arend Gerrits (1)
3631. Arend Hanzes (2)
3632. Arend Harmensz (1)
3633. Arend Harms van der (1)
3634. Arend Hendriks (1)
3635. Arend Hindriks (1)
3636. Arend Jacobs (1)
3637. Arend Jan (1)
3638. Arend Jans (1)
3639. Arend Kornelis (2)
3640. Arend Lammerts van der (1)
3641. Arend Pieter Johannes (1)
3642. Arend Pieters (1)
3643. Arend Riemers (1)
3644. Arend Roelofs (1)
3645. Arend Romkes (1)
3646. Arend Sakes van der (1)
3647. Arend Sibrands (1)
3648. Arend Sijes (1)
3649. Arend Tjeerds van der (1)
3650. Arend Willems (1)
3651. Arend Winter (1)
3652. Arenddiena Geerts (1)
3653. Arendina Klazes van der (1)
3654. Arendina van den (1)
3655. Arendina Willemina (1)
3656. Arendje (1)
3657. Arendje (aka Arendina Dorsch) (1)
3658. Arendje Derks (1)
3659. Arendje Gerardus van der (1)
3660. Arendje Harmens (1)
3661. Arendtje Franses (1)
3662. Arent (13)
3663. Arent Cornelis (1)
3664. Arent Geerts (1)
3665. Arent Gerrits (2)
3666. Arent Harmens (1)
3667. Arent Harms (1)
3668. Arent Hendriks (aka Arend Gerritsen) (1)
3669. Arent Izebrands Freerks (1)
3670. Arent Jakobs (1)
3671. Arent Jannes (1)
3672. Arent Jans (1)
3673. Arent Lases (1)
3674. Arent Lukas (1)
3675. Arent Pieters (1)
3676. Arent Ysaks (1)
3677. Arentina Catherine (1)
3678. Arentje (1)
3679. Arentje Alberts (1)
3680. Arentje Arjens (1)
3681. Arentje Klaassens (1)
3682. Arentje Lucas (1)
3683. Arentje Wijkes (1)
3684. Ari (1)
3685. Ariaan (1)
3686. Ariaantie (1)
3687. Ariaantje (13)
3688. Ariaantje Alberts (1)
3689. Ariaantje Anes (1)
3690. Ariaantje Arjens (2)
3691. Ariaantje Bokkes (2)
3692. Ariaantje Dirks (2)
3693. Ariaantje Everts (1)
3694. Ariaantje Freerks (1)
3695. Ariaantje Gerrits (2)
3696. Ariaantje Jacobs (2)
3697. Ariaantje Jans (1)
3698. Ariaantje Jentjes (1)
3699. Ariaantje Klazes (1)
3700. Ariaantje Sapes (1)
3701. Ariaantje Sybrens (1)
3702. Ariaantje van der (1)
3703. Ariaantje Walings (1)
3704. Ariaen (1)
3705. Ariaentje (1)
3706. Ariana La (1)
3707. Ariantje (1)
3708. Arie (13)
3709. Arie (Harry) (1)
3710. Arie C. (1)
3711. Arie Jansz (1)
3712. Arie van der (1)
3713. Arie Willems (1)
3714. Arien (3)
3715. Aries (1)
3716. Aries Jans (1)
3717. Aries Onnes van der (1)
3718. Arij (9)
3719. Arij den (2)
3720. Arij van der (1)
3721. Arijs (1)
3722. Arijs Jakobs (1)
3723. Aris (4)
3724. Aris Antony (1)
3725. Aris Aris (2)
3726. Aris Arjens (2)
3727. Aris Ates (1)
3728. Aris Egberts (1)
3729. Aris Jacobs (1)
3730. Aris Jans (2)
3731. Aris Martens (1)
3732. Aris Pieters (4)
3733. Arjaantie (3)
3734. Arjaantje (12)
3735. Arjaantje Annes (1)
3736. Arjaantje Arjens (1)
3737. Arjaantje Cornelis (1)
3738. Arjaantje IJsbrands (2)
3739. Arjaantje Johannes (1)
