HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
1850 17-02-1893 Obma, Dominicus 29-05-1870 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens in dronkenschap de orde verstoren: 3 dagen, d.d. 24-12-1892 20-02-1893