VELDWACHTERS

Jaar Naam Betrekking Standplaats Geboortejaar Dagtekening der benoeming Vroegere betrekkingen Levensgedrag Lichaamsgebreken
1878  Ruitenschild, Jacobus Veldwachter  Hallum 1843 18-01-1870 Sergeant-majoor bij de infanterie. 
Bode bij de begrafenisvereniging "de Laatste Eer".
IJkmeester der botervaten.
goed geene
1878  Kramer, Lammert Veldwachter  Marrum  1847 28-06-1877 Politieagent te Leeuwarden goed geene
1878  Daan, Albertus Veldwachter  Ferwerd 1843  02-03-1877 Boodschaplooper van Marssum op Leeuwarden goed geene
1878 Torensma, Dirk Veldwachter  Blija 1851 18-12-1876  Tuinman goed geene
1878  Bontekoe, Arend Veldwachter Wanswerd 1816 07-01-1854 Onder-officier bij 't leger van Indië goed zwak gezicht
1880  Arends, Hendrik Veldwachter  Blija 1841  21-07-1880  Veldwachter in de gemeente Kollumerland en Nieuw-Kruisland goed geene
1885  Kuipers, Eeltje Veldwachter  Ferwerd 1857 1884 Politieagent 3e klasse in de stad Groningen. 
Conciërge ten gemeentehuize
goed geene
1889  Bosma, Anne Veldwachter  Blija 1853 16-04-1887 Miliciën bij de infanterie. Bakker. goed geene
1889  Matthijs, Willem Veldwachter  Wanswerd 1862 16-04-1887 Politieagent 3e klasse in de stad Groningen.
IJkmeester der botervaten
goed geene
1892  Bontekoe, Gerrit Veldwachter  Wanswerd 1867  01-03-1891 Politieagent 3e klasse in de stad Leeuwarden goed geene
1899  Bonga, Nicolaas Veldwachter  Blija 1859 09-05-1898 Politieagent 4e klasse in de stad Leeuwarden goed geene
1901  Huijser, Johannes
Bernardus
Veldwachter  Ferwerd 1873 23-08-1900 Marechaussee te paard te Roermond goed geene
1905  Muller, Johannes  Veldwachter  Ferwerd 1877 09-06-1904  Miliciën bij de grenadiers en jagers.
Politieagent 3e klasse in de stad Leeuwarden
goed geene
1911  Klazinga, Sieds Veldwachter  Hallum 1884 11-11-1910 Veldwachter in ’t Zandt goed geene
1912  Dijk, Jan van Veldwachter  Blija  1886 15-09-1911 Korporaal bij de vestingartillerie. 
Politieagent 2e klasse in de stad Enschede
goed  geene
1915  Swart, Sytse Onbezoldigd  Ferwerd 1881 10-11-1914  Wegwerker goed geene
1916  Leestma, Sybe Veldwachter  Blija 1886  19-01-1915 Miliciën bij het 9e regiment infanterie. Agent van politie 2e klasse in de gemeente Smallingerland goed geene
1916  Wouda, Sipke Veldwachter  Hallum  1885 28-09-1915 Miliciën bij de grenadiers en jagers.
Agent van politie in de stad Enschede
goed geene