HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
139 12-03-1903 Schaaf, Hiltje van der 25-11-1861 te Ferwerd Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 1 dag vervangende straf, d.d. 22-11-1902 13-03-1903
328 12-06-1897 Sijpma, Jan 29-11-1878 te St. Annaparochie Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens strooperij: 3 dagen, d.d. 20-03-1897 15-06-1897
568 30-10-1897 Sijtsma, Sieds 03-06-1880 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens het zoeken van eieren in verboden tijd van keivitten: 2 dagen, d.d. 03-07-1897 01-11-1897
512 19-08-1898 Sinnema, Anne 02-11-1833 te Birdaard Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens in de gemeente Ferwerderadeel zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders dier gemeente in eene bebouwde kom een mesthoop houden: 4 dagen, d.d. 05-06-1897  23-08-1898
234 21-01-1887 Slager, Lieuwe 20 jaar Verwer Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
265 23-01-1887 Slager, Lieuwe 20 jaar Verwer Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding van artikel 53 & 75 van de politie te Ferwerderadeel tot 5 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886  28-01-1887
1270 01-04-1892 Smidts, Jeltje Ulbes (van Sake Boonstra) 04-06-1872 te Genum Arbeidster Wanswerd Bij vonnis van de arrondisementsrechtbank wegens diefstal: fl. 10,00 boete, 14 dagen vervangende straf, d.d. 12-12-1891 15-04-1892
176 16-08-1889 Smit, Jan Popkes 09-05-1865 te Hallum Koopman Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding:  fl. 1,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 13-04-1889 18-08-1889
289 16-12-1895 Spieksma, Willem 25-02-1871 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dockum wegens politieovertreding: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 15-08-1895 17-12-1895
28 17-01-1898 Staal, Meine Sipkes 19-11-1879 te Wanswerd Timmerman Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens tezamen en in vereeniging verwekken van nachtelijk burengerucht: 1 dag, d.d. 18-09-1897 18-01-1898
560 15-04-1887 Staal, Sipke 51 jaar Slager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 14-12-1886  17-04-1887
686 07-09-1888 Staal, Sipke 07-01-1836 te Marrum Slager Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 2 weken, d.d. 23-06-1888 21-09-1888
60 23-01-1888 Staal, Sipke Annes 07-01-1836 te Marrum Koopman Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap tot 3 dagen, d.d. 22-11-1887  26-01-1888
69 09-12-1887 Steensma, Fokke 16 jaar Koopman Marrum Bij vonnis van het kantongeregt wegens politieovertreding tot 1 dag, d.d. 11-11-1887 10-12-1887
79 10-12-1887 Steensma, Fokke Metskes 16 jaar Koopman Marrum Bij vonnis van het kantongeregt te Berlikum wegens politieovertreding tot 1 dag, d.d. 21-02-1885 11-12-1887
80 21-12-1886 Steensma, Metske Sijbes 55 jaar Koopman Marrum Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap tot 2 dagen, d.d. 20-12-1886 23-12-1886
425 27-08-1887 Steensma, Metske Sijbes 55 jaar Koopman Marrum Bij vonnis van de rechtbank wegens openbare dronkenschap, recidive, tot 3 dagen, d.d. 04-06-1887 30-08-1887
590 15-05-1894 Steensma, Sijbe 12-10-1877 te Marrum Koopman Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens het vervoer door een trekdier doen plaats hebben op eene noodeloos pijnlijke wijze: fl. 8,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 13-01-1894 18-05-1894
232 21-01-1887 Sterk, Kornelis 22 jaar Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
2043 27-05-1893 Stienstra, Sijbe 07-05-1833 te Blija Koopman Genum Bij vonnis van het kantongerecht te Dockum wegens openbare dronkenschap: fl. 4,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 01-02-1893 29-05-1893
370 10-04-1902 Struiksma, Pieter 08-02-1859 te Birdaard Arbeider Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens leerplichtwet: 1 dag vervangende straf, d.d. 23-12-1901  11-04-1902
537 03-12-1896 Swart, Andries 10-11-1881 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens eierzoeken in verboden tijd: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 15-08-1896 04-12-1896
536 03-12-1896 Swart, Jan 02-11-1880 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens eierzoeken in verboden tijd: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 15-08-1896 04-12-1896
540 04-12-1896 Swart, Jan 02-11-1880 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 2,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 15-08-1896 05-12-1896
1394 07-12-1899 Swart, Johannes Gerrit 12-04-1877 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens tezamen en in vereeniging ongeoorloofde pogingen aanwenden om wild te bemachtigen: 2 dagen, d.d. 16-09-1899 09-12-1899
602 11-11-1897 Swart, Pieter 04-04-1850 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens eierzoeken in verboden tijd: 2 dagen, d.d. 03-07-1897 13-11-1897
372 10-04-1902 Swart, Pieter 04-04-1856 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens leerplichtwet: 4 dagen vervangende straf, d.d. 23-12-1901 14-04-1902
538 03-12-1896 Swart, Sijbe 26-11-1885 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens eierzoeken in verboden tijd: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 15-08-18960 04-12-1896