HET HUIS VAN KORREKTIE

1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
351 15-01-1883 Schaaf, Douwe Wijbes van der 25 Schipper Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 09-09-1882: 3 dagen wegens het achterblijven als getuige in een strafzaak tot geldboete van fl. 10,00 bij wanbetaling gevangenisstraf 18-01-1883
162 14-01-1839 Schaafsma, Auke Wiebrens 07-04-1818 Ttimmerman Birdaard Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 08-12-1838 gecondemneerd tot een maand correctiestraf wegens mishandeling  13-02-1839
244 26-09-1862 Schaafsma, Dirk Aukes 9 Zonder Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 03-09-1862: 14 dagen wegens diefstal 10-10-1862
231 30-07-1875 Schaafsma, Dirk Aukes 23 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 13-07-1875: 1 maand wegens diefstal 29-08-1875
559 04-04-1881 Schaafsma, Sjoerd Alles 20 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-11-1880: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 05-04-1881
245 26-09-1862 Schaafsma, Wijbren Cornelis 9 Zonder Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 03-09-1862: 14 dagen wegens diefstal 10-10-1862
65 17-03-1852 Sijtsma, Bouwe Sijtses 20 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
126 20-03-1852 Sloot, Dirk Lieuwes 13 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
198 13-08-1850 Slooten, Akke Tjalles van 36 Arbeidster Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-08-1850: 8 dagen wegens 1. mishandeling, 2. beleediging door woorden 21-08-1850
531 20-09-1850 Smeding, Jan Jacobus 32 Turfschipper Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-08-1850: 8 dagen wegens mishandeling 28-09-1850
478 19-12-1865 Smeding, Jan Jacobus 47 Turfschipper Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 09-09-1865: 1 maand wegens mishandeling 18-01-1866
75 12-07-1828 Smeding, Roelof Jacobus 10-09-1805 Turfschipper Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 25-06-1828 wegens mishandelingen tot een maand correctie 11-08-1828
549 30-08-1876 Smit, Gabe Hessels 12 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-07-1876: 3 dagen cellulair wegens diefstal 02-09-1876
199 27-01-1879 Smit, Jurjen Jilderts 20 Schipper  Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 18-09-1878: 2 dagen wegens lastering tevens tot geldboete van fl. 25,00 bij wanbetaling gevangenisstraf 29-01-1879
367 29-09-1830 Smitsz, Jan Annes 19-10-1778 Arbeider Blija Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 20-09-1830 wegens diefstal tot veertien dagen  13-10-1830
77 17-03-1852 Speulstra, Jan Lieuwes 27 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
176 11-02-1867 Speulstra, Wopkje Ottes 52 Winkelierster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 16-01-1867: 1 maand wegens mishandeling 13-03-1867
215 29-05-1867 Speulstra, Wopkje Ottes 52 Winkelierster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 16-01-1867: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete bij wanbetaling een dag gevangenisstraf 30-05-1867
607 02-01-1851 Speulstra, Zijtze Lieuwes 28 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 02-06-1850: 1 maand wegens mishandeling 01-02-1851
435 31-01-1831 Spoelstra, Watze Jans 01-04-1796 Arbeider Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zittende te Leeuwarden d.d. 22-01-1831 wegens mishandelingen tot 14 dagen correctie 14-02-1831
130 20-03-1852 Staal, Ane Jacobs 46 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
129 20-03-1852 Staal, Sipke Anes 16 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
89 15-02-1869 Staal, Sipke Annes 33 Slager Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 10-02-1869: 1 maand wegens het plegen van geweldadigheden tegen een bedienend beambte onder het waarnemen zijner dienst 17-03-1869
244 03-07-1869 Staal, Sipke Annes 33 Slager Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-01-1869: 1 dag wegens vernieling van sluiting tot geldboete bij wanbetaling gevangenisstraf 04-07-1869
525 31-12-1869 Staal, Sipke Annes 33 Koopman Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 01-12-1869: 8 dagen wegens mishandeling 08-01-1870
