HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
319 23-01-1891 Zijlstra, Broer 25-10-1831 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van rumoer: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 11-10-1890 25-01-1891
113 24-12-1894 Zijlstra, Sijtse Broers 27-06-1868 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap, herhaling: 3 dagen, d.d. 24-02-1894 27-12-1894
26 15-02-1897 Zijlstra, Sijtse Broers 1867 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 14-11-1896  17-02-1897
44 17-02-1897 Zijlstra, Sijtse Broers 1867 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 14-11-1896  19-02-1897
47 19-02-1897 Zijlstra, Sijtse Broers 1867 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap en verwekken van burengerucht: fl. 3,00 en fl. 10,00 boete, 5 dagen vervangende straf, d.d. 14-11-1896  24-02-1897
81 19-02-1897 Zijlstra, Sijtse Broers 1867 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap en verwekken van burengerucht: 2 x fl. 2,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 19-12-1896  26-02-1897
510 01-03-1889 Zijlstra, Sijtze Broers Ferwerd, 21 jaar Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 17-11-1888 03-03-1889
318 23-01-1891 Zijlstra, Sijtze Broers 1864 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap en burengerucht: fl. 6,00 boete, 4 dagen vervangende straf, d.d. 11-10-1890 27-01-1891
303 14-03-1902 Zuidema, Wijtze 14-07-? te Akkerwoude Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens invoeringswet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 04-11-1901 16-03-1902