HET HUIS VAN KORREKTIE

1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
293 07-03-1846 Valk, Jacob Tjammes 12 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 07-03-1846: 14 dagen wegens diefstal 21-03-1846
509 31-07-1863 Valk, Jacob Tjammes 31 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 27-06-1863: 1 maand wegens geweldadigheden tegen een bedienende beambte in de uitoefening zijner functie 30-08-1863
30 01-09-1884 Valk, Tjamme Hendriks 14 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 12-08-1884: 3 dagen wegens openbare schennis der eerbaarheid 04-09-1884
360 23-10-1865 Veen, Klaas Pieters van der 13 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 27-09-1865: 6 weken wegens diefstal 04-12-1865
500 12-06-1876 Veen, Klaas Pieters van der 23 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-03-1876, 1 maand wegens moedwillige vernieling van sluiting 12-07-1876
552 02-09-1876 Veen, Klaas Pieters van der 23 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-03-1876: 2 dagen wegens moedwillige vernieling van sluiting tot geldboete van fl. 25,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 04-09-1876
84 29-03-1826 Veen, Pieter Wiegers van der 27-03-1801 Arbeider Marrum Bij vonnis van de vrederegter in het kanton Hallum d.d. 18-01-1825 wegens nachtverstorende buregerugten tot vijf dagen correctie 03-04-1826
82 17-03-1852 Veenstra, Tjisse Harings 19 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
672 04-04-1851 Velde, Jan Gerbens van der 55 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 19-03-1851: 14 dagen wegens diefstal 14-04-1851
53 17-03-1852 Velde, Jan Gerbens van der 57 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
303 17-10-1839 Velde, Joeke Martens van der 09-04-1802 Gardenier Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 03-10-1839 gecondemneerd tot een maand correctie wegens mishandeling 16-11-1839
76 27-05-1867 Velder, Klaas Joekes van der 29 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 06-09-1866: 6 dagen wegens het voorhanden hebben van een geslagt nuchteren kalf in deszelfs geheel ongedekt door eene geldige kwitantie 02-06-1867
163 27-03-1852 Vellema, Tiede Franzens 38 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 29-03-1852
322 23-10-1844 Vellema, Tiede Franzes 30 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 18-09-1844: 1 dag wegens mishandeling 24-10-1844
135 20-03-1852 Vellinga, Anne Klazes 25 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
114 20-03-1852 Vellinga, Folkert Jans 52 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 22-03-1852
43 18-01-1836 Vellinga, Lieuwe Sijmons 03-04-1794 Slagter Wanswerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 13 april 1835 gecondemneerd wegens overtreding der wet op het slagtvee tot een boete van vijftig gulden of vier weeken correctiestraf. Bij Z.M. Besluit d.d. 19 december 1835 no. 10 de straf veranderd in eene week. 25-01-1836
46 06-01-1875 Veltman, Volkert Gerbens 19 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. d.d. 16-12-1874: 8 dagen wegens mishandeling 14-01-1875
58 17-03-1852 Vennema, Jildert Johannes 24 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
500 13-08-1885 Viersen, Ype Wijbrens 18 Arbeider Wanswerd Arrondisementsrechtbank d.d. 21-02-1885: 1 dag celstraf wegens verbreking van afsluiting tevens tot geldboete van fl. 5,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 14-08-1885
38 11-03-1880 Visbeek, Douwe 36 Gardenier Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 25-10-1879: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 12-03-1880
246 16-06-1839 Visbeek, Douwe Klazes 06-04-1798 Schipper Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 01-05-1839 gecondemneerd tot een maand correctiestraf wegens mishandeling 16-07-1839
57 17-02-1840 Visbeek, Douwe Klazes 24-02-1798 eerder een andere geboortedatum Schipper Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 15-02-1840: 1 maand correctiestraf mishandeling 18-03-1840
88 14-07-1841 Visbeek, Douwe Klazes 24-02-1798 Schipper Hallum Arrondeisementsrechtbank d.d. 20-03-1841: 3 maanden wegens mishandelingen 12-10-1841
