HET HUIS VAN KORREKTIE
1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
389 12-02-1883 Nicolai, Lieuwe Gerbens 23 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 16-09-1882: 3 dagen wegens mishandeling tot fl. 10,00 boete bij wanbetaling gevangenisstraf 15-02-1883
116 20-03-1852 Nijp, Anne Christoffels  36 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
102 20-03-1852 Nijp, Gerrit Doekes 24 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
41 10-03-1852 Nijp, Jacob Doekes 22 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 10-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 12-03-1852
109 20-03-1852 Nijp, Jacob Doekes 22 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
121 20-03-1852 Nijp, Jan Doekes 19 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
209 22-04-1854 Nijp, Jan Doekes 20 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 25-03-1854: 2 maanden wegens diefstal 21-06-1854
37 20-03-1852 Nijp, Jantje Christoffels 44 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
350 21-02-1872 Nijp, Sake Christoffel 29 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 21-02-1872: 14 dagen wegens mishandeling 06-03-1872
269 21-01-1860 Nijp, Sake Christoffels 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 28-12-1859: 14 dagen wegens mishandeling 04-02-1860
115 07-04-1873 Nijp, Sake Christoffels 30 Gardenier Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 21-10-1872: 7 dagen wegens beleediging met woorden van een bediendend beambte tot geldboete bij wanbetaling gevangenisstraf 14-04-1873