HET HUIS VAN KORREKTIE

1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
96 04-05-1866 Paesens, Folkert 28 Timmerman Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 14-04-1866: 6 dagen wegens feitelijke en geweldadige wederstand tegen een bedienend beambte door een persoon zonder wapenen gepleegd 10-05-1866
51 17-03-1852 Palma, Jan Jans 43 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
28 01-09-1884 Palma, Sijbe 13 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 12-08-1884: 3 dagen wegens openbare schennis der eerbaarheid  04-09-1884
18 24-12-1874 Palsma, Roelf Eisses 38 Schipper Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 21-05-1874: 6 dagen wegens 1. opzettelijke verbreking van afsluiting 2. het afdraaijen van een draaibrug zonder toestemming van den brugwachter tot 2 geldboeten van fl. 25,00 en een van fl. 3,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 30-12-1874
143 23-11-1838 Papma, Wibrand Fransen 02-10-1911 Arbeider Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 27-10-1838 gecondemneerd tot twee dagen correctiestraf wegens burengerugten 25-11-1838
526 23-12-1831 Pas, Egbert 27-09-1791 Koopman en veearts Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden d.d. 17-12-1831 wegens mishandeling en het besigen van beleedigingen tot een maand correctie 22-01-1832
542 18-05-1861 Pheiffer, Daniel 27 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 18-05-1861: 14 dagen wegens bedelarij na vroegere veroordeling ter dier zake. Na expiratie van de opgelegde straf te worden opgezonden naar een bedelaarsgesticht 01-06-1861
355 21-04-1860 Pheiffer, Daniel Klazes 26 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 1 jaar wegens diefstal en bedelarij 21-04-1861
96 24-12-1858 Pheiffer, Leendert Johannes 29 Timmerman Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 22-09-1858: 6 dagen wegens vernieling van sluiting 30-12-1858
490 19-06-1863 Plaats, Gerrit Adams van der 22 Timmerman Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 23-05-1863: 8 dagen wegens mishandeling 27-06-1863
433 11-01-1878 Plantinga, Rienk Jans 16 Timmerman Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 29-08-1877: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 12-01-1878
41 20-03-1852 Ploeg, Albertje Tjeerds van der 32 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
30 20-03-1852 Ploeg, Corneliske Doens van der 16 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
476 18-12-1865 Ploeg, Durk Jans van der 33 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 09-12-1865: 1 maand wegens vernieling van sluitingen en mondelinge bedreiging met doodslag 17-01-1866
112 20-03-1852 Ploeg, Jan Tjeerds van der 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
78 24-04-1866 Ploeg, Lieuwe Doens van der 32 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 24-03-1866: 1 maand wegens diefstal 24-05-1866
107 20-03-1852 Ploeg, Tjeerd Alderts van der 60 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
450 24-03-1876 Poortenga, Renze Dirks 42 Slager Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 08-12-1875: 7 dagen wegens mishandeling tot geldboete, bij wanbetaling gevangenisstraf 31-03-1876
40 11-12-1863 Poortinga, Rinse Dirks 30 Slager Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 24-10-1863: 1 maand wegens vernieling van sluiting 10-01-1864
153 03-07-1865 Popma, Anne Johannes 21 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 21-06-1865: 14 dagen wegens mishandeling 17-07-1865
44 20-03-1852 Popma, Tjietske Johannes 14 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
531 21-08-1863 Posthumus, Bote Sakes 40 Timmerman Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 30-05-1863: 8 dagen wegens mishandeling 29-08-1863
287 25-11-1881 Posthumus, Sijtze Hendriks 18 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 15-10-1881: 8 dagen wegens diefstal 03-12-1881
154 20-03-1852 Postma, Andries Jans 34 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
584 30-05-1878 Postma, Christoffel Jans 24 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 02-02-1878: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 31-05-1878
846 16-12-1868 Postma, Dirk Eiberts 28 Schipper Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 18-11-1868: 1 jaar wegens gauwdieverij 16-12-1869
203 29-08-1859 Postma, Dirk Gerrits 18 Boerenknecht Wanswerd Arrondisementsrechtbank d.d. 08-08-1859: 8 dagen wegens mishandeling 06-09-1859
443 24-03-1883 Postma, Egbert 19 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 03-03-1883: 14 dagen wegens diefstal 07-04-1883
424 28-12-1877 Postma, Egbert Seijes 15 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 08-12-1877: 8 dagen wegens diefstal 05-10-1878
26 02-10-1847 Postma, Johannes Egberts 11 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 28-09-1847: 14 dagen wegens diefstal 16-10-1847
75 17-03-1852 Postma, Pieter Pieters 53 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
85 17-03-1852 Postma, Rinse Rinses 32 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
55 17-03-1852 Postma, Sierd Sierds 47 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
25 02-10-1847 Postma, Sije Egberts 15 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 28-09-1847: 14 dagen wegens diefstal 16-10-1847
372 24-12-1867 Postma, Sije Egberts 35 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 30-11-867: 2 maanden wegens diefstal 22-02-1867
119 20-03-1852 Postma, Ybert Yberts 26 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
3 28-09-1885 Postmus, Rinze 20 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 23-05-1885: 1 dag celstraf wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 29-09-1885
342 18-10-1843 Pot, Bauke Siemens 30 Arbeider Wanswerd Arrondisementsrechtbank d.d. 03-05-1854: 7 dagen wegens gejaagd in gesloten jachttijd 25-10-1854
343 18-10-1854 Pot, Pieter Siemens 43 Arbeider Wanswerd Arrondisementsrechtbank d.d. 03-05-1854: 7 dagen wegens gejaagd in gesloten jachttijd 25-10-1854
172 26-08-1871 Prins, Bauke Jans 16 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 25-07-1871: 2 dagen wegens mishandeling 28-08-1871
116 18-11-1828 Prins, Egbert Jans 13-01-1806 Slagter Birdaard Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 19-05-1828 wegens misbruik van de Algemeene wet op het geslagt tot 14 dagen correctie 02-12-1828
18 01-03-1852 Prins, Jan Piers 22 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 03-03-1852