249 14-03-1879 Visbeek, Douwe Klazes 33 Gardenier Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-10-1878: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 15-03-1879
248 14-03-1879 Visbeek, Jan Klazes 26 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-10-1878: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 15-03-1879
579 13-05-1858 Visbeek, Klaas Douwes 36 Gardenier Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 13-03-1858: 1 maand wegens mishandeling 12-06-1858
247 14-03-1879 Visbeek, Rinze Klazes 23 Gardenier Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-10-1878: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 15-03-1879
170 23-12-1833 Visbeek, Tjeerd Klazes 10-04-1796 Arbeider Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 14-12-1833 gecondemneerd wegens mishandelingen tot veertien dagen correctiestraf 06-01-1834
97 25-10-1884 Visbeek, Willem Hendriks 26 Arbeider Blija Gerechtshof d.d. 16-10-1884 in hoger beroep van de Rechtbank d.d. 06-09-1884: 3 maanden wegens mishandeling  23-01-1885
199 23-01-1885 Visbeek, Willem Hendriks 26 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 01-11-1884: 14 dagen wegens diefstal 06-02-1885
282 18-03-1885 Visbeek, Willem Hendriks 26 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 16-10-1884: 2 dagen wegens mishandeling tevens tot 2 boetes van fl. 8,00 elk  20-03-1885
97 04-05-1866 Visser, Ane Hiddes 15 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 14-04-1866: 1 maand wegens diefstal 03-06-1866
149 20-03-1852 Visser, Eeltje Eeltjens 25 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
97 12-02-1847 Visser, Eeltje Eintes 19 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 08-02-1847: 1 maand wegens diefstal 14-03-1847
513 20-06-1876 Visser, Eeltje Eintes 49 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-05-1876: 1 maand wegens mishandeling 20-07-1876
542 17-08-1876 Visser, Eeltje Eintes 49 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-05-1876: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 5,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 18-08-1876
512 20-06-1876 Visser, Einte Eeltjes 23 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-05-1876: 1 maand wegens mishandeling 20-07-1876
541 17-08-1876 Visser, Einte Eeltjes 23 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-05-1876: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 5,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 18-08-1876
78 13-05-1842 Visser, Gerrit Jobs 12-09-1816 Visscher Hallum Prov. Gerechtshof van Vriesland d.d. 09-05-1842: 8 maanden wegens eenvoudige diefstal 07-01-1843
96 12-02-1847 Visser, Johannes Eintes 21 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 08-02-1847: 1 maand wegens diefstal 14-03-1847
78 17-03-1852 Visser, Pieter Oenes 41 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
241 22-09-1862 Visser, Rinze Eintes 28 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 03-09-1862: 1 maand wegens mishandeling 22-10-1862
676 09-04-1851 Vlietstra, Hendrik Jelmers 16 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 26-03-1851: 4 dagen wegens het opdelven van beenderen 13-04-1851
39 10-03-1852 Vlietstra, Hendrik Jelmers 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 10-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 12-03-1852
106 20-03-1852 Vlietstra, Hendrik Taekes 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
32 20-03-1852 Vlietstra, Rinske Jelmers 21 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
110 20-03-1852 Voersma, Hendrik Jaspers 16 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
317 17-12-1862 Vries, Alle Bouwes de 19 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 26-11-1862: 1 maand wegens mishandeling 18-01-1863
100 30-09-1871 Vries, Antje Bouwes de 31 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 11-07-1871: 8 dagen wegens lastering en beleediging door woorden 08-10-1871
111 15-11-1871 Vries, Antje Bouwes de 31 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 11-07-1871: 1 dag wegens lastering en beleediging door woorden tevens tot geldboete, bij wanbetaling gevangenisstraf 16-11-1871
144 29-10-1833 Vries, Auke Watzes de 04-03-1796 Arbeider Hogebeintum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 19-10-1833 wegens diefstal tot een maand correctiestraf 28-11-1833
