HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
466 13-04-1895 Papma, Johannes Franses 14-08-1874 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerehct te Berlikum wegens straatschennerij: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 22-12-1894 16-04-1895
417 01-02-1889 Pitstra, Rigtje Rinzes Blija, 20 jaar Zonder Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Bergum wegens verwekken van burengerucht: fl. 2,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 15-08-1888 03-02-1889
304 28-01-1887 Ploeg van der, Sijtze 44 jaar Koopman Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap tot 3 dagen en een boete van fl. 1,00 en fl. 3,00 , d.d. 16-10-1886 31-01-1887
576 16-12-1896 Ploeg, Sieds Liebes van der 06-01-1871 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de strafgevangenis te Sneek 24-12-1896
535 21-10-1887 Postma, Egbert 19 jaar Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding tot 2 dagen, d.d. 02-07-1887 23-10-1887
205 30-11-1888 Postma, Egbert 27-02-1867 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl.5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 23-10-1888 02-12-1888
528 12-12-1889 Postma, Egbert 27-02-1868 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de strafgevangenis te Groningen  16-12-1889
154 14-07-1896 Postma, Egbert Januari 1866 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de strafgevangenis te Rotterdam  03-08-1896
30 17-01-1898 Postma, Egbert 23-01-1864 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van nachtelijk burengerucht: 2 dagen, d.d. 16-10-1897 19-01-1898
1169 24-07-1899 Postma, Egbert 02-01-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 3 dagen, d.d. 01-07-1899 27-07-1899
2047 13-11-1900 Postma, Egbert 03-01-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding: 2 dagen vervangende straf, d.d. 07-07-1900 14-11-1900 na betaling van de helft der boete
504 28-10-1901 Postma, Egbert 23-02-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd (staat geschreven Verwerd) Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens in dronkenschap de orde verstoren: 2 dagen vervangende straf, d.d. 27-07-1901 30-10-1901
1121 24-06-1899 Postma, Egbert Sijes 02-01-1863 te Ferwerd Veedrijver Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: 2 dagen, d.d. 18-03-1899 26-06-1899
74 21-03-1890 Postma, Eibert 27-01-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 14-12-1889 23-03-1890
467 13-04-1895 Postma, Eibert 05-02-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerehct te Berlikum wegens straatschennerij, fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 22-12-1894 16-04-1895
502 29-02-1896 Postma, Eibert 1862 te Ferwerd Veedrijver Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 2,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 02-03-1896
885 11-02-1899 Postma, Eibert 24-01-1863 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens: 1e het zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op de openbare weg en 2e verwekken van burengerucht: 2 x 2 dagen, d.d. 22-10-1898 15-02-1899
8 21-02-1890 Postma, Eibert Dirks 27-02-1869 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens het bejagen van een anders grond zonder acte en zonder vergunning: fl. 10,00 boete, 6 dagen vervangende straf, d.d. 23-11-1889 27-02-1890
501 29-02-1896 Postma, Koenraad 1872 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 2,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 02-03-1896
1614 01-03-1900 Pot, Dirk Alles 22-04-1876 te Hallum Arbeider Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jagen met geweer op een anders grond zonder voorzien te zijn geweest van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende: 2 dagen, d.d. 25-11-1899 03-03-1900
569 18-11-1901 Pot, Jitske 12-07-1857 te Wanswerd Zonder Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens openbare dronkenschap, herhaling: 2 dagen, d.d. 17-10-1901 20-11-1901
633 10-10-1898 Prins, Rinse Jans 24-12-1870 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens het te zamen en in vereeniging zoeken en rapen van eieren van waterwild in verboden tijd: 3 dagen, d.d. 07-07-1898 13-10-1898