3740. Arjaantje Martens van der (1)
3741. Arjaantje Teunis (1)
3742. Arjaantje Willems (1)
3743. Arjaantje Ypes (2)
3744. Arjantie (1)
3745. Arjen (58)
3746. Arjen (Adam) Hendriks (1)
3747. Arjen (Harry) Jans (1)
3748. Arjen Aarts (1)
3749. Arjen Abrahams (2)
3750. Arjen Alberts (1)
3751. Arjen Aris (2)
3752. Arjen Arjens (11)
3753. Arjen Arjens de (4)
3754. Arjen Arjens van der (1)
3755. Arjen Ates (1)
3756. Arjen Aukes (1)
3757. Arjen Baukes (1)
3758. Arjen Beerts (1)
3759. Arjen Berends van der (1)
3760. Arjen Bernardus (1)
3761. Arjen Bienzes (1)
3762. Arjen Bokkes (1)
3763. Arjen Boyens (3)
3764. Arjen Cornelis (4)
3765. Arjen Cornelis de (2)
3766. Arjen Cornelis Dekker (1)
3767. Arjen Dirks (5)
3768. Arjen Doedes van der (2)
3769. Arjen Doekeles (2)
3770. Arjen Doekes (2)
3771. Arjen Douwes (4)
3772. Arjen Douwes van der (1)
3773. Arjen Eelkes (1)
3774. Arjen Eelses (1)
3775. Arjen Eeltjes (2)
3776. Arjen Ernstes (1)
3777. Arjen Feikes (1)
3778. Arjen Feitzes (1)
3779. Arjen Folkerts (2)
3780. Arjen Fopkes (1)
3781. Arjen Freerks (1)
3782. Arjen Geerts (1)
3783. Arjen Gerardus van der (1)
3784. Arjen Gerbens (1)
3785. Arjen Gerlofs (2)
3786. Arjen Gerrits (2)
3787. Arjen Gosses (1)
3788. Arjen Harmens (4)
3789. Arjen Hemmes (1)
3790. Arjen Hendriks (6)
3791. Arjen Hendriks van der (1)
3792. Arjen Hessels (1)
3793. Arjen Hommes (1)
3794. Arjen Idses (1)
3795. Arjen Jacobs (5)
3796. Arjen Jacobs (aka Kamstra) (1)
3797. Arjen Jacobus (1)
3798. Arjen Jans (27)
3799. Arjen Jans de (1)
3800. Arjen Jansen (aka Goor) (1)
3801. Arjen Jarigs (2)
3802. Arjen Jelles (2)
3803. Arjen Jentjes (1)
3804. Arjen Jobs (3)
3805. Arjen Jochums (2)
3806. Arjen Johannes (11)
3807. Arjen Joukes (2)
3808. Arjen Jouws (1)
3809. Arjen Jurjens van der (1)
3810. Arjen Klases (4)
3811. Arjen Klazes (8)
3812. Arjen Klazes (aka Oosterwal) (1)
3813. Arjen Kornelis (3)
3814. Arjen Lases (1)
3815. Arjen Lieuwes (3)
3816. Arjen Lolkes (1)
3817. Arjen Louwrens (1)
3818. Arjen Lucas (1)
3819. Arjen Martens (5)
3820. Arjen Meinderts (3)
3821. Arjen Mennes (1)
3822. Arjen Minnes (1)
3823. Arjen Nammens (4)
3824. Arjen Nannes (2)
3825. Arjen Paulus van (1)
3826. Arjen Pieters (13)
3827. Arjen Pieters van der (2)
3828. Arjen Pytters (1)
3829. Arjen Reinders (3)
3830. Arjen Rentjes (1)
3831. Arjen Rieniks 't (1)
3832. Arjen Rinses van der (1)
3833. Arjen Rinzes van der (2)
3834. Arjen Roelof Uilkes (1)
3835. Arjen Roelofs (1)
3836. Arjen Roelofs van der (1)
3837. Arjen Romkes (3)
3838. Arjen Ruurds (1)
3839. Arjen Siedzes (1)
3840. Arjen Siemens (1)
3841. Arjen Sierds (1)
3842. Arjen Sierks (1)
3843. Arjen Sjoerds (2)