562 28-06-1861 Steekstra, Harmen Jans 28 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 08-06-1861: 1 maand wegens geweldadigheden jegens een bedienende beambte in de uitoefening zijner functien, beleediging door woorden en bedreigingen een bedienend beambte in de uitoefening zijner functien, laster door iemand op een openbare plaats eene daad te laste te leggen die ingeval zij plaats hadden genen tegen wien zij geduid aan criminele vervolging zoude blootstellen  28-07-1861
322 09-03-1860 Steen, Popke Gerrits 20 Timmerknecht Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 15-02-1860: 1 maand wegens vernieling van sluiting 08-04-1860
27 01-09-1884 Steensma, Fokke 13 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 12-08-1884: 3 dagen wegens openbare schennis der eerbaarheid 04-09-1884
19 01-03-1852 Steensma, Mestke Sijbes 21 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 03-03-1852
421 26-09-1857 Steensma, Metske Sijbes 25 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 24-08-1857: 14 dagen wegens mishandeling 10-10-1857
84 15-01-1877 Steensma, Metske Sijbes 46 Vleeschhouwer Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-12-1876: 1 maand wegens verwonding 14-02-1877
294 20-08-1877 Steensma, Metske Sijbes 46 Vleeschhouder Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-12-1877: 1 dag wegens verwonding tevens tot geldboete van fl. 8,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 21-08-1877
546 02-07-1884 Steensma, Metske Sijbes 53 Koopman Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-02-1884: 2 dagen wegens beleediging met woorden tot geldboete van fl. 21,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 16-07-1884
113 20-03-1852 Steensma, Pieter Sybes 25 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 22-03-1852
87 26-07-1852 Stelpstra, Baukje Sijbrens 33 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 12-07-1852: 5 dagen wegens mishandeling 31-07-1852
285 25-11-1881 Sterk, Cornelis 18 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 15-10-1881: 1 maand wegens diefstal 25-12-1881
175 31-03-1852 Sterk, Cornelis Douwes 29 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 31-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 04-04-1852
382 03-11-1865 Sterk, Jan Andries 41 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 31-05-1865: 2 dagen wegens overtreding terzake van plaatselijke belasting, geldboete van fl. 5,-- en bij wanbetaling gevangenisstraf van 2 dagen 05-11-1865
335 15-03-1886 Sterk, Martinus 24 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 19-09-1885: 7 dagen wegens mishandeling tot geldboete van fl. 25,00 of gevangenisstraf 22-03-1886
375 29-09-1852 Stiensma, Metske Sijbes 21 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-06-1852: 3 maanden wegens openbare schennis der eerbaarheid 29-12-1852
654 07-05-1870 Stienstra, Gaele Jochums 14 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 07-05-1870: 14 dagen wegens bedelarij 21-05-1870
143 10-12-1841 Stienstra, Jan Jochems 09-01-1809 Landbouwer Hallum Prov. Gerechtshof van Vriesland d.d. 26-04-1841: 2 jaar wegens het moedwillig toebrengen van slagen en schoppen aan, en het verwonden van, J. Krol. Bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1843 ontslag verleend van zijn verdere gevangenisstraf 10-05-1843
80 17-03-1852 Stienstra, Siebe Feddes 19 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
277 29-11-1851 Streekstra, Albertje 18 Naaister Hallum Provinciaal Gerechtshof d.d. 25-11-1851: 1 maand wegens diefstal van kleedingstukken 29-12-1851
25 03-03-1852 Streekstra, Harmen Jans 19 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 05-03-1852
83 10-07-1886 Streekstra, Jan Jentjes 14 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 19-06-1886: 3 maanden wegens opligting 08-10-1886
428 15-11-1886 Streekstra, Jan Jentjes 14 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 19-06-1886: 5 dagen wegens opligting tevens tot geldboete van fl. 25,00 of gevangenisstraf 20-11-1886
24 28-09-1844 Streekstra, Maaike Jans 16 Arbeidster Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 18-09-1844: 1 dag wegens mishandeling 29-09-1844
587 02-06-1878 Stuivenfolt, Jacobus 25 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 03-04-1878: 8 dagen wegens mishandeling 10-06-1878
8 28-02-1852 Swart, Anne Sjoerds 21 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 01-03-1852
29 20-03-1852 Swart, Hiltje Martens 16 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
111 20-03-1852 Swart, Pieter Martens 14 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852