HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
663 30-11-1897 Waasdorp, Jacob 04-01-1870 te Norg Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 2 dagen, d.d. 03-07-1897 01-12-1897
14 06-10-1890 Waasdorp, Jan Leonardus 30-05-1875 te Birdaard Zonder Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der jachtwet: 3 x fl. 3,00 boete, 11 dagen vervangende straf, d.d. 26-04-1890 13-10-1890, wegens uitlevering der verbeurd verklaarde geweren is de bij niet uitlevering daarvoor in de plaats tredende hechtenis vervallen en deze gevangene onmiddellijk, op ontvangen kennisgeving der uitlevering, ontslagen
354 01-07-1897 Wagenaar, Douwe 24-10-1874 te Blija Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij te samen en in vereeniging gepleegd: 3 dagen, d.d. 05-06-1897 04-07-1897
343 14-05-1903 Wagenaar, Hidde ?, te Hantumhuizen Arbeider Hallum Doortrekkend naar de strafgevangenis te Groningen 16-05-1903
171 12-03-1904 Wagenaar, Hidde 05-08-1874 te Hantumhuizen Arbeider Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 3 dagen, d.d. 06-02-1904 15-03-1904
241 23-03-1888 Wagenaar, Jacob 29-08-1869 te Hallum Vrachtrijder Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: vervangende straf van 1 dag, d.d. 13-12-1887 24-03-1888
717 17-07-1891 Wal, Jacob van der 06-12-1872 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens overtreding ener provinciale verordening op het vervoeren van vrachten op de kunstwegen in Friesland: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 18-03-1891 20-07-1891
643 23-04-1896 Walle, Douwe de 25-06-1874 te Hooge Beintum Arbeider Hooge Beintum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 25-04-1896
475 25-07-1898 Wallendal, Atze 26-04-1874 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens op de openbare weg met geld spelen: 1 dag, d.d. 19-03-1898 26-07-1898
496 24-10-1901 Wallendal, Atze 26-04-1874 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der invoeringswet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 27-07-1901 26-10-1901
882 09-10-1891 Wallendal, Atze Jacobs 26-04-1874 te Ferwerd Zonder beroep Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens vervoeren van eieren van kievitten in verboden tijd: 2 dagen, d.d. 11-07-1891 11-10-1891
37 23-01-1903 Walstra, Jan 15-06-1864 te Rinsumageest Arbeider Blije Doortrekkend naar de strafgevangenis van Rotterdam 26-01-1903
138 06-02-1902 Wassenaar, Johannes 15-11-1867 te Berlikum Arbeider Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet: 1 dag vervangende straf, d.d. 07-10-1901 07-02-1902
463 13-04-1895 Weit, Dirk Ates van der 01-09-1877 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 22-12-1894 16-04-1895
267 21-04-1904 Werff, Harm van der 04-02-1880 te Birdaard Vogelvanger Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jachtwetovertreding: 4 dagen vervangende straf, d.d. 19-12-1903 25-04-1904
151 18-03-1897 Westerhuis, Sipke Worps 13-10-1841 te Hijum Koopman Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 02-09-1896 21-03-1897
195 13-03-1905 Wierda, Keimpe 18-11-1869 te Oudeleije Werkman Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap: 1 dag vervangende straf, d.d. 22-11-1904 14-03-1905
236 21-01-1887 Wiersma, Jouke 33 jaar Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
390 24-01-1889 Wiersma, Lieuwe Jans 23-08-1857 te Berlikum Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 2 boetes van fl. 3,00, 4 dagen vervangende straf, d.d. 22-09-1888  29-01-1889
324 04-05-1903 Wijbenga, Johannes 23-09-1851 te Dantumawoude Arbeider Genum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtredig der leerplichtwet: 4 dagen vervangende straf, d.d. 20-12-1902 08-05-1903
93 13-02-1904 Wijbenga, Johannes 23-09-1852 te Akkerwoude Arbeider Genum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 3 dagen vervangende straf, d.d. 20-10-1903 16-02-1904
582 14-10-1904 Wijbenga, Johannes 23-09-1851 te Akkerwoude Arbeider Genum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 3 dagen vervangende straf, d.d. 02-07-1904 17-10-1904
209 30-11-1888 Winkel, Bauke Meinderts 17-01-1868 te Marrum Arbeider Marrum Bij vonnis van het Kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 23-10-1888 02-12-1888