3844. Arjen Steffens (1)
3845. Arjen Stevens (2)
3846. Arjen Sybes (4)
3847. Arjen Sybrens van der (1)
3848. Arjen Symens (5)
3849. Arjen Symens de (1)
3850. Arjen Sytses (1)
3851. Arjen Sytzes (1)
3852. Arjen Taekes (1)
3853. Arjen Theunis (1)
3854. Arjen Tjallings (3)
3855. Arjen Tjammes (1)
3856. Arjen Tjeerds (2)
3857. Arjen Tjerks (3)
3858. Arjen Watzes (1)
3859. Arjen Wijbes (1)
3860. Arjen Willems (3)
3861. Arjen Wopkes (1)
3862. Arjen Wybes (3)
3863. Arjen Wybrens (1)
3864. Arjen Wygers (1)
3865. Arjen Wytzes (1)
3866. Arjentje Sybes (1)
3867. Arlene (1)
3868. Armgard (1)
3869. Arnold Antonie (1)
3870. Arnolda (1)
3871. Arnolda Jacobs (1)
3872. Arnolda Johanna (1)
3873. Arnoldes Hendriks (1)
3874. Arnoldus (5)
3875. Arnoldus Anthonius (1)
3876. Arnoldus Elles (1)
3877. Arnoldus Freerks (1)
3878. Arnoldus Jakobs (1)
3879. Arnoldus Jans (1)
3880. Arnoldus Johannes (1)
3881. Arnoldus Johannes Sjoerd (1)
3882. Arnoldus Lammerts (2)
3883. Arnoldus Rinzes (2)
3884. Arnoldus Sjoerds (1)
3885. Arnout (1)
3886. Arrentje Gaatses van der (1)
3887. Arrentje Pieters van der (1)
3888. Arriaan Geeles (1)
3889. Arriaantje (5)
3890. Arrien (2)
3891. Arrien Wichers (1)
3892. Arthur (6)
3893. Arthur Jacob (1)
3894. Arthur P (1)
3895. Arthur R. (1)
3896. Arts (1)
3897. Aschinus (1)
3898. Asmus Binnes (1)
3899. Assel (1)
3900. Assuerus (1)
3901. Asswerus Fongers (2)
3902. Asuerus (1)
3903. At(s)je Sybrens (1)
3904. Ate (29)
3905. Ate (Arthur) Johannes (1)
3906. Ate (Arthur) Klases (1)
3907. Ate (Otto) Gerbens (1)
3908. Ate Ages (1)
3909. Ate Aris (1)
3910. Ate Arjens (2)
3911. Ate Ates (2)
3912. Ate Baukes (1)
3913. Ate Berends (1)
3914. Ate Bokkes (1)
3915. Ate Botes (2)
3916. Ate Bouwens (2)
3917. Ate Cornelis (2)
3918. Ate Daniels (1)
3919. Ate Dirks (2)
3920. Ate Egberts van der (1)
3921. Ate Ekkes (1)
3922. Ate Feyes (1)
3923. Ate Fokkes (1)
3924. Ate Folkert Ypeus (1)
3925. Ate Folkerts (1)
3926. Ate Frederiks (1)
3927. Ate Freerks (2)
3928. Ate Geerts (1)
3929. Ate Gerbens (1)
3930. Ate Gerrits van der (3)
3931. Ate Hantjes (1)
3932. Ate Hanzes (1)
3933. Ate Heins van der (1)
3934. Ate Hendriks (2)
3935. Ate Hettes (1)
3936. Ate Hinnes van der (1)
3937. Ate Huberts (1)
3938. Ate Idses (1)
3939. Ate Jacobs (2)
3940. Ate Jans (3)
3941. Ate Jans van (1)
3942. Ate Jarigs (1)
3943. Ate Jaspers (1)
3944. Ate Jelles (2)
3945. Ate Jilles (1)
3946. Ate Jochems (1)
3947. Ate Johannes (2)
3948. Ate Johannes van der (1)
3949. Ate Joukes van der (1)
3950. Ate Joutes (1)
3951. Ate Jouwes (1)
3952. Ate Klazes (2)
3953. Ate Louws (1)
3954. Ate Machiels (1)
3955. Ate Martens (1)
3956. Ate Meinderts (2)
3957. Ate Oenes (1)
