HET TUCHTHUIS


1815 - 1828


Bronnen bij Tresoar:
Inventaris 819:  oktober 1805 - december 1816
Inventaris 820: december 1816 - april 1821
Inventaris 821: april 1821 - december 1822
Inventaris 822: mei 1815 - juni 1828

In inventaris 822 werden de zwaargestraften ingeschreven. Tot 1824 werden zij ondergebracht in het Tuchthuis, daarna in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging. De administratie van dat gesticht gebruikte tot 1828 het door het Tuchthuis aangelegde register van inschrijving.
 

No. Ingekomen Naam Geb.datum Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
18 28-05-1819 Hettes, Antje 26-05-1796 te Wanswerd Dienstmeid Wanswerd Wegens diefstal jegens haren meester. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 24-05-1819 gecondemneerd tot te pronkstelling en tuchthuisstraf voor 5 jaren. 28-05-1824
46 02-09-1820 Botma, Debora Johannes 06-11-1777 Arbeidster Marrum Wegens diefstal door middel van uitwendige braak. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 30-08-1820 gecondemneerd tot te pronkstelling voor een kwartier-uurs en tuchthuisstraf voor 7 jaren 02-09-1825
89 04-09-1821 Velde, Anne Martens van der 28-01-1804 Boereknegt Ferwerd Wegens diefstal door meer dan één persoon door middel van inwendige braak. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 30-08-1821 gecondemneerd tot tuchthuisstraf voor 3 jaren. 04-09-1824
111 31-05-1822 Valk, Tjamme Jantjes 18-07-1787 Arbeider Marrum Wegens diefstal bij nacht door middel van inklimming. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 25-05-1822 gecondemneerd tot geeseling en tuchthuisstraf voor 5 jaren. 31-05-1826
Afslag bekomen van 1 jaar.
192 20-11-1823 Hofman, Rintje Reinders 20-09-1795 Arbeider Hallum Wegens diefstal van vee uit het land, alsmede van diefstal gepleegd bij nacht door meer dan één persoon. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 10-11-1823 gecondemneerd tot tuchthuisstraf voor 18 maanden. 13-05-1825
Overleden 27-01-1825
193 21-11-1823 Roosing, Harmanus Tijssens 11-07-1790 Arbeider Hallum Wegens diefstal van vee uit het land, alsmede van diefstal gepleegd bij nacht door meer dan één persoon. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 10-11-1823 gecondemneerd tot geeseling en tuchthuisstraf voor 6 jaren. 21-11-1828
Afslag bekomen van 1 jaar.
233 20-06-1824 Vries, Pleuntje Wiebes de 26 jaar Arbeidster De Leije onder Hallum  Diefstal door middel van uitwendige braak en inklimming in een bewoond huis. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 26-05-1824 gecondemneerd tot te pronkstelling en tuchthuisstraf voor 6 jaren.  02-06-1829
Afslag bekomen van 1 jaar
411 02-12-1825 Iedama, Janke Laes 16 jaar Dienstmeid Hallum Diefstal jegens haar meester door middel van valsche sleutel. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 16-11-1825 gecondemneerd tot tuchthuisstraf van 6 maanden. 11-12-1825
461 02-01-1826 van Groningen Ram, Klaas Klasens 19 jaar Arbeider Ferwerd Diefstal bij nacht in de aanhorigheid van een bewoond huis. Bij arrest van het Hof van Assises provincie Groningen d.d. 04-03-1825 tot te pronkstelling en brandmerk. Zijnde vrijstelling van het brandmerk verleend bij Koninklijk Besluit.  02-05-1830
Overleden 21-04-1827
656 17-03-1826 Wiersma, Jitze Tjipkes 26 jaar Boerenknecht Hallum Diefstal gepleegd jegens zijn meester tijdens hij bij den zelven als boerenknecht voor loon in dienst was. Bij arrest van het Hof van Assises d.d. 02-03-1826 gecondemneerd tot geeseling en tuchthuisstraf voor 5 jaren.  17-03-1830
Afslag bekomen van 1 jaar.
657 17-03-1826 Dijkstra, Johannes Harmens 19 jaar Boerenknecht Hallum Diefstal gepleegd jegens zijn meester tijdens hij bij den zelven als boerenknecht voor loon in dienst was. Bij arrest van het Hof van Assises d.d. 02-03-1826 gecondemneerd tot geeseling en tuchthuisstraf voor 6 maanden. 17-09-1826
658 17-03-1826 Wiersma, Foeke Tjipkes 30 jaar Arbeider Hallum Medeplichtigheid aan diefstal. Bij arrest Hof van Assises d.d. 02-03-1826 gecondemneerd tot geeseling en tuchthuisstraf voor 5 jaren. 17-03-1830
Afslag bekomen van 1 jaar.
879 11-01-1827 Riemersma, Hendrik Gerrits 52 jaar Arbeider Ferwerd Diefstal bij nacht door meer dan één persoon. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 08-08-1826 gecondemneerd tot ten toonstelling van een kwartier uur en 5 jaren tuchthuisstraf  11-04-1831
Afslag bekomen van 9 maanden.
880 11-01-1827 Riemersma, Cornelis Hendriks 18 jaar Arbeider Ferwerd Diefstal bij nacht door meer dan één persoon. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 08-08-1826 gecondemneerd tot 1 jaar tuchthuisstraf. 11-01-1828
881 11-01-1827 Schaafsma, Marijke Cornelis 50 jaar Arbeidster Ferwerd Diefstal bij nacht door meer dan één persoon. Bij arrest van Hof van Assises d.d. 08-08-1826 gecondemneerd tot ten- toonstelling van een kwartier uur en 5 jaren tuchthuisstraf. 11-01-1831
Afslag bekomen van 1 jaar.