HET HUIS VAN KORREKTIE
1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
349 14-02-1872 Galema, Willem Franzen 55 Zaakwaarnemer Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 17-11-1870: 5 dagen wegens beleediging door woorden tot geldboete bij wanbetaling gevangenisstraf 19-02-1872
298 14-02-1884 Gang, Antje van der 42 Arbeidster Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 12-12-1883: 1 maand wegens diefstal 15-03-1884
7 28-02-1852 Gorter, Doris 60 Arbeider  Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 28-02-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 01-03-1852
591 14-10-1853 Gras, Kornelis Sijbrens 24 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 06-04-1853: 7 dagen wegens hebbende gejaagd zonder akte en zonder bewijs van de rechthebbende van de grond 21-10-1853
191 30-09-1881 Gras, Taede Cornelis 12 Zonder Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 07-09-1881: 1 maand wegens diefstal 30-10-1881
584 03-07-1883 Gras, Taede Kornelis 14 Arbeider Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 09-06-1883: 7 dagen wegens diefstal 10-07-1883
465 29-10-1879 Greijdanus, Wobbe Johannes 24 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 24-09-1879: 10 dagen wegens mishandeling 08-11-1879
36 20-03-1852 Grevenstein, Saapke Pieters 28 Arbeidster Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
101 27-05-1881 Grijpstra, Sjouke 52 Zonder Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 30-04-1881: 1 maand wegens mishandeling 26-06-1881
127 04-11-1881 Grijpstra, Sjoukje 52 Zonder Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 30-04-1881: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete bij wanbetaling gevangenisstraf  05-11-1881
40 05-09-1884 Groeneman, Gepke Rinzes 17 Arbeider Nijkerk Arrondisementsrechtbank d.d. 12-08-1884: 14 dagen wegens openbare schennis der eerbaarheid 19-09-1884
294 08-11-1867 Groot, Gerk Thomas de 28 Koopman Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 28-09-1867: 1 maand wegens mishandeling 08-12-1867
415 27-01-1868 Groot, Gerke de 28 Koopman Birdaard Arrondisementsrechtbank d.d. 28-09-1867: 1 dagen wegens mishandeling tevens tot geldboete bij wanbetaling gevangenisstraf 28-01-1868
312 06-02-1835 Groot, Hessel Anskes de 27-08-1808 Arbeider Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 28-01-1835 gecondemneerd wegens mishandelingen tot een maand correctiestraf 08-03-1835
439 28-04-1884 Groot, Sjoerd de 33 Koopman Jislum Arrondisementsrechtbank d.d. 09-02-1884, in hoger beroep bevestigd door het Gerechtshof d.d. 05-04-1884: 2 maanden wegens mishandeling 27-06-1884
91 22-10-1884 Groot, Sjoerd de 33 Koopman Jislum Arrondisementsrechtbank d.d. 06-02-1884: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 23-10-1884
174 21-05-1856 Groot, Sjoerd Jurjens de 45 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 21-05-1856: 14 dagen wegens bedelarij 04-06-1856