3958. Ate Philippus (1)
3959. Ate Pieters (4)
3960. Ate Rinzes (1)
3961. Ate Simons (1)
3962. Ate Sjoerds (1)
3963. Ate Sjolles van der (1)
3964. Ate Sybes (1)
3965. Ate Sybrens (1)
3966. Ate Theunis (1)
3967. Ate Tjeerds (1)
3968. Ate Tjibbeles van der (1)
3969. Ate Watzes (1)
3970. Ate Wiebes (1)
3971. Ate Wopkes (1)
3972. Ate Wybes (2)
3973. Ate Yntes (1)
3974. Ate Ypeas (1)
3975. Atie (3)
3976. Atje (10)
3977. Atje (Anna) Jacobs (1)
3978. Atje (Ella) Harmens (1)
3979. Atje (Etta) Ates (1)
3980. Atje (Ottje) Dirks (1)
3981. Atje Allerts van der (2)
3982. Atje Arjens (1)
3983. Atje Ates (1)
3984. Atje Atzes (2)
3985. Atje Aukes (1)
3986. Atje Baens (1)
3987. Atje Barents (1)
3988. Atje Bouwes (1)
3989. Atje Dirks (3)
3990. Atje Doekes (1)
3991. Atje Doeyes (1)
3992. Atje Douwes (1)
3993. Atje Eelkes (1)
3994. Atje Eelkes de (1)
3995. Atje Eizes (1)
3996. Atje Gerbens (1)
3997. Atje Gerbens van der (1)
3998. Atje Gerrits (1)
3999. Atje Goffes (2)
4000. Atje Hanzes (1)
4001. Atje Harmens (2)
4002. Atje Harmens van der (1)
4003. Atje Hendriks (1)
4004. Atje Hessels (1)
4005. Atje Jacobs (3)
4006. Atje Jacobs van der (1)
4007. Atje Jans (9)
4008. Atje Jetzes (1)
4009. Atje Jitzes van der (1)
4010. Atje Jochums (1)
4011. Atje Johannes (2)
4012. Atje Joukes (1)
4013. Atje Jurjens (2)
4014. Atje Klazes (1)
4015. Atje Lieuwes (1)
4016. Atje Melles (1)
4017. Atje Minnes de (1)
4018. Atje Piebes (1)
4019. Atje Reids (1)
4020. Atje Ritskes (1)
4021. Atje Simons (aka (1)
4022. Atje Sjoerds (1)
4023. Atje Sjoukes (1)
4024. Atje Symens (2)
4025. Atje Tietje (1)
4026. Atje Tjerks (1)
4027. Atje Valentijna (1)
4028. Atje Willems (1)
4029. Atsche Sytzes (1)
4030. Atse (6)
4031. Atse (Arthur) Jacobs (1)
4032. Atse (Arthur) Jans (1)
4033. Atse Abes (1)
4034. Atse Berends (1)
4035. Atse Egberts (1)
4036. Atse Folkerts (1)
4037. Atse Jetses (1)
4038. Atse Klazes (2)
4039. Atse Pieters (1)
4040. Atse Symens (1)
4041. Atse Taekes (2)
4042. Atse Tjeerds (1)
4043. Atse Wytzes (2)
4044. Atse Ydes (1)
4045. Atske (3)
4046. Atske Harings (1)
4047. Atske Johannes (2)
4048. Atske Klazes (2)
4049. Atske Lolles van der (1)
4050. Atske Sytzes (1)
4051. Atso (1)
4052. Atte (3)
4053. Atte (Otte) Syberens (1)
4054. Atte Jacobs (1)
4055. Atte Klazes (1)
4056. Attie (6)
4057. Attie Hoytes (1)
4058. Attie Jacobs (1)
4059. Attje (33)
4060. Attje (Aat) Johannes (1)
4061. Attje (Ada) Joukes (1)
4062. Attje Ates (1)
4063. Attje Beerts (1)
4064. Attje Cornelis (1)
4065. Attje Dirks (1)
4066. Attje Dirks van der (2)
4067. Attje Egberts (1)
4068. Attje Elzes (1)
4069. Attje Freerks (2)
4070. Attje Gerbens (3)
4071. Attje Gerrits (1)
4072. Attje Harmens (2)
