HET HUIS VAN KORREKTIE
1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
94 07-05-1836  Lap, Dirk Pieters 12-11-1798 Vischger Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 7 mei 1836 gecondemneerd tot zes dagen correctie wegens diefstal. 13-05-1836
70 29-09-1884 Leij, Anne Jans van der 24 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-09-1884: 14 dagen wegens mishandeling 13-10-1884
58 28-03-1825 Leij, Jan Hendriks van der 12-12-1801 Arbeider Marrum Bij vonnis van het vredegerigt in het Canton Hallum zitting houdende te Marrum d.d. 18-01-1825 wegens het verwekken van nagtelijke burengerugten in en om den dorpe Marrum en Nijkerk tot vijf dagen correctie  02-04-1825
381 28-08-1835 Leijstra, Freerk Klazes 17-09-1798 Slagter Leije onder Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 09-03-1835 gecondemneerd wegens overtreding der wet op de accijnsen tot zes dagen correctiestraf  03-09-1835
118 26-06-1833 Leijstra, Freerk Klazes 17-09-1798 Koopman Leije onder Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 12-06-1833 wegens mishandelingen tot drie maanden correctiestraf 24-09-1833
146 14-05-1880 Leistra, Ide Pieters 27 Arbeider Blija Kantongerecht te Bergum d.d. 24-04-1880: 14 dagen wegens diefstal 28-05-1880
283 15-12-1834 Lelia, Wybe Rinderts 03-03-1795 Koopman Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 10-12-1834 gecondemneerd wegens het bezigen van feitelijke wederstand wegens een agent van politie tot veertien dagen correctiestraf 29-12-1834
335 08-11-1880 Looijenga, Leendert Pieters 32 Schipper Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 1 dag wegens beleediging met woorden tot geldboete van fl. 8,00 bij wanbetaling gevangenisstraf 09-11-1880
211 05-08-1862 Lune, Bronno Pieters van der 12 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-08-1862: 14 dagen wegens poging tot diefstal door meer dan één persoon 19-08-1862
542 02-01-1865 Lutkendorf, Doeke 22 Koperslagersknecht Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 14-12-1864: 3 maanden wegens diefstal 02-04-1865