HET HUIS VAN KORREKTIE
1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of jaar Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
119 20-11-1878 Kalma, Jan Dirks 18 Arbeider Wanswerd Arrondisementsrechtbank d.d. 19-06-1878: 1 dag cellulair wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 21-11-1878
39 20-03-1852 Kamminga, Aaltje Pieters 30 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
42 10-03-1852 Kamminga, Jan Pieters 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 10-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 12-03-1852
100 20-03-1852 Kamminga, Jan Pieters 17 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
150 20-03-1852 Kamminga, Pieter Pieters 24 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
93 07-06-1867 Kamstra, Harmen 29 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 13-02-1867: 3 dagen wegens beleediging met woorden van een bedienend beambte tot eene geldboete, bij wanbetaling drie dagen gevangenisstraf 10-06-1867
486 18-03-1868 Kamstra, Harmen 30 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 21-09-1868: 5 dagen wegens beleediging met woorden en dreigementen van een beambte onder het waarnemen van zijnen dienst tot geldboete, bij wanbetaling gevangenisstraf 23-03-1868
35 06-03-1852 Keizer, Meente Hendriks 40 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelvan van beenderen 08-03-1852
489 27-05-1878 Klaver, Fokje Jans 59 Arbeidster Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 02-02-1878: 1 dag wegens het opzettelijk wegnemen van een van buiten duidelijk zigtbaar kenmerk de woorden besmettelijke ziekten tot geldboete van fl. 10,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 28-05-1878
32 20-02-1852 Klok, Fokke Simons 21 Arbeider Blija Provinciaal gerechtshof d.d. 16-02-1852: 2 maanden wegens diefstal 20-04-1852
17 20-02-1852 Klok, Neeltje Simons 19 Arbeidster Blija Provinciaal Gerechtshof d.d. 16-02-1852: 2 maanden wegens diefstal 20-04-1852
45 06-01-1875 Klok, Sjoerd 25 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. d.d. 16-12-1874: 8 dagen wegens mishandeling 14-01-1875
472 10-03-1882 Klok, Tjerk Jacobs 38 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 15-02-1882: 8 dagen wegens diefstal 18-03-1882
63 17-03-1852 Klok, Wybe Tjerks 43 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
149 03-11-1833 Klompstra, Douwe Simons 16-12-1809 Boereknecht Ferwerd Bij vonnis van de regtbank van enkele politie, kanton Hallum zitting houdende te Marrum d.d. 10-09-1833 gecondemneerd wegens het verwekken van nachtelijke buren- geruchten tot drie dagen correctiestraf 06-11-1833
147 20-03-1852 Kloosterman, Hendrik Dirks 33 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
363 16-11-1877 Kok, Johannes Jans 23 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank te Groningen d.d. 25-10-1877: 3 dagen cellulair wegens feitelijke en geweldadige wederstand tegen een bedienend beambte 19-11-1877
570 20-05-1878 Kok, Johannes Jans 24 Schipper  Ferwerd Arrondisementsrechtbank e Groningen d.d. 25-10-1877: 1 dag cellulair wegens feitelijke en geweldadige wederstand tevens tot geldboete, bij wanbetaling gevangenisstraf 21-05-1878
117 20-03-1852 Kooistra, Willem Willems 28 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
452 02-11-1846 Koopmans, Dirk Ydes 50 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 09-09-1846: 2 maanden wegens diefstal 01-01-1847
489 19-06-1863 Koopmans, Folkert Pieters 19 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 23-05-1863: 8 dagen wegens mishandeling 27-06-1863
399 10-12-1877 Koopmans, Folkert Pieters 33 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 03-11-1877: 1 maand wegens geweldadigheden tegen een bedienend beambte onder het waarnemen zijner bediening 09-01-1878
122 27-01-1854 Koopmans, Jochum Adams 41 Koopman Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 11-07-1853: 7 dagen wegens het zoeken of rapen van eieren van waterwild of kievieten en vervoer van zodanige eieren na den laatsten april 1853 03-02-1854
524 30-08-1850 Koopmans, Jogchum Adams 38 Slagter Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 04-04-1850: 6 dagen terzake boete, hebbende geslagt zonder het vereischte consent.  05-09-1850
48 24-02-1843 Koopmans, Wybe Adams 36 Koopman Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 25-01-1843: 14 dagen wegens het feitelijk en gewelddadig wederstand bieden jegens openbare beambten tijdens het uitoefenen van hun functie 10-03-1843
94 09-06-1843 Koopmans, Wybe Adams 36 Slagter Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 25-01-1843: 6 dagen wegens feitelijke en geweldadige wederstand wegens openbare beambten in de uitoefening hunner functie 15-06-1843
271 31-05-1844 Koster, Harmen Oedzes 22 Boereknecht Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 29-05-1844: 8 dagen wegens mishandeling 08-06-1844
213 05-08-1862 Koster, Jentje Harmens 11 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-08-1862: 14 dagen wegens poging tot diefstal door meer dan één persoon 19-08-1862
212 05-08-1862 Koster, Oeds Harmens 13 Zonder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 05-08-1862: 14 dagen wegens poging tot diefstal door meer dan één persoon 19-08-1862
496 24-12-1857 Kramer, Dirk Jans 35 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 28-11-1857: 3 dagen wegens vernieling van sluiting 27-12-1857
202 10-07-1848 Kramer, Rienk Tijssen 13 Spinner Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-06-1848: 8 dagen wegens mishandeling 18-07-1848
496 29-06-1850 Kramer, Sake Thijssen 22 Arbeider Hallum Provinciaal gerechtshof 25-06-1850: 6 maanden wegens diefstal. 26-12-1850
104 22-01-1848 Kramer, Sake Thijsses 19 Dweildoekwever Hallum Provinciaal gerechtshof d.d. 18-01-1848: 3 maanden wegens diefstal  21-04-1848
34 20-03-1852 Kroes, Frouwkje Wietses 17 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
147 01-11-1833 Krol, Jacob Fopkes 03-08-1798 Veldwachter Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 30-01-1833 gecondemneerd wegens mishandelingen tot twee maanden correctiestraf 31-12-1833
98 21-02-1862 Krol, Jogchum Gerrits 29 Timmerman Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 30-11-1861: 1 maand wegens geweldagdigheden en belediging door woorden, beide een bedienend beambte in de uitoefening zijner functie aangedaan 23-03-1862
226 26-10-1859 Krol, Sieds Alberts 63 Zonder beroep Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 26-10-1859: 14 dagen wegens bedelarij 09-11-1859
12 06-08-1832 Kuijpers, Jan Pieters 03-05-1820 Arbeider Hogebeintum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 06-08-1832 tot eene maand correctie straf en een geldboete van vijf Nederl. guldens wegens verwonding  05-09-1832
48 17-03-1852 Kuipers, Dirk Klazes 35 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
560 05-01-1880 Kuiphof, Jacob 36 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 13-12-1879: 2 maanden wegens opzettelijke verbreking van afsluiting 05-03-1880
113 03-05-1880 Kuiphof, Jacob 36 Arbeider Hallum Gerechtshof te Leeuwarden d.d. 13-12-1879: 4 dagen wegens verbreking van afsluiting tevens tot geldboete van fl. 25,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 07-05-1880
286 15-12-1834 Kuiphof, Klaas Rinderts 12-11-1808 Schipper Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 10-12-1834 gecondemneerd wegens het bezigen van feitelijke wederstand wegens een agent van politie tot acht dagen correctiestraf 23-12-1834