4073. Attje Heins (1)
4074. Attje Hendriks van der (1)
4075. Attje Jacobs (4)
4076. Attje Jans (3)
4077. Attje Jochums (1)
4078. Attje Jogchems (1)
4079. Attje Johannes (2)
4080. Attje Johannes van der (1)
4081. Attje Joukes (1)
4082. Attje Klazes (3)
4083. Attje Kornelis (1)
4084. Attje Leenderts (1)
4085. Attje Lieuwes (1)
4086. Attje Meinderts (1)
4087. Attje Meints (1)
4088. Attje Rinzes (1)
4089. Attje Romkes (1)
4090. Attje Sikkes (1)
4091. Attje Sjoerds (1)
4092. Attje Symens (1)
4093. Attje Sytzes (1)
4094. Attje Taekes (1)
4095. Attje Thomas (2)
4096. Attje Tjipkes (1)
4097. Attje Tomas (1)
4098. Attje van der (1)
4099. Attje Willems (2)
4100. Attje Ytzens (1)
4101. Atze (5)
4102. Atze (Allen) Jans (1)
4103. Atze (Arthur) Berends (1)
4104. Atze (Arthur) Warners (1)
4105. Atze Abes (1)
4106. Atze Atzes (1)
4107. Atze Dirks (3)
4108. Atze Enne (1)
4109. Atze Fetzes (1)
4110. Atze Gerrits (1)
4111. Atze Hedzers van der (1)
4112. Atze Jacobs (1)
4113. Atze Jans (2)
4114. Atze Jelles (1)
4115. Atze Klases (1)
4116. Atze Kornelis (1)
4117. Atze Lieuwes (1)
4118. Atze Nannes (1)
4119. Atze Pieters (1)
4120. Atze Roelofs (1)
4121. Atze Roels (1)
4122. Atze Valentijns (1)
4123. Atze Warners (1)
4124. Atze Willems (1)
4125. Atzo (1)
4126. Auck (5)
4127. Aucke (8)
4128. Auckien (2)
4129. Auckje (1)
4130. Auckjen (10)
4131. August (3)
4132. August Fredrik (1)
4133. August John (1)
4134. August Paul Julius (1)
4135. Augustus Jannes (1)
4136. Augustus Robbertus (1)
4137. Auk (8)
4138. Auke (90)
4139. Auke (aka Doekele) Aukes van der (1)
4140. Auke (aka Sijbrands) (1)
4141. Auke (August) (1)
4142. Auke (August) Gerrits (1)
4143. Auke (August) Hayes (1)
4144. Auke (August) Jans (1)
4145. Auke (Harry) Pieters (1)
4146. Auke (Isaac) Kornelis (1)
4147. Auke (Okke) Jacobs de (1)
4148. Auke (Oscar) Caspers (1)
4149. Auke Abes (1)
4150. Auke Ages (1)
4151. Auke Alberts van der (1)
4152. Auke Alles (1)
4153. Auke Alles van der (1)
4154. Auke Andries (1)
4155. Auke Andries van der (1)
4156. Auke Annes (5)
4157. Auke Arriens (1)
4158. Auke Ates (1)
4159. Auke Atses (1)
4160. Auke Aukes (8)
4161. Auke Barteles (1)
4162. Auke Beerts (1)
4163. Auke Binnes van der (1)
4164. Auke Boeles (1)
4165. Auke Botes (3)
4166. Auke Botes van der (1)
4167. Auke Bouwes (2)
4168. Auke Brands (1)
4169. Auke Clases (aka Dijkstra) (1)
4170. Auke Cornelis (4)
4171. Auke Dirks (2)
4172. Auke Doekeles (1)
4173. Auke Doekes (1)
4174. Auke Doekles (1)
4175. Auke Douwe (1)
4176. Auke Douwes (5)
4177. Auke Eelkes (3)
4178. Auke Eeltjes (4)
4179. Auke Egberts (1)
4180. Auke Feitzes van der (1)
4181. Auke Fokkes (1)
4182. Auke Folkerts (1)
