HET HUIS VAN KORREKTIE1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
118 20-11-1878 Oosten, Albert Douwes van 20 Arbeider Jislum Arrondisementsrechtbank d.d. 19-06-1878: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 21-11-1878
137 20-03-1852 Osinga, Jacob Teunis 29 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852