HET HUIS VAN KORREKTIE
1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
52 07-03-1843 Meer, Ynske Jans van der 37 Arbeidster Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 25-02-1843: 3 dagen wegens mishandeling 10-03-1843
183 08-09-1836 Meij, Gerrit Jurjens van der 11-01-1795 Arbeider Onder Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 22 augustus 1836 gecondemneerd tot een maand correctie wegens mishandeling 07-10-1836 
84 17-03-1852 Meij, Gerrit Jurjens van der 47 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
124 27-12-1828 Meij, Jitze Jurjens van der 29-03-1807 Boereknegt Blija Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 17-12-1828 wegens zware bedreigingen en mishandelingen tot een half jaar min een dag 24-06-1829
148 01-11-1833 Meij, Romke Foppes van der 05-11-1809 Zonder Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 30-10-1833 gecondemneerd wegens mishandelingen tot een maand correctiestraf 01-12-1833
494 21-11-1879 Meijer, Harmen Hendriks 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 01-11-1879: 8 dagen wegens diefstal 29-11-1879
77 08-09-1883 Meinsma, Willem Romkes 66 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 20-08-1883: 14 dagen wegens diefstal 22-09-1883
211 24-07-1829 Meulen, Antje Eeltjes van der 29-06-1803 Zonder Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 15-07-1829 wegens diefstal tot een maand correctie 23-08-1829
503 16-08-1885 Miedema, Jan 19 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-03-1885: 2 dagen celstraf wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 18-08-1885
733 28-06-1851 Miedema, Ruud Jacobs 36 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 24-06-1851: 3 maanden wegens diefstal van een lam gepleegd in de weide 26-09-1851
162 26-03-1852 Minnema, Einte Jans 32 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 30-03-1852
241 21-02-1885 Molen, Wopke van der 31 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 31-01-1885: 3 dagen wegens diefstal 24-02-1885
9 04-03-1845 Molenaar, Foppe Klazes 27 Guardenier Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 29-02-1845: 1 maand wegens mishandeling 03-04-1845
432 20-02-1882 Monsma, Arie Egberts 16 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 04-01-1882: 14 dagen wegens mishandeling 06-03-1882
451 29-05-1863 Mourik, Marinus van 24 Molenaar Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 02-05-1863: 8 dagen wegens mishandeling 06-06-1863