4183. Auke Folkerts de (2)
4184. Auke Fransen (1)
4185. Auke Freerks (1)
4186. Auke Geerts (1)
4187. Auke Geerts van der (1)
4188. Auke Gerardus van der (1)
4189. Auke Gerbens (1)
4190. Auke Gerbens de (1)
4191. Auke Gerrits (5)
4192. Auke Gerrits van der (1)
4193. Auke Hanzes (1)
4194. Auke Harmens (3)
4195. Auke Harmens van der (1)
4196. Auke Hayes van der (1)
4197. Auke Heeres (1)
4198. Auke Heeres van der (1)
4199. Auke Hendricks (1)
4200. Auke Hendriks (7)
4201. Auke Hilbrands (1)
4202. Auke Hilles (1)
4203. Auke Huberts (1)
4204. Auke Jacobs (11)
4205. Auke Jakobs (1)
4206. Auke Jans (17)
4207. Auke Jans van der (3)
4208. Auke Jelles (1)
4209. Auke Jeltes (1)
4210. Auke Jentes (1)
4211. Auke Jeppes (1)
4212. Auke Jetses (1)
4213. Auke Jetzes (1)
4214. Auke Jochums (1)
4215. Auke Johannes (5)
4216. Auke Joukes (1)
4217. Auke Jurjens (2)
4218. Auke Keimpes (2)
4219. Auke Klases (2)
4220. Auke Klazes (7)
4221. Auke Kornelis (2)
4222. Auke Lieuwes (1)
4223. Auke Lolles van der (2)
4224. Auke Lourens van der (1)
4225. Auke Lykeles (1)
4226. Auke Martens (1)
4227. Auke Martens van der (1)
4228. Auke Martinus (1)
4229. Auke Melis (1)
4230. Auke Mentjes (2)
4231. Auke Minks (1)
4232. Auke Minnes (1)
4233. Auke Mintjes (3)
4234. Auke Minzes (1)
4235. Auke Nolles (1)
4236. Auke Paulus (2)
4237. Auke Piers (2)
4238. Auke Piers van der (1)
4239. Auke Pieters (12)
4240. Auke Pieters van den (1)
4241. Auke Reinders (1)
4242. Auke Riemers (1)
4243. Auke Rienks (2)
4244. Auke Rinzes (1)
4245. Auke Roelofs (2)
4246. Auke Roelofs van der (1)
4247. Auke Romkes (1)
4248. Auke Ruurds (3)
4249. Auke Sakes (1)
4250. Auke Siedses (2)
4251. Auke Siemens de (1)
4252. Auke Sijmons (1)
4253. Auke Sikkes (1)
4254. Auke Simens (1)
4255. Auke Sipkes (3)
4256. Auke Sjoerds (3)
4257. Auke Sjoerds van der (1)
4258. Auke Sybrens (1)
4259. Auke Symens (3)
4260. Auke Symens de (3)
4261. Auke Sytzes (1)
4262. Auke Taedes (1)
4263. Auke Taekes (1)
4264. Auke Taekes van (1)
4265. Auke Teedes (1)
4266. Auke Teunis (1)
4267. Auke Thijsses (1)
4268. Auke Tjeerds (2)
4269. Auke Tjittes (1)
4270. Auke Tomas de (1)
4271. Auke Tousein (1)
4272. Auke Watzes (1)
4273. Auke Watzes de (1)
4274. Auke Wiegers (2)
4275. Auke Willems (5)
4276. Auke Willems van der (1)
4277. Auke Wyberens (1)
4278. Auke Wybes (1)
4279. Auke Wybes van der (1)
4280. Auke Wybrens (4)
4281. Auke Wytses (2)
4282. Auke Ymes (1)
4283. Aukien (8)
4284. Aukien Pijtters (1)
4285. Aukina Hendriks (1)
4286. Aukje (92)
4287. Aukje (Agnes) Eeltjes (1)
4288. Aukje (Akke) (2)
4289. Aukje (Akke) Renzes (1)
4290. Aukje (Augusta) Jans (1)
4291. Aukje (Ida) Gerbens (1)
4292. Aukje (Ida) Kornelis van der (1)
