HET HUIS VAN KORREKTIE

1824 - 1887


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde straftijd
266 18-10-1834 Faber, Gerrit Pieters 28-10-1803 Arbeider Wanswerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 08-10-1834 gecondemneerd wegens het verwekken van beroeringen enz. tot drie maanden correctiestraf 16-01-1835
265 18-10-1834 Faber, Jan Pieters 28-02-1800 Arbeider Wanswerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 08-10-1834 gecondemneerd wegens het verwekken van beroeringen enz. tot drie maanden correctiestraf 16-01-1835
264 18-10-1834 Faber, Oebele Pieters 14-11-1812 Arbeider Wanswerd Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 08-10-1834 gecondemneerd wegens het verwekken van beroeringen enz. tot drie maanden correctiestraf 16-01-1835
564 27-03-1858 Feddema, Anne Jacobs 13 Arbeider Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 27-03-1858: 14 dagen wegens bedelarij 10-04-1858
284 25-11-1881 Feenstra, Gjalt 20 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 15-10-1881: 1 maand wegens diefstal 25-12-1881
476 10-04-1883 Feenstra, Haring 23 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1883: 15 dagen wegens mishandeling 25-04-1883
134 15-03-1862 Feenstra, Johannes 35 Arbeider Onder Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 15-03-1862: 14 dagen wegens bedelarij 29-03-1862
34 02-04-1845 Feenstra, Oeds Harings 17 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 29-03-1845: 1 maand wegens diefstal 02-05-1845
413 02-09-1846 Feenstra, Oeds Harings 16 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 10-06-1846: 6 maanden wegens diefstal 01-03-1847
87 10-01-1854 Feenstra, Oeds Harings 25 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 10-12-1853: 8 dagen wegens mishandeling 18-01-1853
310 11-12-1862 Feenstra, Oeds Harings 33 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 20-09-1862: 14 dagen wegens mishandeling 25-12-1862
582 31-01-1865 Feenstra, Oeds Harings 35 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 04-01-1863: 6 maanden wegens bedreiging met moord met voorwaarde 30-07-1865
211 30-07-1865 Feenstra, Oeds Harings 35 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 04-01-1865: 2 dagen wegens bedreiging met moord tevens met geldboete, bij niet betalen te vervangen door gevangenisstraf 01-08-1865
586 20-10-1876 Feenstra, Oeds Harings 48 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 16-09-1876: 6 maanden wegens mishandeling 18-04-1876
175 18-04-1877 Feenstra, Oeds Harings 48 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 16-09-1877: 1 dag wegens mishandeling tevens tot geldboete van fl. 8,00, bij wanbetaling gevangenisstraf 19-04-1877
433 20-02-1882 Feenstra, Teunis 14 Smid Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 04-01-1882: 7 dagen wegens mishandeling 27-02-1882
495 21-11-1879 Fennema, Cornelis 15 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 01-11-1879: 8 dagen wegens diefstal 29-11-1879
108 20-03-1852 Fennema, Cornelis Pieters 36 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
55 23-04-1852 Fennema, Hinke Johannes 19 Arbeidster Blija Provinciaal Gerechtshof d.d. 19-04-1852: 1 maand wegens medeplichtigheid aan diefstal 23-05-1852
377 10-07-1849 Fennema, Johannes Sjoerds 52 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 27-06-1849: 7 dagen wegens bedelarij 17-07-1849
423 07-11-1849 Fennema, Johannes Sjoerds 52 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 07-11-1849: 4 maanden wegens diefstal van schoenen met zilveren gespen en op den zelfden dag bedelarij bepleegd. Na expiratie der gevangenisstraf te worden opgezonden naar een bedelaarsgesticht. 07-03-1850
494 27-05-1884 Fennema, Kornelis 19 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 19-04-1884: 1 maand wegens mishandeling  26-06-1884
87 15-10-1884 Fennema, Kornelis 20 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 19-04-1884: 2 dagen wegens mishandeling veroordeeld tot o.a. 2 boeten van fl. 8,00 , elk subsidiair gevangenisstraf bij wanbetaling 17-10-1884
507 17-08-1885 Fennema, Kornelis Jelles 21 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 06-12-1885: 3 dagen celstraf wegens verbreking van afsluiting en mishandeling tot 1 boete van fl. 25,00 en 1 van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 20-08-1885
513 20-08-1885 Fennema, Kornelis Jelles 21 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 06-12-1884: 1 dag celstraf wegens mishandeling tot geldboete van fl. 8,00 , bij wanbetaling gevangenisstraf 21-08-1885
37 07-08-1883 Fennema, Sijmen Jelles 22 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 23-06-1883: 15 dagen wegens verbreking van aflsuiting 12-08-1883
496 22-02-1881 Ferwerda, Auke 20 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 29-01-1881: 5 dagen wegens mishandeling 27-02-1881
42 20-03-1852 Ferwerda, Bottje Jans 25 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
162 20-11-1840 Ferwerda, Doeke Ottes 07-03-1801 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 05-09-1840: 14 dagen wegens mishandeling 04-12-1840
302 22-01-1868 Ferwerda, Hendrikje 23 Zonder  Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 22-01-1868: 14 dagen wegens bedelarij 05-02-1868
554 30-11-1865 Ferwerda, Jantje Pieters 18 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 18-11-1865: 2 maanden wegens opligting 29-01-1866
336 30-05-1879 Ferwerda, Johannes 17 Arbeider Marrum Kantongerecht van Berlikum d.d. 07-04-1879: 6 dagen wegens enkele diefstal van veldvruchten 05-06-1879
43 20-03-1852 Ferwerda, Lieuwkje Dirks 26 Arbeidster Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
502 13-08-1885 Ferwerda, Sijmen Mintjes 20 Verwer Hallum Arrondisementsrechtbank d.d. 14-02-1885: 7 dagen wegens beleediging met woorden tot geldboete van fl. 25,00 enz. 20-08-1885
40 10-03-1852 Ferwerda, Thijs Klazes 20 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 10-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 12-03-1852
99 20-03-1852 Ferwerda, Thijs Klazes 26 Arbeider Ferwerd Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
212 29-04-1834 Fokkema, Fokke Cornelis 27-03-1813 Zonder Marrum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 19-04-1834 gecondemneerd wegens verregaande mishandelingen tot vier maanden correctiestraf 27-08-1834
291 28-03-1837 Fokkema, Fokke Cornelis 07-04-1813 Boerenknecht Hallum Bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden d.d. 15-03-1837 gecondemneerd tot een jaar correctiestraf wegens mishandeling en verwonding 25-03-1838
124 20-03-1852 Folkersma, Harmen Johannes 14 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
146 20-03-1852 Folkersma, Johannes Eeltjes 56 Arbeider Marrum Arrondisementsrechtbank d.d. 20-03-1852: 4 dagen wegens opdelven van beenderen 24-03-1852
69 17-03-1852 Folkersma, Klaas Eeltjes 43 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 17-03-1852: 2 dagen wegens opdelven van beenderen 19-03-1852
68 16-11-1858 Folkertsma, Eeltje Klazes 13 Arbeider Blija Arrondisementsrechtbank d.d. 06-10-1858: 6 dagen wegens diefstal bij nacht door mee dan één persoon op de aanhorigheid van een bewoond huis 22-11-1858