HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
17 11-07-1893 Neuteboom, Marten Tjeerds 16-08-1866 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jagen zonder acte, fl. 3,00 boete en confiscatie, 5 dagen vervangende straf, d.d. 18-02-1893 16-07-1893
1073 30-12-1891 Nicolai, Doede Gerbens 07-08-1866 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens dronkenschap, fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 07-10-1891 31-12-1891
1993 18-04-1893 Nicolai, Doede Gerbens 07-08-1866 te Birdaard Slager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap, 1e herhaling, 2 dagen, d.d. 18-02-1893 20-04-1893
96 23-09-1893 Nicolai, Doede Gerbens 07-08-1866 te Birdaard Slager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap, 2e herhaling, 1 week, d.d. 11-07-1893 30-09-1893
334 30-12-1893 Nicolai, Doede Gerbens 07-08-1866 te Birdaard Slager Birdaard Bij vonnis van het kantonterecht te Dokkum wegens openbare dronkenschap, 2e herhaling, 5 dagen, d.d. 22-11-1893 04-01-1894
458 22-11-1889 Nicolaij, Doede 07-80-1866 te Birdaard Slager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap recidive, 2 dagen, d.d. 22-10-1889 24-11-1889