4293. Aukje Aans (1)
4294. Aukje Abrahams (1)
4295. Aukje Alberts (4)
4296. Aukje Alles (3)
4297. Aukje Andries (1)
4298. Aukje Annes (4)
4299. Aukje Arjens (1)
4300. Aukje Aukes (8)
4301. Aukje Aukes van (1)
4302. Aukje Bartels (1)
4303. Aukje Baukes (1)
4304. Aukje Baukes van der (1)
4305. Aukje Bernardus (1)
4306. Aukje Binderts (1)
4307. Aukje Binnes (1)
4308. Aukje Botes (1)
4309. Aukje Bouwens (3)
4310. Aukje Cornelis (5)
4311. Aukje Dirks (2)
4312. Aukje Dirks van der (2)
4313. Aukje Doekes (1)
4314. Aukje Dora (1)
4315. Aukje Douwes (2)
4316. Aukje Durks (1)
4317. Aukje Durks van der (1)
4318. Aukje Edzes (1)
4319. Aukje Eelkes de (1)
4320. Aukje Eeltjes (2)
4321. Aukje Eesgers (1)
4322. Aukje Egberts (3)
4323. Aukje Eintes (1)
4324. Aukje Elias (1)
4325. Aukje Elisas (1)
4326. Aukje Eltjens (1)
4327. Aukje Feddes (2)
4328. Aukje Feikes (1)
4329. Aukje Folkerts (1)
4330. Aukje Fopkes (1)
4331. Aukje Foppes (1)
4332. Aukje Franzen van der (1)
4333. Aukje Freerks (3)
4334. Aukje Gabes van der (1)
4335. Aukje Gaeles van der (1)
4336. Aukje Gatzes de (1)
4337. Aukje Geerts (3)
4338. Aukje Gerardus van der (1)
4339. Aukje Gerbens (2)
4340. Aukje Gerks (1)
4341. Aukje Gerrijts van der (1)
4342. Aukje Gerrits (6)
4343. Aukje Gerrits van der (4)
4344. Aukje Goffes (1)
4345. Aukje Gosses (1)
4346. Aukje Goverts (1)
4347. Aukje Halbes (1)
4348. Aukje Hanses (3)
4349. Aukje Harings (1)
4350. Aukje Harmanus (1)
4351. Aukje Harmens (2)
4352. Aukje Harms (1)
4353. Aukje Harrits (1)
4354. Aukje Hayes (1)
4355. Aukje Hedzers (1)
4356. Aukje Hendriks (4)
4357. Aukje Horatius (1)
4358. Aukje Idzes (1)
4359. Aukje Jacobs (6)
4360. Aukje Jacobs de (1)
4361. Aukje Jans (19)
4362. Aukje Jarigs (1)
4363. Aukje Jelles (6)
4364. Aukje Jitzes (1)
4365. Aukje Jochums (1)
4366. Aukje Joekes (2)
4367. Aukje Jogchums (1)
4368. Aukje Johannes (5)
4369. Aukje Johannes van der (1)
4370. Aukje Jorrits (1)
4371. Aukje Joukes (2)
4372. Aukje Jurjens (2)
4373. Aukje Keimpes van der (1)
4374. Aukje Klaases (1)
4375. Aukje Klases (3)
4376. Aukje Klazes (10)
4377. Aukje Klazes van der (1)
4378. Aukje Kornelis (1)
4379. Aukje Krijns (1)
4380. Aukje Lammerts (3)
4381. Aukje Liepkes (1)
4382. Aukje Liepkes van der (1)
4383. Aukje Lieuwes (2)
4384. Aukje Lolkes (1)
4385. Aukje Martens (5)
4386. Aukje Martinus (1)
4387. Aukje Meinderts (1)
4388. Aukje Melis van der (1)
4389. Aukje Mennes (2)
4390. Aukje Miekes (1)
4391. Aukje Minnes (1)
4392. Aukje Nannes (1)
4393. Aukje Oebeles (2)
4394. Aukje Oenes (1)
4395. Aukje Petrus (1)
4396. Aukje Piebes (1)
4397. Aukje Pieters (12)
4398. Aukje Pieters de (1)
4399. Aukje Popes (1)