136 20-03-1852 Vries, Dirk Siemons de 38 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
221 15-09-1829 Vries, Durk Gelts de 17-02-1807 Arbeider Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden d.d. 05-09-1829 wegens mishandeling tot zes weken correctie 27-10-1829
182 09-02-1867 Vries, Gelske Bouwes de 21 Werkster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 09-02-1867: 3 maanden wegens diefstal 10-05-1867
209 10-05-1867 Vries, Gelske Bouwes de 21 Werkster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 16-03-1867: 4 maanden wegens diefstal 07-09-1867
300 22-01-1868 Vries, Gelske Bouwes de 22 Zonder Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 22-01-1868: 14 dagen wegens bedelarij 05-02-1868
510 05-01-1867 Vries, Gerben Murks de 55 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 05-01-1867: 14 dagen wegens bedelarij  19-01-1867
412 11-08-1879 Vries, Gerben Murks de  71 Zonder Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 11-08-1879: 14 dagen wegens bedelarij 25-08-1879
293 14-11-1862 Vries, Hendrik Hendriks de 12 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 25-10-1862: 8 dagen wegens diefstal 22-11-1862
95 24-12-1858 Vries, Hendrik Pieters de 42 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 27-10-1858: 8 dagen wegens beleediging door woorden en mishandeling 01-01-1859
151 20-03-1852 Vries, IJsbrand Wijtzes de 22 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
150 08-12-1838 Vries, Jan Gosses de 10-08-1814 Arbeider Op de Leije onder Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 04-12-1838 gecondemneerd tot drie maanden correctiestraf wegens diefstal 07-03-1839
357 01-11-1854 Vries, Jelle Meinderts de 32 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 25-01-1854: 7 dagen wegens het bejagen van een anders grond zonder akte en zonder bewijs van vergunning 08-11-1854
209 31-10-1850 Vries, Jeltje Dirks de 53 Arbeidster Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 20-08-1850: 6 maanden wgens diefstal 29-04-1851
140 20-03-1852 Vries, Johannes Johannes de 13 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
186 29-06-1850 Vries, Klaaske Foppes de 35 Arbeidster Hallum Provinciaal Gerechtshof d.d. 25-06-1850: 1 jaar wegens diefstal 29-06-1851
191 30-10-1863 Vries, Lieuwkje Sijmons de 56 Arbeidster Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 03-10-1863: 8 dagen wegens laster 07-11-1863
315 17-12-1873 Vries, Marcus de 13 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 17-12-1873: 8 dagen wegens bedelarij 25-12-1873
330 03-01-1874 Vries, Marcus de 13 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 17-12-1873: 1 maand wegens bedelarij 02-02-1873
1 09-05-1881 Vries, Paulus de 22 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 22-12-1880: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 10-05-1881
143 20-03-1852 Vries, Saake Sijtzes de 22 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
28 20-03-1852 Vries, Tjeerdtje Jans de 39 Arbeidster Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
165 30-03-1829 Vries, Wybe Hendriks de 27-07-1804 Kleermaker Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 14-03-1829 wegens mishandelingen tot een maand correctie 29-04-1829
311 06-02-1835 Vries, Wybe Hendriks de 20-02-1805 Kleermaker Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 28-01-1835 gecondemneerd wegens mishandelingen tot zes weken correctiestraf 20-03-1835
456 03-11-1846 Vries, Ype Harmens de 25 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-09-1846: 1 maand wegens mishandelingen 03-12-1846
548 21-03-1832 Vriesema, Albertje Harmens Mei 1803 Zonder Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 10-03-1832 wegens lastering en diefstal gecondemneerd voor eene maand 19-04-1832
160 10-05-1856 Vriesema, Jan Pieters 19 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 16-04-1856: 1 maand wegens diefstal 09-06-1856
334 27-06-1837 Vriesema, Pieter Harmens 10-05-1807 Arbeider Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 17-06-1837 gecondemneerd tot twee maanden correctiestraf wegens bedreiging jegens eenen assessor 26-08-1837