HET HUIS VAN KORREKTIE





1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
29 01-09-1884 Regnerus, Gerrit 12 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 12-08-1884: 3 dagen wegens openbare schennis der eerbaarheid 04-09-1884
168 31-03-1852 Reitsma, Anne Dirks 12 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 31-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 04-04-1852
121 13-06-1871 Reitsma, Anne Pieters 23 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-05-1871: 8 dagen wegens mishandeling 21-06-1871
167 31-03-1852 Reitsma, Dirk Annes 42 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 31-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 04-04-1852
171 31-03-1852 Rekkema, Wieger 18 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 31-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 04-04-1852
127 08-05-1880 Riemersma, Hendrik 46 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 17-12-1879: 2 dagen wegens het niet verwijderen van vee aan besmettelijke ziekte lijdende tot geldboete van fl. 25,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf  10-05-1880
214 05-08-1862 Rienks, Rienk Sijtzes 12 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-08-1862: 14 dagen wegens poging tot diefstal door meer dan één persoon 19-08-1862
195 12-04-1867 Riesema, Fokje Joekes 19 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1867: 1 maand wegens opligting met gebruikmaking eener valsche kwaliteit drie malen gepleegd 12-05-1867
133 20-03-1852 Rijn, Antoon Dirks van 26 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
188 05-12-1883 Rijpstra, Bernardus 41 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-11-1883: 2 maanden wegens diefstal 03-02-1884
76 06-12-1858 Rijpstra, Jitse Franses 41 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 06-10-1858: 1 jaar wegens diefstal van gereedschap van landbouw op een akker  06-12-1859
68 17-03-1852 Rijpstra, Jitze Fransen 35 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
174 16-04-1847 Rijpstra, Otte Franzen 25 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 12-04-1847: 1 maand wegens diefstal 16-05-1847
337 30-05-1879 Roersma, Andries 16 Arbeider Marrum Kantongerecht van Berlikum d.d. 07-04-1879: 6 dagen wegens enkele diefstal van veldvruchten 05-06-1879
332 28-05-1879 Roersma, Errit 18 Arbeider Marrum Kantongerecht van Berlikum d.d. 07-04-1879: 14 dagen wegens enkele diefstal van veldvruchten 11-06-1879
63 18-12-1876 Roersma, Errit Lieuwes 15 Arbeider  Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 29-11-1876: 14 dagen wegens diefstal 01-01-1877
335 01-10-1877 Roersma, Errit Lieuwes 16 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-09-1877: 14 dagen wegens diefstal 15-10-1877
3 03-12-1842 Roo, Eelse Jans de 24 Arbeider Blija Prov. Gerechtshof van Vriesland d.d. 10-05-1842: 1 jaar wegens diefstal bij nacht door meer dan een persoon 03-12-1843
438 12-01-1855 Roo, Jan Ruurds de 22 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-01-1855: 3 maanden wegens diefstal 12-04-1855
560 20-03-1858 Roo, Jan Ruurds de 25 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1858: 1 jaar wegens diefstal 20-03-1859
296 19-02-1830 Rosing, Jan Hermanus 14-10-1806 Arbeider Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden d.d. 13-02-1830 wegens diefstal tot acht dagen correctie 27-02-1830