4400. Aukje Popkes (1)
4401. Aukje Popkes van der (1)
4402. Aukje Reimers (1)
4403. Aukje Reinks (2)
4404. Aukje Reins (1)
4405. Aukje Renzes (1)
4406. Aukje Rienks (2)
4407. Aukje Rinses (1)
4408. Aukje Rinzes (3)
4409. Aukje Rinzes de (1)
4410. Aukje Roelofs (2)
4411. Aukje Ruurds (2)
4412. Aukje Ruurds van (1)
4413. Aukje Sakes (1)
4414. Aukje Sasses van der (2)
4415. Aukje Scheltes (1)
4416. Aukje Siebrens (1)
4417. Aukje Siedses (2)
4418. Aukje Siedzes (1)
4419. Aukje Siegers (1)
4420. Aukje Sijes (2)
4421. Aukje Simons (1)
4422. Aukje Sipkes (1)
4423. Aukje Sjoerds (4)
4424. Aukje Sjoerds van der (1)
4425. Aukje Sjoukes (1)
4426. Aukje Stevens (1)
4427. Aukje Stevens van der (1)
4428. Aukje Sybes (4)
4429. Aukje Sybrands (1)
4430. Aukje Sybrandus (1)
4431. Aukje Sybrens (5)
4432. Aukje Symens (1)
4433. Aukje Sytses (1)
4434. Aukje Taekes (2)
4435. Aukje Teens (1)
4436. Aukje Teunis (2)
4437. Aukje Theunis (1)
4438. Aukje Tijsses (1)
4439. Aukje Tjalles (1)
4440. Aukje Tjallings (1)
4441. Aukje Tjeerds (2)
4442. Aukje Tjerks (3)
4443. Aukje Tjipkes (2)
4444. Aukje Tjipkes de (1)
4445. Aukje Ulbes (1)
4446. Aukje Walings (1)
4447. Aukje Watzes van der (1)
4448. Aukje Wiegers (2)
4449. Aukje Wiegers van der (2)
4450. Aukje Willems (2)
4451. Aukje Wopkes (1)
4452. Aukje Wybes (1)
4453. Aukje Wybrens (3)
4454. Aukje Ybeles van der (1)
4455. Aukje Ydes (2)
4456. Aukje Ykes (1)
4457. Aukje Ynzes (1)
4458. Aukje Ypes de (1)
4459. Aukjen (104)
4460. Aukjen (aka Aafke) (1)
4461. Aukjen Alberts (2)
4462. Aukjen Aukes (1)
4463. Aukjen Binnes (1)
4464. Aukjen Durks (1)
4465. Aukjen Elles (1)
4466. Aukjen Fokkes (1)
4467. Aukjen Freerks (1)
4468. Aukjen Gerrits (2)
4469. Aukjen Gurbes (1)
4470. Aukjen Halbes (1)
4471. Aukjen Hendriks (1)
4472. Aukjen Hotzes (1)
4473. Aukjen Jacobs (1)
4474. Aukjen Jannis (1)
4475. Aukjen Jans (3)
4476. Aukjen Jans van der (1)
4477. Aukjen Johannes (3)
4478. Aukjen Lammerts (1)
4479. Aukjen Nammens (1)
4480. Aukjen Pieters van (1)
4481. Aukjen Reitses (1)
4482. Aukjen Ritskes (1)
4483. Aukjen Sierds (1)
4484. Aukjen Teekes (1)
4485. Aukjen Thomas (1)
4486. Aukjen Tjallings (1)
4487. Aukjen Tjipkes (1)
4488. Aukjen Willems (1)
4489. Aukjen Wouters van der (1)
4490. Aukjen Wybrens (1)
4491. Aukjen Ymtes (1)
4492. Aukjen Zydses (1)
4493. Aukke (1)
4494. Auktje (2)
4495. Auktje Jacobs (1)
4496. Auktje Sjoerds (1)
4497. Auktjen (1)
4498. Auktjen Sakes (1)
4499. Auscher Ennes (1)
4500. Ausonius (2)
4501. Aut (1)
4502. Aut Berends (1)
4503. Auwert Annes van der (1)
4504. Auwina Jans (1)
4505. Auwt (1)
4506. Ayse Siegers (1)
4507. Ayze Jans (2)
4508. Ayzo Adolf (1)
4509. Ayzo Adolphus (1)